konsert

Motståndet mot vindkraften förfinas

Vindkraftsmotståndet i Sverige får allt fastare former. Allt fler människor ute i våra bygder drabbas nu av utbyggnaden. Svenskt Landskapsskydd har räknat ut att minst 150 000 svenskar kommer att drabbas av den storskaliga utbyggnaden om Regeringen och Energimyndighetens mål om 30 TWh vindkraft skall uppnås. Nya föreningar mot vindkraft bildas nu hela tiden ute   →

Nu ska MTV rädda världen

Nu blandar sig även MTV in i klimatleken. Tanken är att försöka påverka den yngre målgruppen 15-24 år, som hittills inte brytt sig särskilt mycket om klimathotet. Nu ska de dock med hjälp av MTV bli varse om pruttande kor och skorstenar som spyr ut hälsovådlig koldioxid. I en rad konserter kommer MTV i samarbete   →