Judith Curry – en mittfältare?

CurryHär på KU har Judith Curry citerats åtskilliga gånger och jag har sökt mig bakåt  och konstaterat att dessa våra inlägg uttryckt ett tydligt gillande (länk). Kanske man också kan säga att vi varit imponerade över att hon inbjudits att framföra sin kritik t ex inför representanter för engelska parlamentet. Hon har också fått förtroendet att skriva om isutvecklingen på Arktis och Antarktis på bloggen “Climate Dialogue”, som jag nyligen skrev ett inlägg om (länk). Sten Kaijser värderade nyligenatt hon skrivit en inledning till GWPFs rapport om klimatkänsligheten (länk): “Rapporten är alltså inte ”granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift” och kommer säkert inte att tas upp av IPCC, men att Judith Curry skriver ett förord är för mig ungefär detsamma som att den har blivit granskad av en expert.”
Jag var medveten om att Curry i sina tidigare arbeten på 90-talet om isutvecklingen kring polerna snarast formulerade sig som en alarmist – snabb avsmältning etc. Emellertid har jag också fått intrycket att hon under 2000-talet gradvis skiftat uppfattning till en mindre AGW-vänlig inriktning för att numera snarast höra till kategorin skeptiker, eller i varje fall “lukewarmist”, som någon kallat henne. I vanliga fall tycker jag inte att det är angeläget att fingradera graden av AGW-vänlighet hos deltagarna i klimatdebatten, även om vi alla är medvetna om att det finns en sådan skala. Det, som i så fall är intressant är att notera om någon förflyttar sig på denna skala. Vi gläds när någon f d alarmist rört sig i vår riktning, och “förlåter” då tidigare synder enligt modellen “den förlorade sonen”.
I min föreställningvärld var Judith Curry, i varje fall till helt nyligen, ett sådant glädjeämne. Även om  hon på sin blogg formulerade sig tämligen garderat så uppfattade jag det som ett sätt att undvika kollissioner med tidigare meningsfränder och kollegor.
För några dagar sedan besökte jag emellertid bloggen Popular Mechanics som håller en välförsedd bibliografi med IPCC-kritiska publikationer uppdaterad.  Jag råkade då hamna lite vid sidan av denna litteraturlista och kom istället till en mycket kritisk kommentar från maj 2012, som inledes:
“Judith Curry is not a skeptic but a hurricane alarmist who had an alleged epiphany after Climategate and now seeks to be some sort of arbiter of scientific integrity.” (länk). Några rader längre ner ges följande tre exempel på vad Curry skrev år 2006:
The influence of global warming deniers, consisting of a small group of scientists plus others that are motivated to deny global warming…”
”Gore’s statement in the movie is that we can expect more storms like Katrina in a greenhouse-warmed world. I would agree with this”
”We’re looking at a much worse [Hurricane] risk than people were thinking about a year ago …some places are going to become uninsurable.”
Jag var  förvånad över att Curry uttryckt sig så AGW-troget – för att inte säga alarmistiskt – det stämde inte med min bild av hennes ståndpunkt. Å andra sidan var citaten 8 år gamla, så jag undrade om Popular Technology hade funnit anledning att omvärdera henne. Jag skrev därför en fråga med den innebörden till de ansvariga på bloggen. Det kom ett prompt svar, som inte på något vis var ett mildrat omdöme:
“I am thus incredibly skeptical of her current behavior and do not take anything she says at face value. Her past behavior is far too extreme for me to trust her current behavior as a sincere change of heart.”
Han gav också en referens till en kritik mot Curry från 2010 på WUWT (länk), bl a för att hon trots direkt uppmaning från från Anthony Watts fortsatte att använda beteckningen “denier”.
Samma år publicerades f ö i Scientific American (länk) en krönika av Michael D. Lemonic som skildrar henne som en hädare inom klimatvetenskapen, som uppmanar sina kollegor att lyssna på skeptiker även om de endast har rätt i en liten andel av sina påståenden. Kommentarerna efter denna artikel är synnerligen polariserade.
Nu känner jag dubbel olust.
Å ena sidan för att jag låtit mig engageras i någon slags betygssättning av klimatskeptisk rättrogenhet. “..sincere change of heart” – måste vi verkligen begära det? Bör vi inte välkomna att det finns kvalificerade personer över hela den ovannämnda skalan av uppfattningar i klimatfrågan.
  Å andra sidan är det störande om Judith Curry lyckas dupera omvärlden så att hon uppfattas som en kvalificerad representant för IPCC-kritikerna, trots att hon i verkligheten inte framför den tunga kritiken i sak.
Jag är uppriktigt nyfiken på våra synpunktsrika kommentatorernas reaktion på ovanstående.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  Jag upplever Judith Curry som en ”honest broker” så som Roger Pielke Jr beskriver det i sin bok. Hon gör en stor insats genom att påpeka de osäkerheter som kringgärdar klimatvetenskapen och genom att ställa sig bakom GWPF rapporten som lyfter fram artiklar, baserade på observationer, som SPCC refererar till men valt att inte lyfta fram till förmån för modellresultat.
  Om det var Climategate som fick henne att inta denna ställning visar det på en förmåga att ta till sig fakta och agera utifrån det. Och om fakta så småningom visar på en kraftig antropogen påverka av klimatet , tar jag för givet att hon kommer att agera utifrån det.
  Diskussionen om vilket läger hon tillhör tycker jag är ett trist utslag av den polarisering som politiseringen gett upphov till.
  Just nu får jag höra i radion att IPCC kommit fram till att klimatförändringar leder till högre matpriser, utan att nämna hur mycket de påverkas av politiska beslut. Då behövs verkligen någon som med auktoritet kan påtala osäkerheterna i de orsakskedjor som målas upp samt att själva grunden för den uppvärmning som antagits i scenarierna står på osäker grund.

 2. Lars Cornell

  I #36 i morse 05.02 visar Slabadang hur man manipulerat kurvor för havsnivån.
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/fig_tab/nclimate2159_F2.html
  Hur har man burit sig år?
  Vem har gjort det?
  Hur kan det bli godkänt, vad skulle Judith Curry säga?
  Vad är sanning?

 3. LBt

  Judith Curry pekar ensidigt på att ur de forskningsresultat som finns kan man inte dra bestämda slutsatser i varje sig den ena eller andra riktningen. Vi vet helt enkelt inte hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på den påtvingade fördubbling av atmosfärisk kol som systemet nu har att hantera, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas.
  Detta är naturligtvis ett bekymmer för KU som inte kan erkänna att denna osäkerhet motiverar återhållsamhet till dess vi vet bättre, just medvetna val i utsläppsbegränsande riktning är ju vad KU förnekar.

 4. #1
  Tack Gunnar, det är så jag också skulle vilja se på problemet. Kruxet är att positionerna
  är så polariserade att det inte är tillåtet att vara ”mittemellan”. Dock är det svårsmält
  att hon tydligen vill kalla oss för ”deniers”.
  /C-G

 5. Thomas P

  Jag ser det som att Curry insett att konkurrensen bland ”skeptiker” med någon vetenskaplig trovärdighet är mycket låg så genom att ständigt fokusera på tvivel har hon fått en hel massa uppmärksamhet som hon inte skulle fått om hon bara agerat vanlig forskare. Plötsligt blir hon efterfrågad att skriva förord till vinklade rapporter, som expertvittne osv.

 6. Astrid Å

  Jo, det är svårsmält att hon kallar oss ”deniers”, men…hon är bara en i raden av alla som forskar och har åsikter om klimatet. Ingen vet ju och det går inte heller att diskutera sig fram till ”rätt svar”. Jag bryr mig inte särskilt mycket om vad enskilda personer tror, egentligen. Jordens klimatsystem har sedan oron för CAGW startade , givit sitt svar: Inga katastrofer utom de vanliga. Det är det enda som betyder något.

 7. Ingemar Nordin

  C-G,
  Jag hinner inte gräva nu. Men kolla hennes tidiga inlägg på bloggen Climate ETC. Där berättar hon själv om hur hennes skepsis, även mot vad hon själv tidigare sagt, vuxit och varför. I korthet blev hon skeptisk till sig själv när hon insåg att hon utan vidare köpte alarmismen från en del ev sina kollegor som var experter på andra områden än hon själv och att det därför bar henne emot att framföra sina tvivel när det gällde hennes eget expertområde.
  Hon har funderat mycket på mekanismerna här, och utvecklade bl.a. teorin om självförstärkande loopar. Mycket intressant tycker jag. Lindzen har också pekat på hur sådana alarmistiska loopar kan uppstå genom ett interaktion mellan forskare, media och politiker (järntriangeln). Detta är sociologi, och både Curry och Lindzen (liksom jag själv) är förstås amatörer på området. Men jag skulle inte bli förvånad om sociologer redan kommit fram till en liknande syn (Dennis Bray på Die Klimaswiebel t.ex.)
  ”lukewarmer” är väl annars en ganska rolig och träffande beteckning på henne. Hennes favorithypotes för tillfället är ”The ’stadium wave” climate signal” som en naturlig förklaring på både det ena och det andra … 🙂
  http://meetings.aps.org/Meeting/MAR14/Event/210790

 8. #3 LBt
  Tvärtemot vad du påstår så har inläggen här på KU varit övervägande positiva till Judith Curry.
  Problemet med din kommentar och uppmaning till ”återhållsamhet” är att det innebär en extrem tillämpning av försiktighetsprincipen. Du brukar dock ha en gardering mot orimliga kostnader, som jag saknar denna gång.
  /C-G

 9. Argus

  Hm.
  Det är nu några år sen. Men knappast <2006.
  Jag läste nåt som såg ut att vara ett slags 'öppet brev' riktat till Judith, skrivet – om jag minns rätt – av en 'skeptisk' typ journalist. Huvuddragen i det han skrev var att det var bra att Judith 'kommit ut', men att det på något sätt inte var helhjärtat.
  Jag minns det tom så att inledningen löd:
  'I love you Judith, but…..'
  Eftersom jag är lättpåverkad och ständigt behöver påminnas om vådan av att manipuleras om man inte vet om det, har jag aldrig tagit in Judith's synpunkter utan att reflektera över 'varför'.

 10. wilgon

  #1
  Med anledning till att IPCC kommit fram till att klimatförändringarna leder till förhöjda matpriser, så beror de högre matpriserna på högre oljepriser. Det är en stark korrelation mellan priset på råolja och livsmedel.
  http://www.businessinsider.com/fao-food-price-index-vs-oil-price-guest-post-2011-6
  http://www.financialsense.com/contributors/joseph-dancy/food-prices-mirror-oil-prices-the-crude-oil-fao-food-price-index-price-correlation

 11. LBt,
  Angående ditt mantra här:
  Jag gjorde en google-sökning på ”inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas”
  och samtliga träffar kom från dig!
  Just for the record: I vilka jämförbara sammanhang menar du att ”en katastrofal utveckling kan uteslutas”!?
  Alltså jämfört vilka andra (relevanta) sammanhang har ditt mantra någon innebörd ens?

 12. Peter Stilbs

  Curry ger ett intryck av genuin ärlighet – till skillnad från exempelvis en annan person i liknande ställning och sammanhang, som kom fram i vad det verkar som rent propagandasyfte häromåret: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_A._Muller

 13. Mikael W.

  Påminner mig lite om dansken Björn Lomborg. Han är en otroligt duktig kritiker av IPCC. Han drar fram fakta. Men han hävdar att han tror på grundtanken, dvs global warming/climate change. Vet Ni varför? Jo, annars skulle han inte få synas och höras i media. Ingen skulle släppa fram honom om han inte hade den rätta tron. Så galen är mediavärlden. Tankekontrollen går långt. Thomas P gör ju allt för att tysta IPCC kritiker. Det är hans klimatjobb.

 14. Argus 9:34
  Ja,jag minns också ”I love you Judith…” och tror att det var Anthony Watts eller möjligtvis Roy Spencer. En skeptisk bloggare i varje fall/C-G

 15. Mikael W 9:54
  Jag uppskattar också Björn Lomborg som kritiker av den generella miljöpessimismen.
  Jag tror faktiskt att han som sådan fått en position som gör att media återger hans kritik
  – och aktivisterna kastar tårtor…..
  Just när det gäller koldioxid är han inte lika påläst och det tycker jag är ursäktligt.
  Det jag har som invändning mot hans budskap är att han tycks betrakta forskning som en ”säker”
  investering. Om vi bara satsar tillräckligt på forskning, tycks han mena, så löser sig
  problemen. Det är tyvärr inte så enkelt – särskilt inte om man ”forskar fel”.

 16. OR

  #1 och #10
  ”Högre matpriser” i förhållande till vadå? Som om inte totalstopp för användning av fossila bränslen skulle påverka matpriserna. Radikalt minskad produktion av konstgödning och traktorer och fraktfartyg som körde på rapsolja, eller motsvarande, kan väl inte annat än skapa matbrist för hela världen? Korrelationen mellan matbrist och matpriser lär väl vara större än mellan oljepris och matpris.

 17. Björn

  De som kallar motståndare för deniers, har sålt sin själ och är därmed körd. Vetenkap handlar om ärlighet och inte om att positionera sig för exponering till vilket pris som helst. Trodde att Curry var rättfram, men tyvärr föll hon innan målet.

 18. Mats G

  OT
  Hörde lite teasers från IPCC i radion i morse.
  De ser redan tecken på Global uppvärmning trots att Jordens medeltemperatur inte rört sig på 17 år.

 19. Sören G

  Deniers – förnekare i det här sammanhanget bör ju gälla de som förnekar vetenskapliga fakta. De flesta som är skeptiska till att koldioxidutsläppen leder till en katastrof förnekar ju inte att koldioxid är en växthusgas. Frågan är hur stor klimatkänsligheten är, och tydligen är den inte större än att de naturliga klimatvariationerna dominerar.
  Så förnekare kan ju användas för klimatalarmisterna som förnekar faktiska observationer.

 20. Sören F

  Är detta denialism: http://magasinetneo.se/artiklar/krankta-av-fakta/

 21. Mats G

  #16
  ”matbrist för hela världen?”
  Det finns mycket som komplicerar matpriset. Inte hundra men det är inte helt orimligt att just matpriser är bland de mest manipulerade som finns. Ris har ex magasinerat för att höja marknadspriset. Tullar, subventioner och fan och hans moster. You name it.
  Olja kan inte uteslutas att det påverkar matpriserna. De behövs ju transporteras om inte annat. Och som vi vet så transporteras räkor från Norge till Kina för att skalas för att sedan säljas i Sverige el liknande.
  Oljepriset är också en historia för sig. Knappast marknadsanpassat. OPEC är väl den mest organiserade kartellen i världen. Är det någon mer än jag som funderar på varför Oljelagren i Sverige bara påverkar priset på Bensin åt ett håll dvs vid prissänkningar. alltså det sänks mindre än de borde enl världsmarknadspriset.

 22. Guy

  Lite OT. En som inte är mittfältare, M Mann
  http://www.scientificamerican.com/article/earth-will-cross-the-climate-danger-threshold-by-2036/
  Lägg märke till dom väldigt exata siffrorna. 2036 har tempen stigit med 2 grader och 405ppm CO2 är den absoluta gränsen som vi bara måste se till att inte uppnå! så nu vet ni det!!

 23. Mats G

  OT
  ang Nuon-affären.
  ”nu vägrar alltså både Maud Olofsson och Elisabeth Thand Ringqvist, i dag ordförande för Företagarna, att komma till KU.”
  Imponerande, not.

 24. Argus

  Vänsterytter?
  🙂

 25. Slabadang

  Currys moralkompass har reagerat!
  Hon har kompetensen att upptäcka dn intellektuella ohederligheten inom sin kår och de är ju de mest rabiata politiserade forskarna som dessutom ägnar sig åt Thomas Tomatpalmens förtal angrepp på person istället för argument. Som liknelse vid person i situation är hon den som tillhör mobbargänget men som stoppar de värsta mobbarna genom att ta offret i försvar och säga ”det räcker nu” en handling som samtidigt bevisar att hon är på väg bort från grupptrycket.
  Hon har i ökande utsträckning kritiskt granskat de rent fundamentala slutsatserna bakom klimathotandet ochj jag sr hennes utveckling som trovärdig och värd all respekt. Jag uppfattar det som om hon står väldigt nära L Bengtsson i sina slutsatser. Båda försöker försvara vetenskapens heder mot såna som Tomas P UI Snackelssson Skrockström Vetenskräpsredaktionen och alla oseriösa på den sidan.

 26. Slabadang
  En annan sak som kännetecknar Curry (och Spencer för den delen) är att de vet att staten inte kan ordna saker eller få dem genomförda eller specifika mål och utfall uppnådda. Att statens kärnuppgift är att inrätta lagar och regler som sunda och lika för alla, och att inte ens det klarar stater av utan att kladda till det nå’ alldeles förskräckligt mest hela tiden.
  Kort sagt, hon saknar de drag av utopism eller utopistisk tro som är helt nödvändig för klimathotsanhängarna om de nu menar allvar med ngt de hävdar …

 27. HansH

  Ögnade snabbt igenom det underlag IPCC diskuterar just nu (ligger på WUWT som pdf) ….dom tänker ändra min världsbild,mina värden och mina prioriteringar och jag skall betala dem för det. !!? Beteendevetarna och sociologerna skall tydligen dras in i klimatfrågan i full stridsutrustning nu….vi borde nog vara oroligare än vad vi är.

 28. Slabadang

  Mats G!
  Nuons stasningar på ”renewables” är dess stora blydagg!
  Vindkraftsprojekt!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vattenfall_United_Kingdom

 29. Helge

  Gillar inte att sätta folk i fack, J Curry har oftast en nykter syn på saker och ting. Så jag kommer att fortsätta läsa henne, dock med viss skeptisism, inte för att det är hon utan för så bör man läsa allt, även denna blogg. 🙂

 30. Ann L-H

  Lite OT men tänkvärd läsning:
  A. Watts har skapat en ny utmärkelse: Vem ska utses till årets dubbel/falskspelare?
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/24/nominations-are-open-for-the-first-annual-climate-duplicitist-of-the-year-award/
  Kommentarslistan är lång och innehåller mycket både lärorikt och underhållande.

 31. ThomasJ

  Fasiken, asså… Innan, dvs. för > ~ 30 år sedan, var jag rätt övertygad över man-made-global-climate-change – måhända i samma läger som J. Curry (?). Men ju mer tid som ägnats temat desto mer skeptisk blev jag till de allt mer stupida påståendena om allehanda katastrofer och, ergo, till slut (nu) varande ytterst tveksam till något av the teams påståenden. Om nu J. Curry – som jag respekterar högt – är en ’mittfältare’ så är Donna Laframboise en skarpskjutande center. 😀 !
  Kolla in Donnans senaste, aktuell m.h.t. pågående Yokohama konfa, länk:
  http://nofrakkingconsensus.com/2014/03/25/a-mother-a-daughter-a-new-ipcc-leak/
  Mvh/TJ

 32. OT, men SVT redovisar att den svenska skolan misslyckats med matteundervisningen. En av de som pekas ut som skyldig är en mattelärare och läroboksförfattare från Norrköping, vid namn Birgitta Rockström. Hon är född 1933.
  Finns det någon koppling till Johan R?

 33. Mats G

  #32
  Läste länken.
  Hmm, börjar nästan tro magic mushrooms är inblandat på nåt sätt.

 34. OT mer eller mindre
  http://news.investors.com/ibd-editorials-viewpoint/031914-693890-social-cost-of-carbon-doesnt-include-social-benefits.htm?p=2&utm_source=CFACT+Updates&utm_campaign=fb8f7f6c86-500_to_13_25_2014&utm_medium=email&utm_term=0_a28eaedb56-fb8f7f6c86-269792362
  Cost/Beneit analyzis of using fossil fuel

 35. Adolf Goreing

  Har följt Judith sen hon startade sin blogg. Hel klart har hon långsamt ändrat sin alarmistiska hållning och gjort en lång resa. Precis som de flesta av oss här! Jag uppfattar det som att hon har blivit kritisk framförallt därför att man drar slutsatser som inte går att dra med det underlag man har. (Något som förmodligen också APS kommer fram till.) Hon är den hederligaste av de mer kända klimatforskarna därför att hon tydligt redovisar hur och varför, rent vetenskapligt, kommer fram till sin åsikter. Hon ägnar sig inte åt personangrepp heller (Tomas!) utan verkar genuint bekymrad över att klimatvetenskapen har kört ned i det ideologiska diket och fastnat där. Se hennes intressanta artiklar om begreppet ”sustainable=hållbart” t.ex. Egentligen otroligt att man låter det begreppet få leva oemotsagt. (”Hållbart” är ju dessutom en slö översättning från engelskan och har tappat nyanser på vägen. Borde vara ”uthålligt”). Curry pekar på att människan faktiskt inte är slav under naturens begränsningar och ”måste” (vad jag fullkomligt hatar detta missbrukade ord) inte ”ställa om” dvs underkasta sig villkoren utan kan faktiskt skapa NYA förutsättningar. Vilket vi (mänskligheten) egentligen har gjort hela tiden, fanns kanske inte på ett systematiskt sätt. Så på det sättet har fokus på resursuttaget varit bra. (två eller fyra jordklot beroende på vilken gröning man frågar).
  Jag säger ”rör inte min kompis”. Heja Judith! Om inte hon fanns skulle vansinnet har vunnit för länge sedan. SÅ betydelsefull är hon!

 36. pekke

  OT.
  MetOffice spår framtiden för Engelska Öarna och helgarderar:
  – Det kommer att bli varmare.
  – Det kommer att bli kallare.
  – Det kommer att bli torrare.
  – Det kommer att bli blötare.
  ” The UK’s weather will become both too wet and too dry – and also too cold and too hot – as climate change increases the frequency of extreme events, the Met Office has warned in a new report.
  Its scientists concluded that on average the UK will see wetter, milder winters and hotter, drier summers in the long term due to global warming. ”
  http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/25/climate-change-uk-weather-wet-dry-met-office
  Nästan som väder brukar vara tycker jag.

 37. ThomasJ

  Adolf G. #35: Hear, hear! Agreed 100%. 😀
  Mvh/TJ

 38. OT
  Men som i On Topic!
  Judith Curry i en BBC Newshour diskussion (startar vid 29:45) om ifall ’klimathädelse’ skall vara tillåtet, bla i ljuset av att Michael Mann stämmer journalister för att de häcklar honom.
  Som Bishop Hill kommenterade: Bob Ward,som är PR-snubbe på LSE:s Grantham Institute, presenterades som ’climate scientist’ och med den måttstocken är vi numera alla klimatforskare …
  Curry har en egen tråd om detta också!