Utmana Net Zero med Vetenskap

Media och FN´s krig mot CO2

1982 MSM har varit mycket framgångsrikt när det gäller att leta upp konflikter av alla de slag, men de i längden allvarligaste konflikterna och krigen i vår nutid har de medvetet eller på grund av okunskap missat och det gäller FN’s krig mot CO2 och medias krig mot det fria ordet i klimatfrågan. Om de   →