Vad IPCC tänker göra med pengarna

Ifall någon av er undrat vad IPCC tänker göra med den prissumma de tilldelades när de och Al Gore fick Nobels fredspris – här är svaret. Direkt från IPCC och deras ”Use of funds from the Nobel Peace prize”.

The IPCC was jointly awarded, with Mr Al Gore, the 2007 Nobel Peace Prize and as part of this award the IPCC received an amount of 885,000 CHF as its share of the award money.

De drygt 5 miljoner kronor man har fått kommer att gå dels till att sprida vidare IPCC:s kunskap och budskap och dels till en nyinstiftad fond för unga forskare i utvecklingsländer (The IPCC Bert Bolin Memorial Scholarship Fund).

Aim and Purpose of the Fund: The Aim and Purpose of the Fund is to build capacity in the understanding and management of climate change in developing countries, through providing opportunities for young scientists from developing countries to undertake studies that would not otherwise be possible without the intervention of the Fund.

All delegations consulted felt it important that the fund was used in a way that provides a long-term legacy. This can be achieved in two ways:

(i) Scholars who have studied with the support of the fund can be expected to provide a lifetime of returns to the community.

(ii) The intention would be to fund scholarships from income from the fund (both investment income and additional donations), rather than from the Nobel Prize capital, so that the fund would be perpetual.

The six Co-chairs of the three IPCC Working Groups and the IPCC Chair or his nominee, serving as a Science Board, would set the priorities for selection of scholars and would make the final selection of scholars. This Science Board will be aware of the current science landscape, of the gaps both in science and in national capacity, and have a developed/developing country balance.

Vad tror ni? Vågar vi hoppas på att fondtilldelningen sker oberoende av om forskaren ifråga stödjer eller ifrågasätter IPCC:s budskap?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Frick

  Ja.

 2. Mats Frick

  Nej.

 3. Mats F: Kort och koncist. 🙂 Låt oss hoppas att du har rätt.

 4. Mats F: Vänta, vänta… Vad är ”ja” och vad är ”nej”? 😉

 5. Mats Frick

  Jag har inte skrivit nej. Någon leker med oss…
  Till skämtaren: nätet är en arena med möjligheter och risker. Ett sätt att förhålla sig till den digitala sfären är att gömma sig och skaka av skräck för allt det okända. En annan variant är att vara öppen med sig själv och vem man är. Detta är ett uttryck för förtroende för sina digitala medmänniskor och viljan att bidra. Min mail cirkulerar troligtvis lite här och där och anledningen är att folk ska kunna få tag i mig och inte för att spela spratt på Maggies blogg.
  Även om jag förstår humorn missbrukar du de facto en del av min digitala personlighet. Det är en integritetskränkning: ta bort handen ur min ficka!

 6. Hear, hear! Låtsas-Mats, ge dig tillkänna eller ge dig iväg!

 7. Claudius

  Eftersom man har klistrat in namnet Bert Bolin i namnet på den nya fonden är det icke troligt att fonden kommer att dela ut pengar till någon icke koldioxidtroende forskare. Se Svensmark-Calders ”The Chilling Stars”, sid 73-74. Den danska delegationen till IPCC ville att forskningsområdet skulle utvidgas till att omfatta Solens inverkan på klimatet (rätt självklart, eller hur?) Förslaget framfördes av Svensmark och Friis-Christensen vid IPCCs möte i Birmingham 1996. Dåvarande ordföranden Bert Bolin uttalade då: ”I find the move from this pair scientifically extremely naive and irresponsible.” Och denna inställning lär väl fortfarande vara det som gäller inom IPCC.

 8. Thomas

  Claudius, IPCC har alltid tagit med solens inverkan på klimatet. Bolin kanske tyckte det var naivt att Svensmark inte var medveten om detta.

 9. Christopher E

  Unga forskare som inte får resultat i linje med ”konsensusen” inom IPCC torde inte behöva göra sig besvär för fondmedlen.

  IPCC hade inte alls med solen i vid betydelse vid den tidpunkten. De räknade bara på den direkta värmeenergin och ansåg att den variationen inte räckte som förklaring. Det är väl fortfarande grundinställningen där.
  Iprincip ignorerade de då alla korrelationer mellan klimat och sol därför att de inte hade någon förklaring på samvariationen. Svensmark & Co. föreslog en tänkbar mekanism. Detta agerande från IPCC är inte vad vi övriga kallar ”att ta med” solen.
  Det är klassisk IPCC-taktik att ignorera obekväma fakta. I senaste rapporten tog de tex. inte med studier som visar ett signifikant statistiskt samband mellan temperatur och socioekonomiska faktorer vad avser mätstationer. De fick detta faktum påpekat i granskningsprocessen, men valde alltså att ignorera detta samband som ”en tillfällighet”.

 10. Magnus A

  Mats Frick. Vad grundar du ditt ”ja” på? Kan just nu komma på att direkt relevant exempel, där en ansvarig i Kungliga vetenskapsakademin nyligen fick exakt denna fråga av SR:s Vetenskapens värld i programmen om global uppvärmning.
  Jag vill minnas att svaret var att man måste följa kriterierna, vilket är att forskningsanslag om klimatet ska bidra till forskningsområdet mänsklig global uppvärming.
  Att naturgeografen Lars Franzén inte får anslag till sin intressanta forskning, eller att Svensmark under en lång tid inte fick några anslag till sin forskning, men att nästan vad som helst som har mänsklig klimatpåverkan att göra kan få anslag säger väl ändå något?
  Som sagt, hur kan du så tvärsäkert mena att det inte är med IPCC som med Kungliga Vetenskapsakademin? Jag tycker du verkar – lindrigt uttryckt – mer än naiv, och den som skämtar med dig har allt en poäng. 🙂