Mot ljusare tider

Vi går mot ljusare tider, årets längsta natt är över, åtminstone i södra Sverige om inte detta inlägg läggs ut för tidigt. Om det var gårdagen eller denna dag som är den kortaste dagen vet jag inte, däremot räknade jag för länge sedan ut att skillnaden i längd mellan de två kortaste dagarna är ungefär en sekund.

Jag blir då och då påmind om att syftet med denna blogg är att påverka klimatpolitiken, vilket vi försöker att göra genom att tillåta och föra en öppen debatt om allt som har med denna att göra. En viktig deluppgift är därför att efter bästa förmåga granska det vetenskapliga underlaget för denna politik, något som inte minst Pehr Björnbom gjort på ett mycket förtjänstfullt sätt.

En annan deluppgift är att (återigen efter bästa förmåga) följa hur klimatfrågan utvecklas på andra håll i världen – något som vi gör huvudsakligen genom att surfa på nätet, varvid vi så småningom hittar vissa favoriter. Några av mina egna favoriter är Steven McIntyres Climate Audit, Judith Currys Climate Etc. och Pierre Gosselins No Tricks Zone.

Steve McIntyre är främst känd som den statistiker som granskade den berömda hockeykurvan, men han har sedan dess fortsatt att bearbeta data – för mig är han helt enkelt en hederlig och kunnig statistiker. Han publicerar inte varje dag, men det som finns där är alltid läsvärt.

Judith Curry är en kvalificerad och erkänd forskare och chef (chair) för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology. Hon är så pass respekterad att det är få som angriper henne som person, även om de inte delar hennes uppfattningar.

Pierre Gosselin är inte själv en klimatforskare (och utger sig heller inte för att vara någon), men han har en förmåga att hitta intressanta fakta, något som gör att jag tycker att hans blogg är spännande att följa.

Dagens besök på dessa bloggar gav en del intressanta synpunkter och fakta. En av de stora nyheterna i världen just nu, och som Judith Curry berättar om, är att det engelska underhuset har begärt in synpunkter på IPCCs senaste rapport – bara detta är naturligtvis anmärkningsvärt, och något som vi skulle önska att den svenska riksdagen tog efter. Hon ger också en länk till hela ”affären”. Först de frågor som parlamentet vill ha synpunkter på, sedan alla inlagorna (som lades ut på näter i tisdags).

Hon har också ett inlägg om den förändring av vetenskapen som nätet inneburit och som enklast kan beskrivas som att tack vare nätet går allting nu mycket fortare – de vetenskapliga tidskrifternas roll håller på att urholkas. Detta är en utveckling på gott och ont, för experterna är det inget riktigt bekymmer bortsett ifrån att det kommer så mycket att de har svårt att hänga med – däremot kan de ju ofta ha en aning om hur trovärdiga artiklarna kan vara (även utan en noggrann genomläsning). Däremot är det för de icke insatta naturligtvis ett bekymmer att ”vi” inte har samma möjlighet att bedöma trovärdigheten. (Jag skriver ”vi” helt enkelt för att är man allmänt intresserad så finns det alltid saker som man inte är expert på.)

Steven McIntyre är naturligtvis som alltid läsvärd, men det senaste inlägget är kanske väl tekniskt för klimatupplysningen. Pierre Gosselin har dock som vanligt en del intressanta upplysningar. En av de intressanta är att han i viss mening ger ett slags förklaring till varför vi just nu har det väder vi har här i Skandinavien. Kylan och snön har hittat andra ställen att slå till på, exempelvis i Jerusalem, Kairo och Vietnam.

Den tredje, och i mitt tycke den viktigaste uppgiften är att granska och därmed kritisera klimatpolitiken. Det förs bland annat här på klimatupplysningen en debatt om huruvida vetenskapliga argument överhuvudtaget är relevanta för klimatpolitiken, eller om det egentligen är helt andra saker som beslutsfattare är intresserade av. För min del tror jag att många, såväl allmänhet som politiker och journalister faktiskt tror på klimathotet, medan åtminstone en del så sakta börjar ifrågasätta delar av klimatpolitiken. Även om som marxisterna brukade säga på 70-talet, egenintresset ljuger aldrig (vilket gör att varje gång exempelvis en vetenskaplig akademi uttalar sig i någon fråga så avslutas det alltid med att det behövs mer forskning), så tror jag att många skulle vara tacksamma om de fick veta att politiken inte är nödvändig.

Som jag ser det så är det i detta sammanhang oväsentligt om uppvärmningen pågått under det som kallas uppvärmningspausen eller inte. Det väsentliga är att uppvärmningen inte är så snabb så att den är farlig.

Avslutningsvis så vill jag ta upp ett av mina hatobjekt när det gäller ”internationell klimatpollitik” nämligen kampen mot subventioner av fossil energi. För mig är detta ett typiskt exempel på rika länders vilja att lägga sig i de fattiga ländernas inrikespolitik. Det är ju inte i rika länder som fossil energi subventioneras, utan det är ett sätt för fattiga länder att ge sina medborgare en chans till en bra energiform till överkomligt pris.

Och därmed är det bara för mig att (två dagar i förväg) önska alla klimatupplysningens läsare en god jul.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Det är många bloggar som uttrycker sin avvikande åsikt mot AGW kollektivet. Välbesökta och hoppingivande.
  Även media får lite insändare och artiklar. I dagens SVD får Lomborg skriva om nyttan med biobränslen.
  ”En körning i en klimatmodell visar att inverkan från EU:s biobränslepolitik kommer att skjuta upp den globala uppvärmningen med bara 58 timmar vid århundradets slut. ”
  Alltid bra med lite perspektiv.
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/den-omoraliska-aspekten-av-biobranslen_8846060.svd

 2. Mikael

  Hej,
  Tack för en intressant sida om klimatet.
  Är en av landets alla skogsägare och jag brukar titta in här emellanåt eftersom man ofta hittar något intressant att läsa.
  I senaste numret av tidningen skog & framtid från SLU intervjuas Lars Bärring på Rossby Centre om klimatforskningen. Där finns en del påståenden som inte helt verkar överensstämma med vad som skrivs här, någon som har kommentarer till denna artikel?
  Artikeln finns på sidan 6-7 nedan.
  http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/futureforests/SkogFramtid_nr%202_2013.pdf

 3. ce

  Skulle vilja lägga till en uppgift för SI – att nå ut till viktiga opinionsbildare med informationen. Många har bara MSM som sin källa. I stället för att diskutera inlägg på UI som egentligen väldigt få läser och som enbart får ”klick” efter referenser från denna blogg så skulle ett utbyte av ideér om hur man når opinionsbildare bidra mera till en bättre klimatpolitik.
  Under de sista dagarna på Warzawa-konferensen, när en del av NGOs insåg att loppet var kört denna gång, så lovade man att intensifiera striden på lokala plan. Det är kan vara en del av förklaringen varför det har tillkommit en del nya aktörer som http://cclsverige.se/index.html som arbetar i små grupper för att påverka klimatdebatten

 4. Bjorn-Ola J

  Går det att skoja om det, så finns det alltid hopp.
  http://www.svd.se/kultur/berglins_8463196.svd?sidan=20

 5. ******* Varning – klicka inte på nedanstående länk – verkar vara något skumt med den !!!!!!!!!!!!!! – Mina datorskydd gick igång *********** /Peter Stilbs
  Do you have this in English?
  http://uclimate.com/

 6. Ingemar Nordin

  Lasse #1,

  Kan klyftan mellan ledarredaktionen och Brännpunktsredaktionen i SvD illustreras tydligare? På ledarsidan får Lomborg skriva en OpEd som är kritisk till biobränslen. På Brännpunktssidan lobbar man för femtielfte gången om att staten och pensionsfonderna skall starta och stötta en ”grön investeringsbank”.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skapa-gron-investeringsbank_8846056.svd

  ”Det är viktigt för KPA Pension att få fler möjligheter att placera kundernas pensionspengar tryggt och etiskt. Inte minst efterfrågar kunderna detta.”

  Jasså? Och om det verkligen finns en sådan efterfrågan på marknaden varför då inte starta en privat investeringsfond? Naturskyddsföreningen kunde ju gå före. Men kanske riskerna är för stora?

  ”Vi måste också bli kvitt föreställningen om att investeringar i gröna projekt är mer riskfyllda än inom andra branscher.”

  Aha! Att tro att det finns risker med en sådan fond är alltså bara ett missförstånd. Det känns ju tryggt att finansgenierna på Brännpunkt får komma till tals och rätta till dessa missförstånd.

  Seriöst, tror de verkligen att banker och enskilda investerare inte läser tidningar och analyser av vindbolag, biobränsle och andra ”gröna projekt”? Och att de redan konstaterat att vinsterna där är helt och hållet beroende av statliga subventioner. Försvinner dom så är det siste man som sitter med Svarte Petter.

  Om Svante Axelsson och Eva Axelsson på KPA Pension får bestämma så blir det Sveriges pensionärer som blir Svarte Petter.

 7. Mikael # 2
  Det var så mycket fel så jag vet inte var man ska börja.

  Bara det att påstå att temperaturhöjningen är linjär mot koldioxidhöjningen?

  ”De förändringar som
  redan kan observeras ligger helt i linje
  med scenarierna, vilket rapporten också
  påpekar.”
  De ligger inte i linje med scenarierna vilket man ägnar ett stycke åt att försöka förklara.
  ”Sedan mitten av 1800-
  talet har havsytan höjts
  snabbare än under de
  senaste båda årtusendena.”

  Jaså, var får han det ifrån? Under hela 1900-talet har höjningen varit i ungefär samma takt med några årtionden av lite snabbare höjning. (grovt 30-talet och 90-talet).
  ”Koncentrationen av
  växthusgaser i atmosfären
  är extremt hög. Halterna
  av koldioxid, metan och
  dikväveoxid är högre än
  på åtminstone 800 000 år.
  För koldioxid är ökningen
  cirka 40 procent sedan
  första halvan av 1800-talet.”
  Extremt hög? Ja högre än innan men vi har endast kunnat mäta sedan 1958 så varifrån för han ”första halvan av 1800-talet”?

  ”IPCC-resultaten ger
  besked om att det med 95
  procents sannolikhet är
  mänskliga aktiviteter som
  orsakat det allt varmare
  klimatet sedan mitten av
  1800-talet. Tidigare klimatvariationer
  kan härledas
  till solaktiviteter och
  och stora vulkanutbrott.”

  Nu är han på 1800-talet igen vilket får mig att undra om de inte har skrivit fel helt enkelt?
  (hinner tyvärr inte göra någon djupanalys just nu)

 8. Sigvard E

  Från gårdagens Öppen tråd, kommentar 2:
  ”Professor Pierre Darriulats skrivna vittnesmål till UK Parliamentary committee är definitivt värt att läsa: http://data.parliament.uk/writtenevidence/WrittenEvidence.svc/EvidenceHtml/4360
  Så talar en sann vetenskapsman”
  En oerhörd sågning. Måste läsas!

 9. Sigvard E

  Från gårdagens Öppen tråd, kommentar 2:
  ”Professor Pierre Darriulats skrivna vittnesmål till UK Parliamentary committee är definitivt värt att läsa: http://data.parliament.uk/writtenevidence/WrittenEvidence.svc/EvidenceHtml/4360
  Så talar en sann vetenskapsman”
  En oerhörd sågning. Måste läsas!

 10. Ingemar Nordin

  Mike Haseler #5,

  No, the blogg is in swedish only. But thank you for your work with ranking climate blogs:

  http://scottishsceptic.wordpress.com/2013/12/15/ranking-of-climate-blogs-dec-2013/

  A no 46 is not bad for a small language like swedish 🙂

  The blog has shifted its name to ”Klimatupplysningen” (Climate Enlightenment), although it may still be reached through our theclimatscam adress.

 11. Rosenhane

  Ingemar 6

  Precis, det måste vara starka slitningar på SvD:s redaktioner med å ena sidan ledarsidan som torgför dom konservativa/liberala idéer som tidningen alltid har stått för och å den andra med brännpunktsredaktionen som agerar basun åt miljövänstern.
  Jag har skrivit många gånger till redaktör Carina Stensson och påpekat hur genomskinligt det är med avstängda kommentarsfunktioner; det blir solklart hur man har en politisk agenda som uppenbart inte tål att belysas.
  Senast igår hade man en sossekritisk artikel om tunnelbanan i Stockholm, ett angeläget ämne skriven av ett gäng moderata kommunalpolitiker. Artikeln hade säkerligen dragit till sig en hel del vänsterkritiska kommentarer och detta visste naturligtvis Carina Stensson varför artikeln blev utan kommentarsfunktion.

  Här:

  Till Carina Stensson.

  När ett antal moderata politiker skriver en brännpunktsartikel i den tidigare
  moderattidningen Svenska Dagbladet med ett innehåll som uppfattas som
  synnerligen angeläget och viktigt för vår huvudstad tillåts inte stockholmare
  och övriga läsare att ge sina synpunkter via en öppen kommentarsfunktion.

  Förstår du att du genom försök att dra läsarna/svd:s kunder vid näsan på detta
  sätt spär på det snabbt ökande föraktet för svensk media i allmänhet och
  journalister i synnerhet?

  Mvh

  xxxxxxx xxxxxxx, frekvent kommentator.

 12. pt

  # 3 ce
  Vill hänga på detta ce:s inlägg. Det är ju jättebra att så många kloka människor skriver på denna blogg men vi måste på något sätt komma längre, nå beslutsfattarna, vilka sannolikt sitter i regeringen och riksdagen.
  Så länge dessa personer inte inser att fakta är bättre än en massa modeller som hittills pekat helt fel, så blir det ingen som helst ändring. Ta Australien som ett lysande exempel på där debatten tagit en ny vändning i och med en ny regering som ser med sakligt förnuft på klimatfrågan.
  En saklig debatt med regeringsrepresentanter borde väl att gå att ordna. Ett första steg vore att åtminstone få dem att tona ner på skrämselpropagandan och inte skylla allt på CO2. Det finns betydligt viktigare saker inom miljöarbetet att ägna sig åt.

 13. Lasse

  #2 Mikael.
  Även uppgiften om arktis är inaktuell.
  Arktis havsis togs som en indikator på det allvarliga läget. Med ett minimum 2012 med maximal uppmärksamhet. Nu är alarmen lite lägre, varför? Kanske för att 2013 så ökade volymen med 50% och arena långt från förra årets minimum. Söker man på arktis och is så ser man massor med artiklar från 2012-väldigt få från 2013. Varför?
  Fö så är denna artikel intressant: http://wattsupwiththat.com/2013/12/21/the-magnificent-climate-heat-engine/#more-99741
  Lite om jordens molnbildning och dess påverkan på temperaturutjämning.
  Bla så ser man tydligt hur ojämnt solen värmer vårt klot och hur stor omfördelning som pågår.
  Inte enbart väder som flyttar dessa värmeflöden!

 14. Mikael

  Lena Krantz # 7.
  Jag tycker också det låter underligt det de skriver.
  Det luktar mycket skrämselpropaganda på nåt sätt, det som är anmärkningsvärt i så fall är ju att denna tidningen görs av Sveriges Lantbruksuniversitet och går ut till landets alla registrerade skogsägare i en upplaga om 220 000 ex. Det torde vara ett effektivt sätt att bedriva opinonsbildning hos en stor grupp i samhället där dessutom många vill tjäna pengar på mer subventioner till en ”grön” omställning.

 15. Mikael

  # Lasse
  Det är SLU och Smhi som står för detta och man kan verkligen undra om syftet är mer än att bara lägga fram ”vetenskapliga fakta”. Man vill ju inte tro att en sån här artikel har ideologiska syften bakom sig.

 16. Lasse #13
  Mycket bra artikel av Willis Eschenbach. Som vanligt

 17. Pär Green

  5 Mike Haseler (Scottish Sceptic) 2013/12/22 kl. 11:06

  ”Varning – klicka inte på nedanstående länk – verkar vara något skumt med den !!!!!!!!!!!!!! – Mina datorskydd gick igång *********** /Peter Stilbs
  Do you have this in English?
  http://uclimate.com/

  Min antivirus reagerar inte!!
  Är det en form av censur?

  inte

 18. Ingemar Nordin

  Pär G #17,

  Det är inget konstigt med länken. Du kommer till en sida som uppdaterar allt som kommer från de 150 mest besökta klimatbloggarna i världen (där alltså vi ligger på 46 plats!).

  http://uclimate.com/about.php

  Det är en av bloggarna på Scottish Sceptics http://scottishsceptic.wordpress.com/ som skapat denna sida. Många bloggar har liknande automatiska uppdateringar, med då bara en 5-10 stycken av deras egna favoriter.

 19. Pelle L

  Ingemar Nordin #18

  Jag anar någon slags fälla, eller i alla fall lite trolldom:
  46 Climate Scam (Swedish) Sceptic

  Sveriges landsnummer är ju 46, eller hur?
  Alla ser väl sambandet 😉

 20. Thomas P

  Ingemar #18 Tänk, när jag fortsätter kalla denna blogg för the climate scam får jag kritik, men i den där listan går det tydligen bra. Hur skall man tolka det? Är det inte lite pinsamt att skryta över en lista som är så dåligt uppdaterad?

 21. Istvan

  TP
  …..och där är en fågel till

 22. Håkan Bergman

  Om vi går mot ljusare tider så lär ljuset komma från öster, händer varje dag förvisso, men nu handlar det om större saker.
  http://www.reuters.com/investigates/china-military/#article/part6