Science

En rejäl känga åt journalister

Christer Löfström har bett mig att publicera den insändare som han skickat in till Sydsvenskans Ordet. Insändaren refuserades nämligen och Ordet-redaktören har bett Christer att inte avslöja korrespondensen dem emellan. Nedan Christers text: Journalister – fria sanningssökare, eller propagandister? Jag har noterat att det varit debatt om svenska mediers frihet. Jag syftar på en artikel   →

Ingen fara för den grönländska isen

I en studie av Richard A. Kerr, publicerad i Science, är slutsatsen att det inte är någon fara för att Grönlands glaciärer försvinner. Tidigare har det spekulerats i att sydöstra Grönland löpte risk att smälta bort i den globala uppvärmningen och Al Gore var inte sen att ta upp den tråden i sin föreläsning. Nu   →

Sensationsforskning ofta fel

I en artikel i The Economist liknar författaren publicering av forskningsrapporter vid en auktion. De bästa placeringarna går till de forskare som lyckas sälja sig på bästa sätt. Därmed inte sagt att deras forskningsresultat stämmer. ”With so many scientific papers chasing so few pages in the most prestigious journals, the winners could be the ones   →