Klimatet dödar – även i Sverige

Man vid element

Ibland kommer det forskarstudier som är mer eller mindre obegripliga, i alla fall utan svar på en rad frågor. En sådan studie är ”Attributing mortality from extreme temperatures to climate change in Stockholm, Sweden” publicerad i Nature. Det är Daniel Oudin Åström, Bertil Forsberg, Kristie L. Ebi och Joacim Rocklöv vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, som har genomfört studien. 

Om jag har förstått saken rätt, utifrån Umeå universitets pressrelease, har forskarna jämfört temperaturdata under perioden 1980-2009 med perioden 1900-1929 för att få fram de ovanligt varma och ovanligt kalla temperaturerna i Stockholms län. De har kommit fram till att ca 300 personer fler dog under perioden 1980-2009 på grund av värmeböljor som i sin tur kopplas till klimatförändingar. Några avled också på grund av kyla, också det kopplat till klimatförändingar.

En av forskarna, Daniel Oudin Åström, intervjuas i pressreleasen och berättar att svenskarna ännu inte har ändrat attityd och vilja att skydda sig mot extrema temperaturer. Äldre personer kan exempelvis öka användningen av luftkonditionering i sin bostad för att klara sig bättre under värmeböljor.

Jag skickade ett mail med en rad frågor till Daniel sent igår onsdags kväll och förväntade mig givetvis inte något svar förrän tidigast idag, torsdag. Men han svarade redan samma kväll. 

Här kommer frågorna och svaren som jag inte har hunnit analysera än:
Hur har ni kommit fram till att 300 fler dog under 1980-2009? Fler än vad, perioden 1900-1929?

DOÅ: Vi finner att ca 300 personer har dött i förtid på grund av mer frekventa värmeböljor under perioden 1980-2009 jämfört med perioden 1900-1929. Vi använde oss av de två procent varmaste och kallaste dagarna under perioden 1900-1929 och använde dessa temperaturer för att räkna ut hur många gånger dessa temperaturer överstegs under perioden 1980-2009. Temperaturextremer inträffade 220 gånger under perioden 1900-1929, för både värme och kyla (baserat på de två procent högsta och lägsta temperaturerna). Vi räknade sedan ut den relativa risken att avlida under en värmebölja/köldknäpp (för perioden 1980-2009) samt hur många som i genomsnitt dör en sommar/vinterdag. Vilket leder till att antalet förtida dödsfall blev (använder värme som exempel):
Antalet extra värmeextremer (381-220)*0.046 (procentuell ökning i dödlighet under värmeböljor)*genomsnittsdödligheten per dag under sommaren (ca 40), 161*0.046*40 ≈ 300

Hur har ni definierat att orsaken till att en person har avlidit är på grund av värme eller kyla?

DOÅ: Vi har tyvärr inte haft tillgång till dödsorsak. Vad vi gjorde var att vi använde oss av dagligt antal döda och räknade ut den relativa risken att avlida under en värmebölja jämfört med en normal sommardag, detta endast under perioden 1980-2009. Vi fann att på dagar definierade som värmeböljor avled 4.6% fler än på normala dagar. I vårt material kan vi dessutom inte se att dödligheten minskar direkt efter en värmebölja eller köldknäpp, dvs så kallad ”harvesting”, vilket innebär att man antar att det är personer som är så pass dåliga att de skulle avlida inom en snar framtid i alla fall som avlider under en värmebölja.

Om ni har jämfört antalet döda på grund av ex värmeslag mellan perioderna hur vet ni att dödsorsaken är korrekt angiven i dödsattesten? Kan inte läkarnas värderingar har ändrats en hel del?

DOÅ: Jag är övertygad om att läkarnas definitioner ändrats över tid men som jag beskrev ovan använder vi endast dödsdata för perioden 1980-2009.

Har ni tagit med UHI-effekten i beräkningarna?

DOÅ: Ja det har vi gjort. Vi använde två olika temperaturserier, en som justerats för UHI och en som inte gjort det. Jag vet att detta inte framkom i pressmeddelandet. Vi finner här att ännu fler värmeböljor inträffar under senaste perioden, 481 st, vilket bidrar till ännu fler förtida dödsfall. Till skillnad från de ojusterade data så ser vi här en minskning av antalet köldextremer under senaste perioden jämfört med 1900-1929, vilket gör att vi får en minskad dödlighet vintertid på grund av mindre frekvent förekommande köldextremer. Detta framkom inte i pressmeddelandet men finns i artikeln.

Hur har ni kopplat extrem kyla till klimatförändringarna? (CO2 har en värmande effekt endast).

DOÅ: Vi finner en ökning antalet köldextremer, detta trots att vintermedeltemperaturen är högre i den senare perioden. Det är i linje med IPCC, att även om temperaturerna ökar kan fler extremer inträffa. Svansarna på temperaturfördelningarna där extremerna infinner sig kan bli tjockare. En annan sak värt att påpeka är att vi inte någonstans i artikeln diskuterar vad som orsakat de varmare temperaturerna och de mer frekvent förekommande värmeböljorna. Vi tar oss inte an en diskussion om det är naturlig klimatförändring eller klimatförändring till följd av mänsklig påverkan, eller en kombination av dessa. Vi konstaterar bara, utifrån uppmätta observationer, att medeltemperaturen stigit både sommar och vintertid och att det har blivit fler värme och köldextremer.

Varför har ni valt just åren 1900-1929 som jämförelseår, 1920-1949 hade väl passat bättre? Då var det ju också varmt i Stockholm men det berodde inte på klimatförändringarna.

DOÅ: Detta är en mycket relevant fråga. Vi ville jämföra från början av förra seklet och detta skulle framgått mer i artikeln. Vi använde även andra tidsperioder för att validera metoden att attribuera dödlighet till klimatförändringar. Vi räknade ut samma sak för perioderna 1910-1939, 1920-1949 … 1950-1979. Dessa extra beräkningar skulle naturligtvis inkluderats in studien. Vi fann då att ökningen av antalet värmeextremer låg mellan ca 120 – 220, vilket konsekvent över alla undersökta trettioårsintervall under 1900-talet gav fler förtida dödsfall på grund av mer frekvent förekommande värmeböljor. Gällande köldextremer fann vi att dessa både ökade och minskade. Vilket beroende på scenario ledde till antingen ökad eller minskad dödlighet.

Vad hade ni fått för resultat om ni hade jämfört antalet döda under den högsta temperaturen på 1930-talet med den högsta uppmätta under undersökningsperioden?

DOÅ: Vår värmeböljevariabel var antingen en värmeböljedag eller inte. Vi tog inte hänsyn till hur höga temperaturerna var den specifika dagen, detta tar vi upp i ett avsnitt om begränsningar med vår studie. Dock visar tidigare forskning att risken ökar vid ökad intensitet av extrem värme men inte för kyla. Detta gör att vår metod antagligen underskattar antalet döda. Vår metod ledde till ca 200 – 350 förtida dödsfall då vi tog med 1930-talet i beräkningarna.

Daniel tyckte att det var relevanta frågor och tar gärna emot fler. Jag har nog några fler själv men det har kanske också ni?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  När man läser texten undrar man om de glömt att Sverige 1900-1929 hade en befolkning på ca 5-6 miljoner, mot i dag ca 9.6 miljoner 😉

  Så uttrycks siffrorna i alla fall …

 2. LBt

  Intressant studie och vad jag kan se, öppna tydliga svar på alla frågor. Forskning som den bör vara och, jag är övertygad, i allmänhet är.

 3. Peter Stilbs

  Jag ser nu att det gällde Stockholm – och där är väl befolkningsökningen ännu större…

 4. Lars Jonsson

  Jag skulle gärna vilja fråga om påståendet ”Det är i linje med IPCC, att även om temperaturerna ökar kan fler extremer inträffa”. Enligt AR5 så är det endast signifikant att antalet varma dagar och varma nätter ökat globalt. Jag skulle gärna höra om det är SMHI´s syn att Stockholm även kan förvänta sig fler dagar med extrem kyla i takt med ”klimatförändringarna”, dvs den globala uppvärmningen. Kan någon med mer tid ställa den frågan till SMHI?
  Jag har enbart läst abstraktet och kan inte analysera innehållet. För mig framstår detta som helt ointressant forskning oavsett om resultatet är riktigt eller inte. Jag är dessutom övertygad om att de inte tagit hänsyn till en rad andra orsaker, hur ser t.ex ålderskurvan ut, hur är fördelningen av åldrar inom gruppen som dött under dessa varma dagar etc. För mig framstår studien som ett typexempel på forskning som är utförd för att passa in i ett mönster. De delar som inte passar in eller som komplicerar frågeställningen utelämnas, då det skulle försvåra publicering i t.ex Nature Climate Change och nya anslag. Vad kan man säga om följande svar från författarna:
  ”Vi räknade ut samma sak för perioderna 1910-1939, 1920-1949 … 1950-1979. Dessa extra beräkningar skulle naturligtvis inkluderats in studien. Vi fann då att ökningen av antalet värmeextremer låg mellan ca 120 – 220, vilket konsekvent över alla undersökta trettioårsintervall under 1900-talet gav fler förtida dödsfall på grund av mer frekvent förekommande värmeböljor. ”
  Medvetna om vad som förväntas av klimatforkningen?, mer intresse för den mediala effekten av resultaten än att försöka beskriva verkligheten?, jag tror mig veta.

 5. Björn

  Allt för att få forskningspengar så hittar man på en sådan här löjeväckande historia. Bara det har bäring på klimatförändringar så är vägen öppen till skattemedel. Samtidigt är det skrämmande att sådant här strunt inte stoppas av universitetet. Det handlar om lösa spekulationer som aldrig borde ha sett dagens ljus. Har man brist på intelligenta uppslag? Att påstå att det finns en koppling till AGW, när människor dör, för det är vad man påstår när man använder begreppet klimatförändringar, är att betrakta som pseudovetenskap. Om man på förhand säger sig veta att snart allt beror på AGW, då är vägen öppen för vilken korkad forskning som helst. Det finns ju inte ens bevis för att AGW orsakar varken värme eller kyla. Hur långt skall den akademiska dumheten få fortsätta innan någon auktoritet med högre IQ, sätter ned foten?

 6. Peter F

  Medförfattaren Rocklöv har även presterat detta http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/dokumentation/Lst%20seminarium%202%20december%202010/Joacim_Rocklov_effekter_i_tat_bebyggelse.pdf

 7. Magnus E

  Anthony Watts har också fått upp ögonen för denna studie: http://wattsupwiththat.com/2013/10/24/claim-climate-change-caused-more-deaths-in-stockholm/

  Han efterlyser hjälp med att analysera slutsatsen…

 8. Bim

  Själv har jag funnit i min egen vetenskapliga studie att havet stadigt sjunker, efter som havet inte stiger.
  Jag har räknat på antalet nya jätte, jättestora fartyg världen över som stoppas ner i havet vilket borde göra att havet stiger, men efter som det inte sker trots alla miljarder ton fartyg som plumsar ner i vattnet så förblir havsytan där den varit hela tiden sedan jag började bada på vårt badberg.
  Detta är praktisk, logisk och ärlig vetenskap, så som vetenskap borde vara.
  Så de så, LBt å hör sedan. 😀

 9. lennart bengtsson

  Jag rekommenderar författarna till artikeln att i första hand studera de observerade extremtemperaturerna och jämföra dessa med tidigare episoder i Stockholm eller andra svenska städer. Jag hänvisar till tillgänglig statistik där flera somrar under 1800-talet och tidigt 1900-tal var varmare än under de senaste decennierna. En bidragande faktor skulle ju kunna vara de svenska moderna bostäderna som nuförtiden har prioriterat reducerade uppvärmningskostnader och har en tendens att bli alldeles för varma sommartid. De är utmärkta bostäder vintertid men knappast sommartid. Även under måttlig sommarvärme med max temperaturer på +25° C får min Uppsalalägenhet temperaturer på upptill +30° C och kyls knappast ned nattetid. Den enda lösningen är att övernatta i sommarstugan eller sätta på den portabla luftkonditioneringen. Detta tror jag är en huvudförklaring
  För övrigt är det förvånansvärt att notera att en dylik artikel tagits in i Nature.
  LennartB

 10. Peder Nilsson

  Att risken för att dö i förtid av hög temperatur eller låg med för den delen, är ingen högoddsare direkt.

  Det som är intressant är kopplingen mellan CO2 och temperaturens uppgång(ibland ner också). Varje gång vi ser detta påstående så är det klimatmodellerna som ligger till grund.

  Samma klimatmodeller som fullständigt missat de senaste 15-20 årens ”hiatus” som ligger till grund för att vi ska tro på att CO2 är orsaken.

  Peder

 11. Håkan R

  Vad säger man, forskning avsedd att visa det man på förhand bestämt sig för att visa?

  Utdrag från nedanstående länk:
  http://www.scb.se/Pages/Article____340871.aspx

  ”För att visa ålderns betydelse för medel­livs­längden under olika tids­perioder kan man titta på hur andelen döds­fall fördelas i olika ålders­grupper. I början av 1900‑talet var de relativt jämnt för­delade. Knappt var tredje döds­fall inträffade i åldern 0–44 år. Men redan i mitten av 1900‑talet var det en liten andel av döds­fallen som inträffade i åldrarna upp till 44 år. Med tiden har döds­fallen kommit att samlas allt mer i högre åldrar. Idag är sju av tio kvinnor och sex av tio män 80 år och äldre när de dör.
  I Sverige dog 37 573 personer i influensa under åren 1918 – 1920 enligt den officiella statistiken, de flesta var unga vuxna.

  Att rakt av jämföra antalet döda mellan vissa tidsperioder utan att ta med dödsorsak känns knappast seriöst. Vad finns det för klimat-samband mellan en 25 åring som dör i Spanska sjukan 1919 och en 85 åring som dör av levercancer 2010.

 12. Salasso

  Dårskap i kubik. Vd för Nordisk vindkraft anser att vi bör satsa våra pensionsfonder på värdelös vindkraft. Dessutom har han mage att påstå att bolagets vindkraftspark i Havsnäs har en tillgänglighet på 99%. Detta när vi vet att parken helt stått stilla långa perioder de senaste vintrarna. En tillgänglighet på 99% är en omöjlighet att uppnå inte ens kärnkraft når dit. Om detta vanvett står att läsa på energinyheter.se

 13. pekke

  Enligt statistik så dör flest äldre vintertid än sommartid 2012, punk slut.

  ” Flest dödsfall i mars månad

  I regel brukar många dö under vintermånaderna. Under 2012 skedde flest döds­fall i mars då 8 753 personer dog, 4 663 kvinnor och 4 090 män. Minst döds­fall var det i juni månad, med 6 790 personer, varav 3 433 var kvinnor och 3 357 män. I september avled dock 3 297 män, vilket var något färre än under juni.

  Man kan se vissa variationer mellan månaderna när det gäller medianåldern på de avlidna. I mars då flest dog var åldern på de avlidna också högst. Drygt hälften av kvinnorna som avled var 86,6 år eller äldre vid döds­fallet och drygt hälften av männen hade fyllt 81 år. Under sommarmånaderna var de avlidna yngre. Medianåldern var omkring ett år lägre än under vintermånaderna.

  I genomsnitt dog 251 personer per dag under 2012. Flest döds­fall noterades den 27 februari då 339 personer avled. Den 6 augusti avled 194 personer, vilket var det lägsta antalet döds­fall. När man tar hänsyn till antalet dagar per månad ser man att flest döds­fall inträffade under februaris 29 dagar, då i genom­snitt 289 personer avled per dag. Juni månad hade det minsta genom­snitt­liga antalet döds­fall med 226 per dag. ”

  http://www.scb.se/Pages/Article.aspx?id=352658

  Längst ner med graf på sidan.

 14. Astrid Å

  Tack Lena K!
  Det var bra att få lite närmare upplysning om denna meningslösa rapport. I flera år har man ju försökt förebygga dödsfall vid värmeböljor, så man har ju redan strategier för detta.

  http://www.fhi.se/PageFiles/9831/R2010-12-Varmeboljor-och-dodlighet-bland-sarbara-grupper.pdf

  http://www.skane.se/sv/Nyheter/Halso—sjukvard/Nya-varningar-for-varmebolja-infors-i-sommar/

 15. pekke

  #12
  punkt slut !

  Att jämföra Stockholm vid 1900-talets början med senare tids Stockholm är nog ganska udda, det finns nog många felkällor från den tidens Stockholm då svält och sjukdomar troligtvis var vanligare då folk var fattigare med eländiga levnadsförhållande.

 16. Guy

  ”DOÅ: Vi har tyvärr inte haft tillgång till dödsorsak. Vad vi gjorde var att vi använde oss av dagligt antal döda och räknade ut den relativa risken att avlida under en värmebölja jämfört med en normal sommardag, detta endast under perioden 1980-2009.”

  Vad är det här för märklig modellering? Skyller på värmen men vet inte dödsorsaken??

 17. De har inte jämfört antalet dödsfall under perioderna (1900-1929 jämfört med 1980-2009) utan antalet extremt varma eller kalla perioder. Antalet dödsfall handlar bara om perioden 1980-2009 och det gäller oavsett orsak. De har sedan tittat på hur många fler som avled under de extremt varma (och kalla)perioderna.

 18. Adolf Goreing

  #1#3 Om det är så att man faktiskt inte har korrigerat för befolkningens antal då har man ju visat att temperaturökningen inte har gjort någon skillnad alls. Ett ”letter to the Editor” kanske? ”Dear Sir, we read with great interest…However,…”
  Sedan är det ju intressant att notera att man i pressreleasen inte för fram hur många som dör av kylan eller köldrelaterade sjukdomar. Vad beror det på, tror ni? Lite glömska kanske…?
  Kan Lbt, Thomas P eller BjörnT svara på det?

 19. Guy
  Ja jag kliar mig fortfarande i huvudet här. Om det är oavsett orsak eller ålder etc så kan det ju bero på vad som helst eller rättare sagt att människor gör andra saker när det är varmt. Jag kan tänka mig flera exempel som ex att fler drunknar eftersom fler badar eller att man är mer ute på krogen eller att fler äldre dör av helt andra skäl eftersom deras anhöriga har flytt stadens värme och att de därför inte är omhändertagna på samma vis som annars.

 20. S. Andersson

  Jag såg att Anthony Watts vill ha kontakt med någon svensktalande som kan ge honom information om väderstationen i Observatorielunden (?) i Stockholm.

  Någon som känner sig manad?

 21. pekke

  ” VILKET ÄR FARLIGAST, HETTA ELLER KÖLD?

  I Europa dör omkring 200 000 människor varje år på grund av extrem hetta. Samtidigt dör runt 1,5 miljoner av köld, alltså mer än sju gånger så många.

  I en varm stad som Aten är proportionerna ungefär de samma. I medeltal dör där årligen enligt statistiken 1 376 personer av hetta och 7 852 av kyla.

  En global uppvärmning på ett par grader borde alltså logiskt sett innebära färre dödsfall på grund av extrema temperaturer. ”

  http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vadret-och-halsan

  Rulla ner 2/3-delar på sidan.

 22. Sören G

  Konstigt, jag har inte hört någon braskande larmrapport om detta på vetenskapsradion. De är annars snabba med allt som går i alarmistisk riktning.

 23. Rosenhane

  Mer klimathumor:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/klimattjafs-om-australien-fortsatter_8651886.svd

 24. Greger

  Vad vi kan vara säkra på i rapporten är att de flesta som dog nog befann sig i sängen.

 25. pekke

  Från 1767 12 års statistik.
  Då dog flest de 6 första månaderna på året, vilket man nog kan anta berodde på undernäring/matbrist.

  ” Huru många Människor dödt i hvar Månad, på 12 års tid. Döde.

  Verkeliga an-
  talet af Döde. Reduceradt
  antal.
  I Januarii Månad 66646 66646
  Februarii – – 62994 71663
  Martii – – 74005 74005
  April – – 78293 80902
  Maji – 78642 78642
  Junii – 66210 68417
  Julii – 61839 61839
  Augusti – 58877 58877
  September – 54537 56355
  October – 54886 54886
  November – 55251 57093
  December – 59650 59650

  Således hafva flere dödt i April, än i någon annan Månad: därnäst i Majus, Mart. Febr. och Junius: mindre i Jan. Jul. Dec. och Augustus: aldraminst i Nov. Sept. och October. De Dödas antal i October, är allenast två tredje-delar af det i April, då Månaderne reduceras til lika många dagar. I gemen hafva under de 6 första Månaderne af året en femtedel flere aflidit, än under de 6 senare. Månatliga antalet af Lik växer beständigt, ifrån Vintrens början i Decemb. til dess slut i April, men aftager sedan småningom igen, til sena hösten. ”

  http://sv.wikisource.org/wiki/Uti_hvilka_M%C3%A5nader_flera_M%C3%A4nniskor_%C3%A5rligen_f%C3%B6das_och_d%C3%B6_i_Sverige

 26. Rosenhane

  test

 27. Håkan R

  => Lena Krantz #16

  ”De har inte jämfört antalet dödsfall under perioderna (1900-1929 jämfört med 1980-2009) utan antalet extremt varma eller kalla perioder”

  Ok, läste tydligen för dåligt och missuppfattade undersökningen i min kommentar #10.

  Men några frågor kvarstår som tex din fråga om val av referensperiod.

  Att risken för dödsfall ökar vid extrema temperaturer känns tämligen självklart både vad gäller naturliga dödsfall och olycksrelaterade. Men vad får vi egentligen veta av undersökningen, att väder är farligt? Att inte ge sig ut i fjällen i snöstorm? Att inte vara på sjön när det åskar? Att inte springa Stockholmsmaran när det är över 3o grader varmt? Att avstå vasaloppet när det är kallare än 20-? Att genast springa till närmaste Jula butik och inhandla en billig luftkonditionering från Kina.

 28. LBt #2

  ”Forskning som den bör vara och .. i allmänhet är.”

  Man kanske inte skall förundras allt för mycket över vad vår långa-räta-streck-dragare, vilken dessutom kallar dem ’påverkan per år’ och tom hävdar att detta är ’ovedersäglig logik’, kläcker ur sig här om vad sahn tror är ’forskning’ …

  … utan i stället påpeka det är precis den här sortens svammel man har att vänta sig när man öser ut anslag över allt som kallas ’klimatforskning’. Alltså där man kör data genom en kvarn och hoppas att där kommer ur någora skillnader, vilka man sedan helt sonika hävdar beror på det man önskar sig, samt slänger in lite lagom vaga okunniga klimatskrönor om ’ökat extremväder’ med ’tjockare svansar’

  Exemplen han tar upp för att beräkna sin ’överdödlighet’ skulle kunna fungera som övningstal för %-räkning i högstadiet (eller kanske gymnasiet), men att tro sig att då hålla på med ’attribution to climate change’ är ett totalt skämt.

  Bara föreställningen att man kan bestämma en ’överdödrlighet’ med två värdesiffror för en icke kvantifierad definition av ’värmeböljedagar’ är ju anmärkningsvärd i sig. Men att sedan föreställa sig att en sådan skulle vara konstant under ~100 år desstuom blir ju rena parodin. Speciellt när man uttryckligen säger att man inte blandat in dödsorsak.

  Men LBt, ena hälften av ditt påstående, nämrligen ”Forskning som .. i allmänhet är.” kan kanske stämma, iaf om man håller sig till den sortens ’klimatforskning’ där man tror att raka streck och ’kopplingar’ är själva förklaringen till ngt.

  Dvs det var ett bra exempel på att att klimatrelaterad forskning generellt inte behöver hålla någon nivå alls. Och även på vilka som låter sig bländas av sådan och tro att det är bästa vetenskapliga publicerad kunskap …

 29. Gunnar Juliusson

  Till skillnad från många andra i klimatbranschen har man ändå redogjort för sina basdata, metoder och beräkningar, och även visat temperaturdata med och utan korrektion för urban heat. Kylan beräknades under Januari-Mars i 26-dagars medelvärde av dygnsmedeltemperaturen, där vintermedelvärdet stigit från -2,66 grader C år 1900-1920 till -1,93 grader C. Intressant så var det betydligt fler dagar kallare än -8 grader under den senare perioden, även om medianen låg över. För sommartemperaturen Juni-Augusti mätte man 2-dagars medelvärde som minskade från 16,58 grader år 1900-1929 till 15,91 grader 1980-2009 efter korrektion för UHI. Antalet dagar med extremvärden (definierade som under 2:a percentilen resp över 98:e percentilen) ökade dock under den senare perioden både avseende vinter som sommar. Dygnsmortaliteten beräknades i förhållandet mellan extremdagar och icke extremdagar under samma månader, och var 5,6% högre vid extrem kyla och 4,6% högre vid extrem värme. Siffror redovisas också för population 65+ år, där överdödligheten var något större. Jag har inte försökt läsa den tidigare litteraturen som analyserar överdödlighet i relation till temperatur. Författaren skriver att man inte ser en kompensatorisk minskning efter extremväder, men har inte visat detta. Annars är det ju rimligt att vid måttlig stress (hetta, kyla, influensa) så är det de sjukaste som stryker med, som annars skulle avlidit lite senare, medan den friskare delen av befolkningen inte drabbas lika mycket. Jag kan tänka mig att det är inte helt lätt att analysera detta korrekt. En viktig faktor att ta med i beräkningarna är förstås att mortaliteten i vissa dödsorsaker minskat så påtagligt under de senaste decennierna. Diskussionen anger att dödsraten i hjärtkärlsjukdom /100000 kvinnor år 1987 var 128, och år 2010 bara 55. Motsvarande siffror för män var 352 till 126. Det finns således en väldig massa faktorer att ta med i beräkningarna, men man har nog försökt att använda vedertagen metodik och i alla fall redovisat hur man gjort. Därmed inte sagt att beräkningarna och uttolkningarna nödvändigtvis är korrekta och relevanta.

 30. Gunnar Juliusson

  Komplettering. Jag undrar om jag inte noterat ett korrekturfel i studiens supplement för sommartemperaturen 1900-1929, som anges till 16.58 grader, medan vart decennium för sig får medeltemperaturerna 15,14, 15,51 och 15,08. Dock anges maxtemperaturen för perioden 1900-1929 till 26,70, men för de tre tidiga decennierna 25,30, 24,35, och 24,45. Eller är det så att perioden 1900-1929 är korrigerad för UHI medan varje decennium inte är detta? Här ser jag ingen information i texten.

 31. Astrid Å

  Lena Krantz # 18

  Javisst och att de äldre ska bo hemma så länge som möjligt idag, gör ju att vården av dem blir ”lite si o så”. Resursbrist inom sjuk o äldrevård är väl det största bekymret, men fokuset på klimatförändringarna är ju stabilt.
  Socialstyrelsen rekommenderar:
  ”Sverige måste bli bättre på att skydda sjuka, äldre och nyfödda vid värmeböljor, konstaterar Socialstyrelsen som har utrett frågan. Redan nu har vi värmeböljor som medför hälsorisker sommartid. I framtiden blir de än vanligare.” Detta är från 2011. Den nya ”rapporten” vill väl förstärka detta fokus.

  https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2011/April/Dalig-beredskap-for-att-klara-varmeboljor-i-sjukvarden/

 32. Slabadang

  Hur många fler ger sig ut på fyllan åker motorcykel festar badar och fiskar under värmeböljorna nu/förr?

  Det är fullständigt totalkocko att man kan skriva en sån ren dynga. Försäkringsbranschen vet sedan länge att dödlighet i alla typer av dödsolyckor ökar under varma sommardagar och att trenden inte har ett skit med temperaturen att göra utan med vilka aktiviteter vi utför i allt större utsträckning. Fler badar både på fyllan och i nyktert tillstånd, det finns fler motorcyklar båtar och allt fler mopeder. Det är dessutom en växande andel av befolkningen som inte kan simma ( från Afrika och mellanöstern) . Att publicera denna rena gojja utan att ha tagit reda på dödsorsaker eller skilt på olika åldersgrupper är klockren totalt värdelös pseudovetenskaplig klimatastrologi. Sätter man sedan in vad en svensk ”värmebölja” är jämfört med de runt ekvatorn vkid samma temperatur, så blir det faktiskt rena Homer Simpson forskningen.

  Vi kan kalla denna dynga för ”Lbt-vetenskap” i fortsättningen1

 33. HansH

  Vi får börja dela ut solstolar och kylda drycker till huvudstadens uteliggare 🙂

 34. Slabadang

  Den höga klimatkänslighetens moment 22!

  Det gäller att läsa igenom klimatfikonspråket klimatmaffian använder sig av. Hur man uttrycker sig medvetet vilseledande utan att direkt ljuga är den balansgång som styr språket och påståendena. Att blanda in enstaka observationer i fullständigt spekulativa slutsatser om komplexa sammanhang är ett annat knep.

  Det är lätt att förstå varför IPCC inte sätter ner fötterna och talar om hur stor andel av den globala uppvärmningen från 1950 – 2013 människan orsakat. Hävdar de 100% så är de rökta (observationerna skriker NEJ rakt ut), hävdar de 50% procent är de rökta (eftersom vi nu redan upplevt 80% av den fördubbling som beräkningarna utgår ifrån så kan klimatkänsligheten inte vara hög), hävdar de 5% är de rökta (då finns det inget klimathot) av den enkla anledningen att inget av svaren än möjligtvis det sista stämmer med de globala klimatmodellerna. Att IPCC nu till bara 95% säkra på att ”människan påverkar klimatet” är mycket märkligt : Jag är sedan länge till 100% säker på att människan både påverkar klimatet genom att kunna skapa både uppvärmning och avkylning. Det roliga är att vi kan byta ut subjektet ”människan” med vad som helst i påståendet och hävda att vi antingen är till 95 eller 100% säkra på att subjektet påverkar klimatet. Lövmasken, älgen, gräset, träden, grodan, haven, bofinken,vulkaner , cykeltillverkning ja va fan som helst påverkar faktiskt klimatet allt avgörs ju av graden av påverkan skilt ifrån de naturliga variationerna.

  Om IPCC skulle sätta ner fötterna kvantitativt är deras klimatmodeller DÖDA. De har IPCCs klimatmaffia förstått och lämnar därför inte det svar de inte i grunden har en ringaste susning om. Att med hjälp av fikonspråket låtsas är deras överlevnadsstrategi.

 35. SVT skrev så här vilket alltså inte är rätt:

  ”I jämförelse med perioden 1900-1929 har antalet förtida dödsfall ökat med 288 stycken i Stockholm de senaste trettio åren, framförallt på grund av de allt mer förekommande värmeböljorna.”

  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/klimatforandring-orsakar-dodsfall-i-sverige?&_suid=138254160771902695191909864629

 36. AOH

  En sådan studie är ”Attributing mortality from extreme temperatures to climate change in Stockholm, Sweden” publicerad i Nature.

  Ytterligare exempel på ”Nature” låga trovärdighet. Och artikeln är förståss ”PEER REVIEWED”
  ” Received 01 October 2012 — Accepted 10 September 2013″

 37. Jimmy

  #6 Peter F
  Medförfattarinnan Kristie L Ebi har jobbat åt IPCC
  https://ipcc-wg2.gov/organization/cv-Ebi.pdf och har i ett senatsförhör sagt detta…
  Climate change poses a risk for U.S. populations. Climate change is projected to increase
  heat-related mortality, increase the number of cases of diarrheal diseases, and increase
  mortality from diseases exacerbated by high concentrations of ozone and by
  aeroallergens. Extreme weather events (floods, droughts, and windstorms) also could
  affect human health and safety. A very limited research base means there are few
  quantitative projections of health
  http://www.help.senate.gov/imo/media/doc/Ebi1.pdf

  Oj oj oj vad mycket elände det är som följer med i klimatförändringens kölvatten.

  Kristie har även presterar detta:
  http://www.nccarf.edu.au/sites/default/files/attached_files_events/Download%20slides_21.pdf

  OT undrar vad Daniel Oudin Åströms fru jobbar med?

 38. LBt

  Att en klimatpåverkan om 0,00005 C per år innebär 5 C sett över 100000 år är obestridligt. Likaledes 0,005 C över 1000 år eller 0,05 över 100. Bekymmersamt men obestridligt. Frågan måste ställas, klarar en mänsklighet om 10 miljarder detta?

  Vad ovannämnda studie beträffar redovisar man sitt resultat och svarar öppet på de frågor som ställs. Att sedan resultatet inte passar TCS kan ju knappast vara forskarnas fel. Lennart B försöker åtminstone ge en förklaring, rimlig? Ja, kanske, forskarna väger säkert in vad som kan tänkas ha vikt, de eftersträvar ju bara att beskriva verkligheten sån som den är.

 39. Peter F

  Jimmy #37
  Medförfattaren Bertil Forsberg har en ytterligare förklaring till ökad dödlighet i Stockholm. På våren ”— De senaste forskningsrönen visar, rakt motsatt vad många motorjournalister påstår, att de grova partiklarna, som bland annat kommer från vägslitage orsakat av dubbdäck, ökar dödligheten. Vi har bland annat konstaterat en ökad dödlighet på våren i Stockholm som vi kan hänföra till grova partiklar, säger Bertil Forsberg.” http://www.ivl.se/press/nyheter/nyheter/ozonochstorapartiklarharstorstbetydelseforokaddodlighet.5.50a499dd132037d524e80007894.html

 40. Sören G

  De längtar tydligen tillbaka till Lilla Istiden. Tänk vad bättre det var då!

 41. Peter F

  Och här var det mer Forsberg http://www.umu.se/forskning/popularvetenskap/forskarportratt/bertil-forsberg/

 42. KF

  Helt OT, men har ni sett detta intressanta inlägg på WUWT?

  http://wattsupwiththat.com/2013/10/21/do-the-math-solar-panels-and-hockey-sticks/

 43. Pelle L

  För att åter anknyta till den refererade undersökningen (Tack Lena Krantz!) så skulle jag vilja lyfta frågan hur statistiken används en smula.

  Själv är jag ingen statistiker, även om jag har fått i mig en del.

  Om man vill skilja ut en omvärldsfaktor, till exempel värmetoppar, för att se hur/om den påverkar dödligheten är väl det naturliga förfarandet att man jämför perioder under närliggande år.
  Då kan man ha rimlig kontroll över hur andra faktorer, som också kan tänkas påverka dödligheten, har varierat.
  Men att välja ut två tidsperioder med 80 års avstånd från varandra?
  Vilka andra faktorer har förändrats under den tiden, bortsett från temperaturen?
  Det har man ingen som helst kontroll över.

  Till sist:
  http://www.youtube.com/watch?v=-h3evMfrxpI

 44. LBt

  Det finns inget som heter ’klimatpåverkan per år’, och du försöker fortfarande inget annat än att dra obegripligt irrelevant långa raka streck (ge dem nonsensnamn) och förnumstigt hävda att om de förblir raka så fortsätter de längs samma linje. Det bekymmersamma i sammanhanget är snarare att vårt utbildningssystem misslyckats med så många …

  Att man redovisar sin %-räkning och svarar på frågor hur man gjorde är väl OK. Men det gör tilltaget inte till ”Forskning som den bör vara och .. i allmänhet är”

  Jag har tidigare frågat dig vilken ökningstakt (dvs ’påverkan’) av skatteförsörjda pladdrare och/av dårskap vi kan unna oss innan det blir ett ’obestridligt bekymmersamt’ problem?

  Frågan är allvarligt menad, den är dessutom ngt som garanterad är just ’påverkan’ och därför också skulle låta sig påverkas!

 45. Jimmy

  #41 Peter F

  Och här var det mer Kristie L Ebi. Vilken tråkig domedagskärring. http://vimeo.com/11694915
  5:22 in i videon, Kristie om ”Extreme weather events” –They are increasing in frequency, intensity and duration.
  We are doooommmed!

  Med Kristie som medförfattarinna verkar det som om den svenska studiens resultat var bestämd innan studien gjordes?

 46. Håkan #11
  Ja deras studie är ju helt i linje med IPCC:s. Bestäm i föväg vad som är orsaken och trixa lite för att få en säljbar korrelation. Lika ””bra”” so IPPC:s modeller.

 47. pekke

  LBt #38

  Mänskligheten klarade av en temperaturstegring på c:a 8 grader från den senaste istiden, ja den t.o.m. har frodas sedan dess.

  Mycket märkligt.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vostok_Petit_data.svg

 48. Håkan Bergman

  KF #42
  Bor man sen i ett klimat där huset behöver uppvärmning större delen av året vet jag inte om det är så smart att sätta upp paneler som hindrar solen från att värma upp huset.

 49. Lars Jonsson

  Jimmy #45

  Kan inte mer än hålla med, den innovativa delen av denna forskning är hur man kan använda en temperaturserie och para ihop den med en negativa händelse, som t.ex död, för att bevisa den tes som man redan vet är sann. Det kräver att man bearbetar materialet noggrant så att man förstår vilka parametrar och segment som passar in. Det är egentligen samma princip som konspirationsteoretiker använder, gräver man tillräckligt djupt finner man alltid några fakta som ”pekar” på att den ”kan” vara så.
  Tråkigt att inte ens IPCC kan verifiera påståendet om att ”extreme weather events” ökar i antal, styrka och längd.

 50. LBt

  Begreppet klimatpåverkan i C per år, dvs den medeltemperatursförhöjning mänskliga aktiviteter ger upp hov till, är en uppenbart het potatis i mångas händer. Men eftersom jag tänker mig en bestående mänsklighet är det ett högst rimligt mått som ger en uppfattning om vad vi har råd med utan att riskera rubba den bräckliga balans jordens klimatcykel erbjuder.

  Att detta mått sedan obestridligen innebär att redan en påverkan om 0,005 C per år efter 1000 år försatt oss i trångmål blir naturligtvis ett bekymmer för SI och TCS eftersom vår påverkan enligt forskarna redan kan vara av denna storleksordning. Och för en bestående mänsklighet blir blott 0,00005 C per år troligen så småningom ett bekymmer.

  Men bryr man sig inte om den mänsklighet som följer efter den som bränt allt fossilt som går att bränna då kan man kanske simma lugnt.

 51. Johan M

  Det är dessvärre som vanligt – ännu värre än vad man tror! De har ju kompenserat för UHI …… varför kompensera för UHI när man vill uppskatta antalet dödsfall i Stockholm? Dessa personer där väl för att det är varmt och struntar nog högaktningsfullt i om värmen beror på ökad bebyggelse eller dyl, är det varm så är det.

  Undrar om man kan få in en artikel i Nature där man visar på att säkert är ett tiotal till som har strukit med, det här är ju chockerande nyheter! …. höll på att glömma en :- )

 52. Johan M
  Bra poäng!

 53. Per-Erik Hedén

  Här finns en del uppgifter om värmeböljor och extremväder från SMHI:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/varmebolja-1.22372
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.16889!webbFaktablad_49.pdf
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extremt-vader-1.5779

 54. Carl-Axel

  Det vore intressant att se hur många av dessa som är drunkningsolyckor. Förbjud bad på sommaren !!

 55. John Silver

  Jag vill bara utrycka min beundran för er som orkar kommentera detta vidriga statisikdravel.

 56. Perfekt

  Slabadang #32
  ”Hur många fler ger sig ut på fyllan åker motorcykel festar badar och fiskar under värmeböljorna nu/förr?”

  Another day in Thailand 🙂

  jag tycker att det vedertagna begreppet VoFenskap är bättre än LBt-vetenskap.

 57. Peter F

  För er som gillar extremväder (kallt) och inte redan hittat bloggen, ta på långkalsongerna innan ni läser http://iceagenow.info/

  PS Varför har inte svenska media hittat den här. Här finns rubriker som garanterat säljer. DS

 58. För ett par år sedan såg jag en liknande undersökning i Läkartidningen. Där konstaterades att värmeböljor visserligen dödar, men att dödligheten är större på vintern än sommaren. En annan slutsats var att det är enklare att anpassa sig till värme än till kyla. Värmeböljor i Aten dödar färre än värmeböljor i Stockholm. Atenarna är ju vana vid höga temperaturer, så lite värmebölja klarar de flesta. Stockholmarna är ovana vid värme, och klarar värmeböljor sämre. Jag minns inte vilka som hade skrivit artikeln. Kanske är några av namnen desamma som i den här studien?

 59. Peter F

  http://wattsupwiththat.com/2013/10/24/claim-climate-change-caused-more-deaths-in-stockholm/

 60. Guy

  Lbt

  Den här undersökningen kunde lika gärna ha gjorts så att dom konstaterar stt det dör flere människor under dom månaderna vars namn innehåller bokstaven A. Det går säkert att kollerera.

  Ditt 0,00005 C bekymmer borde du egentligen se som så att nu har temperaturen på 150 år stigit 0,8C. Alltså år 2163 är vi uppe i 1,6C, vilket kommer att vara skönt här i norden. Extrapolerar du längre än så hamnar du mitt in i nästa istid. Kolla Vostok graferna!

 61. Johan M

  Lite rolig statistik som är tankeväckande –

  Stockholms folkmängd har ökat från ca 300.000 i början på förra seklet till ca 800.000 idag. Hur har antalet dödsfall per år förändrats?

  Hm,…… det är rätt så klurigt och man blir lite förvånad när man ser resultatet:

  http://www.statistikomstockholm.se/index.php/historisk-statistik/befolkning-historisk/foedda-och-doeda-i-stockholm

 62. Bim

  LBt
  Du verkar vara klimatstörd, Du borde kolla tempen, är den 37,00005 grader så är det i förlängningen livfarligt. Du bör då söka uppsöka läkare-

 63. Guy

  I 60 skulle det vara ”korrelera” naturligtvis.

 64. Peter F

  Roligaste kommentaren på WUWT

  Scandinavians sit in saunas at 80-100C then jump into icy water. But a 27C day kills them. Yep, sounds plausible.

 65. Ingemar Nordin

  ”Vi finner en ökning antalet köldextremer, detta trots att vintermedeltemperaturen är högre i den senare perioden. Det är i linje med IPCC, att även om temperaturerna ökar kan fler extremer inträffa.”

  Det här verkar inte stämma med vad IPCC säger. Antalet köldextremer borde ha minskat om AGW-teorin stämmer. IPCC anger t.o.m. ”Very likely” i sin sammanfattning (Table SPM 1) som publicerades härförleden. Så deras resultat är inte i linje med vad IPCC säger.

 66. Jimmy

  #57 Peter F

  A very small carbon footprint
  http://iceagenow.info/wp-content/plugins/random-image-widget/cartoons/cartoon-7.jpg

 67. Perfekt

  Så börjas det igen, den här diskussionen har jag haft med åtskilliga vattenmeloner. Vad de inte fattar är att det finns en väl dokumenterad harvest effect som gör att antalet döda i värmeböljor är kraftigt överdrivet. För köldknäppar finns inte den effekten.

  Jag har tyvärr inte tillgång till de rapporterna om detta och orkar inte ännu en gång leta fram dem, men det finns att läsa i NIPCC-rapporterna.

 68. Jag skall göra ’en Gunbo’ och bara klippa in texten från en WUWT-kommentator.

  (Men till skillnad skall jag länka den riktigt, och dessutom ta den från någon jag inte håller med)

  Här kommer den:

  Gareth Phillips says:
  October 24, 2013 at 1:37 am

  Lord I could cringe. We on the warmist side do our best to spread the word that there is a problem in how we treat our environment and that humans are effecting climate change, and we are continually undermined by idiotic studies like this. Are you sure these guys are not working for the skeptic side of the climate debate?

 69. Håkan Bergman

  Jonas N #67
  För mig åtmistone, chrome på ett linuxsystem, räcker det att dubbelklicka på fälten för namn och epost, då får jag upp en lista med alternativ, på dom flesta sajter är första valet korrekt.

 70. Evert Andersson

  Kommer att tänka på en kommentar fälld av Lord Christofer Monckton. ”Tror någon jag skulle få finansiering till en studie av ekorrarna Sussex? Om jag däremot vill studera ekorrarna i Sussex med ett climate change perspektive så väller pengarna in.” Verkar vara en global sanning.
  För ett par år sedan fördelade Energimyndigheten 36 MSEK på några forsknngsprojekt, som i stort gick ut på ur man ska få allmänheten att acceptera vindkraft som granne.

 71. #70 Japp, på vissa av fälten (och datorerna) funkar det. Men här dabbade jag mig när jag skulle skriva till LBt … skrev in hans sign istället (men min email och sajt). Jag tror att systemet automatiskt noterade att infon inte var konsistent, kommentarerna (två st, varav bara den första var till LBt) gavs inga nummer, väntade på moderering, och vid nyladdning av sidan är de helt borta (och jag får fylla i uppgifterna igen)

  /J

 72. Perfekt

  OK, jag tar en Gunbo till: Tom från en som Gunbo normalt gillar att citera:

  Ferdinand Engelbeen says:
  October 24, 2013 at 2:46 am
  These researchers didn’t read the study of Keatinge e.a. which showed that cold related mortality is about 10 times stronger than heat related mortality. Moreover, the heat related extra mortality is compensated with a reduction in mortality in the months after the heat wave, but that is not the case for a cold snap. Thus the heat related mortality is mostly from people that would have died anyway a few weeks to a few months later:
  http://www.bmj.com/content/321/7262/670 for Europe
  and
  http://aje.oxfordjournals.org/content/155/1/80.abstract for the USA

 73. Slabadang

  Totalt totalt off topic …. men viktigt då frågan kommer att bli en skållhet för alla längre fram !

  Lyssna noga på denna utfrågning av den som är satt till att ha insyn revision och kontroll av Federal Reserve!! 🙂 🙂 🙂 🙂 ( Glöm den inte! Spara som favorit)

  Var tog en trillion vägen? Vem/vilka tog emot den? Var är de andra 9 trilljonerna som saknas i Fed ? Hur stora blev feds kreditförluster av Lehman krisen ? Vad menas med Feds transaktioner ”off balance” och vem är det som granskar dessa ?

  http://www.youtube.com/watch?v=1QK4bblyfsc

  🙂 🙂 🙂 Fattar ni vad det här betyder? Var tog ”MSM” vägen? schhhhh ! Ställ inga frågor !! schhhhhh

 74. Ingemar Nordin

  Sammanfattningsvis kan man väl säga att peer-review funktionen på Nature Scam – förlåt, Nature Climate – fungerar uruselt. Alla de fel och problem som uppdagats på 12 timmar här (och WUWT) skulle normalt innebära refusering. Men det är nog som Lennart B säger att artikeln angående Life Science på The Economist (där man alltså för fram undersökningar som visar att minst 2/3 (eller mer) av publicerade artiklar är ”bunk” även stämmer för klimatvetenskapen.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/10/20/vetenskapen-i-kris/

  Den här forskningsartikeln är inte ens värd att lägga en minut på att läsa. Och vi borde uppmana våra forskningsbibliotek att säga upp prenumerationen på Nature.

 75. Perfekt

  McIntyre hittade en artikel om BS Science i Gunbos gebit:
  http://narrative.ly/pieces-of-mind/nick-brown-smelled-bull/

 76. Olaus Petri

  Riksbanken har precis lämnat besked om vilka som erhåller forskningsslantar därifrån. Här är ett klimatprojekt på humfaksidan:

  ”Ursprungsfolk och klimatförändring

  Anslagsförvaltare
  Göteborgs universitet
  Diarienr
  P13-0883:1
  Summa
  5 456 000 kr
  Ämne
  Socialantropologi
  Beviljat
  2013

  Ursprungsfolks förståelse av väder och klimat skiljer sig ofta från västerländsk meteorologi. Detta projekt avser att undersöka kontakt och samverkan mellan ursprungsfolk och myndigheter samt enskilda organisationer i Anderna i syfte att granska hur respektive agent förstår problematiken kring klimatförändringar samt hur man definierar risksituationen. Teoretiskt utgår vi från begreppen ”mittfält” och ”kosmopolitik”. Det första begreppet beskriver den föregivet delade förståelse av fenomen som skapas då personer med olika världsuppfattning har ambitionen att samarbeta kring problem förknippade med fenomenet i fråga. Kosmopolitik refererar till bruket av metafysiska symboler i politisk retorik och praxis och är relevant för att utforska hur ursprungsfolk brukar religiösa traditioner för att presentera politiska krav. Projektet består av tre delprojekt som utgår från lokalt olika förhållanden och som belyser olika aspekter av problematiken: två projekt tar sin utgångspunkt i den klimatologiskt torra och tempererade Andinska miljön: ett utgår från ett landsbygdssamhälle i Bolivia, det andra från en urban miljö i Peru. Det tredje delprojektet är lokaliserat till den fuktiga och tropiska östsluttningen av Anderna i Peru. Dessa områden skiljer sig i viktiga avseenden samtidigt som folk delar centrala kosmologiska idéer om relationen mellan människa och miljö vilket ger förutsättningar för en jämförelse som grundar sig på föreställningsvärldar liksom på vardagliga praktiker.”

 77. LBt

  Det finns de som frän en förutfattad mening, som vanligtvis understöder deras bekväma liv, med näbbar och klor bekämpar allt och alla som försöker lansera något som avviker. Och så finns det de som med utgångspunkt från aktuell kunskapsmassa försöker förstå den verklighet vi lever i. Dessa är lätt räknade här på TCS.

  Själv menar jag att så länge kunskapsläget är som det är bör vi vara återhållsamma med utsläpp, dock bara inom ramen för vad som inte hotar tillväxt och utveckling. Det kan visa sig att just utveckling är vad vi behöver för att ta oss ur en ohållbar situation. En tillväxt som havererar kommer ofelbart att allvarligt påverka all utveckling.

  Så småningom blir säkert kunskapsläget bättre, inte beträffande vad vår jord tål, det vet vi redan, ca 0,000005 C per år, utan hur stor denna vår påverkan är och hur vi kan påverka den.

 78. LBt

  Jag har inget emot att granskas, jag tycker det är bra. De gånger jag modererats har det säkert varit befogat och överlag känner jag respekt för att TCS låter mig argumentera som jag gör.

  För övrigt tycker jag, vilket jag gett uttryck för tidigare, att TCS liksom UI är viktiga eftersom de skapar utrymme för de differentierade åsikter klimatdebatten präglas av.

 79. Sirapsodlaren

  Vi får inte heller glömma de 24000 äldre som dog i England förra året tack vare klimatpolitiken som förs där:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240716/24-000-died-cold-homes-winter-Fears-grow-figure-higher-year-spiralling-bills.html
  Med en människovänlig politik så skulle man för länge sedan byggt kärnkraftverk och sänkt energikostnaderna så att folk har råd att värma sina hus. Nu sker det omvända.

  Det är enkelt att skydda sig mot både värme och kyla under förutsättning att man har tillgång till billig energi ( som det finns ett överflöd av tack vare kärnkraften) samt att man har marginaler i ekonomin så att man kan investera i tex AC.
  Det stora hotet mot de svaga i samhället är därför de rödgrönbruna, som vill höja skatten för att investera i teknik som gör energin dyrare. Det är med andra ord ett tvåfrontskrig mot de äldre och svaga som de rödgrönbruna för med sin klimat och energipolitik.

 80. Perfekt

  Olaus Petri #79
  ” Detta projekt avser att undersöka kontakt och samverkan mellan ursprungsfolk och myndigheter samt enskilda organisationer i Anderna i syfte att granska hur respektive agent förstår problematiken kring klimatförändringar samt hur man definierar risksituationen.”

  Allvarligt talat, finns det någon som helst möjlighet att detta på något som helst sätt någon gång skulle kunna komma svenska skattebetalare till nytta? Finns det möjlighet att någon annan har nytta av det?

  Varför skall svenska skattebetalare stå för notan?

 81. Olaus Petri

  Perfekt #80

  Det värsta är ju att utgångspunkten tycks vara huggen i sten, dvs att han/man vet hur allvarligt det är. Säg det till dem som drabbas av Belo Monte-dammen.

  Annars kan har ju Latinamerika ett visst revolutionsromantiskt skimmer över sig, inte minst de andinska områdena är ju därvidlag extra intressanta. Kanske har det en viss betydelse? 😉

 82. Mattias

  Just perioden 1900-1929 verkar vara den period under de senaste 150 åren i Sverige som har den minsta temperaturvariationen vintertid – inga extrema år alls – att döma av SMHIs figur:

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2451!image/temp_vin_tom_2012.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temp_vin_tom_2012.png

 83. LBt,

  Synd att mitt svar till ditt nu årslånga dravel om ’klimatpåverkan per år’ raderaades. Men du vet ju vad jag anser om det …

  Sen tror jag att du bör vara försiktigt med att psykologisera om varför andra intar de positionerna du gör, och att de egentligen är ngt annat än vad de säger. Speciellt om du inte ens förstår dem, vad de säger eller klarar av att bemöta dem.

  Dum-psykologiserande av folk som inte begriper ett jota av naturvetenskap flödar det ymnigt av bland klimathotsanhängarna.

  Du är ju ingen som ens varit i närheten av någon aktuell kunskapsmassa alls. Vare sig den som finns som klimathotsanhängarna tycker stödjer dem, och all annan som inte gör det, som skeptiker påpekar ständigt, och som de förra ständigt vill fly undan från.

  Av samma skäl bör du nog också avstå från att berätta för alla andra vad du ’vet’ kommer att hända i framtiden. Både angående ’kunskap’ och angående hur klimatet utvecklas.

 84. LBt

  Jonas N #82,
  jag känner inget behov av att kommentera det du skriver mer än så här även om en och annan mening inbjuder till åtskilligt.

 85. Perfekt

  LBt
  Här har du lite trender att räkna på, det skulle vara kul att veta hur kallt respektive varmt det är på dessa platser idag:
  Fastest temperature rise: 27 °C (49 °F) in two minutes; Spearfish, South Dakota, 1943-01-22.[80]

  Fastest temperature drop: 27.2 °C (49 °F) in 15 minutes; Rapid City, South Dakota, 1911-01-10.[80]

 86. ThomasJ

  Detta ’arbete’ från Umeå – det rödaste av alla röda unis här i NorraNordkorea, passerade t.o.m. Lund för nåt år sedan ’i ligan’, – utgör i min mening ett ytterligare bevis på den otroligt letala utveckling av h e l a landets skol-/utbildningssystem som i sin tur initierades av den ack så förment ’respekterade’ Olof Palme.
  Där kommer att ta ett antal generationer innan svenskt utbildningsväsen/-system, from bottom-and-up, bringas upp från det allt djupare diket/hål ’man’ nu håller på att köra i/gräva allt djupare… ;(

  Arma Land!

  Mvh/TJ
  PS: Lena! Utengemärkt bra att du uppmärksammade detta! Big txs! 😀 //DS

 87. Håkan Bergman

  Lbt, du är medveten om att vi började påverka klimatet när vi blev jordbrukare? Föreslår du en återgång till hur det var innan så ska du vara medveten om att det lär innebära att vi bör bli i runda slängar 7 miljarder färre än vi är idag. Om inte, vad gör du för att påverka synen på kärnkraft hos C, Mp och V, får dom igenom sin kärnkraftspolitik kommer det att bli mycket synd om barnbarnen, och det börjar faktiskt bli bråttom.

 88. Svend Ferdinandsen

  Undrer hur UHI kommer ind i undersøgelsen. Det afgørende må være den målte temperatur. Om temperaturen er steget på grund af UHI eller andet påvirker nok ikke mennesker.
  Næste undersøgelse kunne være at finde UHI ud fra dødstal mellem land og by.
  ”Vad vi gjorde var att vi använde oss av dagligt antal döda och räknade ut den relativa risken att avlida under en värmebölja jämfört med en normal sommardag”
  Som jeg læser det, regnede de blot ud hvor mange der døde om dagen i gennemsnit, og derefter fandt at med flere hedebølgedage døde der selvklart flere medens det var hedebølge.
  Der dør sikkert også flere i de måneder med 31 dage end i månederne med 30 dage.
  Mon så månederne med 31 dage er varmere?
  Umiddelbart burde de betale støtten tilbage og få deres skolepenge retur.

 89. Håkan Bergman

  Sven Ferdinandsen #88
  Och juni är varmare om det är skottår, och december kallare.

 90. LBt

  Häkan B #87,

  jag tror jag varit tydlig och inte tvekat i detta
  jag förespråkar inget som hotar tillväxt och utveckling
  jag förespråkar kärnkraft

  men det kan kräva sin förklaring
  tillväxt förespråkar jag därför att annars hotas utvecklingen och utveckling kan vara ett krav för att ta hand om den situation vi försatt oss i
  kärnkraft förespråkar jag därför att merparten av de kärnkrafts-Watt vi förlorar kommer att ersättas av fossil-Watt med motsvarande utsläpp som konsekvens vilket i sin tur kan utgöra ett allvarligt hot

  Men du rör vid en viktig kunskap, vi började påverka klimatet när vi blev jordbrukare. Frågan är när denna vår påverkan överstiger vad jordens klimatcykel tål för att fortfarande ge oss rimliga livsförutsättningar? Vad jorden tål är troligen signifikant mindre än 0,00005 C i genomsnitt per år.

 91. ThomasJ

  Slabadang #73: Undrar hur många som känner till att FED INTE är en offentlig myndighet, typ svenska riskbanken, Bundebank etc., utan ÄGS av de privatägda, stora, USA-bankerna? Och det ser inte ’bättre’ ut inom EUDSSR med Dragi i spetsen, 100% bortom all demokratisk kontroll/ansvar… ’Well, if a thatta country of my owna getta into trouble(s), we, ECB, will á just á printa more money, si…?’

  Snacka om att bevisa sitt skolk vid utbildningen om att skapa förtroende… 😉

  Vid senare tillfälle kan – måhända – temat över 1 miljard US dolares PER DAG! som satsas inom temat ’klimatåtgärder’… Gosh!, penetreras. Och där finns ju ’tyckare’ inom politokratin som anser dessa ’kasta-i-sjön-pengar’ är alldeles för lite…

  Dé é bra mycket värre än någon trott!

  Mvh/TJ

 92. AOH

  Och några referenser till arbetet garanterar absolut trovärdighet 🙂

  Är det förresten någon som känner till storleken på detta forskningsanslag och vem som betalade?

  —–IPCC Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (eds Field, C. B. et al.) 3–22 (Cambridge Univ. Press, 2012). —-

  —-Coumou, D. & Rahmstorf, S. A decade of weather extremes. Nature Clim. Change 2, 491–496 (2012). –

  —-Rahmstorf, S. & Coumou, D. Increase of extreme events in a warming world. Proc. Natl Acad. Sci. USA 108, 17905–17909 (2011).——-

 93. LBt

  För att inte ha något behov av att kommentera kommenterar du åtskilligt här. Nästan genomgående med en närmast halsbrytande okunnighet om ämnena. Vilket är ganska lustigt iom att du ju själv vill kommentera hur lätträknade de är som argumenterar utifrån kunskap.

  Problemet är dock att utan egen sådan har du noll möjlighet att avgöra sådant … Då blir det till att jollra om ngt du kallar ’klimatpåverkan per år’ som du på något vis tycks intala dig skall vara konstant över hela istidscykler …

  Det är som om du aldrig hade hört talas om energi, om värme eller om termodynamik ens …

  Som sagt: Vilken påverkan per år tål urholkningen av kunskapen som lärs ut till barn och unga blivande vuxna … innan det blir farligt Lbt?

 94. Olaus Petri #76

  Helt djefla otroligt.

  —- snip —
  Detta projekt avser att undersöka kontakt och samverkan mellan ursprungsfolk och myndigheter samt enskilda organisationer i Anderna i syfte att granska hur respektive agent förstår problematiken kring klimatförändringar samt hur man definierar risksituationen.
  — snip —-

  5 millar till snömos! Och de som fördelar pengar går på det!!

 95. Sirapsoldlaren #79

  Bra kommentar! Vad om behövs är tillförlitlig energi, billig energi och gott om energi.

  Det är grunden till ”allt”

 96. Håkan Bergman

  LBt #90
  Såvitt jag minns förespråkar du också vindkraft, varje satsning på såna hopplösheter innebär minskade resurser för andra satsningar, exempelvis kärnkraft, m.a.o. en stöld från barnbarnen, som kommer att behöva energi precis som vi. I bästa fall har en kärnkraftsreaktor en livslängd på 60 år, runt 20000 dagar, livslängden minskar m.a.o. med 0,00005xtotalalivslängden varje dag, vad gör du åt det? När det blir akut har jag själv passerat bästföredatumet, men barnbarnen LBT, barnbarnen!

 97. Slabadang

  TomasJ! 🙂

  Visst är det helt fantastiskt hur Fed är konstruerat.! Frågan är inte om utan NÄR bluffen synas samt vem och hur det kommer att gå till. Kina har redan blivit garanterad sitt oljebehov av Putin och gör nu tillsammans med bla japan sig av med dasspappren till Amerikanska stadskuldsväxlar. Fed är världens största Ponzihärva som har mandat att trycka upp de stålar amerikanska staten behöver låna för att täcka sina egna underskott. Det fantastiska med engar är att de är en symbol som endast behöver bygga på förtroende. En falsk tusenlapp i omlopp gör exakt samma nytta för utbytet av tjänster och varor som en äkta ,ända tills siste man i kedjan som inte accepterar den som betalningsmedel och avslöjar den som falsk.

 98. LBt

  Håkan B #96,
  du har dålig koll, vindkraft är inget jag förespråkat.
  Jonas N #93,
  jag är bekväm med min kunskap inte minst avseende fysik men framför allt är jag bekväm med min förmåga att ur ett känt kunskapsläge dra sansade slutsatser. Återhållsamhet till dess vi vet bättre är ett sådant.

 99. Ulf L

  Lbt
  Att du är bekväm med dina kunskaper och din förmågan att dra slutsatser är just det som är oroande. Andra människor, i allmänhet och forskare i synnerhet, är inte nöjda med sina kunskap utan strävar alltid att utvidga de. Dubbeltydigheten begreppet ”att vara bekväm” passar bra här, numera betyder ”att vara bekväm” att vara nöjd, tidigare betydde det att vara lat. Det är det sistnämnda som jag tycker passar dig.

  Det är två teser du driver
  att vi bör göra de ”klimatåtgärder” som inget som hotar tillväxt och utveckling
  att en temperaturökning på 0,00005 grader/år hotar mänskligheten.
  Den första är en floskel utan innehåll innan man man definierat klimatåtgärder och hotar. Det andra är är en meningslös utsaga i ljuset av naturliga temperatursvängningar över tiden, både i närtid och i historisk tid.
  Folk har bett dig precisera dina teser men dy verkar som om du inte kan läsa just sådana inlägg. Du upprepar dem bara. Ta och gör lite hederligt intellektuellt arbete och precisera vad du menar. Tyvärr har jag en känsla av att du är lite för bekväm för sådant.

 100. Niklas L

  Nu väntar vi med spänning på när Nature ska ta in studien ”navelludd är alltid blått” och annan banbrytande forskning. Vattvälling.

 101. Peter F

  Piteå-Tidningen vågade ta in detta. http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/det-finns-ingen-klimatkris-7955128-default.aspx

 102. LBt

  Ulf L #99,
  aktuellt kunskapsläge ändrar sig hela tiden och det är inte min kunskap som jag lutar mig mot i klimatfrågan, den är i denna del alltför blygsam. Jag utgår från vad som redovisas öppet och det är inte svårt att sluta sig till att vi faktiskt inte vet hur det komplexa klimatsystemet kommer att reagera över tid på den mängd kol vi på kort tid tvingat upp i atmosfären. Därtill kommer att ingen vet hur mänskligheten anständigt skall klara sig när det fossila bruket upphört och vilken klimatpåverkan 10 miljarder då kommer att förorsaka.

  Vad mina teser beträffar har jag tydligt redovisat dem gång på gång. Att en klimatpåverkan om 0,00005 C per år så småningom kan hota mänskligheten är uppenbart och 5:te klassmatematik räcker för att visa detta.

  Klimatåtgärder som inte hotar tillväxt och utveckling är tex kärnkraft, hög tid för Sverige att se över, energieffektivisering, varför inte en svensk exportvara, och naturgas, knappast något för oss. Även här skall naturligtvis de som besitter verklig kunskap utforma detaljerna. Viktigast är dock att erkänna att åtgärder är motiverade istället för att förneka detta.

  Huvudlöst obetänkt är det emellertid att inbilla sig att vi på några få år väsentligen skall kunna minska vårt fossila bruk men lika obetänkt är det att nonchalera forskarnas budskap, om att vi genom vår livsstil faktiskt börjat påverka klimatet, för storleksordning 0,000005 C per år är kanske vad livsvillkoren tål sett över hela klimatcykeln.

  För dem som inte förstår de fysikaliska sammanhangen och tror att en liten påverkan under lång tid bara försvinner i ett brus som för tillfället är mångfalt större kan ta haven som exempel. Vi har lärt oss leva med 10-15 meters tidvatten där det är som värst och våghöjder i samma storleksordning. Antag att vi genom isavsmältning skulle höja havens medelnivå med 0,005 mm per år. Efter 100000 år innebär det 0,5 meter vilket mänsklighet, djur och natur säkert hinner anpassa sig anständigt till. Men höjer vi havsnivån med 0,05 mm talar vi efter 100000 år om 5 meters förhöjd nivå som tveklöst får stora och allvarliga konsekvenser. Detta skall vägas mot den havsnivåhöjning om kanske 5 mm per år som vi nu talar om.

 103. Pelle L

  LBt #102

  Vad är det för ” stora och allvarliga konsekvenser” som 5 meters höjning av havsnivån skulle få om 100.000 år?
  Som inte ”tillväxt och utveckling” skulle kunna motverka?

  Det MÅSTE du berätta!

 104. Björn

  Peter F [101]; Det är ju Lars Bern som har skrivit denna utomordentligt träffande och kritiska artikel, ”Det finns ingen klimatkris”. Ur innehållet bland annat: ”Den verkliga krisen är tron på de falska profeterna, som vill göra oss fattigare”.

 105. LBt

  Det har länge varit helt uppenbart att det inte är egen kunskap du lutar dig mot. Och angående din 5:e-klass-matematik pratar du fortfarande bara om ett rakt streck av en längd som är totalt irrelevant. Men det gör du enbart f ör att kunna tala om dess lutning som du (totalt ofysikaliskt) vill benämna ’klimatpåverkan per år’

  Och det finns fortfarande ingen tillstymmelse till fysik i någon sådan storhet. Av precis samma anledning som man inte beskriver tex ökad husisolering med ’uppvärming per år’ och tro att denna skulle vara ett långt rak streck av stsigande temperaturer och husets livslängd (bara man fortsätter ’isolera per år’)!

  Och som påpekats många ggr och av många, så verkar du totalt ofrömögen att lära dig ens de enklaste sakerna som förklaras för dig … ja på högstadie eller gymnasienivå. Och det samtidigt som du pratar om ’kunskap’!?

  Det är så man baxnar

 106. LBt

  Pelle L #103,
  nu är det ju så att jag värnar om vår utveckling just för att jag menar att denna kan krävas för att hantera vad som komma kan (#90). Utveckling kräver i sin tur tillväxt så som vår samhällsekonomi ser ut.

  Alltså återhållsamhet inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål.

 107. Jadu LBt … nu har du pratat både om vad ’klimatet tål’ .. och vad ’tillväxten tål’.

  Frågan är varför du sätter upp sådana premisser trots att du inte har en susning om vare sig hur klimatet fungerar, eller tillväxt för den delen. Det är också bara tomma ord utan meningsfull innebörd. Precis som ’klimatpåverkan per år’ ..

 108. Pelle L

  LBt #106

  Du glömde svara på min fråga, så jag upprepar den:

  Vad är det för ” stora och allvarliga konsekvenser” som 5 meters höjning av havsnivån skulle få om 100.000 år?

 109. Jimmy

  Det tråkiga är, enligt min mening, att en sådan här ”forskningsrapport” drar ett löjets skimmer över Sverige, svenska universitet och svensk forskning runt om i världen. Håller ni med?
  Googla så får ni se! Eller läs kommentarerna på WUWT.

  T.ex.
  -Lord I could cringe. We on the warmist side do our best to spread the word that there is a problem in how we treat our environment and that humans are effecting climate change, and we are continually undermined by idiotic studies like this. Are you sure these guys are not working for the skeptic side of the climate debate?

  eller…

  -The question no one has yet answered for me is how did this tripe get published in any science journal. I would laugh but it is actually a corruption of science integrity and science methodology whether you believe in climate change or not.
  If a student actually gave me that I would grade it an F or UG because it really isn’t science and to publish it and promote it goes beyond belief.

  eller att någon kommenterar att … -Det inte är konstigt att kocken i Mupparna är svensk.

  Shame on you! Daniel Oudin Åström (med flera)! Hoppas att du får många, många, kritiska mail.
  Synd att din fru, epidemiologen & statistikern, inte stoppade dig.

 110. Guy

  Lbt

  Pelle L ställde en fråga till dig. Jag har ett par stycken till.
  ”Viktigast är dock att erkänna att åtgärder är motiverade istället för att förneka detta.” Vilka åtgärder och på vilket sätt motiverade?
  ”…. vad livsvillkoren tål sett över hela klimatcykeln.” Vad menar du? Speciellt vad menar du med klimatcykeln?
  Varifrån har du fått 5mm som mått på nuvarande havsvattennivåhöjning?

  PS. Glöm dina planer om 100000år. Du vet ingenting om dina förfäder för 2000 år sedan. Om 100000år vet ingen någonting om oss. Lite perspektiv, tack.

 111. Hälsningar. Tre frågor för DOÅ (ledsen för den klumpiga språket).

  1) Varför övergav du dödlighetdata från tidigt 1900-tal? Du använde ju det för din andra studie som upptäckte att dödsrisk har minskat under denna period (”Acute Fatal Effects of Short-Lasting Extreme Temperatures in Stockholm, Sweden: Evidence Across a Century of Change”, Epidemiology).

  2) Om klimatförändringar ökar dödsrisk, och dödsrisk har minskat (som du upptäckte på Epidemiology), är det inte den enda logiska slutsatsen att tecken på klimatförändringar finns inte här? Vilka av din studier är fel?

  3) Här i Finland dödar kyla 15 gånger mer än värme, 5% av alla dödsfall (Näyhä 2007). Vilket är farligare, uppvärmning eller kylning?

  Tack!

 112. ants

  Att tala är silver men att tiga är guld verkar få ha beaktat i denna tråd.
  Att försöka skriva smart och fullständig misslyckas är den röda tråden här.

  Jag orkar bara komentera den senaste från finland, där man faktiskt brukar vara aningen försiktig för att inte göra bort sig. Jo jag har nu läst båda artiklarna.
  1) artikeln i fråga ställer sig frågan hur många som har dött i förtid idag om vi haft samma tempvariationer 80-09 som i början av 1900. Hur man påverkades av värme 1900 är orelevant i studien. (Övrigt så vistades man mer utomhus och exponerades annorlunda mot ’idag’, man hade avsevärt mindre medicinsk kunskap och sjukvård, mindre avkylning inomhus, vilket säkert den ökade risken kan förklaras med)

  2) se första och andra raden

  3) döligheten är högre på vintern då influensa och sjukdommar som är mera förekommande på vintern skördar liv för svaga individer. Värmetoppar ger mer omedlbara dödsfall, också generellt försvagade människor som drabbas. Fysisk aktivitet i hög värme är dock inte att rekomendera för någon.
  Man kan säkert diskutera om alkoholkonsumtionen i Finland påverkar vid jämförelse med andra länder men Näyhä 2007 har en undermålig statistisk design enligt abstract.

 113. Perfekt

  LBt #102
  ”Jag utgår från vad som redovisas öppet ”

  Det man har försökt dölja visar att man får vara lite mer noggrann i sin granskning av klimatvetenskapen. climategate blev en ögonöppnare.

  Detta har jag tydligen missat så jag kommenterar det nu.
  ”Begreppet klimatpåverkan i C per år, dvs den medeltemperatursförhöjning mänskliga aktiviteter ger upp hov till, är en uppenbart het potatis i mångas händer. Men eftersom jag tänker mig en bestående mänsklighet är det ett högst rimligt mått som ger en uppfattning om vad vi har råd med utan att riskera rubba den bräckliga balans jordens klimatcykel erbjuder.

  Klimatpåverkan per år är en fullständigt meningslös storhet i millenielånga perspektiv eller längre. Det är ingen het potatis utan en självklarhet som alla utom du känner till. När skall du äntligen begripa detta?
  Jordens klimatcykler har hittills inte visat sig bräckliga, vad f-n menar du?

  Du har inte svarat på min fråga om temperaturtrender:
  Här har du lite trender att räkna på, det skulle vara kul att veta hur kallt respektive varmt det är på dessa platser idag:
  Fastest temperature rise: 27 °C (49 °F) in two minutes; Spearfish, South Dakota, 1943-01-22.[80]

  Fastest temperature drop: 27.2 °C (49 °F) in 15 minutes; Rapid City, South Dakota, 1911-01-10.[80]

 114. Pelle L

  Och LBt blir som vanligt svaret skyldig!

  Några få, enkla frågor som handlar konkret om det han hasplar ur sig.
  Nä, svara, näe, varför det?

  Jag tror faktiskt mer och mer att LBt är en floskelrobot 1.0 uppfunnen av någon professor i AI på en mellansvensk högskola.
  (Mest troligt den högskola som blev universitet som tack för att Göran Persson blev hedersdoktor)

  Ser fram emot version 2.0 av LBt. Den nuvarande versionen gör ett lite torftigt intryck 🙁

 115. ThomasJ

  Håller med Jimmy #109 i att ett rejält löjets skimmer lagts till den redan så skamfilade image svenska universitet & högskolor [själva] åsamkat sig – klassikern är ju när patron G. Persson fick en heders-doktorhatt i medicin vid ett [in spe] universitet UTAN medicinsk fakultet… :mrgreen:
  Glädjande är iaf att kommentarerna på WUWT är genomgående totalsågande av detta Umeå-dravel och att de uppskattar kommentarer från denna sida ’pölen’. 😀

  JoNova har en ny tråd m.a.a. vetephaenskapens världs ’kollega’ Down Under, ’Catalyst’, som nyligen visade ett program rörande kolesterol och dess förment ’farlighet’ för hälsan. Utmärkt, som vanligt, skrivet av Jo när hon gör jämförelse mellan medicinsk konsensus vs. klimat-dito. Länken dit lyder:

  http://joannenova.com.au/2013/10/catalyst-says-consensus-wrong-on-cholesterol-but-unquestionable-on-climate/

  Läs den!

  Mvh/TJ

 116. LBt

  Eftersom jag i grunden inte vänder mig till er med mina kommentarer utan till dem som inte fastnat i sin tankevärld blir jag just aldrig skyldig någonting, tvärtom får jag till och från bra betalt.

  Men en genomsnittlig påverkan om 0,00005 C per år innebär sett över hela klimatcykeln uppenbara risker avseende det klimatsystem som tack vare en märklig balans mellan solinstrålning och växthusgaser ger oss ett temperaturspann där vi, djur och natur kan överleva. Det är som sagt enkel fysik och matematik. De mest uppenbara riskerna består naturligtvis i att stora landytor blir obeboeliga på grund av torka, stigande havsnivårer och att växtlivet i grunden förändras.

  Men hur uppnår man ett genomsnitt om 0,00005 C eller en total påverkan om ca 5 C?
  1000 år om 1 C, 10000 om 1 C och 100000 om ytterligare 1 C skulle ge totalt 3 C, kanske inte så farligt. Men det kräver att mänskligheten, ca 10 miljarder, de sista 100000 åren kan klara sig på 0,00001 C per år, är det rimligt? Dessutom måste vi de närmaste 1000 klara oss på 0,001 C vilket kan kännas overkligt eftersom vi enligt forskarna nu genomsnittligt kan ligga i trakten av 0,01 C. Dessutom skall mellanperioden klara sig på 0,0001 C . Som sagt enkel elementär matematik.

  Men skall man egentligen bry sig? Gjorde våra förfäder det, de som gav oss våra landgränser för snart 400 år sen och de som sedan försvarade dem i ytterligare 150 år? Ja vem vet, kanske hade de en ide om ett bättre liv för kommande generationer. Kanske även vi skulle kosta på oss något för mänskligheten några hundra år framåt, tex återhållsamhet i vår fossila konsumtion, naturligtvis helt inom ramen för tillväxt och utveckling. Om inget annat innebär det ju att ytterligare någon eller några generationer kan glädjas åt vår glassiga fossila tillvaro innan allt är bränt.

  Det är väl egentligen vad som är märkligast med SI och TCS, man köper inte ens återhållsamhet inom ramen för vad tillväxt och utveckling tillåter. Kan vara värt en tanke.

 117. Ilmasto Tiede

  Re: 112

  artikeln i fråga ställer sig frågan hur många som har dött i förtid idag om vi haft samma tempvariationer 80-09 som i början av 1900

  Så med andra ord, dom ville bara veta hur temperaturen påverkar dödlighet. Men har det inte gjorts många gånger redan? DOÅ’s specialitet är att välja endast ca 2% av dagarna istället för all data (”extremes”). Människor bor ju i Stockholm hela tiden, inte bara under godtyckliga ”extremes”. Mellanårsvariationen i dag är högre än hela sekel av förändring, så för at besvara frågan kan vi titta på hård data istället för teoretisk beräkning. Svaret är: kallt dödar mycket mer än värme, överallt.

 118. ants

  Re: 117

  Ja vet inte om jag förstår dig riktigt men Ja, man har använt data från 80-09 att uppskatta hur värme påverkar dödligheten. Detta har man gjort genom att jämföra dom 2% varamste dagarna under sommaren med dom andra 98 % av dagarna under sommaren. Man fann då ett ökat antal dödsfall dessa dagar, som kan beskrivas med en procentsats eller relativ risk. Och ja, detta har gjorts förut men gissningsvis inte med samma data.
  Det lilla extra med denna studie är då att jämföra hur ofta man observerat denna varma temperatur (C) med 1900-29. Antalet dagar med denna temp eller högre är då fler 80-09 jämfört med 00-29. Således skulle ett mindre antal människor ha dött i förtid 80-09 om tempen legat inom 00-29 sommarvariationer.

  Ju fler studier som visar på samband mellan hög värme och dödlighet gör människor mer medvetna. Medvetenheten och kunskaperna från värmeböljan i frankrike 2003 ledde upskattningsvis att 4000 tusen liv räddades under värmböljan 2006.
  http://ije.oxfordjournals.org/content/37/2/309.short

 119. Ilmasto Tiede

  Varför är de bara intresserade av 2% av data? Klimatet påverkar ju dödligheten ca 100% av tiden. Är det för att sambandet mellan kyla och dödlighet är annars så tydlight? En annan fråga är varför de uteslutna 1940-1949. I sin Epidemiologi papper säger de att extrema temperaturer i det decenniet var tre gånger högre än pä 1990-talet eller 2000-talet. En liten förändring i ”referensperiod” negerar resultatet.

 120. ants

  ””Varför är de bara intresserade av 2% av data? ”
  Det är bara ett sätt att definera extrema temperaturer/dagar. Man hade säkert kunnat valt tex 1% eller 5% – det blir en avvägning att fånga dom varmaste dagarna och samtidigt få en tillräcklig mängd data för att kunna dra slutsatser och kunna se bortom slummässig variation i dödlighet. 98 percentil är en vanlig definition.
  Det är lättare att dikotomisera tempvariableln (0 eller 1) för att skatta en risk, då sambanden mellan temp och dödliget inte är linjärt.

  ”Klimatet påverkar ju dödligheten ca 100% av tiden. Är det för att sambandet mellan kyla och dödlighet är annars så tydlight? ”
  Man har studerat vintermånader för sig och sommarmånader för sig. Köldknäppar och värmetoppar.
  Det är svårare att koppla akut dödlighet till köldknäppar då fördröjningen mellan en kall dag dödsfallet är mera utdraget och otydligt, dvs inte samma dag eller dagen efter som vid en extrem värmedag.

  ”En annan fråga är varför de uteslutna 1940-1949. I sin Epidemiologi papper säger de att extrema temperaturer i det decenniet var tre gånger högre än pä 1990-talet eller 2000-talet. En liten förändring i ”referensperiod” negerar resultatet.”

  Rapporten visar ju antalet värmeextremer genom århundradet (definerat på >98% percentil åren 80-09) i en graf. Jag tycker det ser ut som en generellt stigande trend värmeextremer genom århundradet. Ja 40talet var verkligen ett kallt årtionde (vilket ryssarna tycker nog var ganska lämpligt ). Enligt DOÅ gjorde man jämförelse mellan alla 30årsperioder, men det fick kanske inte plats i artikeln. Jag tycker faktiskt också det räcker med grafen vilket ger en signal om förhållandena – Och Ja 30-59 var nog mest lik 80-09 men ändå med färre extremvarma dagar. Ingen annan period ser ut att ’negerera’ resultatet.

 121. ants

  Re: 74

  Sammanfattningsvis kan man väl säga att peer-review funktionen på Nature Scam – förlåt, Nature Climate – fungerar uruselt. Alla de fel och problem som uppdagats på 12 timmar här (och WUWT) skulle normalt innebära refusering.

  Ingemar Nordin, upprepa gärna vilka ’fel och problem’ som du finner som refuseringsgrundande. Du lägger dig här på samma nivå som individer som inte fattat ett smack om arikeln. Tycker man borde vara lite mer försiktig när du tydligen har en professortjänst.

 122. Ilmasto Tiede

  Förhållandet mellan temperatur och dödlighet har forskat i århundraden utan att behöva definiera godtyckliga cut-off temperaturer. Att ignorera 98% av uppgifterna är absolut inte ”vanligt”.

  Ronald Raus litteraturgenomgång noterar att redan Hippokrates skrev om ämnet. Det allmänna mönstret av överskott vintern dödsfall har varit väl känt hela tiden, men senaste tidens media hysteri har orsakat ”missuppfattningar”. Ökad värmerelaterade dödligheten är osannolik under de följande decennierna (för att inte tala tillfället).

  Surprisingly, misconceptions are still commonplace. For example, in the summer of 2003, excess mortality from heat was heavily covered in the media. While the number of cold-related deaths typically receives less attention, although the latter far outnumbers the former in many countries in almost every year. It has been noted, for instance, that in Great Britain 40,000 cold-related deaths occur annually. Also noteworthy is the often predicted risk of an increase of heat-related mortality due to global warming during the following decades is unlikely.

  Genom DOÅs märkliga metoder var klimatförändringen överlägset sämst på 1940-talet och har sedan dess räddat hundratals liv. Jag undrar varför Umeå universitet inte nämnde denna bomb i pressmeddelandet.

 123. ants

  Den handlar absolut inte om att att ignorera 98 % av data. 98 % har använts att jämföra med, dvs som referens. Obs : sommarmånader i en analys, och vintermånader i en annan analys.
  Alltså: hur många dödsfall förvänatas 98-100 % jämfört med 0-98%. Rapporten handlar om ökningen av dödsfall vid extremvärme jämfört med icke extremvärme (’vanlig’ sommartemp)., extremkyla och inte extremkyla (’vanlig’ vintertemp).
  Vidare har DOÅ anpassat en mjuk trendfunktion i tidserien för att besriva förväntat antal dödsfall, ungefär som ett vandrande medelvärde över sommaren/ vintern, där då tydligen antal döda hamnar ovanför för denna ’referensnivå’ när extrema tempraturer inträffar. Han har också juserat för veckodag och röda helgdagar, ex midsommarhelg.

  Över hela tempraturskalan, med en kontinuerlig temprfaurvariablel, beskrivs sambandet mellan temp och dödlighet ofta som en U form, dvs en högre dödlighet ju längre ut på extremtempraturer man tittar (kallt och varmt) . Då brukar man också nämna när dödligheten är som lägst: brukar ligga på dygnsmedel vid 12grader här på norr. I exempelvis Italien krävs högre tempraturer än i norden när dödligheten ökar.

  Det är ingen som sagt att kyla inte ökar dödsfall, men det är ofta mer indirekta samband, förutom dom som fryser ihjäl, oftast uteliggare , somna i fyllan, halka och bryta ben osv.

 124. Ilmasto Tiede

  Låt oss säga att du vill studera hur consuption av vatten påverkar hälsan. Du kan få en V eller U-form – människor utan vatten, i en öken etc. inte leva länge. Å andra sidan, människor som dricker flera liter inom några timmar tenderar att dö. Jag skulle föreslå att rita en enkel graf med dödlighet på Y-axeln, consuption på X-axeln och det skulle vara klart vatten är generellt bra för dig. De ytterligheter skulle vara knappt synliga blips i ändarna. Det är samma sak med temperaturen.

  Om DOÅ gjorde studien, skulle han utan tvekan ignorera de flesta uppgifter (använd den ”som referens”) och bara titta på ytterligheter. Varför gör han det? Ingen vet. Vi skulle ha en Nature papper med pressmeddelanden som skriker ”vatten dödar dig”, också hävda att ökningen av vattenförbrukningen också orsakar uttorkning.

 125. Pelle L

  Ilmasto Tiede #124

  Bra påpekande!

  Och det är ju precis så kvällstidningsjournalistiken fungerar.
  Vatten dödar dig 🙂

  Men det är tråkigt att ett s.k. universitet skall falla till den nivån.
  Är det inte längre vetenskapsmän som befolkar institutionerna?
  Och en tidigare ansedd vetenskaplig tidskrift följa efter i fallet.

 126. ants

  Men.. hur var det nu?,.. Jo just ja:Rapporten handlar om extrema temperaturer och relativ risk att dö- Den handlar inte om hur nyttigt det är med normal temperatur. (Men man kan nog tolka reultaten så också om man vill) ”Ingen vet” .Förhoppningsvis vet och förstår dom flesta..utom en. En som skulle behöva en kurs i statistik då metoddesign är tydligen intresant att diskutera.Men om man vill veta när vattenkonsumption blir livsfarligt bör man nog ha en grupp som dricker normalt, samt mycket/inget vatten. Då jämför man rimligvis med den normala gruppen, referensgruppen, vilken återigen inte ignoreras. Den är den som bestämmer resultatet, lika mycket som extrem grupperna.  Och dom knappt synliga ”blipsarna” växer nog till väldigt stora ’blipsar’ med ökad längd på x-axeln. (Studien har sannnolikt problem med frivilliga och etiskt tillstånd)Övrig så är svenska univeritet kanske sämst i värdeln på att hypa sina resultat. Och jag finner de anmärkningsvärt att skylla på forskaren pga journalisters ’Chock’ rubriker.

 127. Ilmasto Tiede

  Så du tror att vatten studien behöver jämförelse mellan normal och extrema grupper. Men DOÅs studier behöver inte. Han kan kasta bort den normala gruppen, 96% av data och dra slutsatser från 4% (egentligen är de imaginära 300 Stockholm dödsfall bara ~1% av den totala dödligheten i 3 decennier).Om du tror att vatten studien med enbart tittar på 2% ytterligheter är inte lämplig för Nature, varför är DOÅs liknade metod bra?Skrev journalisterna Umeå universitets pressmeddelande som säger ”Klimatförändringarna ökade antalet dödsfall”? De bör stoppa det. Klart det är ett grundlöst påstående om de var inte ens intresserade av total dödlighet utveckling men bara 1-4% specialfall.Det är också falskt baserat på verkliga data. Bara om du opportunistiskt välja 2% temperatur skivor och bekväma tidskivor, kan du få den här resultat – som strider mot den verkliga världen allmänna situationen. Olika val ger en motsatt resultat.Om folk dricker en deciliter mer vatten om dagen, är den totala effecten mycket möjligt positivt (som är mild uppvärmningen). Men DOÅs trick skulle framställa en rubrik ”1 deciliter ökning av vattenförbrukningen dödade hundratals i Stockholm.”

 128. ants

  Forskarna kastar inte bort någon grupp, du förstår inte hur det går till.Vi gör ett exemplel:Tänk dig att du har 1 miljon individer i en stad som du följer över lång tid och registrerar hur många som dör per dag. Vissa dagar (slumpvis) skickas det ut ett gift i dricksvattnet och du vill veta hur farlig det är.  Ett grovt mått är att jämföra hur många som dog de dagar som giftet skickades ut med dom övriga. Det är var forskarna har gjort (fast giftet är hög värme/ stäng kyla) men på ett mycket mer sofistikerat sätt: Eftersom dödlighet i stort har ett säsongsmönster blir det bättre att jämföra dagarna giftet släpps ut med dagarna i närheten av dessa. Check: forskarna har justrat för detta med hjälp av trenfunktionen. Trendfunktionen tar då också hänsyn till förändring i befolkningsmängd, dvs förväntat antal dödsfall. Man undersökar alltså hur många som dör vs förväntat antal döda exakt den dagen giftet släpptes ut… för alla sådana gift dagar Sedan kanske det slumpar sig så att det var fler måndagar då giftet släpps ut, då också kanske fler mäniskor dör av andra orsaker. Check: forskarna har justerat för detta, mm mm.   Tidsseriereggresion är ett samlingsnamn för designen.Vad jag vet brukar man använda 30års perioder när man pratar om klimat, och ville forskarna få ännu tydligare resultat skulle dom jämfört 2000-2009 med 1900-1909. Och 2009-09 var extremare än 40-49 när man tittar på antalet dagar varmt.

 129. Ilmasto Tiede

  Du kunde inte motivera den metod med vattnet exemplet så var du tvungen att byta vatten till gift. Men vatten är inte gift, det är grunden för livet, precis som värme.Saker som temperatur, vattenförbrukning, sömn, följar ett U, V eller J formad kurva. Det finns en optimal punkt, med fler linjära relationer mellan de yttersta ändarna. Giftet i ditt exempel är kategoriskt skadligt.Tidsserieregression har gjorts i decennier och förhållandet mellan temperatur och dödlighet är välkänd. På den allmänna nivån är det främst kyla som dödar. För att vända resultatet upp och ner du behöver trick som DOA.1960 var den i särklass mest extrema årtiondet, med DOÅs metoder och definitioner. Genom att använda hans metod och definitioner resultatet skulle vara upp och ner om det årtionde ingick i analysen. Om du tror att vi bara ska se på varma extremer och inte kallt, så ska du kritisera DOÅ för felaktig metod, inte mig.Procentandelen vintern överskott dödsfall i Sverige är högre än i Finland (Rau link), över 5%. År 1980-2009 ca 1000-1500 människor dog på grund av vinterkylan i Stockholm. Dessa är verkliga människor, verkliga dödsfall, från verkliga dödsorsaksstatistiken. DOÅs siffror är en matematisk trick i en virtuell värld. Han medger att det i verkligheten risken har minskat, inte ökat. Kommunicera
  de verkliga farorna med kall skulle vara ett mer etiskt sätt att
  använda skattebetalarnas pengar, det är trots allt en hel del
  människoliv vi pratar om .

 130. ants

  Vad är DOÅs trick? Ärlig alltså, jag försår inte tricket? ………….                                                                                       …..Om vi går tillbka till ditt vattenexemplel: Skulle det inte vara bra med att uppskatta risken att dö vid ett visst vattenintag,  dvs ett treshold, ett tröskelvärde.                                                                                                                                            …………………En anledning till att välja <2%, >98% percentil som tröskelvärde är för att göra studien jämförbar globalt då männsikor är anpassningsbara. Som sagt Italienarnas deathrate börjar stiga vid en högre temperatur i celcius jämfört med nordiska folk..Att då använda percentiler är ett bra sätt att definera extrema temperaturer för jämförelse.                                                  ………………………..                                                                                                                                                               Att konstatera att risken har minskat genom århundradet tycker jag det är bra att samtidigt konstatera att den medicinska utveckligen är enorm.  Varför ökar hjärtattacker vid värmeböljor? Jo däför hjärtat måste jobba hårdare föra att kyla ner kroppen. Tror du det står ’död av värme’ i dödsattesten?                                                                                                                          Kan du se DOÅ figur över tempextremer?  60 talet hade ungefär 60 extremvarma när 2000 hade ca 140 dagar. …………………..

 131. Ilmasto Tiede

  Tricket
  är: ignorera hur temperaturen påverkar dödligheten 96% av tiden,
  ignorera det mest extrema årtiondet. Dessa knep vänder resultatet uppochner.Att lämna
  96% av data ut från vatten exemplet leder till slutsatsen att vattnet
  är farligt, när det i verkligheten är allmänt friska och avgörande för
  överlevnad. Om
  du vill bedöma vilken nivå av vattenintag är farligt, du säkerligen
  lämnar inte ut uppgifter. Du använder så mycket information som möjligt.De procentsatser är inte baserade på fysiologi. Studien försöker inte ens att motivera trösklar. Det finns inte ett ord om varför och hur de valdes. Varför 2 % och inte 1% , 0.1% eller 10%? Den enda anledningen till att tröskeln strategi är behovet av politiskt korrekta resultat. Det är uppenbart att när man går mot att använda alla data, försvagar detta påtvingade resultat tills den vänder över.Den ”jämförbara globalt” skäl angavs inte i studien och det är en falsk anledning. Du kan använda etablerade metoder som anomalier och normalisering. Kassering 96% av uppgifterna för att ändra resultatet är inte en av dem.Om flera procent av de cirka 100000 dödsfall i Sverige varje år är hänförlig till kyla, innebär att tusentals dödsfall på grund av kyla varje år. Ganska lite mer än 300 sedan 1980. Tror du det står ”död av kallt” i dödsattesten?Att repetera 1960s värme ytterligheter kommer inte hjälpa dig eftersom det är irrelevant för denna studie. DOÅ beräknar slutresultatet från kallt+varmt räkna, så skillnaden inte ändrar resultatet. 1960 var den mest dödliga årtiondet med deras metodik. IPCC säger klimatförändringen har minskat kalla ytterligheter. DOÅ säger motsatsen, förmodligen för att få en något högre bodycount för rubriker.Som Dr. Rau från Max Planck institutet säger i sin avslutande kapitel (2007):<span title="”>The impact of seasonal effects on diseases and mortality has been known for more than 2000 years…the basic annual pattern observed in seasonal mortality with a peak in winter and a trough in summer…Du behöver mer än en grundskola knep för att vända årtusenden av forskning upp och ned.

 132. ants

  Men DOA har ju inte ignorerat hur temp påverkar över hel skalan, efftersom han beskrivit deathrate med en trend och säsongsfunktion, således har han ju tagit hänsyn till detta i modellen, men  rapporten redovisar en kofficient för extrema händelser.  Det skulle bli bra mycket mer problematiskt att redovisa hur dödligheten stiger ickelinärt, också då antalet obs  givitis är väldigt få i den absoluta ytterligheten och osäkerheten blir stor.  Om du  tittar i literaturen ser du  många  2 % kofficienter. Sanningen är den att statistisk precition har avancerat avsevärt med processorer och datakraft, och givetvis med tillgång till registerdata öppnar sig sanningar som få observerat tidigare.Du blandar ihop ’normal’ temeratur med extrem temeratur, där är grundproblemet i ditt resonemang.Här är en avhandling i ämnet om värme / kyla av en medförfattare: (google)http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:306641/FULLTEXT01

 133. ants

  ## År 1980-2009 ca 1000-1500 människor dog på grund av vinterkylan i
  Stockholm. Dessa är verkliga människor, verkliga dödsfall, från verkliga
  dödsorsaksstatistiken.##jag uppfattade detta som ” död av kallt”, men jag kanske missförstod dig då.

 134. ants

  hallå klimatupplyssningen: vaför går det inte göra nytt stycke i kommentare? fix it!

 135. Ilmasto Tiede

  Om du läst ”methods” avsnittet, vet du att han får sin slutresultatet, antal nästan ökat antal dödsfall, genom att helt enkelt multiplicera tre siffror, som:

  increased_deaths=num_of_increased_extremes*baseline_mortality*increased_risk_during_extreme_event

  Ekvationen säger inte något om vad som händer i ”normala” dagar, ca 96% av tiden. Utgör temperatur
  öka eller minska dödsfall, är förhållandet ett V, U, J, N kurva eller rak linje? Vad är ”optimal” temperatur? Det finns ingenting om detta i ekvation. Och ändå, de 96% av dagarna, i verkligheten, hur en uppvärmning av 1 rad påverkar dödligheten. Han räknar kanske mindre än 1% av temperatur-dödsfall eftersom det är det enda sättet att hävda ”klimatförändringar ökade dödsfall”.

  jag uppfattade detta som ” död av kallt”, men jag kanske missförstod dig då.

  Så du tror verkligen att alla kall-relaterade dödsfall är märkta ”död av kallt” i dödsattester. Tja, är de inte, precis som med värme.

 136. ants

  om man titar på titeln (syftet med papperet);
  ”Attributing mortality from extreme temperatures to climate change in Stockholm, Sweden”

  verkar:

  increased_deaths=num_of_increased_extremes*baseline_mortality*increased_risk_during_extreme_event

  ..funka ganska bra, eller har du något bättre förslag?

 137. Ilmasto Tiede

  Fungerar det? Återigen, inklusive 1960 i analysen negerar resultatet. Återigen, det finns ingen som helst motivering för godtyckliga 2% tröskel, byte av vilken även kan ta dig till en annan slutsats.

  Att säga ”klimatförändringarna ökade antalet dödsfall” är uppenbart missvisande om du bara uppmärksam på < 1% av klimat-relaterad mortalitet. Dödlighet toppar under den kallaste säsongen, sjunker till årlig minumum under den varmaste årstiden. Att säga att värmen ökade dödligheten under seklet är denialism.

 138. ants

  Om man ska göra en studie av hur många som dör av alkoholförgiftning (överdos) och jämföra skillnader över tidsperioder, tycker du då också man ska blanda in (på något märkligt sätt) hur många som dör av skrumplever och andra mer indirekta dösfall? varför? studien handlar inte om det.

  För sista gången: Studien syftar ju på EXTREMtemperaturer, for f%#k sake. Sedan är dödligheten mycket tydligare i extremändarna gällande värme än kyla. Och jag argumenterar inte emot att baseline mortality är högre på vintern, men tittar man på extremerna är heatwaves relativa förändring större än vid coldspells. läs gärna avhandlingen jag länkade-det diskuteras och refereras en del om tröskelvärden, exempelvis att invandrare från varmare länder är mindre känsliga. (kanske var dåligt diskuterat i DOÅ studie om 2nd-98th, men personligen tycker jag inte det behövs då det är så väl vedertaget)

  Fattar inte alls varför du drar in 60 talet- inte extrem på något vis och negerar inget. Eller menar du 40talet? Men det är ju också tydligt att det är 80-talet som bidrar till ökningen av coldspells vilket jag tycker är mer relevant för diskusion. Men återigen, extremkyla vs kyla påverkar inte lika mycket som extremvärme vs värme.

 139. Ilmasto Tiede

  Studien handlar bara om indirekt dödlighet, de använder inte några uppgifter om dödsorsaker. Om du påstår att ökad alkoholkonsumtion ökade förgiftningar, kan du inte välja att utesluta en viss decennium som skulle förneka resultatet. Någon kunde kalla det ett bedrägeri. Dessutom, skulle du använda dödsorsakstatistik att se vem som faktiskt dog av förgiftning, inte dra en procentsats nummer från din hatt och antar att de måste ha dött av förgiftning. Om du gissar ett antal människor som dog av förgiftning, kan du inte påstå i ett pressmeddelande att en måttlig alkoholkonsumtion orsakade dessa dödsfall.

  Ja, jag menar 40-talet. Jag tycker det är relevant att resultatet är helt beroende att utesluta ett decennium.

 140. ants

  Efftersom antal döda följer ett säsongsmönster kan man inte ursiklja specifikt att det är temperaturen som driver detta, det finns en massa samvarierande orsaker, influensa tex. Men att deathrate stiger signifikant vid värmeböljor, nästan oavsett när dom inträffar under sommaren gör att det gör att koppla dessa direkt till temperatur. Det finns även studier visar på att effekten är större ju tidigare på sommaren dom inträffar, det diskuteras om kroppen är mindre beredd då, aklimatisering har inte hunnit infinna sig. Studier visar också på att om influensan varit kraftig på vintern har den känsliga gruppen människor redan minskat (dött av) och heatwaves gör mindre avtryck. Allt detta är visat.

  Jag håller med om att pressmedelandet var lite vårdslöst, men det framgår dock om man läser hela samt DOÅ citat att det att det handlar om extremvärme toppar, och Ja, att dra detta till klimatföraändringar kan diskuteras.

  Och ja, jag tycker också artikeln skulle visat skattningar över alla 30års- perioder, men inkulsion av dessa skulle visat på en ökning av dödstal de senaste 30 åren, även jämfört dessa då 40talet var inkluderat, (Enlig graf och DOA mailsvar).

  Jag har nu sett din blogg (ambitiös!), och du har ju en graf hur antal döda stiger kraftigt vid en viss sommar temp, eller hur? (vilket kan då kopplas till temp vilket inte säsongsmönster i stort lika självklart gör) (Grafen med en felaktigt anatagande om llinjäritet)

  Övrigt så läste jag artikeln igen och den avsluter med en diskussion om faktiskt den ökade medel-vintertemp kan faktiskt ha sparat liv, men denna rapport tittade på extremtemp-dagar, så allt verkar vara väl balanserat.

  Jag tror vi är överens om de mycket trots allt, men det känns som du motargumeterar bara därför rapporten innhåller ordet ’klimatförändringar’, viklet du tycker är en scam. Men vi kan inte förneka att värmblöjor har ökat, om det är slumpen eller ej, men man brukar diskutera klimat med 30års medelvärden.