Craig Loehle

CO2 ökar på naturlig väg?

Missa inte denna intressanta studie, som bl.a. Kättarens notiser och Jennifer Marohasy informerar om. Studiens författare, Tom Quirk, menar att ökningen av CO2-halten i atmosfären har antagits härstamma från vår förbränning av fossila bränslen därför att den korrelerat med ökad användning av dessa bränslen. Men tänk om ökningen i stället genereras av naturliga faktorer, de   →

Short recap from Session 2

Fred Goldberg: PDO changes might be caused by changes in Earth’s rotation speed. The PDO then in turn effects the climate. An increase in LOD means the Earth rotation slows down, which causes the PDO to turn positive. A decrease in LOD causes that Earth rotation to speed up a little bit, which causes the   →