"Hybris!", säger Ernst Herslow

”Att politiker tror sig om att kunna styra jordens klimat är inte bara tecken på långt gången hybris, det är också snudd på omoraliskt och oanständigt att som G8-gruppen besluta om detta långtgående resursslöseri med så bristande vetenskaplig underbyggnad”, skriver Ernst Herslow på Newsmill.
Läs och kommentera.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  Läs vad den här gossen skriver, även om han tror på AGW.
  http://newsmill.se/artikel/2009/07/13/klimathotet-ar-pa-allvar
  Inte helt skruvat!!

 2. Anders L

  Ytterligare en debattör som tror att han besitter mer kunskap om jordens klimat än vad klimatforskarna gör.
  Hybris var ordet.

 3. Thomas

  Anders, kritikerna har faktiskt en poäng i att det är löjligt att besluta om hur mycket temperaturen skall få ändras. Det vi kan besluta om är hur stora utsläpp av växthusgaser vi kan tillåta oss, men summerar man osäkerhetera i klimatkänsligheten och naturliga variationer kan man inte säga exakt hur mycket varmare det innebär.
  Artikeln Lars C länkar till är dock långt mer genomtänkt.

 4. L

  Anders L, hur var det, kunde du namnge några verkliga klimatforskare? 
   
  Eller är det bara din benämning på forskare som fått bidra med alla möjliga bitar till IPCC:s pyttipanna?

 5. Iven

  Lars C # 1
  Visst är det synpunkter i klimatfrågan, som David Dillner framför, som passar alla AGW troende bättre än vad Ernst Herslow skriver. Men David Dillner erkänner, att det handlar om hans personliga slutsatser om vad han tycker låter logiskt för hans del, utan egna kunskaper på området.
  Då är vissa (mer skeptiska)  efterföljande kommentarer minst lika trovärdiga. 🙂

 6. Ander L. jag har ju frågat dig ett par ggr om vad du menade skulle vara följden av att ’klimatforskarna’ till ’99.87%’ stod bakom:
  Vad är det de menar, och vad är konsekvensen av vad de skulle vara så eniga om angående ’göra något åt’ … eh .. ’problemen’ tror jag du kallade det.
  Vet du fortfarande inte vad du menade med det? Eller vill du bara inte förtydliga så att man iaf kan kolla om man håller med om dina slutledgninar?

 7. Lars C

  Det jag främst såg var hans ”analys” på vilken en bluff skulle kunna vara baserad. Nämligen det säkerhetspolitiska. Alla G8 ledarna är inte ute efter att pungslå sina medborgare, det är en gammal svensk specialitet.
  Jag delar också synen på synen på kärnkraftens nödvändighet. I ena eller andra formen.
  I brist på entydig vetenskap kommer man långt med sunt förnuft.

 8. Kjell_A Jönsson

  AGW-Vänner.
  Varför inte besinna, att då den nu förhäskande trenden är till ända, troligen på grund av utmattning, så kan det komma alarmister som satsar på en ny förestående istid.
  Det kan också ge plattformar för ”Hjältar” och motiv för att politiskt reglera och beskatta energiförsörjningen-
  AGW-alarmister och CO2_ troende –
  FÖRBERED ER !!
  Kjell-A Jönsson

 9. Lars C

  Föregående var ett svar till#5

 10. L

  Kjell A Jönsson, ja tänk om isbjörnarna inte längre får fritt vatten i Arktis, då söker dom sig mot bebodda trakter och måste skjutas, eller matas…
   
   

 11. Per Welander

  Anders L:
  1.  Du är anonym här på bloggen. Jag undrar om du vill framträda med ditt riktiga namn och om inte varför?
   
  2. Du sa:
  Ytterligare en debattör som tror att han besitter mer kunskap om jordens klimat än vad klimatforskarna gör.
  Anser du att du har kunskap att avgöra vad världens forskare tycker? (Kom inte med politiska IPCC nu bara)
  3. Tycker du professor Lindzen är klimatforskare? Eller Roy Spencer?  Ja eller nej.
  4. Anser du att Science is settled och frågan om vad en CO2-ökning kommer att orsaka för temperaturhöjning redan är avgjord?
  Väntar med spänning på dina svar på dessa fyra frågor.
  Vänliga hälsningar
  Per Welander

 12. Thomas

  Kjell_A Jönsson, de istidsalarmister jag sett har jag hittat på bloggar som den här och Per Welanders.

 13. L

  Thomas, du är rolig du. Hade du väntat dig att Realclimate skulle hota med istid samtidigt som AGW..?

 14. Torsten Wedin

  L #10:
  Jag såg en kul bild. Det var en isbjörn som höll föredrag för andra isbjörnar. Han pekade på en karta över Nordamerika. Han sa:
  ”The bad news is that the ice cap is melting and it’s going to be almost impossible to catch seals.
  The good news is if we keep moving south there’s tons of fat animals called humans who can’t run very fast”
  Så isbjörnarna klarar sig nog 😉 .

 15. Per Welander

  Thomas Palm: Jag har aldrig sagt att en ny istid är nära förestående men tror att den nära förstående geologisk sett (några tusen år). Att referera till andra artiklar om istider tycker jag är intressant. So what? Vad är det som är fel med det? Varför tar du upp detta som något konstigt? Är det inte tillåtet att diskutera? Finns det en grön fatwa mot detta?
  Vi vet inte vad som utlöser en istid eller avslutar den även om hypoteser finns om jordens bana/tilt o.s.v. Andra teorier finns också.  Vi vet historiskt att istid är normaltillstånd i vår geologiska tid (>9/10 av tiden är istid).  Nya istider kommer var 100.000 år (ca). Om det nu har gått 99.000 år sen förra istiden började – hur länge dröjer det till nästa istid?
  Du kan nu Thomas Palm ge mig ett svar på hur många år det dröjer till nästa istid. Ge mig antal år eller åtminstone ett minsta värde. Själv har jag inget exakt svar.
  Att ta fram hypoteser och bekräfta/förkasta dem är vetenskap. Att söka efter ny kunskap är vetenskap.  Att vara låst i huvudet för en hypotes som är osäker är politik. Välj själv vilken kategori du tror dig tillhöra.

 16. calle

  Per W
  Att externa forcings som <a href=”http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovic_cycles”>Milanković-cyklerna</a> huvudsakligen styrt klimatet sen slutet på Pliocen är ingen hypotes utan en accepterad teori. Om du anser annorlunda vore jag tacksam med ref. på detta.
   

 17. calle

  Per W
  Att externa forcings som Milanković-cyklerna  huvudsakligen styrt klimatet sen slutet på Pliocen är ingen hypotes utan en accepterad teori. Om du anser annorlunda vore jag tacksam med ref. på detta.

 18. Thomas

  Per, jag sa bara att man hittade alarmistartiklar om ny istid på din blogg, huruvida du stödjer dessa eller bara okritiskt återger dem är svårt att veta.

 19. Inge

  Är det riktiga klimatforskare som fått fram att Juni räknas som 5:e varmaste på 130 år?
  http://wattsupwiththat.com/2009/07/14/giss-for-june-way-out-there/

 20. Per Welander

  calle: Milankovic teorin är ofullständig. Bara jordens rörelse kan inte ensamt förklara istiderna. Det framgår t.o.m. av Wikipedia (som jag inte är så förtjust i). Bara för att jag inte har en referens på en annan förklaring innebär inte att en annan teori är sann. Den fällan går många i. För övrigt tror jag själv på den (ofullständiga) Milankovic teorin.

 21. calle … har du någon referens själv?

 22. Jönsson,
  problemet med att framföra en istidsvarning är ju att dessa odugliga AGWare har förstört förtroende för naturvetenskapen och lagt vanterna på mediautrymmet för alarmism.  Iom at solen står stilla sedan två år tillbaks vankas givetvis en kärv period 2030-2070 ntyp Oort eller Maunder. Men bränn inte ditt liv på att övertyga nån jouralistidiot elle rpolitikeryngel, det är bättre att vänta in et par vargavintrar och ta patent på istidsgrejor…

 23. calle

  Per W
  Ja, jag vet att Milankovic teorin är ofullständig (bla. återkopplingar anses vara viktiga, som C02 och albedo) och jag skrev aldrig att den beskriver till fulländning klimatvariationerna som skett de senaste 2.5 Ma åren. Men, att den huvudsakligen styrt klimatvariationerna under denna tid råder det ingen tvekan om. Jag håller med dig att wiki inte alltid är så bra som källanvisning men i de fall som ref. är tydlig namngivna så är det inga problem med att ta reda huruvida wikis svar är korrekt eller inte.
  Du använder dig av begreppen hypotes och teori lite slarvigt. Av ditt svar att döma i #15 så tolkade jag det som om du inte alls ansåg Milankovic dominerat klimatvariationerna under nämnda tid. Det är vanligt att nedskriva teorier till hypoteser om de inte faller på läppen och vise versa. Jag håller med det motsägelsefulla -”Bara för att jag inte har en referens på en annan förklaring innebär inte att en annan teori är sann” med den tolkningen att en teori inte nödvändigtvis är korrekt, den kan komma att korrigeras eller helt och hållet att överges med tiden. Dock, återigen använder du dig av begreppet teori slarvigt, du har inte ref. men i nästa andetag skriver du att andra teorier kan beskriva observationerna bättre. Om flera teorier föreligger är et ytterst märkligt om de helt undgått den vetenskapliga litteraturen, varvid det är märkligt att ref. saknas. Därmed antar jag att andra teorier helt saknas.
   

 24. Anders L.

  Per W #11,
  1. Anders L. är mitt riktiga namn.
  2. Det förefaller finnas en solid majoritet för AGW-teorin i forskarsamfundet.
  3. Lindzen och Spencer är naturligtvis klimatforskare. Spencers uttalade kreationism gör i och för sig att man känna sig lite tveksam på hans vetenskapliga omdöme, men låt gå. Jag har inga problem med att det finns forskare som inte tror att CO2 har någon nämnvärd inverkan på den globala uppvärmningen. Det är möjligt att de har rätt. Likväl måste man ju som vanlig medborgare sätta tilltro till konsensus-uppfattningen. Jag har inga rationella skäl att välja den ene skeptikern framför den andre; det skulle bli ett helt godtyckligt val baserat på känslor och tyckande och inte på fakta.
  4. Ingen vetenskap är någonsin fullständigt avgjord. (Där har vi en avgörande skillnad mot religiösa dogmer.) Vi kan heller inte vänta på fullständig visshet innan vi fattar beslut när det gäller klimatet. Att göra något kan visa sig vara fel. Att låta laissez-faire råda kan också visa sig vara fel. I brist på faktaunderlag får man göra det som man tycker är moraliskt rätt. När det gäller klimatet tycker jag personligen att det är moraliskt rätt att göra något aktivt för att begränsa en befarad skada i stället för att göra ingenting och hoppas på det bästa. ”Underlåtenhet att handla ligger en chef mer till last än val av medel”, som man fick lära sig i det militära.

 25. calle,
  hur många dinosaurier måste ha kreperat simultant i det trånga Saudidiket om ”fossil”-bränsle HYPOTESEN skulle vara plausibel ?
  Antag 1 fat olja (160 liter)  motsvarar 100 kräldjur av genomsnittsstorlek (mycket spelrum här, varsågod). Ang algHYPOTESEN ha vänligheten att behaga upplysa om hur mycket ursprunglig gägga som anses ha resulterat i ett fat olja.
  För ordningens skull innan det roliga börjar : Hur mycket biomassa har det funnits genom geologiska tider ?

 26. Jag ringde upp pastorsexpeditionen om frågade om jag kunne byta mitt efternamn Disen til D. Nekades. Men det finns ju T: son och G: son sade jag. Så D: son  skulle nog godkännas som L:son. Men altså inte L. Anders L. är derför inte ditt RIKTIGA namn.
  Inntill 2005 var det oxå överväldigande  majoritet för den regerande TEORIN att magcancer orsakades av magsyra. Sen gick medicinpriset 2005 till upptäckten att magcancer orsakades av en bakterie. Har inte en forskarspira vid det her laget klarad av att korrelera fenomenet ”seg motvalls kärring” med framtidig etblerat sanning ?

 27. Per Welander

  Anders L.: Tack för ditt svar. Du var åtminstone så ärlig/kunnig så du medger att skeptiska forskare kan ha rätt. Vad beträffar ditt riktiga namn så är det klargjort nu. Punkten efter L:et gjorde att jag inte fattade att det var ett efternamn.

 28. Anders L
  Punkter:
  2) Du pratar du om ’forskarsamfundet’ (något sådant existerar kanppt i någon mening som har en relevant innebörd), tidigare var det mest de sk ’klimatforskarna’
  3) Fullständigt nonsenargument om ’kreationism’ och kommer från AGW-folk när man inte har något bättre. Dvs väsentligen WO rörande sakfrågan.
  4) Moraliskt rätt att göra något (vaddå?) åt vilket då? Låter mer som folk som tänker med magen för att avgöra vad som ’känns bra’.
  Den sista saken har jag frågat dig om många ggr, vad du eg menar. För du säger ofta att din magkänsla skulle vara något självklart och uppenbart …

 29. calle

  Elling
  Biomassan har troligtvis varit relativt konstant under de senaste c. 500 Ma. Möjligen var den störst under karbon men det är ren spekulation från min sida. Sen är det lite lustigt att du genast ger ett ypperligt exempel på det jag skrev i #23 angående hur vissa nedskriver en väl etablerad teori (origin of oil) till en hypotes samtidigt som du, åtminstone i tidigare trådar, upphöjt en redan förkastad hypotes till en teori  (abiotic oil).

 30. Per Welander

  calle #23: Du låter som en byråkrat i ditt slutna ologiska resonerande. Jag har läst om två andra hypoteser till istidernas cykler. Om andra hypoteser undgått dig är väl mindre viktigt. Men jag hinner/orkar inte leta efter referenser nu. Själv har du inte gett en enda referens förutom Wikipedia!!? För övrigt var mitt svar #15 helt enligt (ofullständiga) Milankovic teorin. AGW-hypotesen är mer intressant – du kallar väl inte det för teori!?

 31. calle

  Per W
  När blev det ologiskt att luta sig mot teorier som stöder sig mot såväl matematik som empiri?   Jag kan rekommendera dig att läsa på vad skillnaden mellan hypotes och teori är, det verkar behövas.  Vidare så skrev jag att wiki inte alltid är tillförlitlig, den är inte bättre än de refferenser den bygger på, förutsatt att den återger informationen i referenserna korrekt . I detta fallet kan du lätt gå ner på länkens ref. lista och ta del av åtminstone en del av empirin bakom Milankovic cyklerna.  Räcker detta eller är jag tvungen att länka till alla enskilda sidor där referenser finns?
  Jag kan inte se att de du skrev i #15 stämmer med vad som är känt om vad som styrt  istiderna under de senaste 2.5 Ma. Därav min undran om ref. Då du inte kunnat ge mig något annat än allmänt tyckande om vilka hypoteser som istället orsakat detta kommer jag i fortsättningen avfärda detta som just dåligt understött tyckande av vad som orsakat klimatet under nämnda tidsrymder.
  Ps. Jag är medveten om att andra hypoteser finns, däribland vad som orsakde istiderna. Det exciterar alltid andra hypoteser vid sidan om terorier, men det krävs lite mer innan en hypotes stiger i graderna till att bli en teori. Ds.

 32. Hayek

  Forskarna är inte på något sätt eniga. I det lilla nybildade skrået ”klimatforskare” så kanske det finns ganska många som tror på AGW men då är det ju också AGW-hotet som fick dom att bli just ”klimatforskare”. Lite grand som att fråga om veterinärer tycker om djur.

 33. Per Welander

  Calle: Du klagar på referenser. Jag sa att jag gillar inte Wikipedia, den är inte alltid seriös.  Sen vräker du på med den ena Wikipedia referensen efter den andra. Räkna dem får du se.
  Läser du aldrig något annat änWikipedia? Byråkrat är du för att du märker ord och inte tittar på sakinnehållet. Jag tror inte vi kommer längre så jag avslutar vår debatt nu.

 34. Amatörmessiga invändinger til abiotic oil är mödosamt redan sedan länge  tilbakevisade. JF Kenney (Gå til scientic publications)

 35. calle

  Per W
  Suck, allt jag bad om var referenser som du underbyggde ditt 2 stycke på i  #15 . Detta av genuint intresse vad som orsakat klimatvariationer det förgångna.  Trist att du senare helt undviker sakfrågan  för att istället, av någon outgrundlig anledning, beskriva mig som byråkrat (?). 
   
  Nej, jag läser inte wiki speciellt ofta och jag har tidigare nämnt att den inte alltid är tillförlitlig, men den kan vara bra länka till, därmed slipper man skriva spaltmeter i kommentarerna. Som med mycket information som inhämtas från nätet kräver den förhandskunskaper och jag anser att dessa sidor i wiki jag hänvisade till är korrekta. Anser du att wikis beskrivning av hypotes och teori inte stämmer??  Det förklarar om inte annat varför du ständigt blandat ihop dessa i dina tidigare kommentarer. Sen finner jag det märkligt att du inte är kapabel att scrolla ner till ref. listan i wikis beskrivning av Milankovic cykler?  Tydligen inte så jag får väl ta två av dem och hänvisa dig till dem direkt 1, 2
   
  Jag håller till 100% med om din avslutande mening ”jag tror inte vi kommer längre så jag avslutar vår debatt nu”.

 36. Per Welander

  calle: Milankovic teorin är ofullständig. Bara jordens rörelse kan inte ensamt förklara istiderna. Det framgår t.o.m. av Wikipedia (som jag inte är så förtjust i). Bara för att jag inte har en referens på en annan förklaring innebär inte att en annan teori är sann. Den fällan går många i. För övrigt tror jag själv på den (ofullständiga) Milankovic teorin.