Craig Loehle

CO2 ökar på naturlig väg?

Missa inte denna intressanta studie, som bl.a. Kättarens notiser och Jennifer Marohasy informerar om. Studiens författare, Tom Quirk, menar att ökningen av CO2-halten i   →

Short recap from Session 2

Fred Goldberg: PDO changes might be caused by changes in Earth’s rotation speed. The PDO then in turn effects the climate. An increase in   →