Gerlich

Jorden är inget museum

Av någon förunderlig anledning förväntar sig många människor att allting ska förbli som förut. En sorts status quo in perpetuum. Sommar följer på vår och vinter följer på höst. Nordpolen består av is. Solen lyser lika starkt varje år. Kanske är det vår inneboende rädsla för förändring som orsakar detta önsketänkande. Sanningen är dock att   →