Maria Eriksson

Varför är elpriset så högt?

Under de senaste decennierna så har elpriset skjutit i höjden räknat i värdejusterade priser. En vanlig förklaring till detta fenomen har varit avregleringen 1996 och att elen handlas på den Nordiska elbörsen. Men i maj lade professorerna Runar Brännlund och Patrik Söderholm fram en ekonomisk analys av hur avregleringen/omregleringen fungerat: Elmarknaden och elprisets utveckling före   →

Dubbelspelet om elen

Låt mig så här på söndagskvällen tipsa om en ny bok som verkar intressant. Så här skriver Svensk Tidskrift: Dubbelspelet om elen Av Maria Eriksson | 17 februari 2012 Politikerna har spelat ett dubbelspel sedan 1970-talet och framåt. Å ena sidan har de gett intryck av att vara bekymrade över hushållens allt större elräkningar, å   →