Stockholmsinitiativet får stöd av Hans Jelbring

”Koldioxid spelar ingen större roll för temperaturen” skriver Hans Jelbring i en replik till professor Erland Källén. Nedan några citat ur artikeln.
”Det nybildade Stockholmsinitiativet är tydligen ett lokalt organ som granskar följderna av desinformation och missbruk av ”klimathotet” från koldioxid i Sverige. Professor Peter Stilbs, KTH och Stockholmsinitiativet, tog ett mycket lovvärt initiativ för två år sedan när han organiserade Stockholms klimatmöte på KTH med dåvarande rektor Anders Flodström som tillskyndare.”
(…)
”Erland Källén tror tydligen att hans uppgift som professor i meteorologi innefattar att – i alla väder – försvara en internationell politisk konsensus beslutad av IPCC. Hans svar till Stockholmsinitiativet låter som ett mantra, en rad försäkringar utan vetenskapligt underlag.
Hans påståenden baseras på modeller som inte tar hänsyn till fysikens grundlagar, känd strålningsfysik, korrelationer med solfläckar, oförklarade regionala och hemisfäriska tryckvariationer och en rad observerade kvasicykliska variationer avseende temperaturer och stormfrekvenser.
Allt detta ignoreras av IPCC.
Stockholmsinitiativet ”saknar kontakt med aktuell klimatforskning”, hävdar Källén. Det må vara sant, men vad är denna konventionella forskning värd när den misslyckas totalt med att prediktera regionala klimatvariationer i Sverige?
Spelar koldioxid någon betydande roll för temperaturutvecklingen på vår jord? Naturen och fysiken ger ett entydigt svar: nej!”
I dagens Brännpunkt hittar vi också Henning Rodhe och Frida Bender som rycker ut till IPCC:s försvar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tjaa… det är väl klart att meteorologer och forskare vid Bert Bolin-institutet rycker ut till IPCCs och Källéns försvar.
  Deras åsikt är ju fast cementerad i och med deras anknytningar. Vem får de pengar ifrån, tro?

 2. Lars C

  Eftersom ingen kan bevisa sina hypoteser så står vi vanliga dödliga, en grupp som fö även forskarna tillhör så länge de inte kan leda något i bevis. Vad är det för skillnad på Pia i snabbköpet och en professor som har fel? Sådana finns det bevisligen eftersom de förekommer i båda lägren och alla kan inte ha rätt.
  Forskningen och den vetenskapliga debatten måste gå vidare men i väntan på det så kanske vi bör lyfta blicken från allt vad CO2 och AGW heter och låtsas som att tanken aldrig dykt upp och istället ställa oss några andra frågor om framtidens energiförsörjning.
  Vilka andra orsaker det finns att avveckla olja och kol eller om vi ska fortsätta att köra på tills lönsamheten sätter punkt.
  Finns Peak Oil?
  Hur är det med den politiska stabiliteten i de oljeproducerande länderna, Vad kan hända?
  Vill vissa av världens länder vara helt beroende av andra?
  Hur kan en omställning göras om man inte vill kasta ut barnet med badvattnet?
  Vi bör även noga granska de påstådda politiska orsakerna, är de verkliga eller hjärnspöken. Kanske ingår de som en del i ett större sammanhang medvetet eller omedvetet.
  Sen är det frågan om vi verkligen vill fortsätta med förfinad men fortfarande smutsig 1800 tals teknik eller fortsätta resan mot ett högteknologiskt samhälle med alla de spinnoff effekter ny teknik innebär.
  Dert finns fler frågor, men det får räcka så här.
  När vi har bra svar på dessa övriga frågor så kanske koldioxidens farlighet blir något mindre intressant.
  Slutligen, man ska inte förkasta någons teorier eller hypoteser förrän man kan presentera ett minst lika trovärdigt alternativ.

 3. Peter Stilbs

  Jag uppfattade andemeningen i Rodhe & Bender’s inlägg vara att a) media (nu plötsligt ?) öppnat sig för ”icke-legitima klimatforskares synpunkter” (tidigare har bara experter som Pär Holmgren, Susanna Baltscheffsky och Karin Bojs fått vara oemotsagda)  b) att det fanns extrema osäkerheter i förståelsen av klimatet (vart tog alla tvärsäkra påståenden vägen ? – men lasta inte Rodhe – han har alltid varit ganska lågmäld) c) Koldioxidhypotesen var inte ännu motbevisad d) IPCC-processen var extremt rigorös och objektiv. 
  Det sistnämnda kan man bara småle åt.
  Jag läste också Jelbrings inlägg, samt skummade hans längre artikel i Elbranschen 4, som jag fick i lådan i går.
  Samma tidning hade ca 5 andra längre inlägg om klimatet – vissa var klart läsvärda. 
   
   

 4. Thomas

  Menar du att det är något att vara stolt över att få stöd av värsta sortens knäppskallar, Maggie?  Som Jelbring beskrev i en artikel i E&E för några år sedan anser han att det som normalt folk (även bland er ”skeptiker”) ser som en växthuseffekt orsakad av att atmosfären absorberar IR ser han som en konsekvens enbart av gravitation. Enligt Jelbrings ”teori” skulle jorden vara precis lika varm om vi tog bort all koldioxid, vattenånga och andra växthusgaser! Detta strider mot en bunt etablerade naturlagar.
  Läser man Jelbring artikel i Elbranschen så inser man att han fortfarande ägnar sig åt lika okunnig pseudovetenskap. Det skulle vara kul om någon av er ”skeptiker” kunde visa på er kunskap genom att förklara varför Jelbrings idéer är uppåt väggarna fel.
  När Jelbring talar om att etablerade teorier inte tar hänsyn till ”fysikens grundlagar” handlar det om att han själv inte förstått dessa.

 5. Thomas: Påståendet att Hans Jelbring är värsta sortens knäppskalle får du stå för själv, Thomas. Oavsett vad man anser om Jelbrings teori finns det ingen anledning att kalla honom detta.

 6. Christopher E

  Jo, resonemanget från Rodhe/Bender är ju ganska sansat lågmält om man jämför med den skriande alarmismen från många andra. Att det blivit något varmare i snitt de senaste 100 åren är man ju överens om.
  När det orsaken går ju meningarna isär. Här anser jag att de överdriver betydelsen av IPCC:s konsensus. Det är många som tvivlar starkt på panelens objektivitet. När ordföranden inför senaste sammanfattningen gick ut med ”vi har gjort en rapport som vi hoppas ska chocka världen” – då finns det anledning att befara att panelen missuppfattat sin uppgift. Att de försöker bevisa mänsklig influens istället för att förutsättningslöst granska forskningen. Eller tyvärr är det kanske det förstnämnda som är uppdraget…
  I vilket fall. Vi tror till 90% att uppvärmningen är antropogen därför att vi känner inte till några andra mekanismer än de vi valt att infoga i klimatmodeller… det är ett mycket svagt resonemang.
  Jelbring visar ju också med all tydlighet att det inte råder någon forskarenighet i frågan.

 7. Gunnar Littmarck

  Om jag minns rätt från föredraget 95 av nobelpristagarna i kemi: (super av KTH att hålla sådana)
  De visade att vissa klorföreningar kunde agera katalysator, så att 2 ozon molekyler sönderfaller till 3 syrgas.
  Jag har för mig att de dessa freongaser sönderföll efter ca:7000 sådana processer.
  Ozonhål definieras som 20% lägre halt en normalt, för plats och årstid.
  Inte om så människan sände upp alla freoner vi kan skulle det märkas på ozonskiktet vid ekvatorn..
  Så vid polernas vår, är ozonlagret tunnast där, men då tränger vårsolen djupare, där mer syrgas finns och återbildar ozon i snabbare takt..
  Jag hade för mig att jag fyllde mina pumpar med R20 R30, aldrig R12, men jag kanske minns fel, det beror ju även på vilka temperaturområden som är aktuella.
  Ni ska betänka att mänskligheten förbrukar mer energi på drift av kylanläggningar än värme, ty det är så få som vill leva där det är kallt och mörkt halva året.
  Därför kampanjer mot glödlampor och höga stand by förbrukningar..
  Som vanligt är Sverige bäst i klassen, trots att problemet inte gällde oss..
  Visst är journalistik kul:
  Ozonhål, galnakosjuka, klimatkatastrof, skogsdöd.
  Jag gissar att dessa ständiga sensationsomskrivningar, leder till mindre förtroende, för de som brukar sensationsorden.
  Jag tror att huvudargumentet för energiomställning är att
  fossil tillgångar inte är jämt spridda över klotet, de maktkonsentrationer det medför, kan leda till global instabilitet.
  För oss induvidualister, ter sig farmtagandet av det som kallas förnyelsebar energi produktion, bäst.
  Såklart vinner jag på eget vinkraftverk, med morgondagens batteribackupp, kombinerat med sol och eller pelletsdrivet sterlingverk..
  Klart att jag kommer vrara vinnaren när tunfilmsolceller kostar 5:-/w.
  Hade de styrande fattat att de vann mest makt med storskaliga verk, som konkurerade ut alla småskaliga alternativ, skulle de satsa pengar på forskning om ex. Thorium driven MSR.
  Så lycka till Obama, se till att jag kan köpa billiga anläggningar, som hindrar all energibeskattning.

 8. Thomas

  maggie, jag har försökt brevväxla med Jelbring. Han vart tom mer eller mindre utslängd från en maillista för skeptiker för att han envisades med att skicka sina svar till den listan trots att de aldrig sett mina inlägg och trots att moderatorn upprepade gånger bad honom sluta. I samma maillista rentav skröt han om hur han närapå förlorat sin doktorstitel när utomstående klagade på att hans avhandling saknade all substans. (Vilket är en helt korrekt iaktagelse). Jag vidhåller att benämningen ”knäppskalle” passar utmärkt in.
  Christopher, har du läst något ”vetenskapligt” av Jelbring eftersom du tar hans avvikande åsikt på allvar? Om du läst något och ändå tar honom på allvar måsta jag sänka min uppfattning om dig ännu ett pinnhål. Prova t ex och läs aritkeln i elbranschen.

 9. Peter Stilbs

  Jag har flera gånger blivit utskälld av Hans Jelbring, och han har riktigt nog deltagit i åtskilliga diskussioner i webbgrupper. Han har ofta mycket skarp analysförmåga. Själv har jag inte lyckats förstå hans argumentation vad gäller gravitationens koppling till växthuseffekten. Det finns en koppling i så motto att temperaturen avtar uppåt i atmosfären, därför att molekylerna tappar kinetisk energi  (vilket ÄR temperatur) och istället får lägesenergi relativt jordytan – det är inget konstigt med det – och en anledning till att Death Valley (som ligger under havsytan) är så varmt. Men sen tappar jag tråden. 
  Men man ska inte bortse från en persons argument  i andra frågor, bara för att man tycker någon synpunkt är obegriplig.

 10. Christopher E

  Thomas, nej, jag har bara sett några insändare från honom. Jag bara konstaterade att åsikterna går isär. Ska kolla elbranchen, dock.
  Mina egna invändningar ligger mest åt relationen med naturliga klimatförändringar, som du vet.
  Och så länge koldioxid ölar utan att temperaturen gör det, håller jag med om slutsatsen att dess påverkan inte är ”betydande”, även om den finns.
  Vilket ”pinnhål” jag är på har dock en obetydlig roll både för mig och atmosfären.

 11. Christopher E

  koldioxid ”ökar” inte ”ölar” förstås…

 12. Thomas

  Peter, lustigt hur du som vanligen är så pigg på att förklara hur folk på IPCC:s sida har fel plötsligt blir så blygsam när du kommer till Jelbring och hans nonsensteori och bara konstaterar att du ”tappar tråden”.  Jelbring argumentation utgår från att han anser sig bevisat att IPCC har fel, faller det beviset faller hans argumentation.
  I ditt inlägg är du inne på precis samma felaktiga spår som Jelbring, nämligen att i en jämviktssituation skulle temperaturen sjunka med höjden. Detta är fel, om det inte vore för att solen pumpade in energi hela tiden skulle jordens atmosfär snart nå en konstant temperatur. Gradienten uppstår som en följd av att energin som absorberas på markytan måste transporteras genom atmosfären. En del transporteras som strålning, men växthuseffekten gör att det mesta av den strålar tillbaka mot marken (tvärtemot vad Jelbring påstår). Luft leder värme ytterst dåligt så den termen är försumbar. Kvar blir konvektion som sätter in först vid den observerade temperaturgradienten.
  Om du hade rätt i att temperaturen naturligt avtog med höjden bara för att molekylerna tappar rörelseenergi och att detta gällde även i en jämviktssituation utan yttre  energitillförsel, då skulle man kunna bygga ett högt torn genom denna atmosfär, och detta torn skulle ha konstant temperatur. Tornet kommer då på någon höjd att ha annan temperatur än atmosfären och ur denna temperaturskillnad kan man utvinna energi, dvs det är en andra ordningens evighetsmaskin. Detta har jag försökt förklara för Jelbring som dock trots sin påstått ” skarpa analysförmåga” inte förstått.
  Christopher, att det fins folk med andra åsikter är väl ändå ingen nyhet? Du beskrev dock Jelbring som en forskare som det var relevant att han hade annan åsikt. Bör man ens kalla någon forskare när denne inte publicerat en enda artikel i vetenskaplig press? (E&E räknas inte, och f.ö. drabbades hans artikel av svidande kritik även där).

 13. Peter Stilbs

  Thomas: Ja – är det inte lite paradoxalt i dagens diskussionsläge att det är solstrålningen som bestämmer ”växthuseffekten” 😉   –  Du skriver ”temperaturen naturligt avtog med höjden bara för att molekylerna tappar rörelseenergi och att detta gällde även i en jämviktssituation utan yttre  energitillförsel”
  Jag avsåg situationen på dagen, under solinstrålning – där den varma jordytan värmer luften, som Du väl förstår.
  På natten, i öknar, med mycket torr luft blir det ju mycket annorlunda – och svinkallt.
  Och på dagen får man ju mängder av konvektions- och vattenavdunstningsfenomen som överskuggar det mesta … 

 14. Thomas

  Peter, om du bara menar att temperaturgradienten är något som uppstår på dagen var ditt tal om att den är en naturlig följd av att molekylerna tappar rörelseenergi missledande. Normalt skulle jag avfärdat det som slarvigt språkbruk av dig, men eftersom det är just det misstaget Jelbring gör och du verkade ha lite svårt att veta om du trodde på denne eller inte så var det inte så lätt att avfärda vad du sa.

 15. Peter Stilbs

  Thomas: Meteorologin talar i makroskopiska termer av ”expansion”, ”värmekapacitet” etc i sammanhanget. Personligen finner jag den molekylära bilden i termer av ”kinetisk gasteori” mer åskådlig. Om en molekyl i genomsnitt vinner i lägesenergi – måste den i genomsnitt tappa i kinetisk energi (dvs ”temperatur”).  

 16. Thomas

  Peter, låt oss då ta ett enkelt exempel. Antag att du har ett mycket högt, termiskt isolerat torn fyllt med gas. Anser du att temperaturen av gasen i detta torn är konstant eller anser du att temperaturen sjunker med höjden eftersom molekylerna förlorar kinetisk energi?

 17. Peter Stilbs

  Thomas: Temperaturen kommer att vara konstant i detta gedankenexperiment, där jämvikt har ställt in sig. Temperaturgradienten från jordytan och uppåt i det oisolerade verkliga fallet uppstår pga att jorden värmer luften ovanför.

 18. Thomas

  Peter, bra då står du i alla fall inte på Jelbrings sida i denna diskussion.

 19. Peter Stilbs

  Thomas: Nej – inte i denna fråga, som han ju har skällt ut mig för mer än 2 ggr – minns inte om det var 3…

 20. Toprunner

  Thomas: Du som är Doktor i Fysik och tycks gilla hypoteser. Tänk dig att man borrar ett hål tvärs genom jorden, bortse från den varma kärnan, kasta sen en sten ner i hålet. Jag har frågat många fysiker följande,., vad händer med stenen ? Jag får alltid olika svar ,, visst är det konstigt ? Kanske du vet säkert ?

 21. Mats Frick

  Christopher E – Ölande CO2 var det roligaste jag läste idag, tack för den!
  Toprunner -Är det vaccum eller luft i hålet?

 22. Thomas

  Toprunner, om du borrar hålet längs rotationsaxeln kommer stenen att pendla fram och tillbaka så att den precis når ytan i vardera änden (givet att vi ignorerar förluster). Om du borrar någon annanstans kommer stenen att slå i väggen på väg ned  som en följd av corioliskrafter. Var det den typen av svar du letade efter?

 23. Diskussionen på den här bloggen står och stampar på samma ställe. Jag känner inte till Hans Jelbring och när jag läst hans inlägg så är det något jag gärna fortsätter med… Finns det något vi kan vara eniga om? Är vi eniga om följande fundamenta:
  1. Medeltemperauren på jorden har ökat sedan 1850 (jag får det till 0,0044 grader per år i linjär ökning).
  2. CO2 är en växthusgas.
  3. Ökar CO2 halten tillräckligt mycket så kommer medeltemperaturen att öka.
  Det är en fördel att finna en gemensam grund innan man diskuterar vidare. Eller, kanske jag som gammal forskare har missuppfattat blogg-kulturen.

 24. Hans Jelbring

  Min artikel ”The Greenhouse Effect as a function of Atmospheric Mass” är ”peer reviewed” av sakkunniga i och den passerade med rätta nålsögat.  Man måste kunna meteorologi för att förstå härledningen av ”dry adiabatic temperature lapse rate” eller läsa innantill i facklitteratur. 
  En lämplig bok är Holton ”An Introduction to Dynamic Meteorology”,1979, sid 49-50,   Holton kommenterar efter sin härledning ”Hence, the dry adiabatic temperature lapse rate is approximately constant throughout the lower atmosphere”.  Detta betyder att temperaturen avtar med höjden (-9.8K/km).  Det är ingenting nytt.  Anldeningen att energitätheten/massenhet tenderar att jämnas ut med tiden (termodynamikens andre lag). Holtons book användes när jag läste meteorologi på SU 1989. Min model i E&E visar att temperaturen även avtar i Thomas modell utan att det egentligen behövs någon vertikal rörelse om man bara väntar tillräckligt länge. Peter Stilbs får fortfarande läsa på. Jag förstår att Thomas Palm använder personangrepp i avsaknad av sakargument. Temperaturavtagandet beror på gravitationens existens och den kanske  Thomas ifrågasätter? Vem är knäppskallen?
  Hans Jelbring

 25. Gunnar Littmarck

  Nej Thomas där har du fel.
  Stenen kommer fartdämad av friktionen, pendla med allt mindre aplitud, gissar att Grimvall inte var din favo förläsare.
  Själv håller jag Mannerberg för den med i särklass största hjärnpåfyllnad/s graden.
  Kuriosa för fredagslek:
  Borra räta hål kors tvärs genom jorden, mellan olika punkter med samma g-kraft, om dessa var utan friktion, tar det ca. 20 min. att färdas mellan Stockholm och Södertälje, eller Boston och Osaka…
  Fundera på den du min bäste doktorand.

 26. Gunnar Littmarck

  Sorry Thomas, såg inet ignorerar förluster,,, borde inte laptoppa samtid som jag putsar den sista väggen i höstsolens värmande strålar..
  âr det fler än jag och Mats som lekskriver på de3nna blogg?

 27. Gunnar Littmarck

  Just de krafter som lärs ut på ex. mekanik för tekn.fys. gör att påståendet ovan är fel…
  Åker ni snabbast mot väster eller öster?
  Fundera på hur vatten roterar (i huvudsak) på norra resp södra halvklotet ur ex. ett avlopp.
  Nu vet jag vilken väg mina framtida containertransporter ska ske, om de ska färdas friktionsfritt i raka rör..
  Visst är det kul med juicelessnowhow? (märk drycken)

 28. Vad har borrhål genom klotet med CO2 och temperatur att göra? Kan vi inte få lite stringens i debatten!

 29. karlsson

  Ibland blir diskussionen lite petig, detaljer är viktiga men vilka detaljer som är viktigast vet nog ingen i dagsläget.
  Men vi ska inte glömma de viktigaste, att uppmätt temperaturökning sedan 1850 till 2000 ligger på ca 0,6 grader i de 3000 väderstationer som ligger i Västeuropa och USA. ( största delen av vår jord finns alltså inte med)
  Det finns de som menar att om man tar hänsyn till deras placeringar på parkeringsplatser mm så har den uppmätta temperaturökningen endast varit 0,3 grader. / det är väl en bra nyhet?/
  Sedan 2000 verkar den globala uppvärmningen ha avstannat. Och då börjar man istället tala om klimatförändringarna som är orsakade av männsklig CO2 ”utsläpp” 
  Klimatet har väl alltid förändrats under jordens tillvaro, varför klimatet just nu styrs av människor är också ett obevisat påstående.
  Fakta talar ju för att inget dramatiskt har hänt, annat än i de datamodeller som man använder.
  Till och med oljepriset har fallit. När faller klimathysterin?
  Tack till Maggie som kan driva en intressant blogg och tack till alla härliga inlägg. Friends of Sience fick mig på banan för några år sedan http://www.friendsofscience.org/

 30. Mats Frick

  Gunnar – Det blir svårt att borra kvadratiska hål (det är fredag…).

 31. Gunnar Littmarck

  Mats-Den första riktigt dyra maskin som köptes till en av mina trevliga kompanjoner, var en som borrar kvadratiska hål..
  Super i ett snickeri..
  Om du likt jag jobbat färdigt för dagen och förbereder något trevligt till dina närmaste, kan du under tiden fundera på hur den ser ut…
  Trevlig helg.

 32. Christopher E

  Lars Bååth:
  Angående dina punkter i #23. Jag har inga direkta problem att vara med på den värdegrunden.
  1. Medeltemperaturen har ökat sedan 1850. Ja, utan tvekan. Reservationen är storleken på ökningen, eftersom data är dåliga hela vägen, om än bättre sedan satellitmätningar började 1979, men det är ingen allvarlig reservation. Den är inte heller jämn, så det är kanske inte meningsfullt att tala en snittökning per år eller årtionde.
  2. CO2 är en växthusgas. Ja.
  3. Tillräcklig ökning av CO2 höjer medeltemperaturen. Ja. Men enligt min mening är den väsentligaste debatten nu inriktad på hur mycket, det vill säga, hur starka är återkopplingarna och vilket tecken har de.
  Mats Frick: Jag fnissade lite själv när jag såg vad jag skrivit. Inte undra på att koldioxiden inte påverkar när den håller på och ”ölar”, den blir ju påverkad själv istället… (ursäkta – fredagskväll… 🙂 )

 33. jim

  Självklart är CO2 en kraftig växthusgas som värmer planeten. Hur kan vissa ha missat detta? Det vet säkert varenda skolungdom idag i Sverige.

 34. Mats Frick

  Hey you darn molecules: get back to work!!!

 35. jim

  De arbetar ju hela tiden, i hundratals år (om vi talar om CO2).

 36. Toprunner

  Jim:
  ”Självklart är CO2 en kraftig växthusgas som värmer planeten”
  Om det är självklart att den kan värma en hel planet… hur mycket tror du det krävs för att värma mitt hus ? Kan jag spruta gasen direkt i ved-pannan eller krävs det något annat ?

 37. Christopher E

  Hej alla! Lite intressant info före läggdags…
  Prova denna länk (kan ta lite tid att ladda)
  Rulla ner till Enviroment och se hur mycket koldioxid som släpps ut i varje ögonblick. Rätt intressant som illustration till talet om att alla föreslagna åtgärder för minskning av utsläppen… kom ihåg att utsläppen för närvarande ökar, och tyder på att de ska sluta öka inom överskådlig tid.
  (Jag ansvarar inte korrektheten i siffran, så häng mig inte om någon protesterar).
  Rätt intressanta övriga siffror också.
  Godnatt!

 38. Bra Christopher, nu börjar vi komma någonstans.
  1. Jag ser ingen tendens till accelleration i temperaturökningen. Gör du eller någon annan här? En jämn ökning med decennium variation passar de data vi har (som de nu är).
  2. Medeltemperaturen har minskat de senaste åren, men minskningen är inte speciellt signifikant i ett längre perspektiv.
  Är vi överens så långt?

 39. Christopher E

  Lars:
  Fortfarande vaken en stund till.
  1. Nej, takten längre perspektiv är densamma inom vår mätnoggrannhet före och efter de stora koldioxidutsläppen kom igång.
  2. Nu blir det svårt. Rent statistiskt, om vi bara tittar kurvan, så finns det naturligtvis andra perioder där temperaturen sjunkit under ett antal år, så ja, i sig är inte minskningen speciellt signifikant om den inte eventuellt fortsätter några år till. Men, och det är ett stort men, detta bara om vi endast ser till den ”naturliga” klimatpåverkan. Eftersom det är koldioxidens påverkan som är intressant i debatten, och utsläppsnivån nu ökar fortare än under någon av de tidigare fallande perioderna, är de inte rakt av jämförbara. Och i det läget anser jag det senaste decenniet vara signifikant. Därför att det visar att ökade växthuseffekten inte har ett större belopp än att den överskuggas av de naturliga förändringarna. Vilket sin tur betyder att en minst lika stor uppvärmning kan ha bidragit till värmen före det senaste decenniet. Vilket i så fall betyder att klimatpanelen har fel när de säger att inga nästan ingen naturlig påverkan kan ha betydelsefullt påverkat temperaturen de senaste 50 åren.
  (Jag använder här ordet ”signifikant” en allmän betydelse, inte strikt statistiskt)

 40. Toprunner

  Thomas: #22 .. tack för svaret..alltid lika kul att höra vilken sorts fysik man vill tillhöra 🙂 .

 41. jim

  Toprunner, visst vet du väl att utan växthusgaser så skulle vi ha en medeltemperatur på en -18 på jorden istället för + 15 (eller nåt ditåt). Du vet väl också att du inte kan spruta CO2 i din vedpanna-detta skulle  kväva elden. Det måste du lärt dig i skolan.

 42. jim: jim, visst vet du att CO2 bara utgör 0,03 procent av atmosfären? Och att vattenånga är det viktigaste växthusgasen?

 43. Alla: Hans Jelbring meddelar att en person som kallar sig Thomas Palm skrivit följande mail till tidningen Elbranschen (där Jelbring publicerats):
  ”Inte för att jag vet något om er tidning, men jag finner det deprimerande att en redaktion på en facktidskrift är så okunnig att den inte har en enda person kompetent att se att det Jelbring presenterar är ren och skär pseudovetenskap.
  Som grundövning, prova att räkna på hur mycket energi en människa strålar ut i svartkroppsstrålning jämfört med hur mycket ämnesomsättning vi har. Vore det inte för den ”back radiation” Jelbring hävdar inte finns skulle vi snabbt frysa ihjäl. Denna återstrålning märks mer direkt i skillnaden mellan en klar och en mulen natt.
  Mvh,
  Thomas Palm

 44. Gunnar Littmarck

  Thomas kommer gå gnällande och klagande genom livet.
  I min ungdom införde jag en regel mot klagande.
  Som alla tonåringar samlades gäng, där snabbt frågan om sysselsättning, kom på tal.
  Ni minns säkert hur många aldrig kommer med egna förslag, men alltid gnäller på andras.
  Min ändring blev att, ingen fick förkasta en idé, utan att lägga fram ett alternativ.
  Det blev många otroliga händelser av det.
  Ex. vi drar in på en restaurang och två spelar ledare i den undre världen, de största ska vara livvakter, några ska förskrämda komma till bordet för hjälp.
  Det blev skitkul och jag är säker på att de Thomas typer, som var med minns detta med glädje.
  Det finns en grupp i samhället som går mot andras yttrandefrihet, istället för att bemöta argument.
  Synnerligen destruktiv debattteknik.
  Så synd att inte någon ledande inom klimatforskningen och som stöder co2teorin, vågar bemöta argument och öka amatörers insikt.
  Jag lovar att många läser denna blogg, men de är kanske för fega.
  Thomas duger inte längre.
  Kanske kan vi skeptiker samla in till ett debatthonorar, ty pengar driver ju många forskares framträdanden?
  Ska vi ge Erland 10.000:- om han går in i en dags debatt?
  Jag går med på en tusing, så om ni andra skramlar in 9.000:- kan vi skriva ett öppet brev till Erland.
  Efter det kan ju vi amatörer bedömma vilka argument som väger tyngst.
  Genom att inte delta, eller ägna sig åt misskreditering av motdebattörer, istället för motargument, får vi amatörer en allt starkare misstanke att de ofantliga co2reduktionskostnader politiker tvingar sina väljare att betala, är rent slöseri.
  Vore jag er chef Fredrik, skulle jag avlöna någon som försvarade regeringens klimatpolitik, på heltid i bloggar.
  Vilken statschef vill gå till eftervälden, som den som inte lyssnade och bemötte motargumenten, till tidens största omställning?

 45. Gunnar Littmarck

  Eftersom Erland eller andra co2doktinavhängiga, tycks ha så dåligt på fötterna, kommer såklart ingen av dem att argumentera en dag på denna blogg.
  Jag kan i nödfall nöja mig med att få motargument på  de försvagande effekter, som av IPSS tagits för förstärkande, i fallet med monbildning..
  Bara det enda slår ut hela co2teorin.
  Eller?
  Ni vet det satellitdata jag brukar hänvisa till som visar en höjning av den globala tempen med två grader på 1000m och sänkning högre upp.
  Jag har försökt locka in Thomas genom att föreslå att det är bevis på att växthuseffekten ökat de senaste 10 åren (då co2utsläppen från fossilkol, varit i särklass störst),
  Så synd att han inte låtit sig luras in i den debatten, då hade vi kanske kommit någon vart.

 46. Gunnar Littmarck

  Nu har jag lösningen för IPCCs fortlevnad.
  De förstäkrande effekterna erkänns för att vara försvagande och globaltemperaturökning byts i en avsevärt allvarligare sänkning, fortfarande driven av fossilförbränning.
  Alla co2skatter och omställningar blir kvar och alarmisterna som huttrande sågs i Australinen kan fortsätta, med änding av plakattext till globalcooling, i miljöns namn bör plakaten återanvändas, ett rött kryss över felet.
  Vi stakars skeptiker, får köra ett varv till.
  Undrar om Maggie, Peter, Per, Magnus och alla ni andra eldskälar, orkar det?

 47. Thomas

  maggie, det är fascinerande hur mail man skickar sprids runt nuförtiden. Etik tycks vara ett bortglömt begrepp. Det är inte första gången heller, minns viskleken om hur jag påstods ha försökt stoppa Stilbs klimatkonferens på KTH.
  Jag håller dock på att skriva ihop en replik till Jelbrings mer än lovligt inkompetenta artikel. Den är av arten att det är svårt att veta var man skall börja med att lista felen.

 48. L

  Thomas, är det bättre etik att ständigt kritisera andra anonymt..?

 49. Toprunner

  Jim:
  ”Toprunner, visst vet du väl att utan växthusgaser så skulle vi ha en medeltemperatur på en -18 på jorden istället för + 15 (eller nåt ditåt). Du vet väl också att du inte kan spruta CO2 i din vedpanna-detta skulle  kväva elden. Det måste du lärt dig i skolan.”
  Jag hade mer tänkt mig ersätta veden med din värmekälla. Om den kan höja temperaturen så mycket som du säger så blir det perfekt för mitt hus.
  Jag lärde mig annars i skolan att det är solen som är värmekälla och växthusgaserna hindrar en del av värmestrålningen från Jorden. Men vi har tydligen inte gått i samma skola.

 50. Toprunner

  Thomas:
  Du lever sannerligen upp till begreppet: Universitets-STASI som jag känner de. Undra på att man vill vara anonym.

 51. Thomas

  Tja ”L”, du vet väl bäst hur det är att skriva anonymt, eller hur?
  Toprunner, är det min kritik av Jelbring du retar dig på? Är det i så fall så att du läst hans artikel och är beredd att försvara ”vetenskapen” i denna? Själv har jag gått på KTH, Jelbring skulle möjligen kunna tillhöra någon ”Universitets-STASI”. Tydligen har han ju rentav skällt ut Peter Stilbs som ändå är på nästan samma sida för att denne inte förstått storheten i Jelbring revolutionerande upptäckt som förändrar inte bara klimatvetenskapen utan hela termodynamiken.

 52. Toprunner

  Thomas:
  Nej.. det är inte kritiken mot Jelbring jag finner fel… bara sättet du gör det på. Jag känner många exempel på liknande och det förekommer på Universitet främst.
  Jelbrings teorier får stå för honom och kan diskuteras på vanligt sätt … inte med hans arbets/uppdragsgivare.

 53. Thomas: ”Etik tycks vara ett bortglömt begrepp.” Det är lustigt, samma ord använde Hans Jelbring om dig.

 54. L

  Thomas, självklart kan vi vara anonyma på en blogg eller tidningarnas kommentarsidor. Men du ondgör dig att du inte får vara anonym när du skriver direkt till arrangörer och redaktioner och kritiserar deras öppenhet för andras åsikter. Forskning är en del av vårt demokratiska samhälle och det är som regel inte förbjudet att ha fel.

 55. Thomas

  Toprunner, det är det här med sten i glashus. På den här bloggen och i Jelbrings inlägg används hela tiden grova anklgaelser mot IPCC, Mann, Gore, Hansen m fl. Hur vore det om du emellanåt kritiserade det också?
  Om Jelbring skrivit en artikel i tidskriften elbranschen, vari ligger det konstiga i att jag vänder mig till dem? Det är de som beslutar vilka inlägg de skall ta in och det är de som här tog in en artikel under all kritik när det gäller vetenskaplig saklighet.
  Jag har som tidigare konstaterats f.ö. försökt föra en privat diskussion med Jelbring men misslyckats eftersom han vidarebefordrade sin sida av denna till en maillista för contrarians vilket blev pinsamt när jag började få mail om att jag var feg som inte vågade bemöta honom trots att jag inte var med och inte fick vara med i denna mailllista för de rättogna.
  maggie, ja visst är det lustigt. Fast å andra sidan är mitt intryck att det inte är många Jelbring gillar, i alla fall inte om de vågar påpeka att han har fel.

 56. Christopher E

  Thomas, jag tycker det är bra om du skriver en replik för publicering om du har kritik mot vad Jelbring skrivit. På det sättet kan alla läsa och själva bedöma fakta och gå vidare om de vill ha mer fakta. Är något fel, så dra fram det i ljuset.
  Det är däremot mindre bra att försöka påverka så att andra idéer och åsikter inte får komma fram i tidskrifter och på konferenser.

 57. Thomas

  Christopher, tidskrifter har granskning för att se till att det som publiceras håller rimlig kvalitet. Är du emot detta? Är det fel att klaga när man anser att denna granskning fallerar? Sen tycks du hålla fast vid myten om att jag skulle försökt stoppa den där konferensen på KTH trots att jag visat på motsatsen! Börja sedan med att läsa Jelbrings artikel i elbranschen. Vem vet, du kanske känner för att skriva en replik som påpekar felaktigheterna själv?
  Jag missade sedan att Jelbring skrivit ett inlägg här (#24) men som jag visade i #12 leder hans teori till att man skulle kunna konstruera en evighetsmaskin. Skall man i jämvikt ha en temperaturgradient måste den vara lika för alla material, och det uppfyller inte hans modell. (Däremot får man en extremt liten sådan pga relativitetsteorin)

 58. L

  Thomas, jag visste inte hur du försökte stoppa konferensen innan du visade mejltexten här. Då blev det uppenbart. Hur du kan säga att det visar motsatsen är en gåta? Eller möjligen en halmdocka som du brukar säga om andras förklaringar….

 59. Thomas

  L, hur du kan påstå att jag försökte stoppa konferensen när jag sa precis motsatsen är det som är en gåta, men är man fanatiker så tror man visst på vilka myter som helst om sina motståndare.