Nu ska MTV rädda världen

Nu blandar sig även MTV in i klimatleken. Tanken är att försöka påverka den yngre målgruppen 15-24 år, som hittills inte brytt sig särskilt mycket om klimathotet. Nu ska de dock med hjälp av MTV bli varse om pruttande kor och skorstenar som spyr ut hälsovådlig koldioxid. I en rad konserter kommer MTV i samarbete med EU att lobba för större klimatmedvetenhet.
Nedan en liten promofilm om kampanjen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. fogge

  Ingen som funderat på hur mycket det skulle spara att skippa alla konserter runt om i världen, eller varför inte MTV? 😉
  Kommer Disney med något liknande?
  Synd inte Astrid Lindgren lever;
  ”Alla vi barn i Vindkraftsbyn”,  ”Pippi Grönstrump”….

 2. L

  Smakprovet kanske imponerar på målgruppen 2-7 år..? De som är äldre har nog redan hört om AGW till leda och förstått att det handlar om politik och inte vetenskap.

 3. Tege Tornvall

  Satsa på naturgas – prutta själv!
  (Ej vetenskapligt korrekt.)
  Tege

 4. Åke Rullgård

  Om hotet mot klimatet på grund av metan från kor och andra idisslare ska vara relevant måste det påvisas att det finns väsentligt fler idisslare nu jämfört med tidigare epoker. Det kan vara svårt att avgöra vad som gäller men ett faktum är att det under tidigare epoker funnits stora mängder idisslare i form av bufflar, elefanter och andra djur av detta slag som släppt ut metangas utan att klimatet förändrats. Idag finns det naturligtvis en stor mängd tamboskap men de stora hjordarna av bufflar, elefenater o.d. har decimerats betydligt så det finns anledning tro att summan av idisslare har varit rätt konstant genom tiderna. Jag har konsulterat Naturhistoriska museet om mängden idisslare över tid men det finns inga uppgifter från denna instans som dock tillstår att frågan borde utredas innan man går ut med hot om klimatberoende av dagens ko-metan.
  Är det någon bland deltagarna i denna blogg som vet något om idisslarutvecklingen sedan senaste istiden?

 5. Åke Rullgård

  Begäran om bevakning av kommentarer.

 6. Kanske dags att rädda världen från MTV? De spelar ingen musik längre, har bara serier om bortskämda ungar (så är det i alla fall de gånger jag bläddrar förbi den kanalen) och har störande remsor med olika meddelanden från alla möjliga och omöjliga figurer som vill ha sagt nåt.

 7. pekke

  Håller med Carl, dags att lägga ner MTV !
  De har överlevt sig själva.

 8. Men enligt en undersökning som Sveriges Konsumenter och Folkbildningsförbundet har gjort så är det just de unga, och framför allt kvinnorna som är mest miljömedvetna.
  Det kanske istället borde satsas resurser på att omvända de äldre och klimatskeptikerna? 😉

 9. Lite mer info om undersökningen på: http://kirschbeeren.blogg.se/2009/june/men-det-visste-vi-val-redan.html

 10. Katarina # 7 : Det kanske är så att unga kvinnor är lätta att förföra. Tro mig. Det finns böcker om sånt.

 11. tty

  Åke Rullgård (4)
  Det är inget tvivel om att det totala antalet (och biomassan) stora djur har varit betydligt större i det förflutna, och sannolikt störst under istiderna eftersom stäpper kan försörja en mycket större biomassa än skog. Det som komplicerar frågan är att andelen idisslare relativt caecalider är högre bland våra tamdjur (och de överlevande vilda arterna) relativt den ursprungliga megafaunan. Caecalider producerar i och för sig också metan, men i mindre mängder än idisslare.
  Jag tror uppriktigt sagt inte att någon kan säga om våra tamdjur, och överlevande vilda djur, idag producerar mera metan än vad den intakta megafaunan gjord t ex under den förra istidens maximum eller den förra mellanistiden. Min gissning är att de nog gör det, men jag är allt annat än säker. Det här låter för övrigt som ett intressant projekt för en paleoekolog som vill ta del av anslagsregnet till ”klimatforskning”.
  Sedan har vi ju också sådär en miljon miljarder termiter som också producerar metan….

 12. Christopher E

  Åke Rullgård;
   
  För att stanna i relativt nära tid, så har jag läst skattningar på att Nordamerikas prärier hyste bortåt 60 miljoner idisslande bisonoxar (siffran är givetvis inte säker). Idag finns bara ett fåtal.
   
  Det ”pruttkompenserar” (tänk vilka ord klimathysterin berikar oss med…) en hel del av dagens ca 90 miljoner nötkreatur i samma område. Betänk då att bison var stora djur, vilket rimligen bör korrelera med deras väderspänning, medan nötkreaturen har en betydligt lägre medelvikt delvis beroende att de flesta tjurar slaktas innan de blir fullvuxna.
   
  Så en mycket vild gissning är att idisslarnas pruttande i Nordamerika är någorlunda konstant trots tillkomsten av köttindustrin.

 13. Åke Rullgård

  Tack för intressanta synpunkter på idisslarpopulationen i nr 11 och 12. I något sammanhang har jag hört att de förment skadliga metanutsläppen från idisslarna skulle vara flerfaldigt mer skadligt än koldioxidutsläppen från bilarna ur s.k. växthuseffekt. Om detta är sant och om metangasutsläppen från idisslarna varit konstant över tiden och av allt att döma inte bidragit till någon uppvärmning av jordens klimat, bör man kunna dra slutsatsen att risken för klimatförändringar på grund av bilkoldioxidutsläppen helt kan försummas. En annan slutsats är att argumenten mot nötkött helt kan avfärdas. Har någon sett eller hört liknande uppgifter om bilkoldioxidutsäppen i jämförelse med metanutsläppen från idisslarna?

 14. Thomas

  Dagens nötkreatur är avlade för att vara högavkastande och får i motsvarande grad mer kost för att kunna växa fort och producera extremt mycket mjölk. Att som Cristopher bara jämföra vikt med en bison ger därför troligen helt fel resultat.
  Koncentrationen av metan i atmosfären har i alla händelser stigit från ~700 till 1800 ppb. Per molekyl är metan en mycket mer effektiv växthusgas, men koncentrationen är lägre och totalat sätt anses den inte stå för mer än ca 30% av CO2:s bidrag till AGW idag, och eftersom gasen är mer kortlivad så har den än mindre betydelse på sikt.

 15. Åke Rullgård

  Ang nr 14:
  Dina synpunkter talar väl också för att inverkan av metan på en förment kilmatändring mot varmare klimat kan försummas? Eller…?

 16. Thomas

  Åke, varken metan eller koldioxid kan försummas.

 17. Nej det stämmer, koldioxiden behövs ju för all växtlighet. Och det finns tom dom som påstår att den gör klimatet på jorden en pytteliten smula drägligare …
  Men den senare delen är mest bara spekulation.

 18. Åke Rullgård

  Ang nr 16:
  Observera att jag inte förnekat behovet av koldioxid för livet här på jorden men jag anser att denna gas inte har någon inverkan på klimatet. I vad mån metan är gynnsam för livet på jorden vet jag inte men det finns säkert någon i läsekretsen som kan upplysa i den frågan.