försurning av haven

Dagens hot à la carte

I dagens Sydsvenskan skriver två representanter för Greenpeace om havens försurning. Bortsett från att haven inte är “försurade” per se, utan möjligen i någon mån mindre alkaliska, är artikeln klart alarmistisk. Å andra sidan vad ska man vänta sig av en organisation som Greenpeace, som antagligen rider på klimathotets våg. “Redan idag vet vi (…)   →