Myten och Verkligheten

myth
 
Gästinlägg av Lars Cornell
 

Klargörande analyser om grön energi duggar nu tätt. Bland annat finner man en studie som visar att tillgången på vindenergi kan ha överskattats. Där vindkraftverken står tätt stjäl de vind från varandra. Därför går det i storskaliga anläggningar inte att utvinna mer än mellan 0,5 och 1 watt per kvadratmeter landyta.
www.energinyheter.se/2014/03/vindkraftens-begr-nsningar-unders-kta 

 
Man börjar nu också få en bättre helhetsuppfattning om jordens energibehov, begränsningar och möjligheter.
 
http://antropocene.se/2014/march/miljororelser-som-sparat-ur.html
www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/2013/rapport_energi_biodrivmedel_2013.pdf
www.kva.se/Documents/Nyheter/Final_Energiperspektiv_130628.pdf

 
Med Centerpartiet som pådrivare beslutade Regeringen år 2009 om en planeringsram på 30 TWh vindel varav 20 TWh på land. ”Syftet med en planeringsram är att synliggöra vindkraftsintresset i den fysiska planeringen. Ramen anger således de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden.”
Låt oss granska vad det innebär.
Att ersätta baskraft som kärn- och vattenkraft med vindkraft är ej möjligt. Men många gröna idealister hoppas ändå, att om vi bara bygger vindkraft riktigt flitigt så kan åtminstone något kärnkraftverk stängas. OKG i Oskarshamn har en installerad effekt av 2600 MW och produktionen är nästan lika stor. Med 0,5 W/kvm behövs det en landskapsyta på ca 5000 kvadratkilometer, 5 mil x 10 mil, för att fånga in så mycket vind att det motsvarar produktionen av el vid OKG. Den landskapsytan blir i princip totalförstörd för människors boende och fritid.  

Att all kärnkraft skulle ersättas med vindkraft är orealistiskt. Men om man ändå tänker så behövs en land-yta som motsvarar både Östergötland och Södermanland. Den ytan blir helt skövlad och obeboelig. 

 
Att kalla vindkraft för miljövänlig är därför en av vår tids största lögner. 

De politiska partier som både säger sig värna om god miljö och vill bygga vindkraft skall vi därför inte rösta på.

 
Vindkraft är resurskrävande.
När kärnkraftverken O2 och O3 i Oskarshamn byggdes gick det åt 250 000 kubikmeter betong för 2100 MW. Det är 40 år sedan och det går förmodligen åt mindre nu. Det blir ca 100 kbm betong per MW. Betongklumpen till ett vindkraftverk brukar väga 2400 ton vilket motsvarar 1000 kbm. Medeleffekten är 2*0,25=0,5 MW. Det blir 2000 kbm/MW.

Sätter vi livslängden för ett vindkraftverk till 20 år och ett kärnkraftverk 80 år får vi ett förhållande 2000/100 * 80/20 = 80.

 
Det går således åt 80 gånger mer betong i ett vindkraftverk än i ett kärnkraftverk. Ungefär detsamma gäller för andra material som järn, koppar, neodym och plast.
 Att kalla vindkraft för ’förnyelsebar’ men inte använda samma epitet om kärnkraft är således att vara mycket vårdslös med sanningen.

Vem tvingas betala?

 
Ny vindkraft kostar mellan 60 och 80 öre per kWh att producera. Om det är enigheten i olika kalkyler mycket stor. Under de närmaste 20 åren har den att konkurrera med kärnkraft som produceras till 22 öre/kWh. Dessa 22 öre motsvarar vad elpriset genomsnittligt är på den Nordiska elmarknaden, elcertifikat ej inräknat. För att inte all redan bygd vindkraft skall göra konkurs behövs således en subvention på ca 40 öre/kWh. Med Regeringens planeringsmål 30 TWh förvandlas dessa 40 öre till 12 miljarder kronor per år.

0,4/1000 * 30 * 1 000 000 000 000 = 12 000 000 000 (12 miljarder)

 
Med 4 miljoner yrkesverksamma svenskar blir det ca 3000:- per individ. Men det är producenternas kostnader. Till det kommer Eons, Vattenfalls och de andra elleverantörernas pålägg med kanske 40%, förluster i elnätet samt moms med 25% som du måste betala. Då växer din kostnad till 3000*1,4*1,25=5250:-.
 Norden har elöverskott och blåser det i Sverige så blåser det i Danmark och Tyskland också. När O2 i Oskarshamn tas i drift i höst och två nya kärnkraftverk blir färdiga i Finland finns det inga köpare till den vindel som produceras.

För nöjet att förstöra svenska landskap och miljö för människor, flora och fauna med vindkraft kommer således varje yrkesverksam svensk att tvingas betala 5000:- per år i subventioner till vindkraft.

 

Har vår energiminister Anna-Karin Hatt och miljöminister Lena Ek glömt bort att tala om det för dig?
 
Bioenergi är en bristvara.

 
Bioenergi är bättre än vindkraft men ändå inte bra. Om vindkraft kan ge 0,5 W/kvm beräknas bioenergi ge endast 0,1 W/kvm. Vilken logik finns i att kalla bioenergi för förnybar när det är en bristvara som inte räcker till. The Telegraph skriver i en artikel
– FN varnar, Biobränsle gör mer skada än nytta.
Grödor till att göra biobränsle skadar miljön och driver upp matpriserna.
I England skulle ett kolkraftverk avvecklas och valet stod mellan kärnkraft och biokraft. De gröna fick sin vilja igenom. Biobränsle är energisvagt och nu byggs tre stycken lagerbyggnader, 100 meter höga och världens största för att rymma det biobränslet. Den produktionsyta om behövs är dubbelt så stor som Danmarks yta och Europa kan inte leverera erforderligt bränsle. Därför byggs nu ny infrastruktur med fartyg och specialbygda järnvägsvagnar för att frakta träbränsle över Atlanten från Amerika. Människorna i Virginia är förtvivlade. Där kalhyggs nu deras skogar för att eldas upp i England.
Nyttan av mer koldioxid i atmosfären anser jag är vida större än nackdelen. Men inte alla tänker så. Beakta då att IPCC anser att det tar 180 år för koldioxidchocken från skogsskövling att klinga av.
Var det inte någon som sa att det är bråttom?
Energi så länge solen lyser. 
Med energi från Gen4, väte från termolys och kol var som helst ifrån kan vi framställa bränsle till fordon, flyg och fartyg. I Oskarshamn finns det redan nu bränsle till kärnkraft Gen4 som räcker för Sveriges behov i 500 år. Därefter finns torium och annat i stora mängder. Jag håller med, det är inte förnybart, men det är långsiktigt hållbart mer än alla andra alternativ och räcker för mänskligt behov så länge som solen lyser.   

Sveriges Regering ger nu Vinnova och Energimyndigheten i uppdrag att utveckla ”stenyxor” och ”pilbågar” i stället för framtidens teknik. Därför kommer Sveriges första Gen4 kärnkraftaggregat att byggas i Canada.

 

Lars Cornell

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats G

  Intressant kalkyl. Drygt 5000 i kostnad per arbetande person. Alltså knappt 2500 per person.
  Då kommer den intressanta frågan. Är beslutsfattarna medvetna om denna kostnadsökningen eller inte?

 2. Håkan Bergman

  Självklart vet beslutsfattarna, det är därför man skapat systemet med elcertifikat. Kostnaden ska osynliggöras för oss som får bära den, den där struntsumman som vi ser på elräkningen är bara en bråkdel av den verkliga kostnaden. Bonden får en högre kostnad för elen, mejeriet och ICA-handlaren likaså, och längst ut i kedjan får vi betala när vi köper en liter mjölk. Kommunen vi bor i får högre kostnad, ska dom höja skatten eller dra ner på skorporna på äldreboendet? Totalförbrukningen av el i Sverige är cirka 14000 KWh/person, få privatpersoner använder så mycket, men i slutändan betalar vi kostnaden för i princip all el som förbrukas inom landet.

 3. Börje S.

  Stort tack till dig Lars Cornell för en utmärkt sammanfattning. Kompletterat med Jonny Fagerströms
  sammanställning för några år sedan får man en duktig bunt med argument mot den ansvarslösa miljöförödande och helt meningslösa utbyggnaden av vindkraft.
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/06/06/fundamentala-fakta/

 4. István

  Logiken tycks brista hos de gröna i Amerika. Man tillåter tydligen kalhygge i Virginia, samtidigt vill förbjuda att skiffergas exporteras till Europa i LNG form.
  Det är klart, europèerna kan få för sig att elda upp gasen! Tänk vad mycket CO2 kommer ut av det!
  Det kan man väl inte ta på sitt gröna samvete.
  Låt dom få fortsätta elda sitt brunkol istället. Det har våra gröna vänner i Tyskland inget emot!

 5. Peter Stilbs

  Och så kom just i dag en recension av en verklig experts (Åsa Moberg) bok om kärnkraft – till råga på allt faktagranskad av Tomas Kåberger …
  http://www.svd.se/kultur/litteratur/ideologi-och-falsk-matematik_3393422.svd

 6. Gunnar Kjelldahl (C)

  Vi har redan i dag ”ersatt” två kärnreaktorer (Barsebäck) el med de 10 TWh vindkraft vi har. Däremot är det riktigt att vi inte kan ersätta all kärnkraft med vindenergi. Balanskraften räcker till ca 35 TWh (kärnkraften ger det dubbla), sedan måste det till andra energilag.
  Jag vet inte varför dessa 180 år ideligen dyker upp. Det handlar om avverkning på regnskog, och dess svårigheter att återetablera sig. I en skogsvård i balans, eller vid odling av energigrödor, finns det inte någon eftersläpning på koldioxidåtertaget.
  Jag ger dock mitt försiktiga stöd till fortsatt forskning till G4-tekniken med blykylda reaktorer, av miljöskäl.

 7. Mats G

  Nu har jag lite svårt att bedöma hur mycket klimatpolitiken står för Västeuropas ekonomiska nedgång med arbetslöshet som följs. Lägg där till stora folkförflyttningar. Allt detta leder till missnöje. Alltså, man vill ha en annan politik än den rådande. Men eftersom de etablerade partierna kör sitt eget race så blir det så här. Jag anser att det är politiken det är fel på. Inte folket som en del påstår.
  I Franska delval har Le Pen dotra vunnit stora framgångar nyligen.
  Det var intressant analys i Radion i Morse. Tre Journalister försökte reda ut begreppen. Tala om att en blind leder en blind. kanske det är svårt att hitta någon som håller med om deras knepiga analyser.

 8. robjoh

  @Gunnar Kjelldahl (C)
  Vi har redan i dag ”ersatt” två kärnreaktorer (Barsebäck) el med de 10 TWh vindkraft vi har
  Ni har ersatt Barsebäck till en stor kostnad samtidigt som ni inte har åstadkommit något för miljön. De subventioner ni har slängt på vindkraften hade gjort mycket större nytta om de hade använts till att bygga ut eldriven transport av gods och människor (järnväg, tunnelbanor och spårvagn). Dessutom handlar det inte om att ersätta elproduktion, det handlar om att ersätta flytande fossilt bränsle.
  Balanskraften räcker till ca 35 TWh (kärnkraften ger det dubbla), sedan måste det till andra energilag.
  Med tanke på att den balanskraften (vattenkraft) gör mer skada på miljön än vad kärnkraften gör så är det väldigt tveksamt att du har 35 TWh. Särskilt med tanke på att Svensk och Norsk vattenkraft även måste reglera Dansk och Tysk vindkraft då dessa länder inte kan reglera sin ”förnyelsebara” el.
  I en skogsvård i balans, eller vid odling av energigrödor, finns det inte någon eftersläpning på koldioxidåtertaget.
  Det här får du verkligen backa upp med någon slags forskning för det må inte vara 180 år, men att rent logiskt sätt så borde att fullvuxet träd hålla med kol än ett träd som växer. Sedan kommer det lilla problemet att energigrödor i sig tar upp väldigt mycket yta och inte precis är grunden till biologisk mångfald. Vilket gör att det är tveksamt att det är bra för miljön.
  Jag måste erkänna att jag har svårt för folks paranoia när det gäller kärnkraft. Det är den enda energikälla som existerar som inte kräver en total industrialisering av vår miljö. Detta samtidigt som det är en av de säkraste energikällorna som mänskligheten någonsin har haft.

 9. Dilettanten

  # 8 robjoh
  Tycker sista stycket ”Jag måste erkänna att jag har svårt för folks paranoia när det gäller kärnkraft. Det är den enda energikälla som existerar som inte kräver en total industrialisering av vår miljö. Detta samtidigt som det är en av de säkraste energikällorna som mänskligheten någonsin har haft.” tycker jag om, kan jag återanvända den?

 10. heasm

  #5
  Jag borde inte läsa dessa recensioner. Man blir bara irriterad. Ett litet räkneexempel:
  Svensk årlig kk-produktion: 60 TWh (60.000.000.000 kWh)
  Livslängd kk-verk: ca 60 år
  Total kk-prod: 60 år * 60 TWh = 3.600.000.000.000 kWh
  Kostnad 1 kWh kk-el: 0,22 SEK
  Kostnad 1kWh vind-el: 0,60 SEK
  Total besparing av kk (över dess livslängd): 3.600.000.000.000 x (0,60-0,22) = 1368 miljarder kronor
  Är det verkligen så att kärnkraft är ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”?

 11. pekke

  Gunnar K. # 6
  ” Jag vet inte varför dessa 180 år ideligen dyker upp. Det handlar om avverkning på regnskog, och dess svårigheter att återetablera sig. I en skogsvård i balans, eller vid odling av energigrödor, finns det inte någon eftersläpning på koldioxidåtertaget. ”
  Ett svenskt träd tar 30 – 100 år att växa upp beroende på art och växtlokalitet, sätter man ett snitt på 50 år så kan man hugga ner det igen efter 50 år, men under dessa 50 år så har man varit tvungen att hugga ner ett träd varje år tills det första vuxit upp och om fler vill ha sin del av träden till div. biobränslen så att mer än ett träd huggs för varje år vete tusan när det blir ” koldioxid-neutralt ”.
  Ökar man uttaget av biomassa i hela Världen till bioenergi för varje år som går så kommer man naturligtvis skjuta gränsen för ” CO2-neutralt ” framför sig hela tiden.
  Danmark har tänkt sig att ersätta sina fossileldade kraftvärmeverk med trä, fast de har börjat få miljö/klimatångest när de börjat räkna lite.
  http://ing.dk/fokus/danmark-skifter-kul-ud-med-traepiller
  Finns 109 artiklar under länken.
  Biobränsle låter bra, men det finns en svart baksida.
  För övrigt bör alla läsa varför man började använda kol och olja en gång i tiden.
  ” På 1700-talet var en stor del av Europas skogar nedhuggna. Värst utsatt var lövskogen. Ek var en strategisk vara som användes till skeppsbyggnad, och i sjöfararnationer som England och Danmark försvann ekskogarna praktiskt taget helt.
  Men också barrskogen i Sverige levde farligt. Gran och tall behövdes inte bara till byggnadstimmer och bränsle, utan framför allt till tjära och till träkol för järnframställning – landets två största exportprodukter. Dessutom var höga furor reserverade som skeppsmaster.
  Skog hade blivit en utrotningshotad resurs i hela Europa. Hur skulle den kunna räddas? ”
  http://www.nyteknik.se/incoming/article434995.ece

 12. Pär Green

  6 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/24 kl. 14:00
  ”Vi har redan i dag ”ersatt” två kärnreaktorer (Barsebäck) el med de 10 TWh vindkraft vi har. ”
  Inte ens i teorin har vindfjollor ersatt Barsebäck!
  Det har modernisering av övriga kärnkraftsverk gjort!
  Du kan aldrig ersätta en permanent elproduktion med intermittent elproduktion, är enbart en grön fantasi!
  Kärnkraft tillsammans med vatten står för 100 % av Sveriges behov.
  Du måste vara medveten om att övrig produktion inte uppnår volymen av den export som Sverige exporterar.
  Har du tillgång till andra uppgifter är du välkommen med en presentation!

 13. heasm

  Tittar man på: http://www.world-nuclear.org/info/Safety-and-Security/Safety-of-Plants/Safety-of-Nuclear-Power-Reactors/
  ser man att:
  TMI inträffade efter ungefär 2500 års ackumelerad kommersiell drift av kk
  Tjernobyl inträffade efter ungefär 4000 års ackumelerad kommersiell drift av kk
  Fukushima inträffade efter ungefär 14000 års ackumelerad kommersiell drift av kk
  Detta visar om något att industrin tar till sig lärdomar om olyckorna om kontinuerligt höjer säkerheten.
  Om man räknar högt (och accepterar t ex Greenpeaces uppgifter att saneringen av Fukushima kostar 1500 miljarder) och räknar lite på ackumulerad världsproduktion (1971-2012: ca 69000 TWh – se http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/Nuclear-Power-in-the-World-Today/) ser man att kostnaden för tre olyckor utslaget på produktionen är ungefär 6 öre per kWh. Detta är VÄLDIGT högt räknat på kostnaden för sanering och det är även tveksamt om Tjernobyl skall vara med överhuvudtaget.

 14. heasm

  Ett vanligt återkommande argument mot kärnkraft är att den inte täcker sina försäkringskostnader och därmed också är subventionerad.
  Svensk kärnkraft betalar ungefär 8 öre/kWh i extraskatt (effektskatt, avfallslagring och fond för avveckling) där ca 5,5 öre/kWh är effektskatten. Jämför man det med uträkningen i mitt inlägg #13 ser man att kk enligt min åsikt klart betalar sina försäkringskostnader.

 15. Björn

  Stenåldern gör sig påmind när människor ständigt vill backa utvecklingen och motverka modern teknik. Det är verkligen en pedagogisk uppgift att övertyga de eftersläpande hjärnorna om att världens ökande mänsklighet är i stort behov av utveckling på alla fronter och inte minst på energisidan. Då duger inte väderkvarnar i modernare tappning, utan vi behöver utveckla så snabbt som möjligt fusionstekniken, även om vägen dit ännu är avlägsen. Under mellantiden är vidareutveckling av fissionstekniken ett måste om vi inte skall förstöra vår värld. Märkligt att de som talar om miljö och en grön värld inte förstår detta. Det kanske är dessa mänskliga individer som står i ledet närmast stenåldersmänniskan. Som sagt detta med pedagogik kanske trotts allt inte blir så lätt.

 16. ces

  För att el skall vara användbar måste den levereras med 99,5% säkerhet. Sätter man det kravet på vindkraften i Tyskland så blir resultatet 0,9 gigawatt av installerade 54 gigawatt. Mer myter om den gröna energin avslöjas i en rapport av det ansedda IFO Institutet som Merkel och hennes vänner försöker dölja och som naturligtvis aldrig kommer att tas upp av svenska media och därför aldrig når politikerna som helt baserar sin politik på mediauppgifter. http://www.thegwpf.org/germanys-green-energy-shift-increases-dependence-on-russia-gas/

 17. robjoh

  @9 Dilettanten
  Använd på, behöver inte ens citera eller något. Tror knappast att jag är den första eller för den delen den sista som kommer skriva något liknande.
  @15 Björn
  Stenåldern gör sig påmind när människor ständigt vill backa utvecklingen och motverka modern teknik…Märkligt att de som talar om miljö och en grön värld inte förstår detta.
  Det här handlar om att man inte kan sin egna historia, och dess innebörd. Vindkraft anses vara en ny kraft källa när den är en av de äldsta. Bioenergi anses vara något nytt mänskligheten aldrig har tänkt på, när sanningen är att bioenergi nästan kalhögg Sverige för att hålla igång järnproduktionen. Det handlar om att ha läst historia samt kunna kombinera sin kunskap om historia med en förståelse för stora siffror. Förståelse för stora siffror verkar inte vara den gröna rörelsens starka sida.

 18. HenrikM

  OT
  Jag har varit helt förundrad över tanken att global uppvärmning skulle kunna utrota arter när temperaturen under dygn kan skifta mer än den totala tänkta uppvärmningen. Att global uppvärmning kan ta ihjäl individer i en art känns ju rimligt, men en hel art…. Nu verkar det som en lekman kan tänka ut har nått IPCC:
  http://notrickszone.com/2014/03/24/spiegel-ipcc-backpedal-on-species-extinction-astonishingly-great-doubt-over-earlier-predictions-acute-lack-of-data/

 19. Masat

  14
  Det hela är utrett och finns tillgänglig på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/190252

 20. Pelle L

  Henrik M #18
  Får jag fortsätta?
  I går skrev ATL att ”Om de milda vintrarna fortsätter, kan Sverige få in fler invasiva arter, alltså arter utan naturliga fiender som tränger ut svenska. ”
  med hänvisning till en lika summarisk artikel i DN
  Såsom varande helt okunnig i zoologi/botanik/entomologi frågar jag mig:
  När dessa ”invasiva” arter vandrar norrut för att det har blivit varm och skönt här i norra Nordeuropa.
  Är det inte högst sannolikt att deras ”naturliga fiender” följer efter?
  Eller är dessa ”naturliga fiender” så korkade att de inte ser att där finns ett dukat bord?
  Källor
  http://www.atl.nu/lantbruk/milda-vintrar-hot-mot-svenska-djur-och-v-xter
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/milda-vintrar-okar-hot-mot-inhemska-djur-och-vaxter/

 21. Slabadang

  Mycket bra artikel L Cornell
  Faktaspäckad med både kvantitativa och kvalitativa fakta. Raka motsatsen till bla SVT som är en psotmodernismens kulturmarxist. Försök hitta några kvantitativa eller kvalitativa fakta i denna artikel som exempel ”Ganska markant” är det netto eller brutto hur många är det ? vad skulle det bero på? … man läser hela artikeln och hajjar betydligt mindre efter än innan vad de giddrar om! Sänkta löner? Sänkta bidrag ??????????????????
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/tre-ganger-sa-manga-fattiga-pa-ett-decennium
  Så fattar man till slut jahhaaaaa, de gör allt utom att berätta det självklara nämligen att vi tagit emot ”flyktingar” och att de inte har jobb skall tydligen behandlas som en typ av stadshemlighet? Vem och varför skulle nån bli vare sig överraskad eller förvånad över detta?

 22. En kärnreaktor håller knappast i 80 år, men de nya som är under byggnad beräknas hålla i 60 år i alla fall. Och kanske blir det uppåt 70. Jag visste att vindkraft använder mer stål och betong än kärnkraft för att producera en viss mängd el, men jag trodde inte att skillnaden var så stor som tiotals gånger mer betong.
  Det är rent miljöflumsstrunt att dela in energislag i förnybara och inte förnybara. För att få värme och el behövs anläggningar som använder stål, betong och andra ändliga resurser. Inget är förnybart, men vissa använder i alla fall mindre ändliga resurser för att producera en viss mängd el eller värme. Vindkraft är nog det sämsta och kärnkraft är ett av de bästa. Energin förnyas dessutom inte utan omvandlas mellan olika former. Man kan få tillbaka samma form gång på gång, men varje gång blir det förluster som ger sig iväg ut i rymden som värme och aldrig kommer tillbaka.
  Är Gunnar Kjelldahl en person som dyker upp, kommer med några tveksamma påståenden och sedan försvinner utan att svara på några frågor?
  Kärnkraftshatare är helt omöjliga att omvända med sakargument. De struntar i fakta och sakargument och formar sina åsikter på myter och känslor. De är paniskt rädda för radioaktivitet och struntar i att vi alltid har en naturlig bakgrundsstrålning. De upplever kärnkraften som livsfarlig och vägrar ta till sig statistiken som säger att alla andra energislag dödar fler människor per producerad kWh. Det enda som gäller är att ta debatten med dem, förklara varför de har fel och se till att de inte övertygar några som står och väger mellan att tycka om eller ogilla kärnkraft.

 23. Astrid Å

  Henrik M # 18 och Pelle L # 20
  Tack för länkar!
  Mer om detta på
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/23/the-aaass-lost-climate-integrity/

 24. Vill försvara svensk skog som energikälla. Det är sant att skogens situation globalt inte är bra, men i EU växer mängden biomassa i skogarna. I Sverige var skogstillständet däligt för ett sekel sedan men sedan dess har den stående biomassan fördubblats och den tillväxer fortfarande, så den stående skogen är en koldioxidsänka och kommer så att förbli det närmaste decenniet trots ett stort uttag. Biomassa står för en tredjedel av Sveriges energiförbrukning och huvuddelen av detta kommer från Skogen. För att räkna balanser rättvisande måste man beakta skogens långa omloppstid, det blir grovt missvisande om man klipper ut åren efter avvekrning när återväxten inte tagit fart.
  Skog kan användas istället för t ex aluminium och betong och minskar därmed energiåtgången. Skogen är en tillgång för Sveriges energi och kan bli en ännu större tillgång. Det påpekas att biomassaproduktion fordrar stora arealer, men skogen täcker halva Sverige och det finns ingen bättre alternativ markanvändning.

 25. Pär Green

  24 Dag Lindgren 2014/03/24 kl. 20:30
  ”Vill försvara svensk skog som energikälla”
  Bygg då något ”hållbart”, hus! Det är bostadsbrist i landet. Men ingen energibrist, tack vare vatten o kärnkraft!
  Just nu, exporteras mer el, än vad produceras av annat än kärnkraft o vatten!
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 26. Lars Cornell

  D L #24. Du har nog rätt i det du säger.
  Men det är många som vill vara med om att utnyttja resursen.
  – kraftvärmeverken måste ha stora upptagningsradier för att täck in sina behov.
  – etanol och metanol för transportsektorn
  – flis och pellets för villor och industrier
  – språnskivefabrikation
  – kemisk industri
  lägger vi ihop alla så räcker råvaran inte till.
  Att skogen växer så det knakar kan vi till stor del tacka höjningen av atmosfärens koldioxidhalt från 0,03 % till 0,04 % för.
  Men som sagt, i princip håller jag med dig.

 27. Lars Cornell

  D L #24. Jag glömde tala om för dig att själv eldar jag med ved. Och Du?

 28. Tudor

  #13 & 14 heasm
  Intressant att se någon sätta siffror på kärnkraftens försäkringskostnader. Miljöaktivister hävdar ofta att kärnkraftsindustrin inte bär sina kostnader för eventuella olycksfall, andra får stå för kostnaderna. På ekonomispråk kallas detta för negativa externaliteter. Negativa exteranliteter bör, enligt vissa ekonomiska teoretiker, internaliseras genom att den producent som åstadkommit dessa negativa externaliteter krävs på ekonomisk ersättning ex. genom en skatt. Det märkliga är att samma miljöaktivister inte framför några krav på att vindkraften skall betala för sina negativa externaliteter, som skador på naturen, turistindustrins kostnader och sjunkande fastighetsvärden.
  Det finns också positiva externaliteter. Dessa positiva externaliteter består i en nytta som samhället får av en viss produktion, men som producenten inte kan tillgodogöra sig ekonomiskt. Miljöaktivister anser att vindkraft medför en sådan nytta eftersom den inte medför koldioxidutsläpp( bortsett från back-up när det blåser för litet eller för mycket) och därför bör ersättas ekonomiskt med elcertifikat. Det är märkligt att inte kärnkraften också kommer i åtnjutande av elcertifikatens ekonomiska fördelar eftersom den är koldioxidfri( dessutom behövs ingen back-up).

 29. Johan M

  #6 Gunnar Kjelldahl (C)
  Jag tror man gör ett misstag när man tittar på årsproduktion. Produktionen från vindkraftsverk är ju högst variabel och när den inte producerar är det ett problem.
  Man kan plocka hem statistik per timme från Svenska Kraftnät och varje år upprepas ett mönster, det finns alltid kalla dagar under vintern då vindkraften i praktiken inte producerar någonting alls. Om vi tar 2013 som exempel så har vi 14 mars kl 12:00 som exempel:
  total konsumtion: 21.000 MWh
  produktion från vindkraft: 100 MWh
  Vid den tidpunkten hade vi en installerad effekt på vindkraften på kanske 4.500 MW … vilket under den timmen alltså i princip stod stilla.
  Var fick vi då det 21.000 MWh från :
  vattenkraft 11.000 MWH
  kärnkraft 9.000 MWh
  kraftvärmeverk 2.000 MWh
  Hur mycket vindkraft skall man bygga för att stänga ett kärnkraftverk om de bara producerar 2% av installerad effekt när det kniper?
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Statistik/Elstatistik-for-hela-Sverige/

 30. Dag Lindgren

  #25 Green och #26 Skogen används till mycket annat än energi, energi är nog mest det som ”blir över” när vad som tex används till att bygga hus kommit dessa ”mer förädlade” ändamål till godo. Lite grand av den el vi exporterar kommer från skogsbiomassa, hade vi ingen sådan el skulle det kanske inte blivit någon export nu!
  #26 Cornell Nej skogen räcker inte till allt och dessutom konsumerar skogsindusterin mycket el. Jag stöder att vi börjar med ett nytt kärnkraftaggregat nu, Som i mycket annat tycker jag man skall satsa på många alternativ och säger inte helt nej till några vindkraft till. När jag såg och tänkte på vindkraftaggregaten 1970 så tyckte jag dagens parker tedde sig otänkbara, men jag hade fel. Så vi har kanske fel igen med de dåliga prognoserna och ohållbara kalkylerna. Men alla är väl överens om att vindkraft inte är HUVUDLÖSNINGEN. Sätter man snurrorna över skogen reduceras skogstillväxten obetydligt och få människor störs. Men visst – kärnkraft verkar bättre än nämnvärt mer vindkraft.
  Att skogen växer så mycket bättre nu är framförallt bättre skogsskötsel. Men koldioxid och kvävenedfall har en marginellt positiv effekt. Arealen har blivit större eftersom vad som blev marginellt för jordbruket sedan 1950 omvandlats till skog. Global warming får nog en kraftigt positiv effekt.
  #27 Jag har fjärrvärme men en ganska stor del av den genereras av skogsbiomassa.

 31. Tudor

  Nationalekonomen Danne Nordling skrev 2009 om elcertifikat och energikostnader på sin blogg:
  http://danne-nordling.blogspot.se/2009/02/ju-mer-karnkraft-desto-billigare.html

 32. Olav Gjelten

  Många som skriver på den här bloggen tycks hålla med mig om att klimatdebatten, som är en del av miljöfundamentalismen, är fylld av överdrifter och rena lögner.
  Trots det ser jag hela tiden s k klimatskeptiker som som bedyrar sin trofasthet till miljön. Det hela påminner mig om tiden för några decennier sedan, då många predikade sin trofasthet till kommunismen, men tog kanske avstånd till Sovjet, Berlin-muren och Stalin. Lyckades de att föra ut sina argument?
  Varför i alla dar kör så många trevliga klimatskeptiker samma misstag i repris, där bara kommunismen bytts ut mot miljön?
  Det borde inte vara svårare att ta avstånd från den människofientliga och bakåtsträvande fundamentalismen på miljö- och klimatområdet än att ta avstånd från brott i kommunismens namn, oftast långt bortanför våra gränser.

 33. Lars Cornell

  O G #32. Bra synpunkt! Skilj mellan följande:
  1) (MP), (V), Greenpeace mfl utgår från politik och använder klimathotet som en påtryckning att få igenom sin politik. De har behov av att larma, körsbärsplocka och överdriva. Sanningen är för dem ofta bara ett hinder som det gäller att dölja och förneka.
  2) (SD), (FP) och i varierande grad andra politiker gör tvärt om, de skapar sin politik utifrån fakta och behov och söker därför i högre utsträckning sanningen.
  Du har rätt i att det ligger en svårighet i att anse att koldioxid är till större nytta än skada samtidigt som man vill bygga kärnkraftverk för att ersätta kolkraft. För mig är det ändå lätt, jag bekämpar inte ökning av koldioxid i atmosfären men jag bekämpar användning av kol. Den resursen bör vi spara till kommande generationer.

 34. Stickan no1

  Nu är vanliga glödlampor förbjudna. Och nästa steg verkar vara att förbjuda elektriska element.
  Inte bara det utan de vill säkerställa att inte någon använder el i smyg genom att kunna göra hembesök och kontrollera att ingen använder el för uppvärmning.
  http://notrickszone.com/2014/03/21/german-city-of-bremen-calls-for-a-green-police-to-enter-private-homes-and-eliminate-electric-heaters/
  De skulle få att göra i Sverige där enligt statistiken från energimyndigheten hela 550.000 av knappt 2 milj småhus värms enbart av el. Ytterligare ca 1 miljon hus är helt beroende av el då de använder värmepump för uppvärmning.
  Och så förbjuds glödlampor.

 35. Pelle L

  Astrid Å #23
  ”The Lost Climate Integrity of the American Association for the Advancement of Science”
  http://wattsupwiththat.com/2014/03/23/the-aaass-lost-climate-integrity/
  var intressant läsning!
  En forskare som huvudsakligen citerar sig själv för att påvisa ”konsensus”.
  Men vad betyder ”Advancement” i AAAS?
  Är det en eufemism för Distorsion?

 36. Slabadang

  Deaccelererande havsnivåer måste omedelbart bortförklaras ! 🙂 🙂 🙂
  En klimatvetenskap som är helt SJUUUUK. Titta på den översta grafen med observationerna från alla satellitdataserier och fråga er vilken fråga en helt frisk vetenskapsman skulle ställa sig i jämförelse med den fråga artikelförfattarna valt istället? Tankeförbudet är glasklart!! Hjäääälp observationerna strider mot teorin. Hämta modellerna och ”justera” verkligheten så den inte ifrågasätter teorin!
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/fig_tab/nclimate2159_F2.html
  Det är inte mycket dessa klimatmodeller klarar av att förutse på förhand, men de verkar vara fantastiskt snälla som hjälpmedel när man ska bortförklara observerade klimatdata i efterhand! I kombinationen med friheten att få ”uppskatta” och ”beräkna” (gissa) så kan modellerna även användas för framställan av sockervadd?

 37. f.d. Salasso

  Visum, arrangör av Visfestivalen Holmön nobbar nu SLITEVIND ABs sponsorpengar (mutor). Läs också debattartikel i dagens Västerbottens Kuriren, författare Johan Rydelius. (obs ej plustjänst) kommentera gärna. All info på: http://www.friavindar.se

 38. ThomasJ

  Tack Lars för ett utengemärkt inlägg! 😀
  sarc on/ För att späda på hur ’duktiga vi är’ kan nyligen publicerade navelskådningsartikel från Ekskans kansli rekommenderas till läsning…/sarc off
  Länk:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/67/77/db82e660.pdf
  När man läser centristers, och för den delen även romsöners, argumentering att där finns ’tillräcklig’ balanskraft för utbyggd vindkraft, t.ex. Markbygden. Visst finns det! Problemet i dessa naivisters dillettantiska framföranden är, att i fallet Markbygden avser man, vid behov, ta i anspråk >60% av Luleälvens totala och supereffektiva/billiga el-produktion á ~ 5 öre/kWh (elektroner) för att backa upp/ ersätta/ vindkraftens elektroner á ~ 80 öre/kWh. Snacka om Ebberöds bank!!!
  (detta i enlighet med samtal med rep från energimyndigheten, som f.ö. blev rejält irriterad vid påpekandet hur vansinnigt detta är…)
  Galningar – sök hjälp för böfvelen!
  Mvh/TJ

 39. ThomasJ

  Breaking! Mad Maud, yes we can’t, Olofsson vägrar komma till KU-förhör avseende Nuonaffären! Tror ph**n det… Hon riskerar väl att komma i liknande situation som Telia vs. Uzbekistan…
  Go figure!
  Mvh/TJ

 40. Slabadang

  TomasJ!
  Det tokroliga är ju att Peter Ericsson försöker ta position och vara drivande. Jag undrar om han som MPare verkligen tänkt igenom initiativet? 🙂
  Både skälen bakom prisförväntningarna och de huvudlösa investeringarna i ”renewables” är ju liksom en konsekvens av den politik han som miljömupp drivit på.

 41. Sven Östholm

  Homo climaticus & placebo mm.
  Av de homeopatiska farmakopéer som brukas inom klimatkampen är vindkraft och solenergi de främsta. Medlen har samma egenskaper som alla övriga homeopatiska kurer, placebo är den enda iakttagbara nyttan. Ju fler vindkraftverk som byggs ju säkrare känner sig övertygade om att något verkningsfullt har uträttats, alltså kan klimathomeopati försvaras.

  Att klimatet bevisligen förändras utan antropogen inverkan är i nutid uteslutet av paranoida skäl. Människan har släppt ut fossil koldioxid i sitt livsutrymme och är därför ensam skyldig till att klimatet är föränderligt.

  Renhetsideologer förkunnar att smutsiga fossila bränslen måste ersättas med ren, förnyelsebar energi om klimatet återigen skall bli naturligt. Vindkraft och solenergi är de enda rena energikällor som kan ersätta el från fossila bränslen, så ökande förbrukning av fossila bränslen beror på mänsklighetens oförstånd, men att vind och sol aldrig kommer att kunna ersätta fossila bränslen gör inget eftersom övertygade känner att något verkningsfullt har uträttats.

  De som fått bekväma liv genom att använda kol olja och kärnkraft måste bestraffas med koldioxidskatt och elcertifikat så att ännu fler renhetsanläggningar kan byggas, visserligen blir skillnaden omärklig, men övertygade känner att något verkningsfullt har uträttats, alltså kan klimathomeopati försvaras.

  Mänsklighetens synder under det senaste århundradet har med vetenskaplig noggrannhet beskrivits av IPCC. Vetenskapligt har IPCC slagit fast att endast mänskligheten är orsak till att klimatet inte längre är naturligt. Vetenskapliga data slår fast att detta är till 99.5% säkert. De återstående 0,5% har gjort att en så kallad Hiatus inträffat med naturligt klimat som följd.

 42. Börje S.

  #41 Sven Ö.
  En perfekt analys av arten Homo Climaticus Placebo och av orsakerna till denna arts till synes meningslösa handlingar.
  Mer sådant!

 43. Peter F

  Tankeväckande jämförelse mellan utbyggnaden av vattenkraften och vindkraften.
  http://www.allehanda.se/opinion/insandare/vindkraften-tag-time-out-nu