Klimatmodellerna – IPCC:s svaga länk

Klimatmodeller

IPCC gör inga prognoser utan har scenarier som sedan används av politiker som prognoser. Hur tillförlitliga är klimatmodellerna? Kan vi lita på att globala temperaturen kommer att stiga 1.5 – 4.5 grader de närmaste 100 åren?

Redan spannet 3 grader bör få oss misstänksamma – det är i sig en stor osäkerhet. Klimatmodellerna är uppbyggda av samma principer som väderprognoser. Jorden delas in i ett rutnät i 3 dimensioner och så räknar man sig framåt. Alla vet att väderprognoser slår fel inom ett par dagar. Hur kan vi då tro att en 100-årig prognos med samma principer ska bli rätt? Åtminstone nästa år borde väl bli rätt eller? Men det blir det inte – faktum är att körningarna från respektive klimatmodell ser ut som ett spaghettinystan. De körs många gånger för de har inga riktiga initialvärden för rutnätet. Dessutom är klimatmodellerna betydligt mer komplexa än vädermodellerna och det är dess svaghet.

Att göra bra prognoser är en egen vetenskap. Scott Armstrong är en av experterna i välden på prognosmetoder och han har granskat klimatmodellerna. Han har granskat IPCC AR4 kapitel 8 för att se om klimatmodellerna håller måttet. För det första så saknas det referenser i AR4 om vilka prognosmetoder som använts. Av 140 kända principer och regler för att göra prognoser kunde Armstrong identifiera 89 som gick att bedöma. Av dessa 89 bröt IPCC mot 72 prognosprinciper!!! Flera av dessa var avgörande och kritiska. Forskning om prognoser visar att experters prognoser inte är tillförlitliga när osäkerheter och komplexitet finns. Detta gäller i hög grad IPCC:s klimatmodeller.

Forskning har visat att experter har svårt att ta till sig information och bevis som går emot den egna övertygelsen. I fallet IPCC så är alla modeller uppbyggda på samma principer och det är meteorologer som dominerar starkt i alla länder. Detta gäller också Sverige. Politikerna styr pengarna till de som ger de resultat som önskas.

Den som vill se vilka prognosprinciper IPCC:s klimatmodeller bryter mot kan läsa referenserna. Jag tar bara upp ett par av de 72 priciperna IPCC bryter mot.

 • Tillförsäkra att prognoserna är oberoende av politik
 • Undvik datakällor som kan ha metodfel
 • Tillse att prognosmetoderna är enkla
 • Låt oberoende experter bedöma metoderna

Klimatmodellerna är ovaliderade och att de stämmer 50 år bakåt i tiden säger inget om tillförlitligheten framåt.  Armstrong går så långt att han säger att klimatmodeller är ett matematiskt sätt för experter att uttrycka sina åsikter.

Klimatet är oerhört komplext och det kan vara så att det inte går att förutsäga med nuvarande kunskapsnivå. Bara en sådan enkel fråga som är det koldioxid som orsakar högre temperatur eller högre temperatur som orsakar högre koldioxidhalt är svår att svara på.

Faktum är att en mycket enkel modell kan vara bättre än IPCC:s komplexa modeller. Ingen av IPCC:s modeller har förutspått att globala temperaturen har legat nästan oförändrad de senaste 10 åren även om det ligger i det undre intervallet för spridningen. Inom ett par år kan modellerna dömas ut om inte globala temperaturen börjar stiga.

Det s.k. tvågradersmålet är meningslöst. Det är ett politiskt mål för att införa det typ av samhälle som politikerna önskar. Osäkerheten i modellerna är enorm och borde inte ligga till grund för politiska beslut. Gammelmedia har här svikit sin granskande roll och är numera maktens megafoner.

Referenser:

GLOBAL WARMING: FORECASTS BY SCIENTISTS VERSUS SCIENTIFIC FORECASTS

IPCC AR4

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hur länge kan dom luta sig mot ”klimatmodellerna”?
  När vetskapen om dess brister är allmängods torde förtroendet rasa totalt. Eller är politiken så hårdför att dom bara kör på? Vad gör dom då?

 2. L

  Wolter, som det verkar kommer man att luta sig mot gamla klimatmodeller även i nästa rapport. Man bara ändrar de politiska förutsättningarna och tar fram nya scenarier, Modellkörningar tar för lång tid och bygger trots allt på samma gamla skåpmat. Det verkar som man är paniskt rädd att någon ska komma fram med klimatmodeller som ger oönskade (icke PK) resultat.

  http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tnt/RcpDb/dsd?Action=htmlpage&page=about 

 3. Staffan D.

   
  Maunder och Dalton, de två stora klimatförändringarna kring 1700 och 1800, orsakades av solen, solaktiviteten, solfläckarna. Klimatet blev kallare. Men solen har ingen roll att spela när meteorologerna kör sina klimatprognoser…
  – Det obeskrivligt löjliga är ju att människor som inte kan ge en hållbar prognos för nästa vecka, ska tala om för oss hur väderutvecklingen är… om fem år… nej, det är så mycket som spelar in där; om tio år… nja, osäkerheten är stor då; om hundra år! Yessir. Om hundra år har vi dött av värmeslag.

 4. Adolf Goreing

  Tror jag har nämnt detta förut?: det är en ny ”gate” under uppsegling där det visar sig att den enda modell som bygger på observationer (till skillnad från rena simuleringar) som är med i IPCC:s rapport- är manipulerad. Mha av IPCC kunde bl.a det lägsta intervallet höjas från 1 till 1.5 K för klimatsensitiviteten.
  Läs här på Judiths blog: http://judithcurry.com/2011/07/07/climate-sensitivity-follow-up/

 5. Jan E M

  Om detta påstånde stämmer måste jag helt ha missförstått klimatforskarnas framtidsbedömningar.

  ”Inom ett par år kan modellerna dömas ut om inte globala temperaturen börjar stiga.”

  Som jag har förstått klimatforskarna så kan det komma ett par årtionden som kan bli något svalare än det varit det senaste decenniet, för att sedan stiga kraftigt till nya rekordnivåer. Det beror på att det under 80- och 90-talet var så kraftig global temperaturökning.

 6. Christopher E

  Jan E M #5

  ”Det beror på att det under 80- och 90-talet var så kraftig global temperaturökning.”

  ???. Händelser bak i tiden borde väl rimligen inte någon inverkan när nu rekordstora mängder CO2 tillförs varje år. Temperaturökningen hittills, inkluderande sena 1900-talet, är ju alldeles för långsam ens för AGW-modellerarnas försktigaste prognos. För varje år som går krävs en allt högre framtida acceleration de år som återstår till 2100. Det blir mer och mer osannolikt att detta kan stämma, och det kommer en gräns när mängden ”fördröjd” effekt helt enkelt blir absurd. Exakt när kan ju diskuteras.

  Att ändra i modellerna lite och hitta på ett par svala årtionden som en efterhandskonstruktion skjuter ju bara problemet framför sig och gör det värre.

  Men i princip håller jag med dig. Det är inte lätt att ”döma ut” modellerna när forskarna hela tiden flyttar målstolparna och helgarderar både med värme och kyla framöver.

 7. S. Andersson

  Per: ”IPCC gör inga prognoser utan har scenarier som sedan används av politiker som prognoser”.
  Precis så är det. Underbar sammanfattning av kärnan i det vi alla diskuterar.
  Modeller ska bara användas till scenarieanalys men missbrukas allt som oftast av politiker och andra som inte förstår skillnaden mellan scenario och prognos. Att sedan IPCC hoppat på tåget och tyckte det kändes roligt med lite prognosmakeri och få bli del i en global beslutsprocess har inte bättrat på situationen.
  Om bara IPCC hade haft den moraliska ryggraden att stå emot de politiska inviterna hade vi aldrig haft klimatterrorn utan vetenskapen hade kunnat gå vidare och utforskat klimatvetenskapen utan politiska förtecken. Tänk så mycket bättre det hade varit.
   

 8. Björn

   
  I kapitel 2.2 Concept of Radiative Forcing (RF), IPCC AR4, kan man läsa: The natural RFs considered are solar changes and volcanoes; the other RF agents are all attributed to humans.

  Begreppet RF är egentligen olyckligt och missvisande eftersom den enda aktiva energikällan är solen. Växthusgaserna är passiva företeelser och kan därför inte betraktas som energikällor vilket man förleds att tro när man i sammanhanget talar om Radiative Forcing (RF). Att det sker en återstrålning i form av IR från jordytan och haven borde i stället betecknas som en sekundär faktor och därför betecknas med SRF. Den primära källan solen borde i enlighet med detta resonemang således betecknas med PRF. Vidare, så är den fysikaliska företeelsen i form av återstrålning, termodynamisk och har inte med mänsklig aktivitet att göra. Att sedan växthusgaserna fördröjer utstrålningen tidsmässigt, beror på att dessa gaser uppför sig som ett isolerande skikt mot yttre rymden och detta har inte heller med människan att göra. Däremot kan sägas att vi människor spär på detta skikt något, men det som striden gäller, är i vilken omfattning detta har någon betydelse vid sidan av andra faktorer. Molnbildning och kosmisk strålning finns inte med i datamodellerna vilket gör dessa totalt värdelösa. Så länge man inte kan kvantifiera de olika faktorernas inverkan, borde IPCC ta timeout.
   

 9. Jan E M

  Om man bara drar en rät linje med utgångspunkt från 20-30 senaste årens uppvärming så stiger temperaturen med lite över 2 grader under det här århundrandet.

  Räknar man från 40-talet och gör en prognos så blir temperaturökningen 0,8 grader under århundrandet.

  Om det skulle bli så att globala temperturen vänder nedåt under de närmaste årtiondena så att de blir i nivå med 80-talet, då har AGW-teorin visat sig felaktig.

 10. Pär Green

  Vem prioriterar?
  Bli inte gammal.
  I dagens DN!
   
  Sömnpiller mot hunger
  På äldreboendenai Uppvidinge kommun i Kronoberg visade sig konsumtionen av sömnmedel vara onormalt hög.
  Svaret på gåtan om den överdrivna medicineringen visade sig vara enkelt.
  Förfärande enkelt. De gamla fick nämligen lägga sig hungriga. Kvällsmaten serverades halv sex och bestod ofta av välling med russin eller färdigköpta potatisplättar. Det mättade inga magar någon längre tid. Socialnämndens ordförande, Thomas Lindberg (C), säger till Smålandsposten att han skäms över maten som serverades i fattigstugorna, förlåt äldreboendena. Nu blir det en extra smörgås och ett glas mjölk på de äldres meny i stället för sömnmedel och ett glas vatten.
  PETTER BIRGERSSON

 11. Pär Green!
  Gammal blir man!
  Men se för f-n till att du har kulor!
  Här är ett tips!
  Istället för att bo i ett hyfsat äldreboende så köper du kryssninar. Det kostar iofs mer men inte så otroligt mycket mer.
   – Du får en trevlig hytt med trevlig uppassning
   – God mat och trevligt dricka
   – Du får se nya platser
   – Du träffar nya och omväxlande människor
   – Ramlar du och bryter benet blir du väl omhändertagen
   – Fri underhållning
  Pengar är inte allt här i världen bara ca 80%

 12. Christopher E

  Jan E M #9
  ”Om det skulle bli så att globala temperturen vänder nedåt under de närmaste årtiondena så att de blir i nivå med 80-talet, då har AGW-teorin visat sig felaktig.”

  Skulle den vara rätt annars, menar du?

  Temperaturen har stigit i ca 300 år. Varför skulle den slutat med det just på 80-talet?

  För övrigt; hela uppvärmningen 1940-1998 är bara ca 0,4° (förmodligen mindre, men jag bjuder på CRU:s version här). Om de återstående 90 åren detta århundrade håller den takten blir det bara 0,6°, dvs långt under IPCC:s minsta värde och mycket långt under ”2-gradersmålet”. Men om nuvarande platå sedan ett drygt årtionde fortsätter måste det alltså till rejält högre takt för att prognoserna ska slå in. Jag tror det när jag ser det.

  Verkligheten ligger alltså redan långt under prognosen  och stipulerad klimatkänslighet. I min värld ser det redan illa ut för ”AGW-hypotesen”.

  Att sedan dra en rät linje bara genom 20 år blir ju rätt absurt. Med den skalan kan vi hitta alla möjliga trender i valfri riktning. Dra tex en linje från 1940-1970 och se vad som händer. Nej, vänta, det var ju precis det de gjorde då… 🙂

 13. jensen

  Björn N:r 8
  Tack för dina oerhört kloka synpunkter och lättförståliga formuleringar.

  Jag har funderat mycket över tidsaspekter betr. växthusgaser, och även ställt den frågan här på blogen. men inte riktigt fått denna frågeställning belyst.

  Du uttrycker sålunda att växthusgaserna fördröjer utstrålningen, och detta är just mitt spörsmål.
  Kan någon fördjupa innebörden av detta förhållande?

 14. tompa

  Per W. Tack för intressant inlägg och länk till Armstrong.
  Tompa

 15. Jan E M

  Cristopher E #12

  Jag menar inte att AGW-teorin skulle vara rätt, men så länge som inte globala temperaturen sjunker kraftigt så kan man inte avfärda den.

  De tre varmaste årtiondena har i tur och ordning varit, senaste 00-talet, 90-talet och 80-talet.

 16. Slabadang

  S Andersson o P Welander!

  Det är faktiskt ännu värre med ordvrängeriet och definitionerna. Faktum är att scenariernas yttre gränser utgör en prognos. De försöker bara slippa ansvar och skapa sig tolkningsfrihet genom att att de vet att de gör prognoser och scenarierna består inte av en utan ett helt knippe med olika prognoser. Dessutom hävdar de, att det med 90%s sannolikhet skall ligga inom dessa gränser. Det gör att en spade skall kallas för en spade och inte för skiftnyckel.

  Så den viktiga grundfrågan blir ju varför IPCC säger sig inte göra prognoser utan kallar det för scenarier istället? Vad är orsaken?

  Det här definitionsfusket följer hela den ologiska och motsägelsefulla kedjan i beskrivningen av modellerna och dess scenarier.

  Alla modeller är byggda på de kriterier som gäller för meteorologins väderprognoser med tillägg för aerosoler co2 mm. Men alla enskilda beräkningar in i framtiden bygger på prognosberäkningar och det finns faktiskt inget som heter scenarioberäkning eller verktyg för det annat än en helt subjektiv tillämpning och etikettering.

  En del uppriktiga och samtidigt smarta inom klimatnoblessen har helt enkelt avfärdat Scott Armstrongs principer genom att tydligt säga att de inte gör prognoser. Fine!

  Men då kommer vi tillbaka till ruta ett i alla fall och måste då bedöma trovärdigheten i scenarierna. Helt plötsligt vänder då klimatvetenskapen på klacken och börjar utvärdera sina scenarier och modeller utifrån prognostiserande kriterier och anger deras riktighet med terrmer lånade ifrån de priciper Scott Armstrong och hela den övriga prognostiserande världsbranchen använder. Man pratat om ”90 procentig sannolikhet” och ”robusta” modellstudier och resultat likt förbannat!

  Med vilken rätt då och på vilken vetenskaplig grund kan de hävda detta? Det går helt enkelt inte ihop. För om modellerna kan ge så robusta” och ”säkra” resultat så måste de helt enkelt uppfylla alla kritierier för att ha bevisade prognostiserande förmågor och då kan vi inte prata om scenarier utan måste istället prata om prognoser.

  Men då brister isen igen för klimatvetenskapen för de vill liksom tillåtas  äta kakan och samtidigt ha kakan kvar. Alla klimatsscenarier bygger på olika prognosberäkningar . Skillnaden från vanliga meteorologiska beräkningar och prognoser är endast tidshorisonterna och antalet variabler. Beräkningsprocessen är densamma.

  Jag vet inte om det finns nån knapp eller tidsgräns där de döper om beräkningarna från prognoser och sätter scenarie som rubrik istället för det är samma hjul i räknesnurran som går som när de gör väderprognosen för morgondagen som när de beräknar väder och klimat om hundra år.

  Med andra ord är scenariernas trovärdighet i motsats till vad klimatvetenskapen försöker hävda beroende av de underliggande prognostiserande beräkningarnas tillförlitlighet. Då kommer vi tillbaka till Scott Armstrongs principer P Welander så bra beskriver och jag själv tjatat om och länge pekat på. Nämligen att scenarierna kan inte ha större tillförlitlighet än de underliggande prognoserna för den, och den är NOLL och smittar därför scenarierna till samma värde ….. NOLL! Scenariernas värde som underlag för politiska beslut blir också därför lika med NOLL. Det funkar liksom inte att måla läppstift på grisen eller att blanda ättika med mjölk.

  När man fuskar med 72 av 89 principer för prognoser så är det inte så konstigt att det går åt helvete med resultaten. Med den smittoeffekt denna ankla sanna insikt ger så kan vi stryka….. hur många klimathotsartiklar då?
   95% ? och med vilket bärande ärligt argument kan du tillåta eller hävda scenariernas verklighetsförankring och framtida konsekvenser?

  ”Jodu vet osäkerheterna är stora.. men samtidigt visar modellstudier….robusta… nittioprocentig sannolikhet… bla bla bla.” Nåväl vi kan väl enas om att osäkerheterna är förbannat robusta och att argumenten helt oförenliga?

  Hur många snöplogsfabriker öppnar du med dessa ”scenarios” i ryggen? På vilken grund hävdar de sina ”sannolikheter” överhuvdtaget? ja vi vet svaret det är dessa förbannade modeller som åberopas som ”bevis”. Jag kan inte annat än säga att klimatvetenskapen är exakt lika trovärdig som dess klimatprognostiserande modeller…. dvs lika med  NOLL!

  Så vi kan nu med 100% ig säkerhet fastställa att modellerna inte kan räkna på framtida klimat och det smittar direkt scenarierna.

  Per Welander är snäll i sin utvärdering i val av prognoser som kallas scenarier. De som är gjorda fram till år 2000-2007 ligger och slickar den nedre gränsen med observationer även utanför och de som gjorts tidigare är redan helt utanför banan. Varför de inte kan beräkna framtid beskrivs av Scott Armstrongs principer. Vilket berättigar oss att säga åt dem att hålla truten när de börjar svamla om sannolikheter och risker. De har helt enkelt ingen vetenskaplig grund att stå på eller hänvisa till annat än till det bevis som inte är något bevis. Argumenten går bara runt i denna cirkel varv efter varv.
  ja de e klart de har ju en hypotes också som de tycker skall fungera som någon slags plastic padding i den bristande logiken och täcka över de tydliga inkonsekventa hålen och glappen i beviskedjan.

  Jag kan inte låta bli att direkt anklaga O Häggström för en mycket tydlig intellektuell ohederlighet inom detta område. Detta är liksom hans enda professionella turf inom klimatgalenskapen och när han förtiger motsägelserna och istället ägnar sig åt att sprida ren dynga och desinformation om skeptiker vilket bevisligen är ett ämne där han istället skulle behöva stödundervisning i basics innan han yttrar sig. 

  Så inom sitt eget område där han VET att Armstrongs principer är korrekta skiter OH i sitt eget ämnes enklaste grunder betydelse för att istället ge sig in i ett ämne där han inte behärskar ens de enklaste grunder eller förstår sambanden.
  O Häggström förstår också hela konsekvenskedjan om man respekterar de grundläggande principerna för forecasting. Därav tystnaden!

  Vad skiljer IPCCs scenarier från ett endast byggt på autokorrelation (har det blivit allt varmare de senaste dagarna så ökar chansen för att det blir ännu varmare i morgon) och curvfitting ? Inte ett skit ! är mitt svar! Bredden på ”tratten” i scenarierna är dessutom så ängsligt fegt och stor och att de trots det, redan nu ligger och hackar i understa kanten eller utanför är en tydlig signal om att riva hela nybygget pga av byggfusk och börja om från ny grund.

  Scenario som begrepp känner vi från de som bla annat gör filmmanus. Där kan du bestämma och pröva olika scenarios som avgör hur manus slutligen skrivs.Genom att ändra och byta ut karaktärer skådespelare och repliker kan du skapa i pricip vilken story du vill och pröva olika slut men till slut måste du bestämma dig för  hur storyn skall sluta. I processen fram till det slutliga manuset prövar du olika scenarios men när du presenterar det för filmbolaget så måste storyn vara klar. Ska huvudpersonen dö eller klara sig eller får de varandra? Verklighet eller fiction?

  Vad IPCC gör är att presentera sitt färdiga verklighetsbaserade manuskript där huvudpersonen får planeten att koka i slutet. När de skrivit ut manuskriptet så är storyn faställd.
  Filmbolaget har bara en enda utsedd manusförfattare inom denna schanger och när publiken ser filmen så inser de efter två minuter att det är gengren ”fiction” filmen hamnar med ett innehåll som tvärtemot reklamtrailernas intryck om ”realistisk och trovärdig” sprider snarkningar och generade suckar i salongen och en ny kalkonrulle har skrivit in sig i filmhistoriken. Ett scenario vare sig manusförfattaren eller filmbolget önskat eller förväntat sig.

  Människans kamp emot CO2!

  http://www.youtube.com/watch?v=Z1eFdUSnaQM

  Ingen av de klimatfaktorer de olika prognoserna ..flåt ..scenarierna räknar på har inte ändrats utanför de antagna olika värdena. Det är bara en sak som ligger utom modellernas scenarier och det är resultaten dvs temperaturen.

  Klimatmodellerna är ett resultat av curvfitting och autokorrelation (var det varmare igår och förrgår är sannolikheten större att det blir varmare imorgon) med för hög tempeffekt för co2 i beräkningarna och de naturliga forcings ofullständiga.

  Varför var det så djävla bråttom i Köpenhamn tror du? 🙂 Vi skulle inte hinna upptäcka korthuset helt enkelt.

 17. Christopher E

  Jan E M #15;

  ”Jag menar inte att AGW-teorin skulle vara rätt, men så länge som inte globala temperaturen sjunker kraftigt så kan man inte avfärda den.

  De tre varmaste årtiondena har i tur och ordning varit, senaste 00-talet, 90-talet och 80-talet.”

  Nej, en liten påverkan från ökad CO2 är det även få skeptiker som avfärdar, ej heller jag, men om man med ”AGW-hypotesen” menar uppvärmningar i den skala IPCC torgför, så är de om inte redan avfärdade så snart av verkliga data.

  Att de varmaste årtiondena ligger närmast nutiden i en uppvärmning som i senaste vändan pågått sedan Lilla Istiden, och av cykellängder att döma kommer att pågå kanske ett par århundraden till, tycker jag inte är märkligt (var skulle de annars vara?). Det utgör inget stöd för AGW.

 18. Jan E M

  Cristopher E #17

  Som jag tolkar det så anser du att den globala uppvärmning som varit ganska kraftig de senaste årtiondena kan bero på vad som helst utom på människans användade av fossila bränslen, annat än i ringa omfattning.

 19. tompa

  Slabadang #16. Suttit någon timme och skrivit på kommentar i
  eftermiddag, men tyckte inte jag fick tillräcklig täthet i mitt skrivande.

  Men som vanligt kommer Du in med en kommentar som väsentligen säger det jag vill säga.  Jag håller med Dig till 100 %.

  Och nu när jag tagit en kopia av Armstrongs artikel och inser att
  det faktiskt finns en vetenskaplig teoribildning rörande värdering
  av prognosmodeller, ( som inte fanns – tror jag – när jag skrev min artikel 1993), så känner jag också en enorm frustration gentemot KVA-ledamoten och IVA-ledamoten Professor Häggström. 

  I stället för att ägna tid åt att förmedla kunskap om t.ex prognosvärdering åker han land¨och rike runt på universitet och konferenser och pratar föraktfullt om både inhemska och utländska  
  forskare som ifrågasätter koldioxidteorin.

  Jag förstår verkligen Din frustration, ty han sitter ju i en ställning, har en position, som gör att han verkligen kan påverka betydelsefulla personer som är nära beslutsmakten i Sverige. Jag har lust att svära
  men avhåller mig här.

  Tompa

 20. Welander kan inte skilja mellan väder och klimat. Jag har inte studerat IPCC’s modeller men det faktum att (enl. dagens bästa vetenskap):

  1) Växthusgaser anses utgöra skillnaden mellan ca. -15 grader och de +15 grader vi har som medeltemperatur, d.v.s. de är oerhört betydelsefulla.
  2) Den näst viktigaste växthusgasen koldioxid står för 10 – 25% av denna temperaturdifferens.
  3) Koldioxidhalten i atmosfären har ökat från 280 till 380 ppm p.g.a. fossil bränsleanvändning och kan med lätthet passera en fördubbling inom 100 år

  räcker för att motivera politiska och vetenskapligt/tekniska åtgärder att minska denna ökning av koldioxid.

  En enkel betraktelse av koldioxid/temperatur visar klart att IPCC’s prognoser är högst rimliga. 

  Det är häpnadsväckande att till synes välutbildade personer här på TCS kan fortsätta med denna desinformation dag efter dag.  Läs min blogg istället för denna ”smörja” 🙂

 21. Slabadang

  Tompa!

  Det är svårt att ta ett fällande grepp om den intvålade koloss klimatvetenskapen utgör.
  Men med den här diskussionen om kliamtmodellerna/prognoser/scenarier/sannolikheters motsägelser och separata villkor men ändå sammanvävda och förklarande som kompatibla och ”bevis” på varandras tillförlitlighet är en viktig lögn att avslöja. Ett sättt att istället tvåla in golvet så kolossen ramlar av egen kraft.

  Tar man klimatvetenskapen och liknar den vid en sjukdom så angriper vi annars de enstaka symptomen men i granskningen av klimatmodellernas tillämpningar och uttolkningar så blottar vi smittohärden som möjligör och legitimerar dessa rena fantasifoster till klimatkatastrofer.

 22. Christopher E

  Jan E M

  ”Som jag tolkar det så anser du att den globala uppvärmning som varit ganska kraftig de senaste årtiondena kan bero på vad som helst utom på människans användade av fossila bränslen, annat än i ringa omfattning.”

  Den har inte varit särskilt kraftig, endast marginellt över genomsnittstakten sedan 1600-talet. 1910-1940 var lika ”snabb” som 1975-1998, trots ringa utsläpp då. Så svaret på din fråga, om du är allvarlig, är tveklöst ja.

  Empiriskt konstaterad klimatkänslighet ligger nu på ca 1/5 av IPCC:s medelgissning, så uttrycket ”ringa omfattning” känns rätt OK.

 23. Börje S

  Stickan! I punkt 2 säger du att koldioxoden står för upp till 25% av de 30ºC som växthusgaserna höjer jordytans temperatur med. Hur vet du det?

  För 1000 år sedan var det enligt historieskrivning,arkeologi på t ex Grönland, borrhålsmätningar jorden runt varmare än idag. Var koldioxidhalten i den tidens atmosfär högre?

  För 4000 år sedan lär det ha varit än varmare.

  För milliontalsår sedan bestod jordens atmosfär till största delen av koldioxod,>90%. Hur kunde livet uppstå och till och med överleva i den ohyggliga hetta som då måste ha rått på jorden?

  Högaktningsfullt från en som inte förstår

   

 24. Slabadang

  Stickan !

  Kolla ditt resnemang med följande enkelt tydliga beskrivning av CO2 s ”växthuseffekt”.

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/07/archibald_2050_fig3.png

  Ringer det en klocka eller bara ekar det? 🙂

  PS om du tror att det är Wattsup eller Archibald som fixat en egen hockeyklubba kan du istället gå till vilken annan plats som helst och hitta samma graf från källan:

  Modtran site at the University of Chicago:

 25. Stickan, jag har ibland ’läst’ din blogg. Den innehåller lite kurvanpassningar och snack om dessa. Inte det minsta av ngn substans hanteras, diskussion är frånvarande (och dessutom försvinner kommentarer).

  Om du hade haft några vassare poänger hade du ju kunnat göra dem här. Men det enda du verkar vara intresserad av är att få några till besök till din sida.

  Vad jag har sett förmår du inte ens besvara enklare bemötanden här. Inte heller på din egen blogg.

  Appropå linjära resonemang: Om växthuseffekten sägs vara 33 °C, och CO2 anses stått för 10% av denna, medför 40% höjning i 1:a approximation ~1.3 °C mer, och om den står för hela 25% skulle det vara ~3.3 °C mer. Sedan 40-talet!

  Angående ’desinformation’ så har jag inte sett dig påpeka ett enda exempel av ngn sådan, utan mest bara lättviktiga talking-points som hörts sedan länge men vilka aldrig följs upp …

 26. Anders L

  Först konstaterar Per Welander (korrekt) att IPCC inte gör några prognoser. Därefter kritiserar han IPCC för att deras prognoser inte uppfyller de kriterier för prognoser som en klimatskeptisk pensionerad professor i marknadsföring har uppfunnit.
  Det finns svaga länkar både här och där, tror jag. 

 27. Slabadang

  Anders L!

  En felande länk måste vara mellan din högra och vänstra hjärnhalva eftersom du inte klarar av ett enkelt logiskt resonemang. 🙂

 28. Per Welander

  Anders L. #26. IPCC har döpt om det från prognos till scenarie men ordet prognos förekommer ändå flitigt i AR4. Allt detta är en lek med ord från politrukerna i IPCC. Har du inte märkt att dessa modeller används av politiker m.fl. som prognoser. Du verkar också mest leka med ord. Vad har du att tillföra i sakfrågan?

 29. Anders L

  Du har på senare tid skiftat allt mer från att bara komma med floskler om att det ju bara måste vara hemskt för klimatet om CO2 ökar nu och ’så snabbt’ till att allt mer försöka märka ord och individer, dvs hitta förevändningar att slippa prata om ämnet.

  Så länge som du har hängt här borde du kommit ur båda dessa faser för länge sedan. Tycker iaf jag …

 30. Per Welander

  Stickan #20: Hoppas du inser din egen okunnighet avslöjas av det du skriver. Såvida du inte är SÅ okunnig att du inte ens förstår det.  

 31. Slabadang

  Per W och Jonas N!

  De e liksom ingen match nget motstånd. Vi vinner på poäng även med surrade fötter, ögonbindel och händerna i byxfickorna. Tomatpalmen var ju trots allt ett motstånd som krävde att man behövde kolla med ett öga också.

  De har liksom inga argument att koma med längre och vi har vunnit i sak sedan länge. Man undrar ju bara var domaren håller hus så man kan få näven i luften liksom å gå å byta om och hem å fira!

 32. Slabadang!
  Jeee Maan!
  Tyvärr är vi inte på slagfältet än!

 33. Jan

  Per Welander skriver: Gammelmedia har här svikit sin granskande roll och är numera maktens megafoner.

  Min fråga är hur många journalister och vilka är de som har en naturvetenskaplig bildning på en nivå så de kan utföra något som kan kallas en granskning i frågan?

 34. Ingemar

  Per,
  Klimatmodellerna är ovaliderade och att de stämmer 50 år bakåt i tiden säger inget om tillförlitligheten framåt.
  Det är en barnlek att få modellerna att stämma 50 år bakåt i tiden. Ändå fungerar detta som ett retoriskt knep som imponerar på hemkst många. Det ligger lite av magi i yttrandet att ”våra klimatmodeller säger att temperaturen kan bli X grader varmare inom 100 år”.
   
  Jag undrar varför det är så. Datorer är ju bara avancerade räknedosor och säger inte ett dugg mer än vad man programmerat dem att säga utifrån de ingångsvärden man stoppat in. Visst, vi behöver dessa avancerade räknedosor eftersom det är många parametrar som skall vägas mot varandra, Men med den datakraft som vi har idag så kan vi konstruera mängder med modeller och sedan SELEKTERA de som råkar stämma 50 år bakåt i tiden. Det ger en illusion om att det finns en magisk prognoskraft just i de modeller som lyckats. Men detta är just bara en illusion. Se även ett tidigare inlägg här på TCS:
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/11/07/illusorisk-formaga-att-forutsaga-klimatet/

 35. Håkan Sjögren

  Stickan # 20 : Du skriver ”läs min blogg i stället fördenna ”smörja”.” Och det skall Du säga! Faktum är att 1) det inte finns några ”växthusgaser, att 2) CO2 står för NOLL av ”denna temperaturskillnad och att 3) inte om vi eldar upp all olja och kol på jorden räcker det till för att fördubbla koldioxidhalten i atmosfären då växtlighat och kalla hav reducerar luftens CO2-halt mycket kraftigt. Mvh, Håkan.

 36. Jan!
  Det behövs inte mer kunskap än vad en tonåring besitter för att söka lite på internet. Precis som vi gör

 37. Börje S

  #20

  Halten vattenånga varierar, men ett genomsnitt lär vara 3%. Har jag läst. Koldioxidhalten räknas i tiondelar av promille, 0,0392% tror jag det aktuella värdet ligger på.
  30.000 milliondelar över hela det infraröda spektrat mot 392 milliondelar över ett smalt frekvensområde. Har jag läst. (Vi kan väl glömma metan med sina 1,75 milliiondelar så det inte blir för komplicerat för mig)

  Kolkdioxiden vibrerar med två smala frekvensområden i det infraröda spektret. Vattenånga är känsligt över nästan hela det infraröda frekvensområdet. Har jag läst.

  Ändå, säger du, står koldioxiden för upp till 25% av den så kallade växthuseffekten. 

  Det där förstår inte jag. Jämfört med vattenånga skulle då koldioxiden ha en 100-tals ggr starkare värmebromsande effekt. DET har jag inte läst någonstans förrän idag i ditt #20.

  Förklara för en fåkunnig hur det hänger ihop!

  (Som jag skrev har atmosfären på jorden en gång bestått nästan uteslutande av koldioxid. Det har jag läst. Ändå kunde gröna växter börja sin mission att lagra kol i jordskorpa och havsbottnar åt oss moderna människor.

  Det måste ha varit en helt annan sorts koldioxid, antar jag, en bra sorts koldioxid som inte finns längre, allting blir ju bara sämre och sämre nu för tiden. Se bara på de blaskiga tomaterna som bjuds ut på marknaden och jämför med de som växte förr i tiden!

  Tacka vet jag alltså den gamla sortens koldiioxid som inte alls värmde upp atmosfären, så som den otäcka och föroreningsklassade moderna koldioxiden gör. Enligt dig och övriga klimaträdda alltså.)

 38. Med risk för att vara tjatig så har jag hur många exempel som helst på att göra historiska anpassningar med fler än 5 variabler som ger 70 – 90% av perfekt anpassning på många hundra historiska mätpunkter.
  Kör man sen på ”nytt” data så faller träffsäkerheten direkt. Ett sätt att validera är naturligtvis att undanhålla de sista 30% av data när man gör anpassning mot historiskt data för att sedan validera modellen mot de sista 30%
  Vet inte om de gör så men det verkar inte så.
  Det vore intressant göra en sådan modellering med solen, månen och havsströmmarna. Dvs 3 ingångsvariabler, inte fler.  Och även använda de sista 30% av indata för validering

 39. Slabadang

  Ingemar N!

  I mitt långa inlägg om modellerna så pekar jag på de cirkelbevis klimavetenskapen skapat där modellerna av en anledning för mig helt obegriplig ingår som ”bevis”. Hur drar du gränsen mellan vetenskap och pseudovetenskap här ?

  Jag begriper helt enkelt inte hur man tillåtit cirkeln. För mig blir dessa modeller substitut för medium, kaffesump eller kristallkulor.

 40. AOH

  Stickan    #   20
   
  Jonas N. #  25 har så rätt när han  nämner dina ” lättviktiga talking-points” 
   
   
  ”…..Angående ‘desinformation’ så har jag inte sett dig påpeka ett enda exempel av ngn sådan, utan mest bara lättviktiga talking-points som hörts sedan länge men vilka aldrig följs upp …”
   
   
  Källan till dessa hämtar du tydligen ur ”http://www.skepticalscience.com/print.php som du tipsar om i din egen blogg
  Istället för “ att tänka själv” sprids där  desinformation med  sådanasubstanslösa svar:som:     
  5   ”There is no consensus „   97% of climate experts agree humans are causing global warming
   
  Och du sväljer sådant  med hull och hår. Exempel på liknande ” lättviktiga talking-points”  försökte  du övertyga VLT:s läsare om som Teknologi Doktor när du resencerade Håkan Sjögren i VLT
  http://vlt.se/asikter/debatt/1.1266244-teknologie-doktor-absurda-pastaenden-om-koldioxid
   
  ”…….Skeptiker brukar hävda att klimatkänsligheten är maximalt en grad Celsius medan den vanligaste uppfattningen är någonstans mellan 1,5 och 4,5 grader beroende på så kallade återkopplings-mekanismer…”
   
  Kan du förresten  som ombud för ”skeptic science” tala om för oss här hos T C S  varifrån  97% of climate experts kommer? Finns det verkligen så många klimat experter.

  Jag hoppas att du fattade denna lilla  ironi.
   
   

 41. Börje S, jag tror inte H2O ligger på 3% i atmosfären. Långt ifrån faktiskt. Som högst kan den nå sådana nivåer lokalt, men i hela atmosfären, inte en chans! Nån promille kan det vara frågan om. Men ditt resonemang blir inte ogiltigt för det.

 42. #34 Slabadang: Om det  är tänkt att kurvan du refererar till ska visa att t.ex. en fördubbling av CO2 inte ökar temperaturen nämnvärt så är den nog en tveksam konstruktion. Klimatkänslighet minst 1.5 grader (2 x CO2) och troligen 3 är väl konsensus uppfattningen. Nej ekar det så är det nog inte hos mig 🙂

 43. Stickan!
  Konsensusuppfattning har inte ett jota att göra med vetenskap!

 44. Slabadang var #24 inte #34

  #25 Jonas N: Jag tycker nog att min blogg klart visar att man genom att studera publicerade data så kan man lätt inse att IPCCs uppskattningar är rimliga. TCS kommentarsfält är väl verkligen inte en plats för vassare poänger och en seriös diskussion, du är på skämthumör idag Jonas? Om du inte kan kommentera på min blogg så är det nog ”skit bakom spakarna”, blogspot brukar fungera stabilt.

 45. ……………….
  Kommentaren borttagen av Moderator.

 46. #35 Sjögren: Sensationella upptäckter du rapporterar, har du någon seriös källa till påståendet att CO2 inte kan fungera som växthusgas ?

 47. Börje S

  Det är OBEGRIPLIGT att människor med 12-20 års skolbildning bakom sig kan tro att det går att förutsäga framtida temperaturer komplett med årtal och årstid och nederbörd mätt i millimeter dessutom med två decimaler.

  Ungefär så här beskrev f d tidningen, numera blaskan Sydsvenskan det framtida klimatet i Skåne komplett med färgtryck och speciallayout: 2085 i Skurup blir det sommartid 22,4 grader och 72,23 mm nederbörd/månad, men i Osby (7 mil från Skurup) blir det 21,23 grader och och 69,69 mm i månaden osv över hela Skånekartan. Alltihop granskat och godkänt av en  en ekolog vid Universitetet Lund med namnet Anders, glömt efternamnet men det börjar med initialen L.
  5 sidor om dagenmed sådan skit i drygt en vecka (utbasunerat som Klimat Special eller något liknande).

  Jag kan inte fatta detta.

  Om jag börjar fundera på de få faktorer jag känner till som kan tänkas påverka klimatet, och hur de varierar och påverkar varandra (t ex molnbildningen i olika skikt över haven, 71% av jordens yta, för att inte tala om vad som händer i havsdjupet med sina dryga 4000 meter)så blir det ungefär: Det ena ger det andra som i sin tur ger upphov till det här som bromsar verkan av det där, men då driver den där luftströmmen upp i bergstrakterna lite snedare än igår, därför hamnade visst molnen därborta i stället för härnere, ojsan, ett vulkanutbrott då måste vi räkna om alltihop, där brann en skog ned, nytt albedo, den isen smälte bort, men där bredde den ut sig, nytt albedo igen, de där kalla strömmarna samverkar visst vart 30:e år…ujuj, där kom El Niño räkna om, och värst vad EL Nina kom tidigt denna gång…kosmisk strålning…solfläckar…va? meteornedslag i Stilla Havet?…räkna om…

  Svindlande, inte sant?, men ur detta helt oförutsägbara kaos räknar IPCC så lätt som aldrig det framtida temperaturer på hundradelens grad när.

  Vilket j-a bondfångeri!
  Jag kan inte tro att riksdagsmän och naturföreningsdirektörer med betydligt längre studietid än jag går på detta skojeri. De MÅSTE veta att det är fria fantasier som producerats med annat syfte än att utreda det framtida klimatet, eftersom det åtminstone enligt min uppfattning är en omöjlighet. Vilket är då syftet?

 48. Stickan … Den enda gången jag försökte ’försvann’ min kommentar i tomma intet. Men, för att återgå till ämnet:

  Du har dragit några streck genom data du valt, och kommit fram till att de lutar. Ungefär så långt har du kommit. Om du på allvar inbillar dig att du genom det har kommit någon vart alls i det som diskuteras här är du värd min medömkan. Men då har du verkligen missat precis allt.

  Du påstod ngnstans att du skulle vara Tekn Dr. Det skulle vara lätt beklämmande, om det inte medförde mer än att kunna dra raka streck genom några valda punkter. Som jag redan påpekat så fallerar detta redan när du själv får dra strecken och lägga fram vad du menar att de innebär, se #20 ioch #25.

  Jag har vid tidigare tillfällen påpekat vad dina ’poänger’ skulle behöva betyda, och vad som då skulle behöva gälla, för att de skall vara sanna. Utan någon respons alls ..

  Så nej, så länge du inte ens vet vad det du själv hävdar betyder och medför, så länge är du inget annat än en klimatlätting, dvs den sorten som det tidigare kryllade av .. men där allt färre faktiskt vågar ställa sig upp och framhärda sin uppfattning.

 49. Börje S

  Jonas.

  OK. Jag har sett siffran någonstans, men du har säkert rätt. Jag får försöka hitta lite mer precisa uppgifter. Vad jag erfarit är i alla fall att halten vattenånga i snitt är många gånger högre än koldioxidhalten.

   

 50. Pehr Björnbom

  Stickan #20,
   
  Jag tror nog att Per Welander har bättre kunskaper om klimatmodeller än vad du har.
   
  Jag läste ditt blogginlägg om Climate modeling for dummies och du tycks inte riktigt förstå vad det är du har bevisat med det slutresultat som du visar i figur 7. Detta skulle kunna vara ett plagiat av en bild i ett föredrag av Dr. Stephen Schwartz, BNL, USA, Relating Climate Forcings and Climate Response men eftersom du inte räknat om koldioxidhaltsändringen till forcing så blir det en viss skillnad:
  http://www.ecd.bnl.gov/steve/pres/ForcingResponseISSI2011.pdf
   
  Se andra bilden i Schwartz föredrag Correlation of forcing and global mean temperature. Den är snarlik din egen bild, men Schwartz framhåller det du missat nämligen att om endast växthusgaserna skulle vara orsaken till den observerade temperaturökningen så är klimatkänsligheten mycket låg nämligen 0,9 °C för en fördubbling av koldioxidhalten.
   
  En så låg klimatkänslighet, långt under IPCC:s intervall, är ingen orsak till brådstörtade åtgärder.
   
  Om det du skriver på din blogg är riktigt så har du alltså bevisat precis det som vi skeptiker menar är fallet, att klimatkänsligheten är så låg att klimathotet är starkt överdrivet.
   

 51. Börje S
  Syftet?
  Att skrämma oss till en levnadsstil som passar en viss politisk agenda!

 52. Börje S

  Jonas
  Det gick fort. Här från Wikipedia

  ”Vattenånga är en mycket betydande beståndsdel av jordens atmosfär och den viktigaste växthusgasen. Cirka 1-4 procent av atmosfären består av vattenånga, men detta varierar stort. Det mesta av vattenångan, 99.99%, återfinns i troposfären, där den bidrar till den största delen av jordens naturliga växthuseffekt som behåller jordens värme och dämpar solinstrålningen. Vattenångan i atmosfären och vädret är starkt beroende av – och påverkar – varandra.”

  Samtidigt hittade jag det här på ”arbetarnas” (tror jag inte på) klimatblogg:

  ”En ny studie som presenteras i tidningen Science visar att mellan år 2000 och 2009 har vattenångan i atmosfären minskat med tio procent… 
  …studiens resultat är mycket oväntat. Många forskare tror att ett varmare klimat ger mer nederbörd, vilket i sin tur leder till mer vattenånga. Men trots att det senaste årtiondet varit det varmaste i modern tid har alltså mängden vattenånga i atmosfären minskat i stället för att stiga. Forskarna bakom studien säger att det hela är mystiskt och förbryllande.”

  Det sista gäller säkert inte minst skribenterna på ”Arbetarnas” klimatblogg .

 53. Adolf Goreing

  #52 Har sett att Roy Spencer har fått fram en torrare atmosfär. Tvärtemot AGW-hypotesen. Samtidigt ÖKAR vattenångan i stratosfären. Kan det vara en slags IRIS-effekt vi ser?

 54. Börje S

  Ingvar

  Jo, så är det kanske. Kanske drogs det hela igång på grund av den självutnämnda världsräddarsekten Club of Rome med sina sinnessjuka världsherraväldedrömmar.

  Men jag tror även, som andra uttryckt här, att skojeriet passar som hand i handsken på miljöaktivister världen över, de tycks behöva utstuderat skrämmeri, sant eller inte, för att motivera sin exsistens.

  Och på bedrägerianstrukna värdepappershandlare: Tänk att få sälja papper som inte motsvaras av reella produkter, sådana som måste utvecklas, sånt kostar, och som det inte klagas på i tid och otid, sånt kostar och som inte produceras billigare någon annanstans.

  Plus alla de som poserar med misantropi och ständigt tjatar om att människan är ett j-a missfoster.

  Det sista har jag själv gjort mig skyldig till. Men det var längesedan nu.

 55. Börje S

  Adolf

  Tyvärr vet jag inte riktigt vad iriseffekten innebär. Men jag ska kolla. I morgon. Under tiden läser jag gärna information om detta från de insiktsfulla på den här bloggen.

 56. Börje S.
  Så är det.
  Godnatt från Las Palmas

 57. Håkan Sjögren

  Börje S # 52 : Början av Ditt inlägg visar att det är ”nyttiga idioter”. som skriver i Wikipedia och att de har svalt, med hulling och hår, det galna, som sköljer över oss i en strid ström, som Niagadras vilda fall, för att citera Fröding. Sedan tar Du upp arbetarnas klimatblogg som citerar att vattenångan i atmosfären har minskat med 10 % vilket inte stämmer med att varmare klimat ger mer nederbörd. Detta är ju ett indicium på att uppgiften att det senaste årtiondet varit det varmaste i modern tid är en följd av manipulerade temperaturuppgifter. Numera kan man faktiskt inte lita på några uppgifter över huvud taget som levereras från AGW-håll. De bara luras allihop och överallt, som Demert sjunger i en av sina visor. Att forskarna bakom studien säger att det hela är mystiskt och förbryllande visar bara att sagda forskare inte blivit av med sina vetenskapliga oskulder. Mvh, Håkan.

 58. Börje S

  Håkan

  Jag håller på att försöka fatta de uppgifter om CO2:s egenskaper som du så frikostigt serverat oss. Nu är jag inte alls någon naturvetenskapare utan bara en (fattig) musiker, så det tar lite tid. Läser du mitt inlägg noga så ser du kanske att jag inte är säker ens på mina egna uppgifter.

  Jag håller med dig om tillförlitligheten  ang medeltemperaturer (tror egentligen inte på begreppet) och otyget att publicera framtidsprognoser/scenarier som dagsens sanning är rent otillständigt.  

  Du talar om oskuld. Jag har varit oskuldig ända tills jag började intressera mig för hur det egentligen stod till med den fruktansvärda globala uppvärmningen, först då föll oskuldsfjällen från mina ögon.

  Jag kan inte ta ställning till den vetenskapliga frågan i någon omfattning, då min kunskap är mindre än begränsad. Mitt ställningstagande grundar sig på att jag ibland kan genomskåda enklare fusk med statistik, eftersom jag för mycket länge sedan av någon outgrundlig anledning läste igenom en bok som hette ”Hur man ljuger med statistik”. 

  Någon visade mig statistik om temperaturer i stratosfären presenterat som vore det en illustration enligt § 1 i konsten att ljuga med statistik, publicerat i den respekterade tidsskriften ”Nature”. Och då var saken klar. Man ljuger inte med statistiken om man är seriös och dessutom vet att man har vetenskapen på sin sida. Det behövs inte.

  Men det var precis vad man gjorde, till råga på allt i den så respekterade tidskriften Nature.

  Slutsatsen var ofrånkomlig: Det löjligt upphaussade klimathoteriet är bara hittepå, skojeri, bluff, bedrägeri och ofattbart uppenbart lurendrejeri.

  mvh

  /Börje

 59. Slabadang

  Wow va  mycket kräftor !

  Bara för att kolla hur läget är inför Augusti la jag i en provbur i drygt en timme.
  p st i och fyra som kröp utanpå buren. De är släppta och får växa på sig några veckor till.

  Men det var inte de jag ville informera om utan om vår käre Pierce Corbyn.
  Här springer ett varumärke omkring som kommer bli värt miljarder utan att nån på allvar fattat att karln faktiskt är det. Han sätter upp sina skrynkliga kartor på väggen med hjälp av målartejp i hörnen likt ”Curt Ohlsson” och med sin ”Arne” som kameraman, som verkar spela in videon med hjälp av mobilkameran.

  Mannen fullständigt skriker genom sin blotta existens om hjälp med struktur backoffice management och teknik. Hans webbsida är som gjord på början av
  förrra seklet (överdrift) med ful klumpig layout och svårnavigerat innehåll.

  Han är liksom negativet till Met office. Med sina absoluta nollresurser så sopar han banan med sina miljardfeta konkurrenter. En PC från 2006 slår innhållsmässigt och beräkningsmässigt alla Met Office terraflops med hästlängder.

  Maken till mer systematiskt exakta prognoser om extremväder har världen aldrïg tidigare skådat. Det är dags att all världens politiker och medborgare tar Corbyn till sig för han har en extremt viktig tjänst att erbjuda oss. Ett till priset pinsamt billigt direkt användbart alternativ till det ofantligt dyra och vansinniga klimatpolitiken som skydd för klimat väder och vind.
  Nu har han också börjat med prognoser för vulkanutbrott och jordbävningar och man kan väl inte säga annat än att han fick jackpot direkt.

  http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=356&c=5

 60. Börje S

  Slabadang #59

  Svar från MetOffice: Vi måste få tyst på den där dj-a karln.

 61. Slabadang

  Börje S!

  jag gillar dig grabben och läser allt du skriver. Du har varit frånvarande långa tider och verkar nest kommentera när det riktigt brinner till i sinnet på dig och du har en sjuhelvetes förmåga att bli sådär riktigt autentisk så kam ser liksom in i hela dig med medlevelse. Du SKA skriva Börje du har nånting vädefullt i pennan och pannan.

  Met office—- prutt!! 🙂

 62. Börje S

  Komplement till #58

  Barn och djur lyssnar inte mycket på vad som sägs, utan HUR det sägs.

  Eller konkurrenter inom samma revir, som lyckönskar den för tillfället mer framgångsrika trots att den lyckönskande helst skulle se att blixten slog ner i huvet på konkurrenten. Man behöver inte vara överdrivet känslig för att uppfatta att uttrycket inte motsäger innehållet. 

  Jag drar mina slutsatser om den fruktansvärt globala uppvärmningen på liknande sätt: förespråkarna beter sig på ett sätt som avslöjar att de har fel mjöl i påsen. 

  Typexempel: om Anders L kommenterar en artikel som går emot hans egen agenda, så avslöjar han omedelbart upphovsmannens karaktär och vandel, men förbigår helst innehållet så gott han kan. Den numera från bloggen försvunne Tomas Palm var en sann mästare på just den tekniken. 

  Jag såg en debatt från Australien med Lindzen och en företrädare för IPCC, vars namn jag glömt.

  Lindzen diskuterade klimatfrågan, IPCC-företrädaren snackade mest om tobakens fördärvlighet och när han såg att Lindzen tog en cigg i pausen så triumferade denne IPCC-företrädare genom att hänga upp sig på fördärvligheten i detta i den efterföljande diskussionen, som skulle handlat om klimatfrågan, men som nu stannade vid att Lindzen var en rökare.

  IPCC-företrädaren kunde inte diskutera sakfrågan. Det han kunde var utantillinlärt, som en psalmvers typ tryggarekan.

  Alltså angrep han Lindzen för dennes last i stället, allt enligt Al Gores recept som tidigare anförts här av Ann, ungefär ”tar argumenten slut, kasta skit på motståndaren”. 

  Min känsla vid detta betraktande var att IPCC-företrädaren var en förslagen bedragare utan djup i sin ståndpunkt. Och det går inte att utplåna ett intryck som erhållits på detta vis.

 63. Börje S

  Fan!…
  Man behöver inte vara särdeles känslig för att uppfatta att uttrycket totalt motsäger innehållet.
  Ska det vara i andra stycket 

 64. Adolf Goreing

  #55 finns lite om IRIS här: http://en.wikipedia.org/wiki/Iris_hypothesis

  Principen är att det finns någon självreglerande mekanism i atmosfären som skulle kunna förklara frånvaron av uppvärmning rots ökad mängd GHG. Ingen populär hypotes bland politiker och klimatizter.

 65. Håkan Sjögren

  Börje S # 58 : Jag hoppas att Du inte uppfattade min # 57 som ett angrepp på Dig. Däremot angrep jag de ”nyttiga idioter” i Lenins mening och som sprider sina villfarelser i Wikipedia och på bloggen. Enligt min grundade mening blir alla användningar av IPCC:s modeller galna eftersom de bygger på den felaktiga gissningen att så kallade ”växthusgaser” påverkar temperatur och klimat. Jag tycker att modeller ska ha långa slanka ben och det saknar IPCC:s modeller helt och hållet. Mvh, Håkan.

 66. Börje S

  Håkan #65

  Nej, jag uppfattade inte #57 som ett angrepp. Jag gillar dina inlägg.

  mvh

  /Börje 

 67. Magnus A

  Apropå i media ständigt upprepade inkorrekta 98 procent konsensus är väl vad samtliga klimatforskare anser relevant. Där torde Dennis Bray och Hans von Storchs studie ”The Perspectives of Climate Scientists on Global Climate Change” vara intressant — här i form av några resultattabeller…

  http://farm4.static.flickr.com/3102/3215772330_637d9b8980.jpg

  http://farm4.static.flickr.com/3107/3215772340_12b7ae4650.jpg

  http://farm4.static.flickr.com/3526/3215772332_672df4f9dd.jpg

  (Nämner gärna i sammanhanget Garth Paltridge, fysikprofessor och nyligen forskningschef på Division of Atmospheric Research, CSIRO, med modellering som specialområde och skoningslös kritiker av IPCC:s klimatmodeller.)

 68. Håkan Sjögren

  Stickan # 46 : Att CO2 inte är någon växthusgas framkommer om man utnyttjar kunskaper i fysik och använder logik. Jag har kommit fram till det utan att ha varit beroende av någon referens. Här på bloggen skall vi ju kunna tänka själva. Eftersom H2O liksom CO2 tar upp värmestrålning genom att starta vibrationer, som genast sänder ut IR-strålning han den inte heller fungera som växthusgas och då faller hela gissningen att det finns särskilda ”växthusgaser”. Denna min teori stöds bland annat av den nästan obefintliga ”globala uppvärmning”, av Alan Siddon i boken Slaying the Sky Dragon och av G Gerlich och R Tscheuschner med artikeln On The Barometric Formulas and Their Derivation From Hydrodynamics and Thermodynamics (arXiv; 1003.1508v2 (physics.ao-ph)9 Mar 2010). Första källan visa experimentellt och den andra teoretiskt att ”växthusgaser” inte förklarar den 33-gradiga skillnaden mellan global medeltemperatur och den temperatur, som kan räknas fram ur strålningslagarna. Mvh, Håkan. 

 69. AOH

  Håkan Sjögren  #  68
   
  http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1003/1003.1508v2.pdf
   
  Jag är rädd att „On The Barometric Formulas and Their Derivation From Hydrodynamics and Thermodynamics“  inte passar in i Stickans:s modeller.