Kanariefågeln i norr

isutbredning 1971 o 2013

Bilden ovan visar den arktiska isens utbredning i år i gult och grönt, jämfört med istäckningen 1971 i gult och rött. Det framgår dock inte exakt vilket datum kartan med isen från 1971 gjorts. Men att det handlar om sommaren är ju ganska uppenbart.

Vi får allt som oftast höra att den minskande isen i Arktis är ett tydligt tecken på att människan orsakar den globala uppvärmningen. Ja, det framhävs t.o.m. av en del entusiastiska polarforskare (och media hoppar lika entusiastiskt på) att isen i Arktis är som kanariefågeln i gruvorna. Fågelns uppgift var att varna för syrebrist i gruvorna så att gruvarbetarna kunde ta sig upp i tid.

Men hur bra är egentligen det arktiska istäcket på att varna för en global uppvärmning? Varför är t.ex. inte den Antarktiska havsisen lika bra (den växer ju som bekant)?

Lite betänksam blir man ju också när man ser följande diagram från en IPCC-rapport från 1990:

isutbredning 1974-1990

Numera visar polarforskarna istället gärna den här grafen:

isutbredning 1979-2012

Som synes så har man i den nedre grafen skippat de tidigare uppskattningarna och istället satt startpunkten då isutbredningen var som störst i slutet på 70-talet och får på så sätt fram en avtagande trend på -2,2% per årtionde.

Men ser man till den Arktiska isens variationer över längre tid så är det synnerligen tveksamt om den duger som kanariefågel för den globala uppvärmningen. Troligtvis betyder havsströmmar och stormar betydligt mer för isens utbredning än människans blygsamma bidrag till den globala uppvärmningen i slutet av 1900-talet.

Bilder, länkar och mer info om istäckets historia finns på Real Science.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. HenrikM

  Det finns tecken på att sommarisutbredningen i norr kommer i år bli ovanligt stor. Jag undrar hur alarmisterna kommer hantera detta? Som jag ser det finns det nu två argument kvar för alarmisterna, dels att värmen kan ha gömt sig i djuphaven och dels ”titta på isläget i norr”. Om vi nu skulle få en ovanligt stor sommarisutbredning i år, är det tuvan som kommer stjälpa lasset? Någon gång måste väl den vanliga media-reportern ställa sig frågan om dessa alarm är rimliga!

 2. pekke

  Har själv funderat över varför diagrammet fr.o.m. 70-talet visar så lite is under en av de kallare perioderna under 1900-talet.
  Jämför man med samma diagram över Antarktis så verkar det vara motsatt förhållande på de 2 polerna, zick-zack-teorin ?, men vad styr dessa motsatta förhållande ?
  http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_chapter_07.pdf
  sidan 224/ pdf-sida 30

 3. Slabadang

  Sytematiken är ju redan avslöjad och ledd till bevis!
   
  Kan någon ge ett enda exempel på någon klimatdata eller annat som inte försetts med anabola steroider för att bekräfta klimathotet.
   
  Det är förbaskat tråkigt att se hur hela vår samhällsapprat degenererat till att styras av politisering där all grundläggande respekt för fakta relevans uppriktighet. integritet självständighet och personligt ansvar för detta är rederat och man gör allt oftare karriär på att ägna sig åt motsatsen. Här klumpar jag med rätta ihop alla som lever av skatter eller vill leva på skatter , myndigheter vetenskap politiker byråkrater NGOer i en samverkande antidemokratiskt medveten vilseledande kampanj för att utnyttja och vilseleda allmänheten. Den största propellern för denna utvecklingen är journalisterna. Tävlingen blir om vem som ljuger bäst? Hur många kan vi få att hjälpa till eller åtminstone hålla truten ? Vad kostar det ? Hur ska vi angripa dem som avslöjar oss? vilka allianser kan vi skapa? Hur ser vi till att skenmanövrarna inte upptäcks och att den underliggande agendan inte blir synlig?
   
  Vad händer med civilisationen när den byggs på lögner oärlighet  och alla med makt och ansvar kan köpas med de skatter folket jobbar ihop för att användas emot deras intressen och bästa?
   
  En av de bästa och mest välfomulerade EU kritikerna i England är denna Daniel Hannan som sitter i EU-parlamentetför de konservativa. Vad tydligt har blivit är att det är ”konservativa” krafter som värnar de demokratiska grundprinciperna idag. Utifrån det perspektivet är jag att betrakta som djävligt ”högerextrem” !
   
  http://www.youtube.com/watch?v=doD9Gna-Th4

 4. BjörnT

  Satellitmätningarna startade 1979. Kan ju vara en förklaring till att man numera mest ser data från och med 1979.  Just saying.

 5. LBt

  Hur det blir i år återstår att se men visst förefaller utbredningen bli större än förra året, något trendbrott blir det emellertid knappast bara ett mellanår.
   
  Blickar man bakåt kan man konstatera att i norr har sommarisens utbredning halverats på 6 år. Nu är det knappast utbredningen som är intressant, vare sig i norr eller söder, utan isvolymen. Den tycks ha mer än halverats i norr de senaste 5 åren. Hur det är med isvolymen i Antarktis vet vi väl just inte men det är ju inte omöjligt att den minskat trots att utbredningen ökat.
   
  Att Arktis är särskilt intressant beror väl främst på att det är här övergången till en ny istid sker, just nu är vi uppenbart på väg åt andra hållet.

 6. BjörnT

  Rekommenderar denna länk om vill hålla sig ajour med isläget i Arktis (om man nu inte tror på den Stora Konspirationen, då hjälper inga fakta i världen).

 7. Ingemar Nordin

  Björn T #4,

  Att satellitmätningarna av isen började 1979 är en skröna. De började redan 1972:

  Useful satellite data concerning sea ice began in December 1972 with the Electrically Scanning Microwave Radiometer (ESMR) instrument.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement_of_sea_ice

 8. Thomas P

  Ingemar #7 Kan vara värt att citera ett lite längre stycke: ”Useful satellite data concerning sea ice began in December 1972 with the Electrically Scanning Microwave Radiometer (ESMR) instrument. However, this was not directly comparable with the later SSMR/SSMI, and so the practical record begins in late 1978 with the launch of NASA’s Scanning Multichannel Microwave Radiometer (SMMR) satellite.”

 9. Ingemar Nordin

  Thomas P #8,

  Tydligen ansåg IPCC att mätningarna från 1972 (och andra uppskattningar) var tillräckligt användbara för att de skulle publicera dem i sin rapport. Men visst, IPCC KAN ju ha fel, även om du inte tycks tro det …

 10. Thomas P

  Ingemar #9 Ironi. Ett sådant användbart vapen när man vill hänvisa till en källa man i normala fall hävdar vara helt värdelös…
   
  Om du nu skall hänvisa till IPCC:s första rapport, borde du då inte dessutom nämna att enligt denna var isen runt Antarktis betydligt mer utbredd under 70-talet eftersom du talar om att Antarktiska isen växer? Fast det diagrammet kanske inte var lika lockande att dra fram.
   
  Och visst kan IPCC ha fel. Framförallt granskades inte första rapporten alls på samma sätt som senare. Ta t ex det där famösa handritade diagrammet utan källhänvisningar över historiskt klimat som efter vad man kunnat utröna är skiss av ett gammalt diagram från Lamb baserat på en väderstation i England. Den relevanta fråga är inte om IPCC kan ha fel utan vem man kan lita på skulle ha mer rätt.

 11. Perfekt

  Haha!
  nu kommer isen tillbaka och biter agwtomtarna i baken. Den senaste tiden har isen inte smält alls.

 12. HenrikM

  Jag antar att vi fick svaret från LBt. Istället för att inse bedrägeriet så hittar man på någon ny definition som man fortfarande kan skrämmas med, istället för isutbredning så är det isvolym som det blir att man mäter mot. Sen kommer man hävda att det är mellanår. Vänta bara…. 
   
  Tänk om det blir rekordutbredning (sen satelitmätningarnas början)? Kan man då fortfarande köra med samma argument? Finns det något som kan rubba dessa människor från sina cirklar?

 13. Håkan Bergman

  Ändringen av albedot var det väl som skulle leda till katastrofen. Istjockleken har väl ingen inverkan på albedot?

 14. Stickan no1

  Apropå albedo och AGW:
  Satt i solstolen idag på eftm och såg ett jetplan på hög höjd som fick en  rejäl kondensationsstrimma efter sig i. Blev lite nyfiken då jag tyckt att man nu för tiden inte lika ofta ser kraftiga kondensstrimmor som för ett eller två årtionden sedan. Kollade  på http://www.flightradar24.com för att se vilket plan det var och på vilken höjd.
  Döm om min förvåning att det var tre plan som passerade, men bara en med kondensstrimma. Det med kondensstrimma passerade på 33.000 ft, och var lite äldre, de två andra gick på 34.000 respektive 35.000 ft och var nyare och större kärror.
  För att citera transportstyrelsen:
  ”Kondensstrimmor har samma klimatpåverkande effekt som tunna höga moln och kan bidra till uppvärmningen av jorden.”
  http://www.transportstyrelsen.se/Luftfart/Miljo-och-halsa/Klimat/Flygets-klimatpaverkan/Flygets-utslapp/
  Att kondensstrimmor påverkar klimatet finns det flera forskningsrapportet som hävdar. Det är bara att googla.
  Men det jag tyckte mig notera var att det verkade som att de nyare flygplanen med modernare motorer som drar mindre energi och därmed producerar mindre vattenånga per km, dels flyger högre och därmed ger mer sällan upphov till kondensationsstrimmor än äldre flygplan.
  Orsaken till kondensationsstrimmor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensationsstrimma
  Är det någon annan som funderat i liknande banor? Finns det någon forskningsrapport om hur olika flygplanstyper har olika kapacitet att orsaka kondensstrimmor?
   
   

 15. Ingemar Nordin

  Thomas P #10,

  På 1990-talet var IPCC den stora auktoriteten som man enligt din filosofi inte fick ifrågasätta. Idag är det 2007 års rapport (och nästa år AR5). Ditt auktoritetsargument är lika dumt idag som det var då.

  Nu var frågan på denna tråd huruvida polarisen fungerar som en kanariefågel. Tror du på det? Eller är det bara en marknadsföringsploj från polarforskarna? Själv tror jag att havsströmmar och stormar har ett betydligt större inflytande på polarisen än vad den globala temperaturen har.

 16. Thomas P

  Ingemar #15 Jag undrar fortfarande vad du har för magisk metod som är bättre än att lita på expertisen i ett ämne. Experter har inte alltid rätt, men de tenderar ha mer rätt än oss övriga. Ditt försök att bortse från det är lika dumt idag som det varit tidigare.

 17. Ingemar Nordin

  Thomas P #16,

  ”Expertisen” säger att isen i Arktis fungerar som en varningsklicka för AGW. Vad säger du om denna teori, sett utifrån historiska data? Har du någon egen åsikt, eller förlitar du dig alltid på vad ”expertisen” säger i varje stund.

  Du borde skaffa dig ett historiskt perspektiv på vetenskapen. Då skulle du inse att det är din förbaskade skyldighet att tänka själv, oavsett vad polarforskarna säger.

 18. Peter F

  Experter,,,gäsp. Mark Twain defined an expert as ”an ordinary fellow from another town”.[12] Will Rogers described an expert as ”A man fifty miles from home with a briefcase.” Danish scientist and Nobel laureate Niels Bohr defined an expert as ”A person that has made every possible mistake within his or her field.”

 19. Undrande

  Thomas P 2013/08/04 kl. 20:05
   
  En bekännelse från TP att han inte tänker själv!
  Lite fundersam hur TP förklarar ”säldöden” ”skogsdöden” och försurningen?
  Men Thomas, Du har alla möjligheter att själv återkomma med din uppfattning!

 20. ThomasJ

  Test

 21. ThomasP ..det har litats på ”experter” förr….psykiatrisk expertis kastade deprimerade i isvatten och satte kvinnor i hysteriepress för att hålla stilla den oroliga livmodern, eugenetikens expertis hade många drastiska men nödvändiga projekt på gång…som vi tack och lov inte fullföljde…den pedagogiska expertisen för några decennier sen försökte bokstavligen banka vett i ungarna….det är i sådana sammanhang där vetenskapen har en politisk tillämpning vi inte får ha en hord ThomasP figurer i förarstolen…det har vi haft förr.

 22. Peter Stilbs

  Stickan no12013/08/04 kl. 19:28
  Re kondensstrimmor och annat så har det  väl med att göra hur stort relativt partialtryck vattenånga har i avgaserna. Det beror säkert på motortyp etc. 
  Liknande egendomligheter kan man observera med ex hundars andedräkt relativt människors.
  En underhållande populärt hållen diskussion om just detta och liknande saker finns i denna bok
  http://store.doverpublications.com/0486417387.html

  Clouds in a Glass of Beer: Simple Experiments in Atmospheric Physics”
   

 23. Thomas P

  Ingemar #17 ”tänka själv” är väl bra, men det krävs kunskap också. Stora mängder bakgrundskunskap som vi vanliga dödliga inte har. Kan du t ex komma med någon kvalificerad utläggning om hur jämförbara de där olika satelliternas data var eller varför IPCC valde att ändra sig om de skulle tas med eller inte? Eller sträcker sig inte din ”expertis” längre än att du kunde selektivt citera en mening från Wikipedia?
   
  Ser vi på forum som dessa vimlar det av folk som ”tänker själva” vare sig det handlar om att hävda att växthuseffekten inte finns, att klimatet helt styrs av solen, eller rentav planetrörelserna, att våra koldioxidutsläpp försvinner i haven och det bara är en slump att halten stiger just nu osv. Det vimlar av tankar som saknar varje kontakt med verkligheten för att folk ägnar sig mer åt gammelgrekisk filosofi där de sitter på sin kammare och tänker hur verkligheten borde se ut än åt verklig vetenskap.
   
  Den dramatiska minskningen av ismängd i Arktis och snömängd på hela norra halvklotet är en varningsklocka. Sen kan man som du ”tro” att det bara handlar om naturliga havsströmmar och stormar, men vad grundar du det på mer än önsketänkande? Visst, det förekommer falsklarm från varningsklockor emellanåt, men det är ingen ursäkt för att ignorera dem.

 24. Thomas P

  Hans #21 Det är alltid kul att plocka fram exempel där experterna har haft fel, men hur många gånger är det inte precis tvärtom? För det mesta är det amatörerna som kommer med felaktiga invändningar mot experter som har alldeles rätt. Hur skall du avgöra exakt vid vilka tillfällen experterna har fel just nu snarare än att komma dragandes med 100 år gamla exempel där saken är avgjord?

 25. LBt

  En sak är uppenbar, isbortfallet i norr sammanfaller med den sk plattån i global uppvärmning. Tillfällighet? Visst kan det vara så men det kan också finnas ett samband, vi talar om värmemängder av samma storleksordning.
   
  Jag tror på Lennart B:s synpunkter om att merparten av isen smält underifrån dvs av havsströmmar. Avsmältningen har helt enkelt skett för snabbt för att någon annan förklaring skall duga. Havsströmmarna har väl dessutom varit onormalt varma.
   
  Men som Judith Curry säger det är mycket som saknas i vår kunskap, man skall vara försiktig med bestämda uttalanden och inte ens en katastrofal AlGoreisk utveckling kan uteslutas. Att hushålla med vår fossila förbränning verkar rimligt så länge man inte skadar utveckling och tillväxt.

 26. Stickan no1

  Peter S # 22
  Tack för tipset men jag tänkte inte riktigt på det sättet.
  ”Nature surprise: Aircraft contrails “may be causing more climate warming today than all the carbon dioxide emitted by aircraft since the start of aviation.”
  ”A new study finds that all those aircraft condensation trails you see across the sky may, on any given day, be warming the planet more than all the CO2 emitted by all the planes since the Wright Brothers’ first flew over a century ago”
  Från : http://thinkprogress.org/climate/2011/03/30/207790/nature-aircraft-contrails-climate-warming-carbon-dioxide/
  som refererar till en artikel i Nature: http://www.nature.com/nclimate/journal/v1/n1/full/nclimate1068.html#/
  Om nu vi har haft några årtionden med en kraftig ökning av flyg med mycket kondensstrimmor och om nu utvecklingen leder till flyg som genererar mindre mängd kondensstrimmor kanske det får en mätbar påverkan?
  Det kanske är ett argument för att stoppa CO2 skatt på flygbränsle?

 27. Ingemar Nordin

  Thomas #23,

  Jag ser inte vad ”önsketänkande” skulle ha med saken att göra. Du tror på hypotesen att isen i norr smälter pga AGW. Jag ser på alla de fakta som tycks tala emot detta: Det faktum att den globala uppvärmningen stannat av i sexton år men isen var rekordlåg  2007 och 2012, att (om vi nu får tro tidigare data än 1979) isutbredningen inte tycktes korrellerad med den globala temperaturen över längre perioder, att isen kring Antarktis heller inte verkar påverkas av den globala temperaturen …

  Dessutom har jag aldrig förstått poängen med att titta på Arktisisen när vi kan mäta temperaturen direkt. Är det för att den dramatiska effekten är så mycket större om man tittar på isutbredningen i norr?

 28. Gunbo

  Ingemar Nordin #27,
  ”Det faktum att den globala uppvärmningen stannat av i sexton år men isen var rekordlåg  2007 och 2012,”
   
  Exakt den här meningen skrev du för ett tag sedan och jag svarade ungefär:
  ”Om temperaturen stannar på en hög nivå behövs det väl ingen ytterligare höjning av temperaturen för att isen ska fortsätta smälta?”

 29. Ingemar Säfbom

  Thomas P
  Jag undrar var du står i klimatfrågan. Tror du på det som IPPC förutspår eller blir det betydligt värre?
  Är det enligt din mening co2 som är huvudorsaken till den ev ökningen av orkaner,stormar nedebörd,issmältning,hasvnivåhöjning,mm som massmedia och politiker verkar vara överens om.
  Tror du att katastrofen är ett faktum efter 2100 , (Rockström säger om 5-10 år) ,om vi inte kan ändra co2 kurvan?
  Vad är realistiskt att ersätta fosila bränslen med?
   
  Du kommenterar väldigt mycket på den här bloggen och är insatt i klimatfrågan,
  men försöker du lika ivrigt påverka politiker och andra beslutsfattare?
  Om nu forskare,politiker och majoriteten av jordens medborgare till 97% är övertygade om AGW ,och jordens undergång som väntar runt hörnet ,varför tillåter man fortfarande att fordon som körs på fosila bränslen framställs och säljs?
  Vi övriga 3% kan väl knappast ha sån makt att vi kan påverka att ett förbud införs.
  Kan det vara så att politiker och forskare inte är så säkra som det verkar, och därför händer väldigt lite.
  Man skräms dagligen med alla katastrofer som väntar, men ingenting görs som påverkar co2 halten i atmosfären det minsta.
  Thomas, har du aldrig tvivlat det minsta på att co2 är orsaken , finns det enligt dig ingen alternativ förklaring till den lilla tempökningen?

 30. Thomas P

  Ingemar #27 AGW handlar om en energiobalans pga ökad växthuseffekt. Om nu, som många hävdar, värmen det senaste decenniet i huvudsak värmt upp haven snarare än luften stämmer det väl överens med ett Arktis som smälter underifrån. Det är inte så enkelt som att AGW förväntas ge effekten att temperaturen stiger jämt och fint över hela jorden.
   
  Isen på Antarktis minskar enligt tillgängliga data. Runt Antarktis ökar isen något, troligen pga skiftande vindmönster orsakade av AGW och ozonhål.

 31. HenrikM

  ThomasP #30
  Om det visar att de närmaste åren att i Arktiskt så återkommer isen och i Antartiskt så försvinner isen, innebär det att AGW är motbevisad? Under vilka premisser gäller påstående i den sista mening?

 32. Ingemar Nordin

  Thomas P #30,

  Om vi talar om en långsam uppvärmning av haven så kan det säkert stämma att detta påverkar isutbredningen på sikt. Vi har haft en långsam uppvärmning alltsedan den lilla istiden. Men det har ju inte mycket med just AGW att göra.

  När kanariefågeln sjöng 2007 så påstods det att detta skulle bero på den av människor orsakade uppvärmningen. Sedan kom NASAS rapport där man kunde visa att den berodde på vindar och havsströmmar

  http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/quikscat-20071001.html

  Liknande förklaringar gjordes i efterhand av minimat 2012.

  Att ökningen av isen runt Antarktis skulle bero på AGW är bara önsketänkande från din sida.

  Så, poängen kvarstår: Isutbredningen i Arktis är en usel alarmklocka för hur människan påverkar klimatet. Den säger oss inget om det.

 33. Thomas P

  Ingemar Säfblom #29 IPCC är ett kommittéarbete och som sådant är det rätt konservativt men en rimlig medeluppskattning. Det kan bli bättre men det kan också bli betydligt värre. Klimatvetenskapen är knappast exakt, allt vi vet är storleksordningen på AGW.
   
  ”Är det enligt din mening co2 som är huvudorsaken till den ev ökningen av orkaner,stormar nedebörd,issmältning,hasvnivåhöjning,mm som massmedia och politiker verkar vara överens om.”
   
  Havsnivåhöjning och issmältning i alla fall, resten är lite mer osäkert.
   
  ”Vad är realistiskt att ersätta fosila bränslen med?”
  Sol, vind, kärnkraft, biobränslen, energibesparingar etc. Det finns ingen ”magisk kula” utan vi får satsa på en massa små dellösningar.
   
  ”,varför tillåter man fortfarande att fordon som körs på fosila bränslen framställs och säljs?”
   
  För att det är obekvämt att göra något mer drastiskt åt utsläppen. Varför tror du folk fortsätter röka, äta ohälsosamt och undvika motion trots att vi vet hur farligt det är? Siffran 97% hänförs f.ö. till forskare, inte till folk i gemen.
   
  ”Kan det vara så att politiker och forskare inte är så säkra som det verkar, och därför händer väldigt lite.”
  Forskare har inte mycket makt, och politiker kan nog vara säkra, men om du tittar t ex i USA (som ju har lite större utsläpp än Sverige) så finns det många som är tvärsäkra på att AGW inte är ett problem. Gud lovade ju att inte dränka världen igen.
   
  ”Man skräms dagligen med alla katastrofer som väntar, men ingenting görs som påverkar co2 halten i atmosfären det minsta.”
   
  Åja, lite har man allt gjort, med satsningar på alternativa bränslen, standarder för energiförbrukning hos vitvaror, bilar och hus osv.
   
  ”Thomas, har du aldrig tvivlat det minsta på att co2 är orsaken , finns det enligt dig ingen alternativ förklaring till den lilla tempökningen?”
   
  Fysiken bakom varför CO2 bör orsaka uppvärmning är känd sedan över hundra år.

 34. LBt

  Betyder isavsmältningen i Arktis något? Nja, det sammanfaller med den sk plattån och ett samband kan inte uteslutas. Att den har med global uppvärmning att göra är väl närmast en självklarhet. Is smälter som bekant när det blir varmare.
   
  Att den är ett bekymmer för AGW-förnekarna är väl också en självklarhet.

 35. Det finns ju faktiskt mätningar av molntäcket över Arktis. I mitten av 90-talet minskade de låga molnen. Vilket var ungefär samtidigt som sommaristäcket började att minska. Med färre låga moln, når mer solstrålning istäcket, så att mer is smälter. Det gäller naturligtvis bara under sommarhalvåret, eftersom det knappt är någon solstrålning alls i Arktis under vinterhalvåret.
  Det som händer i Arktis kan förmodligen förklaras helt och hållet med förändringar i molnighet. En ökande mängd växthusgaser i atmosfären kan i alla fall inte förklara förändringarna. Klimatmodellerna försöker ju med det tricket, och misslyckas totalt. Sommaristäcket har minskat snabbare i verkligheten än i modellerna. De kan inte misslyckas för att de underskattar växthusgasernas påverkan, för då hade den globala uppvärmningen inte tagit en paus utan accelererat. Alltså misslyckas de för att de inte har med alla de naturliga faktorer som påverkar klimatet. Dessutom misslyckas de för att de överskattar växthusgasernas klimatpåverkan.

 36. BjörnT

  Per fekt skrev i #10  ” Den senaste tiden har isen inte smält alls.” tillsammans med lite barnsliga exklamationer om tomtar och dylikt som inte förtjänar att upprepas. Jag antar att du avser isen i Arktis men på vilka data, vilken källa, grundar sig detta uttalande? Och under vilken tidsrymd?

 37. Lennart Bengtsson

  35 lars Kamel
   
  Hej
   
  Kan Du sända mig uppgifter om det Arktiska molntäcket som Du refererade till. Jag känner inte till detta
   
  LennartB

 38. tty

  HenrikM #12
  ”Tänk om det blir rekordutbredning (sen satelitmätningarnas början)? Kan man då fortfarande köra med samma argument? Finns det något som kan rubba dessa människor från sina cirklar?”
  I Antarktis var det rekord sedan satrellitmätningarnas början (eller i varje fall sedan 1979) i fjol. Hörde du ens talas om det? 
  Stickan No 1 #14
  Kondensationsstrimmor uppstår bara inom ett smalt höjdband så det är inte alls märkligt att ett plan på FL 330 lämnar strimmor men inte plan på FL 340 och 350.
  Apropå hur långt tillbaka det finns satellitmätningar av havsis så finns det faktiskt användbara data redan från Nimbus-satelliterna från mitten av 1960-talet. Det har funnits ett projekt i USA att konvertera dessa äldre data så att de blir jämförbara med senare mätningar, men jag har inte hört något om det på ett par år. Vatten och is har helt olika IR-spekta så i princip alla vädersatelliter mäter isomfattningen antingen de vill eller inte.
  Dessutom finns ett stort fotomaterial från Coronaprojektets spaningssatelliter från 1960-72 som nu är avhemligade och fritt tillgängliga på nätet. I synnerhet bilderna från KH-5 Mapping Camera täcker stora delar av norra ishavet norr om Sibirien. Dessa bilder täcker visserligan bara delar av Ishavet, är väderberoende och omfattar främst sommarhalvåret. De är ändå intressanta. Så visar t ex den absolut första satellitbild som togs, i början av augusti 1960, att vattnen runt Mys Shmidta i Chukotka då var helt isfria, vilket de inte är idag.
  Sammantaget skulle det nog gå att få fram ganska exakta uppgifter om isutbredningen, åtminstone från 1960-talet framåt, om man var villig att lägga resurser på det. Tyvärr är det nog osannolikt att det kommer att ske. Risken att få ”fel” resultat är alltför uppenbar. 

 39. tty

  ThomasP #30
  Det är i djuphavet värmen gömmer sig vet du väl. Ytvattnet har inte blivit varmare (men det beror kanske på att uppvärningen där där används för att smälta isen i Arktis och det nedkylda vattnet sedan telekonnekteras ut jämt över hela oceanen)

 40. tty

  BjörnT #36
  Flera olika mätserier har visat konstant eller stigande isyta de senaste veckorna. Detta är inget ovanligt, det brukar komma en ”puckel” i augusti, troligen beroende på att smältvattenpölarna ovanpå isen då antingen försvunnit eller täcks av nyis. Vad som är intressant är att ”puckeln” kommit ca 2 veckor tidigare än vanligt, vilket tyder på att avsmältningen i centrala Aektis slutade ovanligt tidigt i år.
  Om du kan förmå dig att besöka WUWT finns där en bra sida om havsis som återger de flesta tillgängliga dataseten. 

 41. tty

  LBt #34
   ”Att den har med global uppvärmning att göra är väl närmast en självklarhet. Is smälter som bekant när det blir varmare.”
  Utom i Antarktia tydligen. Skämt åsido så är det inte ovanligt att klimatet i Arktis och Antarktis går i motsatta riktningar. Det kallas för ”the Bipolar Seesaw” och ingen vet varför det sker. Den vanligaste förklaringen är att det nog har något med havsströmmar att göra, vilket verkar rimligt men inte är särskilt upplysande.
  Notera att ökningen i Antarktis skett under det senaste årtiondet, samtidigt som isen minskat i Arktis. Det var relatrivt litet havsis i Antarktis på 80- och 90-talet.
  Åren med mest havsis i Antarktis sedan 1979 är 2012, 2007, 2010 och 2000 i nämnd oredning.

 42. BjörnT

  tty #40.Föreslår att du tittar på klimatskammens egen graf länk till höger som visar isutbredningen i Arktis och bläddrar bakåt dag för dag…….  det orkar du väl?  Rapportera sedan vilka dagar du sett istillväxt på.

 43. LBt

  Lars K #35,
  mycket intressant uppgift, har du någon länk?
  tty #41,
  jag vill minnas att Ingemar N en gång krävde att man hade synpunkter på den växande isutbredningen i Antarktis om man ville påtala att den minskande i Arktis. Sötvattensavrinning från smältande landisar tyckte jag var ett bra förslag. Men ditt förslag att de av någon anledning tycks följas åt har nog bättre grund.

 44. ThomasP…att ”experterna” har fel är inget problem…..finns det transparens,öppen debatt och och journalistik så löser det sig..finns det bara en hop ThomasP:are så lyds det villigt oavsett hur ”expertisen” ser ut. Politik är inte vetenskap.Lätt ThomasP…lätt som tusan egentligen.

 45. Håkan Sjögren

  LBt # 43 : Jag minns fortfarande de kalla krigsvintrarna på 40-talet med temperaturer under minus 40 grader. Däremot minns jag inte hur smältvattnet forsade när temperaturen ökade till minus 35 grader. Jag betvivlar att avsmältningen på Antarktis ökat mycket vid deras värmerekord på minus 18 grader under deras högsommar nyligen. Mvh, Håkan.

 46. Ingemar Nordin

  tty #38,

  Tack för upplysningen om satellitmätningar från 60-talet. Vi bör ju heller inte glömma att man ännu längre tillbaka i tiden gjorde flygning över polarområdena för att kolla utbredningen.

  Det finns en del intressanta uppgifter om isutbredningen långt ned på sidan om ”Sea Ice” på Humlums http://climate4you.com/ , bl.a. en rekonstruktion för hela 1900-talet. Där mäter man upp en svagt vikande trend på 0,5 +- 0,7% per decennium. Men variationerna är väldigt stora. Det står under diagrammet:

  Based on these observational data, Polyakov et al. (2003) concluded that the “examination of records of fast ice thickness and ice extent from four Arctic marginal seas (Kara, Laptev, East Siberian, and Chukchi) indicates that long-term trends are small and generally statistically insignificant, while trends for shorter records are not indicative of the long-term tendencies due to strong low-frequency variability in these time series, which places a strong limitation on our ability to resolve long-term trends”. “Correlation analysis shows that dynamical forcing (wind or surface currents) is at least of the same order of importance as thermodynamical forcing for the ice extent variability in the Laptev, East Siberian, and Chukchi Seas ”

 47. Stickan no1

  tty #38
  Givetvis är det inte konstigt att flygplan lämnar olika mycket kondensationsstrimmor på olika höjder.
  Det jag letade information om är om utvecklingen av flyget med eventuell förändring i marschhöjd och förändring av motorernas bränsleförbrukning=H2O utsläpp, kan påverka totala mängden kondensationsstrimmor och därmed påverka molnigheten i alla fall lokalt och temporärt. Eller om det redan skett.
   

 48. På allmän (nåja) begäran: Molnmätningarna från ISCCP finns tillgängliga via Climate Explorer (http://climexp.knmi.nl/select.cgi?id=someone@somewhere&field=loclouds). Till skillnad mot efterföljaren Fresco, mättes molnen på tre olika höjder. En lämplig definition på Arktis tycker jag vara alla longituder från latitud 67 till 90.

 49. Stickan 47
  Sådana mätningar skedde efter 11:e nov och det flygstopp som rådde i USA då.
  Men jag minns inte riktigt resultatet – kanske någon annan har mer information?

 50. tty

  BjörnT #42
  Lägg märke till att jag sade isyta (ice area) inte isutsträckning (ice extent). Tydligen vet du inte skillnaden, något du inte är ensam om. Ice area är den totala ytan täckt av is. Ice extent är den area där iskoncentrationen är högre än något visst gränsvärde (10, 15 eller 30 % brukar figurera). Ice extent är förstås alltid betydligt större, men ice area är den variabel som oftast används. Sommartid kan den dock vara grovt missvisande eftersom satelliterna inte ser skillnad på öppet vatten och smältpölar ovanpå isen. Det är ice area som oftast brukar öka ett tag i augusti när smältpölarna försvinner, medan ice extent fortsätter att minska, eftersom avsmältningen  fortsätter i utkanten av isområdet, vilket du lätt kunde ha noterat om du följt mitt råd och tagit en titt på WUWT:s havsissida, men jag förmodar att det blev dig alltför motbjudande.  

 51. Stickan no1

  #49 Lars Cornell
  Det var 1.8 grader C
  ”Travis observed a 1.8 °C (3.24 °F) departure from the two adjacent three-day periods to the 11th–14th”
  Från http://en.wikipedia.org/wiki/Contrail
  Men det jag söker är hur förändringar i flyget, flyghöjder, motorer, beteenden kan ha för effekt på dessa effekter över längre tid. Speciellt intressant eftersom numera många av de resterande mätstationerna i de olika temperaturserierna är just flygplatser.

 52. BjörnT #36
   
  Jag avsåg den här sidan som jag brukar följa:
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/arctic.sea.ice.interactive.html
   
  Den hockeyklubba du serdär är faktiskt unprecedented sedan 1979.
  Bladet börjar nu bli så långt att det är svårt att bortförklara.

 53. tty

  LBt #43
  ”Sötvattensavrinning från smältande landisar tyckte jag var ett bra förslag.”
  Jag förstår att du aldrig varit i Antarktis. Landisen där smälter inte, den kalvar i havet. Den blygsamma avsmältning som sker från inlandsisens ovansida sker nästan helt som sublimation direkt till vattenånga. Det finns mycket litet sötvatten i Antarktis överhuvud taget och i själva verket är Antarktis inland troligen den enda del av Världen där vatten i vätskeform aldrig förekommer. Det finns några få småsjöar, men de är ettersalta och i regel istäckta året runt (fast isen blir ibland landlös på sommaren). I Dry Valleys i Transantarktiska bergen finns 14 miljoner år gammal vulkanaska som fortfarandä är helt ovittrad och ytterligare något äldre frystorkade fossil av de sista organismer som levde där och som fortfarande är helt intakta, båda bevis på att vatten och tgemperaturer över noll grader inte förekommit sedan miocen.

 54. tty

  Stickan No1 #51
   ”Men det jag söker är hur förändringar i flyget, flyghöjder, motorer, beteenden kan ha för effekt på dessa effekter över längre tid.”
  Flyghöjden har nog varit ungefär densamma alltsedan jetplanen togs i bruk. Jetmotorer får i princip bättre bränsleekonomi ju högre man flyger, men man brukar säga att optimal höjd är vid tropopausen, konventionellt satt till 11 000 meter (36 000 fot, FL 360). Där är luften som kallast (oftast ca -55 grader). Högre upp, i stratosfären börjar temperaturen stiga igen vilket minskar vinsten i verkningsgrad.
  Över mycket långa segment (t ex direkt över Stilla Havet) brukar man dock flyga en cruise-climb profil, d v s man flyger med distansekonomisk fart på tjänstetopphöjd och stiger därmed långsamt allteftersom planet blir lättare. Den högsta höjd jag kan minnas att jag varit med om är 45 000 fot (13 700 m) i en Boeing 747-400.
  Högre än så är det nog bara affärsjetflygplan som flyger. De brukar vara certifierade till 51 000 – 53 000 fot (15 500-16 100 m). Detta eftersom kontrollerat luftrum slutar på FL 500 (15 240 m). Ovanför den höjden kan man alltså flyga fritt utan att behöva följa flygleder och liknande.
  Hur stor vinsten med ökad flyghöjd är framgår av US Navys rekommendation vid bränslebrist, nämligen att stiga halva sträckan och sedan gå i plané resten av vägen. Även om man aldsrig hinner upp till normal flyghöjd är det den profil som ger bästa räckvidden.
  Verkningsgraden hos jet- (fläkt-) och turbopropmotorer har förbättrats dramatiskt de senaste årtiondena, vilket är huvudskälet till att äldre passagerarflygplan skrotas (ett rätt underhållet flygplan är näst intill ”odödligt”). Samtidigt har dock flygplan och motorer blivit mycket större, så utsläppen av H2O och CO2 per flygplankilometer har knappast minskat (men däremot per passagerarkilometer!). Däremot har mängden sotpartiklar minskat rejält, men jag tror inte det påverkar kondensationsstrimmorna – det finns alltid gott om kondensationskärnor.

 55. Stickan no1

  tty:
  mängden H20 per m3 luft som passerat motorerna måste minskat väldigt mycket just på grund av fläktmotorerna och lägre bränsleförbrukning. dvs lokala ”maximala koncentrationen” av H20 måste minskat kraftigt.
  apropå flyghöjden ”For longer range jet- and turbofan-powered aircraft, average cruise altitudes have remained fairly constant over the past 35 years at 10.5 to 11.5 km, although, since the initial turbofan-powered aircraft were designed, there has been a slow rise in maximum cruise capability. Some aircraft can cruise up to about 13 km.”
  Källa IPCC:
  http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/aviation/index.php?idp=92

 56. Olav Gjelten

  Det förvånar mig ingenting att istäcket runt Nordpolen denna sommar är omfattande. Jag brukar kolla temperaturen både i Arktis och Antarktis via den norska meterologiska  hemsidan Yr, som dagligen har prognoser för hela världen.
  Just denna sommar har jag inte sett att Nordpolen haft temperatur över noll grader, vilket är ovanligt jämfört med tidigare år jag följt väder och temperatur på samma plats.
  Gällande Antarktis’ fastland är det för mig fullständigt otänkbart att någon avsmältning överhuvuttagit kan äga rum då temperaturen där, exempelvis på forskningsstationen Vostok, även under den antarktiska sommaren brukar ligga på -25 till -40 grader Celsius och på vintern -55 till -75 grader med en lägsta uppmätta temperatur på -89 grader Celsius.
  Så tro inte blint på media när det talas om avsmältning och klimatförändringar. Kolla exempelvis om det kan vara rimligt.

 57. tty

  Stickan No 1 #55
  Du har just visat på att IPCC inte förstår sig på flygplan heller. Boeing 747 har varit certifierad till 45 000 fot (13 700 m) åtminstone sedan -400 modellen kom 1989. Lägg märke till att nästan alla civila flygplan kan flyga betydligt högre än de faktiskt gör. Avgörande är vilken höjd de är certifierade för.
  En bekant till mig lyckades en gång med konststycket att pressa upp en av flygvapnets signalspanings-Caraveller till 41 000 fot, men det var enligt honom som att försöka hålla en smörklick stilla i en het stekpanna. Jag vet också att t ex Learjet har flugits upp en bra bit över 16 000 meter, men det var helt ”inofficiellt” och där det inte fanns radartäckning.   

 58. Thomas P

  tty #57 Din kunskap av certifierad höjd för flygplan är imponerande, men jag tror du gör en väl illvillig tolkning av vad IPCC skriver. Det är ingen organisation för flygnördar utan för klimatforskning så när de skriver ”Some aircraft can cruise up to about 13 km” så handlar det knappast om tekniska prestanda utan skall läsas som att det händer att flygplan flyger så högt. Annars skulle de snarare skrivit ”Some aircraft are able to cruise up to about 13 km”.
   
  Olav #56 Du har säkert rätt i att avsmältningen vid Vostok kommer fortsätta vara försumbar, men Antarktis är en kontinent och det är Västantarktis/Antarktiska halvön som oroar forskarna. Lägg till att shelfisarna runt Antarktis snarare smälter underifrån genom kontakt med havsvatten.

 59. tty

  ThomasP #58
  Som sagt har jag själv ett par gånger suttit i 747:or på 45 000 fots höjd, och faktum är att både 767, 777 och 787 liksom MD 11 är certifierade till över 13 000 m.
  Boeing 707, i praktiken det första civila jetflygplanet (1958, alltså för 55 år sedan) var certifierat till 42 000 fot, alltså 12800 m.
  Sådant här är ju liksom inte svårt att ta reda på. Alla typcert är offentliga och tillgängliga på FAA:s nätsajt.
   

 60. LBt

  tty #53,
  det är riktigt jag har inte varit i närheten och jag tar tacksamt emot ditt klarläggande men känner mig tillfreds med att jag tillskrev dina tankegångar större värde än mina egna. Isutbredningen i Antarktis beror uppenbarligen inte på sötvattensavsmältning som Håkan S i #45 tydligt påpekat.

 61. LBt

  Lars K #48,
  tacksam för din länk, skall försöka sätta mig in i den. Moln som företeelse är i sammanhanget mycket intressant och då inte bara avseende Arktis. Full förståelse kan säkert lämna ett avsevärt bidrag.

 62. Thomas P

  tty #59 För klimatet är det fortfarande lika ointressant vilken maxhöjd olika flygplanstyper är certifierade för. Det intressanta är på vilken höjd de flyger.

 63. tty

  ThomasP #62
  Du kan ta det lugnt Thomas, jag skrev den där gliringen om att IPCC inte förstår sig på flygplan eftersom jag visste att du med en automats förutsägbarhet skulle rycka ut till försvar. 

 64. Thomas P

  tty #63 Bra försök att blanda bort korten från att du kom med ett osakligt påhopp på IPCC. Jag är dock inte din mamma som har skyldighet att städa upp efter dig. Men eftersom du nu tycker att jag skall ”rycka ut” så kan jag väl passa på att anmärka på ditt ”Tyvärr är det nog osannolikt att det kommer att ske. Risken att få ”fel” resultat är alltför uppenbar. ” om Arktis is tidigare. Du klarar dig inte från sådana där gliringar trots att du rimligen borde veta hur svårt det är att få pengar till den där typen av grävande i gamla data. Ta NASA som har varuhus fulla med gamla databand från rymdsonder det kostat miljarder att skicka iväg som ingen tittat på eftersom det inte funnits budget att analysera mer än bråkdelen av de data man skaffat. Vilka ”obekväma resultat” är det man inte vill se där tror du?
   

 65. Christopher E

  #38, 64
   
  Om det finns en chans till ”rätt” resultat (dvs åt alarmistiskt håll) finns det alltid gott om pengar att få. Men varför ta risken när 30 års data under en period med sannolikt stort inslag av naturlig uppvärmning redan ger de grafer man behöver för att skrämmas med?
   
  Att det inte finns pengar till att studera gamla data i fall som inte är av klimatpolitiskt intresse, utan ”bara” grundforskning i tex astronomi är helt ovidkommande, så det var en korkad jämförelse.

 66. Thomas P

  Videon på den här sidan med utvecklingen av sommartemperaturen i Arktis var intressant:
  http://earthobservatory.nasa.gov/blogs/earthmatters/2013/07/

 67. Ebbe

  #66 TP Page not found 404 – ännu en ”titta en fågel”?

 68. Gunbo

  Ebbe #67,
  Konstigt, jag får fram sidan i min dator.

 69. Peter Stilbs

  Den här tråden kanske är ”död” vid detta laget, men kanske man bör tillägga i samband med detta om kondensstrimmor och flyghöjder att – mot intuitivt tänkande – luftmotståndet i gaser MINSKAR med minskande temperatur. Dessutom givetvis också med tunnare luft. Det är bl.a. av denna anledning man flyger så högt det går – innan syrehalten blir för låg och bärkraften för svag.