Vad har medierna berättat om nyligen?

Isen i Arktis och Antarktis

Flera svenska medier har rapporterat om att ett stort hålrum har upptäckts under en glaciär på Antarktis. Dessutom har de rapporterat om att smältande isar i Arktis (Grönland) och Antarktis kan orsaka klimatkaos. Svenska Dagbladet brassade på med att haven kan stiga med 58 meter. Vilket ju stämmer, om det mesta av istäckena på Grönland och Antarktis verkligen skulle smälta.

Kan de smälta då? Och om det händer: Hur lång tid skulle det i så fall ta? Vad gäller det sistnämnda, vet jag inget exakt svar. Det borde hur som helst bero på hur mycket varmare det blir där. Tusentals år borde det i alla fall handla om. Tusentals år för mänskligheten att anpassa sig till att haven ska stiga med 58 meter.

Är det möjligt då?

Låg mig börja med ett välkänt diagram, hämtat från Climate4you:

GISP2 TemperatureSince10700 BP with CO2 from EPICA DomeCDet är alltså temperaturer från borrhål i det inre av Grönland, från en plats som kallas GISP2, och koldioxidhalter från en plats på Antarktis. Diagrammen brukar visas för att påpeka att det inte finns särskilt mycket korrelation mellan temperaturer och koldioxidhalt, och för att visa att (åtminstone på Grönland) har det varit rejäla klimatförändringar sedan den senaste istiden tog slut.

Jag vill peka på en annan sak: De faktiska temperaturerna i den inre av Grönland. Det är kallare än -30 °C. I alla fall i medel under året. För att istäcket i det inre av Grönland ska smälta, behöver temperaturen där stiga med ungefär 30 °C. Eller kanske några grader mindre då, om det räcker med att det smälter på sommaren och om det är varmare på andra ställen i det inre av Grönland.

Hur skulle det gå till att värma det inre av Grönland ens med 10 °C? För att inte tala om de åtskilliga grader mer som sannolikt behövs för att börja smälta hela istäcket?

I och för sig har vi den senaste istiden sett nyheten att Svalbard kan bli 10 °C varmare. Så varför inte också Grönland? Ja, jag vet då inte hur den där uppvärmningen av Svalbard ska gå till. Antagligen genom att kraftigt överskatta växthusgasernas klimatpåverkan, i stil med vad klimatmodellerna gör. I verkligheten lär så mycket uppvärmning kräva att Golfströmmen stärks rejält. Fast nu har vi ju hört från vanligtvis felunderrättade källor att Golfströmmen har avtagit. Vilket knappast någon riktig expert håller med om, men svenska medier föredrar ju trots allt falska experter.

Det verkar osannolikt att hela, eller ens en stor del av, istäcket på Grönland ska kunna smälta före nästa istid. Men Antarktis då?

Där finns det i det inre sedan 50-talet två forskningsstationer som levererar temperaturdata någorlunda regelbundet. Dels Amundsen-Scott-basen på själva sydpolen och dels Vostok, som väl är mest känd för att det ligger en stor sjö långt under isen där:

AmundsenScotBasenTemperaturerClimexp

VostokbasenTemperaturerClimexp

På sydpolen är månadsmedeltemperaturen sällan över -25 °C och vid Vostok sällan över -30 °C. Det krävs rätt mycket uppvärmning för att ens få till några dagar med töväder under den antarktiska sommaren.

Hur ska det då gå till att värma det inre av Grönland och Antarktis med, låt oss säga, 20 °C? Tumregeln är att polarområdena värms upp dubbelt så snabbt som det globala medlet. Den globala medeltemperaturen behöver alltså öka med sisådär 10 °C för att få till en rejäl och någorlunda snabb avsmältning av inlandsisen nära polerna. Inte ens de värsta panikmakarspådomarna har väl så mycket uppvärmning. Fem graders uppvärmning har många panikmakare sett som en möjlighet, och då skulle istäckena värmas upp med 10 °C. Det skulle smälta mer is än idag, men inte den som finns långt in på Grönland och Antarktis.

Den där tumregeln gäller egentligen bara Arktis och inte Antarktis, som är den kontinent som har den högsta medelhöjden. Det på grund av det tjocka istäcket. Antarktis är så hög att mer växthusgaser förmodligen innebär en avkylning och inte en uppvärmning. De högsta delarna av Antarktis sträcker sig upp i stratosfären, där mer växthusgaser i troposfären enligt prognoserna ska ge en avkylning.

Jag läste i någon IPCC-rapport en förutsägelse om att Antarktis ska ge ett negativt bidrag till havsnivåhöjningen. Med negativt menas då rent matematiskt. Mer nederbörd på den kalla isen gör att vatten förs från haven till ett istäcke med lång livslängd.

Jag måtte ha läst det i AR4. I AR5, påstår IPCC att Antarktis bidrar med 0,4 mm per år till havsnivåhöjningen. Medan Grönland påstås bidra med 0,6 mm per år. Alltså totalt 1 mm per år från avsmältningen från de största av de kvarvarande inlandsisarna. Det behövs fantasi för skapa en rejäl acceleration som kan göra den trenden oroande. Och fantasi har de klimathotstroende gott om. Fakta vill de däremot inte veta av.

Insekterna är snart borta

Ett av larmen den senaste tiden går ut på det. Så har till exempel Expressen skrivit om det. 40 % av insekterna kan vara borta om några decennier. Det är alltid mycket ”kan” när det gäller larm, men sällan några ”kommer att”.

En av de studier som har visat på en kraftig nedgång av insekter, hävdar en minskning med 98 % i Puerto Rico. Orsaken hävdas vara uppvärmning. Den studien har tagits upp på världens största vetenskapsbloggen, faktiskt mer än en gång.

När jag ser ett påstående som en minskning med 98 %, tänker jag genast: Det är inte rimligt! Fast bedömning av rimlighet är visst på utdöende. Journalister verkar då inte syssla med det.

Den artikeln är tydligen tillgänglig att läsa för alla.

Påståendet om det stora nedgången bygger på sex mätpunkter: juli 1976, januari 1977, juli 2011, januari 2012, juli 2012 och januari 2013. Mellan januari 1977 och juli 2011 finns alltså inga data och vi vet inte vad som hände under den tiden.

Forskarna bakom studien skyller nedgången på lokal uppvärmning och överväger visst inte alternativa förklaringar. De har dock använt tvivelaktiga temperaturdata, vilket bland annat har påpekats på WattsUpWithThat och av GWPF. Det är tveksamt om den påstådda, lokala uppvärmningen verkligen har ägt rum.

Climate Explorer finns mycket väder- och klimatdata. Bland annat temperaturer från San Juan på Puerto Rico:

SanJuanTemperaturAnomalier

Notera att diagrammet visar anomalier för varje månad, inte faktiska temperaturer.

Det verkar inte ha varit särskilt mycket uppvärmning där sedan mitten av 1970-talet. De senaste åren verkar temperaturen ha gått ned.

Det finns även temperaturmätningar från andra öar i närheten, till exempel från flygplatsen på Nederländska Antillerna:

HatoAirportNederländskaAntillernaTemperaturanomalier

Fortfarande är det anomalier som visas.

Inte heller här har det varit särskilt mycket uppvärmning på senare tid, utan snarare en liten avkylning. Dock var det ovanligt kallt i mitten av 70-talet.

Varför skulle kyla gynna insekter och värme döda dem? Det borde snarare vara tvärtom. Blir det för kallt, får insekterna till och med välja mellan att dö eller krypa in någonstans och falla i dvala i väntan på varmare tider. Så kallt blir det väl knappast på Puerto Rico.

Forskarna bakom studien, Lister och Garcia, hävdar att de använde samma område och metod som Lister gjorde i sin vetenskapliga artikel från 1981. En artikel som tydligen bara går att läsa från någon dator på ett universitetsbibliotek.

Tänk om de har gjort något metodfel, så att de har råkat minska sannolikheten för att fånga in insekter? Det borde i och för sig vara samma Lister i bägge artiklarna, men det har trots allt gått nästan 40 år mellan studierna. Anteckningar och minnen kan vara fel.

Tänk om det undersökta området hade ovanligt många insekter 1976-77 och det numera har återgått till ett normalt antal? Det vet vi inte, när antalet mätpunkter är så få. Med tanke på hur de är fördelade i tiden, är det dessutom i praktiken nästan två mätpunkter och inte sex. Med två mätpunkter går det alltid att perfekt anpassa en rät linje, men vad visar den egentligen?

Tittar vi på data bara för 2011-13, ser vi att det var fler insekter under den varma månaden juli än under den svalare januari. Hur går det ihop med forskarnas tes att värme är dåligt för insekterna?

Studien av insekter i Puerto Rico håller enligt min mening usel kvalitet. Forskarna drar alldeles för långdragna slutsatser ur sitt ringa material. De letar bara en orsak till vad de finner och överväger inte andra möjligheter. De använder temperaturdata av tvivelaktig kvalitet. GWPF har också begärt att tidskriften drar tillbaka artikeln.

Håller de andra artiklarna bakom påståendet om en 40-procentig minskning av insekterna i världen lika låg kvalitet, finns det ingen anledning att ta påståendet på allvar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Lars för en artikel med mycket vetenskap.
  ”I en värld av utbrett bedrägeri är det en revolutionär handling att säga sanningen”. / Orwell

 2. Sören G

  I Rapport i går handlade det om att antalet blåmusslor på Västkusten hade minskat kraftigt i antal sedan 60-70-talet. Man räknade upp ett antal möjliga förklaringar där klimatförändringarna var en.
  Men en intervjuad person som väl var någon sorts expert kom med lugnande besked och att i alla fall faktaunderlaget var väldigt dåligt. Kanske var det ovanligt mycket blåmusslor på 60-70-talet som kan ha berott på övergödning då. Nu var vattnet i alla fall mycket klarare.
  Journalisterna anstränger sig i alla fall för att hitta problem som de tydligen hoppas ska kunna knytas till klimatförändringar.

 3. Lasse

  Tack Lars
  Det är viktigt att hålla koll på alla alarmen.
  Media hoppar på mycket som är rent ut sagt häpnadsväckande och skrämmande.
  Men som tur är så är denna alarmism global och det finns alltid gott om kritiker som lugnar en vaken och intresserad skeptiker rätt snart.
  Vad gäller ett varmare Svalbard kan jag dock inte lugna er. Redan på 1930 talet ökade vinterns temperatur med 8 grader på några år. Skrämde redan då! Glaciärerna smälte mer än nånsin.
  Vad som saknades då var en engagerad allmänhet som kunde skolstrejka och sluta flyga.
  Mycket har blivit bättre!

 4. pekke

  Bra artikel Lars K.

  Nej, inlandsisarna på Grönland och Antarktis smälter inte i första taget.

  Just nu har Grönland drygt – 40 till – 45 i det inre, Summit, och Antarktis som har sommar med solen uppe dygnet runt, har drygt – 30 i inlandet.

  Insekterna på Puerto Rico.
  Jag hoppas att folk vet att det är en liten ö ( 9 100 km2 ) med en befolkning på 3,6 miljoner, nästan 400 per km2,
  Tempdatan från El Verde som används i studien bör inte användas enligt de som hanterar stationsdatan, det finns flertal fel i stationsdatan.

  http://luq.lternet.edu/data/luqmetadata16
  ” Daily emperature has been measured at the El Verde Field Station since 1975 (see methods). These data was divided into two data set: #16, having data from 1992 to current and #181 which has data from1975 till August 1992. Data-missing gaps where filled in by extrapolated data from other sources, making the subsequent manipulations less valuable for interpreting long term trends. ”

 5. Staffan Lindström

  2 Sören G
  Om ett reportage av 5 är ”neutralt” dvs icke-alarmistiskt så anser SR/SVT att de uppfyllt objektivitets/oberoendekravet….!?

  För övrigt undrar undertecknad varför SMHI inte kan rapportera snödjup varje dag från Stockholms observatorium ?? Idag 1 cm ; igår ingen uppgift; förrgår 5 cm; 12/2 ingen uppgift Gränsen för varjedagsrapportering tycks gå vid 10 cm!!?? På weatheronline rapporterar Vanda här i Finland (fn i Stensvik i Esbo!) snödjupet var 6:e timme!

 6. Roland Salomonsson

  Har ni märkt hur selektivt alarmisterna verkar presentera ”smältningen” av Grönland/Antarktis? Man presenterar med bilder av floder av smältvatten att x km3 smälter bort.
  Siffrorna är faktiskt sanna – men det rapporteras inte att smältningen enbart pågår i ca 2,5 månader årligen (sommarperioden – och det snöar även då). Man rapporterar heller inte hur många km3 snö som fortsätter att falla under ca 9 månader (NIO MÅNADER). Då skulle ju vem som helst inse att de bägge inlandsisarna inte har en avsmältning, utan faktiskt ÖKAR – i regel på höjden. Beviset för ökningen på höjden är att kalvningstakten ÖKAR och att större isblock något oftare lösgörs från delar av Antarktis, resp att kalvningstakten i andra delar ÖKAR. Ock kalvning (motsv) är ju ingen avsmältning i sig.

 7. jensen

  Tidningsskribenters perspektiv.
  ” Forskare: klimatkaos NÄRA. 58 m höjning om Antarktis smälter. 7 m om Arktis smälter”

  Antarktis, som haft sin is sedan 35 miljoner år, p.g.a. kontinentalförskjutning.
  Arktis med sin is sedan ca 3 miljoner år av motsvarande orsak.
  Jag har sett uppgift om att Grönlands is under Eemian kanske minskade med ca 25 % under interglacialen, som var 3 C. varmare ? än Holocen.
  Kanske Arktis åter kan bli varmt om kontinenterna åter glesar ut sig om ett antal miljoner år , men det uppfattar inte jag som nära förestående.

 8. Lasse

  Här finns instruktioner för alarmister:
  https://wattsupwiththat.com/2019/02/14/tips-for-psychologists-on-how-to-spread-climate-propaganda/

  Här brukar rapporter som passar för alarmen dyka upp:
  https://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/global_warming/

  Framförallt gör inga prognoser som kan kollas upp i närtid.
  https://realclimatescience.com/2019/02/guardian-1989-only-communism-can-stop-twelve-feet-of-sea-level-rise/
  Amatörer avslöjas direkt-fast förtroendet för dem finns ju alltid kvar.

 9. Sören G

  #6
  Alarmisterna tror att isbergskalvning beror på avsmältning fast det är precise tvärtom. Det är istillväxten i centrala delar av glaciären som pressar ut isen i havet där den bryts av (kalvar).

 10. Robert Norling

  #7 Jensen
  Om nu Arktis is skulle smälta så är det mest ett nollsummespel.
  Klimatextremisterna slänger sig med många populistiska påståenden.
  Vi kan ju hoppas att folk förstår att det bara är propaganda och försök till indoktrinering.
  Eller hur Chalmers, för ni läser väl sånt här och registrerar…..

 11. Ivar Andersson

  Bristen på sunt förnuft är enorm på MSM och hos våra politiker i allmänhet. Jag tror att en påhittad forskningsrapport som säger att temperaturen sommaren 2019 i Sverige kommer att vara över 30 grader C under två månader så skulle MSM och Isabella Lövin tro på galenskapen eftersom sunt förnuft saknas.

 12. Rolf Mellberg

  En mycket bra beskrivning av hur det ser ut just nu på Grönland har ni här:
  http://sciencenordic.com/how-greenland-ice-sheet-fared-2018

  Själv tror jag att Atlantic Multideal Oscillation är uppe på toppen nu och vänder snart nedåt. De senaste två årens ymniga snöande kan tolkas som en för-aning om det. Grand Solar Minimum kan dessutom bli grädde på moset. (d.v.s. H2O i fast form på Grönland)

  Jag kommer att publicera en ny post om detta snart, med Island i fokus.

 13. Rolf Mellberg

  Förresten,

  Vi bör nog skita i MSM, det är de som befinner sig i en desperat dödsspiral, inte polerna. Låt de hållas.

 14. LarsF

  Insekter – det har då något samband med att man aldrig numera behöver skrubba av vindrutan när man tankar. Det var standard på 70-talet, och alla mackar hade hink med skrapa och grovsvamp för att komplettera med och få vindrutan ren.

  Samma med kylaren – inga insekter där heller.

  Sedan denna frenesi att man vill stoppa in ordet ”klimatförändring” överallt – det har nog inget med detta att göra. Snarare vårt vårdslösa sätt med bekämpningsmedel vi inte har så¨bra koll på alla biverkningar de har.

  Det är ju så med antibiotika också, det dödar bakterier – både de önskade och de oönskade så vi får dålig bakterieflora i tarmarna osv.

  Människan har svårt med flera tankar i huvudet samtidigt verkar det.

  Dessa saker kunde ju Mp fokusera på och de hade trovärdighet kvar. Detta klimattjaffs som vi inte ens vet är ett problem, ännu mindre om vi kan göra något åt.

  Hörde nyss på SR ”klimatet tar allt större utrymme” – ja detta har man med eftertryck sett till. Inte efter behov utan efter agenda från miljöknuttar.

 15. Björn-Ola J

  Vad menas med:
  ”De högsta delarna av Antarktis sträcker sig upp i stratosfären”
  Stratosfären börjar ju vid 10.000 m höjd eller högre.

 16. AG

  generell kommentar. Tror det är mycket bra att man snabbt kommenterar allt pseudosvammel i medierna. Klimatupplysningen används nog av många som ett slags facit eller insatsstyrka för en mer balanserad och saklig hållning. Kanske borde det vara en stående rubrik? (Lite som Prof Curry gör). ”Klimatet i media i veckan”. Visserligen görs det redan men kanske det borde vara återkommande? Säg, varje måndag?

 17. Robert Norling

  #14 Lars F.

  ”Insekter – det har då något samband med att man aldrig numera behöver skrubba av vindrutan när man tankar. Det var standard på 70-talet, och alla mackar hade hink med skrapa och grovsvamp för att komplettera med och få vindrutan ren.”

  Det du skriver kanske hänger ihop med att det är vinter…
  Skämt åsido, bord du i Tärnsjö på sommaren så kan du inte gå ut för myggen. Finns miljarder och åter miljarder vilket gör tillvaron till ett helvete för både djur och människor.
  Besprutning det ända som hjälper men i år ska det tydligen inte bli någon, då det inte finns pengar till flyg.
  Och där jag bor i norra Roslagen så går det inte att ha ytterbelysningarna tända i den senare delen av sommaren. Det kryllar av flygfän och spindlarna väver in halva huset.
  Om fästingarna skulle minska så är det bara att tacka och ta imot.

 18. Karl Eider

  #14 LarsF

  Jag håller med dig, inte alls lika mycket insekts-splash på rutan längre. Tycker att minskningen har kommit de senaste 10 åren. Har inte bilat mycket norr över, utan detta gäller södra Sverige. Orsaken är dock knappast att det blivit varmare, tvärtom i vårt land borde mera värme = fler insekter. Särskilt viktigt är nog en tidig vår.

 19. Anders Tengsved

  #14 Lars F
  Det är nog relativt säkert att insekter minskat, men sannolikt från en ”konstlat” hög nivå, iallafall i Europa. Det jordbruk med djur som betade på ängar, hagar och i lövskogar i hundratals år skapade marker som blev utarmade på näring. Detta i kombination med att gräset betades bort av djuren medan blommor som djuren inte äter fick mycket gynnsamma förutsättningar att föröka sig. Detta gjorde att landskapet dels blev vackert och men också extremt gynnsamt för polinerande insekter. Fler betande djur skulle lösa det mesta av problemet. I vår trädgård på landet med mycket blommor har vi verkligen ingen brist på polinerande insekter och det är bara några hundra meter till åkrar som emellanåt sprutas mot insekter. Sprutar mot insekter görs bara vid behov och långt ifrån varje år.

 20. Håkan Bergman

  Anders Tengsved #19

  Det är nog säkert som du säger, jordbrukslandskapet har förändrats. En annan faktor kan vara att dagens bilar är bättre utformade aerodynamiskt. Nu är det ju inte säsong för insekter men framåt sommaren kan det vara idé att kolla hur det ser ut på fronten på SJs RC-lok, dom brukar vara rätt fullkletade med insekter, nåt som även fåglar har upptäckt.

 21. Lars Cornell

  #15 Björn-Ola J
  Vid ekvatorn ligger tropopausen vid 16-17 km över havet, i Sverige ligger tropopausen på 9-12 km höjd under sommaren men är lägre under vintern.
  I standardatmosfären ligger tropopausen på ca 11 km höjd och har en temperatur på -56.5 °C.
  De lägsta tropopausnivåerna finns vid polerna under vinterperiod.
  Förenklat kan man säga, att när det är -56° i Antarktis så ligger tropopausen på marknivån.
  Därför har koldioxid i Antarktis omvänd växthuseffekt.

 22. Mats Kälvemark

  #4, 6 och 7
  Nedan en länk om avsmältningen på Antarktis:
  https://wattsupwiththat.com/2018/06/14/good-news-99-989-of-the-antarctic-ice-sheet-didnt-melt/
  Enligt artikeln så har Antarktis förlorat 0,011% sedan 1992, dvs på 27 år.
  Om detta är riktigt så tar det ca 2400 år för att 1% ska smälta bort.
  Inte särskilt oroande. Och havsnivåhöjningen under samma tid, 8 mm på 27 år, ger ett bidrag på i genomsnitt 0,3 mm/år. Hanterbart?

 23. jensen

  Mats
  Tack. För att allt skall smälta , tar det alltså 240 000 år.
  Det är ju inte så nära, som tidningarna hotar med.

 24. Lasse

  Det finns gott om teorier och undersökningar för media att ta ställning till.
  Ändå fastnar de oftast för de alarmistiska.
  Den här om sambandet mellan solen och vinternederbörd.
  Svensmark kanske kan förklara?
  http://notrickszone.com/

 25. Lasse

  Media kan vara bra att ha- alla fall arkiven.
  Tonyheller svarar en av dem som tycker att vädret visar hur illa det är idag.
  -Det var samma sak förr!
  https://realclimatescience.com/2019/02/why-doesnt-george-remember/#comments

 26. #14 Lars F: Jag kan inte komma ihåg att det någonsin har fastnat en massa insekter på bilen. Visserligen hade jag inget körkort under större delen av 70-talet, men jag var passagerare. Minnet är dock inte pålitligt. En minskning av insekterna på bilar kan bero på att bilarna har blivit mer strömlinjeformade så att insekter far förbi i stället för att kollidera?

 27. Bensan

  Äntligen en instagramreaktion på alla dessa idiotiskaoch hycklande ”influensers”. En ganska förvirrad sådan dock men ändå uppmärksammad i DN.
  https://www.dn.se/kultur-noje/instagramkontot-som-granskar-influerares-klimatpaverkan/
  ”En av dem som granskas är Isabella Löwengrip som, förutom att ha rest fyra gånger till Marbella under förra året för att gå på lyxspa, även hann med resor till Moskva, London, Italien, Madrid, London, Paris, Cannes, St Tropez, Nice, Paris, Madrid, London, Milano, Paris, New York, Helsingfors, Verbier, Dubai, New York och Schweiz, skriver sajten.

  Löwengrip granskades även av Aningslösa influencers vilket fick henne att svara med ett inlägg på sin blogg där hon förklarar att hon tvärtom är medveten: ”Ni bakom Aningslösa influencers – jag är imponerad över ert engagemang och jag är inte aningslös. Jag har inte bara vetat hur jag ska göra långsiktigt.” Hon erbjöd även klimataktivisten Greta Thunberg att hjälpa hennes bolag bli mer hållbart.”

 28. Staffan Lindström

  27 Bensan
  …Lappri…såvitt hon inte tog ”helin” från Nice till ”Troppan”? 🙂

 29. pekke

  #14 Lars F #26 Lars K.
  Handlar nog mer om hur strömlinjeformade dagens bilar är jämfört med förr.
  Min Astra 2011 får knappt några insekter eller stenskott i rutan tack vare extrem lutning, motorhuv och front lutar även de ganska bra.
  Min gamla husbil från 90-talet med alkov var ofta pepprad i front och alkov, rutan fick nån form av luftkudde tack vare alkoven som gjorde den fri från insekter.

  Bytte till nyare utan alkov i somras och den är ofta pepprad från fronten upp till taket trots mer lutande form.

 30. Fredrik S

  Bensan #27

  ”Jag har bara inte vetat hur jag ska göra långsiktigt”

  Enkelt, stanna hemma eller sluta hyckla och fortsätt flyga.

  Vad jag vet kan inte Greta minska på flygmotorns utsläpp. Ännu dvs, för det finns nog en del i hennes knäböjarfölje som tror att Messias kommer göra sådant snart.

  Eller också kan hon bara äta på MAX, för deras burgare är ju klimatpositiva och klimatkompenserar till 110% sägs det. Då borde faran vara över.

 31. Mats Kälvemark

  #30, Fredrik S
  Jag kunde inte släppa känslan av att drevet mot flyget kanske inte är riktigt faktabaserat.
  Så jag började borra och siffrorna nedan talar sitt tydliga språk. Globalt står Transporter för 14% av CO2-utsläppen (källa IPCC) och borrar man vidare för att få detta uppdelat hittar man att i USA, som ju är dokumenterat flygintensivt, så svarar flyg för 9% av totalen inom transportsektorn. (Källa EPA)
  Så om man applicerar detta på globala siffran bör det inte bli en underskattning.
  9% av globala 14% ger då att flyget står för 1,3% av de globala utsläppen och detta blir antagligen en överskattning.
  Jag tycker att man skulle ha på fötterna för att kunna säga “drygt 1% av de globala utsläppen kommer från flyget”. Ställ detta mot Kinas andel 27% totalt av de globala utsläppen. Emotser gärna kommenterer och/eller alternativ beräkningar.
  Jag undrar vad man får för svar om man frågar Isabella löfvin om flygets andel av utsläppen? I regel har hon noll koll.

 32. Daniel Wiklund

  OT Läser på text-tv att tiotusentals elever klimatstrejkat idag. ( inspirerade av Greta, vilken makt denna tjej har) Dom trotsade skolan och gick ut och strejkade för klimatet. Vilket svammel, klimatet lär inte bry sig. Jag har jobbat i skolan ( mest på mellanstadiet) i nästan 40 år. Aldrig har jag under dessa år behövt rapportera nån elev som farit illa pga klimatet. Det vanligaste skälet har varit missbruk i hemmet. I skolan är det viktigt att man lär sig se skogen för bara träden, ser mönster som binder samman. När det gället klimatet verkar det vara många som har svårt att se just skogen för bara träden.

 33. Skogsmannen

  #21, Lars Cornell!
  ”Förenklat kan man säga, att när det är -56° i Antarktis så ligger tropopausen på marknivån.
  Därför har koldioxid i Antarktis omvänd växthuseffekt.”

  Kan du, eller någon annan, utveckla det där? Det är ju riktigt intressant.

 34. Fredrik S

  Mats Kälvemark #31

  Nä, det känns sällan faktabaserat.

  IPPC pratar väl om 2% och likaså en EU-rapport jag läste förra året. 1-2 % låter rimligt. Fast frågar du NGO’er som Greenpeace och Naturskyddsföreningen flera gånger högre pga att de är tvärsäkra och adderar höghöjdseffekt. Isabella är det inte lönt att fråga för hon ser tydliga tecken på antropogena klimatförändringar i sin egen trädgård.

  Ja, det är ju väldigt märkligt vad tyst det är om Kina i alarmistlägren i Sverige. Fast utomlands är de ju mer pragmatiska. Tom BBC skrev i höstas om Kinas enorma kolplaner. Motsvarande hela USA’s kolflotta under utveckling.

  https://www.bbc.com/news/science-environment-45640706

  Om vi sänker vår välfärd med ev nedlagda glesbygdsflygplatser och minskar vårt flygande med några procent är helt irrelevant i sammanhanget.

  Fast nu har vi ju ett marginalparti i regeringen som vill ha bort inrikesflyget och de flesta bilar. Och bygga tågbanor för fler miljarder än någon av dem kan räkna till.

 35. Fredrik S

  Skogsmannen #33

  Här finns det att läsa utförligt.

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2015GL066749

 36. Det är inte bara i Puerto Rico som insekter påstås minska i antal. Detsamma trummas ut i Frankrike, med en viss modifikation. Skadeinsekterna ökar kraftigt, medan fjärilar och pollinerande insekter minskar. Google ger 2-3 milj träffar beroende på sökorden. Om man skummar rubrikerna ser man att Klimatet ( Gaia ) har förmåga att straffa människorna med denna selektivitet.

  Om man nu är skeptiskt lagd kan man ju fundera på om biotopförändringar, främst genom annorlunda jord-och skogsbruksmetoder, kan ha någon inverkan. Här i Normandie har sedan början av 1960-talet enorma mängder häckar grävts ner och betesmarker uppodlats, med uppmuntran av subventioner. Sedan jag flyttade hit 1990 har kilometervis av häckar försvunnit och marken dränerats. Sedan ett tiotal år subventioneras nyplantering av häckar, men de blir mycket sämre än de gamla för flora och fauna. De gamla häckarna består av en cirka 120 cm hög jordvall i mitten och är fulla av multnande stubbar, slånbuskar och högre ståndträd. De nya häckarna planteras på flat mark, består mest av avenbok och klipps låga.

  Nu när klimatpolitiken ska övertrumfa allt annat, som att avveckla köttätande, blir troligen följden att de sista resterna av det gamla normandiska beteslandskapet försvinner. Skyll inte på bönderna, de måste överleva. Logiskt sett kommer antalet insekter att minska, liksom antalet arter. De allra senaste åren har jag sett många grova ekar huggas ner på betesmarkerna. Runt dessa träd svärmade ekoxarna vid Midsommar och lärkfalkarna jagade dem. Naturligtvis är det klimatförändringen som får skulden när ekoxarna blir sällsyntare.

  I Pyrenéerna är det blomsterrika högalpina beteslandskapet hotat på grund av att herdarna inte kan skydda sina får-och gethjordar mot de nyligen introducerade björnarna och invandrande vargar. Herdarna ger upp. Är det verkligen värt att offra detta mångtusenåriga landskap för två rovdjur som i Europa finns i stora populationer på annat håll? Tack alla rovdjurskramare! Och glöm inte att skylla på klimatförändringen när alpängarna försvunnit för alltid.

  I Sverige finns väl knappast några rena betesmarker kvar, annat än i form av hästhagar. På Linderödsåsens nordsida söder om Tollarp, fanns fram till början av 1970-talet rikligt med betesmarker fulla med impediment, märgelgravar, slånbuskar, enar och ljung. Tio år senare var de borta, planterade med skog, huvudsakligen gran. Jag körde runt i de här markerna 2014 och då växte skog över allt.

  Länk till 10 foton tagna 1972 -73 söder om Tollarp: https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=383737

 37. Gunnar Strandell

  Sören G #2
  Jag bli så trött.
  Trots att forskare som arbetar med blåmusslor skriver:
  ”Blåmusslor är ganska tåliga vad gäller både temperatur och salthalt. ”
  kan alltså andra påstå att förändringar i bestånden beror på klimatförändringar.

  Det finns en stor fara i detta. Man slipper ju ta reda på den egentliga orsaken. Det blir rent av förbjudet att ens försöka eller att ställa upp alternativa hypoteser.

  Klimathotet leder till intellektuell prostitution och i Sverige borde samma regler gälla som för konventionell prostitution. Straffa köparen!
  Då kan forskningen bli fri och vi kan börja hantera de verkliga problem som dyker upp i samhället och naturen.

  Länk:
  http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/omvattenbruk/arterforvattenbruk/blamusslor.4.103f7b5a14cf721162be3394.html

 38. Frej

  # 36 Lars Mellblom Tror du att det finns en plats för mej runt där du bor ? Kan du länka några sidor man kan köpa fastigheter på . För mej duger riktigt bort i vildmarken om det finns nått sånt ? Jag känner bara att jag måste lämna det här Kalle Anka landet och så älskar jag att odla . En liten fastighet med odlingsmöjligheter .

 39. Sören G

  #37
  I Naturmorgon i P1 hade de upp om insektsdöden. Framförallt berodde det på olika sorters insektsgifter och minskande habitat. Men det påstods också att det blir alltmer uppenbart att klimatförändringarna spelar in. Då undrar man hur då klimatförändingar? Att det har blivit 1 grad varmare sedan 1800-talet och Lilla Istiden, är det negativt för insekterna. Hur tänker man?

 40. Björn-Ola J

  Tack för svaren om Antarktis och negativ växthuseffekt där. Alltid roligt att lära sig något nytt.

 41. #38 Frej#

  Det finns sådana fastigheter till salu, men jag avråder bestämt från att köpa ett gammalt hus i Frankrike. Det är nästan omöjligt att renovera dem till modern standard utan att ruinera sig. Man har att välja på ett kallt och fuktigt hus eller ett varmt med mögel.

  Det är enklare om du kontaktar mig direkt. Du hittar mitt e-mail och telefon genom att klicka på mitt namn här ovan och därefter öppna sidan ”Contact”. Om du hellre vill tala per telefon kan jag ringa dig. Jag har gratis och obegränsad telefoni.

 42. I-News berättar att Britterna i år tvingas äta korta pommes frites p.g.a klimatförändringen. Tur att vi hålls välinformerade om allt elände vi orsakar oss själva.

  ”Climate Coalition director Clara Goldsmith said: Losing an inch off our chips is no laughing matter. Even worse if we lose supplies of our much-loved British spuds altogether.
  Gareth Redmond-King, from WWF, said: It should be unthinkable to us that the humble spud, a much-loved staple of the British diet, could become a delicacy. But the unthinkable becomes reality if climate change isn’t tackled. To be able to enjoy our mash, chips or jackets for years to come, we need to take measures to tackle climate change urgently.”

  https://inews.co.uk/news/consumer/chips-uk-shorter-inch-climate-change-potato-harvest-summer-heatwave/

 43. Håkan Bergman

  Lars Mellblom #42

  Arma britter, om det blir en hård Brexit kan det också bli kaviarbrist för dom. Men hjälp finns i det fallet.
  https://www.youtube.com/watch?v=EPQ5CGlYqrU
  Lägg märke till att det står Leavers på killens tröja.

 44. Fredrik S

  På tal om hycklare. Lite underhållande om ”Celebrity Climate Hypocrites”. Utförligt med ”hypocrisy meter” och allt.

  https://www.selectcarleasing.co.uk/news/celebrity-climate-hypocrites.html

  ”Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?”
  Matteus 7:3

 45. tty

  #7

  ”Jag har sett uppgift om att Grönlands is under Eemian kanske minskade med ca 25 % under interglacialen, som var 3 C. varmare ? än Holocen.”

  Det var betydligt mycket varmare än så på Grönland under Eem (från Söder mot norr):

  Pakitsoq, Diskobukten 4 grader varmare än nu
  Jameson land 5 grader
  *GISP2 6 grader
  *GRIP 5 grader
  *NGRIP 5 grader
  Thule 4 grader
  *NEEM 8 grader

  Stjärnmärkta platser är iskärnor från centrala delar av inlandsisen.

  Såpass mycket höjda temperaturer under 10 000 år räckte alltså för att smälta en fjärdedel eller kanske tredjedel av inlandsisen.

 46. Peter Grafström

  #33 Skogsmannen
  Negativ växthuseffekt beror på att temperaturgradienten är positiv på den höjd där de infraröda fotonerna har en hyfsad sannolikhet att slinka ut i rymden och ta med sig sin energi. Genom att tillföra CO2 flyttar sig den karakteristiska höjden en aning uppåt där det är en aning högre temperatur så att det strålar mer där och därför finns fler fotoner som kan lämna jorden.
  Anledningen att höjden flyttar sig uppåt är alltså att atmosfären blir mer ogenomtränglig för strålningen. Om man ser det utifrån rymden är den karakteristiska höjden ungefär där en foton har 50% sannolikhet att absorberas om den kommer utifrån. Om man ser det nerifrån har en utåtgående foton ungefär 50% chans att inte absorberas på vägen ut.
  Siffran 50% är inte alls exakt utan det krävs en integration över riktningar, frekvenser och termodynamiska data på olika höjd samt antaganden om moln etc, men kvalitativt illustrerar 50% ungefär vad det handlar om.