Hans Jelbring

Thomas Palm bemöter Hans Jelbring

För alla som är intresserade av diskussionen mellan Hans Jelbring och Thomas Palm kan jag berätta att Thomas Palm har kommit in med en replik i nättidningen Elbranschen. Ni kan läsa den här.

Källén dissar Jelbring

Det är bråda dagar för professor Erland Källén. Först tvingas han bemöta Stockholmsinitiativets debattinlägg. Nu är det Hans Jelbring som måste sättas på plats. I dagens SvD Brännpunkt skriver Källén att Jelbring saknar trovärdighet. Problemet är att Källén knappast lyckas bevisa detta. Läs hans svar och bedöm själv. Jelbring saknar trövärdighet Klimatdebatten är mycket viktig   →

Stockholmsinitiativet får stöd av Hans Jelbring

”Koldioxid spelar ingen större roll för temperaturen” skriver Hans Jelbring i en replik till professor Erland Källén. Nedan några citat ur artikeln. ”Det nybildade Stockholmsinitiativet är tydligen ett lokalt organ som granskar följderna av desinformation och missbruk av ”klimathotet” från koldioxid i Sverige. Professor Peter Stilbs, KTH och Stockholmsinitiativet, tog ett mycket lovvärt initiativ för   →