Öppen Tråd

rapsfalt

Full sommar. Rapsfälten står vackra. Efter den segt kalla vårvintern var vi förtjänta av en riktigt varm maj. Men nog skulle det behövas lite regn före midsommar. Veckans öppna tråd handlar om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michael E

  God morgon, Historieprofessorn Dick Harrison har skrivit en intressant artikel om hur vädret var mycket värre förr och hur kyla snarare än värme orsakat svält, hungersnöd och död, se https://www.svd.se/sluta-klaga-det-var-varre-forr

  Det är inte så ofta man ser den typen av artiklar i SvD som annars gått in för att ge stort utrymme för allehanda katastrofrapporter om klimatet.

 2. jensen

  Vem kommer inte ihåg ens barndoms somrar med 5 veckors högtryck i följd, på västkusten med morgonbris samt kvällsbris som en klocka. Perfekt för segling till yttersta kobbarna och tillbaks.
  I år i maj. kanske lite ovanligt, men ändå väder. So what?

  Dock ytterst intressant att läsa Björns kunniga förklaringar. Tack !!.

 3. Torbjörn

  Nic Lewis och Judith Curry har nyligen kommit med en rapport som tonar ner koldioxidens klimatpåverkan, men hur ser ni på denna rapport från Boris M Smirnov? Hur mycket sanning ligger det i hans påstående om att människans bidrag endast är 0,02K
  http://notrickszone.com/2018/06/04/atomic-physicist-human-co2-emissions-have-an-equilibrium-climate-sensitivity-of-a-not-important-0-02-k/

 4. jensen

  # 3
  Bra länk!

  Det var spec intressant att i kommentarerna läsa om John Kehrs förklaring angående OLR som termostat-knappen.

 5. Robert N.

  Vi i Sverige får försöka byta el mot mat, då solen skiner.

  ”Ett stenkast från Säve flygplats norr om Göteborg är det snart byggstart för Sveriges största solcellspark. Anläggningen får en yta på 11 hektar, knappt 16 fotbollsplaner, och kan förse runt 1.000 villor med energi.
  – Vi har sagt till bönderna som arrenderat marken att de får slå hö en gång till, för under augusti kommer vi att börja med etableringen ganska fort, säger Anders Fredriksson.”
  Klipp från NT.
  https://www.nyteknik.se/energi/sveriges-storsta-solcellspark-byggs-i-goteborg-6918848

 6. Mats Kälvemark

  # 3
  Smirnov tar nog bl.a. avstamp från den globala kolcykeln som illustreras av fig 7.3 i IPCC 2007 (AR4), se länken nedan. Flödena anges giltiga för 1990-talet. Man räknar däri kolekvivalenter, GtC. För att få siffrorna i Gt koldioxid multiplicerar man med 3,67
  https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-7-3.html

  Lägger mann ihop alla uppåtriktade pilar (= all koldioxid som avges till atmosfären) får man summa 218,2 GtC. Från fossil förbränning kommer 6,4 GtC och från ”land use change” 1,6 GtC, summa 8 GtC eller 3,7 %. Smirnov avrundar till ”about 5%”.
  5% av 0,4 gr Kelvin är 0,02 gr Kelvin
  Det tror jag är Smirnovs bakgrund till siffrorna om människans andel av temperaturpåverkan av koldioxid.
  Rätt eller fel, blir säkert kommentarer på detta?
  Man bör observera att det är stora osäkerhetsmarginaler IPCC:s diagram för alla delflöden. Det är väl egentligen enbart delflödet från fossil förbränning som är baserad på ”upmätta” data. Likaså är flödena för land och hav inte konstanta över tid. De påverkas ju bla. av temperaturen. Ökande temperatur i haven medför minskad löslighet (minskat upptag) och ökad avgasning.

 7. Kjell Lindmark

  Vad klimatalarmisterna än säger så är vi beroende av att det faktiskt finns CO2 i atmosfären. De nivåer vi har legat på tidigare 290 ppm är i det lägsta laget för att växterna ska klara torka utan att vissna. Dagens 400 ppm är även det lite väl lågt. Som exempel kan nämnas att risplantan ger bäst avkastning när halten ligger runt 1000 ppm CO2 i atmosfären och vid dessa nivåer skulle öknarna växa igen och vi skulle kunna öka odlingsarealerna rejält.

  Vid en högre halt CO2 i atmosfären behöver växtligheten färre klyvöppningar för att få i sig tillräckligt med CO2 för fotosyntesen vilket radikalt minskar växtens utsläpp av vatten vilket medför högre tålighet mot torka. Skördarna blir således större och kan mätta fler munnar. Och det är just det vi bevittnat under de senaste trettio åren med skörderekord som slagits flera ggr om.

  Som ett exempel länkas till en artikel från Lantbrukets affärstidning från 19 september 2002.
  http://www.atl.nu/lantbruk/sodra-sahara-borjar-ater-gronska/

 8. Per Erik Kihlstedt

  #6 Mats Kälvemark
  Jordens kolbalans
  Jag har också länge försökt att få ihop rimliga siffror kring kretsloppet av C i form av koldioxid.
  Allt mätt i Gt C i form av CO2, för att förenkla räknandet.

  Fossila bränslen.
  Tillskottet från fossila bränslen är c:a 8 Gt C per år. Därtill har man på senare tid börjat lägga till C från framställning av cement, vilket förefaller mig vara ett ”feltänk”. Visserligen frigörs en mängd CO2 utöver den som kommer från bränslet, men det tas tillbaka när cementen används till gjutning. Summa tillskott = 0.
  Det förefaller vara samma ”feltänk”, som när köttproduktion anses skapa ett nettotillskott av CO2. Antingen äter kon gräset, vi slaktar kon, äter upp köttet och förbränner det till CO2, eller också var där ingen ko och allt gräs vissnar på hösten och övergår till CO2. Samma mängd. Alla processer runt djurhanteringen ingår redan i de 8 Gt fossila bränslen. Summa tillskott = 0.
  Halten CO2 i atmosfären är resultatet av en mängd olika delprocesser. Resultatet är att halten C i atmosfären ökar stadigt med 2 ppm eller 4 Gt per år. (Lite väl stadigt kan man tycka. Mätning av naturliga fenomen brukar inte ge sådana jämna och fina kurvor).
  Dessa 4 Gt är nettot av stora processer där osäkerheten i var och en är större än 4 Gt. Det verkar dessutom som IPCC inte specificerat vissa stora processer. T ex: fotosyntesen i havet, som sannolikt är i samma storleksordning som den på land, d v s c:a 125 Gt per år. Inte heller har jag hittat någon uppgift på hur stor utgasningen är i samband med att havets temperatur stiger. Den torde vara stor, med tanke på de kolossala mängderna som finns lösta där.
  Lägger man ihop alla dessa flöden och försöker få nettot till 4 Gt per år i atmosfären landar man, (åtminstone jag) på att det totala flödet är i storleksordningen 500 Gt per år.
  Slutsatsen är att tillskottet av CO2 från förbränning av fossila bränslen är så litet att det försvinner i osäkerheten i flödena, dels på grund av mätsvårigheter, dels på grund av naturliga svängningar i temperaturen.

 9. Björn

  Michael E [1]; Länken leder till en betalvägg, åtminstone för mig. Men bortsett från det så har jag försökt vrida debatten mot andra mer väsentliga faktorer som påverkar väder och vind. Koldioxiden är i sammanhanget obetydlig jämfört med vattenångan och solens variabla högenergetiska UV som påverkar stratosfären och överliggande atmosfärslager. Det som klimatforskarna inte talar om är jetströmmarnas bestämmande av väder och vind och ekvatorområdenas dominans när det gäller konvektiva, både luft och vattenströmmar. Jetströmmarna förändrar lägen ständigt på grund av UV-strålningens variation i stratosfären, med följd att den atmosfäriska cirkulationen moduleras i takt med UVs variation. Vi har haft en gynnsam period under 1900-talet på grund av det som solforskarna kallar ett solar grand maximum, som nu är slut och som istället ersätts av ett begynnande solar grand minimum, alltså ett sådant soltillstånd som rådde före det gynnsamma 1900-talet. Det jag egentligen vill komma fram till är att en solaktivitet som påverkar jetströmmarna negativt är just det som rådde under Lilla istiden fram till efter Dalton minimum. Då rådde stora variationer mellan varmt och kallt och eftersom vi nu går mot en liknande solaktivitet så vad kan vi då förvänta oss? Vi får mera extremer av allt, för en mindre aktiv sol kan bara efterlikna en vädersituation som rådde före det gynnsamma 1900-talet. Sådan är naturen och vi kan bara anpassa oss efter de lagar som styr den.

 10. Lasse

  I Arktis pågår det , för alarmister, helt oväntade:
  https://realclimatescience.com/2018/06/arctic-meltdown-update-5/

  Talet om en accelererande uppvärmning i Arktis på grund av mindre istäckt yta har länge förbryllat mig.

 11. jensen

  Kort fråga till Björn: Är jetströmmarnas effekt väder eller klimat?

  Ett annat ämne: Befolknings-utveckling och levnads-standard-utveckling är ju till stor del ( största) beroende på energiutvinning, där EROI nu tycks bli allt lägre.
  Samtidigt tycks energifrågan alltmer vara sammankopplad med ekonomiska systemet.
  Hur skall man nu förena dessa bägge med kommande ekonomiska system (Reset)

  https://kingworldnews.com/andrew-maguire-6-9-2018/

 12. Peter F

  https://www.vk.se/2380571/paven-laste-lusen-av-oljebolag

  Och hur ska han lösa det här ? Med hjälp av högre makter ? Och det är 1,3 miljarder som saknar el. Vad skulle det kosta att ge dem trygg eltillgång via sol och vind ?

 13. Björn

  jensen [11]; Jetströmmarnas effekt är väder. Klimat är något som är permanent över lång tid.

 14. Björn

  Ett tillägg till [13]; Läs den här Synoptic Discussion – February 2018 från amerikanska NOAA, speciellt notisen i början.

  https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/synoptic/201802

 15. Olav Gjelten

  Är det bara jag som befarar att det långvarigt varma och soliga vädret denna sommaren kan spela miljöpartiet direkt i händerna om det fortsätter?
  Jag ser redan nu framför mig hur gröna extremister kommer att basunera ut att ”klimatförändringarna finns här och nu” och ”experter” på teve som kommer att säga att det går värre och fortare än vad de någonsin befarat.
  Fortsätter värmen och torkan utöver sommaren finns det all anledning att känna bekymmer inför det stundande valet. Det klimathotstroende svenska folket kan mycket väl komma att förlita sig mest på originalet i klimatpolitiken och ge sina röster på MP framför att rösta på partier som de tycker inte tar klimatfrågan på lika stort allvar. Får vi ”århundrades sommar” befarar jag att miljöpartiet mycket väl kan bli Sveriges största parti under valet. Vi har sju klimathotstroende partier i riksdagen. Blir klimatet debattämnet i valet har MP tveklöst kapasitet att plocka röster från alla dessa partier. Eftersom miljöpartiet utgör ett möjligt alternativ för så många väljare kan situationen mycket snabbt förändras från att ha haft ett väljarstöd på runt fyra procent till kanske över 20 i valet.

 16. Björn

  Olav Gjelten [15]; Jo, om SMHI och klimatforskare spelar med och låter folk tro att detta fina och varma väder beror på det infantila begreppet ”klimatförändringarna”, kanske det kan få viss inverkan. Men om klimatforskare och ansvariga på SMHI spelar med, biter de sig själva i svansen, för kunnandet om atmosfärens cirkulation och solforskarnas snabbt växande kunskaper, kommer snart ifatt dem. Det går snart inte längre att gömma sig bakom mantrat ”klimatförändringarna”.

 17. Ingvar i Las Palmas

  https://wattsupwiththat.com/2018/06/has-climate-change-advocacy-has-run-its-course-it-sure-seems-so/

 18. Ingemar Nordin

  Olav G #15,

  Du glömmer att folks minne är kort. Har de redan glömt den kalla och sega vårvintern? Ja, kanske. Men då glömmer de också den varma maj när deras semester i juli och augusti får ett skitväder; kallt och regnigt. (Om det nu blir det.) Det är långt till valet.

 19. Peter Lindkvist

  Radions P1 mässar mer ihärdligt än någonsin om global uppvärmning, men valmanskåren struntar fullkomligt i det och ger MP underbetyg. Trots hettan i maj uteblir belöningen. Folk är antingen inte så dumma som man tror, alternativt mer oroade av befolkningsförändringen som vi inte ska dikutera här.

 20. Intressant om toriumreaktor i ”Business Insider”
  http://www.businessinsider.com/thorium-molten-salt-reactors-sorensen-lftr-2017-2?r=US&IR=T&IR=T

  Toriumreaktorn har även en egen site
  http://energyfromthorium.com/

 21. Olav Gjelten

  Peter #19
  Jag tror du glömmer att opinionsmätningen du hänvisar till kanske skedde INNAN den stora värmeböljan egentligen kom.
  Först nästa opinionsmätning kan visa om vädret under maj har fått något politiskt avtryck.

 22. Peter Lindkvist

  Olav #20
  Mätningen genomfördes 14 maj-6 juni vilket borde vara tillräckligt för att fånga upp den effekten. Men – vi får se det accumulerade resultatet i nästa mätning/val.

 23. Olav Gjelten

  Björn # 16
  ”Jo om SMHI och klimatforskare spelar med….”
  Vad pratar du om?? Brukar de inte spela med väckelserörelsen kring klimatet??
  I brist på riktiga experter kan givetvis okunniga, gröna khmerer träda in som doktorer i något som kallas ”miljövetenskap” istället. Uppenbart fungerar det utmärkt.

 24. Håkan Bergman

  I all marknadsföring måste man veta precis vad man gör. Att appellera till folks okunnighet, i det här fallet deras oförmåga att skilja mellan väder och klimat, kan slå helt fel. Säg att nån tänker att MP sitter ju i regeringen och har ansvaret för klimatet, varför gör dom ingenting, dom har ju en klimatlag, använd den?

 25. #19 Peter
  Eller också har det gått upp för allt fler att det handlar inte om klimatet utan att det är ett makt-projekt.
  Global makt. Styrd av en nomenklatura som inte är vald i demokratisk ordning. Läs FN. I Europa försöker EU samma sak.

 26. Olav Gjelten

  Jag bävar för vad som kan bli nästa stora diskussionsämne i Sverige när migrationsdebatten efter hand ebbar ut.
  Vad som är nästan häpnadsväckande är att vi nu i 1 !/2 år haft en livlig debatt i ett ämne som sju riksdagspartier och all media varit emot. Ja, hur har det rent av varit möjligt att föra en intensiv debatt som bara de som blivit utsedda till ett avskyvärt avskum velat ha?
  Jag tror emellertid att migrationsdebatten går mot sitt slut. Då kommer frågan om VAD som blir nästa stora diskussionsämne i svensk politik. Vad tror ni politikerna och media själva vill ha??

  Jag tror jag vet det svaret. I det långa perspektivet tror jag också att makten i samhället åter vill få den samhällsdebatten de själva vill ha och inte tvärt om som det varit nu ett och ett halvt års tid.

 27. jensen

  # 13,14 Björn.

  Tack för entydiga och även synnerligen innehållsrika svar. ( 14 )

 28. Robert N.

  Någon eller några veckor med regn och rusk är nog för att folk – som ledsnat på gröna skatter och annat tok – ska ha glömt majvädret.
  Semestrarna är närmare en månad bort och då vill alla ha sol och värme.
  I Inlägg nr 5 skrev jag om solceller.
  Skulle det ha varit något som spelat klimathotarmedias i händerna så kunde rubrikerna ha varit.
  Solceller dödar böndernas boskap.

 29. Sören G

  Har folk redan glömt förra sommarens bedrövliga väder, kallt och blåsigt som det var. Och den kalla vintern då Golfströmmen påstods vara på väg att stanna.
  Tro de (journalisterna och politikerna) att folk är hur korkader som helst?

 30. Olav Gjelten

  Kjell Lindmark # 7
  Väldigt intressant. Varför kan vi inte få ett enda politiskt parti som står för sanning och rätt vad gäller klimatet och koldioxiden i luften?
  Och ännu värre; varför röstar folk som kallar sig klimathotsskeptiker antingen på ett parti som är helt ointresserad av klimatet eller på ett parti som använder lögnen för att få oss att acceptera sådant vi annars definitivt skulle vara emot? Det här är för mig själva tiotusenkronorsfrågan.

 31. Göran A.

  Hur ska det varma majvärdet och nu junivädret inte spela Miljöpartiet i händerna? Vi får alla berätta att vi har tur i Sverige som har detta vackra väder, för globalt har temperaturen minskat.

 32. Olav Gjelten

  Någon som vet hur Alternativ För Sverige ställer sig i debatten kring klimat och energi?
  Har vi partilösa dissidenter alls någonting att hoppas på inför framtiden?

 33. #26 Olav
  ”Nästa steg” har redan påbörjats. Någon form av censur av internet-media. Googles ”Sanningsfilter” som redan används. Hittar inte tillbaks till länken men jag lade in den på bloggen här för en tid sen

 34. Gunnar Strandell

  Olav Gjelten
  Jag tror att din farhåga är överdriven. Om klimatförändringarna lett till att vi får fint väder i södra Sverige tror jag inte att någon vill rösta på ett parti som vill ta bort det. bort det. Dessutom förstår de flesta svenskar att höjda skatter och avgifter plus subventioner av eldrivna bilar och cyklar inte kan påverka klimatet ens på mycket lång sikt.

  Växande kommuners underlåtelser när det gäller vattenförsörjningen skylls också på klimatförändringar, men det är nog ingen som tror att en höjd CO2-skatt löser de problemen.

  Räkna med att Sveriges befolkning är trötta på alla larmen och fortsätter att vända sig till de partier som skriker minst.

 35. Hittade:

  http://www.cfact.org/2018/02/16/googles-global-warming-search-bias-part-2/

 36. För oss som menar att klimathotspolitiken inte har med klimatet att göra, utan om makt och politik, och då med politik i syfte att eliminera västs marknadsekonomi och individuella frihet, publiceras idag en intressant artikel i den franska bloggen Contrepoints på detta tema, men i ett vidare perspektiv. För er som läser franska, ta tiden som behövs för att läsa artikeln av Vincent Bénard.

  Inledningen låter i fri översättning: ” Varje kamp mot en synnerligen nyttig teknologi är endast en batalj i det verkliga kriget, vilket främst förs mot vår (västerländska) civilisation och dess landvinningar.”

  Texten går ut på att vänstern, i bred mening, efter att ha förlorat kalla kriget, nu i stället försöker skada de teknologiska förutsättningarna för ett allmänt välstånd och därigenom skapa grogrunden för ett framtida kollektivt beslutsfattande och samhälle.

  https://www.contrepoints.org/2018/06/09/317798-les-luttes-technophobes-ou-les-habits-neufs-de-lanti-capitalisme

 37. Ingvar i Las Palmas

  Lars #36
  Mycket intressant. Franska. Inte en chans tyvärr, hade varit intressant att läsa. Man får hoppas att någon översätter till engelska

 38. ”37 Ingvar i Las Palmas”

  Artikeln publicerades idag, så den finns nog endast i originalversionen. Jag har just sänt ett e-mail till M. Bernard och frågat om det finns en engelsk översättning.

  Enligt min mening förtjänar artikeln en vidare spridning än enbart i Frankrike. Själv har jag sett likheterna i de olika anti-och alternativrörelserna. M. Bernard beskriver hur påfallande lika alla dessa antirörelser är till sitt upplägg och agerande.

 39. Göran A.

  Kopiera artikeln av M. Bernard och översätt den i Google Translate (translate. google.com). Det blir inte perfekt, men det går att läsa och förstå artikeln och vad M. Bernard vill framföra.

  Jag kan inte påstå att det framförs något nytt, men det kan bero på att jag har läst en del liknande artiklar på samma ämne. För egen del anser jag att socialister vill hitta nya argument för att implementera sin totalt misslyckade, destruktiva och farliga ideologi.

  Att förstå konspirationen om hur bland annat klimathotet ska hjälpa till att skapa en global makt är så pass komplicerad att förstå att den diskussionen kan lämnas utanför Klimatupplysningen. Sök information och diskutera det på andra ställen. Det är väldigt många pusselbitar med olika information som måste läggas för att få en helhetsbild.

 40. Kjell Lindmark

  Olav Gjelten #30
  Ja det finns många frågor som man saknar svar på. Men för att försöka förstå varför Riksdagens partier tycker i princip likadant måste man titta på vad som påverkar dem. Vi har sett att den politiska eliten alltmer främjar sig från vad allmänheten tycker. Man leder inte landet i de riktningen som är till gagn för sitt folk. Ambitionerna är istället inriktade på att främja det som kommer från Globalisterna. Vi har bl.a. hört önskemål från de flesta politiska partier att man önskar medlemskap i NATO. Man följer strikt alla beslut från EU och IPCC utan att ens fundera på om dessa beslut verkligen är till gagn för sina väljare. Man tar heller inte in någon second opinion från andra forskare än de som är ”godkända”. Likadant i MSM där röster som inte följer åsiktskorridoren aldrig får något utrymme.

  Vad väljarna anbelangar så kan vi inte lita ett dugg på våra makthavare då de är helt ointresserade att skapa och vidmakthålla Sverige som det goda samhälle det en gång var. Klimatet är en sådan fråga som egentligen är ett icke problem som målas upp som vår tids störta problem medan 40 miljoner människor i världen dör i förtid per år på grund av metabol sjuklighet och fetma. Denna farsot tar man ingen notis om, att den processade sockerindränkta industrimaten gör oss sjuka. Löven stod i TV och sa att Arktis is håller på att försvinna vilket är en ren lögn.

  Alltfler väljare känner svikna av sina gamla partier och nya populistiska partier växer upp inom hela EU. Detta ses som ett hot av Globalisterna och denna fråga ligger högst på dagordningen på helgens årliga Bilderbergmöte i Turin. Det är på dessa hemliga möten där ingen information lämnas om vad man kommit fram till som Globalisterna ställer önskemål eller krav på vad man förväntar sig av den politiska, ekonomiska och mediala aktörerna inom västsfären för det kommande året.

 41. Håkan Bergman

  Google translate funkar rätt bra mellan dom stora språken, säg engelska, franska, tyska.

 42. sibbe

  # 41 Gunnar:
  Du har alldeles rätt. Kan man engelska så bör man översätta till tyska eller franska. Och tvärtom, kan man tyska kan man översätta någorlunda bra text till engelska eller franska.

 43. ”39 Göran A.”

  Det är inte nödvändigt att en tes ska vara ny för att vara av intresse. M. Bernard belyser väl vad som är aktuellt just nu här i Frankrike. Det som bekämpas av alternativrörelserna varierar med tiden och från land till land, medan upplägget är detsamma, så ofta också de ledande personerna och i synnerhet deras soldater,”les casseurs” https://www.google.fr/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1064&bih=664&ei=NeQcW7-7NKjJ6AT5hqCQBQ&q=casseurs&oq=casseurs&gs_l=img.3..0l4.2009.4805.0.5395.8.6.0.2.2.0.114.611.2j4.6.0….0…1ac.1.64.img..0.8.623….0.ywDlH6cozCs .

  ”Att förstå konspirationen om hur bland annat klimathotet ska hjälpa till att skapa en global makt är så pass komplicerad att förstå att den diskussionen kan lämnas utanför Klimatupplysningen.” Lägg märke till att M.Bernard inte talar om en konspiration, utan om vad som de facto händer. Aktörerna behöver inte vara organiserade. Man lär av varandra och följer sin intuition.

  Jag är övertygad om att de flesta som följer Klimatupplysningen inte oroas av klimatet, utan av klimatpolitiken. Att då inte här ta upp klimatpolitik och därmed knutna fenomen, skulle göra denna blogg meningslös.

 44. #39 Göran A
  >Att förstå konspirationen om hur bland annat klimathotet ska hjälpa till att skapa en global makt är så pass komplicerad att förstå att den diskussionen kan lämnas utanför Klimatupplysningen.

  1. Det är inte ”konspirationsteorier”! En konspiration är något som försiggår i det fördolda. Så är inte fallet här
  Det har klart, tydligt och offentligt uttalats av Christina Figuere, toppnamn inom IPCC. Hon har sagt att det handlar om att ersätta kapitalismen med något annat och att se till att planetens resurser fördelas ”rättvist” och att det skall ske via ”Global Governance”, en omskrivning av ”Världsregering”, socialister
  och kommunisters våta dröm.
  2. Det är inte ett dugg komplicerat att attackera ”Roten till det onda”. Att strunta i att attackera själva roten till projektet och enbart kritisera den ”vetenskap” som projektet producerar är att spela maktprojektet rakt i händerna genom ”Titta en fågel!” istället för ”Håll ögonen på bollen”. Eller genom att lura ut oss i ”flanken” med tröttsamma ”strider” som inte leder nånvart.

 45. Ingvar i Las Palmas

  http://www.cfact.org/2018/06/03/speculative-climate-chaos-v-indisputable-fossil-fuel-benefits/
  Att köra i halsen på babblande klimathotsanhängare

 46. Ingvar i Las Palmas

  Likaså den här:
  http://www.cfact.org/2018/05/23/global-warming-exhibit-b-april-was-the-400th-straight-better-than-average-crop/

 47. sibbe

  Donald, tja, lite politik här: Trump förstås. Drummeln förstår inte att han förstör för tyskarna sin ekonomiska framtid. Enligt der Spiegel så står tyska exporten för hela 48,7 % av BNP!!!
  Inget under att tyskarna inkl. lakejer bland svenska och finska medier är i uppror.
  nå, ja, Lügenpresse.
  Klimatet skulle ju vara huvudtema vid G7 , vad om detta? Samma som i Tyskland, där Merkel kämpar om att få vara kvar som kansler. Knivarna vässas, fallgropar grävs. Giganten skall falla, bara när?
  Med tanke på hur Merkel sågade sin föregångare -och Mentor – Kohl så är det här inte så märkligt, historien upprepas -antagligen.
  Inget ord om klimatet från Angela, ingen kommentar om att Tyskland riktigt säkert kommer att missa sina CO2 mål till 2020, producerar man för export så må det vara förlåtet, för det är ju dom idioter utomlands som köper tyska varor som står för klimatsveket. Eller hur?

 48. sibbe

  # 47 tillägg:
  Så heter det ju, att när Kina exporterar till oss, så är det vårt fel, och vår del av CO2-utsläpp:
  Alltså, om man räknar så, borde väl också alla exporterande ländernas export som från t.ex Tyskland och ’Sverige befrias från CO2 -svindeln?

 49. Ingvar i Las Palmas

  Malthuismens fula tryne!!
  http://www.cfact.org/2017/07/19/overpopulation-scares-now-featuring-climate/

 50. Desperationen stiger i klimathotsleden!!
  If science fails – then move on to faith!
  http://notrickszone.com/2018/06/10/new-hell-climate-change-gets-certified-schellnhuber-prophesizes-end-of-civilization/
  http://www.cfact.org/2017/07/19/overpopulation-scares-now-featuring-climate/

 51. JIMMY

  Här är Lars Bern Lördagsintervju 23 maj 2018- 20 del 4 och som går från klarhet till klarhet.

  https://www.youtube.com/watch?v=CBQFR7n3Pew

  Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

  De falska klimathoten som inte infrias – fjärde och sista delen av Lördagsintervju 20 med teknologie doktor Lars Bern om globalisternas fyra stora misstag.

  Det är ett helt fruktansvärt bedrägeri som gås igenom i detta program.

  Al Gore arbetade som vice president under Bill Clinton men tog därefter på sig uppgiften att skrämma världen med hot om översvämningar och katastrofer på grund av påstådda klimatförändringar.

  Nu ett antal år senare kan vi se att ingen av de väntade katastroferna har inträffat. Allt förefaller vara ett gigantiskt bedrägeri med syfte att föra över makt till EU och FN samt göra det möjligt att ta ut nya skatter kopplade till det påstådda klimathotet.

  Al Gore fick Nobels fredspris för dessa illgärningar. Han har även lyckats bli miljardär med sin skrämselpropaganda.

  Vi talar även om andra klimatalarmister såsom Johan Rockström. Han har en politisk professorstitel vid Stockholms universitet och uttalar sig ständigt i klimatfrågor utan att ha utbildning inom relevant forskningsområde.

  Hans främsta gärning är att i SVT, Dagens Industri och andra medier sprida överdrifter och skrämselpropaganda om saker som inte inträffat och knappast kommer att göra det heller.

 52. Håkan Bergman

  Så här går det när man väljer fel sällskap.

  https://www.dn.se/nyheter/politik/scb-s-rasar-bland-lo-valjare/

  För Lövén är det för sent, gjort är gjort, men övriga partier kan förhoppningsvis lära sig nåt.

 53. Lars-Eric Bjerke

  # Per Erik Kihlstedt

  ” Visserligen frigörs en mängd CO2 utöver den som kommer från bränslet, men det tas tillbaka när cementen används till gjutning. Summa tillskott = 0.”
  Betong tar tillbaka 10- 20 % av den koldioxd som avgår vid tillverkningen.
  https://www.svenskbetong.se/images/pdf/Betong_suger_upp_klimatgaser_Byggindustrin_okt2012_1.pdf

  ”Det förefaller vara samma ”feltänk”, som när köttproduktion anses skapa ett nettotillskott av CO2. ”
  Köttproduktionen från idisslare anses vara problematisk främst för att den medför metanutsläpp.

 54. Lasse

  Avslöjande om vår CO2 skatt:
  ”Inför en nationell strafftull på koldioxid för all import från USA. Lägg den på samma nivå som den kolskatt vi har sedan 1992, cirka 100 euro per ton koldioxid. Vi beräknar allt kol, all gas och olja, liksom miljöförstöring, bakom alla produkter vi importerar. Det skulle bli en makalös smäll.”

  Johan Rockström : https://www.di.se/hallbart-naringsliv/johan-rockstrom-tacka-trump-for-tullarna/

  Upp till kamp emot kvalen ..
  Vi under skatter digna ner!

 55. Daniel Wiklund

  Johan Rockström fortsätter sin kamp för en ”hållbar och fossilfri värld”. Och hans medel för att uppnå det är överraskande nog ännu fler skatter och avgifter, väldigt uppfinningsrikt. Fast egentligen så vill han väl se till att han också i fortsättningen ska tjäna sitt levebröd genom att ”rädda planeten” . Han har verkligen drabbats av hybris upphöjt i kubik. Han tycker att ”lite adrenalin på vägen inte kan skada”. Adrenalinpåslaget blir stort när man läser alster av Rockström.