Klimatförändringarna är redan här – i din plånbok

Det inledande mantrat på 4 ord används flitigt av olika predikare vid väckelsemöten i klimatets namn i landet.  Och upprepas, så att de kanske själva till slut tror på det också.
energitjuv
Sveriges politiker har ju satsat på en våldsam expansion av utbyggnaden av vindkraft i landet, och Du själv betalar subventionerna för detta på olika sätt, bland annat via stigande elpriser.
Logistiken för kraftöverföringen är långt ifrån enkel, och de flesta av bloggens läsare (men inte många procent av svenska folket) är medvetna om behovet av reglerkraft för att härbärgera intermittenta elkraftskällor som vindmöllor och solpaneler, och att detta redan nu leder till problematiska situtioner. Att man får elbrist när det inte blåser fattar de flesta, men att man får stora problem att hantera överskott av vindel är mindre bekant.
P1 morgon sände i dag det program som illustreras ovan. I korthet är inte svensk vindel alls något eftersträvansvärt för Tyskland, som med ljus och lykta söker motmedel mot sin i stort självförvållade situation. Tysklands närmaste grannar på kontinenten har redan fått känna av störningar in på sina elnät, och värre blir det.
Men är det någon av våra bloggläsare som går på detta med texten i ingressen ”…ska göra det möjligt och billigt för svenska konsumenter att köpa vindkraftsel från Tyskland…”? 
Verkligheten kommer ju istället att bli att (om detta blir verklighet) att vårt elpris asymptotiskt kommer att närma sig det tyska – som väl redan är dubbelt så högt som det vi numera får betala.
Begreppet ”energitjuvar” har tydligen fått en ny innebörd.
Tillägg, kl 21:30 – jag har under eftermiddagen och kvällen fått feedback på detta inlägg från en person som är väsentligt mer insatt i saken än jag själv, men som dock önskar vara anonym i detta sammanhang. Det hela är inte så svart-vitt som man kan ledas att tro, och har många dolda dimensioner. Följande text kompletterar tidigare text och bör klargöra det väsentliga i vad jag missade tidigare:  
”Tysklands elpris är lågt. Det har mer än halverats jämfört med 2008. Vind och solkraftens rörliga kostnader är extremt låga. Det som däremot stiger är den avgift som tyska konsumenter betalar för att bekosta utbyggnaden av i första hand sol och vind. Ju lägre elpris Tyskland får ju dyrare avgift får de tyska konsumenterna. Det som kan komma svenska konsumenter till godo är det låga elpris som uppstår i Tyskland när det blåser. Svenska konsumenter slipper betala den avgift som de tyska konsumenterna måste betala. När det blåser i Tyskland måste man göra sig av med överskottet, och redan uppstår därför ibland negativa priser, d v s konsumenten får betalt för att använda el. För svenska konsumenter kan tysk vindkraftsel vara prispressare. Man kan säga att ju mer elhandel som äger rum mellan Norden och Tyskland, ju oftare kommer tysk subventionerad el att pressa priserna i Norden. Det som är intressant är om Tyskland vågar stänga av sin kol- och kärnkraft och förlita sig på importerad el när det inte blåser och solen lyser med sin frånvaro. Måhända i en avlägsen framtid. Fram till dess kommer det finnas ett mycket stort effektöverskott i Tyskland. Naturligtvis dyrt för tyska konsumenter men det kommer att ge billigt elpris. Dessutom kommer Tyskland att inom några år tvingas införa en kapacitetsmarknad, dvs att även kol och gas kommer att subventioneras. Eftersom, i första hand gaskraftverken, går ett alltför litet antal timmar om året för att bli lönsamma, måste de subventioneras för att vara redo att producera när det inte blåser (på samma sätt som den svenska effektreserven behöver rycka in kalla vinterdagar). Om man skulle i framtiden måste förlita sig på marknadskrafterna i ett läge med stor vindkraftseffekt och ingen subventionerad back up, och det inte blåser, skulle elpriset fullständigt skena.”
I övrigt kan jag rekommendera en YouTube-video som på ett pedagogiskt sätt beskriver detta med vindkraftproblematiken vid olika driftsituationer. Den är något år gammal, men är långt mer trovärdig än KTH-professorn Lennart Söders framställning. Synd att bara ett enda parti i landet begriper verkligheten i frågan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lejeune

  På tal om vindkraft. För den som har tid och lust, IVA har ett seminarium i ämnet inom kort:
  http://www.iva.se/press/Kalendarium/Vindkraft–fralsning-eller-blasning/

 2. Iven Rambow

  Det gäller tydligen att leva upp till det kontroversiella epitetet ”die dummen Schweden”?

 3. Mats G

  Det säger sig självt att priset anpassar sig till Tyska nivåer om vi kopplar ihop oss med dem.

 4. Evert Andersson

  Med en dåres envishet har jag i åratal försökt få upp ögonen på folk om just detta. Tyskarna är inte ute efter vår vindel. De är bara ute efter vårt vatten för reglerkraftbehovet. Det trista är ju P1-inslaget som verkar vilja framhålla hur bra det för oss. Som ju är som skrivs här totalt fel.

 5. Pelle L

  En sak jag inte förstår (och förmodligen aldrig kommer att fatta) är varför man inte helt enkelt stannar turbinerna när det blir mer vindkraft än man kan hantera. De där maskinerna är väl fjärrstyrda, liksom t.ex. alla våra svenska vattenkraftverk?
  Är det de heliga feed-in/certifikatpengarna som kör att man kör vindkraftverken ända in i kaklet?
  I så fall ett praktexempel på hur skadliga subventioner är.

 6. Pelle L

  Skall naturligtvis vara ”som gör att man kör” 🙂

 7. Lasse

  #2 Vi är hopkopplade med Danmark som på Jylland har för mycket vindkraft, något som ger dem ryckiga elpriser. Blåser det där så blåser det på våra Svenska vindkraftverk.
  Men det verkar som om våra elledningar inte förmår flytta över deras höga elpriser lika effektivt som de låga idag. http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/
  Här kan man se vindkraftens reglerkraftsbehov med dagens nät.
  http://elstatistik.se/

 8. Lejeune

  #2
  Kan inte annat än instämma. Här kan man verkligen tala om att svenska elkonsumenter blir grundlurade. Om vi kopplar ihop vårt elnät med kontinentens kommer vi att exportera billig svensk el och importera kontinentens högre elpriser.

 9. Slabadang

  OT! Men helt galet!
  UKIP i England har enligt opinionsundersökningar i England sopat banan med de etablerade patierna och noterar hela 31% inför EU-valet!!
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2614587/Ukip-attracts-racists-claims-Tory-minister-Hunt-fury-poll-shows-Farage-set-win-EU-election.html
  Större än Labour 28% och Torys 19% Libdem ligger på ynka 9%. SVT gör allt för att minimera debatten inför EU-valet och det är inte svårt att förstå varför!!

 10. Benke

  Lite kuriosa om Helge å, där Knislinge kraftverk ligger. Innan vattenkraftsutbyggnaden och industrialiseringen var laxfisket en födkrok för lokalbefolkningen. Man satte helt enkelt ut en ”päre-korg” i strömmen och sedan var det bara att hämta laxar när man behövde. Det finns även en reseskildring av engelska sportfiskare som berömmer det otroliga laxbeståndet i Helge å. Nu är laxbeståndet i princip utrotat, av vattenkraftsutbyggnaden och föroreningar. Men på senare år har jag hört att det finns en och annan lax igen.
  Jag förmodar att det blir inte bättre för ekologin i tex Helge å om man skall reglera mera, snabbare och hårdare. Det normala tillståndet torde vara översvämning på våren och lågvatten på hösten.
  Miljövänlig ”elproduktion”, vad är det egentligen? Jag har försökt att hitta svaret genom att tröska igenom den senaste IPCC-rapporten. Som jag läser den är det modern kärnkraft som är svaret, för utvecklade industriländer som Sverige och Tyskland. Enligt IPCC har modern kärnkraft en bränslecykel som är 50 ggr mer effektiv än dagens svenska reaktorer. Konstigt att Miljöpartiet (=SR/SVT) kan läsa och tolka IPCC rapporten på ett sådant sätt att Sverige skall satsa på sol och vindkraft, och exportera reglerkraft till Tyskland.

 11. Peter Stilbs

  Slabadang #8 – typiskt nog var det en liten enbart förlöjligande artikel i morse om UKIP i SvD’s pappersupplaga – jag undrar faktiskt om jag sett något alls tidigare – i alla fall ingen bild av Nigel Farage

 12. SVT rapport kl 18.00 rapporterar från Vattenfalls stämma att de satsar stort på brunkol i Tyskland. Ägaren, svenska statens representant, har inget att erinra mot detta!
  Ny politik på gång?

 13. Två dagar gammalt:
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article18782848.ab

 14. Gunnar Strandell

  Pelle L #4
  I nedanstående länk kan läsa bakgrunden till att man inte stänger ned vindkraftverken.
  Precis som du skriver handlar det dels om elcertifikaten för förnybar el, men också om kvotplikten som tvingar köpare och mellanhänder att köpa en bestämd andel förnybar energi.
  Länk:
  https://www.energimyndigheten.se/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/

 15. Slabadang

  Sveriges främsta russinplockare?
  http://haggstrom.blogspot.se/2014/04/att-avsloja-dalig-vetenskap-ar-viktigt.html#comment-form
  99% vänsterdemagog 1% intellektuell hederlighet. De ideologiska skygglapparna och med pincett i handen plockar Olle ut vilken vetenskap han intresserar sig för att kritisktgranska. Enligt även en blind höna kan hitta ett korn så har Olle lyckats med bedriften.

 16. Peter Stilbs

  Jag har under eftermiddagen och kvällen fått feedback på detta inlägg från en person som är väsentligt mer insatt i saken än jag själv, men som dock önskar vara anonym i detta sammanhang. Det hela är inte så svart-vitt som man kan ledas att tro, och har många dolda dimensioner. Följande text kompletterar tidigare text och bör klargöra det väsentliga i vad jag missade tidigare:
  ”Tysklands elpris är lågt. Det har mer än halverats jämfört med 2008. Vind och solkraftens rörliga kostnader är extremt låga. Det som däremot stiger är den avgift som tyska konsumenter betalar för att bekosta utbyggnaden av i första hand sol och vind. Ju lägre elpris Tyskland får ju dyrare avgift får de tyska konsumenterna. Det som kan komma svenska konsumenter till godo är det låga elpris som uppstår i Tyskland när det blåser. Svenska konsumenter slipper betala den avgift som de tyska konsumenterna måste betala. När det blåser i Tyskland måste man göra sig av med överskottet, och redan uppstår därför ibland negativa priser, d v s konsumenten får betalt för att använda el. För svenska konsumenter kan tysk vindkraftsel vara prispressare. Man kan säga att ju mer elhandel som äger rum mellan Norden och Tyskland, ju oftare kommer tysk subventionerad el att pressa priserna i Norden. Det som är intressant är om Tyskland vågar stänga av sin kol- och kärnkraft och förlita sig på importerad el när det inte blåser och solen lyser med sin frånvaro. Måhända i en avlägsen framtid. Fram till dess kommer det finnas ett mycket stort effektöverskott i Tyskland. Naturligtvis dyrt för tyska konsumenter men det kommer att ge billigt elpris. Dessutom kommer Tyskland att inom några år tvingas införa en kapacitetsmarknad, dvs att även kol och gas kommer att subventioneras. Eftersom, i första hand gaskraftverken, går ett alltför litet antal timmar om året för att bli lönsamma, måste de subventioneras för att vara redo att producera när det inte blåser (på samma sätt som den svenska effektreserven behöver rycka in kalla vinterdagar). Om man skulle i framtiden måste förlita sig på marknadskrafterna i ett läge med stor vindkraftseffekt och ingen subventionerad back up, och det inte blåser, skulle elpriset fullständigt skena.”

 17. Slabadang

  Peter S!
  ”Laga inte vad som inte är trasigt” äe en underskattad utgångspunkt. De vet e fasen om vi inte fått ut mer och billigare EL inom EU genom att bränna Eurosedlar direkt i brännarna? Nu står tyskarna där med brallorna nere med ett superinstabilt kraftnät och tigger schysst svensk reglerbar baskraft som hjälp.
  Sen kommer säkert dessutom någon intelligent tysk på att självförsörjning och nationellt oberoende kanske har sitt värde också:
  Här har vi en bra video som driver med hela den tyska energipolitiken. GROKO – evangelisterna gästar studion …. KUL!
  http://www.youtube.com/watch?v=-e2U2cYcPro

 18. Jag har två budskap:
  1) Utan att jag begått något som ens avlägset vore att betrakta som ”olämpligt” fick jag för mitt senaste inlägg till min förvåning se att att dess postande var ”under granskning” av någon självutnämnd ”moderator”. Såvitt jag vet handlade inlägget om att jag var kritisk mot Sverige-”demokratiska” (de är inte demokrater!) fördomar. Jag accepterar inte förhandscensur och kommer antagligen att hoppa av att delta i Klimatupplysningens.se:s debatter eller ö h t läsa dem fr o m nu, såvida inte vi får vittgående garantier mot förhandscensur.
  2) Ett andra och sista inlägg troligen av visst värde. Under Kulturnatt Stockholm sistlidna lördag hade jag äran att under en viss tid besöka Riksdagsbiblioteket (på Kåkbrinken 7, Gamla Stan). Jag blev intresserad av att scanna deras fackbokhyllor (väldigt mycket är dock riksdagstryck osv). Väl kommen till ämnesordet ”naturvetenskap” blev jag *chockad* av att upptäcka att så där *80%* av riksdagsledamöternas faktaböcker om vetenskap var propagandaböcker för antropogen-teorin om global uppvärmning. Björn Lomborgs välkända The Skepitcal Environmentalist fanns inte, men väl böcker som hette saker typ Why Lomborg is Wrong – 4/5-delar eller mer av böckerna var av liknande slag.
  Inte undra på att svensk klimatpolitik är helt skruvad, när faktamaterialet för riksdagsledamöterna är extremt ensidigt! Jag tog några mobilbilder av den sensationellt ensidiga naturvetenskapshyllan för våra riksdagsledamöter. Den som inte tror mig kan kila in på Kåkbrinken 7 (öppet till 18) och leta fram hyllan strax öster om trappan som går upp.
  Riksdagens ledamöter matas med klimatstrunt. Det är bara att konstatera.
  –Ahrvid

 19. Håkan Bergman

  Elpris och elpris, pratar vi priset per kWh eller totalpriset? På min senaste faktura, rörligt pris, hade jag i snitt ca. 30 öre per kWh, det utgör mindre än 18 % av totalpriset, resten är skatter och påslag, somliga specificerade andra dolda under nätavgifter. I realiteten betalar jag 1.76 per kWh. Tillkommer högre priser på varor och tjänster, hushållen står bara för en mindre del av elanvändningen och jag antar att företag kompenserar sig för ökade elkostnader, liksom kommuner, landsting och självaste staten.

 20. Olav Gjelten

  Så mycket klimatförändringar har vi minsann inte märkt av. 0,8 graders temperaturförändring på hundra år är dessutom i underkant av det som skulle behövs för att långsiktigt trygga livsmedelsförsörjningen i världen. Fortfarande är många miljontals kvadratkilometer av jordens yta en öde kallöken, där inget männskligt liv är möjlig på naturlig väg.
  Varför tas aldrig detta fakta upp när jordens klimat debatteras?

 21. Ingemar Nordin

  Ahrvid E #18,
  Vi har ingen förhandsgranskning. Var har du fått det ifrån? Däremot har vi ett filter som reagerar på vissa förhandsprogrammerade ord. Och när någon kommentar fastnar i filtret så skickas helt automatiskt ett meddelande ut.
  Om du inte står ut med det så är det bara att beklaga.

 22. Slabadang

  Olav Gelten!
  V i har redan upplevt effekten av 80% utav den fördubbling av växthusgaserna IPCC räknat fel på sedan 1850 och ynkliga 0.8 C är resultatet. Inte ens om ”forskarna” blir 100% säkra på att människan står för 100% av den lilla uppvärmningen så finns inte den minsta katastrof i sikte. Enkel matte sågar hela hypen! Jag tänker på Häggström … funkar det att bli matteprofessor om man fuskat med grundkursen?

 23. Pelle L

  Ahrvid Engholm #18
  Nu överreagerar du!
  Förmodligen var det inlägget där du gick i svaromål om vår migrationspolitik det gällde.
  Kanske för många ord som analfabeter som är fanatiska muslimer och liknande som fastnade i filtret.
  Sådant har nog drabbat oss alla om vi använder nedsättande och förklenande ord.

 24. OK, det kan ha varit ”ströord” som fastnade blint i rena ordfilter.
  Så jag håller tills vidare på att hoppa av.
  Det ÄR tycker jag dock synnerligen intressant att att Riksdagsbibliotekets sortiment i ämnet ”naturvetenskap” är så ensidigt pro-AGW. Det handlade inte bara om att 80% av det som rörde klimat var AGW – utan 80% av HELA soritmentet var pro-AGW. Inte undra på att svensk ”klimatpolitk” blir helt skruvad, när det är allt riksdagsledamöterna läser!
  Gå dit och kolla gott folk (Kåkbrinken 7, G:a Stan), det är hemskt. Balanserad infoinhämtning…forget it.
  –Ahrvid
  Ps. Riksdagsbiblioteketet är speciellt. Man har inte mycket om div fackämnen. Naturvetenskap har kanske 1,5 hyllmeter. Jag tror artt sortimentet bestäms av att ledamöter *beställer* enskilda böcker, som då köps in (det förklarar smalt sortiment – och att pro-AGW köpts in till extrem grad). Men jag skall nyttja mitt inskaffade lånekort för man hade en del balla böcker som stadsbiblioteket inte har (i andra ämnen).

 25. Peter Stilbs

  Ahrvid Engholm – jag hittar nu på morgonen inga kommentarer i varken väntande eller skräp. Så jag vet inte vad Du skrivit. Jag ser inte heller något spår av någon modererad kommentar.
  Som Ingemar skrev har vi ingen förhandsgranskning – bara filter som reagerar på ord eller möjligen onormalt många länkar – och kommentaren hamnar då i ”väntande” eller ”skräp” – och hanteras senare manuellt (minuter eller timmar, bl.a. beroende på tid på dygnet).
  Vi tar inte bort kommentarer rakt av, utan raderar i så fall innehållet, och ersätter det med texten ”Kommentar borttagen”
  Så Dina försvunna kommentarer verkar ha försvunnit av annan anledning – kanske de aldrig gick iväg ?

 26. Evert Andersson

  Tysklands spontana väderberoende elproduktionstoppar stör grannländernas elproduktionssystem redan nu genom att en del anläggningar läggs ner när ekonomin körs sönder av detta. Den perversa situationen uppstår när man måste subventionera även reglerkraften. Så det är ju inte bara elpriset som påverkas av tillfälligt billig tysk sol- och vindkraft in i vårt system vid utbyggd överföringskapacitet. Med vårt system byggt på vattenkraft och kärnkraft blir det väl att släppa vatten förbi turbinerna när dammarna är fyllda. Förlust av energi alltså.

 27. Lasse

  Tillägget förtjänar en kommentar:
  Är det elpris Tyska konsumenterna betalar negativt någon gång? Eller är det som i Sverige att avgifter på ca 1 SEK per kwh gör att priser på 0,25 SEK /KWh bara på marginalen påverkar kostnaderna?
  Vi har ju som bekant ett system med marknadspriser på el, något som gav övervinster när HELA Sverige drabbades av marginalpriset för kolkraft från Tyskland.
  Två saker har ändrats. Underskott har vänts till överskott och vi har numera zonindelning-för att undvika att höga priser överförs till alla.
  Elledningarnas påverkan på prisbilden är tydlig! Varför riskera höga priser igen!

 28. Mats G

  Tydligen hade jag missuppfatta. Elen i Tyskland är billig men avgifterna är höga så att totalen blir dyr för slutkunden. Är det rätt uppfattat?
  Det är väldigt mycket subventioner och avgifter hit och dit.
  Det är en jäkla röra helt enkelt.

 29. Mats G

  #9
  Mycket talar för att England lämnar EU.

 30. Mats G

  OT
  Invasion of the homeless pågår i sthlm just nu. Vänstermänniskornas drömstad närmar sig med stormsteg. En tiggare i varje gathörn.

 31. ThomasJ

  Och värre blir det…:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18617/a/239445
  Mvh/TJ

 32. Johan M

  #5 Pelle L
  Det är feed-in tarifferna som gör det lönsamt att producera el nästan oavsett vad marknadspriset ligger på, även om ”priset” är negativt.
  Det är dock så att elsystemet i Tyskland ibland helt enkelt inte kan ta emot mer el, varför vindproducenter får betalt för att stänga av sina verk. Man tjänar då mer pengar på att stänga av det än vad feed-in tarifferna skulle ge.
  För några år sedan maila jag Energimyndigheten och undrade om inte det svenska el-certifikat systemet blev orimligt dyrt – ”inte så dyrt som feed-in tariffer, blev det lakoniska svaret från en tjänsteman som säkert visste vad han talade om men som för länge sedan hade slutat bry sig.

 33. Pingback

  […] veckan skrev jag ett inlägg här på temat ”Klimatförändringarna är redan här – [i din plånbok]”, och funderade sen vidare på hur olika utslag av begränsat långtidsminne verkar bli allt […]