Skepticismen växer

”Den växande skepticismen borde inte ignoreras”, skriver Dr William Reville i Irish Times. William Reville är professor i biokemi vid University College Cork på Irland.
Vad som gör denna artikel extra läsvärd är William Reville står på IPCC:s sida. Det är med andra ord ingen skeptiker som skriver. Nedan återges artikeln i sin helhet.

Growing challenge to prevailing view on climate change

Thu, Aug 14, 2008
UNDER THE MICROSCOPEA small but growing view is that global warming is a natural process – nothing to do with human activity, writes Dr William Reville
GLOBAL warming/climate change is a very serious and important issue. It has been under scientific investigation since 1986 by the UN-sponsored Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The IPCC declares global warming is a fact and it is driven largely by emissions of greenhouse gases from human activities (IPCC Report 2007 – www.ipcc.ch/). I have reported the IPCC reports uncritically in this column, but a growing number of scientists are now presenting evidence that contradicts the IPCC position and I will give you a flavour of their position in this article.
Some scientists always disputed the findings of the IPCC but I dismissed this largely as expert opinion hired by the international oil industry. However, it is now clear that many eminent scientists, who are not beholden to vested interests, disagree with the IPCC (eg physicist Freeman J Dyson who argues that the modelling methods used by IPCC are not nearly discriminating enough to reliably predict future climate conditions). The American Physical Society recently issued a statement to say: ”There is a considerable presence within the scientific community of people who do not agree with the IPCC conclusion that anthropogenic CO2 emissions are very probably likely to be primarily responsible for global warming since the Industrial Revolution.”
The IPCC is a huge UN effort, supported by governments, and enlists the efforts of a great many scientific experts. Why would anyone doubt its findings? Well, critics charge the following: First, IPCC is an activist/ political enterprise whose agenda is to control emissions of the greenhouse gas carbon dioxide, and concentrates exclusively on evidence that might point towards human induced climate change. Second, leading IPCC scientists reflect the positions of their governments, or seek to persuade their governments to adopt the IPCC position. Third, a small group of activists wrote the all-important Summary for Policymakers (SPM) for the four IPCC reports to-date. SPMs are revised and agreed by the member governments. The thousands of scientists who do the scientific work have no direct influence on these selective summaries. Fourth, large professional and financial rewards go to scientists who are willing to slant scientific facts to suit the IPCC agenda.
Two things strike me about these charges. First, if they are true it is amazing that no whistle-blower has emerged from among the large ranks of IPCC. Second, why does IPCC not strenuously rebut these charges?
THE US Science and Environmental Policy Project (SEPP) was set up ”to base environmental policy on sound science rather than exaggerated fears”. However, it has been accused of being influenced by the oil industry. SEPP has published scientific evidence (Nature, Not Human Activity Rules the Climate, S Fred Singer ed. The Heartland Institute, 2008) – www.sepp.org/publications/ NIPCC_final.pdf – to illustrate that 20th-century global warming is not the once-off phenomenon of recent historical times claimed by the IPCC, and that most of the current warming is the result of natural and uncontrollable variations in solar activity and very little is being caused, or could be caused, by human emissions of greenhouse gases. The SEPP also claims that we have little to fear from global warming since human civilisation always fared better during warmer than during colder periods.
If critics of IPCC are right, global warming is inevitable and we should now concentrate our efforts on planning how to live in a warmer world. If we were travelling by bus through the middle of a dangerous continent, where the only safe regions were coastal, and we noticed the bus was almost out of petrol, we would be much better advised to immediately start planning how to survive in the interior than to spend our time frantically searching for a gallon of petrol reportedly hidden on a nearby farm.
If IPCC is correct, we must take immediate steps to greatly reduce greenhouse gas emissions or we face awful consequences from global warming. Of course, it is important to reduce our dependence on fossil fuels anyway because of their relative scarcity, and this reduction would automatically reduce carbon dioxide emissions. If the critics are correct, any crash programme of reducing gas emissions would be a costly step that would have little or no effect on global warming but would divert funds away from fighting battles we could win – disease, poverty, etc.
Climate and weather are very complex physical phenomena and, as a biochemist, I am unable to critically adjudicate on the competing scientific claims of IPCC and its critics. IPCC represents the mainstream majority scientific position and, in the absence of very persuasive contrary evidence, I must support it. But, the growing scepticism does catch the eye and should not be ignored. It is also embarrassing to witness each side accuse the other of dishonesty. Scientists from both sides must come together to resolve this matter.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. UnoK

  ”very probably likely (…) primarily responsible”
  ”very likely primarily responsible”
  ”very likely responsible”
  ”responsible”
  Se,antiska förskjutningar i CIA:s rapporter ”bvvisade” att Saddam hade WMD, och så kunde man gå i krig…

 2. Mats Frick

  Yep, semantik får jorden att snurra. Jag är personligen mer oroad över människor som är 100 procent säkra på sin sak. Med avseende på WMD så uttalade CIA-chefen George Tenet att förekomsten av WMD var en ”slam dunk”. Ingen tvekan med andra ord. En annan variant av detta är ”AGW är inget annat än ett sätt för giriga politiker att svindla oss på pengar, så är det!”

 3. Mats F: Vet du Mats, jag håller med. Tvärsäkerhet är sällan tecken på djup kunskap. Sanningen förändras med tiden. Det osm var sant igår är inte nödvändigtvis sant idag. Man bör vara öppen för allt.

 4. Mats Frick

  Maggie – Det man kan vara 100 procent säker på är var man står i sina värderingar. Detta för att man gör ett aktivt val. Hur världen är beskaffad är alltid en fråga om att treva sig fram, men utgångspunkten kan vara säker så länge man är ärlig mot sig själv.
  För balansens skull tyder även utsagor av typen ”Om vi inte förbjuder kol och olja idag kommer hela världen att slukas av havet. Alla som säger emot är köpta av Exxon” på dålig självrflektion.

 5. Johnny

  Väldigt bra artikel äcen om jag inte har samma tilltro till IPCC som författaren. Önskar själv att vi kunde minska förbränningen av fossilabränslen och satsa på kärnkraft, väteenergi, sol och vindkraft, effektivare vattenturbiner i älvarna osv men det ska ju ske på vetenskapliga grunder och inte för någon oro över att koldioxid är ett miljögift eller en drivande faktor i klimatets skiftningar. Utan för att de ovanstående energikällorna är renare och fler länder skulle kunna producera sin egen energi vilket minskar antalet konflikter (hoppas jag i alla fall)
  Det verkar i alla fall finnas ett litet hopp om ett bättre debattklimat då fler artiklar av detta slag publiceras.

 6. Magnus A

  Mats Frick. IPCC ”vetenskapliga sammanfattning” är full av semantik, som i deras dokument om vetenskaplig bakgrund används godtyckligt utan vetenskapligt stringent innebörd.
  Likelihood Terminology, Likelihood of the occurrence/ outcome
  Virtually certain, > 99% probability
  Extremely likely, > 95% probability
  Very likely, > 90% probability
  Likely, > 66% probability
  More likely than not, > 50% probability
  About as likely as not, 33 to 66% probability
  Unlikely, < 33% probability
  Very unlikely, < 10% probability
  Extremely unlikely, < 5% probability
  Exceptionally unlikely, < 1% probability

  Frågan är om det är bättre att kalla än att tro att det finns objektiv sanning. Jag vill påstå att vetenskaplig metod inom naturvetenskap grundar sig på att objektiv sanning finns.

 7. Magnus A

  Mats. Oops! Tappade bort saker i meningen. Så här:
  Frågan är om det är ett alternativ att hålla sin värdering för sann gentemot att tro att det finns objektiv sanning. Jag vill påstå att vetenskaplig metod inom naturvetenskap grundar sig på att objektiv sanning finns.

 8. Mats Frick

  Magnus A – Jag ställer inte värdering och sanning mot varandra. Är det inte ett objektivt faktum vad man har för värderingar om man är sann mot sig själv? Det är en sak att hålla objektiv verklighet för sant (vilket jag skriver under på) och möjligheten att nå denna (vilket är mer problematiskt). Vetenskapen använder man för övrigt för att avgöra vad som är sant och falskt i världen och inte vilka värderingar som som är dygdiga eller inte.
  Det bästa sättet att ”treva sig fram” i den objektiva verkligheten ”jenseits von gut und böse” är dock vetenskapen. I övrigt ser jag ingen anledning till polemik eftersom vetenskapen är ett verktyg bland alla andra för att skapa lycka och välfärd. Sen är det en annan sak att vetenskapen bör genomsyras av vissa principer för att fungera. Ett exempel är CUDOS som IPCC enligt dig inte skulle leva upp till. Jag finner dock inga skäl att avfärda dem som du gör eftersom de blivit föremål för granskning av i princip alla vetenskapliga akademier på dessa grunder.
  Sedan tvingas resultaten in en ganska stolpig semantik för att beslutsfattare ska kunna förstå. Jag håller med om att det är ett problem som skapar frågetecken.

 9. Gunnar Littmarck

  Objektiv sanning..
  Hmmm
  Jag anser att alla möjliga händelser har sanolikhet mellan 0 och 1 dock inga 0 eller 1.
  Tänk vilken skillnad det blev på sanningen, då gammelgrekernas atom inte var minst..
  Var det inte Rubbia som visade existensen av kvarkar?
  Redan om protoner, elektroner och neutroner var kompakta och odelbara, vore materia i vår dimention till övervägande del tomrum..
  Energi och materia byter plats men för den sanna vetenskapen för några hundra år sedan vore det lika omöjligt att förstå som det nu är för oss att förstå:
  Att co2skatter och avgifter för några prosent av jordens befolkning, räddar klimatet…
  Jag har tänkt ut en ny retorik här i Norge:
  Ni vet att jag anser att argument som underkänner våra fossilbaserade co2 utsläpp som ledande till klimatkatastrof, är lika lönlösa som att med logiska argument förvandla en religiös fundametalist till atteist. (obs liknelse)
  Om vi i Norge bara ger fan och det om några år visar sig att klimatalarmisternas tro är korrekt, så slutar världens tredje största oljeexpotör med all utvinning… (Går nog åt en god del av oljefondet för att köpa ut bolagen)
  Då kommer världsmarkandspriset rusa så ny tekniker slår igenom..
  Självklart skulle dessutom den fossilbaserade co2 minska i utsläpp med lika mycket, till det nya priset motiverat nya dyra utvinningar..
  Det lite trista är att det inte skilljs på kol, gas och olja.
  Om vi använde olja bara till drivmedel och ersatte alla stationära kraftverk med nya energikällor, skulle nog alla klimatforskare tvingas till omskolning några år tidigare.

 10. Gunnar Littmarck

  Mats har verkligen IPCC´s sammanfattningar blivit granskade av alla vetenskapliga akademier?
  Det skulle jag vilja se..
  Inte har väl ens någon vetenskaplig akademi utanför klimatpanelen granskat utlåtanderna?
  Många har givit ett mer eller mindre tyst samtycke, men om de skulle tvingas till en vetenskaplig granskning och ett uttalande där efter, vart nog inget kvar…
  Det skulle inte skatte och reglerningsivriga politiker bli glada åt, så att någon granskning av världens skattebetalda vetenskapsakademier inte skett eller kommer att ske, är fullt förståeligt.
  Icke sant?

 11. Mats Frick

  Tjena Gunnar – Den grundligaste genomgången gjordes i USA på direkt uppdrag av Prez Bush. Även i Sverige har rapporterna granskats och akademierna inom G8 har författat ett gemensamt uttalande i frågan. På frågan om varje nationell akademi granskat rapporterna får jag backa en smula på grund av okunskap, men jag har inte hittat någon som avfärdar IPCC eller reserverar sig mot deras slutsatser. Läs mer här.

 12. UnoK

  Mats Frick:
  Ja, det är semantik redan i begynnelsen (liksom Ordet)
  IPCC heter det, kort och gott. Inte IPCCCHA (Intergovernmental Panel on Climate Change Caused by Human Activity) som är dess enda uppdrag.
  Därför hör vi ”FN:s Klimatpanel” och förmodar att man förutsättningslöst tittat på vad som förorsakar klimatförändringar.
  Men så var inte fallet – man är begränsad till att hitta AGW.
  Vore jag vetenskapsman skulle jag känna mig lite olustig inför en rubricering som inte säger hela sanningen.
  Slutrapporten revideras dessutom inte bara för att beslutsfattare skall förstå (dumma som dom förmodligen är) utan för att dom skall förstå rätt. För säkerhets skull ingår därför även regeringarna i medlemsländerna i sammanfattandet. Så att det inte blir för mycket politik utan att det hålls på en ”Disinterested” och veteskaplig nivå.

 13. Gunnar Littmarck

  Tackar Mats.
  Jag läser för fullt..
  En har jag inte sett ett enda förslag till hur i första hand kolutvinningen ska minskas för att upphöra och sedan olja och gas….
  Ingen har på något sätt visat hur vattenbegjuten risodling ska upphöra, liksom öppna gödelbrunnar eller plöjning av jordbruksmarker i länder där vintekyla förekommer på höst m.m.
  Tvärt om kör alla regimer för fullt med en allt ökande utvinning.
  Självklart är inga hot om negativa konsekvenser med en av människan ökad växthuseffekt tagna av någon regim på alvar, om de inte visar handlingskraft på ovanstående.
  Det enda stora som sker i usa är forskning och subventioner av alternativa pilotanläggningar.
  Europa är bara löjligt när länder somSverige (bäst i klassen och där co2minskningen är dyrast) ska minska sin co2 mäst… andra ska öka sina utsläpp och noll och nix satsas på att minska de starka växthusgaserna..
  Vore ex. en normalbegåvad svensk regering med normalt hög moral, inställd på att minska våra bidrag till växthusgaser, skulle inte fokus ligga på inhemskfossilförbränning…
  Min argumantation ovan tyder på att det bästa vi kan göra är att hoppa av Kyoto och alla andra IPCCmotiverade omläggningar.
  Då ingen händelse har sannolikhet noll, så kan vi agera då det är uppenbart att alla regimer är berädda till lika stora uppoffringar.
  Bara global miltär, kontraproduktiv byråkrati, hela sketna FN och makt konserverande biståndsorganisationer, borde räcka gott till att snabbt ersätta all stationär energiproduktion med fossilfri d:o
  Jag tycker att det är synd att sannolikheten att männskilgfossilförbränning leder till katastrof är nästan noll…
  Nu ska jag fortsätta och läsa, sökande efter förslag att minska växthusgaser enl. ovan, finner jag inga sådana har såklart ingen tagit frågan på alvar.
  Eller hur?

 14. Gunnar Littmarck

  Tänk om skeptiker slapp undan så här lett

  2007-05-28
  Uttalande från klassen för geovetenskaper, Kungl. Vetenskapsakademien, om FN:s
  fjärde klimatrapport, första delen
  FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publicerade i februari 2007 en
  sammanfattning (Summary for Policy Makers, SPM) av första delen i sin fjärde Assessment
  Report (Climate Change 2007: The Physical Science Basis).
  Rapportens två viktigaste slutsatser är:
  1. Det är mycket sannolikt att den största delen av den uppvärmning som skett sedan
  mitten av 1900-talet är orsakad av ökande halter av antropogena växthusgaser i
  atmosfären.
  2. Fortsatta utsläpp av växthusgaser kommer mycket sannolikt att leda till en ytterligare
  uppvärmning under 2000-talet som är större än den vi upplevt under 1900-talet.
  Klass V har vid sammanträden den 23 och 25 april 2007 behandlat SPM. Klassen anser
  – att IPCC:s rapport bygger på en omsorgsfull och omfattande utvärdering från
  forskarsamhället. SPM sammanfattar dagens kunskapsläge om nutida klimatförändringar.
  – att den vetenskapliga bedömningen av klimatutvecklingen nu motiverar kraftfulla åtgärder
  för att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att mildra negativa konsekvenser av pågående
  och kommande klimatförändringar
  – att många frågor kring klimatförändringar kvarstår, vilka kräver framtagande av ny kunskap
  och fortsatta mätprogram för att bättre förstå orsakerna till och storleken av förändringar i
  klimatet.
  Detta dokument har producerats av klassen för geovetenskaper som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det
  speglar klassens uppfattning och skall inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl.
  Vetenskapsakademien.”
  Så de andra faktorer (utom männskligt produserade växthusgaser) har minskat i nästan samma takt växthusgaserna ökat?
  Vi ser ju ingen dramatisk ökning i globaltemperatur om vi lägger in vår fossilkolutvinning och övriga (starkare) växthusgaser.
  Om det då innebär att våra växthusgaser har lett till ökningne de senaset 50 åren, måste de då ha modeller för alla andra effekter klimatet är ett resultat av..
  Skiter man i hur ändrade magnetfält, kosmiskt infall eller solaktivitet, påverkar molnbildningen, så vilar prognåsen på synnerligen ostadig grund.
  Märk att akademien med detta slut, upprätthåller sin trovärdighet.
  ”Detta dokument har producerats av klassen för geovetenskaper som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det
  speglar klassens uppfattning och skall inte ses som ett uttalande eller ställningstagande av Kungl.
  Vetenskapsakademien.”
  Mellan raderna kan vi läsa att hela uttalandet är politiskt och känslomässigt, saknar all vetenskaplig stringens..
  Vore det så att vetenskapsakademien på minsta vis stödde påståendena, skulle de såklart inte avsluta med detta tillägg..
  Hela detta dokument undergräver faktiskt att IPCC´s klimatrapporter har klarat granskning av vetenskapakademien, de är såklart rädda om sina anslag och vågar inte gå emot sina skatte och regleringskåta uppdragsgivare.

 15. Gunnar Littmarck # 14 : Vilket fruktansvärt uttalande! Jag tänker på min kemilärares kommentar en gång : Och ni ska växa upp och ta hand om utvecklingen en gång. De e beklagligt.