Öppen Tråd

påskkyckling

Snart är det ju Påsk. Men någon riktig fart på våren har det inte blivit. Dags för en öppen tråd om väder, klimat och energi.

Solig helg, önskar

Redaktionen

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan E

  Hej alla (men jag har mest Pehr B och Sten K i tankarna). För ett antal år sedan diskuterades här på KU Dr. Murry Salby. Hur han beskrev sambandet mellan tillväxten (derivatorna) av temperatur och koldioxid tyckte jag var naturligt och intuitivt korrekt.
  Nu har dessa mina tankar igen aktualiserat genom Niels Bohrs institutets (2016): Fractal Climate variations analyzed 5 million years back in time show repeating fractal patterns.
  När det begav sig på 70talet blev jag helt frälst av fraktaler och fraktalgeometri. Jag är medveten om denna min confirmation bias. Det jag nu skulle villa se är om Salbys ekvationer inte bara beskriver vad som sker när vi går från istid till varmare tider, utan också från vinter till sommar, från natt till dag, från skugga till ljus och eventuellt ännu någon mindre indelning. Jag är ännu involverad i ett universitet och har en universitetsadress. Jag är bl.a. kandidat i naturvetenskaperna, men jag kan ingen kemi eller fysik. Statistik, astronomi och matematik var mina ämnen. Märk väl, jag är ute efter att beskriva, inte förklara, och detta utan att fastna med fingrarna i komplexitetsparadoxen. Kan någon hjälpa? Tacksam för vägledning. Glad Påsk!
  Johan E G
  PS, När kom koldioxiden med i leken? För 15 miljarder år sen, eller först med biologiskt liv för 5 miljoner år sedan?

 2. Peter Stilbs

  #1 – i ”begynnelsen” hade Jordens atmosfär ca 80% koldioxid, inget syre och ca 20% kväve. Vatten ska ha tillkommit utifrån (kometer). Via fotosyntesen och mineralisering till kalksten etc har den atmosfäriska koldioxiden försvunnit och i stort ersatts med 20% syre

 3. Peter Stilbs

  Vad tycks om denna?

  http://www.dalademokraten.se/opinion/insandare/du-nya-du-fria

  ”1.
  Du nya, Du fria, Du fossilrika nord
  Nu är det dags att ställa om dig
  Jag hälsar dig, snart klimatvänligaste land uppå jord
  Din sol, Din himmel, Dina energikällor gröna
  Din sol, Din himmel, Dina energikällor gröna
  2.
  Du tronar på minnen från inbillade dar
  Då ärat Ditt namn flög över jorden
  Vi vet att Du vill och behöver ställa om,
  För vi vill leva vi vill dö i ett fossilfritt Sverige
  Ja, vi vill leva vi vill dö i ett hållbart Sverige.

  Denna sång kommer vi sjunga under Earth Hour den 19 mars på Mynttorget i Stockholm. Detta gör vi för att vi kräver att Sverige ska bli fossilfritt – från både fossila tankesätt och energikällor. Vi kommer sjunga denna sång tills den når in i maktens (cent)rum och vi ungdomar, från alla olika vrår vi kommer ifrån, är representerade i maktens rum och får ta del av besluten om vår framtid.
  WWF Ungdomsråd”

 4. Christopher E

  #1 Johan E

  Den första generationen stjärnor i universum brann ut några hundra miljoner år efter Big Bang. Först då bildades ämnen som kol och syre. Så rimligtvis har koldioxid hängt med sedan sådär 12,5 miljarder år.

  Vår jord hade troligtvis en mycket koldioxidrik atmosfär när vårt solsystem kom till för 4,7 miljarder år sedan. Halten började gå ner först när livet utvecklade fotosyntes för ett par årmiljarder sedan, då koldioxid omvandlades till syrgas.

  Ännu fortare minskade koldioxidhalten efter ca 500 miljoner år sedan, då organismer i haven började bilda kalkskal och förde bort kol ner i berggrunden, i form av kalkstenar. En betydligt mindre del har lagrats i form av kolväten såsom olja. Vid vissa tillfällen efter att livet gått upp på land när speciella omständigheter rått har större mängder stenkol bildats. Men bulken av kolet från atmosfären finns i alltså i kalkstenar. En pytteliten del av det kolet återbördar vi förresten till atmosfären med cementtillverkning.

  Kalkstensbildningen är på mycket lång sikt en cykel där havssediment blir berg och sedan vittrar bort.

  Det var ”a brief history of carbon dioxide” 🙂

 5. Christopher E

  #3 Peter Stilbs

  Ja, onekligen får de som de vill i ett fossilbränslefritt Sverige, för vi kommer alla dö fortare i ett sådant…

 6. Sören G

  #3 Peter Stilbs
  Skulle de sjungit detta om de hade förstått de ekonomiska konsekvenserna av ett snabbt avvecklande av fossila bränslen? Och vilken mikroskopisk betydelse som det får.

 7. Lars Cornell

  Å andra sidan …
  http://www.tjust.com/2016/balans.pdf

 8. Björn

  Peter Stilbs [2]; Peter, har Du någon gång undrat över vattenångans påverkan på den höga koldioxidhalten under jordens formering? Kan vattenångan bidragit till undanträngandet av koldioxiden? För ca 400 miljoner år sedan var koldioxidhalten ca 4000 ppm och har därefter sjunkit till förindustriell tid, ca 280 ppm. Vad kan orsak och verkan vara i denna nedtrappning av CO2?

 9. Thomas P

  Christopher #4 Kan tilläggas att landväxter sen bidragit till att sänka CO2-halten ytterligare när de med sina rötter bryter sönder berggrunden mekaniskt och producerar syror som ökar på erosionen än mer, och erosion förbrukar CO2.

  Sen bildades kalksten även innan det kom organismer med kalkskal. Kalciumkarbonat fälls ut när man når övermättnad i varma hav.

  Det finns även återkopplingar så att om det blir varmt så snabbas den hydrologiska cykeln upp, och med ökad nederbörd följer ökad erosion som förbrukar CO2 och vice versa.

 10. Christopher E

  #8 Björn

  Som jag skrev ovan så kom kalkstensbildning igång först för 500 miljoner år sedan, så det är inte så konstigt att halten kol i atmosfären successivt minskat när kilometer efter kilometer av vertikala kalksediment bildats världen över.

  Sedan tycks ändå halten ha fluktuerat, på grund av plattektonik har världen sett olika ut med grundhav eller som nu nästan utan grundhav, perioder med höga bergskedjor har kommit och gått, och minst istider som den vi har nu, då kalla hav klarar att hålla en större mängd CO2 löst i vattnet. Under karbonperioden var halten lika låg som nu, omfattande kustnära sumpskogar band kol till vad som blev bulken av vårt stenkol. Det var också istid då.

  I tidsperspektiv som inte känns relavant för oss kommer nog halten öka igen helt naturligt när den utdragna istiden är över. Om årmiljoner alltså.

 11. Christopher E

  Thomas #9

  Det är riktigt att det finns abiotiska kalkstenar, alltså utfällda troligen utan biologisk inblandning. De är dock mycket försumbara jämför med biologisk bindning av kalk.

  Ett exempel finns i fasaden på mitt jobb, som är täckt med ekebergsmarmor. Marmor är kalksten som genomgått metamorfos. Ekebergsmarmorn är prekambrisk och bortåt 2 miljarder år gammal.

 12. Guy

  Christopher E #10

  ”då kalla hav klarar att hålla en större mängd CO2 löst i vattnet. Under karbonperioden var halten lika låg som nu, ”

  Kan man härifrån utläsa: kallare hav – mera CO2 – mera näring – mera liv mera fiskar(mat). Åtminstone sker det mesta av fiskfångsten i kallare hav.

 13. Thomas P

  Chrstopher #11 ”Det är riktigt att det finns abiotiska kalkstenar, alltså utfällda troligen utan biologisk inblandning. De är dock mycket försumbara jämför med biologisk bindning av kalk.”

  Som jag förstått det handlar det om att skalbildande organismer numera är såpass effektiva på att ta hand om kalcium att man sällan når den övermättnad som krävs för abiotisk bildning av kalksten. Dessförinnan var abiotisk kalksten vanligare. Livet flyttade jämvikten en liten bit mot mindre kalcium och koldioxid.

 14. Lars Cornell

  Guy #12. ”Åtminstone sker det mesta av fiskfångsten i kallare hav.”
  Det där har jag länge undrat över. Kan förklaringen vara så enkel som att kallare vatten lika med mer CO2 som är liktydigt med mer mat?

 15. Thomas P

  Lars #14 Det är snarare så att man kan lösa mer av livets gas, dvs syre, i kallt vatten.

 16. Guy

  Thomas P # 15

  Kanske du glömmer näringskedjan som alltid startar med en växt.

 17. GoranA

  Det räcker inte med bara koldioxid. Näringsrika vatten med stor produktion av plankton och därmed fisk är på de ställen där det är gott om mineralämnen. Klassiskt är Sydamerikas kust där kallt näringsrikt bottenvatten väller upp p g a passadvindarna. Förutom gott om fisk blev det också gott om fåglar och det härifrån vi fick Chilesalpetern, vår ”första konstgödning”.

 18. Lars Cornell

  ThP #15 Jag förstår ironin, tack för den. Du har ett gott minne.
  Men syre finns i sådan mängd att det är långt till brist. Även på Mount Everest högsta topp 8848 m kan däggdjur som människor leva efter viss tillvänjning. Och som Guy påpekar så börjar näringskedjan med växter och fotosyntes.

 19. Thomas P

  Lars #18 Fast nu talar vi om havet, inte om atmosfären. Helt annan kemi där syre bara förekommer som löst gas medan koldioxid bildar vätekarbonat som förekommer i större mängd. Annars är GöranA:s svar i #17 också relevant.

 20. Helge

  Aktuella studier har tydligt visat en länk mellan mentala hälsoproblem och vegetarisk/vegansk kost. En del beror på att brist på B6, B12, järn, zink, d-vitamin, omega-3, fiskfetter (DHA, EPA) och taurin ger depression, demens, panikattacker m.m.

  Nu matar man människor med psykiska problem enbart vegetariskt och hänvisar till klimatet…

  Kan psykiskt sjuka alltid ta ansvar för sina val? Man pressas inte att välja? Varför ska de i samhällets försorg inte få bästa möjliga kost? De borde få färsk vildfångad fisk, bra ägg och kokosfett istället.

  http://www.stockholmsfria.se/artikel/122211

 21. Guy

  Helge # 20

  Håller helt med. Det finns en rätt så ny undersökning (hittar den inte nu) som håller före att hjärnan behöver fett för att fungera.

 22. Magnus

  Snowden : ”AGW en CIA-bluff”
  http://prepareforchange.net/2016/03/19/shocking-new-snowden-confession-climate-change-is-a-hoax-by-the-cia/

 23. Guy

  GöranA #17

  Chiles kust är helt klart en fiskrik plats då när kallt vatten väller upp. Men uppmärksamma också att dom får allvarliga problem med fisket (sardiner) när det kalla vattnet uteblir.

  Annars är fiskeställena på jorden runt island, nordnorge, bankerna vid New Foundland och Alaska. Hit kommer också valarna för att äta efter sin långa fasta.

 24. Lars Cornell

  #19 och #17. ”Helt annan kemi”
  Kanske men ändå inte. Koldioxidens betydelse, i vilken form som helst, är tydlig.
  Jag har 70 meter till Östersjön. Sedan 6 decennier står den mig nära och jag ser tydligt hur det växer i vattnet. Hur det påverkas av temperatur och koldioxid kan jag inte se. Men att det finns ett nära samband med hur solen når ner i vattnet är mycket tydligt. Utan koldioxid (i vilken form som helst) kan solen inte få den effekten.

  Sedan ser jag, att när det är kallt i vattnet finns det mycket fisk. När det grunda vattnet blir varmt försvinner fisken till djupare områden.

 25. Thomas P

  Lars #24 Ingen av dina iakttagelser visar något om koldioxidens betydelse.

 26. Magnus

  MOSCOW | NATIONAL SECURITY AGENCY WHISTLEBLOWER EDWARD SNOWDEN, HAS MADE A NEW CONTROVERSIAL CLAIM YESTERDAY DURING AN INTERVIEW, SAYING THAT HE POSSESSES SOME CLASSIFIED INFORMATION PROVING THAT THE CIA IS BEHIND THE “THEORY OF GLOBAL WARMING”.
  Snowden, who lives as a fugitive in Russia after leaking documents about the NSA’s surveillance programs, has made some previously unreported allegations during an interview with the Moscow Tribune.

  Mr. Snowden says the CIA first orchestrated the spread of the “Global Warming scare” in the 1950s, in order to divert the attention of the scientific community, from the dangers of the weapons race and reinforce its control over research institutes.

  “I have documents showing that the CIA invented the whole thing,” claims Edward Snowden. “Global Warming was invented to both scare people, and divert their attention from other human-made dangers like nuclear weapons. The CIA gave millions of dollars to any scientist who would confirm the theory, so many unscrupulous scientists did what they were told in order to get the money. Now, there is so much fake data to confirm that Global Warming “exists”, that they actually convinced everyone that it was real.”

 27. Thomas P

  Magnus #26 Får man föreslå lite källkritik?

 28. Magnus

  Thomas P #27
  Tror du inte han har sagt det eller tror du ha har sagt det men inte har dokumenten?

 29. Thomas P

  Magnus #28 Du har inte angett källa, men varför provar du inte att försöka hitta originalet i Moscow Tribune som nyheten påstås komma ifrån?

 30. Ingemar Nordin

  Magnus #26,

  Jag tror lika mycket på att CIA ligger bakom klimathotsteorin som att Exxon ligger bakom den. D.v.s. inte alls.

  Det här är bara skräp. Klimathotsteorin och dess framväxt finns väl belagd i historiska dokument och det finns ingen anledning att spekulera om hemliga konspirationer (även om just den senare konspirationen verkar kunna få rättsliga konsekvenser efter att diverse demokrater börjat driva den i USA).

 31. Magnus

  Thomas P #29
  Trodde inte att det hittas på sitat rakt upp och ned men här verkar det vara fallet. My bad. Skulle det visas sig att han har sagt det återkommer jag.

 32. Magnus

  citat

 33. Rider

  Helt OT ?
  USAs största hot är Klimatförändringarna enligt Obama. För att stå emot det hotet krävs starka ledare.
  https://m.youtube.com/watch?v=QMZqS7q7voY

 34. I see the blog on uclimate.com and often struggle to understand what is being said. But not this time ”Öppen Tråd”.

  Keep up the good work!

 35. Håkan Bergman

  Dieseldoris har varit i farten igen.
  http://www.svd.se/verkligheten-gor-jovialiska-bilchefer-buttra/om/utslappsskandalerna-i-bilindustrin

 36. Daniel Wiklund

  Undrar om du Thomas P haft mörkt under EARTH HOUR? Det gäller ju att haka på den klimatsmarta trenden.

 37. Peter F

  Har ni läst om detta i svenska tidningar ?

  http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/18/invasion-of-the-american-lobsters-sweden-asks-eu-for-help

 38. Christopher E

  #37 Peter F

  Ja, det har jag läst långt tidigare, dock inte detta om begäran till EU.

  Här på västkusten har myndigheterna gått ut med en uppmaning att fiskare ska rapportera in fynd av amerikansk hummer för att få en uppfattning om hur etablerade de är.

  Jag tycker oron är befogad. Att arter tränger ut andra i havet här har ju hänt förr. Exempelvis är den allmänt förekommande vita sandmusslan (Mya arenaria) också amerikansk, och tycks ha petat undan den lokala trubbiga sandmusslan (Mya truncata). Finns fler arter här som amerikansk borrmussla. Nedanför min bostad har jag funnit asiatiskt jätteostron som kommit fort på senare år. Frågan är om det ersätter det vanliga europeiska ostronet i framtiden.

  Jag tror begränsning av import av levande djur är en bra idé. Oavsiklig eller avsiktlig inplantering av djur har ställt till mycket. I vår å har inplanterad laxfisk tagit hit en hakmaskparasit som slagit ut 80% av vår naturliga population av atlantlax.

 39. LarsW

  Det där med Snowden och CIA är en fejkad nyhet, ursprungligen från en satirsajt:
  http://www.thatsfake.com/did-edward-snowden-claim-the-cia-invented-global-warming/

 40. Peter F

  Den enligt Richterskalan lätta jordbävning som inträffade i havet utanför Piteå hade magnituden 4,6. Den märktes genom att föremål inomhus skakade. Inga skador mao. Givetvis rusar kärnkraftsmotståndarna in på tidningsredaktionerna och får jätterubriker eftersom skalvet inträffade 10 mil från finnarnas planerade verk i Pyhäjoki. Notera också rubriken ”Kraftigt jordskalv…..”

  http://www.vk.se/

  Fukushima var 9.0 på skalan, ( Skalan är en logaritmisk skala där varje steg motsvarar en ökning av magnituden (skakningen) med cirka 10 gånger). Av vad jag förstått klarade reaktorerna jordskalvet, men inte tsunamin.

 41. Olav Gjelten

  IT-attack mot några svenska tidningar som beskrivs som ett angrepp på demokratin och till och med Sveriges undergång.
  Är propagandamaskinen såååå viktig för oss? Och vad är målsättningen med sådana helt vansinniga överdrifter?
  För mig är sådana frågor långt viktigare än den då kallade IT-attacken, som mycket väl bara kan bestå av ett pojkgäng i tonåren som roar sig.

 42. Mats G

  Sorsele sa nej till vindkraft

  ”Nyheter Det blev ett nej i söndagens folkomröstning i Sorsele. Totalt deltog 1254 personer i omröstningen enligt det preliminära resultatet

  .Folkomröstningen kom till efter reaktioner på Vattenfalls planer att bygga 100 vindkraftverk i kommunen. Folkinitiativet med Jonas Forsgren i spetsen samlade in namn för att få till en folkomröstning. Frågan som ställdes var: ”Ska Sorsele kommun tillåta nya vindkraftsparker utöver de befintliga på Blaiken?”

  Pressen.se

 43. Guy

  Bravo, kommunen. Vi behöver mera dylika åsiktsyttringar.

 44. Peter F

  Hårda bud i Mongoliet.

  http://www.seeddaily.com/reports/Mongolia_herders_face_disaster_Red_Cross_999.htm