Tällberg slår tillbaka

I dagens Dalarnas Tidningar skriver Bo Ekman, styrelseordförande för Tällberg Foundation, och Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Environment Institute, att det är dags för Falukuriren/Dalarnas tidningar att börja ge sina läsare kunskap och vägledning för sina ekonomiska och politiska ställningstaganden. Med detta menar författarna förstås att ovannämnda tidningar bör sluta publicera politiskt inkorrekta och dessutom vilseledande inlägg som ”förnekar” människans skuld till den global uppvärmningen och sälla sig till den ”rätta” sidan av debatten.

(…) ”alltfler forskare anser det nu är mycket bråttom att agera.. Detta underströk forskare och politiker vid Tällberg Forum. Detta underströk Al Gore när han häromdagen krävde att all elektricitet i USA inom 10 år skall genereras ur förnybara källor. Olje-, gas- och kolindustrierna är under växande press. De som förnekar att koldioxid och andra växthusgaser har klimatpåverkan ställer sig utanför den seriösa debatten.”

Vidare skriver Ekman och Rockström att ”forskningen visar entydigt att människan är huvudorsaken bakom klimatförändringen”. Exakt vilken forskning de avser anges dock inte. Inte så underligt med tanke på att empiriska bevis för AGW saknas. Fast enligt författarna växer volymen av de empiriska observationer som verifierar de modeller och teorier som framtagits. Detta bör dock läsas på följande sätt: Allt eftersom forskare inser att deras modeller och teorier inte klarar av att på ett adekvat sätt spegla verkligheten knådas modellerna vidare i hopp om att de äntligen ska lyckas att förutsäga den närmaste framtiden. If the facts don’t fit the theory, change the facts.
Ekman och Rockström skriver vidare att ”IPCC och dess internationella föregångare har forskat om klimatförändringens orsaker, förlopp och konsekvenser i femtio år”. FEL! IPCC ägnar sig inte åt någon form av forskning och har aldrig gjort det. Allt de gör är att sammanställa ett urval av befintligt forskningsmaterial.

”De som förnekar eller förringar klimat och miljöproblemens vikt för människa och civilisation tar på sig ett stort ansvar”, skriver de båda författarna. ”De måste börja med att motbevisa både den massiva upparbetade forskningen, kunskapen och den politiska insikt som växer världen över.”

Vadå motbevisa? När exakt bevisade man att AGW-teorin är sann? Är det inte de som skyller den pågående klimatförändringen på människan som borde erbjuda oss skeptiker bevis för sin hypotes? För skeptikerna räcker det med att påpeka all den osäkerhet som finns inbyggd i IPCC:s rapporter för att inte tala om hur de sedan blåses upp av media och politiker. Det är starkt av Ekman och Rockström att påstå att de vet allt med tanke på hur lite vi egentligen vet om klimatsystemet.
Till sist berättar Ekman och Rockström om Naturvårdsverkets undersökning ”Allmänheten och klimatförändringen 2007”.

Naturvårdsverket publicerade i juni en opinionsundersökning om svenskarnas inställning i klimatfrågan. 69 procent anser den vara viktig eller mycket viktig. Blott 8 procent förnekar problemet medan 23 procent har ingen uppfattning. 75 procent av svenskarna vill få sin information och kunskap från medierna.

De angivna procenttalen stämmer inte riktigt vid en kontroll av ursprungsdokumentet. Men det viktigaste är att Naturvårdsverkets fråga ställdes på följande sätt:

”Hur viktigt anser du att det är att vi i Sverige sätter in åtgärder på några olika samhällsområden?
Hur viktigt är det att vi försöker göra något åt… (här följde bristerna i vård och omsorg, brottslighet, ohälsa, klimatförändringar och bristande integration av invandrare)?”

Med andra ord var frågan som ställdes: hur viktigt tycker du att det är att Sverige gör något åt klimatförändringar, inte hur viktig frågan är för den enskilde. Hade jag fått frågan så hade jag mycket väl kunnat svara att det ÄR viktigt att vi gör något. Jag anser ju att vi bör anpassa oss till det som sker runt omkring oss.
Naturvårdsverkets undersökning säger noll och intet om svenskarnas egentliga inställning till AGW och vad som bör göras åt klimatet. Och Ekman och Rockström spelar på läsarnas okunnighet och ovilja att kontrollera uppgifter.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christopher E

  Ja, men de hänvisar ju till Al Gore så då måste det ju vara sant… 😉
  ”Teoriernas förutsägelser om effekterna på vårt klimat har dessvärre visat sig stämma.”
  Har de? Varför ligger då temperaturen långt under vad som förutsagts?
  De använde ordet ”förnekare” hela fyra gånger. Normalt brukar jag sluta läsa efter det ordet dyker upp eftersom det då rör sig om religion, men detta var sådant trams att det gav en stunds underhållning.

 2. Snacka om att förvilla, Debbaten handlar om typ Roy Spencer och alla andra som säger att klimatkänsligheten är mycket lägre än ipccs fantasi siffror har rätt eller inte. All empirisk data är på skeptikernas sida men nä det skiter fi täljgubbar i………….

 3. JOCA

  Åh herrejösses… det är som att de sade: ”Bevisa att Gud inte finns”.

 4. För att göra en parafras till Peter Wahlbecks klassiker med Ullared utbytt till Tällberg.
  ”Tällberg är ett skithål. Slakta Tällberg. Bränn ner hela skiten. Utrota den. Detta dåliga Tällberg.”
  Gonatt 😉

 5. Pingback

  […] Kanske inte så konstigt med tanke på Tällbergs belägenhet. Idag svarar Tege Tornvall på Bo Ekman och Johan Rockströms debattartikel som jag tagit upp i ett tidigare […]

 6. Peter Stilbs

  Både Ekman och Rockström, och stora delar av Naturvårdsverket, är beroende av denna klimathysteri. E & R verkar nu hålla på att bli desperata, mens Naturvårdsverket går på som en robot med sina totalt ensidiga AGW-propagandistiska e-mailutskick och annat. Allt på skattebetalarnas bekostnad. 

 7. ekblad

  Peter Stilbs: kul att mannen som (tillsammans med Fred Singer) verkligen anstränger sig för att oljebolagen skall kunna hämta upp så mycket olja som överhuvudtaget möligt dyker upp (om det är på riktigt alltså).
  – men har ni verkligen rätt? i så fall kan vi ju alla andas ut. men tänk om den samlade expertisen i IPCC har rätt? jag för min del tar det säkra för det osäkra och liter på den samlade experisen.

 8. Ekblad – grejen är ju att du har noll aning om vad den samlade expertisen säger. Du pladdrar ju bara sådant som kvällspressen försöker fånga dom lättleddas uppmärksamhet med. Det finns öht inget som kan kallas ’den samlade expertisen’.

 9. Peter Stilbs

  ekblad: Ett råd: sluta med dessa barnsligheter om oljebolagen – jag har hört det till leda. Min enda koppling till oljebolagen är att Statoilkort, som ger mig några öres rabatt på bensin.   

 10. ekblad

  Peter Stilbs: ok medges, det var raljant, men tvivlade ärligt på att du var du – trodde inte seriösa forskare skulle dyka upp här, det som presenterats hittills har mest varit rent surr.
   
  Du kanske vill kort presentera hur du ser på IPCCs senaste rapport i förhållande till dina egna ståndpunkter (det mesta som finns av dig på nätet är skrivet tidgare). Kanske debattnivån här kan höjas en aning.
   

 11. Peter Stilbs

  ekblad: Jag deltar på detta forum, därför att jag är imponerad av Maggie – hon tar upp viktiga frågor på ett logiskt och granskande sätt. Sen är det väl inte hennes fel att det, som på andra bloggar, dyker upp allehanda personer – med märkliga åsikter, eller med totala missförstånd av sakförhållanden.
  Jag tycker själv jag har sammanfattat hur jag ser på sakerna – det är inte bara en sak – i följande text, som delvis publicerats som insändare i tidningar. 
  http://gamma.physchem.kth.se/~3b1740/GREENHOUSE/EGNA_TANKAR_2007.PDF 

 12. ekblad

  Peter Stilbs: ok tack – återkommer.

 13. ekblad,
  de flesta seriösa forskare vill nog engarera sig i detta. Problemet är att det inte finns något bre forum. Maggie försöker verkligen hålla nivån uppe och jag hyser all respekt för hennes sätt. Kanske denna site skulle kunna utvecklas till att ha en del som hålls strikt faktamässig?
  Jag är skeptiker, men avskriver inte att ett industriellt tillskott av CO2 de facto påverkar klimatet. Jag är dock väldigt skeptisk till IPCCs slutsatser. T.ex. så är den globala CO2 nivån innan de moderna mätningarna ppå 70-talet inte på något sätt bevisad; de mänskliga utsläppen av kol till atmosfären är i storleksordningen 10 miljarder ton/år som måste jämföras med utväxlingen av CO2 mellan atmosfär och hav som är av storleksordningen 100.000 miljarder ton/år. Det finns massor av sådana diskrepanser som bör diskuteras seriöst och vetenskapligt. Kan vi göra det här?

 14. Glöm min siffra på utväxlingen av CO2 hav-atmosfär. Den stämmer inte. Återkommer…
   

 15. Peter Stilbs

  De siffror jag oftast ser är ca 7 GtC tillskott från fossila bränslen till atmosfären – samt ca 100 upp och hundra ner från vardera växtlighet + lika mycket från utbyte atmosfär och hav. Dvs 2% av den koldioxid som omsätts i atmosfären är antropogen.  Sen är det en annan fråga hur jämvikterna ställer in sig – re det sistnämnda finns det många bud – och många nyupptäckta faktorer bara sista åren.
  Tidsskalan för jämvikt i det totala systemet är okänd. Däremot vet man väl att en koldioxidmolekyl stannar ca 5 år i atmosfären, innan den går ner i haven, eller tas upp av växtligheten.

 16. L

  På en av NOOA:s sidor står att det än så länge bara lagrats ca 15 % av atmosfärens antropogena CO2 i haven med en potential av sammanlagt 85 % på en längre tidsskala. (Hittade tyvärr inte tillbaka till sidan just nu.)

 17. Toprunner

  Peter Stillbs:
  Jag har sett vid ett flertal tillfällen att du nämner 5år som CO2 ”livstid” i atmosfären och det är ju kontroversiellt lågt då hela GWP räknesättet är baserat på 100 år. Tror du att det finns någon bra studie som man kan titta på ? De ”papers” som IPCC hänvisar till är ju mer än lovligt grumliga.
  Vidare så tackar jag för din summering och noterar med glädje bilden på sidan 6. Den har ju några år på nacken men man får väl förmoda att den fortfarande är giltig då jag inte sett att man försökt täppa de svarta hål som den innehåller. Tror du att den finns att hämta i större format ( tänkte rama in den 🙂 )

 18. Peter Stilbs

  Toprunner: När man ber/bad folk som Bolin och Källén att förtydliga sig så går de glatt med på dessa 5 år – denna siffra har gällt i decennier, men IPCC(motsv) mumlar (avsiktligt)  i skägget. Den mest oantastliga observationen är försvinnandet av kol-14 CO2 ur atmosfären sedan 1964, då atmosfäriska kärnvapenprov upphörde – det är en exponentialliknande kurva med ”halveringstid” ca 5 år.
  Jag har en någonstans, men hittar den inte just nu. Men man ska inte missförstå dessa 5 år som ”relaxationstid” för hela systemet.