rättrogna

Begreppsförvirring

Det är inte bara stormedia och politiker som låter sig luras av AGW-propagandan. Man slänger sig med begrepp som ”klimatförnekare”, ”skeptiker”, ”klimatvetenskapen” osv., utan att ha någon större insikt om vare sig klimatvetenskap, eller om hur klimathotspropagandan från aktivistorganisationer som WWF, Greenpeace, Romklubben, Tällberg och Naturskyddsföreningen lyckats färga hela det offentliga samtalet. Även utredningar på   →