skattemdel

EU: korrumperat?

F d överåklagare Christer van der Kwast anser att det borde finnas något slags skydd mot korruption inom miljöområdet. ”Det är närmast en självklarhet för den som sysslat med korruptionsbrottslighet att EU-ländernas åtaganden inom miljö- området riskerar att bli ineffektiva till följd av korruption”, skriver Christer. Och även om han i klartext inte skriver ut   →