Tyska beslutsfattare och klimatförändringar

Gästinlägg av docenten, meteorologen och klimatologen Tage Andersson
Baltic Sea Experiment (BALTEX, Östersjöexperimentet) är ett viktigt hydrologisk-oceanografisk-meteorologiskt projekt som geografiskt täcker Östersjön med tillrinningsområden. Projektet startade 1992. Länderna runt Östersjön deltar. De har bl a levererat ett antal rapporter. Deras Publication No.50 frånseptember 2011heterA survey of regional political decision makers concerning climate change and adaption in the German Baltic Sea region. Författare är Dennis Bray och Grit Martinez.Enligt titeln handlar det om hur politiska beslutsfattare uppfattar klimatändringar och anpassning till dem. Något som definitivt är intressant för TCS. Visserligen behandlar det Tyskland, men deras politiker skiljer sej nog inte alltför mycket från våra i dessa frågor.
Arbetets ansats är ambitiös. Via email kontaktades 1110 ledande beslutsfattare. Svar fick man från 103, eller 9%. Den låga siffran medför att resultaten, som bl.a.redovisas på ett 80-tal histogramspäckade sidor, måste tas med en nypa salt. Författarna försvarar sej med att andra liknande, tydligen väl renommerade, studier haft än lägre svarsprocenter. Trots lågt deltagande kan ju resultaten vara bra, med frågetecken för tillförlitligheten. Förhoppningsvis får man i alla fall de svarandes åsikter. Om deras representativitet vet man förstås inget.
Intressant är hur beslutsfattarna uppges lärasej klimat. Det går mest via TV och dagspress. Mycket mindre inhämtas från forskare. Medias överdrifter medför att politikerna är mer pessimistiska och upplever ett värre klimathot än forskarna. Det säjer inte lite, eftersom de forskare som sannolikt avses lever på AGW-hypotesen.
Mediernas roll för klimatpolitiken har insetts också i vårt land. Naturvårdsverket startade sin klimatkampanj år 2003, då de bl.a. sände några populära TV-meteorologer land och rike runt för att skrämma upp folk med koldioxid och kommande klimatkatastrofer. Det lyckades bra, bland framgångarna märktes att lokalpressen uppmärksammade kändisarnas besök och spred katastrofbudskapen. Våra media, med radio, TV och de stora tidningsdrakarna i spetsen driver fortfarande klimatskräcken och släpper sällan fram nyanserade budskap.
Fig 1 visar varifrån beslutsfattarnahämtar sina kunskaper. Längst ner hamnar forskningen!
Fig 1 0124
Viktigaste miljöfrågor är luft- och vattenkvalitet. Dock kommer klimatet högt, lika högt som tillgång till vatten. Längre ner kommer havsytehöjning och jordförstöring, även om de också bedöms som allvarliga.
Fig2 0124
Att klimatet kommer så högt är nog ett europeiskt fenomen. Hos PEW, som sannerligen inte negligerar klimatet, hamnar såväl det som miljön under energifrågan. Klimatets betydelse sjunker stadigt, se fig 3.
Fig 3 0124
Intressant är hur beslutsfattarna bedömer klimatändringarnas effekter. Kyligare klimat, såväl svalare somrar som kallare vintrar, väntas ge negativa effekter, medan varmare gerpositiva. Mer snö och is är negativt. Detta indikerar att manryggmärgsaktigt intar en politiskt korrekt attityd, klimatändringar är negativa. Vid närmare eftertanke skulle många väntade effekter dock vara positiva, fig 4. Majoriteten i ett kyligt klimat, som vårt, skulle nog ansluta sej till de tyska politikerna och välsigna en måttlig uppvärmning.s
Mediatrycket för CAGW är fortfarande intensivt. TV anordnar ”debatter” om klimatet där alla deltagare, inklusive programledare, är pro-CAGW. Lika upplysande som att låta några sverigedemokrater debattera invandring. Miljörörelsens ledande figurer, som Rockström, Wijkman, Svante Axelsson och Mikael Karlsson publicerarständigt osakliga alster. Tunga politiker, som ministrarna Lena Ek, Anna-Karin Hatt och Annie Lööf larmar ständigt. En förkrossande riksdagsmajoritet ansluter sej okritiskt till CAGW. Kritiska röster släpps sällan fram. Etablissemanget har insett medias makt, känner att det publika stödet sjunker och beklagar sej över att media inte gör mer för att skapa den ”rätta” opinion som är nödvändig för att ”uppnå 2-gradersmålet” och ”rädda klimatet”. För att nå en balanserad bild av klimatproblemet måste nyanserade synpunkter, som nog trots allt dominerar bland folk, nå ut i media. En uppgift för dej som läser det här och behärskar pennan.
Fig 4 0124
Fig 4. Tyska beslutsfattaresförväntade effekter av klimatändringar. Detta är fig 10 i “Survey of….”
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ces

  Undersökningar som bygger på en svarsprocent på 10 är fullständigt värdelösa och används gärna av klimattroende om svaret passar (se fallet med 97%). Därför måste det vara 100 000 gånger viktigare att påverka Hans Rosling än en störningssändare som Thomas. Lägg ner tid på att påverka centerpartiet snarare än skälla på en miljöminister som har övertagit Carlgrens ”troende” omgivning och bara umgås med likasinnade. Lantbrukare kan mera om klimatet än alla C-ministrar tillsammans. Se till att viktiga beslutsfattare, inte alltid de som syns i media, får tillgång till intressanta rapporter.

 2. Bim

  Gå in på http://www.gp.se/nyhter/debatt och läs om
  Svårt att ge entydiga svar om klimathotet
  så får ni reda på att IPCC har haft i stort sett rätt hela tiden?

 3. latoba

  Läs även denna blogg som tar heder och ära av dem som skrivit artikeln  i GP:
  http://norah4you.wordpress.com/2012/01/29/falska-uppgifter-om-co2-hot-annu-en-gang/  

 4. Tack Jonny!
  Det stämmer säkert att även våra politiker hämtar sin ”kunskap” om ”klimatförändringarna” i dagspressen och från radio och TV. Därför är det ju extra olyckligt att rapporteringen i frågan är så urbota skev. Ren skräckpropaganda dominerar fortfarande, även om man kan se en tydlig minskning av antalet artiklar, vilket väl snarast beror på att ”klimathotet” inte säljer lösnummer längre.
  SVT däremot pumpar gärna fortsatt på med ”dokumentärer” som handlar om detta. Speciellt i ”Kunskapskanalen” har jag sett många bevis för hur skräckpropagandan rullar på.
  Bim # 2
  Tack för länken, det var ju en ganska nyanserad artikel för att komma från något som Azar skrivit under på. Förmodligen beror det på att Henning Rodhe nog var den som höll i pennan?

 5. Thomas

  latoba #3 själv tycker jag mest hon skämmer ut sig. Eller vad tycker du om t ex hennes utläggning om CO2-mätningarna vid Mauna Loa?

 6. HenrikM

  Jag trodde att havsistäcket var tillbaka på medelvärdet för de senaste trettio åren. Varifrån har Azar fått för sig att isen har minskat med 40%…???
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.withtrend.jpg  

 7. HenrikM

  Hmm nu såg jag att dom hänvisade till ishavstäcket i Arktiskt och endast sommartid. Men varför hänvisar dom inte totalt ishavstäcke?

 8. Henrik M # 7
  Ja varför? Svaret är väl givet?

 9. ThomasJ

  M.a.a. de 16x vetenskapsmännen/forskarna som nyligen hade en ’op-ed’ i WSJ finns nedan videointervju med en av signatorerna.
  Nåt för hrr. Azar & Rohde att kolla in på:
  http://online.wsj.com/video/opinion-the-global-warming-hoax/B951E1BE-01A3-4F92-B871-A4AB9B171419.html?mod=opinion_video_newsreel
  Mvh/TJ

 10. Ingemar Nordin

  Undersökningen av Bray och Matinez är ändå intressant, trots den låga svarsfrekvensen. Det verkar inte orimligt att politiker huvudsakligen får sin info från tidningar och TV. Och på ett sätt är det rationellt.

  I politiken betyder folkopinionen allt, medan sanningen är betydligt mindre väsentlig. Så länge väljarna tror på klimathoten så gör politikerna det också. Och så länge politikerna tror att allmänheten får sin info från tidningar och TV, så är det också där de tittar för att se till att ha ”rätt” åsikt. Samtidigt så tittar massmedia på politikerna och vill gärna kunna påverka. Massmedia och politiker lever således i symbios.

  Men det här fungerar bara så länge allmänheten låter sig ledas på detta sätt. Här kommer förstås internet med alla deras bloggar etc. in som ett stort hot.

 11. Min spalt om klimatfrågan kan vara av intresse 
  http://www.voltaire.se/sv/blogs/20.0/vetenskap?127-klimat
  och här följde jag vägen från mötet i Köpenhamn till Cancun
  http://www.voltaire.se/sv/blogs/2.0/efter-kopenhamn 

 12. Björn

  Man kan utläsa att tyska beslutfattare är mer oroliga för negativa konsekvenser i händelse av kallare klimat, än konsekvenser av ett varmare. Det vore konstigt annars. Därför har klimatfrågan ett högt värde. Vi på våra breddgrader är mycket beroende av klimatet för vår gröda och föda.

 13. Gaupa

  Att vanligt folk har en mer nyanserad inställning till klimatet, det märker jag dagligen.
  Förtroendet för politikernas åtgärder har ju varit lågt, länge. Nu sjunker ju förtroendet för forskare, också. Det gäller inte bara klimatforskare.
  Tyvärr protesterar inte svenskar, så gärna.
  Media får härja fritt och har väl inte heller så stort förtroende, egentligen.
  Det här är uselt för demokratin.
  Jag är tacksam för era försök att ge en mer nyanserad bild av den forskning som finns. 🙂  Forskning är just forskning och inte vetenskap. Det framkommer sällan i debatten.
  Fördröjning talas det om ibland, när det gäller klimatet och det gäller nog för politiken också. Det tar tid att vända skutan, så att säga.
  Kämpa på ni som har kunskap och kan formulera er! 

 14. Slabadang

  Angående GP artikeln!
  IVH pratatde om seriösa klimatforskare. Här visar två uppenbart oseriösa snakeoil försäljare som helt ogenerat fokuserar på att bygga en artikel på inlindade lögner blandat med helt felaktiga uppgifter, felaktiga slutsatser och toppat med att säga A men inte berätta B.
  Påståendet om att Arktis sommarisarIsar minskat med 30-40% vägs självklaret inte mot att Antarktis slagit topprekord under samma tid. I bildtexten ovanför rubriken står ”polarisarnas isar smälter”.
  Inledningen är bara så medvetet bedräglig så man blir förbannad.
  ”Förändras klimatet snabbare nu än vad forskningen hävdade för fem år sedan när den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) kom ut? Vi menar att även om en del kan tyda på att det skulle kunna vara på det viset, så är det svårt att svara entydigt ja på denna fråga, skriver professorerna Christian Azar och Henning Rodhe.”
  Att det också kan vara helt tvärtom och att man kan svara precis vad som helst på frågan är viktigt för dem att dölja.
  Om temperaturerna: (Dont mention the war Monte Pyhton)
  Den globala medeltemperaturen fortsätter att stiga
  ”Den viktigaste indikatorn på klimatförändringarna är den globala genomsnittstemperaturen. Sedan 1970 har temperaturen stigit med drygt en halv grad. Ökningstakten har varit ungefär lika stor decennium efter decennium. Det går alltså inte säga att temperaturökningen skulle vara snabbare nu än tidigare.”
  Var tog decenniet 00-10 vägen? Eftersom den perioden inte hade någon ökning alls … hur kan det bli till att temperturökningen varit lika stor decennium efter decennium? Det går inte att säga att tempökningen går snabbare än tidigare alldeles riktigt man kan däremot hävda att temperturökningen avstannat eller upphört. Grrrrrrrrrrrrr!
  Om havsnivåerna:
  ”IPCC gjorde 2007 bedömningen att havsnivån kan komma att stiga med någonstans mellan 2 och 6 dm fram till slutet av detta århundrade. Denna uppskattning har fått kritik för att ligga i underkant. IPCC räknade inte med bidraget från en accelererad isförlust på Grönland och Antarktis. Osäkerheterna var helt enkelt för stora.”
  Vem som står för kritiken mot 2 till 6 dm kommer ifrån och vad kritiken grundas på vill de inte berätta.Observationerna talar det diametralt motsatta språket och nuvarande nivåhöjningstakt sedan tio år tillbaka på under 2 dm.Om Grönlands isar smält i ”accelelrerande takt så hade det synts på havsnivåmätningarna men det gör de ju inte och de talar faktiskt i presens. Observationer betyder inte ett skit.
  Vidare om havsnivåerna:
  ”Studier som försöker fånga det möjliga bidraget från Grönland och Antarktis pekar nu på att världshaven skulle kunna stiga med så mycket som 1 – 2 meter fram till 2100. Här kan vi alltså säga att en del ny forskning pekar på att situationen skulle kunna vara betydligt allvarligare än vad IPCC tidigare hävdat eller haft möjlighet att uppskatta.
  Samtidigt ska man vara medveten att det är mycket svårt att beräkna hur snabbt istäckena över Antarktis och Grönland kommer att reagera på uppvärmningen. Även de nya studierna är behäftade med stora osäkerheter och metodologiska problem. Det är oklart hur de, liksom IPCC:s uppskattningar, kommer att klara tidens test.”
  Visst är det fanatastisk!! Man kan påstå vad fan som helst inom denna inom denna förbannade pseudovetenskap och samtidigt gardera sig med 1 x 2. De ska försöka skrämma upp folk på inga grunder alls utan en mikrometer till ansvar för sitt spridande av epidemisk klimatnoja.Påståndet om höjningar med upp till 1- 2 M med stöd av observationer är totalt grundlösa. Ett ynklig patetetisk lögnfabrik.
  Med ”studier” så menar de ”modellkörningar”. De modeller som byter emot alla grundläggande principer som gäller för prognoser.
  Om stormar:
  ”Det är oklart om det på global skala skett någon ökning eller minskning av antalet tropiska stormar.
  Nej kära folkbedragare det är STENKLART att de MINSKAT sedan 90 talet och liger nu nära historiska lägsta nivåer. Formuleringen är bara till för att medvetet vilseleda. Skulle det finnas ett samband mellan stormar och CO2 halt  så är den med observationer till grund NEGATIV.
  Om risken för allvarliga klimatförändringar:
  ”Det sista decenniet har det gått extra snabbt, framför allt på grund av den snabba tillväxten i Kina och andra framväxande ekonomier. Om utsläppen fortsätter växa snabbare än i IPCC:s scenarier från 2007 kommer risken för mer allvarliga klimatförändringar öka.”
  Nej fel igen! När vi inte haft tempökning på snart femton år trots att vi släpper ut allt mer CO2 så har risken för allvarliga klimatförändringar MINSKAT. Återigen ger de blanka fan i att sätta sin alarmism i relation till observationer.
  Det roligaste av allt är den avslutande avsiktsförklaringen:
  ”Avsikten med vår artikel är att nyansera bilden”
  Det blir ett kvarstående stort frågetecken om vilken bild de anser sig nyansera. Tungorna är tydligt kluvna och vad vetenskapens oärliga opportunister är för något får vi två klockrena exempel på.
  Här har vi två av IVHs ”seriösa klimatforskare”. Tack! men NEJ TACK!

 15. Slabadang

  Ingemar N!
  Vi har en farlig loop mellan journalismen och politikerna när den inte fungera som den ska. Politiker har dålig förmåga att skilja mellan opinion inom jornalistkåren från den allmänna opinionen. Funkar inte MSM och public service så funkar ej heller demokratin.
  Jag vet att klimatkunskaperna i riksdagen är lika med NOLL!! 

 16. Tage Andersson

  HenrikM och Labibia.
  Om polära istäcken. Följande har jag fått av experter som Källen och Tjernström. På vintern begränsas det arktiska istäcket av omgivande land. I stort fryser de fria vattenytorna alltid till, varför utbredning alltid blir densamma. Alltså är sommarutbredningen relevant för klimatet. Mest relevant är isens volym. Från denna finns endast begränsade data pga svårigheterna att mäta isens tjocklek. Dock avtar den mångåriga isen, vilket tyder på att tjockleken minskar. Betr Antarktis råder helt andra luftströmningar där pga den geografiska fördelningen land-hav. Isutbredningen där är osäker som klimatindikator.
  Om jag har missuppfattat dem hoppas jag på kommentar från dem här. 

 17. Det finns en viktig aspekt till av politikernas intresse för klimatfrågan, den går lite djupare än att fukta tummen och känna vart opinionsvinden blåser. 
  I arbetet med artikelserien Efter Köpenhamn (fel i länken i inlägget ovan)
  http://www.voltaire.se/sv/blogs/2.0/efter-kopenhamn
  kom intrycket att klimatfrågan måste ses i ljuset av kalla krigets slut. Klimatfrågan ses som en samlande vision efter ideologierna. Hur vi inte skall förlora det vi har, inte hur vi skall få det bättre. Om att begränsa utsläpp som i tidigare miljödebatter, inte att få fram nya energikällor. Göra om det som gjorts tidigare fast nu med gröna förtecken. Nog skulle det behövas en samhällsdebatt om framtidens energikällor, men det är en svårare debatt.
  Det är en farlig mental anpassning till bristen på positiva framtidsprojekt. Sålunda har många politiker målat in sig i ett hörn, det går inte att ta sig ur klimatdebatten bara för att opinionen svänger.

 18. Ingemar Nordin

  Waldemar I #17,

  Tack för alla intressanta länkar! Mkt läsvärda.

  Sålunda har många politiker målat in sig i ett hörn, det går inte att ta sig ur klimatdebatten bara för att opinionen svänger.

  Nu tror jag inte att det är opinionen hos allmänheten som påverkar politiken, utan snarare vad politikerna tror är opinionen. Och den tror de uttrycks i massmedia. På så sätt får du ett glapp mellan politikerna och den faktiska folkopinionen. Symbiosen mellan media och politiker blir en egen liten bubbla, medan vi andra flockas på nätet.

  Det vi ser i USA är väl ett tecken på att när du har en mer pluralistiskt medieutbud så får du också politiker som hakar på med skeptiska uttalanden i klimatdebatten.

 19. Ingemar Nordin

  PS. När kalla kriget tog slut och muren föll så blev det nog en viss vilsenhet bland vänstersympatisörer. Klimatfrågan kom in som ett bra substitut, åtminstone för dem.

 20. Slabadang

  Waldemar !
  Jag hävdar att vi har det politiska etablissemangets och de internationella politiska organernas kris som lett till en demokratins kris. Centraliseringen av makt från nationalstaterna till FN och EU har blivit rena katastrofen. De är rena politiker och centralbyråkratiska projekt som tagit sig vatten över huvudet och folk blir befogat mer skeptiska och undrar vad pongen med EU var.
  EU är  i sin kombination av makt och inkompetens rent livsfarlig och så ofrt de lämnade sitt ursprungliga område och legitimitet för frihandel och fri rörlighet och försökte expandera sin makt och inflytande så gick det åt helvete. EURON gav oseriösa politiker i de nuvarande krisländerna möjlighet att låna mer än de kalrar av att betala tillbaka. Irland fick artificiella Euro räntor långt ifrån den takt den Irlandska ekonomin borde haft på egna meriter. EURON har skapat en ekonomisk hördsmälta och ett gigantist skuldberg.
  Handeln med utsläppsrätter har totalhavererat ur alla aspekter och mär upp till 80%!!!! av handeln endast bestod av organiserad brottlighet och hela marknaden kollapsat så har ett ytterligare bevis på att EU är farligt inkompetent.
  Våra politiker har inga andra framtidsvisioner annat än ökad central makt och kontroll med minskad demokrati som följd. En brist som folken kommer att straffa dem för. Att idag gå ut som EUbyråkrat och pga av egen inkompetens som nu i fallet med EURON begära ännu mer makt och mer befogenheter lär knappast fungera. Förtroendet för EU är kört i botten.

 21. Slabadang

  waldemar!
  Bra artiklar!

 22. @Slabadang
  Tack, det uppskattas. Det var en stor bevakning jag lade på klimatfrågan med vetenskapsbloggen, artikelserien och poddradioserien över COP-mötena i Cancun och Durban.