Uppföljning av DN-debatt: Den svenska ankdammen

ankdamm
Det är närmast parodiskt att se hur DN väljer att följa upp debatten om förslaget att bannlysa alla beslut som kan höja koldioxidproduktionen i landet. Lennart Bengtsson kommenterade artikeln här.
Här släpps professorer och politiker fram, som inte ens vågar ifrågasätta att det finns ett överhängande hot om katastrofal uppvärmning, att skriva repliker på Wijkman et als artikel. Alla håller med om hur otroligt viktigt det är att ”vi” bekämpar koldioxiden. Invändningarna gäller huvudsakligen det stolliga förlaget att lägga ett toppstyrt moratorium på alla demokratiska beslutande församlingar i Sverige som förbjuder koldioxidökande beslut.
Och deras förslag tillhör verkligen stollighetskategorin och uppvisar en brist på insikt om den politiska verkligheten och om vilka konsekvenser deras förslag skulle leda till. (Jag är fortfarande, trots att jag är luttrad i min syn på svenska stormedia, förundrad över hur DN kunde publicera den ursprungliga artikeln.)
Repliker som kommit in på DNs nätbilaga:

 • ”Detta är ett nydanade sätt att se på hur vi skall sköta vår klimatpolitik, som veterligen inget land i världen har anammat”, skriver miljöprofessorn Bengt Kriström. Koldioxidskatt är bättre än utsläppsmoratorium.
 • ”Vi delar deras oro och vision: målet bör vara mycket låga utsläpp av växthusgaser på sikt och omfattande satsningar på förnybar energi behöver äga rum. Men deras förslag att ’inga (politiska) beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser’ är märkligt”, skriver tre miljöprofessorer.
 • ”Jag håller med de forskare som på DN Debatt (10/5) vill att hållbarhetsfrågorna tar större utrymme i politiken. Men att centralisera alla beslut till ett superdepartement är inte lösningen”, skriver miljöministern Lena Ek.
 • ”Från Miljöpartiets sida kan vi inte annat än hålla med”, skriver Åsa Romson och Helena Leander (MP) och föreslår att Sverige bör följa efter Storbritannien och stifta en klimatlag.
 • ”Införandet av ett utsläppsmoratorium lär inte underlätta genomförandet av offentliga upphandlingar – en uppgift som redan i dag är komplex. Inte heller stärker det dess tveksamma funktion som miljöpolitiskt styrmedel”, anser nationalekonomerna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund från Umeå.

Ingenstans ifrågasätts själva förutsättningen för det ”problem” som DN väljer att föra ut i den offentliga debatten. T.ex. att det faktiskt finns positiva konsekvenser av en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären, eller att den uppvärmning som skett är mycket modest och också är av godo. Det är symptomatiskt för den svenska ankdammen att det inlägg som skickats in av nätverket ”Klimatsans”, där 12 akademiker och andra som är väl insatta i klimatdebatten refuserades.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats G

  ”toppstyrt moratorium”
  Så hur skulle det fungera i praktiken?
  Som jag ser det skulle det stoppa i princip allt.
  Vindkraftsbyggen, nybyggnation av bostäder, datahallarna i Norrland. JAS-plan för att nämna nåt. Listan kan göras oändlig.
  Dessutom tycker man det är en bra idé att FN skall få utökade befogenheter att bestämma över investeringar och naturresurser.
  Som jag har nämnt tidigare. Intellektuellt haveri.
  Kan egentligen bara se en förklaring. Fakta talar emot klimathotet så tumskruvarna måste skruvas åt lite hårdare så vi marscherar alla åt samma håll.
  Som jag ser det finns nu bara en räddning. Det sovande folket. När plånboken blir tunnare brukar det börja hända saker. Vi kan bara hoppas att massakern på välfärden inte blir utan räddning.
  Vi vet vad som händer när välfärden urholkas. Vi har sett det i bla annat Grekland. Gyllene gryning.
  Ursäkta min dystra ton. Kan man va annat. Den ena dumheten efter den andra.
  Well, De gamla hederliga terroristerna som Rote Armee Fraktion hade som mål att destabilisera landet för att sedan komma som räddaren i nöden.
  Allt som händer nu har vi läst i historieböckerna. I min naivitet trodde jag vi hade lärt oss av det.
  Nu börjar jag allvarligt undra. Jag trodde nog att fakta skulle få tala för sig självt och klimathotet skulle långsamt glida ur agendan för att slutligen självdö. Ungefär som peakoil. Klimathotarna har tydligen en hel del ammunition kvar. Är det grön Jihad vi ser?

 2. Det är så märkligt.
  Det är så enögt
  Det kan ju inte ens vara nån sorts tro på att detta är vad väljarna vill.
  Det är så otroligt enfaldigt.
  Det är lika oförklarligt som UFO-fenomet. (Jo det existerar men ingen vet vad det är)
  Fast det kanske räcker med att de tror att det ger politiker mer makt. Skattemakt

 3. Lasse Forss

  Jag skickade följande mail till prof. Bengt Gustafsson. Han har ännu inte svarat. I mailet till honom fanns ett antal diagram, men dessa har ramlat bort. Men det spelar mindre roll.
  ”Hej,
  Jag har lyssnat på dig några gånger, bland annat på “fysikens dag” eller vad det hette på Ångström för något eller några år sedan. Där berättade du bland annat om den låga solaktiviteten och jämförde med the Maunder Minimum 1645-1715. Jag har också läst artiklar som du skrivit och min uppfattning är att du sätter evidensen i framsätet när det gäller forskning. Då kan jag inte bli annat än besviken, ja rent ut sagt beklämd, när jag ser att du undertecknat ett upprop som går ut på att demokratin ska ersättas av någonting som ligger så långt ifrån evidens som man kan komma.
  Bland undertecknarna finns också Johan Rockström och jag kan ju tänka mig att det är han som sammanställt pamfletten och lurat med ett ental välrenommerade vetenskapsmän att underteckna. Och jag kan ju visa, om du inte själv tagit reda på hur det förhåller sig, vad Johan Rockström har för inställning till fakta.
  I Miljöaktuellt 2012-11-06 kunde man läsa följande: ” Ironiskt nog kan det i framtiden, enligt Johan Rockström, komma att bli det lilla landet Danmark som bidrar mest till den globala uppvärmningen i framtiden. Skälet är den kraftiga issmältning som pågår just nu. ”Jag tror att man i framtiden kommer att se just 2012 som ett avgörande år för klimatet. 2012 är förmodligen det första året då klimatet går över en så kallad ”tipping point”, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa. Nu har Arktis is smält så mycket att det inte finns någon återvändo och då ljusa isytor förvandlas till mörka ytor så slutar solvärmen reflekteras ut från planeten.””
  Ja, det är lätt att se att Johan Rockström hade fel. Men någon dementi på tidigare uppgifter har jag inte sett skymten av.
  Den 6 maj såg Arktis istäcke ut så här från 2003 till 2014.
  Det är lätt att se att de tre senaste årens isyta varit mer än en miljon kvkm större än föregående år sedan 2003. Och trots att isminimat 2012 var rekordlitet med 3 3368 882 kvkm, så växte det till sig och hade ”kommit ikapp” redan i december månad. (Minima inträffar under september månad). Det måste ha varit en mycket kall höst eftersom kylan måtte ha kompenserat den minskade “solutstrålningen”.
  Antarktis is är rekordstor. Och det gäller från satellitmätningarnas början oktober 1978.
  Årets utbredning (6 maj) är ungefär 1,5 miljoner kvkm större än genomsnittet 1979-2013.
  Än värre är hans verklighetsuppfattning när det gäller stormar. I samma nummer av Miljöaktuellt kan man läsa följande:
  “Johan Rockström berättar också om NASA-forskaren Jim Hansens senaste rön om det globala väderläget som visar att riskerna för extremväder ökat mångfaldigt de senaste 60 åren. Slutsatsen är att klimatförändringen sker så otroligt mycket snabbare än vad forskningen tidigare antagit. Så sent som för fem år sedan förutspådde forskningen höjda risknivåer för extremväder år 2050. De risknivåerna man för fem år sedan väntade sig se 2050 har man nu redan nått – år 2011. Stormar av typen Sandy var förr något som inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med liknande stormar vart annat eller vart tredje år.”
  Jag har lagt in alla atlantstormar från 1856 i ett Excelprogram. Så det var lätt att kolla sanningshalten hos Johan Rockström. Och det visar sig att sedan år 1900, så har 249 stormar av kategori 3-5, dvs. med vindstyrkor mellan 100 och 165 knop, drabbat Atlanten. Sandy, som var av kategori 2 med vindstyrkan 95 knop, kommer alltså på delad 250:e plats. Räknar man ihop alla stormar över Atlanten som varit lika kraftiga eller kraftigare än Sandy, så blir det 3,66 stormar per år sedan år 1900. Och enligt Rockström skulle det bara ha kommit en enda. Vad mera är så var 2012, när Sandy härjade New York, ett relativt lugnt år med Sandys 95 knop och Michaels 100. Och 2013 var ännu lugnare där den starkaste stormen inte blåste mera än 75 knop.
  Fullständigt unikt sedan år 1900. Det är alltså lätt att konstatera att med Atlantstormarna som grund så har det blivit betydligt färre extremväder. Tvärt emot Jim Hansens och Johans Rockströms påståenden.
  Ser vi till de dödligaste stormarna så dominerar tiden före 1900-talet trots att befolkningstätheten var betydligt lägre då. Den dödligaste inträffade förvisso 1970, men var av kategori 3 och alltså inte någon superstorm. Men Bangladesh, som är låglänt, och det faktum att det var springflod, gjorde att den troligen kan betraktas som historiens dödligaste storm med närmare 500 000 omkomna. För att minska risken har man nu anlagt konstgjorda öar i kustdeltat vilket har minskat skadorna från senare stormar. Bangladesh har historiskt varit mycket hårt drabbat av stormar
  ”Forskarna” säger att vi måste bringa ner koldioxidhalten till förindustriell nivå. Man kan fråga sig vad det är för vits med det när de värsta stormarna härjade före 1900-talet. Atlantens dödligaste storm var The Great Hurricane of 1780.
  Sammanfattningsvis kan man konstatera följande: Temperaturen har inte stigit sedan 1998. Tvärt om är temperaturen lägre nu än då. Antalet stormar, och styrkan i dessa, har minskat. Isarna i Arktis och Antarktis har växt. Detta trots att koldioxidutsläppen aldrig varit så stora som den senaste 15-årsperioden. Då kan man fråga sig varför man ska ersätta demokratin med beslut från “klimatvetenskapen” som är så långt ifrån evidensen som man kan komma.
  Jag avslutar mitt mail till dig med den kommentar som jag lämnade i DN i anslutning till artikeln.
  Sveriges koldioxidutsläpp uppgår till 1 promille. Kinas årliga ökning är tio gånger Sveriges totala. På två år uppgår alltså Kinas ökning till 20 gånger Sveriges totala. Och då påstår ett antal professorer att vi ska offra oss för att rädda klotet. Hur är det möjligt att till synes omdömesgilla personer så totalt saknar sinne för proportioner. Det måste rimligen vara viktigare att spara pengarna för att kompensera eventuella skador, eftersom vår promille saknar verkan i sammanhanget.
  Lasse Forss, 11:40, 10 maj 2014. Anmäl
  Som du förstår är jag besviken över att du undertecknat den famösa debattartikeln. Jag hoppas och är väldigt övertygad om att du satt ditt namn under någonting som du inte analyserat. Med tanke på att vi nu passerar ett oerhört svagt solmaximum, så är det enligt Svensmark och andra insatta högst troligt att temperaturen kommer att sjunka och klimathysterin avblåses. Då kan det inte vara så kul att ha lurats skriva under någonting så ovederhäftigt som artikeln i DN.
  Hälsningar
  Lasse Forss

 4. LBt

  Det kan handla om några år kanske 5 tom 10, innan vi väsentligen vet var vi är på väg. När vi inte längre behöver fråga om den framtida utvecklingen kommer att ha katastrofala inslag eller ej utan att vi vet.
  Men än är vi inte där så att välja en medveten väg där vi begränsar våra utsläpp så mycket som möjligt utan att riskera tillväxt och utveckling förefaller fortfarande vara det mest rimliga.

 5. Lasse #3
  Bra skrivet
  Snyggt jobbat

 6. Lasse

  #3 Lasse
  Bra skrivet namne!
  Johan Rockströms namn är dragit i smutsen, med all rätt, efter den debatt som följde Vietnamreportaget i SVT 2013.
  Agronomie vattenexpert som dolde grundvattenproblemet som programmet försökte få till globalt problem. Ridå!

 7. Björn

  Lasse Forss [3]; Jag håller med dig i din undran över Bengt Gustafsson. Han är ju astronom och rymdfysiker och precis som du skriver har han haft synpunkter på vår solaktivitet, vilket ligger i linje med hans profession. Han är också som framgår av hans meriter, teologie hedersdoktor vid Uppsala Universitet (2000). Den religiösa ådran kan naturligtvis ha inkräktat på det vetenskapliga omdömet. Visst är det tråkigt att han har lånat ut sitt namn till Rockströms ”pamflett”.

 8. Lasse Forss

  Nu har jag skickat mitt mail till Bengt Gustafsson #3 även till Johan Rockström. Få se om han reagerar. Jag funderar på att också skicka det till flera av undertecknarna.

 9. Mats G

  Jag har följt denna debatt på DN och det har kommit lite lama mothugg. En ledarskribent på DN borde kunna riva detta i stycken. Det är alltså ett angrepp på demokratin. Lite i stil med den engelska miljöpartist kvinnan. För mig tyder det på den slutgiltiga kollapsen för MSM.

 10. Mats G

  Den slutsats man kan dra av detta DN debacle är att MP är ett antidemokratiskt parti. De håller med den initiala debattartikeln.

 11. Mats G

  Jag har läst slutrepliken och det verkar som om Lars insatser var ogjorda. De har inte ändra egentligen någonting från sin ursprungliga tankegångar. Tydligen är en tanke att de skall rädda demokratin.
  xD.