solen styr klimatet

I Norrköping tror man på solen

I dagens Norrköpings-Tidningar skriver Ingvar Fogstam att det är solen som driver klimatet. ”Vi får inte låta koldioxidpsykosen driva energikrävande svensk industri ut ur landet.” Läs hela artikeln i NT.

Short recap from Session 2

Fred Goldberg: PDO changes might be caused by changes in Earth’s rotation speed. The PDO then in turn effects the climate. An increase in LOD means the Earth rotation slows down, which causes the PDO to turn positive. A decrease in LOD causes that Earth rotation to speed up a little bit, which causes the   →