växthusgaser

Kan IPCC hålla ångan uppe?

Halten av vattenånga i atmosfären är en kritisk variabel för AGW-hypotesen. Först och främst därför att vattenånga är den viktigaste växthusgasen, men också för att IPCC-modellerna baseras på att  halten följer med CO2-halten och temperaturen uppåt.  Det ger den beryktade “förstärkningsfaktorn”, som medför att en ökning av CO2-halten beräknas orsaka en ungefär tre ggr såg   →

Att skarva med proxivärden

Dagens inlägg är  en enkel räkneövning som är avsedd att illustrera hur en oförsiktig skarvning av proxivärden med moderna mätdata kan ge ett helt missvisande resultat. Detta är troligen ett av de många misstag som gjorts i den Scienceartikel av Marcott m fl, som Pehr Björnbom nyligen refererade i ett inlägg (länk) här på TCS.   →

Läckage i återkopplingen?

Storleken på CO2:s direkta växthuseffekt kan enkelt uttryckas som att en fördubbling av halten ger en temperaturökning på ca 1 oC. Detta är den mätbata effekten av att denna att gas absorberar vissa band i IR-sområdet.  Värdet gäller i en kontrollerad mätning, med i övrigt oförändrade betingelser. I jordens atmosfär ändrar en temperaturhöjning betingelserna –   →

Vatten – drivkraft eller återkoppling?

De flesta TCS-läsare har läst en beskrivning av hur Fred Goldberg frågat någon  “Vilken är den starkaste växthusgasen?” och fått svaret “koldioxid”. Det är tveklöst fel. Om svaret kommit från en person med anspråk på att vara kunnig inom klimatområdet är det anmärkningsvärt. Svaret, vilket säkert alla TCS-läsare känner till, är vattenånga. Om man läser   →

Atmosfärens fönster

När vädret är vackert och molnhöjden normal, ser vi tydligt att atmosfären är genomskinlig. Det är snarare jordytans krökning än atmosfärens spridning och absorption, som begränsar hur långt vi kan se när det är riktigt klart. De som trängt in i klimatdebatten kan likväl ha ramlat på uttalanden om att jordatmosfären behandlas som en “svart   →

Dagens plock, 9 mars 2011

En snabb titt på nyheterna avslöjar bl.a. följande: Wijkman och Jakobsson har fått mothugg i Peak Oil kontra klimat-debatten. Av ingen mindre än Christian Azar som menar att de höga oljepriserna och hotet om Peak Oil gör att det relativt sett blir mer lönsamt att använda kol eller oljesand, som ger ännu högre CO2-utsläpp än   →

Skyfall orsakas av människans CO2-utsläpp

Jag vill minnas att Labbibia tagit upp detta i en kommentar, men studien som det rör sig om är värd att lyftas till ett eget inlägg. För första gången någonsin har alltså klimatforskare lyckats knyta enstaka översvämningar till människans utsläpp av växthusgaser. Det är närmare bestämt en forskargrupp som letts av Myles Allen vid University   →

Det hänger på hav, moln och kosmisk strålning

Ska man tro Dr Noor van Andel så har växthusgaser ingenting med klimatförändring att göra. I stället beror den senaste tidens klimatvariabilitet på förändringar i PDO och den effekt av kosmisk strålning som beskrivits av Henrik Svensmark. När 70 procent av jordens yta täcks av hav och när moln täcker 60 procent av himlen måste   →

Svenskar föreslår koldioxidskatt på kött och mjölk

En grupp forskare från Chalmers skriver att en klimatskatt som motsvarar 60 € per ton CO2-ekvivalenter på kött och mjölk skulle kunna minska utsläppen från det europeiska jordbruket med ca 7 procent. Den mark som frigörs (för skatten gör ju givetvis att produktionen minskar) kan användas till att producera bioenergi, vilket skulle minska utsläppen ytterligare.   →

Intressant formulering av NASA

Ovanstående stycke är saxat från NASA:s Earth Observatory sida. Notera att det inte nämns något om växthusgaser eller koldioxid samt att det finns en öppning för eventuella naturliga klimatvariationer. Samtidigt rapporterar NoTricksZone att NASA i en nyligen publicerad rapport medger att den urbana värmeeffekten (UHI) kan vara upp till 9 grader C. Vad har det   →