Varför är elpriset så högt?

Under de senaste decennierna så har elpriset skjutit i höjden räknat i värdejusterade priser. En vanlig förklaring till detta fenomen har varit avregleringen 1996 och att elen handlas på den Nordiska elbörsen. Men i maj lade professorerna Runar Brännlund och Patrik Söderholm fram en ekonomisk analys av hur avregleringen/omregleringen fungerat: Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonomiska analyserElmarknaden_120531_RB_PS_final. Deras slutsatser är att denna faktor knappast påverkat priset, vare sig uppåt eller nedåt.
Författarna pekar på en rad andra faktorer som påverkar priset, t.ex. BNP-tillväxt, priset på kol, flaskhalsar i distributionssystemet och driftstopp i kärnkraftverken. Men även om dessa saker kan påverka kraftigt på tillfälliga uppgångar så är det ändå en faktor som påverkat det långsiktiga priset mest, nämligen skatter. ”År 1970 var den totala konsumtionsskatten på el knappt 4 öre per kWh i 2010 års penningvärde. År 2010 uppgick den totala konsumtionsskatten till cirka 57 öre per kWh.” (s. 28)
Elmarknaden 120531 RB PS final
Figur sid 8: Konsumentpriset på el för hushållskund, exklusive nätavgift, 1970-2011 uppdelat på producentpris, skatt inklusive moms och elcertifikatsavgift. Öre per kWh (2010 års priser). (Källa: Svensk Energi)
Det har skett en lång rad skattehöjningar av olika slag; punktskatter, moms, elcertifikat och på senare tid även EUs utsläppsrättigheter (som bl.a. påverkar kolpriset). Och det mesta av dessa skatteökningar lastas förstås över på elkonsumenterna. Rapportens slutsatser stämmer väl överens med det som kom fram i Maria Erikssons bok, Dubbelspelet, och som jag även skrev en blänkare om här på TCS tidigt i våras.
dubbelspelet
Det är naturligtvis bekvämt för politikerna om man kan skylla elpriset på marknaden istället för att tvingas stå till svars för varför elen blivit så dyr. Kanske är det också därför som rapporten inte går att hitta på Näringsdepartementets hemsida, fastän den lades fram redan den 31 maj 2012. (Som tur var fick jag tips och hjälp av Maria Eriksson och Timbro med att få fram ett digitalt exemplar till oss här på TCS. Stort tack!)
En bidragande orsak till att denna rapport (och Marias bok) kanske känns obekväm för de styrande i Näringsdepartementet kan vara att flera av de nya skatterna och skattehöjningarna har motiverats utifrån ett förment värnande om miljön. Den officiella doktrinen säger att vi måste spara på energi för att minska koldioxidutsläppen och därmed värna miljön. Och en del av skatterna går ju också som direkta subventioner s.k. ”förnyelsebar” elproduktion: ”Priset på certifikat har sedan starten 2003 pendlat mellan 15 och 30 öre per kWh. Det betyder i praktiken att producenter av exempelvis vindel erhåller en subvention på mellan 15 och 30 öre per kWh. För elkonsumenterna innebär systemet att minst 17% av den el man använder är förnyelsebar el, och att man får betala för det.” (s. 19)
Ack ja. Om detta smussel med elpris och undskyllande på helt irrelevanta faktorer som avregleringen får fortsätta så kommer man att även framgent att puffa för sin ”satsning” på förnyelsebar energi. Och många aningslösa väljare kommer att svälja bluffen. Om vi skall nå upp till EUs krav på energibesparingar (20% till 2020) och krav på inkvoterad ”förnyelsebar” energi så har vi bara sett början på de prisökningar som väntar.
Rapporten finns också kommenterad här och här.
Ingemar Nordin
DN

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Ingemar N! och Johnny!
  Totalt förödande utredning  för vindkraftens  är i cirkulation i Australien. Inte ens där vindkraften hypotetiskt skall reducera kolgenerad EL så lyckas de.
  ”Vindkraften, tilll  96% värdelös och 150ggr dyrare för den lilla EL de producerar och detta utan att spara någon CO2 alls. ” I Holland har tydligen en utredning med liksnande slutsatser också publicerats.
  Författaren som är elingengör har utsatts för hot och mordbrand!
  http://joannenova.com.au/2012/09/wind-farms-are-96-useless-and-cost-150-times-more-than-necessary-for-what-they-do/#more-23690
      

 2. Mikael Wrande

  Maffiametoder verkar vara vanligt ifrån vänsterhåll. Intressant då de talar så mycket om demokrati då de inte respekterar demokratiskt tagna beslut, t ex kalkbrytningen på Gotland. Min erfarenhet av livet visar att sanningen kommer högerifrån och lögnerna ifrån vänster.

 3. Christer Löfström

  Mikael Wrande #2
  Min erfarenhet är, ju mindre kunskap och prestationsförmåga, ju mer nonsens.
  William Rockefeller, han var väl åt höger, sålde ”Snake Oil”
  Se Animal Spirits av Akerlof o Shiller.
  Va e de för flaska han har i fickan – statsministern?
   
  Nu lägger jag på Hoola Bandola – Rocksamba
  ”De är vi som är legenderna för dom som kommer sen……..”

 4. Peter Stilbs

  Utmärkt i Solar Plexus, Ingemar.
  Och häromdagen förbjöds glödlampan av ”miljöskäl”. Svindyra och ofta värdelösa lampor med sjuka färgspektra ska man tvingas köpa. Dimbara lampvarianter kostar skjortan + en dyr ny dimmer
  En ”varmvit” LED-lampa jag köpte är ilsket vitblå i verkligheten
  Allt mot bakgrunden att svensk el är i stort fossilfri, så de som tror på koldioxidens farlighet har överhuvudtaget inget argument där.
  Och Energimyndigheten ljuger en rätt upp i ansiktet, genom att påstå att 90% av energin går förlorad [som värme] när man använder glödlampor.
  Som värme, ja – den verkliga siffran är att 100% blir värme till slut 😉 men viktigare är att hälften – aktivt bidrar till husuppvärmning – så ”förlusten” blir 50% inte 90.
  Den mest idiotiska lampan jag sett är en halogenlampa innesluten i ett normalt glödlampshölje. Den ger ljus motsvarande en 20 wattslampa, men drar bara 18 W…

 5. Thomas

  Peter #4 Jag trodde professorer tjänade så bra att en lågenergilampa för under 50 lappen inte var att betrakta som ”svindyr” speciellt när den sparar för mer än 50 kronor el under sin livstid jämfört med en glödlampa. Även LED-lampor börjar krypa under hundralappen. Halogenlampor känns mindre motiverade, men de är dimbara och de kryper precis under EU:s nuvarande gräns för effektivitet.

 6. Michael

  Thomas #5 om vi bortser från dstraktionen glödlampor, anser du då också att huvuddelen av el-prishöjningen kommer från skattehöjningar?

 7. Anders Mohlin

  Elpriset i Sverige är som de flesta vet egentligen lågt. Det är de tillkommande skatterna (energiskatt och moms) + subventionerna till ”alternativ elproduktion” som höjer slutpriset i absurd grad.
  T ex: i juli i år var priset lågt. Själv betalade jag knappt 12 öre/kWh, vilket var det genomsnittliga spotpriset för månaden.
  Slutpriset blev ändå runt 80 öre/kWh, ”tack” vare skatterna och den tvångsuttaxerade subventionen.
  Endast finansministern samt div röd-gröna figurer är väl tillfreds med en sådan ordning….

 8. Lasse

  Elkostnaderna är till stor del skatter och avgifter och sen moms på detta.
  Just momsen gör att priset drar iväg med en multiplikatoreffekt. Även koldioxidavgiften samvarierar med elpriset. Effektsteg gör också att elpriset varierar. Efter uppdelningen i zoner slipper vi oftast det högre pris som importen medförde i hela landet.
  Något som kan sänka prissvägningarna framöver vore timdebitering. Då kan jag som konsument styra konsumtionen mer aktivt-kanske med en App

 9. BjörnT

  Att förbjuda vanliga glödlampor är ett EU-beslut.  Det är riktigt att all energi från en lampa blir värme till slut.  Och det är riktigt att i de flesta hushåll med en optimal styrning av värmesystemet skulle kunna använda energin till att reducera uppvärmningen av hushållet, under eldningssäsongen.  Men i många kontorshus och i  alla fastigheter i en ökande grad ju längre söderut vi kommer inom EU desto större andel av värmen är helt överflödig, bortkastad, och i en ökande grad måste den även kylas bort genom luftkonditionering. Sen ska vi tänka på att när vi driver upp en storskalig marknad för dessa lågenergilampor (prisprss) så möjliggör vi för väldigt många människor i off grid miljö att få ljus i sina boningar med hjälp av PV-paneler, bilbatterier. Ljus i boningar ersätter dyra osande fotogenlampr t.ex. och möjliggör t.ex. för barnen att studerar effektivare.  På många breddgrader kommer kvällsmörkret tidigt året om.  Visst lämnar en hel del av dessa lågenergilampor (ännu, utvecklingen går snabbt) en del i övrigt att önskas men jag tror att vi i den rika delen av världen kan ta den lilla olägenheten utan att vi behöver uppleva alltför stor bekvämlighetsminskning….

 10. Angående lågenergilampor så har jag en fråga som någon kanske kan svara på.
  Har ofta blivit irriterad över att lågenergilamporna inte ger ett ordentligt ljus meddetsamma som vanliga rörljus gör och ändå är en del av lågenergilamporna små rörljuslampor.
   
  Har tillbringat sommaren på Filippinerna och alla där har lågenergilampor, små rörljuslampor som liknar en del av de vi har i Sverige. Skillnaden är att attt alla deras lågenergilampor ger ett fullt ljus meddetsamma. Vad är det som gör skillnaden? Har de kanske mer kvicksilver i sina lampor?

 11. Peter Stilbs

  Thomas #5 – jag är numera en fattig pensionär … 😉

 12. Ingemar Nordin

  Det kommer en tråd om förbudet mot vanliga glödlampor i eftermiddag.

  Glödlampor är en mindre del i det som EU och vi själva driver in oss i, nämligen energifattigdom. Även om vi kan producera el billigt och fossifritt så har politikerna fått för sig (uppbackade av FN, WWF och andra) användningen av energi måste bekämpas. Med allt högre skatter. 

  Jag undrar hur de tänker sig att låginkomsttagare och fattigpensionärer skall klara en 20% energibesparing till 2020?

 13. Bosse J

  Hur kan så lite som 17% av svensk elproduktion vara ”förnyelsebar”?
  För elkonsumenterna innebär systemet att minst 17% av den el man använder är förnyelsebar el, och att man får betala för det.
  Som jag förstått det står vattenkraften för nästan 50% av vår elproduktion idag. Är inte vattenkraft förnyelsebar?
   

 14. BjörnT

  Bosse J: Förnyelsebar energi som berättigar till elcertifikat (subventioner) är det som menas.  Dit räknas inte storskalig vattenkraft. Givetvis är storskalig vattenkraft förnyelsebar energi.

 15. Lasse

  EU som överstatligt organ kan hamna rätt fel! Vi behöver både ljus och värme under större del av året än de i söder. Noterar att en provkörning av Elbilen kommer till en slutsats att den är miljövänlig-med vår elframställning!
  Vad gör vi om EU i sin iver att hålla energiförbrukningen ner förbjuder luftkonditionering med luft/luft värmepumpar? Har vi kraft nog att hävda vår rätt att värma husen med dessa?

 16. Anders Mohlin

  BjörnT, #9
  Betr överflödig värme som måste kylas bort genom luftkonditionering:
  Ett intelligent konstruerat ventilationssystem kyler inte bort ev överskott av värme. Nämnda överskott får där värma inkommande ventilationsluft eller tappvatten (eller bådadera).

 17. István

  Björn T #9
  EU har förbjudit glödlamporna.
  Men det var varken EU eller några gröna NGO:s som uppfann lågenergilamporna!
  Dessa kom upp på en innovativ marknad för att fylla ett behov. Och det finns behov. Själv har jag skaffat sådana lampor så fort de kom fram för att användas som utelampa, belysning i garage och källare.
  Långt innan det blev PK. Boendes i direkt el uppvärmd hus blir man enerimedveten! På rätt ställe betalar sig lampan!
  Såväl ”i den rika delen av världen” som i den postkoloniala,utsugna tredje världen.
  Så,alla Dina hjärtevärmande argument är riktiga.
  Förutom att priset på lamporna skulle påverkas  nämnvärt av EU ukasen.
  Det finns en jättemarknad där ute i Östern! Även i ett förbudsfritt Europa.
  Däremot det som är bara  en liten olägenhet för Dig,upplever jag som en upprörande kränkning av min handlingsfrihet och intelligens.
  Jag vill själv kunna bestämma vilka elektriska apparater jag använder i mitt hus, efter eget bästa förstånd.
  Jag vill inte lyssna på uppenbart överdrivna,lögnaktiga argument och bli tagen för en idiot
  Tanken att minska kvicksilver utsläppen vid tyska kolkraftverk, genom att släppa in små Hg-bomber i mitt hem, är mig också motbjudande.  

 18. BjörnT

  Anders Mohlin #16. Tyvärr är de alra flesta VVS (HVAC med anglikansk notering)system  ganska dumma konstruktioner.  Och att värma inkommande ventilationsluft när det är över 16 grader ut är ju direkt korkat.  Återstår då tappvarmvatten som i kontorsbyggnader och dylika förekommer i endast ringa mängd och i varmare klimat nog bäst produceras av solfångare och då lär det inte behövas någon förvärmning. I dag används mer energi för att kyla byggnader än för att värma dom globalt sett och värme från lampor kyls bort i ofantligt många byggnader.  Och kyla produceras nästan uteslutande med el globalt sett (några få länder har t.ex. fjärrkyla i någorlunda omfattning ex. Sverige) som produceras med fossilt bränsle  i hög utsträckning.

 19. Slabadang

  Ingemar N!
  ”Energikrisen” och dess tillhörande energifattigdom kommer bli en pinsamt lång parentes för politisk¨galenskap. Det kommer finnas länder som bättre förstår sitt eget bästa och kommer att lämna hela tankevurpan bakom sig. Frackingrevolutionen är en självklart bidragande orsak med alla dess möjligheter och med den LENR få vågar lita på ännu gör sitt intåg så är det bara två var för sig enskilda faktorer som sopar undan fötterna på klimat och energiprofitörer. Nån gång kommer man också tvingas sluta tala om den kärnkraftsteknik som användes för fyrtio år sedan som utgångpunkt för kärnkraftsdebatten och när dammarna väl släpper och vi börjar diskutera möjligheter istället för redan lösta kärnstekniska gamla hot , och då går proppen ur väldigt snabbt. Vi kan prata om att det bedrivs en energireaktionär debatt idag baserad på fyrtio år för gamla argument. 

 20. Ingemar Nordin

  Slabadang #19,

  Vi får hoppas att tillnycktringen i Sverige kommer mycket snart. Tyskland, som ligger före oss i, höjer sina elpriser på löpande band. Det är den sanslösa satsningen på ”förnyelsebart” som driver ut industrin från landet och som ruinerar elkonsumenterna. Kostnaderna för förnyelsebart stiger nämligen dramatiskt när man inser att man måste bygga om hela elnätet och investera i backupenergi.

  http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/08/31/germany-insane-or-just-plain-stupid/

  As expected in the vicious circle started by all this, social unrest is just beginning. The average household in Germany will be paying almost double for energy next year compared to last year. Many of Germany’s poor and unemployed are on fixed energy credits, and can’t afford either the increased electricity costs or the cost of energy-efficient appliances that could counter their rising monthly bills. Wealthy citizens can install solar panels and actually make money on them.

  Unfortunately, the middle-class is bearing the brunt of the tax burden for both the industry and the poor, as well as paying the bulk of the increasing monthly costs. Soon Germany may not have the economic engine to carry the rest of Europe through its financial crisis.

 21. BjörnT

  Slabadang: #19.  LENR..snart kommer du väl dragande med e-Cat också!

 22. tolou

  Två problem som jag ser det. 1) Elskatten eller energiskatt är ju en konsumtionsskatt som bör verka återhållande på konsumtionen. Då vi tidigare åtnjutit billigare priser i norden pga. billig elproduktion var detta mer motiverat, men nu när spot-priserna egentligen ligger på en internationell nivå bör elskatten omvärderas. Men hur skulle det se ut? Politiskt inkorrekt.
  2) Marknaden(Nordpool) kanske fungerar som marknadsplats betraktat, men aktörerna är alldeles för få och det finns en omfattande brist på konkurrens. De stora elproducenterna har fingrarna i alla syltburkar samtidigt och det blir mycket lätt att samverka i prisbildningen genom koordinerad styrning av produktionsresurserna. Lite som gungor & karuseller där t.ex. vattenkraften används för att reglera på marginalen, medan basförsörjningen i kärnkraften kan planeras på lite längre sikt. Så länge en producent sitter på flera stolar uppstår en godtycklighet i prissättningen, och det enda man kan göra är att öka konkurrensen här.

 23. Ulrik

  På tal om el och textreklam. Varför har Newsmill nu i flera veckor haft positiva inlägg om elbilar på översta sidplats? Är Newsmillredaktionen lika indoktrinerad och infekterad som alla övriga redaktioner i Sverige? Jag som trodde att man i varje fall försökte att vara neutrala.

 24. Ingemar Nordin

  tolon #22,
  Författarna till rapporten om elpriset i Sverige tar upp den diskussionen som du nämner. De säger att de alltför få aktörerna på Nordpool kanske kan möjliggöra vissa manipulationer av priset. Men de säger också att de inte kan se något direkt belägg för detta i sin analys.

 25. Angående EU, dess idiotiska förbud mot först matta och sedemera alla glödlampor, och iden att tvinga fram konsumtion av sk lågenergilampor (lysrör), är det självklart idioti. Visst, man kan rabbla alla möjliga påstått ’rationella’ argument för varför dylikt tvång, subventioner, regleringar och sen även strafftullar, skulle ha ngn positiv lite effekt i ngt hörn av verkligheten också. (Alla bidragsutbetalningar gynnar ju iaf någon någonstans). Men totalsumman av byråkrati+kostnader+följdverkningar är nästan garanterat starkt negativ. Oavsett val av perspektiv.
  Dessutom verkar LED-lampor snabbt gå om de politiska lågenergilamporna både vad gäller prestanda och priser. Och då har återigen politiken satsat på fel häst, med stor risk för att den sen försöker hålla den vid liv genom ännu mer konstlade stöd- och skydsspaket.
    

 26. Slabadang

  Björn T!
  Det är inte jag som kommer släpande på ecat. Han heter Andrea Rossi och han jobbar bla med en ingengör som Heter William ”Bill” Donovan som har stor betydelse för den senaste versionen med den upp till 1200-1600 c heta ecaten. Är jag lurad om ecatens funktion så har Rossi också lyckats lura en av världens kanske främsta experter på slutna värmesystem till bl.a rymdfarkoster, och om så skulle vara fallet så pudlar jag direkt eftersom jag litar på hans kompetens att bedöma ecaten och Rossi måste i så fall vara en rackarns skicklig bedragare. vi har ju två svenska proffesorer Kullander och Essen som han också lyckats ”lura”!
  I början av september släpper Rossi/Leonardo inc rapporter ifrån långa testkörningar av ”Heatcaten” och vi får väl se hur han då ”ljuger” denna gång också?  

 27. Slabadang

  Ulrik !
  Här har du svaret på varför Newsmill  tjatar om hopplösa elbilar.
  Redaktionens ”analysavdelning” består nämligen av endast denna miljöpartist.
  Enligt en ledande grön politruk på varje svensk nyhetsredaktion:
  SVTs Ulrika Larshamres politrukkollega.
    
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Annika_Nordgren_Christensen
     

 28. BjörnT

  Slabadang. #26.  Jösses……

 29. Thomas

  Jonas N #25 P vilket sätt menar du att EU ”satsat på fel häst”? Vad jag vet finns inget i EU:s politik som gynnar lågenergilampor framför LED.

 30. Thomas, politiker som försöker diktera ’bästa tekniska lösning’ på ett ganska vardagligt problem som kan lösas på alla möjliga sätt. 
  Dårskapen är redan sjösatt, med all dess idiotiska kostnader och följdverkningar. Tullar på kinesiska lampor ’gynnar’ inhemsk produktion. Direktiven påvtingar utbyte av massor med glödlampor. Nu!
  När där finns alternativ som kan konkurrera i funktion och inkl pris sker sådana transitioner naturligt och frivilligt och som ’förbättring’ för alla inblandade.
  Du kanske inte  känner till det, men planekonomi har aldrig varit en bra lösning. För någonting. Annat än för byråkraterna som sköter planerandet, och möjligen de aktörer man gynnar korperativistiskt …
  Fast nog tycker jag att du vid det här laget borde ha insett det, eller iaf att väldigt många runtomkring inte längre tror på planekomin som styrmetod.     

 31. Thomas

  Jonas N #30 EU har mig veterligt inte sagt något om någon ”bästa tekniska lösning”. De har ställt upp krav på energieffektivitet som lysrör, LED, halogenlampor och några mindre kända tekniker klarar av, däremot inte glödlampor. 
   
  Det var tull på lågenergilampor fram till 2007 eftersom EU ansåg att Kina dumpade priserna, men togs inte tullen bort efter det? Jag kan i alla fall inte hitta några nyare uppgifter om denna.
   
  ”Direktiven påvtingar utbyte av massor med glödlampor.”
   
  Det är väl bara ett försäljningsförbud? Du får använda de glödlampor du har hur länge du vill.
   
  ”Du kanske inte  känner till det, men planekonomi har aldrig varit en bra lösning.”
   
  Du kanske inte känner till det, men vi har en blandekonomi, vilket innebär inslag av planekonomi. Jag känner inte till att det finns ett enda land helt utan sådana inslag, kan du ge exempel? Så vill du argumentera, gör det utifrån det speciella fallet, inte någon principiell motvilja mot allt som luktar planekonomi.

 32. Du har troligtivs rätt i att EU inte officiellt motiverade sina tullar med att Siemes och Philips skulle gynnas av dem. Ifall där fanns liknande överväganden, önskeål eller påtryckningar när det du kallar ”krav på energieffektivitet” infördes så kan du vara ganska säker på att det heller inte dokumenterades som viktigt skäl. 
  Vad man de facto gjorde var att fasa ut, förbjuda fullt fungerande enkla tekniska lösningar, och med hänvisning till ett förment problem eller vällovligt syfte, och dessutom i ett skede när alternativtekniken var väldigt mycket sämre. Helt vanlig politisk klåfingrighet (som vi ju känner så väl till).
  Det är mycket möjligt att där fanns andra pådrivande agendor intressen och motiv som vi inte får officellt meddelande. Så är det alltid i politiken. Och just därför är sådant av ondo generellt.     
  Japp, man får använda dem. Men de som används har begränsad livslängd, och det var vad jag menade med att man framtvingade en viss teknikomställning och därmed förknippad konsumtion ganska abrupt i tiden. (Klart att det gynnande producenten).
  Min poäng är att när LED lampor blir ännu bättre och billigare så sker transitionen ändå. Det vi har fått nu har alla kännetecken av vaddåligt  som uppstår i en planekonomi. 
  Och på de områden gällande vanlig konsumtion där vi har tydliga planekonomiska inslag gäller samma sak. Att sådana finns, tex jordbrukspolitiken är inte ett argument för att det inte är dåligt ..  Jag förstår inte  vad du vill ha sagt med sista stycket. Inga samhällen är fria från tillgreppsbrottslighet heller … ändå är sådan  dålig, och rejält dålig som metod.

 33. Thomas

  Jonas ”och dessutom i ett skede när alternativtekniken var väldigt mycket sämre. ”
   
  Det är en del av poängen! Genom att införa en tidtabell för utfasning gör man det mer lönsamt att ta fram alternativ och snabbar på utvecklingen. Din totala tilltro till den fria marknaden är visserligen rörande, men har inte så mycket med verkligheten att göra. Som BjörnT påpekade i en annan tråd vimlar det av sådana här regleringar, och rätt genomförda fungerar de. Regleringar har gett oss renare och mer bränsleeffektiva bilar osv.
   
  Ibland räcker det med krav på att redovisa energiförbrukning som för hemelektronik. Förbrukningen blir då ett försäljningsargument.
   
  ”Det är mycket möjligt att där fanns andra pådrivande agendor intressen och motiv som vi inte får officellt meddelande.”
   
  Med andra ord var dina kategoriska uttalanden i föregående inlägg fel. Du bara gissar att det kan funnits några dolda motiv bakom beslutet.
   
  ”Japp, man får använda dem.”
   
  Då framtvingas med andra ord inga utbyten.

 34. Tålis

  Då framtvingas med andra ord inga utbyten.” Att du orkar Thomas!
   
  Om det inte längre finns glödlampor att köpa, så tvingas man väl byta. Eller menar du att eftersom man kan köpa dem utomlands, så finns inget tvång? Ok, om man hårdrar det så är det inte tvång, men avsikten är åtminstone att grovt försvåra användningen av glödlampor och tvinga fram att bruka annan ljuskälla.

 35. Ulf L

  Nej jag tror inte eubyråkraterna motiverar sitt glödlampebeslut med att det det gynnar Siemens eller Philips, det skulle vara tjänstefel. Dock är jag övertygad om att de när de, övervägde urfasningen av glödlampor, frågade S och P vad som fanns i utvecklingspipelinen.
  De kan ha fått svaren
  Lite men våra konkurrenter har mer. Om glödlampsförbud kommer lägger vi ner två fabriker.
  Mycket och våra konkurrenter ligger efter. Om glödlampsförbud kommer så bygger vi två fabriker.
  Vad tror ni de gör?
  Den här typen av korporatism är förståelig men likaförbannat osunt eftersom byråkraterna kommer att  gynnar de näringsidkare som har goda lobbyorganisationer. Byråkraterna ansvarar inte inför konsumenterna/väljarna som måste göra sin röst hörd via EU parlamentet som har en mycket svag röst i dessa sammanhang.

 36. Thomas

  Tålis #34 Jonas skrev ”Direktiven påtvingar utbyte av massor med glödlampor.” dvs att folk skulle behöva gå runt och byta ut fullt fungerande glödlampor. Det behöver de inte, du får använda de glödlampor de har tills de går sönder och du i alla fall skulle behöva byta ut dem.

 37. Tålis

  Du verkar mest obstinat Thomas. Det står inte alls i texten att man ”skulle behöva gå runt och byta ut fullt fungerande glödlampor”. Det är du som skriver/tolkar det så.

 38. Ingemar Nordin

  Ulf L #35,

   gynnar de näringsidkare som har goda lobbyorganisationer

  Precis. Stora etablerade företag älskar politiska regleringar. Sådana förhindrar små uppstickarbolag utomlands och inomlands att konkurrera. Det är därför Siemens, General Electric osv lägger enorma summor på att driva på byråkratiseringen. De har dessutom mycket lättare att få ut det pris de vill ha för varan om politikerna förhindrar konsumenterna från att välja själva.

  Bara ett bland många exempel på hur storindustrin tjänar storkovan på regleringar:

  http://joannenova.com.au/2012/08/big-green-machine-ge-makes-21-billion-a-year-on-clean-energy/

  Det är denna typ av politisk korporativism som myndighetskramare som Thomas och BjörnT eftersträvar/gynnar. De har noll förtroende för den vanliga människan och 100 % förtroende för att uppifrån kommande politiska beslut är Guds Ord. Snacka om total avsaknad av politisk och historisk kunskap. ”Nyttiga idioter” tror jag att den betydligt mer slipade Lenin kallade dem.

 39. Thomas, jag skrev precis vad jag menade, och formulerade det korrekt. I fjärde stycket i #32.  Hårklyuverier är vad byråkrater kan ägna sina liv åt. Samtidigt som de kostar hela tiden, inte åstadkommer ngt, men vållar folk en massa besvär och kostnader. Och låtsas som ngt annat eller omtolka, ändamålsglida gör de i efterhand när saker inte blev som de sa, funkar sämre, kostar mer etc.
  Jag förstår inte vad du ser för positivt med dylikt trams. Även ifall de räknar på saken blir det oftast hiskeliga glädjekalkyer som utesluter (nästan) alla uppkommande  verkliga kostnader som uppkommer hos vanligt folk. Tror du på allvar att EU-byrakratin, i sin helhet orsakar mer eller mindre total energiförbrukning?   
  Bra iaf att du erkänner att klåfingrigheten är själva poängen. Att byråkraterna tror att den därigenom kan kommendera fram teknisk utveckling och konsumentprodukter som konsumenterna egentligen vill ha (mycket hellre) men bara inte är medvetna om ännu ..
  Som sagt, planekonomiskt tänkande även för teknikutveckling.  
  Nej Thomas, jag gissar inte. Jag vet att politska beslut och kostnader som skickas nedåt till de arbetande alltid motiveras med välklingande fraser, och att de allra flesta verkliga överväganden som gjorde att de blev av inte torgförs offentligt. Speciellt när det är rena tokerier som där beslutas.
  Vad jag sa att jag i normalfallet inte får reda på vad dessa motiv är. Just pga att de inte alls är lika ädla eller befrämjar det man talar om så vackert.
  Som sagt, EUs jordbrukspolitik är ett alldeles utmärkt exempel. Och alla tom vet att det är idioti, på hur många sätt som helst … Men har du någonsin hört de som vill ha det så också ärligt säga det  offentligt!?  
   

 40. Labbibia

  OT
  Det blir en mild vinter!
  Martin Hedberg meteorolog på ”klart.se” påstår det, och då måste det ju vara sant! 😀
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15346666.ab

 41. Håkan Sjögren

  Ingemar Nordin : Varför är elpriset så högt? Jag ser två orsaker. Skatten. Som framhålls i trådens början har konsumtionsskatten ökat från 4 till 57 öre per kWh. Marginalprissättningen. Vi som har el från vattenkraft och kärnkraft som tas fram  med en kostnad av några ören per kWh får betala ett pris, som bestäms av den dyraste elkraften, som havsbaserad vindkraft eller kolkraft, som belastas med koldioxidskatt mm, mm. Vi köper skummjölk men betalar priset för vispgrädde. Staten lever högt på bland annat momsen på överpriset och är inte intresserad av att medborgarna blir allt fattigare. Därför är elpriset så högt. Mvh, Håkan. 

 42. Ingemar Nordin

  Håkan S #41,

  Det kan låta bakvänt att det råder marginalprissättning. Men detta är nödvändigt. Antag, som tankeexperiment, att prissättningen skulle ligga på något medelvärde, Vilken elproducent skulle då vilja producera ytterligare några kilowatt som kostar mer än detta medelvärde att producera, och således förlora på affären? Alla producenter skulle begränsa sin produktion till sådan el som kostar under medelvärdet att producera, vilket skulle minska utbudet drastiskt. Medelpriset skulle då gå upp, och upp tills efterfrågan och pris möts igen – och det priset blir då samma som nu.

  Nej, den stora boven är inte marginalprissättningen utan skatterna.

 43. Pelle L

  Ingemar Nordin #42
   
  Ditt eget resonemang är väl minst lika bakvänt!
   
  Jag har tecknat avtal om ett pris per kWh med en elleverantör, tex Vattenfall.
  Jag antar att Vattenfall inte förbinder sig att leverera mer el än det kan producera. Varför skall då Vattenfall ha mer betalt, bara för att det de säljer inte räcker till Europas alla elkunder?
   
  En mer handgriplig liknelse:
  På förvåren är det ”tulpansäsong” och jag kan köpa 10 tulpaner för 30:-
  Om tulpanerna tar slut vid påsk, och ICA snabbhämtar ett nytt parti tulpaner från Sydafrika är det rimligt att dessa säljs till kanske 50:-, för affärens omkostnader har varit högre.
  Eller skall ICA ta 50:- bunten för alla tulpaner, fastän deras kostnader inte motiverar det?
   
  Jag instämmer i min enfald med Håkan Sögren (i detta och mycket annat):
  Marginalprissättningen är en sjuk företeelse.
   
  Men, som sagt, det drabbar ju ingen som inte redan är fattig  😉

 44. tolou

  Ingemar #24
  Att man inte kan hitta ”bevis” betyder inte att man kan avfärda hypotesen. Snarare innebär det ytterligare respit för elproducenterna att obemärkt fortsätta prismanipuleringen utan att riskera upptäckt. Tom. under perioder med elbrist kan en producent få för sig att ”spara” på vattenkraft för att den kan behövas ”senare”, helt på eget bevåg och bristsituationen är ett faktum. Det finns exempel på detta som lett till direkt ökning av spotpriset från kanske 0,8kr till 10kr enstaka timmar. Det är utbudet som styr helt och kontrolleras av producenterna allena.

 45. tolou

  Marginalprissättning som teori är inte sjukligt. Däremot förutsätter denan mekanism en FRI FUNGERANDE marknad för att bli effektiv. Nu förhåller det sig så, att vi INTE HAR en fri fungerande elmarknad av den enkla anledningen att det är alldeles för få aktörer och stor brist på konkurrens.
  Så att vi inte kommer vidare i denna diskussion har med att folk fokuserar på fel saker och det uppstår förvirring om vad som egenligen är problemet.
  Man behöver splitta upp producenterna i delar som inte både agerar elhandlare(inköp) och producent(försäljning) samt att producenterna inte skall kunna koordinera/samverka mellan och inom de olika kraftslagen för att uppnå maximalt pris(genom marginalprissättningen). Konkurrens, konkurrens & åter konkurrens…

 46. Slabadang

  Sternrapporten som är an av de viktigaste orsakerna till de politiska interventionerna i energiproduktion, sågas nu jäms fotknölarna av MP Lilley.
  En mycket väl genomarbetad ”rebuttal” av Stern. 
  Han menar att Stern rapporten inte klara den mest elementära peer review och trots detta utgör Sternrapporten det underliggande  policydokumentet för Engelsk energi/klimatpolitik och även FNs.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/09/lilley-stern_rebuttal-2.pdf
   

 47. bom

  Test