Science

En rejäl känga åt journalister

Christer Löfström har bett mig att publicera den insändare som han skickat in till Sydsvenskans Ordet. Insändaren refuserades nämligen och Ordet-redaktören har bett Christer   →

Ingen fara för den grönländska isen

I en studie av Richard A. Kerr, publicerad i Science, är slutsatsen att det inte är någon fara för att Grönlands glaciärer försvinner. Tidigare   →

Sensationsforskning ofta fel

I en artikel i The Economist liknar författaren publicering av forskningsrapporter vid en auktion. De bästa placeringarna går till de forskare som lyckas sälja   →