månkraft

Månkraft Grönköping

Såsom ett led i den hart när igångstartade valrörelsen i Grönköping föreslår härv. Miljöparti (mp) att de så trädgårdspopulära soluren måtte kompletteras med månur så att ”man också kan avläsa tiden när det är mörkt”, som en taltratt för partiet (mp) så träffande uttrycker det hela. En prototyp till det månur, vilket Miljöpartiet (mp) i   →

Månkraft från Grönköping

Miljöpartiets t f taltratt, frkn Lizette Ruda (MP), har i ett nyl. utskickat pressmeddelande försökt att förtydliga ett av sina många tvärsäkra uttalanden, denna gång om nattlig elproduktion via solen. – Givetvis begriper t.o.m. jag, skriver frkn R. (MP), att solen icke lyser å natten. Vad jag menade var att man nattetid självfallet skall byta   →