Klimatåtgärder versus virusbekämpning

corona vs klimat

I ett tidigare inlägg så tog jag upp klimataktivisternas förhoppningar om att vi efter Coronaepidemin skulle kunna återhämta oss genom att satsa alla medel på en grön utveckling. Att en sådan omställning skulle medföra en återhämtning snarare än en fortsatt utförsbacke för samhällsekonomin är nog bara ännu ett önsketänkande.

De riktigt radikala klimatprofeterna (Johan, Anders och Greta) skyller nu t.o.m. på att coronaviruset skulle vara orsakat av klimatuppvärmningen. Likt en straffande gud låter Moder Jord oss förstå att vi överutnyttjat hennes resurser. Ja, viruset borde lära alla onda människor en läxa menar de, och uppmanar oss till CO2-bättring så att vi blir av med smittan.

Många tecken tyder tvärtom på att klimatinvesteringarna gör halt och t.o.m. minskar. Som jag nämnde i mitt förra inlägg så har Angela Merkel besvär med det tyska näringslivet och sitt eget parti. De önskar skjuta upp alla nya skärpningar av landets, och EUs, koldioxidpolitik. Merkel tvekar.

I Östasien (Kina och Japan) så drar man ned på subventionerna och på nya satsningar på vind- och solkraft. Tillförseln av ”förnyelsebar” energi har minskat jämfört med 2018.

”Asien var en viktig bidragare till avmattningen, där kontinenten tillförde 12% mindre förnybar kraftkapacitet än 2018. Kina och Japan noterade nedgångar med 15% respektive 40%.”

På tankesmedjan GWPF har Rupert Darwall gett ut en rapport. Ann Löfving-Henriksson skrev om den härförleden.

“London 27 april: Europeiska regeringar har inget annat val än att överge sina dyra klimatplaner som hotar att belasta nationer med enorma kostnader och miljoner förlorade arbetstillfällen om de vill ha en stark ekonomisk återhämtning från Covid-19-lockdowns. Detta enligt en ny rapport från Rupert Darwall, en tidigare specialrådgivare i Storbritanniens finansministerium.”

Från samma tankesmedja skriver Dr. John Constable:

”I motsats till påståenden från den gröna energibranschen förblir kostnaderna för förnybar energi extremt höga i förhållande till alternativen, och detta är inte förvånande eftersom den underliggande termodynamiken för förnybar energi är ogynnsam.”

”Regeringen kommer att frestas att använda gröna Net Zero-utgifter för att återuppliva den brittiska ekonomin i kölvattnet av Covid-19 eftersom bruttoeffekterna är så stora. Men på medellång sikt kommer det faktiskt att göra saker mycket, mycket värre på grund av den negativa effekten av att använda sämre energikällor med låg produktivitet i bulk. Det enda sättet att säkerställa att ekonomierna återgår till långsiktig hälsa är att gå tillbaka till lågkostnadsenergi. ”

I det klimatradikala Kalifornien så verkar det som man fått bita i det sura äpplet och bantar sin $12-miljarders klimatbudget på grund av Corona. De har redan ett underskott på $54.3 miljarder.

“Alla ledare runt om i världen, från Tyskland till Danmark till Japan, lider alla av liknande ekonomiska utsikter, säger Jared Blumenfeld, sekreterare för Kaliforniens miljöskyddsbyrå (EPA). ’Vad Kalifornien gör är att prioritera och se till att, som guvernören sa, våra värderingar kommer först.’ ”

Stackare! Självklart rasar klimataktivisterna mot detta beslut.

Inom EU har man kommit på en fiffig plan för att slippa att ruinera sina egna länder och samtidigt satsa på ”förnyelsebart”. Förslaget är radikalt: Omdefiniera olja och gas till att räknas som icke-fossila!

kalifornia budget

Notera undertexten i bilden 🙂

Nåja. Än så länge är det bara ett förslag. Visserligen har postmodernismen slagit klorna i mycket av det som EU skriver och tänker, och det mesta handlar om ordsmedernas hegemoni över verkligheten och den offentliga debatten. Men jag undrar om de önsketänkande klimathotstroende kan svälja det här smidet?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Ingemar
  Faran som jag ser det är att klimatalarmisterna ser ekonomiska satsningar i samband med nedsläckningen på grund av viruset som en möjlighet att fortsätta ösa pengar ur framtida intäkter.
  Ekonomi är svårt att förstå speciellt pengaflöden där pengar skapas utifrån förtroende och framtida åtaganden.
  Sen är det ett mer radikalt förslag att inte kalla olja och gas för fossil energi. Fast det finns ju olja från växter och gas från biomaterial.
  Borgerliga försökte byta ut förnyelsebart till fossilfritt. Vilket stötte på patrull.

  OT En intressant filosofisk betraktelse av försiktighetsprincipen i SVD idag. Ibland bör man inte agera alls utan bara vara försiktig och avvakta!

 2. Ann lh

  Tack Ingemar!

 3. Ulrik T

  På tal om virus https://summit.news/2020/05/15/bizarre-eu-funded-comic-book-predicted-pandemic-with-globalists-as-saviours/

 4. Roland Salomonsson

  Det är ju faktiskt sant att petroleum visat sig vara ”förnybart”. De ryska superborrhålen hittade ju petroleum under 12000 m djup i bergmassor som aldrig varit nära markytan och som var orörda av tektoniska krafter.
  Fynden innebär att den tidigare teorin (OBS teori) om att organiskt material likt kol omvandlats till petroleum – sannolikt är felaktig. Bland kritiken om den nya teorin, så sägs att det inte finns väte eller kol på 12000 m djup, men det är ju inte sant, för det finns CO2 (och många andra gaser) resp H2O m fl vätskor och ett enormt högt tryck tillsammans med hög grad av hetta. Tillsammans alltså teoretisk möjlighet att skapa petroleum.

 5. elias

  Forskare varnar för global nedkylning
  https://www.friatider.se/forskare-varnar-global-nedkylning

 6. Ulf

  Är det inte bara i Västeuropa detta är en stor grej numera?
  Det jag verkligen väntar på är att folk börjar fundera på hur ett så enkelt problem som covid19 kan splittra hela världens forskare när det gäller att gissa framtiden.
  Fast frågan är hur många som inser att klimatet är så otroligt mycket svårare att prognostisera och förutse. Inte minst pga av prognosernas längd, men även klimatet måste rimligen vara mer komplicerat en ett virus. Detta tycks inte ha slagit ner ännu. Frågan är om det för det?

 7. Ulf

  Så här säger Greta som numera även är covid 19 expert.

  ”– Det finns en myt just nu att barn inte smittas av den här sjukdomen och det är förstås väldigt fel. Barn både får den här sjukdomen och sprider den vidare till andra. Vi måste vara väldigt försiktiga så att den här felinformationen om att sjukdomen inte påverkar barn sprids bland den breda massan, svarar hon.”
  Eftersom jag är väldigt intresserad av detta virus, utifrån att politikerna medelst vansinnesåtgärder kan ödelägga världens framtid, så läser jag det mesta om viruset.
  Jag har dock aldrig sett röken av denna myt. Men fint att hon tänker på den breda okunniga massan.

 8. Thorleif

  @3 Ulrik T

  Obesvarad fråga 1: Varför har Kina förstört det virus (bat-virus bl.a) som man forskat kring i P4? Man säger att det är en internationell praxis vid fall som detta! Ett högsäkerhets lab. Ej bekräftat.

  Det påstås 2: att Obama stoppat den virus-forskning (av bats t.ex) som tidigare pågått i USA pga bl.a etiska och säkerhetsmässiga skäl. Därefter ska samma forskning flyttats till P4 i Wuhan.

  Kina anklagar samtidigt USA för att ha fört in viruset till Kina Wuhan medan USA anklagar Kina för att ha släppt ut viruset utanför labbet genom t.ex slarv. Ser ni inte det uppenbara att det bör ligga något i detta?
  Det misstänks också i Kina att en hämndbenägen forskare som fått sparken på P4 ligger bakom utsläppet. Liknade hämnd-åtgärder med virus lär tidigare ha skett i amerikanska militära forskningslab. Men media i USA är som bekant numera lakejer i jakt på obekväma sanningar eller osanningar.

  Båda parter har således skäl att tysta ner saken (Demokraterna?). Trump däremot verkar vara av en annan åsikt. Inte minst pga hans och fleras åsikt att WHO-ledningen gått Kina mer till mötes än allmänhetens behov av objektivitet och info.

  En annan viktig fråga är hur corona-virus överförs till människan. Corona-virus är såvitt jag förstår typiska djurvirus (t.ex i hundar) och gör oss normalt ingen skada. ”Konspiratörer” anser att lab-forskningen bl.a kan ha handlat om att manipulera corona-virus. Att därför förstöra samtliga virus-samlingar i P4 skulle därför vara högst logiskt efter utbrott. Att några inblandande samtidigt dött kan också vara försvårande omständigheter. Det kinesiska dröjesmålet att undersöka och rapporter tilläts av WHO.

  Betänk hur makten resonerar om det skulle komma ut att hemlig forskning och olycksaliga omständigheter eller dyl skulle ligga bakom människors massdöd? Ingen dålig skandal som naturligtvis måste tystas till varje pris.

  Från andra fall genom historien vet vi att verkligheten inte sällan överträffar dikten. Förr hade vi dock en nyfiken och integritetsstyrd press.

 9. Thorleif

  Jag hoppas att alla ser att FED Reserve i USA (liksom vår egen RB) gör allt den kan (genom att köpa alla tänkbara tillgångar vid behov) vid det rätta tillfället. I USA sitter representanter från de största investmentbankerna med Presidenten (Financial Workinggroup) i Vita Huset där man initierat meddelar FED när man är i sådana kritiska faser när marknaden riskera att kapsejsa. Bara att studera index-chartet för DOW Indu och S&P500 för att se den fantastiska timing av offentliggörandet av FED-åtgärder. En timing som är tydlig sett ur TA-analys insikter. Detta har pågått ända tillbaka sedan 90-talet men blev rena finliret från 2009 och framåt via t.ex olika QEs. I Japan har BoJ köpt alla typer av tillgångar inkl aktier sedan mitten av 90-talet.

  Ändå säger man att MMT inte fungerar! I princip är det ingen skillnad om finansdepartementet skapar nya pengar ur luften för investeringar eller om dess centralbank gör det. Enda stora hot utgörs av inflationen vilket helt lyst med sin frånvaro än så länge.

 10. Per I

  Allt ska kopplas samman med CO2 även virus tydligen. Att tro att Corona ska sätta fart på grön energi visar på hur verklighetsfrånvända alarmisterna är.

 11. Idag är det 40 år sen den straffande guden slog till i USA. Vulkanen Mount Saint Helens fick ett explosivt utbrott efter att ha slumrat i 123 år. Toppen slets av och jordskred, lava och slam förstörde enorma områden. 56 människor omkom. Stoft och aska förmörkar himlen och påverkade vädret över jorden. Man fick använda sig av snöplogar för att få bort askan. Vi människor syndar alldeles för mycket. Dags för maranata eller livets ord att gripa in.

 12. Björn

  elias [5]; I länken nedan kan du under fliken Solar Cycles se antalet solfläcksfria dagar bakåt i tiden och i nutid. Att det är något speciellt med nuvarande minimum är otvivelaktigt. Lägg också märke till solcyklernas varierande amplituder över en cykel, så inses att den variabla korrelerade energin TSI (Total Solar Irradiance) med antalet solfläckar, inte kan negligeras. Främst är det våglängder inom UV som varierar mest, vars energi värmer stratosfären.

  http://solarcyclescience.com/

 13. Lasse Forss

  För någon vecka sedan skrev jag till Svante Axelsson, regeringens samordnare för koldioxidfritt Sverige 2045, och frågade om man inte måste strunta i alla klimatbetalningar eftersom Coronan kräver alla resurser som finns. Jag menade också att alla forskare på klimatområdet kräver att demokratin ersätts för att rädda klimatet. Jag frågade därför om Svante Axelsson delade den uppfattningen.
  Jag fick ett intetsägande svar som gick ut på att demokratifrågan inte var aktuell under rådande omständigheter.
  Då ställde jag betydligt kraftigare frågor i mitt svar, där jag ville ha reda på vilka klimatförändringar som skrämmer. Jag fick svar från Mattias Frumerie och det lyder

  Hej Lars,

  Tack för mail.

  Jag hör gärna mer om varifrån du har fått uppgiften om att regeringen har avsatt mellan 12 och 20 miljarder kronor som Sveriges andel av Parisavtalet. Det svenska klimatbiståndet uppgick 2018 till cirka 6 miljarder kronor. Utvecklade länder har i både Parisavtalet och Klimatkonventionen åtagit sig att bidra till finansiering av utvecklingsländernas klimatåtaganden. Det finns dock inget vedertaget belopp som är att betrakta som Sveriges andel av Parisavtalet.

  Det är fortsatt angeläget med insatser på klimatområdet. Parallellt avsätter både Sverige och andra länder biståndsmedel som bidrar i kampen mot Corona. Du kan läsa mer om detta bla här:
  (länk till regeringskansliet)

  Då svarade jag så här:
  Hej,
  Tack för svar.
  Det är möjligt att det var ett regeringsförslag att mellan 12 och 20 miljarder skulle avsättas för att uppfylla vår del av Parisavtalet.
  Då ställer jag frågan så här; Hur mycket har Sverige betalat till Parisavtalet hittills? Vilka planer finns för framtida betalningar?

  Ytterligare en fråga. Vilka tecken finns på klimatförändringar? Jag vill att svaren ska ges i temperatur då och temperatur nu. Inte i formen ”nu är det värre än vad forskarna har trott tidigare”. Jag har alltså inte sett några värden som stödjer de hot som redovisas. Nuvarande ”prognoser” bygger på RCP8.5 som inte till någon del stämmer med den verklighet som visar följande: Sedan industrialismens inträde har temperaturen stigit med 1,1 grad C (WMO). Men det hade den gjort redan på 1930-talet. Alltså ingen temperaturökning på de senaste 80 åren. (Från 1940 sjönk temperaturen drastiskt för att börja stiga i slutet på 1970-talet. Då hade redan Johan Holdren, senare klimatrådgivare till pres. Obama, krävt att demokratierna måste ersättas av robustare styrformer för att undvika att vi åter ska hamna i en ny liten istid). Men så blev det varmare framtill 1998, varefter temperaturen stagnerat.
  Från 1930-talet har omkring 90 procent av alla mänskliga klimatutsläpp ägt rum enligt Vetenskapsradion. Det här innebär att under de år som nästan alla mänskliga koldioxidutsläpp gjorts, så har temperaturen inte höjts. Var finns klimatförändringarna?
  Det här har inte hindrat personer som Holdren att åter kräva demokratiernas avskaffande. Men nu har hotet om en ny liten istid ersatts av att klimatet skenar. Skilda problem, samma lösning.
  Det som verkligen bekymrar mig är hotet mot demokratin. 4 november 2017 hade SvD följande artikel: https://www.svd.se/demokratin-maste-pausas-for-att-losa-klimatkrisen
  Och efter den artikeln har jag inte hittat någon av de som hotar med klimatet som vill försvara demokratin som styrform. Jag har heller inte sett någon tidning ta demokratin i försvar. Därför frågar jag dig, Mattias Frumerie, är du beredd att kämpa för demokratins bevarande?
  Hälsningar

 14. Ann lh

  # 13 Lasse Forss, toppen.

 15. Ingemar Nordin

  Lasse F #13

  ”frågade om man inte måste strunta i alla klimatbetalningar eftersom Coronan kräver alla resurser som finns”

  Fick du något svar på detta? Frågan är ju aktuell eftersom Fossilfritt Sverige precis fått en massa pengar

  ”Den svenska regeringen är inne på samma linje och har beslutat att förlänga initiativet Fossilfritt Sverige i fyra år, till december 2024 i stället för att som planerat avsluta det vid kommande årsskifte.” enligt DN-artikeln. Så, enligt plan skulle organisationen avslutas vid årsskiftet med Svante Axelsson har ändå, under brinnande coronakris, lyckats lobba till sig ytterligare fyra års finansiering. – Inte dåligt jobbat för en person/organisation utan skrupler.

 16. Daniel Wiklund

  Fossilfritt Sverige, vilket svammel, men ett dyrt sådant. Mycket viktigare vore ett Svante Axelsson fritt Sverige.

 17. #4 Roland Salomomsson
  ”Fynden innebär att den tidigare teorin (OBS teori) om att organiskt material likt kol omvandlats till petroleum – sannolikt är felaktig. ”

  Att det finns små mängder djupgas på 6000-12000 m djup motsäger inte att den gas och olja vi använder kommer från organisk material, som bildats på mark och i hav under de senaste 600 miljoner åren framför allt under Mesozonic (90 -300 miljoner år sedan).

 18. tty

  #4

  ” De ryska superborrhålen hittade ju petroleum under 12000 m djup i bergmassor som aldrig varit nära markytan och som var orörda av tektoniska krafter.
  Fynden innebär att den tidigare teorin (OBS teori) om att organiskt material likt kol omvandlats till petroleum – sannolikt är felaktig. ”

  Att olja uppstått av organiskt material är uppenbart, både genom isotopsammansättningen och förekomsten av typiska biomarkers för olika typer av organismer. Därmed inte sagt att det inte kan finnas en liten andel abiotiska kolväten i vissa fält.

  Man måste skilja på source rocks där olja uppstår och reservoir rocks där den lagrats. Den mesta oljan läcker så småningom upp till ytan och avdunstar, men en liten del ”fastnar” i reservoir rocks. Dessa är oftast, men inte alltid, sedimentära. Det finns flera exempel på prekambriska kristallina reservoir rocks.

  Och att säga att berg på stort djup aldrig varit nära markytan håller inte. I subduktionszoner försvinner gamla havsbottnar, inklusive organiska avlagringar ned i djupet, delvis ända ned i manteln. En del kommer så småningom tillbaka upp till ytan, bl a i vulkaner. Och att berg på 12 km djup skulle vara orörda av tektonik är absurt. Mängder av jordbävningar sker ju mycket djupare än så.

  Till och med diamanter, som knappast kan uppstå grundare än 140 kilometer innehåller ibland kol och kväve som av isotopsammansättningen att döma har biologiskt ursprung. Oftast dock inte, utan de har då uppstått hur kolhaltiga vätskor som ”hör hemma” nere i manteln, så visst finns det abiotiskt kol där nere, som troligen har funnits där sedan Jorden bildades. Men även material som transporterats ned från ytan.

  https://www.researchgate.net/publication/270757599_Diamond_Formation_A_Stable_Isotope_Perspective

 19. Robert Norling

  OT
  I Centerns nära framtid – nästa år – är det fattigpensionärerna som ska bekosta de mer välbeställdas solceller.

  ”Att dagens bidrag i Centerpartiets förslag nu omvandlas till ett inkomstbaserat skatteavdrag liknande dagens rut- och rotavdrag är inget som Rickard Nordin ser som problematiskt.

  – Det är inte så många av dem som installerar solceller eller laddstolpar som inte har tillräckliga inkomster för att kunna dra av. Har man väldigt låga inkomster så kommer man heller inte att kunna installera solceller eller köpa elbil.”

  De fattiga ska bli fattigare.
  En bra slogan som Centern kan ha på valaffischer om två år.

 20. Robert Norling

  Skulle ha hängt med till ovanstående kommentar.
  https://www.nyteknik.se/energi/nytt-skatteavdrag-foreslas-for-solceller-6995504

 21. tty

  #17

  Det finns faktiskt även prekambrisk olja, men det är inte särskilt vanligt. Dels därför att olja nog till sist alltid läcker upp till ytan, och dels därför att de mattor av bakterier och alger som fanns i de prekambriska haven nog sällan bildade bra ”source rocks”.

  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-76884-2_12

  Huvuddelen av alla source rocks uppstår under kortvariga OAE ”Ocean Anoxic Events” när delar eller hela djuphavet är syrefritt och organiskt material kan samlas på bottnen. Normalt äter bottenlevande organismer upp absolut allt organiskt material som sjunker. Under den fotiska (solbelysta) zonen sker ju ingen primärproduktion utan allt liv där är i sista hand helt beroende av ”regnet” av döda organismer från ytan (undantag: organismer som lever i anslutning till heta källor ”smokers” och använder kemikalier därifån som energikälla).

  I nutiden är det egentligen bara i Svarta Havet som det finns stora syrefria områden, så det är dåliga tider för ”source rocks”.

 22. Håkan Bergman

  Robert N. #19

  Man kan kanske spara in lite på äldrevården för att täcka utgiften.

 23. Håkan Bergman

  never let a serious crise go to waste

  Bryssel och Macron försitter aldrig en chans att använda en kris, verklig eller inbillad, till att flytta mera makt till byråkraterna i Bryssel. Och tyvärr verkar regeringen börja vika ner sig igen. Arma Europa, vi rör till det igen.

  https://www.politico.eu/article/franco-german-recovery-deal-meets-resistance/

 24. Lasse Forss

  #15 Ingemar
  Svante Axelsson tyckte att det nu var tid att investera i godsvagnar och annat som minskar utsläppen. Men han överlät ytterligare svar till Frumerie. Men han har inte svarat på mitt senaste mail.

 25. Thorleif

  @23 Håkan Bergman

  Möter EU detta hot som en total ekonomisk nedstängning innebär har de givetvis större problem än en suverän statsbildning med egen valuta som Sverige.

  Nr 1. EU har ingen lagmässig rätt att skapa pengar ur tomma luften vid behov (som suveräna stater)
  Nr 2. Varje land måste i övrigt med på vagnen och bidra vilket inte fungerar pga alla har helt olika förutsättningar och vilja. Tyskland som självklar vinnare av Euron vill givetvis inte finansiera svagare länder.
  Nr 3. Här är nu lösningen som federalisterna väntat på som du också indikerat. Euro-obligationer till slut. Till att börja med 500 Mdr Euro. En valuta, en statsskuld. Därefter väntar transfererings- och beskattningsrätt och fortlöpande gemensam finansiering och vips…..i praktiken en Federation.
  När punkt 3 är avklarade kan man släppa lite på stabiliseringskraven för då har man redan flyttat all lagstiftning till Bryssel och de nationella församlingarna blir som våra kommunstyrelser, dvs beroende av skatteutjämning.

  Det kan gå på 10 år om det vill sig illa!

 26. Thorleif

  @25

  Slarvigt skrev jag ovan att Sverige är en suverän stat. Trots att vi inte har euron så är vi bundna av flera avtal som förhindrar vår finansiella frihet. Dessutom kan en majoritetsstyrd regering införa euron så snart de vill utan att förhandla med Bryssel (mer än praktiska överläggningar inför själva införandet).

 27. Håkan Bergman

  Thorleif #25
  500 mdr € är iofs en struntsumma i sammanhanget, men det är mer som står på spel här. Tyvärr verkar Magdalena Andersson fega ur och skiljde ut sig från sina kollegor i Danmark, Holland och Österrike under senaste Ecofin mötet, man kan undra vad hon har för direktiv från chefen.

  https://www.politico.eu/article/austrians-danes-dutch-oppose-grant-based-recovery-fund/

  I EU-parlamentet visade MP bockfoten som förväntat, fyra sossar fegade ur och avstod, en röstade emot sin egen regering, tydligen kan man i Bryssel representera andra intressen än dem man blivit vald att representera.

  http://www.ericsoniubbhult.se/

  ”S och MP i EU-parlamentet sviker både Sverige och sin egen regering
  2020-05-20

  Europaportalen (Näringslivets och de fackliga organisationernas gemensamma EU-portal) redovisade häromdagen hur EU-parlamentarikerna röstade i fredags när det gällde EU-parlamentets syn på hur EU:s kommande långtidsbudget ska se ut. Europaparlamentet vill se en betydligt större EU-budget än idag och vill även skrota de rabatter som Sverige och tre andra nettobetalande länder har för att motverka en oskäligt hög avgift. Man vill också införa nya EU-skatter .En stor majoritet i EU-parlamentet röstade för detta, vilket skulle höja den svenska EU-avgiften oerhört mycket.

  I riksdagen finns en bred samsyn om att Sverige bör agera kraftfullt mot en sådan höjning. Sedan även Liberalerna svängt i frågan finns en bred enighet mellan samtliga åtta partier att inte acceptera orimliga avgiftshöjningar och regeringen har ett starkt mandat från EU-nämnden att stå upp för denna återhållsamma linje, där vi samarbetar främst med Danmark, Nederländerna och Österrike som alla hotas av samma sak.

  EU: långtidsbudget är en komplicerad fråga där medlemsstaterna, EU-kommissionen, Europeiska rådet (ministerrådet) och EU-parlamentet tillsammans tar beslut i olika steg. EU-.parlamentet har traditionellt alltid velat ha större budget än vad slutresultatet blivit, men att de förespråkar så kraftig höjning av inte minst Sveriges och tre andra länders avgift är oroväckande.

  Än mer anmärkningsvärt är att de tre svenska miljöpartisterna röstade för en kraftig ökning av den svenska avgiften och slopade rabatter, samt införande av nya EU-skatter. Samma sak gjorde en socialdemokrat, medan övriga socialdemokrater avstod. Samtliga övriga svenska EU-parlamentariker röstade däremot nej – M, KD, L, SD, C och V. I vissa fall gick de då också emot sina respektive partigrupper i EU-parlamentet (i vart fall gjorde M och KD detta) för att stå upp för Sveriges intressen. Jag är nöjd och glad över att våra fyra svenska moderater i EU-parlamentet hade ryggrad och stod upp för Sverige och svenska intressen. Mindre smickrande är det att de svenska miljöpartisterna och socialdemokraterna inte stod upp för sitt eget land – eller ens sin egen regering. Det blir ju inte lättare för EU-minister Hans Dahlgren (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) att lyckas förhandla fram en lägre svensk EU-avgift när deras egna partivänner i EU-parlamentet driver motsatt linje (och nej, när socialdemokraten i artikeln säger att man står bakom regeringens linje är det ju tomma ord när man inte orkade gå emot EU-parlamentets rakt motsatta linje. Det är inte att stödja svenska intressen).

  Återigen visar det sig att det spelar roll vilka svenska politiker man röstar in i EU-parlamentet.”

 28. Thorleif

  @27 Håkan Bergman

  Tack för redovisningen av röstnings-processen m.m. Det viktiga ligger oftast i detaljerna. MP röstar för makten ocb inte samvetet. De har verkligen svikit ”tidigare ideal” inom partiet.

  Brexit är väl främsta orsaken till att man inser att EU knappast kan krympa. Att parlamentet är tillskyndare av större budget ligger nog i sakens natur. Alla organisationer strävar mot ökad makt. Särskilt de utan direktstyrning typ företagstyrelser.

  Det handlar inte om beloppet utan om ett genombrott för ett gemensamt ortodox upplåningsförfarande även om det här definieras som en återhämtnings-fond . En signifikant start även om Tyskland fortfarande är motståndare generellt sett. De små framstegens tyranni har stor betydelse för dem med en intransparent eller dold agenda.

  Som du så illustrerande skrev: ”never let a serious crise go to waste”

  Romani Prodi sade kring 1999 typ att ”att det kommer kriser i framtiden då vi kan skapa det väljarna inte är mogna för idag”. Prodi var och är en federalist.

 29. Thorleif

  @28

  Lånet skulle löpa till 2027! Och då återbetalas! Klart att man inte räknar med full återbetalning fast det lär ingen kunna säga idag.

  Alla länder måste vara överens för beslut! Eller hur? Alltså ännu inte klubbat?

 30. Håkan Bergman

  Att ekonomierna i sydeuropa behöver turismen för att återhämta sig bekymrar inte Eneroth och Timmerman. Att ersätta flyget med tåg ner till badstränderna är en logistisk omöjlighet, det räcker inte att Wolodarski tar tåget till Venedig. Resmål som Malta, Cypern, Kreta, Mallis och Kanarieholmarna ska vi inte tala om. Bättre om vi åker ner och bränner kulorna på plats än att vi ger bidrag som till hälften försvinner i byråkrati och korruption i Bryssel.
  https://www.politico.eu/article/sweden-break-out-of-northern-isolation-trains-coronavirus/

 31. Håkan Bergman

  Tillägg #30
  ”Travel by boat to the U.K. was also common, despite a crossing time of around 26 hours between Gothenburg and Newcastle.”

  När UK lämnar Imperiet kan vi få tillbaka taxfree på Nordsjön, finns inget som kan boosta resande som taxfree, skattevinsten har inte blivit mindre precis under Imperiet. Ah ljuva sjuttiotal när man kunde festa runt på Nordsjön på väg till London, och Eneroth behöver inte göra nåt för att boosta det.