klimabluff

Tällberg slår tillbaka

I dagens Dalarnas Tidningar skriver Bo Ekman, styrelseordförande för Tällberg Foundation, och Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Environment Institute, att det är dags för Falukuriren/Dalarnas tidningar att börja ge sina läsare kunskap och vägledning för sina ekonomiska och politiska ställningstaganden. Med detta menar författarna förstås att ovannämnda tidningar bör sluta publicera politiskt inkorrekta   →