temparatur

Jorden är inget museum

Av någon förunderlig anledning förväntar sig många människor att allting ska förbli som förut. En sorts status quo in perpetuum. Sommar följer på vår   →