forskningsrapporter

Sensationsforskning ofta fel

I en artikel i The Economist liknar författaren publicering av forskningsrapporter vid en auktion. De bästa placeringarna går till de forskare som lyckas sälja sig på bästa sätt. Därmed inte sagt att deras forskningsresultat stämmer. ”With so many scientific papers chasing so few pages in the most prestigious journals, the winners could be the ones   →