Save tomorrow today

220px Jacob Zuma 2009 World Economic Forum on Africa 4

Durbantankar, ett kåseri

Jacob Zuma, Sydafrikas president inledde Durban COP17/CMP7 med att säga att “För de flesta människor i utvecklingsländerna är klimatförändringarna ett spel på liv och död” . Men antagligen hade han inte mer bråttom att rädda liv än att han kom 40 minuter för sent. Det var väl bara ca 20 000 delegater som väntade på att han skulle dyka upp. Kanske läste han mötets slogan baklänges ”save today tomorrow”. Han skylde förvisso ifrån sig på en annan afrikansk delegat, men Zuma har tyvärr inget bra ”track record” i att komma i tid. Den 17 juni i år kom han tre timmar för sent till ett tal i Orlando stadion där tusentals människor väntade för att fira 35 årsdagen av upproret i Soweto, när han äntligen dök upp då hade de flesta i publiken redan lämnat hallen. Men denna charmiga om än något opålitliga ledare för Sydafrika saknar ju inte viljan att dra sitt strå till stacken. Han berättade att Sydafrika har stora klimatambitioner och har ålagt sig att minska växthusgaserna med 34% fram till 2020 och 42% fram till 2025.  Sydafrika aspirerar på att forma en klimatneutral (carbon neutural) ekonomi och skapa 300 000 nya gröna jobb fram till 2020 som en väg till en hållbar lösning på klimatförändringarna – inte dåligt.  Den som avser att kolla om dessa ambitioner framskrider bör dock tänka sig för, Zuma och ANC har arbetat för att få igenom en medialag som i hög grad begränsar yttrandefriheten, den skulle ha tagits i förrgår, tisdag. Omgiven av ekonomiska skandaler och korruption kan denna lag antagligen ge Zuma lugn och ro att minska på koldioxidutsläppen utan att någon nyfiken journalist lägger sin näsa i blöt.

Sydafrika är världens 7:e största producent av kol och 93% av sin elektricitet kommer från förbränning av kol. Stora mängder exporteras till Tyskland och kanske hoppas Zuma på att en större andel av kolet skall gå på export och FN´s klimatfond förse Sydafrika med diverse solpaneler för att göra landet koldioxidneutralt. Sol finns det ju, men olyckligtvis var det riktigt ruskväder med hårt regn när delegaterna anlände. En och annan modellerar måste ju ha tittat ner i backen då vädergudarna återigen spökade. Alla IPCC´s framtidsprognoser säger ju att södra Afrika får minrde regn och som alla vet “klimatförändringarna är ju redan här”. Så fort deltagarna samlas till toppmöte så fallerar det prognostiserade klimatet, ni vet snöstorm och rekordkyla i Köpenhamn.

I gårdagens DN skriver Annika Nilsson att jorden är hetare än någonsin, och en bild visar hur orangeklädda arbetare rensar upp efter regnovädret i Durban. I bildtexten får vi veta att “enligt WMO påverkar det förändrade klimatet nederbörden” Det är ju tur att vi har en övergripande världsmeteorologiskt institut som berättar att olika klimat har olika nederbörd, det är ju sånt som vi förnekare och allmänheten inte begriper, sedan att själva klimatet inte begriper att det skall bli torrare i Sydafrika det kan ju inte WMO eller IPCC rå över. Även vädret växlar säger klimatforskarna, men enstaka väderhändelser har inte med klimatet att göra förutom att om de upplevs som negativa klassas som extremväder och därmed ingår i en indiciekedja. Vi har hitintills hört väldigt lite om vad som har förhandlats fram, men olika intressegrupper har figurerat i kulisserna och för fram olika resultat från just ”forskningen”.

Förhandlingspresidenten Maite Nkoama Mashebani påminde deltagarna i sin inledning att utanför i världen går miljontals människor och väntar på klimaträttvisa. Det börjar bli rätt kallt och blåsigt här på södra Gotland och för en sekund undrade jag om jag var en av dom som skulle vilja ha lite mer klimaträttvisa, dvs lite varmare och ljusare klimat denna tid på året, men det var nog inte oss nordbor som avsågs. Det gällde naturligtvis de i Afrika som lider under klimatbojorna. En journalist och bloggare från Kenya beskriver tydligt vilka umbärande som våra utsläpp för med sig för de fattiga i Afrika, se t.ex i DN 26.11. Det är vackert skrivet, om än lite väl romantiserande, och jag väljer att behålla engelskan:

The impact is already evident. Across the continent, in villages, in towns, on coastlines and deep in the heart of Africa, people battle daily with a growing climate crisis. Rivers have run dry. Crops have turned to dust. Seasons shift and change. One can easily see the effects of climate change reflected in the expectant eyes of hungry children, and in the lengthening footsteps of women carrying water from far away distances. Across Africa, a growing congregation of people suffer from starvation and disease while others, after freeing themselves from the grip of grinding poverty, are shackled again by an increasingly hostile climate. It is a cruel irony that a people who have lived for so long in harmony with Mother Earth, imprinting the lightest of carbon footprints, are now suffering from a crisis they did not cause.

Kol i massor

Kol ja, jag kol-lade faktiskt vilka företag som utvinner kol i Sydafrika och det var ju som väntat, det domineras av några få industrikonglomerat.  De stora är Anglo American 24%, ett Londonbaserat företag som har gruvor runt om i världen, BHP Billiton producerar 24% med säte i Melbourne och London, Sasol är däremot ett sydafrikanskt företag med 17% av den totala produktionen, och med stora investeringsplaner i Sydafrikas gruvor. De har en tydlig plan att behålla sin lönsamma produktion med en horisont på mer än tio år fram. De investerar även stort i CTL, Coal To Liquid teknik. I Sydafrika kommer 38% av bensin och diesel från inhemska kolkällor utvunna med denna teknik. En annan av bjässarna är Xstrata med huvudsäte i Zurich och har 8% av produktionen, de är en världens största exportörer av kol. Överaskande nog har många med ordet sustainability bland sina ledord, och företag som EXXARO arbetar fram ett carbon footprint program och säger sig värna om miljö och klimat, vilket kan kännas något motsägelsefullt. Här har väl miljörörelsen lyckas plantera in nya tänk hos dessa traditionella “naturförstörare”, kanske är det input från aktieägarnas som fått dem att försöka göra skadorna så små som möjligt. Carbon footprint hos ett kolgruvebolag, det låter som intressant läsning.

Shenhua group är Kinas största kolproducent, vilka producerade 357 miljoner ton 2010. De samarbetar med sydafrikanska Sasol som är världsledande inom CTL tekniken. De har för avsikt att investera i en fabrik som skall producera 50 000 fat om dagen med extremt låga halter av svavel. Kina kommer att investera 128 miljarder dollar i denna teknik för att göra sig mindre beroende av importerad olja. Mot denna bakgrund vore det intressant och se hur just Sydafrika tänker sig minska växthusgaserna med 34% de närmaste åren. När man läser om kolbolagens investeringsplaner och stolta nästan bullriga självkänsla har jag svårt att se hur detta skall gå till, men Zuma har säkerligen kontakt med gudarna. Sedan är ju inte tommorrow today utan the day after tommorrow, eller hur det nu var.

Låga förväntningar

Förväntningarna inför Durban har för övrigt varit mycket låga. Ofta brukar ju dylika internationella förhandlingar omges av prydligt uppställda “goda förhoppningar” för att skapa känslan av att det skall nog gå att komma överens.  Nu undrar man om det närmast varit en strategi att tona ner förväntningarna på Durban mötet, för att på ett mer avspänt sätt samtala om några av de centrala frågorna, förnyat Kyoto avtal, bindande eller frivilliga åtaganden, klimatfonden till utvecklingsländerna etc. Vissa bedömare vill gärna se det relativt svala mediaintresset från den goda sidan, att pressen från media gör att samtalen kan göras i en mer avspänd atmosfär. Jag tror att den bild som ges helt enkelt speglar den rådande stämningen. Då man redan inför COP 15 hörde uttalanden som att detta var den sista chansen att rädda världen, är det naturligt att när samma fraser upprepas två år senare de får en svagare effekt. Frankrikes president Sarkozy sa i ett tal I FN I New York i september 2009 att om “vi inte agerar kraftfullt nu är det helt enkelt för sent” . Nu är tongångarna mer åt det uppgivna hållet, att Durban är “sista chansen att rädda ett internationellt avtal”

Vad säger Kina

I Kina verkade stämningarna i linje med vad vi hört I Sverige. I China Daily säger professor Zhang Haibin , en expert på klimatdiplomati (intressant expertis) att de flesta experter både I Kina och I andra länder tenderar att vara pessimistiska inför detta års möte vilket innebär att det är mycket osannolikt att det görs några stora framsteg i Durban. Hans bedömning är att vikten och angelägenheten av dessa samtal har minskat I Europa I och med de finansiella bekymren och omvälvningarna I Nordafrika.

Professor Zou Ji, en klimatexpert från Beijing’s Renmin University och  det USA baserade World Resources Institute, menar också att de lågt ställda förväntningarna och de stora svårigheterna innebär att det är högst osannolikt att detta blir en milstolpe i frågan, efter det ”hypade” Köpenhamnsmötet som började med en fanfar men som slutade i ett pinsamt misslyckande.

Li Yan , som är en ”klimatkampanjare” från Greenpeace säger att Kina redan är en elefant i ett glashus och att gapet mellan Kina och USA vidgas beträffande mängden utsläpp av växthusgaser. Hon ser också att Kina inte bara känner pressen från de rika nationerna utan även från utvecklingsländerna att leda förhandlingarna och därmed kanske göra eftergifter för att rädda det vittrande Kyotoprotokollet, vilket Kina ser som viktigt för att landet skall kunna försvara sin politiska ställning och ekonomiska utveckling.

Xie Zhenhua , Kinas toppförhandlare i Durban sa förra veckan att Kina skall vänta tills 2015, då IPCC´s femte rapport föreligger innan de gör några bindande åtaganden efter 2020. Om detta skall tolkas som att man kan tänka sig att ingå i förhandlingar om ett bindande avtal i framtiden eller ej, är svårt att tolka utifrån detta uttalande. Dr Liu Bin, en klimatforskare vid Tsinghua University som är medlem i förhandlingsgruppen som Kina sänder, tror att uttalandet är en fördröjningsteknik.

Indiens hållning

I Indien är man fast besluten om att inte acceptera något annat än en förlängning av Kyoto-protokollet. Indiens miljöminister, Jayanthi Natarajan tycker att utvecklingsländerna redan offrat tillräckligt och att det nu är läge för de rika nationerna att betala tillbaka, de har det historiska ansvaret.  Hon verkar helt bestämd över att Kyotoprotokollet är det enda instrument som erkänner de rikas skuld och hon anklagar västvärlden för att försöka gömma denna fråga genom att peka på de stora bidrag till utsläppen som Kina och Indien numera står för. Hon anser att inget annat än ett fortsatt Kyoto är acceptabelt. Hon anklagar vidare EU för att deras CO2 skatt på flygresor till och ifrån EU länderna enbart är en förklädnad av en udd riktad mot utvecklingsländerna.

Med tanke på tonen i Indiens hållning är det svårt att se hur man skall kunna komma närmare ett internationellt bindande avtal som inkluderar Indien, världens fjärde största utsläppsland. Hon citerar även ett dokument från Stockholm Water Institute som hävdar att frivilliga åtaganden från utvecklingsländer skulle resultera i större sänkningar än kraven på bindande som västvärlden yrkar på.

Kina står i en situation där de måste få acceptans för Kinas hållning som kommer att innebära fortsatta ökningar av utsläppen, dvs de måste någonstans möta andra industrinationer och samtidigt i egenskap av ett av de mäktigaste länderna föra ”de fattigas talan”, dvs ro ihop ett andra Kyoto som lämnar utvecklingsländerna utan åtaganden men samtidigt får tillgång till klimatfondernas stora tillgångar.

Det är svårt att tro att det blir något bindande avtal som kommer i tid före mötet stänger, i slutet av nästa vecka. Men mötet inleddes med sen ankomst, så kanske slutpläderingen i denna långa historia kanske dröjer. Stalltips är är klimatet kan räddas först 2015, det vill säga i övermorgon.

Save the climate sometime tomorrow.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Max

  Lars:
  Tack för ett intressant inlägg. I ett Klotet-program TCS länkade till 30 november sa Hans Rosling som vet mer om världens tillstånd än de flesta utvecklingsministrar:
  i låginkomstländer kan man gott subventionera kolkraftverk så att man får ut elektricitet till de två, tre miljarder som saknar det, så att vi får två-barns familjer och jordens befolkning stannar på nio miljarder. Vi måste ju tänka femtio år framåt. Energisystem ändrar man ju inte på två, tre år. Det är ju liksom en fundamental kortsiktighet i debatten.


  Att de gröna brudarna i programmet inte svimmade säger något om deras debattvana. Kanske också något om vad de innerst inne vet. AGW-hysterin är något av det märkligaste som drabbat samhället men anfallet verkar vara på väg att gå över.

 2. L

  En av Sasols CTL-anläggningar i Sydafrika, Secunda, står för världens största enskilda koldioxidutsläpp. Totalt släpper Sasol ut mer än 70 miljoner ton per år och med nya anläggningar blir det inte mindre, även om dom gör en del försök att förvara koldioxid i marken. Så Jacob Zuma sitter nog i fel båt om han ska kunna infria sina löften…

 3. Peter Stilbs

  EXCELLENT, Lars. Tänk om Sveriges journalistkår här kunde närma sig denna nivå.

 4. L

  Som jämförelse till Sydafrikanska bränsletillverkaren Sasols utsläpp på ca 70 miljoner ton koldioxid så släpper hela Sverige ut ca 60 miljoner ton, sammanlagt… Så glöm inte dra ut mobilladdaren..!!

 5. Mr. G.

  Väl skrivet och sammanfattat. Eftersom mötet inte handlar om klimatvetenskap utan om hur stora checkar som skall skrivas ut till världens mest korrumperade länder så föreslår jag att man överför ärendet till SIDA och deras systrar i U-landssvängen. De får säkert villig hjälp från Forum Syd, WWF och andra hjälpsamma biståndsgrossister. En del pengar blir trots allt över efter avdrag för administrations- och rese(kongress)kostnader.

  Därefter kan FN ”spara” genom att lägga ned UNFCCC (som nu fyller de tomma tyska kontoren i Bonn), UNEP som har HK i Nairobi och filialer litet överallt och givetvis IPCC. Sedan kan WMO ägna sig åt sitt huvuduppdrag dvs vädret. 

  Sammanlagt färre ”Watermelon”-jobs! 

 6. bom

  SWI Stockholm Water Institute! Ligger denna märkliga institution i händerna på Hr Rockström också? Han har ju en tendens att vilja slå under sig det mesta SEI-SWI låter som någon sorts metastasfenomen? Fast när han når sitt mål och blir regeringens vetenskapstsar då lär han väl rå om det mesta?
  Varför kommer jag att tänka på ordkonstruktionen agronomkleptoman? Det lär betyda bonntjyv. Kanske Zumas fel? Den mannen är också the foremost bullshitter of the world det är väl därför han proponerar sin lag mot frispråkiga rotande journalister. När jag var i RSA på sjuttiotalet var det praktiskt taget fritt från korruption och kriminalitet. Man jobbade i samarbetet med Israel på utvecklingen av kärnvapen och Sasolburg blomstrade.
   
  Lars! Du går från klarhet till klarhet. Väldigt bra skriv idag – bättre än någonsin.

 7. ThomasJ

  Vi kan la börja med att ’save Sweden today’ från den här personen, Ek i efternamn:

  http://www.regeringen.se/sb/d/15341/a/181654

  Mvh/TJ

  PS: nedranns bra post, Lars!  ;-D

 8. ThomasJ

  Max #1: Det är förvisso intressant och oftast mycket roligt att lyssna/titta på Roslings framträdanden, har s.a.s. presentationstalang… 😉

  Det utomordentligt tråkiga hos samma person är att han är en benhård AGW-troende, vilket är synnerligen märkligt m.h.t. till hans i övrigt vakna och vetenskapliga sinnelag… que?

  ”När slutade domarn ta emot mutor?” Uttalat i Östersunds tingsrätt om jag erinrar rätt… hmm  😯

  Mvh/TJ

 9. PT

  Vet de som tror på AGW något som vi andra inte vet?
  Jag har under flera år läst massor om klimatet, växthusgaser och koldioxiden och kan inte få i min skalle att en ökning av koldioxid från säg 0,02 % till 0,04% skulle kunna ha större inverkan på klimatet än solen och andra yttre naturfenomen. (Att uttrycka koldioxiden i procent istället för PPM visar mycket tydligare i hur liten halt vi talar om)
  Vidare har jag svårt att ta till mig diskussionerna om jordens temperatur. Här har vi temperaturvariationer på kanske upp till 100 grader från minus 50 till plus 50 grader på olika ställen och vid olika tidpunkter och man talar om en genomsnittstemperatur över hela jorden, som om varje punkt på jorden skulle stiga med samma antal grader som den mycket tveksamt uträknade genomsnittstemperaturen stiger med. De som grävt i rådata har ju funnit att på vissa ställen stiger temperaturen med tiden och på andra ställe sjunker temperaturen. Jag har svårt att tro att den påstådda inverka av koldioxiden kan variera från uppvärmning till nedkylning inom relativt närbelägna punkter på jorden.
  Den bästa korrelationen jag sett i litteraturen är antalet solfläckar och jordens temperatur även om jag ställer mig tveksam till hur temperaturmätningarna genomförs.
  Vad vet alla dessa tusentals forskare, politiker och journalister som jag inte vet om klimatet och vad som påverkar variationerna?  Är det jag som är korkad eller finns det något som jag inte vet? Att alla AGW- trogna skulle springa i IPCC ledband utan att tänka själva har jag svårt att tro.  T.ex har jag knappt hört en enda svensk företagsledare som regerar mot AGW-religionen, utan alla strävar mot hållbar utveckling och tuffa klimatmål med sänkta koldioxidhalter. Duktiga företagsledare brukar kunna stå på egna ben. 

 10. Helge

  Är det någon som vet var forskningen och klimatmodellerna idag står i frågan om de saknade ”hot spot” som klimatmodellerna förutsett och som skulle bevisa att det är koldioxiden som låg bakom större delen av uppvärmningen?
  Har modellerna ändrats? Gäller denna filmsnutt fortfarande?
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5UKI3lKts9Q
   

 11. Ann L-H

  Lars J. – så befriande att få läsa en gedigen redogörelse av denna normalt beklämmande historia med ett ständigt smil på läpparna!

  En ständigt närvarande men ännu oavslöjad man här på TCS sa vid ett tillfälle att om vi kan skriva om klimatfrågan så att man får skrattet på vår sida är slaget vunnit. Möjlig författare har dykt upp. 

 12. Slabadang

  PT och alla!

  Få har nog förstått att själva ankaret för alla alarmistiska påståenden är M Manns Briffa Jones Crowleys mfl`s ”Hockeyklubbor”.

  Climateaudit har gjort en fullständig uppdaterad graf för dessa rekonstruktioner
  och de två översta linjerna är en rekonstruktion av Mann i sällskap med en simulation närmast termometerobservationer. McIntyre bekräftar den avvikelse Muller visar när han kritiskt granskar ”Hockyklubban” och McIntyre har nu också funnit att Briffa tog bort sina proxi ifrån sin peak runt 1940.

  Markerat med pil på denna graf:

  http://climateaudit.files.wordpress.com/2011/11/mann_2003_eos_fig-1_detail_arrow.png

  Orginal grafen:

  http://climateaudit.files.wordpress.com/2011/11/mann_2003_eos_fig-1.png

  Så om vi vänder på dessa rekonstruktioner och istället rekonstruerar termometerobservationer efter proxihistoriken och samtidigt tar bort den lilaprickade fanatasisimulationen som utan värde. Så får vi klart för oss hur sanningen ser ut genom att göra tankeövningen med hjälp av en ärlig redovisning av proxi.

  Den nya uppdaterade grafen:

  http://climateaudit.files.wordpress.com/2011/11/mann_eos_emulate21.png

  Resultatet visar att den röda tempkurvan skulle vara ”all ower the place” och dagens klimat allt annat än unikt varmt. Vi får BEVIS på att alla påståenden om ”oöveträffade” ”ingen annan förklaring än CO2” är konstruerade lögner och 95% av alla alarmistiska påståenden faller platt till marken. Det är HELT OVETENSKAPLIGT att anta att termometerobservationer INTE skulle på visa samma diskrepenser även i historiken. Vi ser i detalj hur vetenskpligt bedrägeri är genomfört och presenterat.

  I sällskap med observationer om minskad havsnivåökning:
  http://sealevel.colorado.edu/

  samt utebliven uppvärmning de senaste 12-15 åren så är det schack matt för CAGW.

  Att det är IPCC ledande torpeder som står för bedrägeriet är talande och avslöjande. REALCLIMATE är den vetenskapliga bedrägeriets varglya.

 13. AOH

  http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1583606/Kaxigt-Kina-viker-sig-inte.html
   
  Kaxigt Kina viker sig inte
  ”…..Kontrasten m ot stämningarna inför klimat­mötet i Köpenhamn för två år sen kunde inte vara större. Då rådde politisk klimatfeber. Då var Sverige ordförande i EU.
  Då skulle Fredrik Reinfeldt leda världen mot ett globalt och juridiskt bindande avtal för att hejda växthus­effekten.
  Det slutade i fiasko.
   

 14. Slabadang

  Helge!

  Hotspoten, den ökade stigningstakten på havsnivåerna,den accelererande uppvärmningen, värmeökningen i haven….. lyser alla med sin frånvaro. Listan är så lång nu så det börjar likna när alla religiösa talar om gud men ingen har sett honom. Det hindrar ju dem inte från att gå på tältmöten och hålla bönestunder.:) Tack och lov så kräver de inte privatjet och biljoner av skattebetalarna för att hålla sina möten kyrkbyggen och evangelism.

 15. Åke N

  Helge #10. Såvitt jag vet har ingen ännu hittat hot spot. Om så vore fallet skulle basuneras ut högljutt av AGW-sidan. Jag tror att detta är den riktigt ömma tån för dem. Du kan läsa vidare om detta på:
  http://sciencespeak.com/MissingSignature.pdf
   

 16. Slabadang

  AOH!

  Har vi inte fått ett nytt begrepp att införa i nutidshistorien?

  WIKI 2015:

  Epidemisk klimatpsykos:

  Epidemin drabbade först politiker och mediaredaktioner under perioden 1990 fram till 2012 för att spridas vidare ner till mindre motståndskraftiga och osjälvständiga medborgare.
  Psykosen orsakades av FNorganisationen IPCC som med hjälp av vetenskapligt fusk påstod att världen var på väg mot undergång pga av att den naturliga spårgasen CO2 ökat från 290 PPM till 380 PPM. Forskningsfusk och såväl som miljörörelsen och politiker spred i egenintresse denna psykos med alla tillgängliga medel.

   I år 2015 så finns det fortfarande små spridda grupper som inte kunat skyddas från psykosen och socialstyrelsen kommer detta år ut med riktiljner för hur dessa grupper skall vårdas. Samhällsvetare har försökt analysera och förklara hur denna epidemi kunde få sådan spridning och förslag om ändrad konstitution med större krav på ansvar för saklighet politisk intigritet och opartiskhet står som gemensamma slutsatser för att föhindra framtida liknande epidemier .

  En övergripande fråga nu eftervärlden ställer sig är hur dessa i grunden helt uppenbart orimilga påståenden om CO2 kunde få en sådan spridning.

 17. Bertel

  Lite OT men berör klimatmötet.
  Birger Schlaug hoppas i sin artikel på newsmill, att klimatskeptiker har rätt, trots att han inte hittade någon skriftlig dokumentation(besök hos optikern vore önskvärd) som stödjer skeptisk hållning. Han inser dock, att världen, utanför Sverige, går vidare i sin utveckling(dvs koldioxidhalten ökar fast Sverige släcks ner) och resten av artikeln är en smörgordsbord av eko-stalinistisk tankegods. 
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/29/framg-ng-i-durban-kr-ver-konsumtionskritik

 18. Bertel

  Slabadang # 16

  Epidemisk klimatpsykos.   🙂 🙂 🙂  Klockren.

 19. Slabadang – mycket bra! Men Socialstyrelsen är det mest PK man kan tänka sig.  Exempel: de har benhårt hållit fast vid att kvicksilver i tänderna är bra! Påminner om CAGW!! Förföljde de som vetenskapligt visade på att amalgam läcker Hg och orsakar skador! Vi får nog inrätta speciell ”Kriskommission för rehab av CAGW-offer”.

 20. Slabadang

  Orkar ni med lite mer klimatkorruption?

  De här är grabbarna boys som smider sina ränkor.

  From: David Rind
  To: Jonathan Overpeck
  Date: Wed, 13 Sep 2006 16:43:08 -0400
  Subject: Re:
  Cc: Keith Briffa , rahmstorf@ozean-klima.de, Bette Otto-Bleisner
  , cddhr@giss.nasa.gov, joos ,
  Eystein Jansen , “Ricardo Villalba” ,
  t.osborn@uea.ac.uk
  Leaving aside for the moment the resolution issue, the statement should at least be
  consistent with our figures. Fig. 6-10 looks like there were years around 1000 AD that
  could have been just as warm – if one wants to make this statement, one needs to expand
  the vertical scale in Fig. 6-10 to show that the current warm period is ‘warmer’.
  Now getting back to the resolution issue: given what we know about the ability to
  reconstruct global or NH temperatures in the past – could we really in good conscience say
  we have the precision from tree rings and the very sparse other data to make any definitive
  statement of this nature (let alone accuracy)? While I appreciate the cleverness of the
  second sentence, the problem is everybody will recognize that we are ‘being clever’ – at
  what point does one come out looking aggressively defensive?
  I agree that leaving the first sentence as the only sentence suggests that one is somehow
  doubting the significance of the recent warm years, which is probably not something we want
  to do. What I would suggest is to forget about making ‘one year’ assessments; what Fig.
  6-10 shows is that the recent warm period is highly anomalous with respect to the record of
  the last 1000 years. That would be what I think we can safely conclude the last 1000 years
  really tells us.

  Man saknar bara ett avslutande hälsningmeddelande.

  ”Hell  the cause!”

 21. Peter F

  Detta är det mest förvirrande jag hittat i jakten på att vara KLIMATSMART; http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article859084/Klimatsmart-foumlrlossning-paring-CSK.html

 22. Johan M

  PT #9
  ”(Att uttrycka koldioxiden i procent istället för PPM visar mycket tydligare i hur liten halt vi talar om)”
   
  Och ännu tydligare om vi jämför med halten vattenånga som troppsfären innehåller. Den varierar ju med tid och plats men räknas i procent. Koldioxiden anges i ppm volym av torr luft för att inte förvirra någon troende.

 23. Ingemar Nordin

  Slabadang #16,

  Träffsäker diagnos och beskrivning av det tillstånd som drabbat den s.k. utvecklade världen under det senaste decenniet. Men det är ju tyvärr inte något unik decennium – minns 70-talet!

 24. AOH

  Intressant aspect om COP 17
   
   
  http://www.engineeringnews.co.za/article/cop-17-waiting-for-the-light-at-the-end-of-the-tunnel-2011-12-02
   
  COP 17 – waiting for light at end of tunnel
   
  ”….Cancun ended with some euphoria that a green fund would be established by COP 17. But a meeting of the transitional committee for the green fund in October in South Africa poured cold water on the idea…..”
   
  ”…..For now, the light at the other end of the tunnel is not visible, and not even a dim flicker is in sight. …”