Hans von Storch

Klimatprofessorn Hans von Storch varnar för klimatvetenskapens kris

Den välkände klimatprofessorn Hans von Storch har skrivit en intressant debattartikel i en tidskrift som heter Technologist, Climate science: the shrinking middle. Artikeln finns   →