Initierat svar från Lena Ek

Lena Ek chattade med SvD´s läsare under förmiddagen, från Doha, här. En person med viss kritisk hållning släpptes fram:
Micke J: För 40 år sedan varnade man för en ny istid. Då sade forskarna att temperaturen sjunkit de senaste 30 åren. Idag säger man att temperaturen stigit de senaste 100 åren. Det går inte ihop. Diskuteras sådant på klimatmötet? Varför ska vi ta forskarnas ord som sanning idag när de hade fel igår?

Lena Ek: 99% av världens forskare pekar åt samma håll. Världsbanken gav ut en rapport förra veckan om samma sak. Vi ser redan att de hade rätt i de första rapporterna, så tyvärr, nu är det bara att sätta full fart frammåt mot lösningarna, Micke!
Visst har hon rätt, 99% av alla forskare pekar åt samma håll, deras pekfingrar är väldigt vindkänsliga, de pekar åt det håll som anslagen anvisar.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Alla som refererar till Världsbankens rapport borde skämmas.

 2. Man baxnar över nivån på svaret.
  – Undvik att svara på frågan
  –  99%
  – Hänvisa till en konsekvensanalys som om vore det fakta.
  Och så lite nedlåtande. ”Sätta full fart Micke”
  Otroligt

 3. AOH

   
  Teres:  ”—–Vad förväntar du dig av förhandlingarna?—–”
   

  Lena Ek: ”—-Teres, att vi blir klara med gamla förhandlingsfrågor, att vi får en förlängning av världens enda klimatavtal med bindande utsläppslöften på plats och att arbetsplanen för det nya klimatavtalet kommer på plats.—-”
   
  18 COP –spektakel har nu uppnått en kostnad på ca  500 Milj kronor  / COP och fortsätter säkert många år framåt.:   
  ( Gunnar Strandell  # 47   — Samtidigt står FN som arrangör av ett klimatmöte i Doha som sägs kosta 500 miljoner kronor.—)
   
  Lena Ek har säkert redan nästa COP i åtanke.

 4. Har ni läst i NyTeknik: Det tjeckiska nätbolaget CEPS planerar att installera brytare vid gränsen för att slippa överbelastningar i det egna nätet på grund av den hackiga tyska överproduktionen av sol- och vindel.
  Tysk solel producerar i genomsnitt 2 000 MW, men kan tillfälligt poppa upp till 20 000 MW.
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3595925.ece
   

 5. pekke

  Lena Ek kan väl plocka med sig lite värme till sina undersåtar här i Sverige.
   
  December månad har nu en avvikelse från normalen med hela – 10 grader på sina ställen.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1353/showImg.php?par=tmpAvv

 6. pekke

  Förresten, när hon ändå skall dela ut en massa klimatbistånd kan hon väl dela ut lite till Sverige för att förbättra vinterklimatet här i Sverige så vi slipper se såna här bilder i framtiden.
  http://www.expressen.se/nyheter/lasarnas-bilder-fran-snokaoset/allmaninsats-for-brommaplans-bussar/?page=2
   
  Norge får ju stöd från Afrika !
  http://www.africafornorway.no/
   
   
  😉  😉  😉

 7. Perfekt

  pekke #5
  new normal och loaded dice är begrepp som jag erinrar mig i samband med extrema väderhändelser. Är detta tecken på en kallare klimatregim?

 8. Peter S.

  En prognos av vad vi  har att vänta av denna vinter finn på Weather Bell. 
  http://www.weatherbell.com/saturday-summary-december-1-2012 

 9. bom

  Ny Teknik (numera i klimatisthänder) ”Tyskland satsar stort på——-Fossila kraftverk”
  (Jä.la sk.tTyskland dom kom på att SolochVindandet var ett bedrägeri! Dom lät sig luras först men sedan kom dom på oss!)

 10. bom

  Lena Ek wink wink nudge nudge – say no more!

 11. Labbibia

  Om ganska precis en timme går det att ställa  chatt-frågor om klimatet till prof. Björn-Ola Linnér i SVD. Linnér befinner sig i Doha just nu.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/chatta-med-experten-om-klimatfragor_7731796.svd

 12. Labbibia
  Och här om professor Linnér
  http://www.tema.liu.se/tema-v/medarbetare/linner-bjorn-ola?l=sv
  ”Han pågående publiceringar handlar om länkningar mellan klimatpolitik, hållbar utveckling och energiutveckling samt klimatvisualisering, transnationell styrning och utopiskt och dystopiskt tänkande på klimatområdet.”  
          

 13. LBt

  Tänk, för att skapa utrymme för CO2-propaganda måste 99% av världens forskare avfärdas som korrupta…..

 14. Labbibia

  LBt # 13
  Varför korrupta?
  Det gamla talesättet att ”man biter inte den hand som föder en” är väl ganska väl applicerbart på ”99 % -av- alla – forskare” svamlandet. De 99% som för övrigt knappast är en korrekt siffra i vilket fall som helst…….

 15. L

  LBt, sant, om dom fanns annat än i fantasin. Börja gärna räkna….

 16. Adolf Goreing

  #13 99% är lite väl högt. Den vanligaste bluff-siffran är 97% och kommer härifrån. http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf Sammanfattningen och originalslutsatsen finns publicerad här:http://www.lulu.com/shop/m-r-k-zimmerman/the-consensus-on-the-consensus/paperback/product-4281091.html;jsessionid=FFB35EF1A84C7338D35FA5A8998EDA29
  En av många avslöjande artiklar som dissar enkäten med utgångspunkt från dess egna fakta: http://opinion.financialpost.com/2011/01/03/lawrence-solomon-97-cooked-stats/
  Dvs. av alla dessa ”tusentals” klimatforskare valde man ut en bit under 80. Har man åtminstone gymnasiekunskaper i statistik så vet man att detta urval är bara TRAMS. Fråga en viss statistikprofessor i Göreborg.

 17. Rune

   
  Utan någon växthuseffekt skulle det av förklarliga skäl inte finnas något liv på jorden. Att CO2-halten i atmosfären stigit med omk. 140 ppm sedan industrialiseringen råder det heller inget tvivel om. Den ligger idag runt 390. Den har dock varit uppe i 8000 ppm och trots det har liv utvecklas både i hav och på land. Jorden inte är statisk, utan alltid varit i ständig förändring. Vi bör se industrialiseringen mer som en välsignelse då den skapat större förutsättningar för bättre skördar och därmed en framtid för allt liv. Det sista ordet ”liv” är vad det egentligen handlar om.
  I början på 1800 talet förfäktade Thomas Malthus att, ”födelsetalen alltid överskrider produktionen av föda”. Frågan aktualiserades 1968 då Paul Ehrlich gav ut boken ”befolkningsbomben” som i stort sett följde i Malthus fotspår. Alltså att vår jord inte kan föda en större och större befolkningstillväxt. Om vi jämför skördarna på Malthus tid och dagens ger dessa emellan 20-30 ggr mer föda. En bidragande orsak är förutan förbättrade metoder även högre halter CO2 i atmosfären.
  Idag är ”hotet” inte att det saknas föda för jordens befolkning, utan att, desto fler människor, ju mer CO2 andas vi ut och driver upp jordens temp. Tror de flesta av oss vet att CO2- halten i atmosfären ökat med ca, 8 % sedan 1998. Däremot har den globala temp. varit i stort sett varit oförändrad de senaste 14 åren.  IPCC byggde sina antaganden ifrån den temp.höjning som var emellan 1979–1998 då halten CO2 i atmosfären ökade från ca, 250 till 270 ppm.
  Dem senaste 14 åren har den globala temp. förhållit sig relativt konstant. Vilket sopar undan fötterna på IPCC och ”beviset” att det är CO2 som driver upp temp. (Värme frigör koldioxid)
  Att WWF och Greenpeace (och övr. miljöorg.) trumpetar ut att den förhöjda halten CO2 hotar allt liv och förgör förutsättningar för sådant i framtiden faller på sin egen orimlighet då CO2 är en förutsättning för liv. Det bör även slås fast att CO2 inte är någon förorening.
   Nu kommer återigen en repris av en domedagsprofetia och denna gång av Anders Wickman.
  I början av 1970 talet rasade en debatt emellan Gösta Ehrensvärd (som just släppt sin bok, ”Före – Efter”)och Tor-Ragnar Gerholm, där den förstnämnde hävdade, ”att vi tär på jordens resurser” i den förespråkade han när oljan, olika mineraler skulle ”ta slut”. När det gäller olja så hittas dagligen nya och större fyndigheter. Vad mineraler beträffar så känner jag inte till några mineraler som skulle försvunnit, eller hotas att försvinna? När G. Ehrensvärd kom fram till sina teser så var det dessa grundade på den tidens teknologi (man kan fråga sig vad som finns kvar av den) och Gösta Ehrensvärds tänkande är minst sagt statiskt ifråga om en framtida teknologisk utveckling. Enligt T. R. Gerholm ersätts t.ex. mineral av en annan, eller helt enkelt med ny teknologi. Som sagt vilka produkter finns kvar sedan 1971 och vilka ny har kommit sedan dess?
  Det talas om att vi tär på ”jordens resurser”? Var god nämn en enda av dessa som försvunnit från jordens yta? Den olja och kol som förbränns övergår till en annan resurs som skapar större förutsättningar för allt liv på jorden. Det här vet miljöorg. om och vill därför stoppa en utveckling i u-länder. WWF med andra miljöorganisationer har effektivt förhindrat en mängd (drygt 350 st) vattenbaserade projekt i Afrika.
  När T Malthus kom med sina teorier var vi omk. 990 milj. och då Paul Ehrlich framhärdade sina var vi ca, 5 miljd. människor. Under åren har många sk. kloka personer framfört sina åsikter hur många människor denna jord kan försörja. I början av 90 talet sade bl.a. förre chefen för World Watch Institute Lester Brown, att han såg det största hotet i att kineserna får det bättre, då han räknat ut att om varje kines åt ett ägg om dagen skulle hela Australiens spannmålsskörd gå åt till att mata hönsen som lade dessa ägg. Idag vet vi att kineserna äter ägg och vi vet även att snart är Kina den största ekonomin i världen och världens ekonomier är beroende av Kina. Vet inte vad den gode Lester säger om det? Jag kan nämna många personer som definitivt inte tycker om att människan får det bättre och vi kan börja med just Anders Wickman som anser att jorden bör härbärgera endast 600 milj. människor. En annan som kläckt ur sig kloka ord är Prins Filip som, ”vill återfödas som ett dödligt virus som eliminerar en större del av jordens befolkning”. Eller Jacques Cousteau som önskade han kom på något som eliminerade 350 tusen människor om dagen. Skaran av personer är lång som anser att världens befolkning bör ligga under 1 miljd. (Tror det bor 1300 miljd i Kina.)
  Nu pågår ett klimatmöte och naturligtvis skall vi tro på vad som sägs på detta möte. Lika naturligt som vi har trott på allt som sagts under åren. Vi trodde på vad James Hansen sade inför Kongressen (USA) 1988 om att världshaven kommer att stiga under en 100 årsperiod med 6 meter. Om vi skulle trott på det, så borde världshaven redan stigit med 1,5 meter? Fast det kanske bara är det sista som sägs – och gäller?
   

 18. Ann L-H

  Jag har varit inne på Linnérs chatt sedan kl 10, ställt upprepade frågor om vems ärende NGOs går men inget svar. Tydligen alltför känsligt för en professor i klimatpolitik!

 19. Rune.
  Visst finns det gott om ”neo-malthusianer” idag. Och de sitter på maktpositioner i många fall.

 20. Ann L-H

  Ang. Klimatpolitikprofessor Linnérs chatt. Det blev till sist ett svar men han verkar förneka den agenda som för andra är uppenbar.

 21. Ann L-H
  Jag frågade om skeptiker och fick ett svar. Jag tyckte att han faktiskt betonade att det finns stora osäkerheter.
    

 22. Ann L-H

  Lena – #21 Jag såg det och visst, han kunde gå med på osäkerheter i den vetenskapliga grunden för hotet, men när det gällde hans eget område klimatpolitik där styrdes nog svaret mest av det som Labbibia citerade ovan ”man biter inte den hand som föder en”. Typisk var också att svaret till mig låg så sent att det inte fanns någon tid att svara honom fastän jag var inne och frågade redan före tio. 

 23. Bertel

  I ett av svaren framkom det att de Indiska staten hade 10 st delekater på plats och Sverige 40 st? Indien håller på att dra sig ur samarbetet/framtida avtal(kvalificerad gissning). Är detta en klar markering från den Indiska staten. Vad anser ni?

 24. jensen

  För ca 34 miljoner år sedan släpptes kontakten mellan antarktis och sydamerika, varvid ACC ( Antarctic Circumpolar Current) kunde utvecklas , antarktis började frysa till, och jordens temperatur sänkas ca 5 C.
  För ca 2,6 milj. år sedan slog sig europa, indien och asien samman och minskade varma strömmar till Arktis, som började frysa till och sänkte temp ytterligare ca 5 C.
  Undrar vad som först skall hända närmaste 50 åren? för att alarmisterna skall få rätt. Motsatsen till första eller andra händelsen?
  Skämt åsido, jag tycker energieffektivisering är bra, och olika alternativ skall naturligt vis prövas ( med tonvikt på prövas) under längre perioder för att få fram hållbara alternativ.
  Vidare är jag absolut för trafikomläggningar, t.ex. trängselavg. m.m.
  med satsningar på kollektivtrafik o.s.v.
  Men 4 C. det är ju någon slags ångestfantasi, eller finns andra grunder?

 25. jensen #24
  4 grader är ingen siffra förankrad i verkligheten. Den kommer från ett beställningsjobb av Världsbanken där de beställer en konsekvensutredning om vad som skulle kunna hända om temperaturen stiger med 4 grader.

 26. Ingemar Nordin

  Men hör ni grabbar … öh, kvinnor Ann L-H #18 och Lena # 21.

  Se det så här: Björn-Ola ha ett centrum att ansvara för. Hela dess ekonomi är beroende av externa finansieringkällor. Hur skulle det se ut om han … tja, I say no more. De utgår från IPCC, och lägger sig inte i själva vetenskapen.

  De har dock Jacob Nordangård som medarbetare, vilket länder dem till heder.

 27. Ann L-H

  Ingemar N – Eftersom jag, tack vare Ditt tips, just läst Jacob Nordangårds avhandling ordentligt och dessutom sett att hans handledare är just B-O Linnér var det en märklig upplevelse att se att Linnér inte tycktes ha tagit till sig innehållet i avhandlingen. Ditt svar bekräftar #22 här och visar än en gång hur politiserad klimathotsfrågan är. Men visst blir man besviken på alla mollusker.    

 28. Kul att se ett erkännande av att forskarna är överens om AGW. Tror nog inte de beror anslagsjakt, forskare i allmänhet har nog en större intellektuell hederlighet än de professorer Lars umgås med. 

 29. Börje S

  #28
  Oohja, ta bara det här med de skenande havstemperaturprognoserna i t ex Stilla Havet:
  http://wattsupwiththat.com/2012/12/06/once-again-reality-trumps-models-pacific-ssts-are-flat/
  Modellerna är ju mycket bättre än verkligheten, inte sant? (Om man önskat sig varmare havsbad, vill säga.)