Öppen Tråd

vinterkyla

Jaha. Nu skall kylan vara på väg tillbaka igen. Förhoppningsvis blir det inte så illa som på bilden, men lite varmare kläder skadar nog inte. Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Min senaste artikel här på KU om ENSO och klimatskifte finns nu också på engelska, publicerad på NoTricksZone:

  https://notrickszone.com/2023/04/19/are-enso-regime-changes-connected-to-major-climate-shifts-are-we-tipping-to-cooling/

 2. LeifR

  God morgon!

  Vore intressant med resonemamg kring WMO-rapporten som slås upp stort i media.

  https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=22265#.ZENlnuyewwB

 3. Apropå Elsa Widdings närvaro vid konferansen i Norge. Det finns erfarenheter att beakta för klimatpolitiken rörande myndigheternas agerande vid coronautbrottet. Inte den medicinska aspekten, men hur snabbt och enkelt staten begränsar den individuella friheten. Ni i Sverige slapp ifrån de värsta åtgärderna. Tack och lov för er! I Frankrike hade vi utegångsförbud under ett år med ett i praktiken inrikespass där endast ”déplacements justifiés” var tillåtna. I snabbköpen var endast hyllorna med livsmedel och hygienprodukter öppna. Vi fick endast vistas bortom våra hem 2 timmar och inte längre bort än 10 km och alltid med inrikespasset up to date i fickan. Nu utvärderar staten om liknande begränsningar kan sättas i verket rörande ”klimatnödläget”.

  Från franska regeringens hemsida:
  ”Den virala Covid-19-pandemin har orsakat, med utegångsförbudet, en aldrig tidigare skådad begränsning av rörelsefriheten och, i mindre utsträckning, kommersiellt utbyte, vilket blockerar en mycket stor del av samhället och den nationella ekonomin. Det bekräftade alltså den centrala plats som rörligheten intar, i dess systemiska betydelse som omfattar både behoven och praxisen för resor. Även om de hälsomässiga och ekonomiska konsekvenserna fortfarande är ofullständigt förstådda, är det fortfarande intressant att undersöka de potentiella effekterna av denna stora kris på användningen i termer av mobilitet – som är källan till nästan 30 % av växthusgasutsläppen (GES) i Frankrike. För att respektera koldioxidneutralitet 2050 är stöd för mer energinykterhet på detta område, genom att dämpa rörligheten, förmodligen fortfarande viktigt, bortom tekniska framsteg som elektrifiering av fordon. Det handlar om förändringar i individuellt beteende och kollektiv organisation som är komplexa att initiera och mer eller mindre långa att installera. Hur är den nuvarande hälsokrisen en accelerationsfaktor eller tvärtom en förvärringsfaktor? Vilka lärdomar kan vi dra av detta för den allmänna politiken?”

  https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/mobilites-covid-19-impacts-comportements-politiques-de-transport

  I Australien byggdes interneringsläger för covidförbrytare och i Kanada blockerades bankkontona för lastbilschaufförer som protesterade mot coronareglerna.

  https://www.youtube.com/watch?v=mGFdWcJU7-0

  https://www.hcamag.com/ca/news/general/canada-freezes-bank-accounts-of-people-linked-to-protests/326036

  Mina farhågor i och med att Zero Net inte kan uppnås, är att regeringarnas åtgärder blir allt mer extrema. Naiv den som tror att makthavande politiker vill folkets bästa. Det kan mycket väl bli så att spridare av ”falsk information” om klimatet behandlas i morgon på samma sätt som coronabrottslingar i går.

 4. Magma

  Jag ser i SVD i dag en artikel om att ”Klimatpolitiken måste bli Europeisk” och det låter ju sunt i ETT avseende och det är att den svenska ”gå före politiken” möjligen blir meningslös – men samtidigt förutsätter det att det finns sans och balans i EU’s agerande, och tyvärr har jag inte sett någonting sådant ännu – så ett budskap till Uffe är att spring inte omkring och smila så mycket med Ursula samtidigt som du lämnar över svenskt beslutsfattande till ett agendadrivande EU … det är inte centralt fattade detaljbestämmelser som vi behöver mer av …
  Samtidigt ser jag i samma tidning små små tecken på tillnyktring genom att man vågar ifrågasätta den politiskt influerade så kallade vetenskapen. Visserligen inte inom klimatpolitiken, men det är kanske ändå ett första litet steg.
  En av artiklarna är av Magnus Ranstorp och handlar om ”Akademisering av desinformation” – han skriver ”En tendens är att aktivister och extremister i allt större utsträckning iklär sig akademisk skrud för att åstadkomma norm- och värderingsförskjutningar” och handlar i det här fallet om islamistisk extremism.
  En andra artikel är skriven av Susanna Popova och handlar om ”Politiska åsikter i forskarskrud” och handlar om kungen och den svenska monarkin, hon skriver ”Mikael Holmqvists bok om Carl XVI Gustaf är framställd som forskning, men åtföljs av en debattartikel som går utom ramen för akademins uppgift”.
  Båda artiklarna är intressanta på ett övergripande plan även om de inte handlar om klimat då de beskriver hur aktivister med rötter i våra lärosäten har skapat en illaluktande kompott av ”vetenskap” och egna agendor – är det möjligen någonting som vi känner igen från klimathotsdebatten ….

 5. foliehatt

  LeifR, #2,
  De flesta media har gjort något av den rapporten. Exempelvis hade SvD en artikel från TT som förutom torka och översvämningar, tog som argument för CAGW att körsbärsblomningen i Japan (Sakura) aldrig hade infallit tidigare på 1200 år. Syfter är så klart att få läsarna att undra var detta ska sluta. Blomning i Februari? otänkbart!!

  Magnus Blomgren – kanske kan du dela med dig till SvD och TT dina uppmätta serier av Gäddans lektider, för att sätta Sakurablomningen i perspektiv?

  Den mediarapportering vi ser nu beror endast till del av WMOs rapport, tror jag. Det handlar om att agera som vi fick lära oss i lumpen – var alltid ett rörligt mål. Det hela tog sin start med en publikation:
  ”Emissions–the ‘business as usual’story is misleading” Z Hausfather, GP Peters Nature 577 (7792), 618-620
  Där ofoget att basera datakörningar på emissionsscenarierna RCP8.8/SSP5-8.5 starkt fördömdes – av personer med mycket högt cred inom CAGW-branschen. Senare, i AR6 så har WG I också konstaterat och publicerat att dessa scenarier är så pass osannolika att de inte ska användas i modellkörningar.

  Läser man några originalarbeten som kommer fram till att framtiden ser mörk ut, metervis med havshöjning, Ingen is kvar någonstans, torka, översvämning, svält, krig och död – så kommer alla sådana förutsägelser ur beräkningar som använder just dessa nu utdömda utsläppsscenarier. Det går inte att få till C’t i CAGW utan 8.5 indata.

  De mer intelligenta på CAGW-sidan har insett att deras favoritleksak har berövats dem – att det skadar deras trovärdighet att använda 8.5 indata. Att det inte längre ens finns en en teoretisk möjlighet att CAGW’a på grund av CO₂-utsläpp är i grunden en glad nyhet. Något för alla att glädjas åt. Utom kanske för de som har sin utkomst och karriär från att måla upp framtida katastrofer.

  Därför har vi nu sett ett skift av fokus. Rapporter och media körsbärsplockar (fast endast blomningen är här än) händelser och presenterar dem som bevis för att förändringarna redan är här, med den underförstådda och ibland uttalade extrapolationen att ”tänk bara hur det kommer att bli sedan”.

  Jag tror att det nu är väldigt viktigt att alltid ta upp i diskussioner att t.o.m. IPCC nu säger att apokalypsen är inställd. Visserligen lyssnar inte tomtarna i WG II eller III på detta och kör på som vanligt. Men de som kan något – WG I – har klart deklarerat att det är så. Vi har nu tid på oss att ta oss an koldioxidminskning i ett lugnare tempo – med eftertanke före. Vilket alltid är bra.

 6. Fredrik

  För ”The Broken Science Inintiative” har William Briggs en mycket underhållande föreläsning om vetenskap och statistik rent allmänt, och lite klimatforskning.

  Den forskare och det mycket intressanta replikationsexpriment han refererar till i början har gjorts av Nate Breznau m.fl.

  Briggs föreläsning:
  https://www.youtube.com/watch?v=JLFDjRS_928

  Breznau et al studie heter ”Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty”

  Dvs samma datamängd och samma forskningsfråga ställ till 72 forskargrupper ger 1/3 antal studier med ett signifikant positivt resultat och 1/3 studier med signifikant negativt resultat. Ni hittar hans blogg och prsentationer på nätet. Dock mera strikt och torrt vetenskapligt jft med Briggs populärvetenskapliga och bredare föreläsning.

 7. Hans H

  #5 foliehatt

  WGII och WGIII bedriver sitt arbete för AR6 parallellt med WGI.

  De utgår i sitt arbete från det som redan finns publicerat i närmast föregående rapport från WGI, alltså den som hör till AR5. Så vi får vänta på en tillnyktring till AR7….

 8. #3
  Högst troligt scenario. Snaran dras åt.

 9. Daniel Wiklund

  Läser i kuriren ” Glädjande miljonregn över forskare vid LTU”. Det är projekt som bidrar till den gröna omställningen som får pengar. Fem forskningsprojekt får 2 miljoner var. Två projekt handlar om vätgas. Det ena ”Beklädnad av trycksatta lagringsenheter för vätgas”, det andra ”Vätgastransport i rörledningar”. Dom får max 2,5 projekt på sig att arbeta med sin idé. Det är Kempestiftelsens Jubileumsfond som står för pengarna. Den gröna språnget leder nog till ett grönt paradis.

 10. Roland

  Nu senaste dagarna har Vattenfall gått ut med att vilja bygga ut vattenkraften.
  https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/energi/vattenfall-vill-bygga-ut-vattenkraften/

  Men det är mycket om det KAN byggas ut. Antar det är miljöprövningar osv. Problemet borde kvarstå pga balansen mellan norr och söder blir större.

 11. Lasse

  SMHIs blogg jämför de olika normalperioderna;
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/hur-mycket-har-temperaturen-andrats-mellan-de-tva-senaste-normalperioderna-1.195034

  Där hänvisas till en längre skrift som är intressant eftersom de inte förnekar solen och molnens roll i dagens uppvärmning. De tom tar upp det faktum att jordens albedo varierar och bidrar till uppvärmningen.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.189743!/Klimatologi_69%20Observerad%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring%20i%20Sverige%2018602021.pdf
  Avsnitt 3.4 Solinstrålning
  Avsnitt 4.3 Ökad solinstrålning de senaste decennierna.
  Läsvärt och insiktsfullt! Grundas på Wilds forskning.
  Global dimming och global brightening.
  Nämnas bör är att denna forskning inte finns med i IPCCs kap 7 om aerosoler.(vad jag kunde se i alla fall)

  På en direkt fråga om detta bidrag hade kvantifierats så var svaret nekande!
  Ett citat:
  ”Liknande tendenser för solinstrålningen ses i stora delar av Europa (Wild et al. 2021).
  Mätningar både i Sverige och på andra håll i Europa utförda före 1980-talet tyder på att solinstrålningen var högre under 1950- och 1960-talet än under 1980-talet. Specifika mätningar av de luftburna partiklarnas effekt på den inkommande solstrålningen (aerosolpartiklarnas optiska djup) görs både av SMHI och andra väderinstitut. Men för
  Sveriges del är dessa mätserier ännu för korta (startår 2007) för att tas upp här.”

  Kanske dags att sluta förneka moln sol och aerosoler! 😉

 12. LasseS

  I DN Debatt 19 oktober 2021, dvs efter AR6 publicerats skriver Thorsten Mauritzen och Deliang Chen, två av huvudförfattarna till rapporten:
  ”Att likställa klimatförändringarnas risker med mänsklighetens undergång saknar vetenskapligt stöd”.
  ”att vi är nära en tröskel (”tipping point”) där jordens klimat plötsligt förändras och blir svårt eller omöjligt att stabilisera… till exempel att då koldioxidbudgeten för 2 graders uppvärmning är förbrukad kan fortsatt uppvärmning inte hejdas…Detta är dock ogrundat och stämmer inte med vad forskningen säger. Det finns ingen evidens för sådana icke-linjära effekter på global nivå i prediktioner för det närmaste århundradet”
  När två forskare och huvudförfattare från WG1 skriver detta bekräftar de att vetenskapen INTE anser att det föreligger någon klimatkris det närmaste hundra åren. Men massmedia och public service kommenterade inte denna artikel och allt föll i glömska. Men när Elsa Widding säger samma sak då går drevet mot henne.
  Idag intervjuades Johan Rockström i TV4 och antydde att hon inte förstod fakta och pratade om risken för ”tipping points”, det som WG1 avfärdar.
  Det är synd att Deliang Chen och Thorsten Mauritzen inte vill, kan eller vågar rätta till alla påståenden om klimatkris som just nu dagligen översvämmar massmedia och SVT/SR.

 13. tty

  #10

  Det är alltså effektutbyggnad det gäller. Alltså flera turbiner i befintliga dammar.

  Det ironiska är att detta redan gjorts en gång, när vattenkraften övergick från att vara baskraft till att leverera toppkraft och kärnkraften blev baskraft, men när vattenkraften skall vara toppkraft för den opålitliga vindkraften krävs det mera.

  Det kommer oundvikligen att innebära hårdare reglering av älvarna, alltså raka motsatsen till den officiella ”100-års återställningen”. Men när det gäller att stödja vindkraften faller ju alla miljöhänsyn.

 14. Ernst Herslow

  Ett helgtips: lyssna på Magnus Stenlunds mycket intressanta och roliga samtal om klimatfrågan med en AI: https://swebbtv.se/w/ivvy4VPLnTx5ZHK896pSJ3
  En ögonöppnare!

 15. Göran

  Igår stötte jag på några människor på ett torg som var klimataktivister. Jag frågade dem om de kunde tala om vad klimatkrisen bestod av? Var i världen är det kris på grund av klimatförändringar?

  Aktivisterna kunde inte ge mig ett svar.

  Idag tänker jag. Om tio år kan vi inte sitta på detta torg och titta på liv och rörelse, utan stället kommer vi bara se tomma affärer och någon enstaka människa som rör sig där.

 16. Karl Eider

  #14 Ernst

  ChatGPT har tränats på insamlad informaton, på samma sätt som nästa alla AI-lösningar. Indata har naturligtvis mänsklig härkomst. Man får de svar som finns i träningdata. Mycket blir då av typen konsensus, eller PK.

  För att efterlikna mänsklig variation eller kreativitet så brukar man slumpa mellan olika kombinationer. På så sätt får man olika svar, om man ställer om samma fråga.

  En lättfattlig beskrivning av hur ChatGPT är gjord kan ses här:

  https://youtu.be/WAiqNav2cRE

 17. L

  Rockström är han forskare inom klimatet eller har han gjort karriär inom området.

 18. Daniel Wiklund

  Har just varit på en cykeltur. För några timmar sedan var det 4 grader. Nu är det 1 grad och snön vräker ner. Igår hade vi 13 och I förrgår 16 grader. Den globala uppvärmningen har tappat fart. Men det var skönt några dagar när vi hade global uppvärmning.

 19. Nr 11 Lasse
  Bra att det finns med någonstans!

  Just dom parametrarna verkar alltför svårberäknade för både vetenskapen och dagens alarmister, särskilt dom senare vill helst låtsas som att detta inte ens finns.

  Tyvärr får man en allmän känsla av att dagens politiserade klimatvetenskap omedvetet sågar av grenen dom sitter på.

  Ex v har man fortfarande svårt att samsas om effekterna av en varmare eller kallare havsytas påverkan med mer eller mindre avdunstning.
  När man läser om englands svåra värmeböljor och torkår på 1800- talet så kan man förvånas – eftersom detta var under Lilla Istiden, det var lika varmt då som nu, vissa somrar.

  MYCKET återstår innan vi ens börjar förstå – det är därför jag tycker att vårat historiska facit över väder och temperaturer, till havs och över land, är så viktigt – och jag förfasas över att man idag har börjat ändra i forna tiders mätningar.

  Dagens ohemula rädsla för data eller diskussioner som strider mot alarmisternas klimathotsteori är uppseendeväckande – den rädslan borde någon göra en vetenskaplig studie över!!

 20. Ladde S #12,

  Rockström har tjatat om sina tipping points i över 10 år nu. Det hjälper tydligen inte att IPCC avfärdat den teorin. Istället envisas han med att ljuga och säga att ”vetenskapen säger”. Konstigt att ingen på SVT, SR eller TV4 har avslöjat lurendrejeriet vid det här laget,

  Men idag är det nog så att IPCC, WG I, inte anses vara tillräckligt. Nu är det medias egna påhittade skräckscenarier som är den ”etablerade vetenskapen”. Detsamma verkar tyvärr gälla för SMHI, Energimyndigheten och riksdagen.

 21. Nr 13 tty
  Den hårdare regleringen är redan här – så det visslar om det.

  Jag har mer än 40 års erfarenhet från älv och forsfiske i klarälven vid höljes.

  Dom senaste årens vindkraftutbyggnad påverkar flödet extremt, upp och ner som en jojjo.

  Vän av ordning säger då – men vattendomarna då?
  Vattendomarna skrevs för väldigt längesedan och dom visste inget om den kommande obalansen i produktion, frekvens och överföring – det finns ett mycket stort spelrum för korttidsreglering.

  Just klarälven har varit en sorgesam utveckling dom senaste åren – särskilt runt 21 på kvällarna brukar vattnet tokstrypas och då har vi vid flera tillfällen fått se mängder av harryngel och andra som hamnar på torra land.
  Stora älvar producerar massor av ton med insekter och dessa får svårt att klara dessa fluktuationer.

  Folket i dalen klagar på misären och många noterar inte bara fisksamhällets förändringar utan märker också hur rutorna på bilen inte längre kletas ner av insektssvärmarna – krisen är i full blommning.

  Martin Falklind ( filmare och journalist) har faktiskt lyckats att få detta framfört i SVT – men det var nog för att dom inte fattade vad han faktiskt sa.

  Våra 4 nationalälvar och en eventuell utbyggnad var senast veckan som gick uppe i en artikel i Di – och den diskussionen syns allt oftare – min gissning är att bolund och grönisarna skulle applådera detta.

  Det är mycket hög tid att sluta kalla omställningen för grön.

  Ett samhälle skall byggas på principen om hållbart, inte grönt!

 22. Ivar Andersson

  Glädjande nyheter om årets sommarväder. Vi behöver inte åka till Medelhavet för att sola och bada.

  ”Långtidsprognosen: Så blir vädret i sommar
  Mycket pekar på att sommaren 2023 blir betydligt varmare än normalt. Den heta och extremt torra sommaren 2018 kan återupprepas visar långtidsprognoserna inför sommaren.
  Mitt tips är att köpa på sig fläktar, säger Madeleine Westin, meteorolog på TV4.”

 23. Ivar A #22,

  År 2018 hade vi fortfarande Ringhals 1 o 2 kvar. Skulle 2018 års torka och värme återkomma så har vi inte längre el för att köra vare sig AC eller fläktar.

  Nyfiken: Vad baserar de sin prognos på? Har de en kristallkula? Långtidsprognoser brukar sällan stämma.

 24. Nr 22 Ivar.
  Jag har faktiskt tänk samma som meteorologen – vårens väder är snarlikt det som var 2018, ostliga vindar, kallt.
  Fortsätter ostan att dominera blir det mycket torrt och varmt!

  Nao- har ju konsekvent uppvisat ett annat mönster i ett par månader – den västliga luftströmmen träffar långt söderut.

  Sedan flera år har det funnits ett stort område med kallt ytvatten söder om grönland och island – och min killgissning är att vi runt 2015 gick in i kallfas i atlanten…då blir det generellt varma, torra somrar i europa.
  Det är därför alarmisterna nu riktar in sig på värmeböljor i europa, oddsen har ökat.
  För mig som förnekare återstår det att leva på hoppet om att vi snart återgår till västliga luftströmmar över skandinavien.

  Det vore skönt med en lågtrycksommar och fint fiskeväder.
  Blir det som 2018 kan vi dock glädjas åt en ny explosion av skogsfågel – dessa älskar varma, torra försomrar och producerar då en mycket hög överlevnad för kycklingarna.

  Fågeljägarna minns hösten 18 med glädje – en av dom bästa säsongerna på flera decennier, även kungsörnarna uppskattade tillskottet.
  Karpfiskarna frodades 2018 och abborrarna i dom större sjöarna hade ett närmast magiskt tillväxtår, massor av sol, plankton och småfisk.

  Den klimatvariationen vi har på 1 eller 2 grader ger olika arter goda och dåliga år men innebär inget hot mot helheten i vårat viktiga ekosystem – det kan fortsätta att frodas…om inte vi människor förstör det med läkemedelsrester eller 1000 mil tungvägar till hopplös vindkraft.

 25. Tillägg till 24.
  Det roliga var att svt rapport hade ett inslag om den lyckade häckningen för skogsfågel 2018 – dom hade då ett inslag från dalarna där dom intervjuade en jägare om tjädrarna – jägaren trodde det berodde på att dom hade jagat ner mårdstammen….
  Skogsfåglarnas beroende av gött väder på försommaren för lyckad häckning är dock allmän kunskap för biologer – men det missade naturligtvis svt.

 26. Nr 1 Gabriel.
  Stort tack för ditt mycket gedigna arbete med initierade artiklar inom klimat – hoppas du fortsätter, nu är fakta och diskussion viktigare än någonsin!

 27. Lars Cornell

  ”Vi behöver inte åka till Medelhavet för att sola och bada.”
  Jag badade första veckan i april. Om det var kallt? Nej, jag hade kläderna på.

 28. Dagens israpport från smhi 23-04-22.

  Bottenvikens norra skärgårdar 40 – 70cm fast is eller15-60cm sammanfrusen drivis.
  I södra skärgårdarna 20 – 50cm fast eller sammanfrusen drivis.
  Till sjöss – mycket tät, vallad eller hopskjuten drivis, med sprickor och råkar centralt 30-60 cm.
  Kommande dygnet, svag isdrift och långsam avsmältning.

  Det där låter inte så vansinnigt klimatkrisigt i mina öron.

 29. Lars Cornell

  Det kryptiska jag skrev i #27 kanske kräver en förklaring.

  När jag var ung tänkte jag ”tänk om isen brister”. Jag var helt enkelt rädd.

  Så blev jag medelålders och skulle bygga ett hus på en ö. Jag var tvungen att ta mig över. Då ändrade jag mitt sätt att tänka till ”vad skall jag göra när isen brister?” Och brast gjorde det. Varje år plumsade jag i några gånger. Isdubbar har jag alltid haft men aldrig använt. Använd luften i kläderna och stövlarna i stället. Skall du fumla med isdubbar missar du den möjligheten.

  Lägg dig på sidan i fosterställning. En arm på isen. Stick upp en fot på isen med hjälp av luften, men det måste gå fort. Räta på dig. På 20 sekunder är du till hälften uppe.

  Sedan snurrar du runt och du är helt uppe. Men försök inte att stå upp eller sätta dig på isen för då plumsar du troligen igen. Rulla bort ett stycke innan du gör ett nytt försök att stå upp.

  Jag underkänner fullständigt isdubbmetoden som kommunerna lär ut. Den fungerar bra i en vak som sågats upp. Men vem går genom isen under sådana förhållanden? Att använda spark är en dödsfälla. Brister isen då är den så tunn att du inte tar dig upp igen.

  Under mina 80 år i skärgården har jag nog gått igenom >80 gånger. Att jag fortfarande lever är inget bevis. Men det gör det trovärt att det jag påstår har relevans.

  När jag nu närmar mig de nittio kommer en ny epok. Jag är inte vig och stark som förr. Vilken strategi och metod skall jag använda då?

 30. Nr 29 Lars
  Oj, vilken erfarenhet!
  Själv är jag en åldrande( 56) pimpelfanatiker och isklättrare och har med stigande ålder börjat med flytväst när det ser vanskligt ut på sjöar och hav.

  Att rulla undan vaken är bästa sättet och flyter man på flytvästen går det oväntat lätt.

 31. Lars-Eric Bjerke

  #29 Lars Cornell

  Du kan kanske lära av långfärdsskridskoåkarna.
  – Var inte på isen ensam
  – Använd ispik
  – Använd ryggsäck med ombyte i vattentät säck som också ger dig flytkraft
  – Ha kastlina i ryggsäckens ytterfack
  (Om man inte gillar att bli blöt kan man använda en tunn torrdräkt i goretex, fast den kostar en del.)

 32. Daniel Wiklund

  # 29 Lars C Du verkar stämma in på det Darwin skrev ” i en spänstig kropp finns en spänstig själ”. I idrottens värld blir man veteran vid 35-årsålder. Du är veteran +++. Det är fint att få ta del av din kunskap. Förhoppningsvis till dess att du fyller 100.

 33. Lars Cornell

  #31 Lars-Eric Bjerke
  Vem skall lära av vem menar du?

 34. Claes

  apropå MAGMA 4

  När vi gick med i Eu eller däromkring, var ett av rmoderaternas främsta argument att man skulle slippa det värsta av socialdemokraternas värsta politil. Det har blivit mycket värre. Nu ser vi full gas med all sossepolitik

 35. Lars Cornell

  #32 Daniel Wiklund.
  Kanske. Men Darwin kan ha haft fel, kanske tvärt om. Själen skapar kroppen.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Korrelation
  Andra vet mer om det än vad du och jag vet. Men de kanske inte lever längre.

 36. Daniel Wiklund

  # 35 Lars C Spännande tanke att det är själen som skapar kroppen. Jag har varit lite blind där. Som idrottslärare och tränare så låter Darwins teori bra. Men det kanske är tvärtom.

 37. Christer Eriksson

  Daniel Suhonen slår nytt rekord i dumhet.
  Han anser att det är Sd s fel att askarna dör,att det är för många brännmaneter i vattnet, att det är algblomning.

  Börjar argumenten tryta mot Sd eftersom han behöver ta till sådana lågvatten märken i sin argumentation mot Sd.

  Ja herregud.

 38. mattias

  #37
  Ja, faktiskt ovanligt korkad. Han skriver som en förment bildad person – men blir avslöjad som rätt okunnig i biologi. Asken – symbolen för uråldrighet – yggdrasil – håller på och dör. ”Redan första våren såg jag att något var fel med askarna. Bladen kom sent…”
  Asken är det lövträd som slår ut sist av alla lövträd på våren och fäller sina blad först. Inget konstigt med det. Det är också ett ädellövträd som inte gillar kyla särskilt bra. Askskottsjukan som orsakas av en svamp dödar askarna. De första fynden i Sverige gjordes 2001. Varför den sprids är oklart.
  Här ska man förstå att artutrotning har en politisk orsak och ytterst på grund av klimatet. Sedan börjar körsbärsplockningen.
  ”…brännmaneterna gör det omöjligt att bada från klipporna.” Nu är det plötsligt dåligt att en art verkar öka (byggd på någon anekdotisk bevisföring). Även här ska förstås att det har med klimatet att göra – det uttalas som vanligt inte explicit. Brännmaneter trivs framförallt i kalla hav och förekommer sällan längre söderut än 42 grader latitud.

 39. AndreasF

  Nu kokar det i Thailand påstås det. Det märkliga är att jag inte ser några onormala temperaturer i Bangkok för årstiden när jag tittar på prognoserna. Och hög luftfuktighet är väl tämligen normalt i tropikerna? Kan någon kunnig person reda ut detta. Är det rekordvarmt i Thailand?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kne8JE/varning-extremvarme-i-thailand-54-grader-i-phuket

 40. Berra

  #39 AndreasF

  Enligt venusky så är det hyffsat normalt där just nu

  https://www.ventusky.com/?p=10.9;108.1;4&l=temperature-anomaly-2m

  Fast det kan ju lokalt ”klimat” enligt modeller och inte opålitligt väder….

 41. Daniel Wiklund

  Thailand har kanske fått lite globalvärme från Luleå och Norrbotten. Vi har just nu 0 grader. I min ungdom var jag vänsterextremist (KFML/SKP), så jag har känsla för sånt som är extremt.

 42. Nr 39 Andreas.
  Jag är inte en kunnig person men enl statistiken är normal temperatur i bankok i april 35 grader och normalt toppvärde för månadens varmaste dag 38 grader – att 42 grader skulle vara rekord låter klart mysko – men rekordet som även rapporterades på rapport blandar in upplevd hetta…och då trollar man plötsligt bort alla gamla rekord som baseras på uppmätt – inte upplevd temperatur.

  Redan 1915 var det över 30 grader celsius på grönland, så att bankok aldrig nått upp i 42 grader låter som draget ur hatten.

  Men du får se det som lite spännande att temperaturrekorden numera inte handlar om uppmätta värden – utan upplevda.

  Svt jobbar för den illgröna omställningen.

  Själv har jag tagit en joggingtur i norra usa när det var 41 grader i skuggan, i mitten på 1990- talet…det gick utmärkt tills jag efter några kilometer blev väldigt torr i halsen…
  Mitt personbästa på 10km löpning satte jag på 90- talet i trollhättan, då var det 32 grader och världens åskoväder med hög luftfuktighet.

 43. Gabriel Oxenstierna

  Magnus B 26

  Tack! Det känns som att ’Kraften’ är med mig.

 44. Staffan Lindström

  39 AndreasF

  ”Värmevarningen omfattar stora delar av Thailand.

  I Bagna-distriktet i Bangkok nådde temperaturen 42 grader på lördagen medan värmeindexet, som mäter hur temperaturen känns, visade på 54 grader.

  Ett nytt rekord, enligt den meteorologiska avdelningen, rapporterar Reuters

  Även på semesterön Phuket väntas indexet för hur temperaturerna känns visa över 54 grader.

  – Det som händer just nu orsakas av klimatförändringar, som påverkar onormalt väder och ett fenomen som kallas extremt väder, säger Mathinee Yucharoen, forskare inom kustoceanografi och klimatförändringar vid Prince of Songkhla University, till Reuters.

  Temperaturen kommer att överstiga 40 grader i minst 28 provinser på lördagen.

  – Även om jag vrider luftkonditioneringen till 20 grader svettas jag fortfarande, Supichaya Jittaleela till Reuters.”
  REUTERS förmedlar detta… Efter några minuters koll på Weatheronline och Thailands Met Office så kan man nog misstänka att … det är kreativa Bangkoktermometrar som visat 45,4C … OM ens de… Kanske CHAT-AI CHAT-HAI har tagit över världen…universum… I rest my case…

 45. Anders

  #16 Karl Eider. ChatGPT imponerar inte. Erkänner vid svåra frågor viktiga begränsningar och ber om hjälp…

  Fick bl a detta undfallande svar: ”Jag ber om ursäkt, som AI-språkmodell har jag inte förmågan att läsa artiklar. Jag kan bara svara på frågor baserat på den information jag har blivit tränad på att förstå. Kan du snälla ge mig mer information om artikeln så att jag kan ge ett mer korrekt svar på din fråga?”

  Samt: ”Jag som AI-språkmodell erkänner att jag inte kan läsa PDF-dokument. Min förmåga att förstå språk och svara på användarens frågor baseras på min tränade databas av textinformation och naturligt språkförståelsealgoritmer. Jag kan läsa och förstå text i format som HTML, vanlig text, markdown och andra liknande format. Men för att förstå och processa information i PDF-format krävs särskilda verktyg och programvara som jag inte har tillgång till. Hoppas det här klargör.”

 46. jax

  #14 Ernst Herslow #45 Anders
  ChatGPT hävdade just att det inte är möjligt att beräkna medeltemperaturen i mitt hus med en noggrannhet på ner till hundradelar av grader även om jag använder vetenskapliga metoder och verktyg. Däremot hävdar den att man kan beräkna årsmedeltemperaturen på jorden med denna noggrannhet, om man använder samma verktyg.

 47. Det var ingen tvekan om värmerekordrapporteringen ang Thailand från i svt och media igår hade en agenda.

  Jag tittade lite på dom officiella temperaturmätningarna för landet – det visade sig att dom inte började med detta förrän efter 1950 – och att det redan på 60- talet rapporterades temperaturer runt 45 grader.

  Vill man resa till thailand brukar dom varmaste månaderna beskrivas som ” regularly over 40 C”.

  40 – 45 i Thailand får nog ses som återkommande temperaturer över tid, utan rekorddefinition.

  Däremot var det enl Polar Portal dk 15 grader kallare än normalt under flera dagar i sibirien under förra veckan – vilket var mindre kul för lokalbefolkningen och djuren.

  Det är ett allvarligt faktum att många lider av klimatångest och självmord kan kopplas till denna ångest

  När svt och våra medier via agendarapportering förvanskar folks uppfattningar gör dom sig skyldiga till framkallande av fara – programmen borde därför förses med en varnande text innan inslagen.

  Att medvetet rapportera för att påverka folks uppfattningar om vetenskap – och med direktiv och agendor från myndigheter försätta folk i fara kan inte vara vare sig rätt eller tillåtet.

  Rätt om temperaturrapporteringen hade varit att sätta den i perspektiv av att mätningar började på 50 och 60 talet och att det redan uppmättes värmeböljor på 45 grader och att städernas infrastruktur numera försvårar vid värmeböljor – istället för dom in att det är klimarförändringarna som ger temperaturer över 40 grader i april.

  Mycket svagt vetenskapligt perspektiv.

 48. Håkan Bergman

  Man får väl glädja sig åt det lilla, vi tycks inte vara med.
  https://www.politico.eu/article/north-sea-global-power-plant-clean-energy-renewable-green-deal-climate-crisis/

  ”Collectively, our target for offshore wind in the North Seas is now 120 gigawatts by 2030, and a minimum of 300 gigawatts by 2050 — larger than any of the co-signatories’ existing generation capacity at a national level.”
  Kan ju vara ett skrivfel, men vad innebär ”North Seas”.
  Och vad är dom där gigawatten, installerad effekt eller nån beräknad medeleffekt? Nå man jämför med ”existing generation capacity”, då får man anta att det handlar om installerad maxeffekt, och det vet vi ju hur det blir i slutändan. Och självklart ingen prislapp.

 49. Håkan Bergman

  Vad skönt det måste vara att få festa runt på nån annans bekostnad.
  https://www.politico.eu/article/flaming-cocktails-meps-get-punched-eu-parliament-hits-town/

 50. Paul Håkansson

  https://swebbtv.se/w/pdcvoM4KkCkw34oasUz1dn

  Programmet börjar med att professor i tillämpad kärnfysik Jan Blomgren får den statyett han tilldelades under Swebbtvs konferens 25 mars 2023. Jan får Swebbtvs upplysningspris för sitt enträgna arbete att förklara hur Sveriges elsystem samt elmarknad ser ut. Mikael Willgert påtalar att den debatt om el och elproduktion i Sverige som så sakteliga börjar komma igång, till stor del är Jan Blomgrens förtjänst.

  I Tyskland går nu E.On ut och meddelar att de höjer priset på el med 45%. Detta meddelades samma dag som de sista kärnkraftsverken stoppades. I Tyskland har kärnkraft gett den billigaste elen, berättar Jan Blomgren, så detta är en delförklaring säger han. En annan förklaring är att Tyskland numera köper dyr flytande gas från USA i stället för den billigare från Ryska gasen de förut importerade. Ytterligare ett skäl är den ökade användningen intermittenta producentslag som sol och el, som måste kompletteras med fördyrande elproduktion för att balansera elsystemet. Tysklands höjda elpriser kommer att öka priset även i Sverige förklarar Blomgren.

  Finland nya kärnkraftsverk Olkiluoto 3 har till slut efter en lång försening kommit igång. Sverige har tidigare exporterat el till Finland och frågan är nu när detta upphör om det kommer att kompensera för den förmodat ökande exporten till Tyskland. Jan Blomgren gissar att den tidigare exporten av el till Finland är större en den förmodade exporten till Tyskland. Från det nya kärnkraftverket i Finland finns en överföringskabel till svenska kärnkraftsverket i Forsmark. Detta kan leda till att det blir ännu större prisskillnader mellan elprisområde 3 och 4. Men, utbyggnad av kraftledning mellan dessa områden pågår, vilket kan minska denna skillnad säger Blomgren.

  Jan Blomgren har gjort en liten studie på de svenska matpriserna och han konstaterar att den kraftiga ökningen beror på politiska beslut. Dels genom de ökade energipriserna. Konstgödseln som mer än fördubblar skördarna tillverkas med hjälp av naturgas vars priser tiodubblades hösten 2021. Konstgödsel har alltså blivit radikalt mycket dyrare säger Jan. Dieselpriserna har också pressats upp pga kraven på att tillsätta ”koldioxidfria ” tillsatser (reduktionsplikten). I Sverige består dieseln av 30% av sådana fördyrande tillsatser medan EU förespråkar 6%. De kraftigt höjda elpriserna bidrar och så till de höjda matpriserna. Sedan har vi priset på utsläppsrätter som ska betalas också. Även svenska kronans fall jämfört med de valutor varifrån vi importerar de 50% av maten vi inte producerar bidrar till matens fördyring berättar Jan Blomgren. Summa summarum så vore det lättare att kalla ihop politikerna och fatta nya beslut för maten ska bli billigare än att kalla till sig de stora livsmedelsföretagens VD:ar för att be dem sänka sina marginaler anser han.

  Vattenfall har gått ut med att de genom olika förbättringar vid befintliga vattenkraftverk ska öka sin vattenkraftseffekt med 720 MW. Jan Blomgren berättar att detta dock knappast kommer leda till att mer energi kommer att produceras på ett år genom detta. Man kommer dock kunna producera mer under kortare tider. I och med de större fluktueringarna av elpriset har det blivit viktigare att kunna producera mer under de tider som elen är som dyrast.

  Tillsammans med en kollega har Jan Blomgren granskat lönsamheten för de svenska vindkraftverken. Det visar sig genom de ekonomiska redovisningarna för samtliga svenska vindkraftverk från 2017 och framåt, så går nästan alla med förlust. Inget av dessa bolag ger aktieutdelning. Ungefär 90% av ägandet för svenska vindkraftverk är utländskt. De talas om att Sverige tillverkar så mycket el så att vi exporterar stora mängder. Detta sker dock när det blåser och då blir elpriset mycket lågt, så någon större förtjänst på detta blir det inte. Blomgren berättar att de såg i sin studie att 2017 då det fanns färre vindkraftverk var lönsamheten för dessa bättre än vad den är i dag för samma verk. Det är rent av så illa idag att det är dyrare att driva ett verk än vad det genererar i inkomst. Vi kommer att få se många konkurser i den svenska vindkraftsektorn säger Jan Blomgren.

 51. Anders

  För att känna ChatGPT (snarare dess konstruktörer och värdegrundare) lite på pulsen, ställde jag två kritiska frågor på min taffliga svengelska:

  FRÅGA NR 1:
  You wrote about AI: ”Therefore, it is important to ensure that the data used is accurate and unbiased, and the algorithms are transparent and subject to ethical considerations.”

  My question to you (your databases, algorithms and trained phrases) will then be: Which human persons or organisations will perform these delicate tasks in reallity? Who will pay? When will it be done? Thanks in advance!

  SVAR ChatGPT NR 1:
  As an AI language model, I do not have the ability to provide specific answers to those questions beyond the general principles outlined in my previous response. However, I can offer some suggestions.
  It is the responsibility of the organizations developing and utilizing AI technologies to ensure that the data used is accurate and unbiased, and that the algorithms are transparent and subject to ethical considerations. This can be achieved through rigorous testing, ongoing monitoring, and investment in diverse teams to ensure a more equitable and representative approach.
  Governments and regulatory bodies can also play a role in enforcing ethical standards and transparency requirements for AI technologies. In terms of funding, it is also the responsibility of organizations to allocate resources for the development and maintenance of AI systems that prioritize ethical considerations.
  In terms of timing, there are already initiatives underway to address these concerns, such as the Algorithmic Accountability Act in the United States and the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR), which aims to regulate data processing and use.
  Overall, it is a complex issue that requires a multifaceted approach involving collaboration between governments, industry, and civil society.

  FRÅGA NR 2:
  What are the most expressed risks with an AI-based governance?

  SVAR ChatGPT NR 2:
  1. Bias and discrimination: AI systems can replicate and amplify systemic biases if they are trained on biased data, potentially leading to discrimination against marginalized groups.
  2. Lack of accountability: Since AI-based decisions are often made at a large scale and speed, it can be difficult for humans to understand and assess why a particular decision was made. This makes it challenging to hold decision-makers accountable for any wrongdoing.
  3. Loss of privacy: AI systems can access and analyze vast amounts of personal data, potentially leading to a loss of privacy for individuals whose data is being processed.
  4. Unemployment: The implementation of AI-based governance could lead to the displacement of certain jobs as machines begin to take over tasks previously performed by humans.
  5. Security threats: With the increasing reliance on AI for governance and decision-making, there is an increased risk of cyber attacks or other threats to the security of these systems.
  6. Dependence on technology: There is a concern that too much dependence on AI could make societies more vulnerable to technological failures or glitches, which could cause significant disruption.

  Tänkte att nån här tycker att detta är intressant.

 52. Nr 50 Paul.
  Professor Jan B visar att vindbranschen är olönsam nu och har en fullständigt ohållbar affärside
  – Men det värsta kommer om 10 år och framåt…slitage, rotorbyte och återställning kommer att skjuta förlusterna rakt upp genom ozonlagret och då står pensionfonderna, kyrkan och alla andra godtrogna ägare med svartepetter.

  Bolagen som bygger och säljer vindparker får skynda sig att roffa åt sig så mycket det går dom närmaste åren – för sedan kommer dom stackars ägarna att jaga dom med utlovade effektkalkyler och vackra lovord om prestanda.

  Rockström och Fn och Svt försöker skrämma oss att svälja det beska ekonomipillret dom säljer i gröna förpackningar – svälj, annars brinner jorden upp.

 53. Ann Löfving-Henriksson

  # 52 Magnus b. Och! Vem få stå för hela avfallshanteringen?

 54. # 46 jax

  ChatGPT hävdade just att det inte är möjligt att beräkna medeltemperaturen i mitt hus med en noggrannhet på ner till hundradelar av grader även om jag använder vetenskapliga metoder och verktyg.
  Det har den alldeles säkert rätt i 🙂

  Däremot hävdar den att man kan beräkna årsmedeltemperaturen på jorden med denna noggrannhet, om man använder samma verktyg. Detta är solklart jättefel. Visserligen anger IPCC temperaturen med två decimaler, men det är inte medeltemperaturen utan ett globalt medelvärde av en temperaturanomali. Osäkerheten anges av IPCC till ±0,2 grader i skillnaden mellan anomalin i dag och anomalin 1850-1900. Hur dom anser att osäkerheten fördelar sig mellan då och nu vet jag inte. Däremot kan man hitta detta på nätet: ”There is an increase of recent global temperatures of about 0.1C when moving from HadCRUT4.6 to HadCRUT5. Half of this increase is due to interpolation and half is due to using HadSST4 instead of HadSST3.” Det borde ChatGPT känna till och dra slutsatsen att ”medeltemperaturen” nog inte är bättre känd än inom några tiondelar. En sådan slutsats vore ändå fel därför att det är fråga om anomalier och inte temperaturer.

  Jag kan inte tro att jordens sanna medeltemperatur är känd ens inom ett par grader. Den är inte ens väldefinierad. Två meter över marken, vad innebär det på toppen av höga berg? Jag har för mig att man räknar sig ner till två meter över geoiden med något laps rate man gissar. Temperaturen i nedre troposfären är bättre definierad, men jag har svårt att tro att man kan mäta ett medelvärde med ett absolutfel mindre än en grad. Där finns ju också problem att definiera vad man menar. Medelvärdet viktat med någon höjdprofil för mätinstrumentet? Hur göra över Himalaya etc.

  ChatGPT har blivit feltränad. Kanske av att läsa IPCC:s rapporter 🙁

 55. Nr 53 Ann.
  Ja det blir nog även det pensionsfonder och skattefinansierade obligationer – själv har jag svårast för detta med att den gröna omställningen ger oberänsad tillgång till pensioner – ett livsverk kräver respekt!

 56. UffeH

  Som av en händelse så har WUWT idag publicerat en gadjet som visar jordens medeltemperatur live, med en 2 minuters uppdaterings intervall.
  En kul grej när man vill diskutera temperatur med de ”gröna” och inte avvikelser från en tänkt temperatur.
  Just nu, för några minuter sen var jordens temp 14,5 grader plus minus 0,34.
  här är länken https://wattsupwiththat.com/2023/04/22/in-honor-of-earth-day-two-new-exclusive-wuwt-features-are-now-online/

 57. jax

  #54 Leif Åsbrink
  Kan bara hålla med. Ger en kort sammanfattning av ChatGPT:s svar på mina frågor med ett citat:

  ”While it may not be possible to calculate the temperature in your house to the same level of accuracy as the global mean temperature, with the right equipment it is still possible to get an accurate measurment”

  I frågan specificerade jag att jag skulle använda samma vetenskapliga verktyg och metoder som vid beräkningen av den globala medeltemperaturen. Att mitt hus blev inblandat berodde på att roboten bara tjatade om ”climate change” när jag nämnde beräkningen av globala medeltemperaturer. När det gällde mitt hus gav den ett rimligt och någorlunda korrekt svar. Alltså att det inte skulle gå att beräkna medeltemperaturen med ett så litet fel som några hundradels grader. Utan att den blandade in klimatet!

 58. Dagens industri, artikel idag – t o m ESG förvaltaren säger att vi skall skippa sol och vindkraftbolag i aktieportföljen, inte ens servicejätten vestas får ihop ekonomin.
  Tänk då dessa stackars ägare av sk vindparker och soldito, hujedamej – vi rusar mot samma avgrund som storbritannien…
  Det blir nog soppkök och kalla hus.

 59. foliehatt

  Dagens Nyheter är en av de mest koldioxidalarmistiska stora tidningarna i Sverige. De låter sällan sanningen stå i vägen för en alarmistisk story – eller ens att nyansera innehållet.

  Följaktligen känner de ett stort behov av att deklarera att de minsann INTE sprider propaganda, utan är mycket stringenta i sin publicistiska gärning – och avslutar således alla artiklar med följande textruta:

  Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik

  Jag får lite samma känsla som när jag handlar på lågprisaffärer – alla billiga varor heter något med ”de luxe”, ”d’or”, ”lyx” – eller andra superlativer som är tänkta att sudda bort stämpeln ”budget”

  DN är helt enkelt ”de lux”-journalistik – när de själva får stå för utvärderingen.

 60. jax

  #59 Foliehatt

  Vet ingen annan svensk tidning som tappat så mycket trovärdighet som DN. Har läst DN sedan jag var liten, alltså över sextio år, men orkade inte med överdrifterna och de rena lögnerna längre så ja sa upp prenumerationen i vintras. Tidigare betraktade jag tidningen som en av de mest trovärdiga i Sverige, men när Per Mortensen dog så försvann den siste sansade journalisten. Han skrev iofs bara krönikor på slutet, men han hemföll aldrig åt lögner och överdrifter.
  Det enda jag nu saknar är deras korsord. Speciellt söndagens.
  Två andra tidningar som gått samma öde till mötes är ju Guardian och New York Times. Troligen har väl DN bara följt i deras spår.

 61. Anders

  Nyckelanledning för att bygga vindkraft, framförd av chef på Lst Gotland: – Men när man pratar om biologisk mångfald och skyddet för arterna så är ju den största påverkan på många hotade arter klimatförändringarna. Kan vi då göra saker för att minska den förändringen så är det positivt, säger Stefan Persson.

  Vän av ordning undrar då, var finns detta vederlagt? Eller som kidsen lärt sig på dagis; ”källa på det?” Tala om faktaresistens!

 62. UWB

  #50
  Som komplement till det Jan tar upp så påverkar ökad intermittent kraft ledningssystemet. Polen stängde ner vissa vind- och solproducenter i helgen, för att de producerade för mycket el så systemet hotades.

  Notera att detta sker två månader före sommarsolståndet (midsommar), så vad ska komma och hur är Sverige förberett för motsvarande. Som Jan även visat tidigare, detta har skett i Kalifornien ett antal gånger.

  https://www.foxbusiness.com/energy/polands-grid-operator-disconnects-wind-solar-facilities-oversupply-renewable-energy

  Jag väntar bara på att ansvariga politiker går ut och säger: ”Vi såg inte detta komma…” – speciellt om de har grön kostym.

 63. UWB

  Läs även Einar Fjellmans tankevärda insändare i ATL. Den visar tydligt på politikernas oförmåga eller vilja att lära sig hur ett elsystem fungerar rent fysiskt.

  Det visas tydligt när solpaneler är ”inne” – få förstår vilken negativ påverkan de har på elsystemet och hur lite de bidrar till det.

  https://www.atl.nu/okunskap-om-vindkraft

 64. Den första ladusvalan visade sig idag i Neuvy au Houlme, Normandie. Det är 3 veckor senare än vanligt. April har varit sval med få soliga dagar, men utan skarp frost. Ofta har vi några klara nätter med minus 5-6° i april och början av maj. Förra året blev det ingen frukt, förutom äpplen, därför att frosten den 10 maj brände av alla blommor och kart. Inte ens slånbären klarade sig.

 65. Micke

  Den 20maj +- en dag kommer tornseglarna till Umeå. Det ska bli intressant om det händer i år då det är en sen vår. Jag hoppas på värme för deras skull.