Tage Andersson

De globala oktobertemperaturerna

Gästinlägg av docenten, meteorologen och klimatologen Tage Andersson Såväl GISS som MSU/AMSU har nu kommit med sina globala kartor över oktober månads temperaturanomalier. De är mycket lika varandra. Största skillnaderna är nog att la Nina inte är så tydlig på satellitkartan. Möjligen kan det bero på att dess upplösning omkring 0 grader är sämre än GISS.   →

Varma vintrar har klumpat ihop sig

Gästinlägg av docenten, meteorologen och klimatologen Tage Andersson ”Men den märkliga slump som klumpat ihop köldsmällarna under 1900-talet är inte det enda som talar för ännu en kall vinter” skrev Aftonbladet den 7 sep 2011. På förstasidan lovade man ett nytt fantastiskt prognosindex, men varken i pappers- eller webbupplagan lyckades jag hitta det. Inte heller   →

Våra kalla vintrars geografi

Gästinlägg av docenten, meteorologen och klimatologen Tage Andersson Den globala medeltemperaturen har enligt tillgängliga observationer stigit med knappt en grad Celsius (eller Kelvin) de senaste 150 åren. Som jag framhöll i mitt inlägg på TCS 110908 anförs ofta detta som bevis för AGW (Anthropogen Global Warming). Uppvärmningen kommenterar nobelpristagaren i fysik år1973,  Ivar Giaever ,   →

NT 8 februari 2011

Ur dagens Norrköpings Tidningar,  signerat Tage Andersson och Jonny Fagerström.

Tage Andersson i UNT

”Är vatten livsfarligt för att man kan drunkna i ett badkar?”, undrar Tage Andersson, docent och meterolog, i dagens UNT. Detta som en paralell till att tidigare debattörer beskrivit koldioxid som en livsfarlig luftförorening. Tage Andersson avslutar med en mycket klok iakttagelse: ”Säkert är att klimatet ständigt fluktuerar. Rimligt bör försiktighetsprincipen då innebära gardering mot   →