Kan IPCC hålla ångan uppe?

Halten av vattenånga i atmosfären är en kritisk variabel för AGW-hypotesen. Först och främst därför att vattenånga är den viktigaste växthusgasen, men också för att IPCC-modellerna baseras på att  halten följer med CO2-halten och temperaturen uppåt.  Det ger den beryktade “förstärkningsfaktorn”, som medför att en ökning av CO2-halten beräknas orsaka en ungefär tre ggr såg stor temperaturökning som koldioxidens värmeabsorption på egen hand motiverar.
För att något mer i detalj diskutera luftfuktighet citeras först kurvan över den maximala mängden vattenånga som kan finnas i luft vid en given temperatur.Abs tryck vs T
Denna möjliga mängd är alltså inte 0 vid 0 oC och den ökar med en faktor 6 när temperaturen stiger från 0 oC till 30 oC. Om vattenhalten hamnar ovanför denna kurva sker mer eller mindre omedelbart en kondensation till små vattendroppar, som under gynnsamma omständigheter bildar moln. De små vattendropparna har i sin tur en tendens att kondensera över på större droppar, ty dessa har ett lägre mättnadsångtryck. På så vis kan dropparna bli tillräckligt stora för att falla ner som regn eller ev som snö. Redan denna process begränsar alltså den positiva återkopplingen av ökande CO2-halt.
Oftast gäller att halten av vattenånga i atmosfären ligger klart under den gräns som kurvan ovan anger. Det vanligaste måttet är den relativa luftfuktigheten, som i % ger hur stor del av den maximala som råder.  Vid jordytan upplever vi 100% relativ luftfuktighet när det är regn eller dimma, annars är den som sagt betydligt lägre.  Beskrivningen bör kompletteras med att ytluften i allmänhet strömmar uppåt och då avkyls pga trycksänknngen. Ett typiskt värde på den avkylning är 6.4 oC/km höjd ö h (länk), men värdet är inte allmängiltigt utan beror bl a på flera faktorer. Det principiellt viktiga är att den omättade vattenångan närmar sig mättnad när den stiger uppåt. Generellt kan man säga att mängden vattenånga i atmosfären sjunker med höjden, även om förloppet ligger under kurvan i diagrammet ovan. Det är i motsats till CO2, vars kondensation sker vid mycket lägre temperatur. Detta är den respektabla bakgrunden till den tvivelaktiga IPCC-ståndpunkten, att vattenånga är en återkoppling av CO2-halten (länk). Detta trots att vattenånga är den gas vars växthuseffekt är starkast, och att vattnets avdunstning från haven är en primär klimatparameter. Motiveringen är alltså att halten av vattenånga  varierar hastigt i tid och rum, och framför allt med höjden över havet. CO2, behandlas däremot som en “välblandad” växthusgas  och som en primär drivkraft – “forcing”. Till på köpet som en antropogen sådan, trots att man väl vet att halten varierar med årstiden, är olika på norra och södra halvklotet, och att den varierar på en tidsskala som inte kan förklaras av mänskligt beteende.
När det gäller vattenångans växthuseffekt finns ytterligare ett viktigt faktum att beakta. Trots att det är mycket högre halt av vattenånga mellan vändkretsarna nära jordytan är det inte så enkelt att dess växthuseffekt domineras av detta bälte kring tropikerna. Det som avgör hur stor växthuseffekten är hur mycket den reducerar den värmestrålning  som går ut i världsrymden. I praktiken är det endast en liten del av värmestrålningen från jordytan, som kan stråla direkt ut genom de atmosfäriska fönstren (länk). Trots att atmosfärens innehåll av vattenånga är lägre på hög höjd och vid lägre latitud, har den större betydelse för nettoutstrålningen från jorden (se stapeldiagrammet nedan).
Därmed äntligen dags för frågan huruvida IPCC’s sätt att räkna på vattenångan som en återkoppling från CO2 är på väg att bli falsifierat.  Förutom att CO2-halten ökat i mer än 15 år utan att den globala medeltemperaturen stigit signifikant, så innebär denna ansatta återkoppling att mätvärden på atmosfärens fuktighet och kan användas för att testa GCM-modellerna. IPCC har tumregeln att när temperaturen vid jordytan och i atmosfären ökar, så kommer den relativa luftfuktigheten att förbli konstant på varje höjdnivå i atmosfären. Det innebär alltså ett högre vatteninnehåll. I höstas refererade jag i ett inlägg (länk) ett accepterat , men då ännu opublicerat, arbete av Paula J. Brown  and Arthur T. DeGaetano med  luftfuktighetsdata för atmosfären över USA under tiden 1930-2010. Resultaten är varierande för olika delar av USA, och de kan inte sägas bekräfta det av IPCC ansatta sambandet. Detta arbete har nu publicerats i Journal of Climate and Applied Meteorology, och finns bakom en betalvägg (länk doi: 10.1175/JAMC-D-12-035.1).
I ett gästinlägg från Friends of Science hos Roy Spencer den 6 mars (länk) av Ken Gregory beskrives resultat av motsvarande globala mätningar, som mycket tydligt visar på en avtagande vattenhalt i atmosfären. Dessa NASA-data återges i den första figuren:
Fig 2
 
Tidsperioden är endast 1988-2001, men Gregory nämner att det finns data fram till 2009, men att dessa ännu inte är offentliga. Två kommentarer till variablerna. På y-axeln anges TPW=Total Precipitable Water, dvs den vattenpelare i mm, logaritmisk skala, som ångmängden motsvarar. Det är alltså ett mått på den absoluta luftfuktigheten. De tre kurvskarorna avser tre angivna tryckintervall i atmosfären. De blåa kurvorna är gäller från jordytan upp till ca 3 km och visar det högsta vatteninnehållet, ca 20 mm vatten, som inte varierat signifikant över tidsperioden. Trianglarna ger globala värden, kvadrater norra halvklotet och romber södra. De gröna kurvorna gäller atmosfären 3-6 km ö h och de röda 6-10 km ö h. De båda senare kurvskarorna visar en signifikant minskande absolut halt av vattenånga sedan 1996. Utan att spekulera över orsaken till uppträdandet kan man konstatera att det strider mot IPCC’s ansats att CO2-halten styr halten av vattenånga.
I inlägget finns också ett stapeldiagram, som visar beräknad effekt av vattenångan på den utgående värmestrålningen (“OLR”). Olyckligtvis är det gjort enligt  en ny standard i vilken atmosfären är uppdelad i fem olika skikt. De fem staplarna visar beräknad ändring i utstrålning om vattenhalten ändras, motsvarande 0.3 mm vattenpelare i de fem olika skikten. De röda kurvorna motsvarar den  näst översta pelaren i stapeldiagrammet nedan.
Fig 3 staplar
Resultaten visar kvantitativt att vattenhalten i de övre atmosfärsskikten dominerar dess växthuseffekt, trots att vattenmängden där är lägre.  Dessa 0.3 mm är mindre än den minskning som skett sedan 1996 i de översta skiktet (röda kurvorna) i diagrammet ovan, som jag grovt skattar till 0.6 mm, dvs dubbelt så mycket som diagrammet motsvarar. Det är m a o ett principiellt och kvantitativt väsentligt fel som ligger invävt i den inledningsvis nämnda förstärkningsfaktorn.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Intressant läsning C-G, tack!  😀
  JoNova har en läsvärd, mkt innehållsrik, ’take’ på temat och den fortsatt allt djupare grop de självgrävande(?) IPCC:arna håller på med inför nästa ’rapport’:
   
  http://joannenova.com.au/2013/04/ipcc-plays-hot-spot-hidey-games-in-ar5-denies-28-million-weather-balloons-work-properly/
   
  Dé é ph**n ta mé inte ens i närheten av verkligheten… Men likväl ska jorden ’ställas om’, enl. ’Ekan’ m.fl.. Hela sk*ten ackmulerar till [över-]moget för att tas om hand av ICC…
   
  Mvh/TJ

 2. Inge

  Tack C-G för genomgången. Detta är mycket viktigt för beräkningen av klimatkänsligheten för CO2. Jag vill minnas att Lennart Bengtsson nyligen menat att luftfuktigheten följer temperaturen, eller var det bara efter naturlagarna? Slabadang har visat en kurva av luftfuktigheten över USA från 1983-2008 där den hade en topp 1987 och sedan gått ner och hållit sig lågt.

 3. Peter Stilbs

  Gediget, CG – men kan det inte vara så att det stadigt blivit kallare sen 1998 ?

 4. Peter #3

  Jo, det kan du ha rätt i och då är det ”bara” CO2-halten som har stigit!

 5. ThomasJ

  Lite OT, dock rather breaking; James Hansen lämnar/sparkas(?) från/ NASA/GISS:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/04/01/breaking-james-hansen-to-leave-nasa-to-be-full-time-activist/
   
  Goodie! Förhoppningsvis sprider sig ’städningen’…  😉
   
  Mvh/TJ

 6. Björn

  Ja, detta tema behöver vi mer klarhet i, CO2 versus H2O. Ribbings länk till sin artikel 2011 här på TCS, ”Atmosfärens fönster”, ger perspektiv på atmosfärens genomskinlighet med avseende på CO2 och H2O versus dess absoptionsförmåga. I ljuset av dessa två artiklar är det svårt att förstå hur man har kommit fram till att CO2 förstärker uppvärmningen av atmosfären genom H2O. Det betyder att om mängden CO2 ständigt ökar, borde temperaturen också stiga, men den är nu på sakta nedåtgående.
   
  Vad som är vad i ”växthuseffekten” skulle man inte kunna diskutera på det här sättet om man inte förutsatte att solenergin var en konstant företeelse. Om man inte hade denna förutsättning, skulle man fråga sig: är det solenergin som har ökat eller minskat, eller är det några av växthusgaserna som har förändrat sin proportion? Eftersom växhuseffektens output är temperatur, måste man fråga sig: hur påverkas output när dessa tre variabler solenergi, CO2, H2O, förändras samtidigt?

 7. Janne

  #5 ThomasJ
  Sådana nyheter som presenteras 1 april kan man nog ta med en nypa salt.
   
  Men visst vore det bra om det var sant.

 8. ThomasJ

  Janne #7: Förvisso är jag av-och-till lättlurad (trodde t.ex. tidigare på vad som tidigare, för ~ 20 år sedan, på vad ’vetenskapen’ kom fram till/med) men nyheten ska, trots datumet, vara ’legit’…  😉
   
  Mvh/TJ

 9. Lejeune

  # 7 & 8
  Jag drar mig till minnes en tillställning hos IVA för några år sedan. Professor Erland Källen föreslog då helt käckt, utan att rodna det allra minsta, att man skulle byta mätmetod för att hitta den undflyende hot-spot:en, när den inte kunde hittas med mer konventionella metoder. ”Om kartan inte stämmer med verkligheten, då gäller kartan.”
  Nej, IVAs sammankomst var inte den 1:a April.

 10. Hans H

  http://www.motherjones.com/blue-marble/2013/04/invention-day-bladeless-windmill men så elegant…vad handlar detta om ?

 11. John Silver

  Janne # 7
  Anthony Watts skriver:
  ”I checked first, thinking this was some April Fools joke, it appears legit. (h/t to Tom Nelson and Skiphil)”
  Ser sant ut. Yeeeehaaaaaa!

 12. Mikael

  Herr Paschauri kommer ifrån järnvägsbranschen som jag själv gör. Frågan är om han kört ånglok och därför blivit utsedd inom IPCC pga hans kunskaper om vattenångan. Eller kanske pga hans enkelspårighet? Jag åker med tåg 2838 mot Bålsta och funderar vidare på saken. Ståg har dock slutat med ångtågen tyvärr.

 13. På UI har självutnämnde ’klimatförnekar-förstå-sig-på:aren’ Olle Häggström uppmärksammat Hansen, och använt orden ’forskning’, ’forskare’ och liknande så många ggr i texten så att den blir nästan svårläst samt ger intrycket att den vill vill dölja nånting.
   
  Själv tycker jag att denna sentida TED-föreläsning är ett utmärkt exempel på att Hansen inte längre håller på med vetenskap utan närmast woodoo-besvärjelser

 14. Håkan Bergman

  Ser ut att gå som tåget.
  http://tw.gs/P2x3EW

 15. Lars W

  Tack till Prof Ribbing för mkt intressant redogörelse! En liten fråga. Detta med att CO2 skulle vara en ”välblandad” växthusgas kan väl knappast ha någon verklighetsförankring? Tex måste det väl ske en ordentlig urtvättning av CO2 med nederbörden?

 16. thomas kaijser

  Litet OT. På¨torsdag  håller forskarassistent Daniel Johansson ett
  föredrag om  modellering av klimatsensitiviteten på Chalmers matematiska
  institution.
   
  Bifogar titel, tidpunkt, plats och sammanfattning.
  Det vore kul om någon av TCS läsare kunde
  närvara 
  Daniel Johansson, Fysisk resursteori, Chalmers.
  Titel: Climate sensitivity – Learning from observations.
  Tidpunkt. Torsdg 4 april, kl 15.15 -17.00
  Plats: MV:L14, Chalmers Tvärgata 3.
  Abstract: Although some features of climate change are known with relative certainty, many uncertainties in the climate  science remain. The most important uncertainty pertains  to the climate sensitivity (CS), i.e.,
  the equilibrium in the global mean surface temperature that follows from a doubling of the atmospheric CO2 concentration. A probability distribution for the CS can be estimated from the observational record of global mean surface temperatures and ocean heat uptake together with estimates of anthropogenic and natural radiative forcings. However, since the CS is statistically dependent on other uncertain factors, such as the uncertainty in the direct  and indirect radiative forcing of aerosols, it is difficult to constrain
  this distribution from observations. The primary aim with this presentation is to analyze how the distribution of the climate sensitivity changes over time as the observational record becomes longer.
  We are using a Bayesian Markov Chain Monte Carlo approach together with
  an Upwelling Diffusion Energy Balance Model for this. Also we will discuss
  in brief how sensitive the climate sensitivity estimate is to changes in
  the structure and to changes in the observational times series.
   

 17. Håkan Bergman

  OT, snart kan vi utveckla egna vädertjänster och förmodligen få bättre tillgång till klimatdata.
  http://www.idg.se/2.1085/1.499756/smhi-oppnar-upp—slapper-data-fri

 18. Lars W
  Tack för vänliga ord. Tjaa, jag ville bara översätta ”well-mixed green-house gases”, som det alltid sägs i de garderade texterna. Det syftar väl på att CO2,CH4, N2O och vattenångan är blandade. Den mängd CO2 som löser sig i vatten redan i atmosfären är nog liten. Det sker snarare vid vattenytor.

 19. Mikael

  Håkan, bra koll på tågläget har du! Nu åker jag tåg 2845 mot Centralen. Ha det i aprilvärmen!

 20. Lars W

  C-G Ribbing # 18
  Det var bara en tanke. Stor absorbtionsyta och låg temp till dels mkt låg temp.

 21. Christer Löfström

  ”Klimathotet” är stendött för den initierade, men en del ångar på som om det faktiskt finns ett sådant hot.
   
  Att SI/TCS fortfarande sysselsätter sig med klimatpolitik är en gåta. Det som behövs är fullt fokus på elektricitet och rent vatten  för de fattigaste. (vindkraft vs kärnkraft har inget med CO2 att göra)
   
  Hur de fattigaste har det illustreras av t.ex:
  http://mg.co.za/article/2013-03-08-00-forgotten-schools-of-the-eastern-cape-left-to-rot
  ”There is no electricity. There is no running water”
  ”The toilets do not offer the privacy, running water and other facilities needed to manage menstruation hygienically, so many female pupils just do not come to school when they have their periods.”
   
  Svårigheten att få upp frågeställningen illustreras av att en i övrigt beundransvärd organisation är fast i CO2 dyngan.
  http://www.bench-marks.org.za/
  ”Carbon dioxide and sulphur dioxide emissions associated with platinum smelters, together with nitrogen oxide, give rise to acid rain”
   
  Kalla det tjatigt Peter Stilbs o Lennart Bengtsson, men ju fortare KVA offentligt sågar ”klimathotet”, ju fortare kan frågeställningen, elektricitet och rent vatten för de fattigaste, få den uppmärksamhet som behövs.
   
   
   
   

 22. Magnus A

  Skapade, för att bekvämt hitta senaste nytt och då jag lnskar att info om klimatet sprids, en sida där man lätt hittar dagens uppdaterade länkar på aktiva klimat- och energibloggar av riktigt hög kvalitet (inkl TCS, som enda svenska renodlade klimatblogg) :
  http://klimatmyt.blogspot.se
  Hoppas någon får användning av den!

 23. Svend Ferdinandsen

  Man kan få den tanke at vanddampen blev opfundet for at få modellerne til at stemme med temperaturudviklingen fra 1980 til 2000, selvom de siger at de skam er baseret på velkendt fysik.
  Det er de jo også, bortset fra alle parametrene for det som modellerne ikke kan.

 24. Inge

  Att luftfuktigheten sjunker kan ju bero på att temperaturen sjunker men att vissa inte har fått makt över över fuktighetsmätningen. Ännu.

 25. Ingemar Nordin

  Dr. Hansen says he senses the beginnings of a mass movement on climate change, led by young people. Once he finishes his final papers as a NASA employee, he intends to give it his full support.

  Mja, att Hansen lämnar sin maktposition i NASA innebär nog att hans inflytande, både över amerikansk politik och över mätdata, försvinner. Frågan är ju vem som ersätter honom? Någon av de frustrerade vetenskapsmän som tidigare gjorde sin proteströst hörd i ett öppet brev mot manipulerandet av data och missbruket av NASAs goda namn och rykte? Eller kommer Hansen och Obama se till att näste chef över NASA GISS blir en klimatalarmist av samma slag som Hansen?

 26. Adolf Goreing

  #24 ”the beginnings of a mass movement on climate change..” Hansen måste åsyfta konvektion. Det är ju att massa flyttas till skillnad från ”radiation”.Men att han inte förstått att värme flyttas på detta sätt förrän nu? Sedan förstår inte jag att konvektion skulle vara förbehållet unga personer. Det kanske rör sig om en ”konvention” snarare?

 27. Ingemar Nordin

  C-G, vattenhalten i de övre luftlagren (den faktor som är viktigast för förstärkningseffekten) har alltså sjunkit sedan 1996. 

  Man undrar ju varför. Är det för att en minskande temperatur driver ned vattenhalten, eller är det tvärt om så att en avtagande vattenhalt driver ned temperaturen?

 28. Lars W kl 14:59
  Ja, du kanske har rätt. Ett sätt att testa tanken vore att jämföra CO2-halten i fallande regvatten med den i sjö- och havsvatten. Det kanske redan är gjort?

 29. Ingemar kl 20:08
  Tjaa, det är en bra fråga – som man brukar säga när man inte kan svara.
  För mig är det centrala att observationerna vederlägger den ansatta/anpassade förstärkningsfaktorn.

 30. Håkan Bergman

  Ingemar #27
  Det handlar väl om vattenånga, inte vatten. Avgången av vattenånga kan ju mycket väl öka utan att halten i atmosfären stiger, nämligen om kondensationen ökar mer än ökningen av avgången från havet, vi kan alltså ha en negativ feedback. Kondensationen däremot kan jag tänka mig har en egen positiv feedback.

 31. Håkan Bergman

  Ingemar #27
  Det handlar väl om vattenånga, inte vatten. Avgången av vattenånga kan ju mycket väl öka utan att halten i atmosfären stiger, nämligen om kondensationen ökar mer än ökningen av avgången från havet, vi kan alltså ha en negativ feedback. Kondensationen däremot kan jag tänka mig har en egen positiv feedback.

 32. Håkan Bergman

  Jag får kolla min mus, ja den till datorn alltså, den verkar ge ifrån sig dubbla klick emellanåt.

 33. Gunbo

  Besökte just WUWT och hittade följande karta över globala temperaturer i mars. 
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/04/march-2013-1.png
   
  Vi som bor i norra Europa har maximal otur igen. NAO verkar vara boven.
   
  Men övriga världen har det bättre om man ser temperaturutvecklingen globalt.
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/04/tlt_update_bar-0313.png

 34. Gunbo

  Håkan Bergman,
   
  Fniss, jag ska gå och lägga mig nu och kolla min mus. Inte den till datorn alltså. 😉

 35. Lars W

  C-G Ribbing #28
  jag har inte hittat ngt på nätet annat än att regnvatten håller ett Ph på 5,6 
  Inte helt obetydligt?

 36. Gunbo
  Vad menar du, har uppvärmningen slagit särskilt hårt i norr? Det har jag inte märkt. Att det är kallt är ju bara bra så vi undviker de över 600 kalamiteter som kan orsakas av en modest uppvärmning.
  Det kan vara en bra sak att kolla musen eftersom detta är en av dem:
  http://www.gmanetwork.com/news/story/177346/news/nation/climate-change-pushes-poor-women-to-prostitution-dangerous-work

 37. Gunbo

  Perfekt,
  Jaha, så nu leder klimatförändringarna till prostitution också. Stackars klimatförändringar som blir beskyllda för allt ont. 🙁

 38. Gunbo #37
  Dåliga fruntimmer är inte det sämsta. Mycket värre saker orsakas av koldioxid:
  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm
  Tyvärr är många länkar döda,förmodligen av skam.
   

 39. Pelle L

  Gunbo #37
   
  Du förstår inte ironi alls? Eller hur menar du?
  Climate change could reduce income from farming and fishing, possibly driving some women into sex work
   
  Observera ordet could.
   
  Slower population growth, for example, would help build social resilience to climate change’s impacts
   
  Komentarer överflödiga.
   
  Förresten, om allt detta kommer att hända i de tropiska områdena, där den eventuella förväntade temperaturhöjningen är måttlig,
  vilka hemskheter kommer då inte att ske i polarområdena, där det verkligen skall bli hett?
  Trafficing med eskimåflickor?
  Inuiter som flämtar i värmen?
   
   

 40. Gunbo

  Perfekt #38,
   
  Jo, jag har kollat den sidan tidigare och tänkte faktiskt på den när jag skrev min kommentar 37. 🙂 
   
  Den där sortens fantasier om klimatförändringarna är bara löjliga.

 41. Gunbo

  Pelle L #39,
  Jodå jag förstod! Men du kanske inte förstod min ironi? 🙂

 42. Gunbo …
   
   
  Det finns många som fantiserar, tex att industrin kampanjar mot klimatforskningen … Och då inte bara anonyma pladdrare långt ner i någon bloggs kommentatorstråd.

 43. Problemet med den listan är att alla enskilda artiklar tas på allvar av mindre vetande eftersom budskapen sprids som vetenskapliga sanningar av klimathotarmaffian. Visst är de löjliga, men på UI och liknande ställen betraktas de som ovedersägliga sanningar som måste föranleda kraftiga åtgärder.
   
  Vad gäller sexhandel skulle jag vilken dag som helst kunna drivas in i det under förutsättning att jag får tillräckligt attraktiva kunder. 

 44. Christopher E

  Perfekt mfl
   
  Nu är det ju faktiskt sant att klimatförändringar (eller snarare klimatpolitik för att vara exakt) leder till prostitution…
   
  Fast kanske inte på det vis som avses ovan
   
  😉
   
  Antar att COP15-besökskort var hårdvaluta i vissa kretsar?

 45. ThomasJ

  Christopher E. #44: Den vá baske mig en fullträff!!
  +100  😀 
   
  Det utomordentligt absurda är dock den fortsatta ’prostitutionen’ hos en alltför stor mängd personer, inte minst politiker (=mänsklighetens största & allvarligaste hot), fortsätter ohämmat och på VÅR bekostnad!
  Grrrrrr, ph**n vilka ohälsosamma adrenalinkoncentrationer man får när detta betänks… grrrrr!
   
  Mvh/TJ

 46. Nu fattar jag ingenting!
  ”Be sustainable – don’t buy sex”
  Det måste väl ändå vara en av de mest förnyelsebara verksamheterna man kan tänka sig?

 47. Gunbo

  Perfekt m fl,
  Har läst många av artiklarna som det länkats till på numberwatch och en del är helt ok, inga stollerier, som den här t ex: wine – Scotland best. Där säger en fransk klimatolog följande:
   
  ”We will have new wine-producing regions in zones where one doesn’t normally cultivate vineyards like in Brittany and Normandy,” said Jean-Pierre Chaban, a climatologist at France’s National Institute for Scientific Research, in an accompanying online film. ”It will spread to Great Britain. One can imagine vineyards in southern Sweden and Scotland.” (min fetning)
   
  Googlar man på ”svenska viner” hittar man följande hemsida:
  http://www.svenskavinodlare.se/vingardar.html
   
  Så allt är inte löjliga fantasier. Men om de svenska vinodlarna har CO2 att tacka för sin näring är en annan fråga.

 48. Christer L. £211
  >Att SI/TCS fortfarande sysselsätter sig med klimatpolitik är en gåta.
  Det är väl inte alls konstigt att kritisera och ifrågasätta en verksamhet som slukar resurser som kan användas bättre och som fördyrar för hushållen och industrin.

 49. Christer #21 förståss

 50. Håkan Sjögren:

  Håkan Bergman # 32 :  De, som tror på växthusgaser anser att vattenångan i atmosfären verkar kraftigare än koldioxiden på temperaturen. Halten CO2 är ju bara 0,04 % och den absorberar värmestrålning från jordytan i två smala spektralband medan H2O har halten några procent och absorberar värmestrålningen i breda spektralband. AGW-arna inser inte det löjliga i att den ”starka växthusgasen” är beroende av att den ynkliga ”växthusgasen” koldioxid skulle tillföra så mycken värme till haven att vatten skulle avdunsta. Här är det verkligen fråga om musen, som röt! ”Hör vad det dånar, när vi går över bron” sa loppan, som red på en elefant. Det är märkligt att många godtar resonemanget att CO2 och inte vattenångan själv skulle kunna värma upp haven. Men solen är ju den, som tillför värmen till haven och inte CO2 eller andra så kallade växthusgaser. Mvh, Håkan.