Utmana Net Zero med Vetenskap

Media och FN´s krig mot CO2

1982 MSM har varit mycket framgångsrikt när det gäller att leta upp konflikter av alla de slag, men de i längden allvarligaste konflikterna och   →