stormar

Varmare hav = starkare cykloner?

Kerry Emanuel var den förste som menade att det finns en länk mellan global uppvärmning och starkare cykloner. Hans kritiker ansåg dock att studiens data var otillförlitliga. Nu bekräftas dock resultaten av en ny studie som publiceras i dagens Nature. Det är James Elsner, James Kossin och Thomas Jagger som tror sig ha funnit en   →

Yada, yada, DN…

På DN-fronten är det inget nytt. Det är klimathot och diverse katastrofer som lurar bakom nästa hörn. Har inte DN:s läsare tröttnat på tjatet? Och för att återanknyta till Elisabet Höglunds kolumn – SMHI är också med på ett hörn. DN och SMHI – bastionen för det mediala klimathotet i  Sverige. Den här gången är   →

AGW och fler stormar ingen självklarhet

Enligt Stanley Goldenberg, meteorolog vid National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), finns det många meteorologer som anser att varken antalet stormar eller deras intensitet har ökat till följd av senaste århundradets klimatförändring, framför allt när gäller Atlanten. “There are some who have done studies that do claim a link, [but] virtually all those studies have   →

It's global warming, you punk!

Den globala uppvärmningen har med tiden blivit en syndabock för allt från naturkatastrofer till håravfall. Hur många punkter på den digra listan som verkligen kan tillskrivas klimatförändringen är en helt annan sak. Men världens klimatologer brukar kasta sig över varenda sommarhetta, översvämning eller monsterstorm och stolt förklara den som en direkt konsekvens av den ökande   →