Met Offices misslyckade långtidsprognoser

översvämning
Bild: The Spectator
Det verkar som om Met Office missat ännu en tremånaders prognos. Ty i november 2013 sa deras superdatorer att det fanns en viss sannolikhet för att det skulle bli en torrare period än vanligt i december till februari. I vilken mån denna något vaga prognos påverkat myndigheternas beredskap inför de rådande översvämningarna i södra England är oklart. Att de inte var beredda på den myckna nederbörd som faktiskt kommit är däremot uppenbart.
Met Office (som alltså är den brittiska motsvarigheten till SMHI i Sverige) är i själva verket ganska usla på att göra sådana här långtidsprognoser. Av de senaste 14 åren så har man haft fel i tretton. Och det har nästan alltid handlat om att man överskattat åt det varma hållet. Det är ingen slump. Såsom en av IPCCs starkaste stöttepelare så har man naturligtvis odlat myten om att det måste bli varmare såsom FNs klimatpanel sagt att det skulle bli.
Problemet med FNs prognoser är dock att även de har visat sig vara fel, gång på gång. Här är de prognoser med störst sannolikhet som IPCC förmedlat i sina rapporter under åren (ej den sista från 2013):
IPCCs prognoser
Bild från The Wall Street Journal
Från 1997 fram till idag så har det inte skett någon statistiskt signifikant ökning av den globala temperaturen. Men prognoserna pekar på en stadig värmeökning. Så, det verkar inte vara mycket bevänt med det vetenskapliga underlaget för Met Offices prognoser. Varför har de ens brytt sig om att förlita sig på IPCC efter alla dess felprognoser?
Det är emellertid inte bara temperaturen och nederbörden Met Office missar. Inte heller prognoserna beträffande stormar och havsnivåhöjningar har man lyckats med.
Met Office är förmodligen ett av världens absolut mest välutrustade (i termer av datorer och personal) väderleksinstitut. Deras kopplingar till olika forskningscentra både hemma och utomlands är omfattande. Så de, om några, borde ha de bästa förutsättningar för att spå långtidsväder och klimat. Men misslyckandet är närmast totalt. Och vi kan nog inte hoppas på att vårt eget SMHI skulle vara så mycket bättre på detta. Hur någon – regering, riksdag, kommunpolitiker, företagsledare, media eller allmänhet ­- kan ta sådana här långtidsprognoser på allvar är svårt att begripa.
En sista skandal, som inte direkt har med Met Office att göra: Även andra myndigheter i Storbritannien har i hög grad bidragit till allvaret i översvämningarna. Miljödepartementet har nämligen i en överdriven nit att bevara våtmarker, värna vissa musslor som slagit sig till ro i bottenleran, samt förhindra tippning av schaktmassa på land gravt misskött underhållet av diken och floder. Man har underlåtit att muddra avrinningssystemen både i Somerset och i områdena kring Themsen. Detta har naturligtvis i hög grad förvärrat katastrofen. Christopher Booker har hela historien här.
‘Unthinking climate change worship’ har skadat både den brittiska industrin och allmänheten, säger energiministern Michael Fallon.
Det är lätt att hålla med om den bedömningen.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ingemar
  Felprognoserna står i proportion till storleken på datorerna.
  Skit in, skit ut / Mycket skit in, mycket skit ut.
  De borde jobba med en Ipad. 😀

 2. Göran

  Det verkar som det mesta slår tillbaka på klimatalarmisterna för närvarade. Hur Mp över huvud taget kan ha några sympatisörer kvar är häpnadsveckande.
  Var på wwf hemsida häromdagen ock såg att dom skaffat sig en kommunikatör. Hitintills har man ju inte svarat på några frågor om klimatet eller djurlivet som inte stöder deras hypteser.
  Förhoppningsfull om denna relativt nya yrkesgren tillskrev jag wwf och deras kommunikatör. Men tyvärr kan jag konstatera att man på wwf har sin hemsida enbart av ett skäl, nämligen att tigga om pengar till sin egensinniga verksamhet.
  Några svar på mina frågor kan jag tydligen aldrig räkna med att få från wwf.

 3. Ann LH

  Intressant inlägg med givande länkar. Tack.
  Ch. Bookers förklaring till översvämningarna var vid första genomläsningen övertygande, men kommentarerna till hans artikel visade att bakgrunden nog är lite mer komplicerad än så.
  Länken till energiminister M. Fallons uttalande piggade upp. Fräscha puckar!

 4. Olav Gjelten

  Göran # 2
  Du, liksom jag och säkert miljoner fler tycker det är konstigt att MP har sympatisörer kvar. Vad jag nyligen sett så har enligt opinionsinstituten kommit fram till att MP nu nått över 15-procentnivån och V är nu uppe i 11 procent.
  Det verkar faktisk som att en stor och växande del av svenska folket är enormt trötta på välfärden och inget hellre vill än att ha fattigsamhället tillbaka.
  På vilket annar vis kan man tolka galenskapen??

 5. Lennart bengtsson

  Hej
  Jag har försökt så att säga ad nauseam att övertyga väderlekstjänsterna som exempelvis SMHI och UK Met Office mm skall sluta upp med sk långtidsprognoser. Jag tror att SMHI mestadels följt mitt råd. Det existerar ingen vetenskaplig grund för detta då atmosfärens prediktabilitet uppgår till högst 2-3 veckor. Orsaken är att prognoserna efterfrågas och att det finns pengar att tjäna. Det är inte mer komplicerat än så. Kvällspressen vidarebefodrar de mest absurda prognoser till allmänheten via löpsedlar och förstasidor för att tjäna en extra hacka. Ett fåtal bekymrar sig att validera prognoserna och allmänhetens minne är högst några dagar. Exemplen på misslyckade långtidsprognoser är legio och resultatet inte sällan katastrofalt om man tror på det hela. Det finns tyvärr ingen annan möjlighet att allmänheten förbereder sig på att allt möjligt väder kan inträffa på längre tidsskalor än 3 veckor. I vissa områden som i tropikerna och på den västra hemisfären får man en begränsad information från kraftiga El Nino händelser som ibland kan prognoseras för mer än en säsong. Men i Västeuropa är värdet av detta nil. Inte heller den Arktiska isens utbredning ger någon meningsfull information. Den var samma i år som i december 2010, då det svenska vädret som en del fortfarande kanske minns var något annorlunda.
  De troende får ägna sig åt solens magiska inflytande, bevista religiösa sammankomster eller titta i kaffesumpen.
  LennartB

 6. bom

  ” Miljödepartementet har nämligen i en överdriven nit att bevara våtmarker, värna vissa musslor som slagit sig till ro i bottenleran, samt förhindra tippning av schaktmassa på land gravt misskött underhållet av diken och floder. Man har underlåtit att muddra avrinningssystemen både i Somerset och i områdena kring Themsen. Detta har naturligtvis i hög grad förvärrat katastrofen. Christopher Booker har hela historien här.”
  Högre upp i ”kedjan” hittar man EU som orsak. EU har bestämt att muddringsmassor inte får läggas på torra land – alltså kan man inte muddra längre. Kom ihåg Delblancs beskrivningar av å-rensningarna i Sörmland!

 7. tty

  När jag läste meteorologi fick jag lära mig att man skulle testa sina prognoser mot den s k persistensprognosen, d v s ”det blir samma väder som nu”. Slog man inte den var prognoskapaciteten lika med noll.
  För ett par år sedan tog jag och kollade MO:s prognos för följande års temperaturer över en sjuårsperiod mot persistensprognosen, ”det blir samma temperatur som föregående år”. MO:s prognoser var klart sämre än persistensprognosen.

 8. Ingemar Nordin

  Lennart B #5,
  Som nämndes så är Met Offices prognoser systematiskt fel åt det varma hållet, vilket tyder på att de alltför mycket förlitat sig på IPCCs prognoser om långtidstrenden. Jag tror att de skulle ha klarat sig bättre om de istället förlitat sig på kaffesump 🙂

 9. Mats G

  Man kan ju undra hur politikerna vågar sig på konststycket att inte lyssna på de som vet.
  ”Kvällspressen vidarebefodrar de mest absurda prognoser till allmänheten via löpsedlar och förstasidor för att tjäna en extra hacka.”
  Det har är väl inte mycket att säga om. Alla vill tjäna en hacka.
  Problemet är ju att alla dessa ogranskade information börjar leta sig in de beslutsfattande församlingarna.
  Så ur den synvinkeln är det lätt att förstå varför MP växer i opinionen. Felinformerad valkrets, Felinformerat parti. Passar utmärkt ihop.

 10. Stickan no1

  De flesta som röstar på MP försöker nog bara vara goda människor. De vill väl men inser inte att det inte räcker för att också åstadkomma något bra.
  MP för en plakatpolitik som aldrig synas av journalister. Det är ungefär som klimathotet. Det hotet synas heller aldrig i media.
  Lever man i en curlad bubbla där fattigdom är något abstrakt och man aldrig behöver ta reda på fakta eller använda eget kritiskt tänkande så är MP eller V de optimala partierna. Lovar mycket, vill alla väl och faktiskt visar på en ljus framtid som är annorlunda än den övriga partier kommunicerar.
  Det anser sig helt enkelt vara goda människor som tänker på miljön och sina medmänniskor före sina egna egenintressen.
  Har man den uppfattningen om sig själv är det nog svårt att byta parti. Om inte det visar sig att deras politik faktiskt får motsatt verkan. Det är inte gjort ännu av något av de andra partierna.
  Tvärtom fram till nu tävlar de andra partierna om att använda likt MP olika ”godhetsgärningar” i sin politik. En röst på MP gör alltså skillnad. Mer skillnad än att lägga en röst på vilket annat parti då MP har större påverkan i politiken är vad deras valunderlag är.
  ”Be good, do good” är en gammal slogan som MP verkar ha tagit tolkningsföreträde på.
  Därav alla symbolhandlingar i politiken som MP mfl så gärna uppvisar. Symbolhandlingar för att visa på att de också gör något gott. Och det är problemet. De har påverkat andra partier i en grad som vida överstiger deras andel av opinionen.
  Så länge deras löftes och symbolfrågepolitik inte synas kommer de vara det parti som de som ”vill allas väl” kommer välja.
  Det enda som hjälper är väl att höja priset på rödvin rejält med hänvisning till miljön.
  Då kanske de ändrar sig.

 11. tty

  bom #7
  Det är inte riktigt sant att EU förbjudit att lägga muddringsmassor på land. Man får lägga dem på land, men om de sedan förflyttas måste de hanteras som miljöfarligt avfall, vilket är mycket dyrt. På Somerset Levels har man av ålder spritt ut dem på gärdena, men det går nu inte längre. Att låta dem ligga kvar på kanalkanterna är inte tillfredsställande eftersom det dels gör kanalkanterna allt högre och att de dels snabbt sköljs ned i kanalerna igen. Man funderar nu på mudderverk med mycket långa rör/slangar som kan deponera muddret på säkert avstånd från dräneringskanalerna. Om bönderna sedan får plöja ned muddret som redan ligger på deras fält för EU vet jag faktiskt inte.
  Observera att detta inte i och för sig inte är en helt idiotisk regel. När det gäller starkt förorenade bottensediment (som t ex de man tar upp ur Valdemarsviken här i Sverige) så krävs försiktighetsåtgärder, men när det gäller att lägga tillbaka åkerjord som sköljts ned i en dräneringskanal på fälten den kom ifrån verkar det milt sagt överambitiöst.
  Vad beträffar den hotade musslan, så gäller det den flata dammusslan Pseudanodonta complanata, en art med begränsad utbredning och som har gått tillbaka starkt på de flesta håll. Här i Sverige är den klassad som ”sårbar”, vilket är den lägsta hotklassen och i England som det motsvarande ”near-threatened”. Den är mycket riktigt, som de flesta musslor, känslig för muddring men att avstå från muddring av en flod längs vilken flera tiotal miljoner människor bor verkar också överambitiöst. I vilket fall som helst så har Themsens översvämning en helt annan politisk dimension än Somerset Levels, där det bara var vanliga bondlurkar som drabbades. Nu har ”the effluent hit the affluent” som någon uttryckte saken.

 12. Mats G

  #10
  ”Symbolhandlingar för att visa på att de också gör något gott.”
  Som man säger.
  Vägen till helvetet är fylld av goda intentioner.

 13. Björn-Ola

  Hej
  En viktig fråga.
  Vi får allt oftare höra att den globala uppvärmningen leder till mer extremväder.
  Senast här:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/extrema-vader-ar-att-vanta-i-en-varmare-varld/
  Jag har fått en uppfattning om att det inte är så. Åtminstone när det gäller stormar. Stämmer det och att massmedia i så fall håller på att etablera en ny ”sanning” om något som saknar vetenskaplig grund?

 14. Björn

  Klimatforskningen är en vetenskaplig skandal som förvrider sunt tänkande. Hur är det möjligt att man har kommit till den slutsatsen, att bara för att CO2-kurvan pekar uppåt, måste temperaturkurvan också göra det? Finns det bara positiv återkoppling? IPCC´s kurvor tyder på att så är fallet? Met Office följer tydligen den devisen vilken dessutom är inbyggd i deras ”superdatorer”. Inte undra på att man då tror att det skall bli så förbannat varmt om hundra år. Vi har ju i princip facit i hand. Temperaturen följer inte CO2-nivån. När skall klimatforskarna börja förstå detta och byta ut sitt axiom om temperaturens orsak?

 15. Peter Stilbs

  Björn-Ola #13 – inte ans IPCC hävdar något sådant. Och alla statistiksammanställningar jag sett för Sverige och annorstädes visar inte heller på något annat än att det varit konstant vad gäller nederbörd och vind sista 100 åren.
  Men man bygger mer på olämpliga ställen och inte lika robust, och väsentligt mer. Och rapporteringen är i dag blixtsnabb – så visst kan man ledas att tro att något ändrats

 16. Mats G

  #8
  ”istället förlitat sig på kaffesump”
  Och det är nu det är dags att återintroducera apan Ola.
  Är det någon som kommer ihåg han?
  Det var alltså en aktietävling för en bra antal år sedan.
  Det var professionella aktieanalytiker som deltog.
  Apan vann.
  Det visade sig att han kastade pil på nåt informationsunderlag som man sedan använde för att köpa viss typ av aktie.
  Ouch.

 17. Lasse

  Kaffesump i stället för långtidsprognoser?
  Har inte den vädersituation som USA resp England utsätts för under en lång period nu sin förklaring i ett låst läge där H och L styr. När väl detta är etablerat så tycks det kunna vara länge!
  Då borde väl sumpen väljas bort i alla fall? NAO
  http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml

 18. Bjorn-Ola

  #15
  Jag hittade vad som står i AR 5 om detta.
  Det är allvarligt att det håller på att etableras en ”sanning” som saknar vetenskaplig grund.
  Det är ju ren propaganda. Extremväder är ju något folk kan förstå som ett hot.
  Bilderna från England är ju användbara.

 19. lennart bengtsson

  Björn *14
  Du tycks inte ha förstått hur växthusgaser påverkar jordens värmebalans. Sätt Dig ned och läs igenom en lämplig lärobok i atmosfärfysik istället för att komma med alla Dina omotiverade känsloutbrott. Det är ett bättre sätt att använda tiden. Jag är säker på att Du kan få ett lämpligt tips av Pehr Björbom då Du säkert inte litar på mina rekommendationer.
  hälsar
  lennartB

 20. Björn

  Lennart bengtsson [5]; Detta citat är ju inte skrivet med osynlig text: ”De troende får ägna sig åt solens magiska inflytande, bevista religiösa sammankomster eller titta i kaffesumpen”.
  All väder och klimatutveckling förefaller vara kaotisk för dig, där det kaotiska inte tycks ha någon orsak. Jag har tidigare påpekat att det interna systemet inte är en perpetuum mobile. Det har trots allt en orsak. El Niño liksom andra strömningsfenomen är inte kaotiska. De är och förblir orsakade av förändringar i solens över tid variabla egenskaper. Mastern för övrigt i andra kaotiska rörelser i atmosfären, är också solen. Det kaotiska i sig, är molnens bildande och luftmassans rörelser över land och hav, men ytterst är dessa rörelser orsakade av summan av den solenergi som når jordytan per tidsenhet. När nu solens intensitet minskar, kommer också de kaotiska rörelserna att få ett förändrat mönster. Ett konstant solflöde med konstant spektralt innehåll förändrar ingenting över tid. Jetströmmarnas positionering skulle vara konstanta, men vi ser nu förändringar i dessa vilket tyder på en förändrad energifördelning över land och hav. Orsaken kan väl bara sökas i den förändrade solintensiteten vars nedgång är väl dokumenterad?

 21. Mats G

  ”solens magiska inflytande”
  Jag tolkade som gamla tiders soldyrkare.

 22. tolou

  LB #19
  Det verkar som beroende på vem man frågar får man olika svar.
  We have all heard, ad nauseum, about the so-called “greenhouse effect.” Even little children can tell you how the build up of carbon dioxide in the atmosphere traps heat by increasing humidity and thickening the cloud layer. Except that it doesn’t — at least to the degree that the U.N climate models have been programmed to “believe.” Instead, as soon as the climate begins to warm, the Earth’s atmosphere begins releasing much of this energy into space.
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/02/the-basic-physics-observations-prove.html
  Men kanske får vi veta inom hyffsat snar framtid hur det står till?
  Satellite will launch in 2015 to measure Earth’s radiation budget for the first time
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/12/satellite-will-launch-in-2015-to.html

 23. Sören G

  Det påstås gång på gång på nyheterna att översvämningarna i Somerset är värre än någonsin. Men 1929/30 var de i alla fall värre. De verkliga orsakerna kan läsas här: http://wattsupwiththat.com/2014/02/16/the-real-reason-for-flooding-in-somerset-levels-not-global-warming-the-only-pump-was-turned-off/#more-103335

 24. Pär Green

  Borg har blivit grön, när det gäller att höja skatter!
  Han liksom glider in på en ”räkmacka” på de övriga grönas fantasi!
  Och vad gäller, jo höj fordonskatten! Så blir alla gröna i alla läger nöjda.
  Men vad tycker övriga som inte har tunnelbana och cykla till jobbet eller tillgång till MP:s kollektivtrafik – Taxi!
  Fordonsskatten ska dra in ytterligare 1,5 miljarder vilket ger en höjning för en normal bensinbil på 200 kronor, 500 kronor för en diesel och uppåt tusenlappen för en stor bensinslukare. Ett paket cigaretter blir en krona dyrare, en snusdosa två kronor och en flaska vin lika mycket.

 25. sibbe

  Några plock från väderfronten:
  Från:https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/
  One of the Met Office’s most senior experts yesterday made a dramatic intervention in the climate change debate by insisting there is no link between the storms that have battered Britain and global warming.
  Mat Collins, a Professor in climate systems at Exeter University, said the storms have been driven by the jet stream – the high-speed current of air that girdles the globe – which has been ‘stuck’ further south than usual.
  As we know, it is the southern half of England that has suffered the most from excessive rainfall this winter. As I have already pointed out, in the SW England & S Wales region, Met Office records show that they had a much wetter winter period than we have so far this year.
  According to British Rainfall, rainfall from October 1929 to January 1930 amounted to 26.88 inches, or 683mm.
  And it is not just Ross on Wye. Further east at Oxford, bang in the middle of the flooded Thames Valley, we find that 1929/30 was also much wetter. From the Met Office data:
   
   
  Rainfall
  mm
  Oct – Jan 1930
  448
  Oct – Jan 2014
  392
  Från: http://www.drroyspencer.com/95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong February 7th, 2014
  I’m seeing a lot of wrangling over the recent (15+ year) pause in global average warming…when did it start, is it a full pause, shouldn’t we be taking the longer view, etc.
  These are all interesting exercises, but they miss the most important point: the climate models that governments base policy decisions on have failed miserably.
  I’ve updated our comparison of 90 climate models versus observations for global average surface temperatures through 2013, and we still see that >95% of the models have over-forecast the warming trend since 1979, whether we use their own surface temperature dataset (HadCRUT4), or our satellite dataset of lower tropospheric temperatures (UAH):
  Från: http://judithcurry.com/page/5/
  Evidence reported by the IPCC AR5 weakens the case for anthropogenic factors dominating climate change in the 20th and early 21st centuries :
  After expecting an increase of 0.2oC per decade in the early decades of the 21st century from the AR4 statements, the rate of warming over the past 15 years is only ~0.05C.
   The IPCC AR5 bases its projection for the period 2016-2036 of 0.10 to 0.23oC per decade on expert judgment, rather than on the climate model results
  The IPCC does not have a convincing or confident explanation for the hiatus in warming.
  Is global warming causing the polar vortex? In a word, no.
  Posted on January 7, 2014 | 325 Comments by Judith Curry
  Det blir kallt på grund av den ökade värmen? När fakta tryter…

 26. Lasse Forss

  Miljöpartiets stora uppgång berodde på säldöden. Vad som inte kom fram var att säldöden berodde på ett morbillivirus som orsakar valpsjuka och mässling. Men att sälarna dog av mässling var tydligen ingen intressant nyhet. Och det verkar som att MP åter igen kan surfa på desinformationsvågen. Man kan säga att vänsterjournalisternas osaklighet skördar lagrar.

 27. Lasse Forss

  Peter Stilbs #15
  I en kommentar till ”De gröna vill rensa ut skeptiker” berättade jag att jag fått svar från Johan Rockström. Två gånger till och med. Och när det gäller extremväder så är han ”kristallklar”.
  ”Angående extremt väder. Detta bygger på NOAAs analyser (bifogar en artikel) som visar att sannolikheten för extremväder ökat markant under de senaste 60 åren (med ca 1 % av världens yta utsatt för > sigma= 3 händelser 1955 och ca 14 % av ytan 2011). Jag har dock inte extrapolerat detta till satt säga att Sandy händelser skulle nu ske vart tredje år. Det är förstås något som vi inte kan förutsäga. Däremot kan vi säga att sannolikheten för extrema händelser, som statistiskt sker < 1 år av 1000, blir allt vanligare världen över, redan idag. " (den bifogade artikeln måste vara detta http://www.youtube.com/watch?v=GLEccFhNanU
  Jag är just i färd med att besvara mailet.

 28. Mr.G.

  # 10
  Kommentar till Miljöpartiets potentiella röstetal:
  De övriga partiernas stora misstag är att triangulera sig in i en fälla där de försökar kopiera MP’s mest extrema programpunkter/åsikter. Om jag vore ”grön” skulle jag hellre rösta på ”originalet” dvs MP än ett grönmålat (S) eller (M).
  De regeringsfähiga partierna bör för sin trovärdighet distansera sig ifrån stora delar av MP’s orealiserbara ”visioner”. Det kommer att uppskattas av de tänkande medborgarna vid valurnorna
  I Schweiz har det bildats ett liberalt grönt parti. Det blev ingen större succé! Hittills!

 29. Björn

  lennart bengtsson [19]; I min kommentar [14] har jag inte nämnt växthusgaser utan endast CO2. Det är denna gas som är bärande i AGW-hypotesen. Men när du som andra nämner växthusgaser så inkluderas inte vattenångan. Jag citerar vad SMHI skriver i en av sina texter om atmosfären: ”I och med att jorden har haft oceaner under en mycket lång tid så har vattenångan alltid utgjort en betydande del av innehållet i den lägre delen av atmosfären. I runda tal ett antal procentenheter” (se länk). Av luftvolymen utgör CO2 ca 0.04 % och här talas om vattenånga, ”ett antal procentenheter”. Vattenångan är en potent absorbent av IR, hur kan man då tillmäta CO2 så stor betydelse när dess innehåll i atmosfären endast är ca 0.04 % ? När solvärmen ökar, ökar också vattenångan i atmosfären och därmed bidrar detta till luftens uppvärmning. Hur kan man med kännedom om vattenångans större volym av atmosfären, påstå att CO2 driver klimatet? Detta är en anomali som klimatforskarna måste förklara på ett begripligt sätt för världen. Hittills har detta inte gjorts.
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-historia-1.5817

 30. Sören G

  USA:s utrikesminister John Kerry har varit i Djakarta och sagt klimatförändringarna är världens värsta massförstörelsevapen och att alla medel måste satsas för att bekämpa dem.
  I Skåne har landstinget bestämt landstinget ska bli helt fossilfri inom några år, och nu letar man efter lämpliga hustak för att placera solceller.
  Håhåjaja

 31. Håkan Sjögren

  Olav Gjelten # 4 : Anledningen till framgångarna för Mp och V är att vi, som vet bättre, i stor utsträckning jamsat med i centerpartiets strävan att föra oss tillbaka till artonhundratalets misär av rädsla för att störa miljöpartiets och vänsterns irrläror. Skärpning påkallas. Mvh, Håkan.

 32. Tudor

  Varför vill miljöaktivister återskapa våtmarker om de är så rädda för metan i atmosfären? Miljöpartiet vill bevara och återskapa våtmarker. Muddring och utdikning borde vara en positiv sak för klimataktivister. Det kan ju vara så att engelska miljödepartementet inte tror på någon katastrofal global uppvärmning och att man därför inte ser något problem med att återskapa våtmarker i Somerset. Våtmarker är enligt denna länk en av de största naturliga avgivarna av metan till atmosfären. Stämmer det?
  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Wetland_methane_emissions
  Miljöpartiet skriver uttryckligen på sin hemsida att man vill bevara och återskapa våtmarker.
  http://www.mp.se/politik/miljo

 33. Larry

  #19 Hej Lennart,
  I ditt svar till Björn så råder du honom till att studera ”lämplig lärobok i atmosfärfysik”. Jag skulle också gärna vilja få tag i dylika böcker. Kan du vara vänlig och rekommendera några i ditt tycke bra böcker i atomärfysik.
  Mvh Larry

 34. Thomas P

  Björn #29 ” När solvärmen ökar, ökar också vattenångan i atmosfären och därmed bidrar detta till luftens uppvärmning. ”
  Fy på sig, Björn! Inte får man tala om vattenånga som positiv återkoppling på denna blogg. Inte för att jag tror att någon av de troende kommer att klaga eftersom du är i deras lag.
  När det gäller vattenånga får du ta hänsyn till att den är så ojämnt fördelad i atmosfären. Upp mot tropopausen är det mindre vattenånga än CO2, och AGW fungerar till stor del genom att höjden vid vilken atmosfären blir genomskinlig för IR stiger med mer växthusgaser.
  Larry #33 Om du vill ha en teknisk översikt tycker jag Graedel och Crutzen har skrivit ett par bra böcker på lite olika teknisk nivå:
  ”Atmospheric Change: An Earth System Perspective” och ”Atmosphere, Climate, and Change”.
  De är bredare än att bara tala om AGW och inkluderar även, inte oväntat givet Crutzens nobelpris, diskussioner om ozonuttunning.

 35. tolou

  Vattenånga har säkert positiv återkoppling, och kanske väsentligt mer än co2. Problemet är då istället att vattenångan har MINSKAT under senare delen av 1900-talet, vilket betyder att uppvärmningen måste komma någon annanstans ifrån. Undra från vad? 😉
  Sedan finns undersökningar som påvisar ett omvänt samband mellan solvariationerna & vattenånga dvs. det verkar som om solen sas. torkar upp vi hög aktivitet:
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2014/02/new-paper-finds-another-amplification.html

 36. Hej Thomas
  Så du hävdar att vattenångan i atmosfären är en återkoppling!?
  Återkoppling från vad om man får fråga? Försöker du verkligen fortfarande få det till att det är CO2 som (främst) styr vattenhalten? Genom en möjligen aningen förhöjd återstrålning av IR?
  För övrigt ser jag ingenstans att Björn hävdat att H2O är en ”positiv återkoppling”, dvs förstärkning. Men min fråga rörde alltså ’förstärkning av vaddå’!=

 37. tolou

  Ja, det är lite slarvigt att hänvisa till återkoppling ”feedback”. Det som avses är nog egentligen ”forcing”, dvs. vattenånga medför uppvärmning(växthuseffekt), allt annat lika. Men detta är som att svära i AGW-kyrkan…
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/17/vatten-drivkraft-eller-aterkoppling/

 38. Håkan Sjögren

  tolou # 35 : Vattenånga kan definitivt inte förstärka ”växthuseffekten” eftersom ångan inte är någon ”växthusgas”. Enligt IPCC är den inte heller någon ”växthusgas” utan en förstärkning eftersom de inte kan beskylla människorna för att vattnet i haven, under solbestrålning, delvis övergår i ångform. Sanningen är ju att det inte finns några ”växthusgaser”, trots vad många hävdar. Begreppet ”växthusgas är helt analogt med flogiston, ”de vises sten” och ”ond ande”, som man tillgrep flera århundraden tillbaka för att förklara vad man inte begrep. Mvh, Håkan

 39. Håkan Sjögren

  Björn # 29 : Du skriver : ”Hur kan man,med kännedom om vattenångans större volym av atmosfären påstå att CO2 driver klimatet? Detta är en anomali som klimatforskarna måste förklara på begripligt sätt för världen. Hittills har detta inte gjorts.” Varför skulle de göra det ? Politikerna och massmedia har ju okritiskt anammat alla deras lögner, så varför skulle de bry sig? Logik har de ju redan tagit avstånd ifrån. De anser ju att några enstaka molekyler CO2 skulle ordna en uppvärmning som skulle överträffa solens påverkan och den gissade påverkan, som några procent vattenånga inte klarar av. Mvh, Håkan.

 40. Thomas P

  Jonas #36 ”Återkoppling från vad om man får fråga? Försöker du verkligen fortfarande få det till att det är CO2 som (främst) styr vattenhalten?”
  Återkoppling från temperaturen. Att du fortfarande efter alla år inte fattat det är bara deprimerande.
  ”För övrigt ser jag ingenstans att Björn hävdat att H2O är en ”positiv återkoppling”, dvs förstärkning. ”
  Skaffa glasögon! Även om Björn inte använder ordet återkoppling är det vad han säger i meningen jag citerade.
  tolou visar i och för sig i #35 att han inte heller förstår vad ”återkoppling” innebär.

 41. Pär Green

  40 Thomas P 2014/02/17 kl. 18:19
  Thomas Palm, det är tur att du rätar ut alla frågetecken!
  Men ack så ointressant!
  Tro och tyck vad Du vill, men intresset för övriga är helt ointressant!

 42. Thomas
  ”Återkoppling från temperaturen. Att du fortfarande efter alla år inte fattat det är bara deprimerande”
  Bespara dig dina überlarviga halmgubbar. Jag vet förstås mycket väl vad det är ni säger och försöker med på eran sida, och jag brukar nog också ha bättre koll på den rent fysikaliska motiveringen, förenklingarna, begränsningarna och innebörden av sådana än många bland er.
  Men du är i så fall fortfarande kvar vid, eller igen tillbaks till din skalära förståelse av klimatsystemet. Men samtidigt som du säger att temperaturen styr H2O-halten säger också att H2O-halten styr temperaturen. Och mer vattenånga skall ju ge mer temperatur, och därför i sin tur ännu mer vattenånga.
  Resonemanget saknar både tidskonstanter vid förändringar och därigenom fysikalisk kausalitet.
  Med din terminologi kan man lika gärna säga att det är temperaturen som utgör en positiv återkoppling från och till H2O-halten.
  (Notera: Detta är helt oberoende av ifall CO2 kan påverka temperaturen om halten ökas)
  Poängen är att terminologin inte beskriver något verkligt system, utan bara en extremt rudimentär (delvis felaktig) illustration av den. Och blir vilseledande pga det.
  Vattenånga är ingen återkoppling förstås. Den finns där som en central och viktig del av systemet och processerna däri och fullgör där väldigt stora centrala viktiga funktioner av energiomvandling och värmetransport.
  Hade du sagt att (variationer i) dess halt under vissa omständigheter i era hypoteser och modeller fungerar som en positiv återkoppling hade jag inte protesterat. (För det är ju den grejen din sida har så väldigt svårt att leda i bevisa, iaf till de erforderliga magnituderna).
  Jag är väl medveten om att ni klimathotsanhängare både gärna förvanska språket, hittar på egna nya betydelser etablerade begrepp och termer, och tom ger dem helt nya innebörder. Och även att ni ofta argumenterar som om orden i sig är själva argumentet.
  Och jag kan inte alltid avgöra ifall detta sker medvetet (dvs när eller ifall ni vet att era begrepp är förenklingar eller tveksamt definierade) eller om det är ren okunnighet, där folk bara upprepar fraser de har hört, som de vill tro utgör argument, och för att de låter bra (eller uttalats av ngn ’auktoritet’)
  I de allra flesta fall lär det vara det senare: Att folk helt enkelt inte vet vad de argumenterar … att de bara upprepar vad de har hört och/eller tror

 43. Mats G

  Wikipedia
  ”Återkopplingarnas storlek är i allmänhet svåra att beräkna, men allt tyder på att de tillsammans har en förstärkande effekt på temperaturens förändringar. [1]”
  Det är wiki så man får ta det var det är. Tyder låter lite vagt i mina öron.
  Dessutom har inte återkopplingarna bevisats om det är negativa eller positiva.
  Men jag skulle vilja ta upp en annan sak.
  Havens ”värmeminne”. Tanken är väl så här. Iom att vatten mängden är så enorm så finns det en tröghet i absorptionen av värme både av in och uttag. Nu vet jag inte hur mycket det påverkar medeltemperaturen. Men det borde ju hjälpa till i ”uppvärmningspausen”. Jag såg någon uppgift att värmeminnet är ungefär 100 år.
  Det innebär i så fall att det är omöjligt att gå på hur varm det är just nu eftersom det är sådan fördröjning.
  Och då får jag inte till att värmen har gömt sig i havet. eller är det jag beskriver ovan det som menas?

 44. Holmfrif

  Om MP:
  Googla på Västerbottenskuriren/Åsikter/Gunnar Brundin så kan du ta del av en aktiv miljöpartists budskap om det ohållbara i dagens konsumtionssamhälle – ”Ohållbart” med receptet 25% minskade löner, ökade skatter och övergång till ”lokal ekonomi” m a o ett liv i ”säck och aska”. Skrämmande!

 45. ThomasJ

  Apropos ’återkopplingar’ & vattenånga har JoNova bra + lättlästa info i hennes ’The Sceptics Handbook II’, länk:
  http://jonova.s3.amazonaws.com/sh2/the_skeptics_handbook_IIj-sml.pdf
  Mvh/TJ

 46. Håkan Sjögren

  Mats G # 43 : Du skriver att återkopplingarnas storlek är svåra att beräkna, men att allt tyder på att de tillammans har en förstärkande effekt på temperarurens förändringar. Detta visas ju tydligt av det 17-åriga uppehållet i temperaturökningarna. Mvh, Håkan.

 47. Pingback

  […] är en liten kort uppdatering från förra veckans inlägg om Met […]