Roy Spencers nya site!

Håll ett öga på Dr Roy Spencers nya webbsatsning – Global Warming (www.drroyspencer.com). Webbplatsen är under uppbyggnad och även om informationen än så länge är begränsad hoppas jag på snar förbättring. Designen är det i varje fall inget större fel på. 🙂
bild 11

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Iven

  Tack Maggie, för presentationen av Roy Spencers nya blogg.
  En verklig tungviktare i klimatdebatten. Ska bli mycket intressant med hans faktagrundade synpunkter och redovisningar av den aktuella klimatutvecklingen.
  Han är också en av IPCC helt oberoende, initierade vetenskapsmän, en röst och ett forum för balans i klimatdebatten, troligen med samma målsättning som du, Maggie, vill slå vakt om.

 2. Thomas

  Så helt fristående är han nu inte, Iven. Han var medförfattare till tredje rapporten, även om det i den fjärde bara var hans partner John Christy som deltog. Vad som är mer förvånande är att han inte står med som ”expert reviewer”. Det innebär bara att man laddat ned en kopia av rapporten och på eget initiativ skickat in förslag på ändringar. Man kunde tycka att en person som Spencer skulle känt sig manad.

 3. Nytt år och många ser det som en omstart.
  Undrar om ”våra” politiker kommer att prata om annat än klimatet från och med nu..

 4. Iven

  Thomas
  Roy Spencer är en vetenskapsman med stor personlig integritet och kan hävda välgrundade åsikter och resultat i sin forskning oberoende från IPCC.S s.k. ”consensus”.

 5. Iven

  Vill gärna rekommendera alla läsare och debattörer i  denna, Maggies, utmärkta och av oss så omtyckta blogg att också läsa Roy Spencers utförliga artikel: ”Global Warming: Natural or Manmade? Mycket intressant läsning inför det nya årets fortsatta klimatdebatt! 

 6. Fredrik

  över på http://www.realclimate.org/ har de sammanställt en massa saker ifrån hela året 2008 som de tyckte var skoj
  bland sakerna de rabblar upp finns bland annat ”Most bizarre new contrarian claim” osv.
  kanske vore något att gör på bloggen Maggie, fast från andra sidan d.v.s.
  Gott nytt år i övrigt!

 7. Anders L

  Enligt Wikipedia är Spencer anhängare av ”intelligent design”, dvs han tror inte på evolutionen. 

 8. Steve

  Att tro på ”intelligent design” innebär att man instämmer i vad Einstein en gång sade om sin tro:    
  ”That deeply emotional conviction of a presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God.”
  Eller detta:
  ”Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of nature — a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble. In this way the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort.”
  Notera också denna hans kommentar om vissa ateister:
  ”There are people who say there is no God, but what makes me really angry is that they quote me for support of such views.”
  Citaten är ur en ny biografi, ”Einstein”, av Walter Isaacson.  
  ”Walter Isaacson (born May 20, 1952, in New Orleans, Louisiana) is the President and CEO of the Aspen Institute. He has been the Chairman and CEO of CNN and the Managing Editor of TIME.”  Han lär vara fullt kapabel att få sina citat rätt. 
  http://news.aol.com/newsbloggers/2008/05/21/einsteins-god/

 9. Thomas

  Steve, Att tro på ”Intelligent Design” på det sätt Spencer gör innebär att man tror att arterna har likheter pga ”common design” i motsats till ”common descent”. Detta är direkt ovetenskapligt och har inga likheter med vad Einstein (eller Hansen som Christopher brukar dra fram) har sagt. Du kunde lika gärna försöka sätta likhetstecken mellan att tro på att åska är slag av Tors hammare med en tro att någon Gud någon gång skapat universum. Det förra strider mot etablerad vetenskap, det andra är ett obevisbart påstående som står utanför all vetenskap.
  RealClimates pris till Spencer är passande: ”Climate scientist with biggest disconnect between his peer-reviewed papers and his online discussions”.

 10. Steve

  När profeten Dawkins ska visa hur en riktig darwinist uppfattar evolutionen startar han med ett Shakespeare-citat:  METHINKS IT IS LIKE A WEASEL.  (Stora bokstäver, tänk DNA).  
  .  Hur når nu professorn dit från skräphögen där han sitter?  Jo:  Plocka fram Macen.  Slumpa fram en utgångsrad på 28 bokstäver.  Gör kopior med små ändringar (mutationer).  Jämför dem med den sökta meningen, det rätta svaret, och välj ut den rad som ligger närmast.  Upprepa!  Upprepa!  I generation 43 är Mr Dawkins framme.
  .  ”Jämför med det RÄTTA svaret!”  Rätta?  Vad då RÄTTA?  Inför Gud, eller Shakespeare, eller vad?  Dawkins fattar inte att darwinismen faller samman om man börjar prata om ”det rätta svaret”.  Darwinismen känner ingen rätt, inget facit på förhand, bara överlevnadskapacitet.  Karl’n är korkad.
  .  Nähä, det är han inte alls, svarar ni.  Han ville bara illustrera… något.
  .  Joho, så korkad är han, svarar jag.  Så många andra tycker ju konstruktionen är jättebra.  T.ex. Per Kornhall, gymnasielärare i biologi, tar i ”Skapelsekonspirationen” (2008) fram det här exemplet, i princip, men plockar in Gud lite tidigare.  
  .  Slumpen når förstås aldrig fram till Shakespeare ensam, säger han, men slumpen plus en urvalsmekanism gör det!  Man ska helt enkelt låsa fast de tecken bland de 28 som är riktiga, som är rätt, som är sådana man vill ha dem — och helt koncentrera sig på dem som ännu är fel…. !
  .   Men förstår man inte att t.ex. ett  NPTHSKHA IT IF MMCP A WEASEL  inte har något ”överlevnadsvärde” alls, inte innebär någon som helt förbättring för ”DNA-läsaren”, då… Ja, då är man lika korkad som Dawkins…  
  —  Sorry, Maggie.  Men en stor del av de vanliga kommentarerna har inte heller de någon som helst anknytning till klimatet.

 11. Christopher E

  Kreationistargumentet som förtal och hänvisningar till alarmistlobbybloggen Realclimate…. året 2009 inleds inte precis med argumentation i den högre skolan från alarmisterna. Men inte hade man väl väntat sig något annat.
  Och någon diskussion om Spencers arbete med vattenånga och återkoppling behövs ju tydligen inte… karl’n är ju kreationist!
  Själv tror jag att året blir ett då vulgärargumenten ökar till följd av distansen blir bredare mellan modellförutsägelser och verkligheten. Skepticismen lär öka och den överdrivna alarmismen kontrar med än värre påhitt. Klimatkonferensen i Köpenhamn katalyserar detta genom att som alla tidigare stora konferenser leda till väl timade ”nya rön” och lobbyartiklar. Detta leder till dock till en överhettad ”bubbla” av verklighetsfrämmande påståenden som förr eller senare brister.
  Vi har sett skepticismen vinna stora framsteg bland allmänheten under 2008. Mindre tydligt bland politiker på grund av de lever i en skyddad verkstad med viskande rådgivare.
  Jag kommer med intresse att följa Spencers nya site.

 12. Iven

  Christopher E
  Alarmisternas inlägg måste vara någon sorts dagen-efter reaktion. När alla nyktrat till brukar det blir bättre p.g.a. eftertankens kranka blekhet…

 13. Johnny

  Är du gång och svamlar nu igen Steve?
  Tyvärr gör ju Spencers inställning i evolutions frågan att han har mindre trovärdighet i andra vetenskapliga frågor. Därmed inte sagt att han har fel i i dessa andra frågor bara för att han är kreationist.

 14. Peter Stilbs

  Fredrik #6 – jag tittade på Ditt tips om http://www.realclimate.org – deras lista kan sammanfattas i ”händelser/personer/sakfrågor de inte tycker om”.
  Det fanns inga motiveringar i övrigt till ”utmärkelserna”.
  Tittade f.ö. på morgonsoffpotatisarnas-SvT1 nyss – blev en animerad och ganska roande/betecknande diskussion någora minuter mellan Göran Hägg, SvD’s ledarskribentska och Arbertarens chefredaktörska – ligger säkert ute på webben strax. Arbeterskan tog upp klimatfrågan som årets ödesfråga, med tungomålstalande om arktis isar. SvD höll tyst – och inflikade bara att folk nog var trötta på denna viktiga fråga. Sen kontrade Hägg med det skeptiska tongångar och det i och för sig felaktiga argumentet att vattnet vid hans sommarstuga vid Ingarö inte stigit (smältning av havsis ger ingen havsnivåeffekt) – varvid årets prataimunnendiskussion utbröt där Hägg för en gångs skull knappt fick en syl i vädret – troligen avsiktligt från hans sida. Ja, höj rösten – när argumenten saknas.
  Dessa tre verkade dock återspegla alla de missuppfattningar och förvirrade tankebanor som präglar de flesta nutida medieinslag i frågan. 

 15. Lars C

  Peter Stilbs
  Vi har ju fortfarande en landhöjning i norr. Finns det några beräkningar som visar vilken inverkan denna har på havsytan i syd. Denna påverkan är säkerligen av underordnad betydelse men bör rimligen påverka något.Skulle vara intressant att veta hur mycket.
  Mvh

 16. Thomas

  Christopher, ”Och någon diskussion om Spencers arbete med vattenånga och återkoppling behövs ju tydligen inte…”
  Så fort man försöker diskutera vetenskap här spårar diskussionen ur med tanke på att bloggens skribenter kan alldeles för lite vetenskap. T ex har de lite svårt att skilja på moln och vattenånga. Speciellt snabbt spårar den ut om man diskuterar mer grundläggande frågor, typ jordens temperatur utan växthusgaser, snarare än mer komplexa frågor där man kan hitta ”svar” på olika websidor.
  För den som verkligen läser Spencers vetenskapliga arbeten och har kompetens att värdera dess meriter och jämföra med andra resultat är det ointressant om Spencer är kreationist. För den som däremot bara hänvisar till Spencer som auktoritet (Se #4) är det relevant att veta vilka  tokigheter han också tror på.
  Sen visar i och för sig Steves inlägg att påståendet om att Spencer är kreationist inte nödvändigtvis bör tolkas som ett personangrepp. För somliga blir det istället något som ökar hans trovärdighet. Det var i det perspektivet Spencer var med och skrev ”A Call to Truth, Prudence, and Protection of the Poor: An Evangelical Response to Global Warming” där han själv jämförde IPCC med Darwinism: ”The role of the IPCC in climate studies is similar to that of the Jesus Seminar in New Testament scholarship in the 1990s and Darwinism for the past century”.

 17. Peter Stilbs

  Lars C – har sett något sådan någonstans, och tror mig minnas att den möjligen sjunker något i Sydsverige – men jag minns inte särskilt klart. Info borde finnas på SMHI eller i samband med den s.k. sårbarhetsutredningen.
  Sen är det nog också så att det är stor sanderosion längs Skånekusten och även mänsklig påverkan via muddring och sandtag till havs är väsentligt mycket mer relevant. Jag tror mig minnas att när Saab för ca 20 år sedan (??) skulle bygga en stor fabrik i Malmö så tog man sand ute till havs. När sen Naturen skulle återställa jämvikt i hålen som blev, så togs denna sand i slutändan också från strandlinjerna – men vissa skyllde givetvis detta på annat.

 18. L

  Thomas, jag läste en intervju med Spencer där han säger att om vi inte hade moln och vädersystem skulle växthuseffekten ge oss 60 plusgrader. Han tror som du vet inte på IPCC-modellernas positiva återkopplingar och menar att satellitdata snarare pekar på negativa. Borde inte detta ge Svensmarks molnteorier större betydelse än CO2-hypotesen?

 19. Thomas

  L, jag misstänker att man måste tänka bort konvektion också för att nå upp i några 60 grader, och jag ser inte riktigt relevansen i att den skulle bli drygt dubbelt så stor om man tänker bort några naturlagar. Har Spencer någon förklaring till hur vi kan få så stora istidscykler om negativa återkopplingar dominerar? Vad han sen Svensmarks hypoteser med saken att göra? De handlar inte om några återkopplingar?

 20. L

  Thomas, jag sa inte att Svensmarks hypoteser handlar om återkopplingar, utan om moln. Vad jag menade var att om CO2 inte ger positiva återkopplingar så måste moln vara av större betydelse för vårt klimat…

 21. Thomas

  L, återkopplingar beror inte på källan. Om du har positiva återkopplingar som verkar på uppvärmning från CO2 bör de fungera lika bra på uppvärmning från moln och vice versa.

 22. Thomas
  Men det är ju precis som Christopher säger:
  Istället för dina tröttsamma (och mestadels felaktiga) personomdömen & karaktärsbeskrivningar, så kan du ju kommentera Spencers faktiska arbeten som hävdar en negativ återkoppling mellan en ökad CO2-forcing och molnens respons till detta.
  Och appropå att klippa från diverse websidor, att ’missförstå’ vad de säger, eller att upprepa felaktigheter bör du nog inte tala med allt för stora bokstäver.
  Att Spencers arbeten skulle vara olika mycket relevanta beroende på läsarens förmåga låter som ett typiskt icke-argument som vi ju har set så många av …

 23. L

  Thomas, du låter lika övertygande som Al Gore när han mörkar om att temperaturen styr atmosfärens CO2-innehåll. Om återkopplingar inte beror på källan så finns dom inte.

 24. Christopher E

  Peter Stilbs & Lars C:
  Det stämmer att landhöjningen i Skåne är negativ på grund av kanterna på den av plattan som för närvarande höjs böjs nedåt något.
  Det är dock inte speciellt mycket, ungefär en sänkning med 1 mm per år längs Skånes södra kust (höga kusten stiger med 9 mm/år). Karta här.
  (Lite kuriosa: ”Nollpunkten” för lantmäteriets nu snart utbytta höjdsystem RH70 ligger i Varberg, och brukar blandas ihop med gränsen mellan landhöjning och landsänkning, som dock ligger längre söderut. Vill någon besöka nollan i Varberg ligger den vid herrarnas nakenbad…)
  Helt riktigt är som Stilbs skriver erosionsprocesser betydligt viktigare än vattenståndsförändringar i Skåne. Sandsugningarna är misstänkta, men det kan också röra sig om en helt naturlig process. Precis som med klimatet är naturen inte statisk, och allt måste inte vara vårt fel. Jag hade lyckan att ha den erosionskunnige Richard Åhman som inspirerande föreläsare och exkursionsledare under lundastudierna.
  Där jag bor på västkusten har vi deposition som vida överskuggar effekten av landhöjningen på ca +1 mm/år. Således är gamla stenbryggor från 1900-talets början nu på land, och t.o.m. stranden där jag badade som liten är nu 25 meter längre ut till havs. Därför skrattar jag bara när folk undrar hur jag vågar bygga en villa 3 meter över havet…

 25. Angående havshöjningar:
  Är det någon som har en ungefärlig uppdelning av hur stor del som beror på termisk expansion, och hur stor del som beror på ismassor (på land) som smält?
  Aven masstransport ut i haven genom errosion och skiftande & böjande kontinetalplattors inverkan vore intressanta att få uppfattning om storleksordningarna på (även om dessa verkar över längre tidshorisonter)

 26. Iven

  Så länge Roy Spencer fanns bland fåren i IPCC:s Hage, var det ingen som klagade på hans vetenskapliga meriter. När han nu i sin forskning har kommit till en från ”consensus” avvikande uppfattning, är mobbningen i full gång. Det sträcker sig från hans i sammanhanget ovidkommande studier av evolutionsteorin visavi människors tro på högre makter (för tjugo år sedan) till ifrågasättandet av hans vetenskapliga kompetens. Han har nog trots allt, i sin försiktiga framtoning, bättre på fötterna än hans belackare, de orubbliga AGW-dogmatikerna

 27. Gunnar Littmarck

  Thomas:
  Konvektion, fungerar genom att en luftström bildar en vertikal evig luftström, som utjämnar temperaturen.
  Vid mindre volymer såsom mellan gamla tvåglas fönster, som ofta har ända upp till 10cm. mellan glasen, blir luftrörelsen så att man (felaktigt) räknar bort luftens isolerande egenskap, de som monterat den extra vinterrutan, vet att det blir en enorm skillnad.
  I större slutna volymer såsom ex. kyrkor, får vi intressanta fenomen som ofta utnyttjandes av prästerna.
  Då vinter kyrkan värms av ljus och besökare ökar trycket allt mer på den nu tyngsta luften som hamnar högst upp, efter ett tag finner den tunga luften ett ”hål”
  Det kalla vinddraget som kan släcka ljusen, då den varma luften kommer högst, kunde skrämma obildade människor.
  Sen fungerar konvektionen i kyrkan den uppvärmda luften stiger upp i mitten och kyls av väggarna där den rinner ner.
  Men inte lyckas det förta luftens mekaniska isolering…
  Temperaturskillnaden är stor mellan bänkraderna och närmare ytterväggarna, ju större kyrka ju större är temeraturskillnaden.
  Samma i atmosfären, ty det tar lång tid att transportera en jordvarm luftmolekyl till några km:s höjd.
  Vidare så roterar jorden så de vertikala uppströmmarna bryts hela tiden av motriktade, luften rör sig mest horrisontellt.
  Över 10km finns 20% av atmosfärens massa, där förekommer än svagare konvektion.
  Den synnerligen marginella energitransport som krävs för en isolerande atmosfär, leds vidare utanför atmosfären, med de materialegenskaper som där råder, då molekyler kan röra sig fritt hundratals mil och då ta den termiska energin med sig.
  Korkat skitsnack av meterologer om de hävdar att konvektion tar bort atmosfärens isolerande egenskap, då det inte ens gäller så små volymer som i kyrkor.
  Konvektion minskar isolerande egenskaper, mer det handlar bara om hur stor effekt per tidsenhet som kan transporteras.
  Jordyten hinner ju gå från att vara uppvärmd av dag till dekyld av natt, långt fortare än den vertikala energitransporten i lufthavet.
  Då vi slutligen slutat snurra runt vår egen axel och hela tiden vänder samma sida mot solen, kommer konvektionen öka kraftigt i betydelse, men det tar så lång tid att Tellus omslutits av solen och förgasats före.

 28. Thomas

  Jonas, varken du jag, Christopher eller någon annan på den här bloggen kan tillräckligt om detaljerna i moln och återkopplingar från dessa för att i detalj kunna kommentera Spencers artikel,vilket ingen av er heller gjort, och skulle mot förmodan någon som var tillräcklig expert för att kunna göra det dyka upp så skulle han bemötas av de mest löjliga frågor och invändningar såsom alltid sker här. Nej, tanken är att vi skall tro på vad Spencer säger för att han säger det.
  L, ”Om återkopplingar inte beror på källan så finns dom inte.”
  Eh? Varför skulle något som fungerar som positiv återkoppling om jorden värms pga koldioxid inte fungera på samma sätt som en positiv återkoppling om jorden värms t ex pga ökad solintensitet?
  Iven, ”Så länge Roy Spencer fanns bland fåren i IPCC:s Hage, var det ingen som klagade på hans vetenskapliga meriter.” Spencer har alltid hört till ”skeptikerna”, han har aldrig varit något vad du kallar för ”får”. Redan i slutet på 80-talet hörda jag talas om honom när han övertolkade sina, som det visade sig, felaktiga tolkningar av satellitdata.
  Gunnar, dina inlägg börjar bli rätt tröttsamma när du envisas med samma falska analogier med hur byggnader fungerar. Har du funderat på hur moln kan stanna uppe i himlen trots att de består av vattendroppar som ständigt faller nedåt?

 29. Gunnar Littmarck

  Har du funderat på att de moln vi tillverkar i ex. badhus, inte ligger närmast golvet, trots att alla droppar ständigt faller nedåt?

 30. L

  Thomas, när du inte kan svara försöker du ändra frågeställningen. Men strunt samma, du har sällan eller aldrig gett ett rakt svar.

 31. Gunnar Littmarck

  Alla luftrörelser övergår i friktionsvärme.
  En normal bil värmer luften med 30kw i motorvägsfart, bara genom luftmotståndet.
  Vindar bromsas in mot markytan och rör sig med olika riktning och hastighet, allt ger friktionsvärme.
  Friktionskrafterna motverkar konvektionens energitransport.

 32. Thomas
  Jag har iaf läst hans populärframställning, samt sett föredrag om detsamma. Jag har inte detaljgranskat eller kontrollräknat hans påståenden, och kan således inte hävda att hans kunskap också är min. Däremot anser jag att hans förklaringsmodell, dvs mekanism av både värmetransporter och orsaks-verkan sammanhang i vad som utgör återkoppling iaf är lättbegripliga (Och om storleksordningarna dessutom är rätt, så har du en fullt gångbar förklaringshypotes)
  Angående att han skulle ”bemötas av de mest löjliga frågor och invändningar såsom alltid sker här” är det väl hans påstådda ’kreationsim’ som bäst passar in på den beskrivningen  … och varför kommer detta alltid upp då, menar du?
  PS Jag är fö skyldig dig en ursäkt angående ’temperaturbegreppet’: Det du klippte in från Wikipedia härom dagen var rätt, och min ’sågning’ felaktig. Pinsamt för mig, iom att jag inte var så värst hövlig heller … DS

 33. Thomas & L
  Angående ”återkopplingen beror inte på källan” och ”återkopplingar ..  bör .. fungera lika bra på uppvärmning från moln och vice versa” så är detta ett feltänk:
  Resonemanget håller bara om man ser atmosfären som ett enda homogent element med skalära egenskaper (en ’punkt’ skulle man kunna säga).
  Inte ens i en en-dimensionell framställnging (dvs en ’atmosfärspelare’ från jordytan upp till rymden) är de olika mekanismerna ekvivalenta.

 34. Gunnar Littmarck

  Om det släpptes ut ”moln” av ren co2, på olika höjd i atmosfären, så studerades ”molnen och dess omgivnings temperaturförändring.
  Borde det inte gå att få en bättre kunskap då?
  Det blir ju en lokal volym med allt minskande förhöjd co2 halt.
  Med noggrann mätning av temperatur i och runt borde ge massor med intressanta data.
  I klimatoroskostnads sammanhang är det billigt med än mängd experiment, inkl. Chistophers förslag att stänga en havsvik.
  Vad är fel med mitt resonemang, eftersom inte detta tycks testats?
  I många andra sammanhang utförs storskaliga experiment.
  Nog måste det vara tillräckligt lång tid tills co2halten stabiliserats för att effekter av strålningsabsorption ska kunna mätas?

 35. Thomas

  Jonas, kors i taket. Jag får tacka så mycket för att du för en gångs skull ber om ursäkt för att du hade fel. Du var onekligen inte speciellt hövlig. Jag tycker mig minnas något om att jag tappat all trovärdighet…
  Gunnar, ditt fel är att du tror att klimatforskningen har obegränsade resurser. Visserligen förs ibland fram fantasifulla siffror på hur mycket pengar den får, men i verkligheten finns det inte pengar till att genomföra mer än en bråkdel av alla de intressanta experiment som föreslås.
  I princip skulle ditt experiment vara intressant, men eftersom osäkerheterna i just CO2:s inverkan hör till de minsta lär det hamna lågt i prioriteringarna. En enklare version, som kanske rentav genomförts om man söker i litteraturen, är att lägga en mätstation en bit från en stad eller större kolkraftverk och mäta hur strålningen förändras med vindriktningen, dvs om det blåser in CO2-berikad luft eller inte. Det kan kanske vara svårt att isolera effekten i och med att partikelmängden torde ändras samtidigt.
  Moln och partiklar, där har vi de stora osäkerheterna och det är där man bör genomföra mest experiment för att få mätdata. I den mån den fortfarande är i funktionsdugligt skick kanske man rentav kan skicka upp DSCVR när Bush förvinner.

 36. Iven

  Thomas # 28
  Roy Spencer berättade inför US Senate Environment  and Public Works Committee den 22 juli 2008 att han fram till hösten 2001 varit anställd som forskare (vädersatellitavd.) vid NASA (som har nära samarbete med IPCC) och att han då hade tydliga direktiv om vad han fick och inte fick säga vid utfrågningar  inför kongressen. Det var nog rätt så träffande i den situationen att tala om ”får i IPCC:s hage”. Han kände sig obekväm med detta och slutade sin anställning av det skälet, fortsatte dock bl.a. som Team Leader för  vädersatelliterna (numera utan munkavle)
  Detta och mycket mer om skälen till hans skepsis till AGW kan man, som du säkert redan vet,  läsa i ”Testimony of Dr. Roy Spencer” inför ”Senate Environment and Public  Works Committee 22 July 2008”.

 37. Thomas

  Iven, även Hansen m fl har klagat på att de haft munkavle som statsanställda, fast då åt andra hållet. Dokument har t ex visat hur NOAA valde ut Chris Landsea som talesman för att han ansåg att ökningen av orkaner skulle vara försumbar.
  Inget av det har dock med IPCC att göra eftersom IPCC inte anställer de inblandade forskarna och inte har någon möjlighet att tvinga forskare att vare sig säga eller hålla tyst om något. Detta retade Landsea så mycket att han lämnade IPCC för att de *inte* satte munkavle på Kevin Trenberth.

 38. Iven

  Thomas, ja – du har rätt, att även Jim Hansen och andra forskare i US- tjänst hade samma villkor som Roy Spencer. Problemet var, att politikerna bestämde då, vad forskarna fick berätta om sina forskningsresultat under den tid de samarbetade  med IPCC. Skeptikerna bland forskarna säger att det fortfarande är politikerna (nu på IPCC), som styr och bestämmer ramarna för klimatrapporterna. När Hansen driver sina åsikter i klimatfrågan, förekommer definitivt inte några begränsningar från politikerhåll. Dessutom har han en viss politikers mer än helhjärtade  uppbackning på heltid, som vi vet…

 39. Lars C

  Peter Stilbs

  Vi har ju fortfarande en landhöjning i norr. Finns det några beräkningar som visar vilken inverkan denna har på havsytan i syd. Denna påverkan är säkerligen av underordnad betydelse men bör rimligen påverka något.Skulle vara intressant att veta hur mycket.

  Mvh