havets temperatur

Scary: Värmen kommer tillbaka – så småningom

New Scientist har en artikel av Fred Pearce med anledning av Met Office prognos och den 20-åriga utplanade globala temperaturkurvan. Vad är det som gjort att Met Office ändrat uppfattning? Jo, menar Pearce, det beror på att de stora havsströmmarna har ändrat fas. Och just nu gynnar det en stillastående uppvärmning. Men vänta bara, efter   →

Söderhavets värmebalans

Två tidigare inlägg (länk1 ,länk2:  )har handlat om resultat av Levitus och tio medförfattares (länk3l) resultat angående förändringen hos värmeinnehållet i världshaven under perioden 1957-2010. Artikeln har väckt stor uppmärksamhet bland stormedia och andra AGW-anhängare. I första hand för att den tycks bekräfta den gängse  förklaringen till den pågående pausen i temperaturökningen: Värmen har på   →

CO2 ökar på naturlig väg?

Missa inte denna intressanta studie, som bl.a. Kättarens notiser och Jennifer Marohasy informerar om. Studiens författare, Tom Quirk, menar att ökningen av CO2-halten i atmosfären har antagits härstamma från vår förbränning av fossila bränslen därför att den korrelerat med ökad användning av dessa bränslen. Men tänk om ökningen i stället genereras av naturliga faktorer, de   →