Begreppsförvirring

klimatförvirring
Det är inte bara stormedia och politiker som låter sig luras av AGW-propagandan. Man slänger sig med begrepp som ”klimatförnekare”, ”skeptiker”, ”klimatvetenskapen” osv., utan att ha någon större insikt om vare sig klimatvetenskap, eller om hur klimathotspropagandan från aktivistorganisationer som WWF, Greenpeace, Romklubben, Tällberg och Naturskyddsföreningen lyckats färga hela det offentliga samtalet. Även utredningar på departement och statliga institut, som nu senast från FOI, köper helt okritiskt detta sätt att uttrycka sig. Jag tänkte därför att de kanske behöver en mer korrekt, och samtidigt en mer nyanserad, terminologi:
1) Klimatalarmister = Personer som tror att världen kommer att gå under om politikerna inte gör något drastiskt, som anser att dagens klimatförändring är unik i historien och som menar att tipping-pointen ligger vid 2 grader över den ”för-industriella” perioden vid mitten på 1800-talet. Dessa tror också att IPCCs prognos om minst tre (men sannolikt många fler) graders ökning av den globala temperaturen är det som gäller. (15-20% av klimatforskarna tillhörde denna grupp enligt mätningar från 2008.)
2) Rättrogna = Personer som förlitar sig helt på IPCCs rapport från 2007. För dem är denna rapport ”bibeln” och De Ofelbaras Ord, och 3 graders ökning är vad vi kan förvänta oss. (Majoriteten, eller c:a 55-70% av klimatforskarna tillhörde denna grupp år 2008.)
3) Luke-warmers = Personer som är skeptiska till IPCCs mer alarmistiska prognoser och menar att tre grader och därutöver är mycket osannolika (trots allt så kan ju på sin höjd en grads ökning vid en fördubbling av CO2-halten motiveras utifrån strålningsfysikaliska resonemang). Man stödjer sig härvidlag i hög grad på senare tids forskning, efter 2006.
4) Skeptiker = Personer som inte bara är skeptiska mot IPCC och dess prognoser, utan som också anser att vi med lätthet understiger 2-gradersmålet genom business-as-usual, dvs, genom att politikerna inte gör någonting alls. De är således kritiska till påståenden om att en ökad värme pga antropogen CO2-produktion utgör ett hot eller ett ”problem”. De stödjer sig också på vetenskaplig forskning, från både före och efter 2006, angående klimatkänslighet, den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen, frånvaron av ”hot-spots”, utplaningen av den globala temperaturen under detta sekel, etc, etc. (15-25 % av de etablerade klimatforskarna tillhörde denna grupp eller till luke-warmers år 2008)
5) Klimatfysikskeptiker, ibland även kallade ”drakdödare” = personer som är skeptiska till de strålningsfysikaliska resonemang som både skeptiker, luke-warmers, rättrogna och alarmister skriver under på.
6) Klimatförnekare = Personer som förnekar klimatförändringar, t.ex. att det blivit varmare under de senaste 100 åren. De har en viss likhet med alarmisterna eftersom de inte tror på att klimatet har förändrats på bortåt 10 000 år. Skillnaden är att alarmisterna tror att klimatet började förändras först i och med att människan började använda fossila ämnen, särskilt efter 1950. Klimatförnekare förnekar ”bibeln” helt och anser att Gud skapade klimatet för 10 000 år sedan med ett av Gud givet klimat.
7) Klimatförnekarskeptiker = Personer som är skeptiska till om det överhuvudtaget finns ”klimatförnekare”, och som anser att begreppet är ovetenskapligt, osakligt och etiskt oförsvarbart.
Själv tillhör jag kategori (4) och (7). 🙂
Förslag om förbättringar och utvidgningar av denna kategorisering mottages tacksamt i kommentarerna.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Du glömmer en viktig grupp som tror på ”Den kalla solen” dvs att vi nu går mot en ny ”lilla istid” som när Themsen frös och Karl X Gustav gick över Lilla Bält.
  Jag föreslår att det får bli  nr 7 och 7 ändras till 8.
   

 2. Pelle L

  Var tog klimatkramarna vägen i sammanställningen?

 3. L

  Och så har vi såna som Rockström och Gore som lever mitt i en klimatkris och varje dag upptäcker något som är värre än vad ”vi” tidigare trodde…

 4. Pelle L

  Ett förtydligande kanske är på sin plats:
  En klimatkramare är en person som inte har en susning,
  men hoppar på alla trender som låter bra,
  tex mera järnväg, fler pappamånader, mindre fattigdom, mindre skolklasser, högre sjukpenning, mer kollektivtrafik, fler vindkraftverk, färre trafikolyckor, mindre däcksdubbar, mer gammelskog, mer biobränsle, kort sagt mer av allt som är bra! Eller PK.

 5. Tack Ingemar!
  Ja, begreppsförvirringen är total i klimathotsdebatten, det skriver jag verkligen under på.
  En liten reflektion angående alarmister. Kanske bör ytterligare en indelning göras? Du skriver under 1)”Klimatalarmister”, att de tror att ”världen kommer att gå under” om inte någonting görs.
  Jag tror nog att det finns ganska många alarmister som tror att den ”mänskliga civilisationen” riskerar att gå under, men att planeten överlever värmeböljan.. 😉
  Med din ursprungliga numrering är jag precis som du Ingemar, en ”4 och 7” skeptiker….

 6. Bengt Abelsson

  Sedan har vi undergrupperna, enligt Betts, Klimatforskare och Klimatändringsforskare.

 7. Bim

  Den skadligaste gruppen är den som vet att deras ekonomi kommer att rasa om inte CO2 är ett allvarligt, livsfarligt och nödvändigt hot för att folk skall betala deras hotande propaganda.
  Dessa människor är det allvarligaste hotet mot jordens befolkning..
  Dessa människor borde undersökas om de är dumma eller om de är straffbara.

 8. Pehr Björnbom

  Jag tycker att det är en bra kategorisering. Mera allvar än skämt faktiskt.
   
  FOI-rapporten innehåller för övrigt massor med konstigheter. På sid 13 och 14 läser man till exempel:
   
  I en undersökning gjord av Sifo år 2011 finns dock betydligt mer information om genomslaget för klimatförnekelse i Sverige. På frågan om orsaker till klimatförändringen med bland annat svarsalternativet Naturliga variationer som inte påverkas av människan valde 20 % av de tillfrågade detta svar, medan 75 % svarade att det var mänsklig påverkan i form av avskogning och utsläpp som stod för påverkan.
   
  Det vetenskapligt korrekta svaret är ju att klimatförändringen orsakas av både naturliga variationer och av människan. IPCC skriver ungefär att minst hälften av uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet orsakades av ökade halter av växthusgaser med 90% sannolikhet (very likely). Se Table 9.4, andra resultatet uppifrån. Så hur man skall kunna dra några slutsatser om ”klimatförnekelse” av en fråga som var formulerad på detta sätt är höljt i dunkel.

 9. Pehr Björnbom

  Se den första gula rektangeln
  skulle det vara. 

 10. Ann L-H

  Klimatbegreppen kan växa ut till en hel liten ordbok. Vad säger du om klimatpolitiskt självförtroende och demokratisk klimatkompetens? Uttrycken är hämtade från den akademiska världens klimatdidaktiska forskare. 

 11. Jag blev just kallad ”Problemförnekare” av en miljöpartist. Problemförnekare, smaka på det, ett härligt ord.
  .
  Dagens goda gärning:
  http://www.tjust.com/vit/2012/moratorium.pdf

 12. Lasse

  På P1 påpekade en professor (i statistik) att mediernas rapport om klimatskepsis hos 60 % i själva verket var en feluppfattning.
  På en 5 gradig skala så var det bara 40% som var helt övertygade resten var nästan helt övertygade eller mer tveksamma!
  Mark Twain hade rätt!
   

 13. Pehr Björnbom

  Lasse #12,
  🙂

 14. Ingemar Nordin

  Beträffande FOIs undersökning så är hela 25-miljonersprojektet bara att slänga i papperskorgen. Detta tack vare en inkompetens forskningsledning som varken är insatt i klimatvetenskap eller i hur klimatfrågan har drivits i Sverige.

  I själva verket är hon en del i klimathotsmaskineriet och använder de 25 miljonerna av skattebetalarnas pengar till sin klimatalarmism: Alla som inte håller med om den mest extremistiska och alarmistiska hållningen är ”förnekare” av ”Vetenskapen”.

  Patetiskt!

 15. Ann L-H

  Den nämnda professorn i journalistik, #12, kommer från journalisthögskolan (!) och heter Jan Strid.
  De är värt att lyssna på inslaget i P1s medierna och analysera hur de använder sina begrepp. Klimatförändring och klimathot är såvitt jag förstod synonyma begrepp och klimatskeptiker är något som man verkligen inte vill buntas ihop med. Inslaget ligger mycket sent i programmet. Intressant!

 16. 4 och 7 blir väl bra för min del.
  kompletterat med att jag är övertygad om att hela AGW projektet är ett politiskt projekt som använder ett fingerat hot för andra syften än att rädda planetn
   

 17. Slabadang

  Klimatfascismen!
  Pulling no punches, Zubrin calls this philosophy “anti-humanism.” Its “fundamental thesis” is “that human beings are pathogens whose activities need to be suppressed in order to protect a fixed ecological order with interests that stand above those of humanity.”
  De som är fascisterna är de som påstår sig kunna buktala för för planetens behov med nån form av spiritism och därogenom utse sig själva till världsdiktatorer. Fem minuters utfrågning av Wijkman och Rockström är vad som krävs för att avslöja deras blajfikonspråk om ”hållbarhet”. Hur kan vi rubba en balans som aldrig existerat och aldrig kommer att existera? Tvärtom kan vi skapa bättre miljöförbättringar än vad naturen själv klarar av och detta i samklang med vår egen utveckling. Misantropins fantasilösa domedagsprofeter skall förpassas in i samma kategori som Imsen och Ulf Ekman. 
  Zubrin är  ny för mig och vi måste gå till handling och nita upp de skitstövlar som nu legitimerat det klimatfascistiska undantagstillståndet i demokratin. De försöker gömma sig för granskning ägnar sig åt censur härskartekniker och rena FNsanktionerade dumheter och fullständigt idiotisk propaganda baserad på vetenskapligt bedrägeri.
  De mest fanatiska klimatfascistiska stödtrupperna är organiserade i TV och radiohus. Friheten är ”ohållbar” ? Jo tjena mittbena alla miljöfascister och alla självutnämnda miljödiktatorer vi går inte på den lätta!

 18. Pehr Björnbom

  Ann L-H #15,
  Det finns tydligen flera radiointervjuer med professorer om rapporten.
  Lasse syftar förmodligen på professorn i statisktik vid Chalmers, Olle Häggström som blev intervjuad i Vetenskapsradion.
      

 19. Iven

  Utredningen som FOI presenterat kan tolkas lite hur som helst. F.d. MP-språkröret Maria Wetterstrand förklarar för oss mindre vetande i klimatfrågor i lördagens Sydsvenskan, att man inte behöver vara skeptisk mot ett påstående när man kryssar en lägre siffra än 5. Hon förutsätter, att folk i allmänhet har svårt att sätta kryss på samma siffra tre gånger i rad. Det skulle vara svårt på grund av symmetrin, vad hon nu kan mena med det. Hon har i alla fall problem med det. Då förstår vi något bättre, att hennes ställningstaganden bygger mer på symmetrin än verkligheten. Hoppas att våra övriga politiker är något bättre förankrade i verkligheten … 🙂

 20. Slabadang

  Å dj…..vlar vilken utskåpning av Keynes och Federal reserv!
  Ett absolut MÅSTE läsas. En underbar saklig utskåpning av alla fans till Keynes.
  Klas Eklund måste ta fram servetten och torka pannan. Att det saknas nåt i slutändan av Keynes teorier och tolkade tankefigurer har väl många kännt så där i maggropen utan att riktigt kunna sätta fingret på det. Här kommer blydojjan till hjälp istället kaplunk! likheterna med klimathotsdoktrinen är slående.
  http://joannenova.com.au/2012/05/bloggers-speech-to-the-ny-fed-tells-it-like-it-is/#more-21586

 21. Ingemar Nordin

  Lars Cornell #1,

  Jag tycker nog att de som anser att vi går mot en liten istid igen ryms bland ”skeptiker” och ”drakdödare”. Om du är skeptisk mot IPCC och deras prognoser, så kan du även vara skeptisk till att jorden kommer att värmas ytterligare de närmaste 100 åren, och istället blir kallare.

  Själv tror jag att jorden år 2100 kommer att vara 0,7 grader varmare än idag, varken mer eller mindre. Och jag sätter 100 spänn på det! 🙂

 22. Ingemar Nordin

  Pelle l #4,

  ”Klimatkramare” måste definitivt hamna bland alarmisterna (1), tillsammans med SMS och EU-politikerna. De har heller ingen susning men köper allt som är PK.

 23. Ingemar Nordin

  PS till #22: Hör och häpna, men det finns faktiskt mycket insatta journalister inom MSM. Men de har sedan länge försetts med munkavle.

 24. Ingemar Nordin

  Ann L-H #15,

  ”man vill inte buntas ihop med klimatskeptiker”. Nej, detta har aningslöst accepterats som PK bland tongivande röster i det offentliga samtalet. Man undrar vad det kan bero på? Group-think eller kunskap om klimatfrågan?

 25. AOH

  Ann L -H  # 10
   
   
  Svenska kyrkan i  Odensvi kallar till   K L I M A T A N D A K T   torsdag den 17 maj.
   
   
   
  Är det väder – eller klimatguden som kommer att tillbedjas ?
   

 26. Ingemar #21:
  .
  ”Die kalte sonne” = – 2.1 grader.
  Mänsklig påverkan koldioxid = + 0,9 grader
  Övrigt naturligt = + 0,5 grader
  Summa = 0,7 grader kallare om 100 år. 
  .
  Jag sätter 200:- på det.

 27. Pelle L

  AOH #25
   
  Kanske dags för förnyelse i både liturgi och koraler då
  http://www.youtube.com/watch?v=8zOWGX4-wv8

 28. Det är egentligen rätt förfärligt att man måste stuva in folk i olika fack bara för att sedan ha lite lättare att kunna slå på dem.
  Jag är därmed en 4:a och en 7:a…
  😀

 29. # 21 och # 26
  Jag kan ta hand om era vadslagna slantar tills år 2100. Då får vinnaren allt! 😀

 30. Gunbo

  Lena #28,
  ”Det är egentligen rätt förfärligt att man måste stuva in folk i olika fack bara för att sedan ha lite lättare att kunna slå på dem.”
  Ja du, håller med! Jag känner en stark motvilja mot att etikettera folk på det här sättet. Men det är väl till för att kunna skilja åt vilka som är vänner och vilka som är fiender. 🙂

 31. Thomas

  Namnen har naturligtvis Nordin hittat på så att de på hans egen sida skall låta bra medan de på fiendesidan skall låta illa. Jag saknar också ett par kategorier:
  * Godtrogna: de som glatt hänvisar till varje AGW-kritisk bloggpost de hittar utan någon bedömning om dess rimlighet. Ena dagen är det CO2-mätningar som är en fel, andra är det temperaturmätningar och tredje är det någon, valfritt vilken, aspekt av teorin bakom AGW. (En grupp som kan vara svår att skilja från de rena demagoger som inser att det mesta av detta måste vara nonsens men ändå sprider det för den goda sakens skull).
   
  * Konspirationsteoretiker. De som är övertygade inte bara om att AGW är fel utan också att det finns en dold politisk agenda bakom som styr forskare, politiker och journalister runt världen. 
   
  Bra i alla fall med att Ingemar är så tydlig med att forskarmajoriteten ser IPCC:s rapport som en bra beskrivning av forskningsläget och att av dem som är kritiska det är ungefär lika många som ser IPCC som för optimistiska som de som de som ser IPCC som pessimister. Dvs, IPCC ligger väl inom mittfåran. Lustigt bara hur han inte vill kalla dem som ser IPCC som optimister för ”skeptiker”, är inte de lika skeptiska de?

 32. Gunbo # 30
  Ja så måste det nog vara. Min erfarenhet är att så fort jag ens knystar om att en domedagspredikan kanske inte måste vara sann så blir jag kallad för vetenskapsförnekare, förvillare eller pseudovetenskapare…ja eller nåt annat okul.
  Det handlar knappast om att bemöta något om man säger så…
  PS Det gäller speciellt i de forum/bloggar som domineras av personer i enlighet med punkt 2

 33. Thomas

  Lena #32 om du är så emot kategoriseringar kanske du inte borde tala om ”domedagspredikningar”…

 34. Thomas
  Jag hoppas att du har tillräckligt förstånd för att inse att att gruppen
  Godtrogna
  är extremt vanlig bland dem som är övertygade om att vi står inför ett allvarligt klimathot?
  De godtar varje tecken på att hotet är nära med en troendes övertygelse. Läs ”supermiljöbloggen” så ser du att där finns inte tillstymmelse till artiklar som talar emot ”tesen”. Tvärtom är det nog den mest enkelriktade sajt jag vet.

 35. Thomas
  Personerna ifråga verkar vara mest intresserade av ”domedagspredikningar”. Lite märkligt men de verkar faktiskt vilja att det är så. Jag har haft diverse diskussioner på ex facebook och min uppfattning är att de vill att klimathotet skall vara allvarligt eftersom det skulle kunna öppna för att deras egen ideologi skulle kunna vinna framsteg.
  Sedan finns det ju givetvis mer sansade personer också

 36. Anders L.

  De sju kategorierna utgör väl en på sitt sätt intressant beskrivning av klimatskeptikernas tankevärld. Förmodligen bra stoff för någon sociologi- eller idéhistoriedoktorand som vill disputera på ”skeptikerrörelsen” om något decennium eller så.
  I april 1958 låg CO2-koncentrationen i atmosfären på 318 ppm. I april 2012 låg den på över 396 pm. På 54 år har O2-koncentrationen i atmosfären alltså ökat med nästan 25%. Man måste ha mycket tätt åtsittande ideologiska skygglappar för att ens försöka bortförklara detta faktum. Det tror jag är den gemensamma nämnaren för klimatskeptiker, oavsett vilken kategori de anser sig höra till.

 37. Hela syftet med CAGW kan sammanfattas med en global kontrol,ett politiskt styrmedel av energiresuser över energibolag.
  En reglering av energitillgångar,där oljan utgör den viktigaste komponenten.
  Konsekvenser för Västvärlden fördyring av bränsle,skattepålagor mm,vinstandelar ur energibolagens enorma vinster.
  USA motsätter sig alltså till regleringar av denna typ,detta blir den
  logiska följdverkan.
  ALI.K

 38. Ingemar Nordin

  Anders L #36,

  Min klassificering är till för att göra det lite lättare, t.ex. för sådana som du.

  Men det förutsätter ju förstås att man kan läsa innantill. Ser du någon grupp som står för det som du påstår att ”klimatskeptiker” står för? Jag känner inte till någon. Men kanske skulle jag lägga till ytterligare en grupp: Halmgubbar?

 39. DEn GODTROGNA massan(med hot) är alltid lättare att styra,inga besvärligheter i den politiska samhällstyrningen av oss medborgare.
  Indoktrineringen är verksamt medel.framförallt av de yngre delen
  av befolkningen är mer mottagliga för dessa argument av förnuft,
  som det verkar vara’självklart’.
  Hoten passar bra in som verkan på samhällsmedborgarna.
  ALI.K.

 40. AOH

   
  AndersL  # 36
   
   
   
   
   
  „…..På 54 år har O2-koncentrationen i atmosfären alltså ökat med nästan 25%…..”
   
   
   
   
   
  Säkert en anledning att du tycks vara en välmående medborgare idag.  ( SMILEY )
   

 41. I vetenskapen är begreppet ’skeptiker’inget skällsord,det är den
  viktiga naturliga grundstenen för utveckling av större förståelse av naturen bla.
  Men ute i samhället blir dessa  skeptiker besvärliga,ifrågasättande ogillas av den etablerade inställningen ofta.
  Men den är nödvändig.
  ALI.K.

 42. Som exempel av detta, kan Ekologers tidigare tro på en naturlig balans i naturen,som kan förstöras av människor ifrågasatts.
  Naturligvis ska människan inte enbart ägna sig av ’rovdrift’ av
  naturens resurser,men där får människan med eftertanke handla,
  så långt det går.
  Innovationer ja,men kunskapen får bli vägledande framåt,men
  tillbakasträvande fungerar sällan.
  ALI.K.

 43. Praktiska exempel i ute vår Värld byggandet av konstgjorda öar
  av bebyggelse i Dubai,bron mellan Malmö och Köpenhamn,var de
  dom ekologiska hoten för mänsklig påverkan,som det varnades
  för, med  alarmistiska konsekvenser?
  ALI.K.

 44. Håkan Sjögren

  Anders L # 36: Det är ju helt oväsentligt vad som händer med CO2-koncentrationen i atmosfären ur klimatsynpunkt, eftersom halten koldioxid i luften inte påverkar temperaturen. Det är ju IPCC:s agn på kroken, som tycks ha svalts med hulling och hår av dem som borde veta bättre, och trots att det saknas tillförlitliga bevis för koldioxidens klimatpåverkan. Mvh, Håkan.

 45. Svend Ferdinandsen

  Jeg vil egentlig blot påpege, at det hele startede med GW, som blev til AGW, og da det heller ikke virkede så godt, så blev det sidste stød sat ind med omdøbningen til klimaforandringer.
  Med denne ændring var man ikke mere afhængig af ændringer i temperaturen, som ellers var hele omdrejningspunktet.
  Alarmisme eller ikke alarmisme er også et udgangspunkt, i øvrigt uden noget som helst særligt emne.
   

 46. Pehr Björnbom

  Hur som helst så finns det ytterligare en kategori som verkar vara i ökande.
   
  *Klimatpolitikskeptiker
   
  Dessa kan mycket väl tänka sig att det finns ett klimathot i framtiden men att riskbedömningen är starkt överdriven och att riskerna för negativa konsekvenser på samhällsekonomi och energiförsörjning av nuvarande klimatpolitik är för stora. Man manar till en förnuftigare klimatpolitik som tar hänsyn till att den globala uppvärmningen går långsamt.
   

 47. Börje S

  Jag tillhör en kategori som kanske ska vara med, nämligen
  Fusksnokarna
  I kategorin ingår sådana som inte riktigt kan hänga med i de mer tekniska utredningarna, men som har näsa för bedrägligt beteende t ex när propagandister lägger makalöst stor energi på att föra en bakom ljuset. Fusksnokarna känner på sig, luktar sig till ugglorna i mossen och alla de begravna hundarn. 
  Varför fuska och schackra med fakta, så som uppenbarats? Är saken solid behövs inget fusk. Fusk pekar bara i en riktining:Folkbedrägeri av aldrig tidigare skådad magnitud. Exempelvis
  • Glaciärer som trotsande alla naturlagar, skulle smälta med blixtens hastighet smalt inte
  • Havet som skulle översvämma oss svämmade inte
  • Värmen som skulle förgöra oss spelade inte med i skändligheterna
  • De temperaturnedsättande åtgärderna som tvingas på oss är inte bara verkningslösa (som tur är) utan också miljövidriga
  • IPCC:s pågubbar som försökt inbilla oss att de kan förutsäga klimatet och väder spådde fel
  • Ett streck fortsättande trenden 1900 – 1990 gav långt bättre resultat än IPCC:s alla datormodeller
  • När IPCC spår torka blir det blött (Qeensland)
  • När IPCC spår regn blir det torrt (n:a Afrika)
  • IPCC:s spågubbar är således inte en smul bättre än sibyllor och andra charlataner inom spådomsgebitet
  • CRU:s hysteriska jakt på redaktörer som publicerat motsägande slutsatser visar att den etablerade klimatforskningen är svårt sjuk
  • Hockeyklubban gav FN vad FN ville ha
  • Yamalspaggettin räddade(?) Mann och gav FN vad de ville ha
  • Miljöföreningar lever på att ha något att larma om och ett sånt köttben som klimathoteriet kommer de inte att släppa frivilligt, om hotet är verkligt eller ej har ingen betydelse. Så ska nu MP i punkter fastställa de klimatåtgärder som bara måste sättas i verket för att ”rädda klimatet”. (Finns det verkligen ingen mer än klimathotsskeptiker som hör fullkomligt vanlöst det låter?) 
  • Diagramfusken
  • Köttbenet till bankerna: Utsläosrätter
  • Köttbenet till politikerna: Klimatskatter (vad löjligt)
  • Alla verksamheter med klimat som prefix sprider sig som cancer slösar bort pengar samtidigt som de gör vad de kan för att göra folkflertalet till klimatidioter (nytt ord)
  Jag kan fortsätta så det här inlägget blir meterlångt men lägger av nu för det har visst gått och blivit sent. Som vanligt.
   
   

 48. Thomas # 31
  God morgon!
  Ännu än strålande vacker försommarmorgon! Livet är lätt att leva när man väcks av den livgivande solen….
  Under din punkt ”konspirationsteoretiker” finner du ju minst lika många alarmister som skeptiker. Du vet alla de där som är bergsäkra på att det är ”Big Oil” som sponsrar sådana som är aktivt skeptiska till den omedelbart förestående klimatkatastrofen…Det finns empiriska bevis för detta. Bara att läsa innantill i vilket kommentarsfält som helst där ”klimathotet” debatteras.
  Samma sak med din etikett ”Godtrogna” som Lena krantz så riktigt påpekar i sitt # 34. 

 49. F, låt Lena Krantz ska det naturligtvis vara i mitt # 48.

 50. Per-Olof Persson

  Ett större problem än klimathotet
  Slabadang # 20 tog upp ett större problem. Bluffen om att vi inte kan ha en guldmyntfot med 100%-ig reserv för bankerna, en stabil penningmängd. I stället måste vi ha ett penningsystem där centralbanker och banker får lov att ”skapa helt nya pengar utav ingenting”.
  Detta innebär bl a:
  1) Att vissa grupper av människor tjänar pengar på andra människors bekostnad. De som först får tag på de nya pengarna kan köpa innan de nya pengarna höjer priserna. Staten/politikerna är en tidig mottagare av de nya pengarna genom att skatteintäkterna höjs automatiskt vid ökning av penningmängden. De som lånar till spekulation i aktier, fastigheter etc kan köpa innan de nya pengarna höjer priserna på denna typ av tillgångar. Detta skapar en förmögenhetsöverföring ifrån de fattiga (får betala genom att priserna stiger på konsumentprodukter) till de som äger dessa tillgångsslag. Vid stabil penningmängd hade priserna på dessa tillgångslag varit relativt stabila. 
  2) Bankernas höga vinster beror på att dessa får lov att vid ”sin utlåning skapa helt nya pengar utav ingenting”. Centralbanken och bankerna kan sänka räntan under den naturliga ränta och därmed ”höja efterfrågan på att ta nya lån”.
  3) Systemet skapar en överefterfrågan på att ta lån. Stater som Grekland kan finansiera de offentliga utgifterna genom att nya pengar skapas utav ingenting.
  4) Systemet skapar kraftiga konjunktursvängningar. Kraftiga uppgångar skapas genom att de nya pengarna höjer företagens intäkter i snabbare takt än kostnaderna (vinsterna ökar artificiellt).
  5) Kraftiga nedgångar uppkommer eftersom systemet inte tar hänsyn till att de fysiska resurserna i ekonomin är knappa. Det finns enbart en viss mängd arbetskraft, stål, cement etc och en ökning av penningmängden kan inte trolla fram ett högre välstånd genom att helt nya fysiska resurser skapas utav ingenting.
  På kort sikt kan vi dock öka uttnyttjandet av de knappa resurserna genom att penningmängden ökar eftersom en del resurser bär lediga. Vi kan således på kort sikt öka både produktionen av konsumentprodukter och produktionen av investeringsvaror.
  Men på längre sikt är det omöjligt att öka produktionen av både konsumentprodukter och investeringsvaror. För att vi ska kunna öka produktionen av konsumentprodukter måste vi först spara (inte använda till konsumtion) och använda sparandet till investeringar i en större produktion av investeringsvaror. Först därefter kan vi investera i en större produktion av konsumentprodukter.
  När penningmängden ökar ger prissystemet felaktig information till företagen. I företagens ekonomiska kalkyler blir fler investeringsprojekt lönsamma att genomföra. Men alla dessa projekt kan inte genomföras därför att de fysiska resurserna inte existerar. När företagen upptäcker att projekten blir olönsamma uppkommer paniken och dessa projekt avvecklas. Därmed uppstår en konjunkturnedgång.     
        
         och att sparandet i ekonomin minskar.    

 51. Per-Olof Persson

  Den sista raden ska inte vara med i texten.

 52. Staffan

  ”Om Canada börjar ta ut olja från ’tjär-sanden’ kommer CO2-halten att bli högre än för 2,5 miljoner år sedan.  Polarisens nedsmältning blir okontrollerbar.  Haven stiger och dränker kuststäderna.  Globala temperaturen blir helt outhärdlig. 20-50% av djurarterna försvinner.  Civilisationen… ja gissa.”
  ”Och på kort sikt … Från Nord-Dakota till Texas, och västkusten, torkar USA bort. När regn kommer blir det extremt.  Mer och mer av Midwest blir ett dammhål.  Kaliforniens Central Valley kan inte bevattnas.  Matpriserna stiger till EXTREMA värde.”
  – Allas vår egen överalarmist James Hansen skriver i NY Times 10/5.  Gå inte in där;  du har bara 12 fria besök i månaden.  Läs i National Review i stället!  Och fylls av fasa!
  http://www.nationalreview.com/planet-gore/299551/james-hansen-game-over-climate-greg-pollowitz
  – Men det här visste du ju redan, i princip.  ”2050 måste utsläppen vara nära noll. Först då har vi 50 procents chans att undvika en klimatkatastrof. Om detta är vetenskapen överens.”  Åsa Romson på DN Debatt den, eh, 1 april.
  – (Fr Romson reste sedan på konferens i Dakar, Senegal.  Tillsammans med hr Wallner och fr Ferm.  Man skulle ’diskutera miljö’ där.)

 53. Johan M

  Staffan #52 
   
  ””Om Canada börjar ta ut olja från ‘tjär-sanden’ kommer…” oljebolag som pumpa olja från mexikanska golfen ligga pyrt till om vi bygger den där pipe-linenen. Ibland sitter oljebolag och klimatalarmister i samma båt  🙂

 54. Staffan

  Jag är inte säker på att ”oljebolagen” uppskattar att prospektering i Gulfen stoppats, efter BP-olyckan.  Och i hela USA har väl nyexploatering stoppats?
  (Däremot har Cuba gått igång norröver i Gulfen…)
  I Rolling Stone sade Obama:  ”Folk har sett arbete och huslön och höga bensinpriser som viktigast.  Den andra sidan har kunnat lägga miljontals dollar på att ’göra ner’ klimatförändringsvetenskapen (climate-change science).”
  Och:  ”Att Keystone-pipelinen uppmärksammats så mycket beror inte på att den är avgörande för klimatet, utan på att de som sett närmare på ’the science of climate change’ är oroliga, och ser en allmän brist på tillräcklig rörelse för att hantera problemen.”
  Obama är rädd att vi alla brinner upp!
  (Fast förstås inte lika rädd för det, som för att inte bli omvald…)
  http://www.politico.com/news/stories/0412/75590.html

 55. Staffan

  USA har utvinningsbar olja i berg (shale oil) ”ungefär lika med hela världens bevisade olje-reserver”, konstaterade GAO:s (USA:s RRV) ”head of natural resources”, inför ”the House Science Subcommittee on Energy and Environment”.
  Men det kom naturligtvis inte i tidningen. I media.   Där ”vet” man att USA endast har 2% av de bevisade oljereserverna.  2%.  Det har ju Obama slagit fast, i sitt State of the Union-tal…
  Powerline skriver om detta.  (Läs gärna länken i första meningen.)
  http://www.powerlineblog.com/archives/2012/05/lets-call-them-hydrocarbon-deniers.php

 56. Staffan

  En klimatforskare vid NASA slog 2007 fast att ”med den här hastigheten kan Ishavet vara nästan isfritt vid slutet av sommaren 2012, mycket snabbare än tidigare förutsägelser.”  Det här kom i National Geographic, så att vi alla skulle dra ner på giftgasen koldioxid.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2012/05/green-loser-of-the-week-2.php
  – Men dessvärre, eller vad man nu ska säga, var isen på genomsnittet för 1979-2000 i början av maj 2012, nu är kurvan en aning nedanför.  Global warming är inte vad vi väntat oss…
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/