Media och FN´s krig mot CO2

31NJgzWJBL. AC UY327 FMwebp QL65 1

1982

MSM har varit mycket framgångsrikt när det gäller att leta upp konflikter av alla de slag, men de i längden allvarligaste konflikterna och krigen i vår nutid har de medvetet eller på grund av okunskap missat och det gäller

FN’s krig mot CO2 och medias krig mot det fria ordet i klimatfrågan.

Om de som är satta att granska makten hade tillämpat elementär journalistik skulle de sedan länge ha grävt fram, belyst och diskuterat kring bakgrunden till och sanningen om klimatkonventionen (UNFCCC) och FN’s kupp när all världens statsmän 1992 var samlade och ”in blanko” och under grupptryck godkände denna konvention. Då valde de FN före vetenskap. Nu sitter vi dessutom där vi sitter med en journalistkår som också okritiskt godtagit FN’s ensidiga berättelse om CO2 som en fiende vilket lett till västvärldens energikris.

¤¤¤

För en tid sedan bjöd Statstelevisionen på SD vs Romina (Politikbyrån). Programmet blev ett utmärkt exempel på SVT’s svek mot sitt journalistiska uppdrag och mot vårt samhälle.

Proffstyckare från SvD, DN och Aftonbladet skulle som sagt debattera kring rubriken SD vs Romina. Valet av deltagare skulle kunna uppfattas som korrekt, tre tyckare med förväntat olika infallsvinklar. Men, hur blev det?

Diskussionen kring SD kretsade bland annat kring Elsa Widding och hennes jungfrutal i riksdagen där hon frankt deklarerade att hon inte kunde se någon klimatkris. Attackerna mot henne har sedan dess varit många, men har någon varit intresserad av att offentligt fråga henne hur hon kommit fram till denna sin ståndpunkt? Svaret är att hon bland annat stöder sitt uttalande på IPCC’s vetenskapliga del, det gäller med andra ord inte ”IPCC” utan endast den rent vetenskapliga delen. Inte någon i den lilla treenigheten frågade heller efter vetenskapens syn på den så kallade klimatkrisen, däremot ansåg de att SD gjorde klimatfrågan till en del av kulturdebatten. De fann till och med anledning att raljera över Elsa’s och de så kallade klimatförnekarnas åsikter.

Frågan om vem vår klimatminister Romina är belystes. Hon kunde själv inte hålla med om att hon var okunnig, hon hade ju nästan ett decennium i politiken vilket minsann överglänste Elsas korta tid där. Utbildning och erfarenhet i energisektorn viftades bort medan konsten att vinna en debatt lyftes fram.

Naturligtvis kom begreppet klimatförnekare upp tillsammans med konsensus, ”IPCC” som trovärdig källa, klimatmål och majoriteten av världens forskare – med andra ord blev programmet en renodlad föreställning i politisk korrekthet.

En sorglig men upplysande halvtimma med Politikbyrån.

https://www.svtplay.se/video/KvXWnRA/politikbyran/sd-vs-romina?id=jQnRXgR

¤¤¤

Men, var kan grävande journalister finna allsidiga och trovärdiga diskussioner kring ”klimathotet” och klimatvetenskapen?

61KD9KXARbL

2009

Den kanske mest omfattande granskningen hittills av IPCC-rapporterna har utförts av NIPCC, (Nongovernmental International Panel on Climate Change). Dessa icke politiskt korrekta men vetenskapligt verifierade utvärderingar utförda av fria klimatforskare har bjudit oss alla på en omfattande second opinion kring ”klimathotet” i serien Climate Change Reconsidered I och II (2009 – 2019).

Den första rapporten publicerades 2009 och sedan har ytterligare tre rapporter följt. De behandlar fysiken och biologin i klimatfrågan och sist de fossila bränslena. Var och en består av flera hundra sidor som i sin tur grundas på tusentals vetenskapligt granskade forskningsrapporter.

Nu kan man naturligtvis inte kräva att alla journalister eller politiker ska ha insikter, tid och kraft nog för att kunna sätta sig in i hela detta enorma fält, men även dessa rapporter har begåvats med SPM. Man måste då känna till att det finns en avgörande skillnad mellan IPCC’s och NIPCC’s SPM. NIPCC/SPM sammanställs av dem som har skrivit rapporten och inte av byråkrater som är utsända från diverse regeringar med olika politiska preferenser, med krav och önskemål kring rapportens innehåll, på det sätt som IPCC/SPM skapas.

Författarna till den sista NIPCC-rapporten, den om de fossila bränslena, bjöd på en mycket upplysande sammanfattning som ger värdefulla insikter i klimatfrågan. Den inleds med allmänbildande information om NIPCC och IPCC, resonemang kring vad som karakteriserar vetenskap och går vidare med Benefits of Fossil Fuels och Costs of Fossil Fuels med Cost-benefit Analysis samt en lättläst sammanställning av de fossila bränslenas påverkan på mänsklighetens väl och ve.

Avslutningen är kort och kraftfull:

Det globala kriget mot de fossila bränslena startade under tidigt 1980-tal. Det grundades varken på sund vetenskap eller ekonomi. Författarna och övriga som har bidragit till Climate Change Reconsidered II uppmanar världens politiker att bekräfta denna sanning och avsluta kriget.

Denna avslutande SPM är främst riktad till politiker och andra beslutfattare, men borde naturligtvis även vara av intresse för de journalister och MSM som offentligt uttalar sig i klimatfrågan:

Summary-for-Policymakers-Final.pdf (climatechangereconsidered.org)

¤¤¤

NIPCC´s second opinion kring IPCC-rapporterna är inte de enda med synpunkter på FN´s återkommande politiskt korrekta rapporter i klimatfrågan. För snart tre år sedan publicerade GWPF (Global Warming Policy Foundation) en mer lättläst rapport om Klimatförändringar. Den uppmärksammades här på bloggen:

Glokany GWPF

Impacts of Climate Change: Perception and Reality (thegwpf.org)

Rapporten är översatt till svenska:

Klimatförändringar: Standardberättelsen versus verkligheten – Klimatupplysningen

Här kan man få uppgifter om de flesta av de parametrar som brukar tas upp när det gäller ”klimatkrisen”.

Innehållet i rapporten från GWPF och NIPCCs slutgiltiga Summary for Policymakers utgör tillsammans en stabil och vetenskapligt grundad bas för alla politiker och andra som har ambitionen att styra klimatfrågan bort från FNs ensidiga politiska berättelse.

¤¤¤

Men hur kan våra så kallade journalister har missat dessa och likartade sammanställningar i klimatfrågan? Svaret är att MSMs krig mot det fria ordet i klimatfrågan har varit effektivt när det gäller att hindra allsidig information kring de fossila bränslenas och koldioxidens betydelse för mänsklighetens välfärd. Det har medfört att dessa och likartade rapporter, obekväma debattinlägg m.m. inte har tillåtits att få någon uppmärksamhet i media. Det har medfört FN/IPCC/SPM kunnat få och behålla problemformuleringsprevilegiet i klimatfrågan. På så sätt kan våra av media vilseledda politiker fortsätta att betrakta koldioxiden som en fiende och tron på att vi är världsledande när det gäller att leda den gröna omställningen, numera under namnet Net Zero – och därmed förvärra den självförvållade energikrisen.

fossil Future

Ytterligare lästips!

¤¤¤

Och just när det var dags att sätta punkt för det här inlägget dök följande uppmaning från CO2 Coalition upp, utmana Net Zero med Vetenskap. Den är lite av en uppdaterad variant av NIPCCs sista uppmaning att Stoppa Kriget mot De fossila Bränslena.

Challenging Net Zero with Science: Lindzen-Happer-CO2 Coalition Paper Released – CO2 Coalition

R. Lindzen och W. Happer och med paleogeologen Gregory Wrightstone, vad mer kan man begära?

I Utmana Net Zero med Vetenskap förklarar författarna noggrant vad det innebär att arbeta efter den vetenskapliga metoden, de avfärdar  sedan med stöd av vetenskapen både den så kallade klimatkrisen och hotet om skadlig Antropogen Global Uppvärmning, de ger vidare de fossila bränslena och CO2 sin rättmätiga plats i civilisationen och visar vilken katastrof Net Zero skulle bli för mänskligheten.

Uppmaning att utmana den aktuella klimatpolitiken, Net Zero, med stöd av vetenskapen, gäller inte bara politikerna och deras rådgivare. Även MSM med självaktning måste byta spår, det vill säga överge FN/IPCC/SPM och förlita sig på vetenskapen när det gäller klimatfrågan.

Den oinformerade kritiken kommer att bli massiv, men gör som Elsa W., ”Sveriges bråkigaste kvinna” stå på er, lita på Vetenskapen och se fram emot kommande guldspadar.

De dryga fyrtio sidorna från CO2 Coalition med Happer och Lindzen är oerhört välkomna. De borde kunna bli ett effektivt vapen mot FNs krig kring de fossila bränslena, de energikällor som så väl behövs inte bara i Kina och Indien med flera länder i öst och syd utan även för oss arma vilseförda i väst.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. foliehatt

  Tack för lästipsen, Ann.

  Angående din texts första del – den om Politrukbyråns undvikande av att definiera klimatkrisens innehåll – så har vi ju en egen Expert på detta som skriver i kommentarsfälten…

  KENT – vänligen upplys oss om vari KLIMATKRISEN består av? Den som vi påstås leva mitt i, och som av vissa debattörer håller på att övergå i KLIMATKATASTROF.

 2. Magma

  Tack Ann för en fantastiskt bra sammanställning av FN’s och medias tokigheter.
  Såg i går att FN fått till ett avtal om skydd för djuphaven vilket i den framställning som SPM gjorde låter mycket positivt – sedan hör man i intervjun av en av de drivande i frågan att det är en viktig fråga för att hantera koldioxiden …
  Eftersom man direkt får konspiratoriska vibbar så fort man lyssnar på kombinationen FN och CO2 så början man spekulera över ”hur tänkte de nu” … Är det möjligen så att alla områden med oljefyndigheter skall skyddas från mänsklig prospektering … ?

 3. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din gedigna genomgång över aktuella källor där vi kan hitta många argument för att fortsätta vår viktigaste strid under lång tid framåt, nämligen striden för att stoppa den enfaldiga och meningslösa jakten på fossil CO2. Fler bra argument i den striden kan vi hämta genom att se oss om i dagens verklighet. Där finns det ingenting som stöder att vi har någon pågående klimatkris. Möjligen att det just nu är lite onödigt kallt, när vi alla i stället längtar efter en tidig vår. Däremot har vi en ekonomisk kris som drabbar alla och som alltid värst de som redan är utsatta. Den galopperande inflationen vi upplever nu i stora delar i västvärlden och speciellt i Sverige är till en stor del politiskt driven och har triggats av de enorma kostnaderna för den gröna omställningen som drivit upp kostnaderna för energi och bränsle, långt innan kriget i Ukraina. Ytterligare räntehöjningar kommer därför bara att ge mer bränsle till inflationsbrasan, men riksbanken har inte gått färdigt grundkursen, så det har de ingen aning om.
  Se bl.a.
  https://klimatupplysningen.se/utslappsratter-ett-destruktivt-pafund-enbart-inom-eu/

 4. Bim

  Går det att få bättre upplysning om klimatet än vad Ann LH och alla superkunniga kommentatorer ger oss här på KU. Vi vet ju att media bevakar vad som skrivs här. Hjälper inte detta för att lugna ner klimatgalenskapen, så är det psykiatrisk hjälp som måste till.
  Tack Ann för ytterligare ett jättefint inlägg.

 5. UWB

  Tyvärr låst, men har ni SVD, läs gärna Peter Wennblads genomgång av turerna kring HYBRIT.

  Kortfattat, ingen konsekvensanalys av någon av parterna, i princip ingen dokumentation heller av varför projektet ska genomföras. Det börjar bli dags att ställa gamla (och även nya) ansvariga politiker mot väggen.

  https://www.svd.se/a/l3J8RG/sa-blev-regeringen-rundad-av-lkab-om-hybrit

  Se även en tråd om saken av Peter

  https://twitter.com/peterwennblad/status/1632749650624086017?s=20

 6. Enough

  Fler och fler inser, och ser med egna ögon, att ”berikningen” genom massmigration ( i förhållande till landets storlek) kanske inte är/var pensionsräddare eller berikande för vårt land. Kom samtidigt ihåg alla argument som lades fram, samt inte minst den stenhårda domen ”rasist, nazist, främlingsfientlig mm.” som avskräckte de flesta skeptiker till multikulti-lyckan. Idag börjar politiken sakta förstå och gör lama försök att reda ut konsekvenserna, media följer kanske sakta med…..

  Vårt skötebarn, att få uppmärksamhet för motsvarande galenskaper kring åtgärder för jordens klimat, är svårare, eftersom det inte går att tydligt fastställa konkreta konsekvenser så här långt ( annat än att inte mycket har hänt på de 40 år som alarmisterna hela tiden sagt att vi bara har 10 år på oss att förändra…). Det är förmodligen bara två saker som biter på Svenne-banan, precis som med massmigrationens förödande konsekvenser: ”klimatet” på gatan utanför bostaden, och den helt avgörande: tillståndet i den egna PLÅNBOKEN!!!!

  Ekonomiska konsekvenser i privatekonomin ger reaktioner!!

 7. Nr 2 Magma.
  Mycket intressant tanke( ! ) ang fn och oljan – det har redan synts hur afrikanska oljefält motarbetats av oss bortskämda europeer, en ny förtryckarmentalitet seglar upp ur den gröna misären.

  Hållbart är viktigt medans gröntvättandet är äckligt.

 8. Lasse

  Tack Ann L-H
  Media har en viktig uppgift i en demokrati.
  #5
  SVDs granskning av Hybrit och demokratiska haverier i samband med att HSB (Göran P) ordförande och Mosström VD för LKAB totat ihop ett beslut som ”måste gå att genomföra”(VD) är välkommet.

 9. UWB

  Sverige stack ut när det gällde hanteringen av COVID. Stora delar av Europa och resten av världen stängde ner och isolerade människorna in absurdum medan Sverige valde en annan väg med ett fortsatt öppet samhället.

  Många lyfter fram att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller olika initiativ som tros påverka klimatet, men när det gällde COVID var det i princip ingen som följde efter, så varför ska andra länder följa efter lilla Sverige i andra aspekter.

  Nu har vi fått facit från COVID och det har visat sig att Sverige har haft lägst överdödlighet, därmed ska då den strategi som Sverige valt vara en strategi för eventuella framtida utbrott av COVID eller andra liknande sjukdomar.

  Men varför kan inte Sverige vara ett föregångsland i att faktiskt följa IPCC som Elsa Widding förespråkar. Det kommer att leda till att svensk industri blir mer konkurrenskraftig och att justeringar i produktion av el, energi och industriprodukter görs baserat på en väl genomförd konsekvensanalys. Man behöver bara få över politikerna och media på det spåret så är allt löst…

 10. Sören G

  Nyhetssändningarna i dag i SR hade stort fokus på att mejerierna bluffar om konsekvenserna av kornas metanutsläpp. Det påstods att dessa utsläpp redan har höjt jordens temperatur med 0,5 grader.

 11. LasseS

  DN med chefredaktören Peter Wolodarski driver sedan en tid en kampanj ”För en upplyst värld” med programförklaringen
  ” Varför är det så viktigt med fri och oberoende journalistik?
  Den behövs för att lysa upp verkligheten – och sätta ljus på det som påverkar vår värld, vår världsbild, våra beslut”

  Det är ett skämt att just DN med medarbetare som Björn Wiman, Peter Alestig mfl skriver att de värnar om ”fri och oberoende journalistik” när det gäller klimatet.

  Ett annat område där DN och massmedia inte är ”oberoende” utan driver en agenda handlar om amerikansk politik. Utan att ta ställning till vad som hände den 6 januari tycker jag denna video ger en tydlig bild av hur massmedia väljer vilken information och bild de vill förmedla.

  https://youtu.be/Opy7MLGAPBk

 12. L

  Man kan ju fundera på varför FN varnar för orimliga katastrofer när dom själva skriver i deras sammanfattning att i dom flesta frågor står det inte troligt. Är inte det väldigt motsägelsefullt. Borde man inte åtminstone hålla sig till sin egen sammanfattning. Det kan ju inte vara så svårt för våra Svenska journalister att ta del i och fundera över detta. När det argumenteras så får man känslan att det är 10-20 års gamla argument som inte gäller längre. Världen går som tur är vidare och även ny kunskap.

 13. Lasse

  Intressant information från årets Medieakademins förtroendebarometer,
  ”allmänhetens förtroende för svenska medier sjunker”.
  66 respektive 62 procent av allmänheten har mycket eller ganska stort förtroende för SR respektive SVT.
  Av väljarna hos V och MP ligger siffran på ca 90 procent!
  Förtroendet för SVT har sjunkit mer bland de äldre (över 59 år) än bland de yngsta (16-29 år)

 14. Lars Kamél

  NetZero handlar för det flesta länder inte om nollnettoutsläpp av koldioxid. Det handlar om att se till att det blir noll välfärd och noll välstånd i de länder som försöker klara sig utan fossila bränslen. Utan att använda fossila bränslen, rasar ekonomin ihop och det blir inga pengar kvar till välstånd och välfärd.
  Fast i ett land som Sverige, med sina många träd och stora skogar (som miljöaktivister inte anser vara skogar), kan fossila bränslen ändå användas och nå nollnettoutsläpp av koldioxid. All växtlighet i Sverige tar upp den koldioxid som släpps ut i landet. Vilket politikerna tydligen inte fattar, då de tror att Sverige måste minska användandet av fossila bränslen för att nå detta mål om nollnettoutsläpp.

 15. Hur gör vi för att nå ut? Följande debattinlägg vägrade Östmedia att ta in:
  Svensk yttrandefrihet – Hyckleri?
  I yttrandefrihetens namn får man bränna koraner offentligt. En ganska märklig frihet, som verkligen måste uppfattas som ”hets mot folkgrupp”. I Finland är det förbjudet då det strider mot ”trosfrid”.
  Hos oss får man dessutom våldsamt demonstrera mot koranbränning.
  Men om man har en annan åsikt än den som anammats av våra medier och vill framföra den på ett
  hyfsat sätt, då är dörren stängd. Då tigs den ihjäl.
  I Stockholm samlades 21-22 jan en konferens med
  över 20 läkare från 11 länder och en tusenhövdad
  publik för att diskutera covidsmittans och dess ”vacciners” biverkningar. Har ni hört något om detta? Nej det har tystats.
  Så är det med klimatdebatten. Har ni sett någon
  recension av Elsa Widdings nyutkomna vetenskap-
  ligt underbyggda bok ”Sunt förnuft om energi & klimat”? Då har ni säkert ej heller hört talas om den tidigare kunnige radiojournalisten Sven Börjessons
  bok ”En klimathistoria”
  Vad är det för hemska saker dessa båda framför som måste undanhållas folket?
  Jo de uppmärksammar vilken stor skillnad det är mellan IPCCs ursprungliga vetenskapliga mer än
  tusensidiga rapport och den sammanfattning som
  författats av politiker från de flesta länderna.
  Läser man den senare som fan läser bibeln kan man
  bli lättskrämd. Våra ungdomar t o m drabbas av ångest.

 16. Evert Andersson

  Tack Ann! Nyttiga länkar.

 17. Co2, fn och svt har blivit en total soppa av förvanskningar och propaganda och frågan är väl om vi inte snart får se en kollaps gällande detta vetenskapskaos.

  Tittar man på den påstådda klimatkrisen och jämför siffror från verkligheten, som exempelvis islossning i torneälv – som är ganska väldokumenterad över lång tid, så bleknar både krisen och ångesten.

  Snabbaste förändringsperioden i torneälvs islossningshistoria skedde under perioden 1861 – 1930( enl smhi ) då kom islossning 10 dagar tidigare.
  För perioden 1941 – 2010 blev det 3,5 dagar tidigare.
  Ingen gaspedal mot klimathelvetet där, som fn bossen påstår.
  I 100 års perspektivet 1900 – 1909 jämfört 2000 – 2009 är skillnaden 11 dagar tidigare.
  Det är väl känt att klimatförändringarna går snabbast längst uppe i norr – men tittar man på istjockleken på torneälv, som mätts sedan 1958, så ligger medel och studsar runt 70cm med 1985 som rekordår med 101cm.

  All denna propaganda från fn är en god källa till ytterligare oro, osämja och polarisering mellan länder och folk och motverkar deras eget uppdrag å det grövsta.

  Putin sprider skräck och osämja, fn eldar på med sitt ” klimathelvete” och båda splittrar folken inom och mellan nationer – obegripligt hur argsint och polariserad denna värld blivit det senaste decenniet.

  Islossningen i torneälv är en kraftfull motvikt till skenande galenskap, liksom arktis isbjörnar, sälar och miljontals kvadratkilometer med is och vintermörker.

 18. UWB

  Ytterligare en video väl värd att se där Jan Blomgren medverkar och säger som det är.

  Skulle Regeringen ha den minsta trovärdighet skulle de ta in honom som samordnare för återuppbyggnaden av det svenska elsystemet.

  Jag kan tänka mig att Per B och Märta S skulle rotera med så’n hastighet över ett sådant beslut att de skulle upplösas i atomer.

  Men han är tydlig med att säga att detta inte är någon ”quick fix”, räkna med en 20 år i alla fall, kanske uppåt 40.

  https://www.youtube.com/watch?v=g3mEF8fFbXo

 19. Lars Cornell

  En snövädersdag som denna kan detta vara en nyttig påminnelse om spåmannen (Mp) Pär Holmgrens förutsägelse.
  https://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/

 20. Fredrik S

  Lars Cornell #19

  ”Det är först när det finns snö som det blir riktigt kallt, samtidigt måste det vara kallt för att snön ska ligga kvar. Det är lite som med hönan och ägget, säger Pär Holmgren.”

  Låter som brainstorming från ett fik på Söder.

  Just nu sitter han nere i Bryssel och pratar gödsel.

  Det ska vara naturligt säger han och tar i ordenligt.

 21. Christer Eriksson

  Apropå medias skrämselpropaganda.
  SVT startar en ny klimatserie med Camilla Kvartoft som programledare,som skall behandla klimaträdslan hos folk.
  Klimatförändringarna är här och är verkliga säger hon.
  Rest runt och intervjuat människor om deras oro för klimatförändringar.
  Undras hur det urvalet gick till,Mp s medlemslistor månntro.
  Någon från den andra sidan tycks inte vara välkommen.
  Propagandakanalen jobbar för högtryck.

  Bla oro för Stockholms skidbackar.

 22. #11 LasseS
  Vad rolig han är den där wolodarski:
  https://www.weforum.org/people/peter-wolodarski

  Går inte att ta miste på hans agenda.

 23. Christer Eriksson

  Lars Cornell#19
  Låter som första dagen på metorlogiskolan.
  Glöm inte att det inte kan snöa när det.är plusgrader.Han fick nog skriva upp detta för att fatta det.

 24. Lasse

  Enkla samband för den som missat vilken röra som jakten på att ta bort fossil energi ställt till med:
  https://www.youtube.com/watch?v=vEFmVgjdLfs

  Drabbar oss alla med inflation och energifattigdom men främst fattiga som inte får tillgång till mat.

 25. Torbjörn

  Problemet som jag ser det är alla de ”forskare” och ”vetenskapshen” som beter sig som aktivister och förvanskar data för att påvisa koldioxidens (och metanens) farlighet.

  Hörde på radion idag en forskare som gapskrattade åt att kor skulle vara bra för klimatet.

  Den globala temperaturen sjunker sedan några år tillbaka, men svaret på det ifrån NOAA är att släppa en ny version och därmed höja anamolin ytterligare.

  https://www.ncei.noaa.gov/news/noaa-updates-its-global-surface-temperature-dataset

  När ska någon granska dessa skojare?

  James Hansen m.fl. påstod nyligen att en fördubbling av koldioxiden skulle ge 4C temperaturhöjning, som bevis använder de en ny modell, ja ni läste rätt, en ny modell för att bevisa att energin gömmer sig i haven.
  Under tiden i den riktiga världen pågår snöstormar på platser som normalt inte får snö.

  Hur länge kan de hålla lögnen vid liv och VEM kan vi lita på?

  När det gäller NIPCC, vilka forskare finns kvar?

 26. Claes Lindskog

  ”Ny batteriteknik med litium-luft gör bilbatterier billigare, oberoende av sällsynta metaller och med längre räckvidd”, påstår forskare i USA. Länk: https://www.telegraph.co.uk/business/2023/03/07/coming-ev-batteries-will-sweep-away-fossil-fuel-transport-without/. Bra om det är sant men sådana uttalanden har gjorts förut. Och löser inte problemet med att generera grön elektricitet. Och hur är det med explosionsrisken? Vad säger signaturen TTY som brukar veta det mesta?

 27. Fredrik S

  Claes Lindskog #26

  Tyvärr är Telegraph’s artiklar låsta.

  Men senast jag läste och litium-luft så var det stora problemet att batterierna är så reaktiva att de är som små bomber.

  Helt enkelt för svåra att bemästra.

  Om nu inget revolutionerande inträffat.

 28. Claes Lindskog

  Svar till #27.
  Enligt artikeln var det Argonne-laboratoriet i USA som gjort framsteget och de ”har AAA i prestige”. Inget sades om explosionsrisker men enda faktumet i artikeln var:

  ”The typical lithium-ion battery used in the car industry today stores about 200 watt-hours per kilo (Wh/kg). Their lab experiment has already reached 675 Wh/kg with a lithium-air variant.

  This is a high enough density to power trucks, trains, and arguably mid-haul aircraft, long thought to be beyond the reach of electrification. The team believes it can reach 1,200 Wh/kg. ”

  Man pratade också om hur ”lätt” det vara att utvinna litium ur havsvatten och att man även funderade på natrium (även om det är mycket tyngre).

 29. Fredrik S

  Claes Lindskog #28

  Det är nog som med andra mirakelbatterier, de existerar i labbet.

  Vad beträffar litium från havsvatten så innebär det en kemisk utmaning; hur isolerar man en typ av jon från en utspädd lösning som innehåller många kemisk lika joner som dessutom förkommer rikligare?

  Men om det och lösningar finns det nog andra här som kan utveckla bättre.

 30. Ann Löfving-Henriksson

  # 25 Torbjörn, Du frågar angående NIPCC om vilka forskare som nämndes där som finns kvar idag. NIPCC arbetade på samma sätt som IPCC, de sammanställde forskningsresultat.
  Många av de ”NIPCC” forskare som Du frågar efter syntes t.ex. på den konferens som Heartlandinstitutet höll för några dagar sedan. Happers CO2coalition och GWPF har dessutom många av dessa fria forskare som rådgivare mm.
  Såvitt jag vet är det inte någon ny NIPCC-utvärdering på gång.

 31. Ann Löfving-Henriksson

  #21, Christer E., Camilla Kvarfort är troligen helt perfekt för att driva klimathotspropaganda. Hon har liksom samtliga SVT-personer aldrig avslöjat något intresse för vetenskapen i fråga och frågan är om hon överhuvudtaget reflekterat över den frågan.

 32. Christer Eriksson

  Ann L-H
  Kan bara hålla med,verkar frånvarande och ställer inte dom mest intelligenta frågorna.

 33. Gunnar Strandell

  Idag för SR också ett krig mot metan:

  ”Hör Ekots avslöjande om varför den svenska mjölkbranschen påstår att kor kan kyla klimatet – något som ledande klimatforskare skrattar åt.”

  Elin Röös har plötsligt blivit ledande klimatforskare och hånskrattar i Ekots inledning kl. 8.

  Att hennes ”forskning” sponsrats av Oatley och Axfood nämns inte!

  Vart är vi på väg!

  En tröst är förstås att hon också kommit fram till att metan står för 0,5 av den grad vi värmt globen. Det betyder ju att vi kan släppa ut CO2 i 50 år till om vi slaktar alla korna och en hel del älgar.

  Länkar:
  https://sverigesradio.se/avsnitt/bluffen-om-kossornas-pruttar

  https://uvell.se/2021/01/25/forskning-till-salu/

  https://www.slu.se/cv/elin-roos/

 34. Torbjörn

  #30 Ann
  Tack, jag såg några namn i en äldre rapport och några av dem lever inte längre tyvärr.
  Har vi någon Svensk som är engagerad i Heartlandinstitutet?

  #33 Gunnar
  Det värsta med Oatly och Axfood är att de inte förstår att MER koldioxid skulle gynna dem

 35. Ann Löfving-Henriksson

  # 34 Torbjörn, angående om det finns någon svensk som är engagerad i Heartlandinstitutet. Inte vad jag vet, tyvärr har nyrekryteringen till den mer internationella klimatvetenskapen varit dålig.
  Peter Stilbs vet kanske mer han stod ju för den första internationella konferensen på KTH 2006, då han lockade hit många stora namn

 36. Bim

  L # 12
  Sammanfattningen är inte IPCC egen.
  Vetenskaparna har inget med den att göra. Det är politiker , och klimatfanatiker av olika sorter som sköter det i IPCCs namn.
  Jag kan ha fel men det är vad jag uppfattat det som.

 37. Vi kan hålla på i evigheter att klandra klimatalarmister för deras totala okunnighet och fräcka lögner men faktum är att klimatrealisterna är på väg att förlora denna för oss alla avgörande kamp. Varför lyckas inte sunt förnuft och påvisbara fakta tränga igenom på djupet? Det gäller att finna den gordiska knut som måste sprängas för att befria oss alla från Al Gores, Gretas och den notoriske kommunisten Guterres hegemoni. Vanligt folk tror fullt och fast på klimathotsbluffen och blir aggressiva om man påstår att det inte finns något uppenbart klimathot.

 38. Gunnar Strandell

  L #12
  Den globala uppvärmningen går för sakta för att det ska ge den rätta stämningen av kris. Tillfälliga extremväder behövs för att skapa opinion och stöd för obekväma beslut.

  Att extremväder knappast påverkas av människors utsläpp av koldioxid, metan eller andra växthusgaser spelar ingen roll. Det handlar om att tro och trollbinda för saken, the cause!

  Jag tycker att det är olyckligt att ingen journalist sedan 1988 kunnat gräva fram vad ”the cause” är.

 39. tty

  #26-28

  Litium-luft (eller rättare sagt litium-syre) är den mest energitäta batterityp som överhuvud taget är möjlig. Det har man vetat i typ 150 år, men de praktiska problemen är formidabla. Främst för att litium absolut inte får komma i kontakt med vattenånga (eller vatten). Den kombinationen är nämligen explosiv. Det är inte lätt att bygga ett filter som släpper in syre men absolut ingen vattenånga i batteriet.

  Men inte ens ett litium-syrebatteri kommer i närheten av bensins energitäthet.

  Sedan finns det en liten hake till med batteritypen. Den bygger på reaktionen 2Li + O2 –> Li2O2.

  Det innebär att av 1 kg litium blir det 3,3 kilo litiumperoxid. Batteriets vikt tredubblas alltså under urladdningen. Obra för t ex flygplan och knappast problemfritt för en bil heller.
  Dessutom bör litiumperoxiden även hindras från att få kontakt med koldioxid, för då övergår den till litiumkarbonat plus syre.

  Och det är nog sant att det inte direkt är svårt att utvinna litium ur havsvatten. Bara extremt dyrt. Litiumhalten i havsvatten är mycket låg ca 0,1-0,2 ppm. Det innebär att man måste utvinna allt litium i 5-10 miljoner liter havsvatten för att få ut 1 kilo litium.

  Det finns ett skäl till att litium utvinns endast ur saltsjöar i avloppslösa bäcken i högland långt från havet. Det får inte vara havssalt inblandat, för då blir litiumhalten för låg. Döda havet fungerar t ex inte, eftersom saltet där till stor del kommit från havet en gång.

  Det är förresten inte första gången detta ”mirakelbatteri” är på tapeten för ca 10 år sedan var det en annan amerikansk forskargrupp som var praktiskt taget klara med ett litium-luft batteri. Sedan blev det tyst.

 40. Brutus

  #37 Vlad T : Hav förtröstan. Det börjar ljusna. Ledare i SvD, GP och DI har ifrågasatt hysterin. Det är de första stenarna som kommit i rullning. Tyskland och Italien vill inte längre lägga ner tillverkning av bensin- och dieseldrivna bilar 2035. Republikanerna kommer att vinna nästa presidentval i USA.

 41. Håkan Bergman

  #39
  Har du nån aning om vad kapacitet och spänning blir per cell? Jag antar att dom för användning i fordon måste ha lika bastant inkapsling som 18650-cellerna har och behöver kylning för höga effektuttag och snabbladdning. Det är trots allt inte litiumet som gör batterierna i elbilar tunga.

 42. Sören G

  #39 tty
  På nyheterna i kväll har en iPad exploderat i famnen på en 2-åring.
  Kan 2-åringen ha fått någon vätska på den?

 43. tty

  #42

  Nej, det är inte det som är problemet med bränder i litiumjonbatterier, utan att de måste ha en kolvätebaserad elektrolyt, inte en vattenbaserad, just eftersom litium och vatten inte fungerar ihop.
  Detta innebär dock att om en battericell kortsluts och hettas upp tills den sprängs så fungerar den som en liten eldkastare. Det är det som är anledningen till de mycket intensiva och nästan osläckbara sticklågor som man ofta ser vid sådana bränder.

 44. tty

  #41

  Spännigen per cell brukar vara 2-3 V. Det är alldeles för tidigt att säga vilken energitäthet som är möjlig att uppnå i praktiken. Ingen vet ännu vilket elektrolytmaterial som är bäst. Och ja, de måste rimligen kylas, i synnerhet som låg verkningsgrad vid laddning hittills varit ett av de största problemen med batteritypen. Det kommer att ta åtskilliga år innan batterierna är mogna för allmänt bruk, och det är inte säkert att det någonsin händer.

 45. Håkan Bergman

  #42-43
  Google hittade den här.
  https://www.expressen.se/tv/nyheter/2-aring-lekte-med-ipad-som-borjade-brinna/
  Batterierna i en iPad är väl bara en större variant av påsbatteriet i en smartphone antar jag. På min förrförra Android upptäckte jag av en händelse att man kunde se en ljusstrimma utefter sidan, jag kollade och kunde notera att glaset på displayen buktade svagt uppåt. Bara köpa ny lur snabbt som sjutton och när jag fått den bröt jag upp den gamla. Under kakan med display och elektronik satt en aluminiumplåt som jag kunde se buktade svagt uppåt, plåten var inte tjock men antagligen av duraluminium eller liknande för den var ändå rätt kraftig. Under den satt plastpåsen som är batteri i såna där idag och den hade alltså tryckt upp plåten. Numera köper jag ny lur oftare.

 46. Kent

  ”Då valde de FN före vetenskap.” (Journalisternas granskning av klimatfrågan 1992)

  Vilken vetenskap syftar skribenten på?

  ”Dessa icke politiskt korrekta men vetenskapligt verifierade utvärderingar utförda av fria klimatforskare” (NIPCC)

  På vilket sätt är utvärderingarna av NIPCC vetenskapliga? Publiceras de vetenskapligt?

  ”Svaret är att hon bland annat stöder sitt uttalande på IPCC’s vetenskapliga del, ” (Widding)

  Det är klarlagt att Widding inte tolkar texterna rätt i IPCCs vetenskapliga del.

 47. Lars Cornell

  Kent #46.
  ”Det är klarlagt att Widding inte tolkar texterna rätt i IPCCs vetenskapliga del.”

  Och vad menar du att hon tolkar fel? Ge exempel så att vi kan börja leta i IPCC-WG1 vad som verkligen står där.

 48. Magma

  #46 Kent
  Kent, klimatforskningsexperten, kastar som vanligt ur sig påståenden som han anser så självklara att han inte ens behöver förklara vad han avser, än mindre redovisa referenser till …

 49. foliehatt

  Kent, #46,
  du har glömt att redovisa vad det är som utgör KRISEN i den s.k. klimatkrisen. Vänligen gör det.
  Om du också besitter svaret till varför och hur KRISEN håller på att utvecklas in i KLIMATKATASTROF – så vore det mycket tacknämligt om du inkluderade detta i din redovisning.

  Nästan hela Sverige rapporteras vara täckt av snö idag, med TRANSPORTKRIS, framför allt i västsverige. Vad anser du om det, Kent? Ganska oväntat, va? givet CAGW…

 50. Daniel Wiklund

  # 56 Kent Kent ställer bara frågor, svarar aldrig på några. Den globala uppvärmningen håller Sverige i ett järngrepp, eller hur Kent.

 51. Ann Löfving-Henriksson

  # 46 Kent, du har fått ett utförligt svar av Elsa W. angående hennes tolkning av IPCC och när det gäller klimatfrågan tycks du ha ”hoppat i galen tunna”.
  Det är ingen tvekan om att UNFCCC har en politisk agenda som möjliggjort ”kriget mot de fossila bränslena” och resulterat i den energikris vi nu befinner oss i, bara sättet som klimatkonventionen kidnappades av politiken 1992 ger rysningar.
  Historien om den FNstyrda klimatfrågan har visat hur ovetenskaplig och smutsig den varit från allra första början och det är en utmaning att söka en ärlig debatt mot FN-kolossen.
  Upplysande är till exempel hur den ena generationen efter den andra av så kallade deniers tystats.
  När Lindzen fick ett pris för sin gärning för några år sedan räknade han i tacktalet upp en del av otaliga forskare som inte behagat de i den mäktiga politiskt korrekta FN-agendan och på olika sätt tvingats till tystnad.
  Men, det räcker långt med att påminna om hur media kväser det fria ordet idag.
  GP till exempel censurerar regelbundet insändare med för kultursidans Fria Ord ”obehagligt” innehåll i klimatfrågan, medan kritiken mot Elsa gick igenom på dess debattsida.
  Möjligen har du hört om den för tidningen pinsamma historien.
  Happer&Lindzens lilla skrift med vädjan om att utmana Net Zero med vetenskapen är i min värld en ”sprakande diamant”.
  Hur ser du på den?

 52. Kent

  #47 Lars
  Här är en lång lista på saker Widding har fel om i sin senaste bok:
  https://mathsnilsson.se/2023/01/08/recension-av-elsa-widdings-sd-nya-klimatbok-del-1/
  https://mathsnilsson.se/2023/01/08/recension-av-elsa-widdings-sd-nya-klimatbok-del-2/

 53. Daniel Wiklund

  # 52 Kent. Hur är det med vädret idag där du bor. Har du global uppvärmning. ( undrar om Kent egentligen är Mats N. Kent har ju än inte berättat nåt om sig själv. )

 54. Ann Löfving-Henriksson

  Kent!
  Ordspråket ”felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel”.
  Dina länkar i # 52 ger intryck av en desperat och tvärsäker individ som inte förstår sig på skeptikernas adelsmärke att noggrant väga för och emot innan de tar ställning och sedan är beredda att omvärdera när vetenskapen och verkligheten avslöjat nytt vetande.
  Den ”Kent” som valsar runt här får mej ofta att tänka på detta ordspråk.

 55. Lars Kamél

  En av naturlagarna är att materia inte kan skapas eller förstöras. Det där med kornas klimatpåverkan utgår från att kors magar bryter mot den naturlagen.
  Det gör kors magar naturligtvis inte! Allt metan som kommer från korna ingår i ett naturligt kretslopp och kommer att hamna i ny föda för korna. Kornas magar skapar inget metan ur tomma intet. Kornas klimatpåverkan är noll, oavsett hur mycket eller lite metan påverkar klimatet.

 56. Karl Erik R

  #55 Lars Kamel

  Helt rätt. När det gäller biobränsle säger vi ju att träddelar vi eldar innehåller av trädet tidigare uppsugen koldioxid. Därför är biobränsle CO2-neutralt. Träd har en livscykel på 100 år så en del av trädet kan komma från CO2 som togs upp från luften under mellankrigstiden.

  Gräs som kor äter har tagit upp CO2 under innevarande eller förra växtsäsongen. Av den bildas en del metangas. Metan bryts i atmosfären ner till CO2 på ganska kort tid, något decennium. Denna CO2 tas åter upp av växter, bl a gräs som kor äter. I princip samma som annan bioenergi förutom en omväg via metan och en cykel som är fem gånger kortare än bioenergi från träd.

 57. tty

  test

 58. Att låta en proffstyckare som M Nilsson recensera Elsa Widdings bok är ju bara ännu ett bevis på hur hopplös och infantil klimathotsbejakarnas rappakalja är.
  Att sluggas med dessa leder tyvärr ingen vart – vi andra som intresserar oss för olika sidor inom klimatforskningen ser att det finns stor anledning att ifrågasätta konsensuskravet från fn, ippcc, svt och en mängd olika plattformar och organisationer.
  När fn – bossen säger att vi måste bli överens om klimatforskningens resultat så frångår han ju bara det mest fundamentala inom vetenskaplig metodik!
  Klimathotarna försöker ta genvägar i denna otroligt avancerade vetenskap – och det kan alla seriösa forskare skriva under på som varandes ett allvarligt misstag – kraven på koncensus är ju beviset på att det handlar om agenda politik.

 59. Kent

  #55 Lars, #56 Karl Erik

  Nej, ni missar vad vetenskapen säger. Det är sant att metan har en förhållandevis kort nedbrytningstid i atmosfären till koldioxid och att denna koldioxid kan anses ingå i ett naturligt kretslopp. MEN, metan är en betydligt starkare växthusgas än koldioxid och mängden idisslande kreatur i världen är så stor att den upprätthåller en förhöjd nivå metan i atmosfären. Och ett av problemen med detta är att mängden kreatur ökar i världen igen vilket leder till en ökande nivå av metan och därmed ökande uppvärmning.

 60. Lars Cornell

  #59 Kent. Det räcker inte med att beskriva en princip.
  För att kunna värdera måste man kvantifiera också, hur mycket och hur stor blir följden/förändringen?

 61. Kent

  #60 Lars
  Det är värre att avfärda en effekt på enbart önsketänkande utan att kvantifiera den.

  Jag finner det troligt att effekten är kvantifierad eftersom den refereras till inom vetenskapen.

 62. Daniel Wiklund

  # Kent Den globala uppvärmningen har ännu inte fått grepp om Kent. Han lyckas smita undan. Att smita undan är en av Kents bästa grenar. Ännu har han inte berättat nåt om sig själv. Och inte besvarat några frågor. Jag sitter just nu på min altan och njuter av solen. Väl påpälsad. Solen värmer fast det är minus 12 grader just nu. Det är skönt med värme.

 63. UffeH

  Kent hur ser du på de vilda djurens metan utsläpp är de på samma sätt som biobränsle ”klimatneutrala” och om så vad bygger du detta på?
  Om idisslande djur är ett problem för klimatet så måste det väl gälla alla idisslare precis som om koldioxid är ett problem för klimatet så måste ju även koldioxid från biobränsle påverka klimatet lika mycket, eller?
  Varför ger man sig bara på korna, det finns ju många fler idisslare i som går runt och rapa och fiser, till och med insekter är stora utsläppare av metan, termiter är väl den största av dem alla.

 64. Fredrik Lundell

  # Kent 59

  Sant är att vi haft en global uppvärmning sedan 1850 om cirka 1,2 (0,8-1,4) grader, men egentligen de senaste 400 åren, sedan slutet av lilla istiden. Å andra sidan har det blivit kallare de senaste 5000 åren, sedan slutet av det holocena värmeoptimat. Och sett över längre tidsspann är vi inne i en period där kortare mellanistider ( 10 000 år) ibland bryter igenom istider om 100 000 år till flera hundra tusen år.
  Kent, tror du på allvar att kornas pruttande kan rubba detta, den nuvarande istidscyklingen? Och om så, på vilket sätt och varför skulle det vara farligt att hindra kommande istid?

 65. Fredrik Lundell

  Kent # 59, Uffe H # 63

  Och tänk på växtligheten. Alla växter som vissnar och dör på hösten, utan att passera någons mage, bryts ju också ner, varvid metan bildas.

  Och Kent, varför sila mygg och svälja kameler när det kommer till växthusgaser, när det är vattenånga som är den i särklass dominerade växthusgasen? Några förslag på att tygla denna den viktigaste växthusgasen?

 66. Håkan Bergman

  Dika ut mera våtmarker och få kineserna att gå över till pommes frittes i.st.f. ris kanske är effektivare.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_emissions#/media/File:The_Global_Methane_Budget_2008%E2%80%932017.png

 67. tty

  #59

  ”MEN, metan är en betydligt starkare växthusgas än koldioxid och mängden idisslande kreatur i världen är så stor att den upprätthåller en förhöjd nivå metan i atmosfären.”

  Nej, metan är en betydligt svagare växthusgas än koldioxid, och båda är mycket svagare än vattenånga, vilket lätt inses om man kollar deras absorptionsspektra:

  https://www.researchgate.net/figure/Absorption-bands-in-the-Earths-atmosphere-created-by-greenhouse-gases-and-the-resulting_fig8_265041566

  Men eftersom det finns så extremt litet metan i luften (eftersom den är så instabil) och det aldrig kan bli mycket heller (eftersom den är så instabil) så befinner den sig fortfarande på den nästan linjära delen av absorptionskurvan, så räknat per molekyl, och eftersom det aldrig kommer att bli särskilt många fler molekyler så är det en ”stark” växthusgas.

  ”Och ett av problemen med detta är att mängden kreatur ökar i världen igen vilket leder till en ökande nivå av metan och därmed ökande uppvärmning.”

  Det märkligaste är kanske ändå att under istiderna då stäpper med oräkneliga miljoner idisslare bredde ut sig över stora delar av jordklotet var metanhalten låg, men så fort det blir varmare i början av en mellanistid när skogar och våtmarker breder ut sig, och mängden stora växtätande djur minskar så stiger metanhalten abrupt. Det är faktiskt en så plötslig och markant förändring att den kan användas för synkronisering av iskärnor på Grönland och i Antarktis.

 68. Fredrik S

  Vi behöver nog inte oroa oss för kornas påverkan på klimatet.

  För några år sedan skulle vi oroas över kornas vattenförbrukning men det var bullshit det med.

 69. Ulf

  Svar Kent 52,
  Du kan ju inte komma dragande med charlatanen Maths Nilsson en gång till. Det har redan varit en granskning av Maths Nilssons ”recension” här. En skribent visade att 99 procent av hans invändningar var gallimatias. Det redogjorde han alldeles utmärkt i sina inlägg som du hade möjlighet att ta del av. Charlatanen har dessutom erkänt att han inte ens läst boken. Widding har klart och tydligt svarat på ”kritiken”. Så varför komma dragande med lögnerna igen?
  Dessutom har internationella forskare som Pielke Jr sammanfattat IPCC också. Även där står det klart att tal om kris är extremt överdrivet.
  Så frågan är varför du vill dra detta genom kvarnen igen? Varför är du så angelägen om att sprida vederlagda lögner och felaktigheter?

 70. Ulf

  Fredrik 68,

  Det här med kor och ”bull” shit var det en tillfällighet eller medvetet😀?

 71. tty

  #66

  Kina är faktiskt numera världens största potatisproducent. Och ja, de äter faktiskt rätt mycket chips och pommes frittes numera.
  Jag minns hur förvånad jag blev första gången jag besökte Kina för ca 40 år sedan och upptäckte att potatis var den helt dominerande grödan i bergstrakterna upp mot den tibetanska gränsen.

  Men de har problem med odlingen, de har börjat upptäcka vad europeiska odlare har vetat i 200 år, att man inte bör odla potatis på samma fält, år efter år.

 72. Daniel Wiklund

  Brådskande rubrik i kuriren ” Rekordlitet istäcke på Antarktis”. Uppvärmningen kommer därför att accelerera. När jag for på min cykeltur för några timmar sen var det minus 18. Tröstade mig med att den globala uppvärmningen accelererar. Då kändes det betydligt bättre. Krösamajorna bland de sk klimatexperterna får ståpäls när isen minskar på Antarktis. Undrar hur det gick till när den senaste istidens is tinade upp. Borde ju vara omöjligt eftersom solljuset studsade från isen upp mot skyn. Om nu inte isen var svart.

 73. Fredrik S

  tty #67

  Jag läste att i på prärien i USA fanns det, innan Buffalo Bill mfl, 60 miljoner Bison dvs dubbelt så många som dagens boskap.

 74. Fredrik S

  Ulf #70

  Jo, det var med glimten i ögat, tänkte dra till med versaler först men det funkade ändå!

 75. Fredrik S

  Daniel Wiklund #72

  Just havsisen runt Antarktis är väl ett osäkert kort att använda i klimatdebatten.

  Men det kommer ju inte att hindra att vi får läsa att det innebär att undergången närmar sig.

  Kent-Mats här har säkert läst något oroande så att vi måste kämpa bättre för att bli netto-nollor här uppe på andra sidan klotet?

 76. #37
  Håller med, vi går bakåt ju mer vi skriver, uppfattar jag det som hos alla jag möter för att ta dem på pulsen. Hur väcker vi medelsvensson ur transen?

 77. Kent

  #73 Fredrik
  ” Jag läste att i på prärien i USA fanns det, innan Buffalo Bill mfl, 60 miljoner Bison dvs dubbelt så många som dagens boskap.”

  Vet inte vad du vill säga med detta påstående. Dagens boskap var? Om du menar världen är du helt ute och cyklar..

 78. Daniel Wiklund

  # 77 Kent Du behöver definitivt en cykeltur. Istället för att svamla här med meningslösa kommentarer.

 79. Lars Cornell

  #76 Johannes. Det verkar redan vara på gång.
  Jag är uppvuxen på landet med djur runtomkring mig, både vilda och tama. Som ingenjör kom jag som 30-åring till SAAB och Linköping. Då blev det aktuellt att skaffa hund. En Golden Retreiver blev det. Men med första tjing hur väljer man i den 10 varpar stora kullen. Alla är ju så lika.

  Då fick jag rådet; klappa hårt med handen så de blir rädda och springer bort. Snart tar nyfiken (vad hände?) och längtan efter gemenskap över och de kommer tillbaka. Den som då först övervinner sin plötsliga rädsla skall du välja.
  http://www.tjust.com/2023/EvaChica.jpg
  Chica till vänster, Chicitita till höger. Jag valde båda.

  Det var ett gott råd. Något särskilt var det med Chica, som hon fick heta. Vi fick 14 år tillsammans. Hennes kvarlevor vilar strax härintill på min lilla östersjöö som vore helt obebodd om inte jag bodde här och vaktade vattenståndet.

  Med människor är det på samma sätt. Välj till kompis den som blir rädd och springer iväg när en plötslig störning inträffar men som därefter först kommer tillbaka. Det går att se att människorna i vårt samhälle nu reagerar så.
  • Hos en del har skräcken för koldioxid fastnat som en religion, många i den gruppen vill vara rädda. Rädslan är en del av deras livsstil.
  • Hos andra med omedelbar naturvetenskaplig kunskap har skrämseln aldrig funnits.
  • Hos den tredje mittemellangruppen som jag tillhör börjar vetenskap och nyfikenhet nu dominera. De undrar vad var det som hände och hur är det egentligen om vi skalar av propagandan.

  Den samhällsgrupp som är skeptiker till klimathotet är större än du tror och växande. Men media vägrar undersöka och skriva om den saken. Börja med en enkät bland riksdagsmännen där de får vara helt anonyma om Hybrit, CCS, deras klimathotstro och om koldioxid är ’Friend or Foe’?

  Och så till de stackars barnen. Om du upprepat skrämmer dem med ”koldioxid är farligt och måste bekämpas” och därefter som journalist frågar dem, ”anser du att koldioxid är farligt?”, vad svarar de då? Strax efter kommer journalistens artikel med stora svarta rubriken,
  ”Undersökning visar att barn anser att koldioxid är farligt och skall bekämpas”.

  Det verkar som om det är sådan journalistik som Camilla Kvartoft nu sysslar med i den nya serien och satsningen på SVT, Klimathoppet, Tis 14 mar 19:30.
  Jag hoppas att jag har fel om det.

 80. Kent

  #69 Ulf
  Pielke jr alltså..? Han har sagt så här:

  ” The IPCC has concluded that greenhouse gas emissions resulting from human activity are an important driver of changes in climate. And on this basis alone I am personally convinced that it makes sense to take action to limit greenhouse gas emissions.”

  Det är ju inte riktigt det budskapet Widding ger.. 🤷‍♂️

 81. Daniel Wiklund

  # 80 Kent. Ser just på rapport om ovädret som drabbat södra Sverige. Men inte ett ord om klimatförändringar och den accelererande uppvärmningen. Och att det är människorna som orsakar väderkrisen. Kanske Kent kan berätta om hur han drabbats av dagens klimatkris. Om Kent ens bor i Sverige.

 82. Ann Löfving-Henriksson

  # 80 Kent, Pielke Jr tillhör knappast de man förlita sig på när det gäller växthusgasernas påverkan.
  Men!
  Om du taggade ner och tog dej tid att ta till dej Happer&Lindzens Utmana Net Zero Med Vetenskap så kunde du möjligen få en liten tankeställare, men det var två OM som jag inte har några förväntningar kring.

 83. Fredrik S

  Kent

  Boskap, vuxna djur, i USA givetvis.

  Poängen tror jag de flesta fattar.

  Om man inte är medlem i länkad förening:

  https://www.youtube.com/watch?v=F-OgXq4Lqyw

 84. tty

  #72

  Istäcket Antarktis är som vanligt. Däremot är det mindre havsis än vanligt runt Antarktis. Nu blir ju den absoluta skillnaden inte stor eftersom havsisen där alltid smälter nästan helt varje sommar (utom i södra Weddellhavet).

  Samtidigt är det exceptionellt mycket is i Framsundet mellan Grönland och Svalbard, havsien går ända ut till Jan Mayen, vilket vad jag vet inte har hänt på mer än 20 år:

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=900880.5109920198,-1818099.5530284136,1454908.4405867243,-1554503.452150933&p=arctic&t=2023-03-04-T14%3A53%3A40Z

 85. Anders

  Trollet Kent är krisartat het idag! Månne globalt uppvärmd? Jag betvivlar dock att hen har den blekaste chans att ta ”kentrollen” i detta sanningssökande frihetliga organ… Hur gärna hen än vill. Kents roll är, precis som CO2, marginell.

 86. Ulf

  Svar Kent 80,

  Jaha men det är möjligt att han har men var och när? Det är inte så man anger en källa. Ge en konkret hänvisning så man vet var det kommer ifrån och i vilket sammanhang.
  Och var ser du att Elsa inte sagt detsamma? Hon har väl konstaterat att hon är i linje med IPCCs slutsatser, eller hur?
  Att mänsklig påverkan existerar och att minskning av utsläpp är rimligt. Men att det finns ingen akut klimatkris, vilket även Pielke jr menar.
  Så jag tror du inte riktigt vet vad Elsa säger utan du förväxlar det med vad belackarna påstår att hon säger.
  Vad jag vet menar hon att vi med effektiva åtgärder kommer kunna hantera påverkan på klimatet och vi har gott om tid. Vilket faktiskt stämmer väl överens med Pielkes sammanfattning av IPCCs senaste rapport. Tror bara du blivit lurad av propagandan.
  Att hon exempelvis säger att vi ska hjälpa länder som bygger kolkraftverk för att göra dem så utsläppsfria som möjligt, är förstås ett utmärkt sätt att minska utsläppen.
  Att en del media då påstår att hon säger att vi ska hjälpa länder att bygga kolkraftverk, kallas att utelämna en del av sanningen, dvs ren propaganda.

 87. Ulf

  Och Kent problemet med EUs klimatpolitik är att den gör oss fattiga genom en totalt ogenomtänkt energpolitik helt utan realism. Samtidigt som de stora utsläpparna Kina, Indien, Asien i stort sett kör på utan några begränsningar i sin energipolitik.
  För att rättfärdiga detta har Klimathotarna dessutom hittat på helt absurda räknesätt för att få det att se ut som EU medborgare släpper ut mycket mer än vad vi gör. Alla som förstår nationalekonomi begriper det.
  Hela den här självdestruktiva inställning gynnar farliga länder som Kina och Ryssland och gör EU medborgare fattigare och därmed mer missnöjda.
  Detta trots att IPCCs vetenskapliga rapporter visar att det inte existerar någon kris.
  Därmed är media och klimathotarna lika duktiga idioter som de europeiska kommunisterna var innan Berlinmuren föll. Ni klimathotare jobbar för fienden.

 88. Lars Kamél

  Vetenskapen är mycket klar över att materia, som metan, inte kan skapas i kors magar. Så det metanet ingår verkligen i ett naturligt kretslopp och inget metan tillförs netto.
  Metan skulle bara vara en starkare växthusgas än koldioxid om de förekom i ungefär samma koncentration. Men det gör de inte. Koldioxidens halt är ungefär 200 gånger större.

 89. Håkan Bergman

  Om man vill gräver ner sig i det här med metanets betydelse så föreslår jag följande text.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/98GL01908

  Från slutet av den texten hämtar jag följande bild.
  https://drive.google.com/file/d/18REnHuvbEIOEGcZopR52zZx1RnWf2fqI/view?usp=sharing

  Från dom ekvationerna drar jag slutsatsen att CH₄ och NO₂ överlappar varandra i absorbtionsspektrum. Men H₂O överlappar väl också absorbtionsspektrum för många växthusgaser, inte minst CO₂, varför finns ingen uppskattning av den effekten i ekvationerna? Okey att texten handlar om välblandade växthusgaser men det borde väl ändå gå att göra en kalkyl på en rimlig uppskattning?

 90. #10 Sören G: ”Nyhetssändningarna i dag i SR hade stort fokus på att mejerierna bluffar om konsekvenserna av kornas metanutsläpp. Det påstods att dessa utsläpp redan har höjt jordens temperatur med 0,5 grader.

  #33 Gunnar Strandell: ”En tröst är förstås att hon också kommit fram till att metan står för 0,5 av den grad vi värmt globen.

  #61 Kent ”Det är värre att avfärda en effekt på enbart önsketänkande utan att kvantifiera den. Jag finner det troligt att effekten är kvantifierad eftersom den refereras till inom vetenskapen.

  Hur är det egentligen med metanet? Det påstods i en av länkarna, Sveriges Radio, att metanet står för en tredjedel av uppvärmningen på cirka en grad. Figur 7.8 i AR6,WG1 visar ”attributed temperature” enligt IPCC.

  CO2 1,0
  Metan 0,28
  Totalt 1,3
  Övriga balanseras av den kylande effekten av troposferiska aerosoler.

  Enligt detta står metanet för 0,28/1,3 vilket är 21%. Snarare en femtedel än en tredjedel.

  Det finns i dag cirka 1,9 miljarder nötkreatur och bufflar i världen och antalet växer med cirka 17 miljoner/år, dvs med nästan 1% per år. https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/02/26/antal-notkreatur-och-bufflar-i-varlden-1961-2014/

  https://www.hungryandangry.se/2016/08/jag-ar-ledsen-men-detta-med-kor-ar-inte-sa-enkelt-del-4/
  Idisslarnas metanutsläpp beräknades till 89 miljoner ton, vilket är 13 procent av de totala metanutsläppen

  Eftersom metanutsläppen ökar sakta och livslängden för metan i atmosfären bara är 12 år kan man säga att uppvärmningen som förorsakas av korna i världen är ungefär 0,13*0,21*1,3 grader = 0,035 grader. Detta bidrag till växthuseffekten växer med cirka 1% om året.

  Har verkligen SR påstått att korna står för 0,5 grader? I så fall är det ett så falskt påstående att SR borde tvingas gå ut med en rättelse.

  Temperaturen år 2020 enligt AR6,WG1 sidan 191, fig. 1.12 var 1,26 grader över medelvärdet 1850-1900. Nu har det gått 3 år så i dag skall den anses vara 0,3*0,18 grader högre, Därav 1,3 grader snarare än de 1,2 som är den vanliga siffran. Nu är ju osäkerheten i storleksordningen ±0,2 grader, men när det gäller tidpunkten när Parismålet kommer att passeras spelar det roll, inte i något annat avseende…

 91. Lweif Å #90,

  Metanutsläppen från kor är i det närmaste en perfekt cirkulär CO2-ekonomi. Det finns nästan ingen input från fossila bränslen från traktorer – faktiskt lägre än traditionell växtodling.

  Dessutom innebär en ökad mängd kor att färre metanutspridare i form av betande bufflar, hjortar, och älgar har ett habitat. Alltså ett lägre metanutsläpp från våra vilda djur.