Happy Easter, war is over

Yalta-Conference1945-Churchill-Roosevelt-Stalin-Wikipedia
Trion Churchill-Roosevelt-Stalin i Jalta

I dagens Helsingborgs Dagblad filosoferar Lotta Hördin över misslyckandet i Köpenhamn.

”Journalister hängde vid dörrar och trappor i väntan på att åtminstone få se en glimt av Barack Obama. Han som i sista stund kom till Köpenhamn för att få ett avtal på plats. Fast vi hade redan på känn att så skulle det inte bli. Hela delegationer låg däckade och halvsovande i sofforna på Bella Center. Det skämtades om att lite växthuseffekt inte suttit så dumt i alla fall eftersom vintern hade börjat fatta sitt grepp om Danmark.”

EU och USA har tappat makten, menar Lotta Hördin och citerar Göran Persson: ”I Köpenhamn tog andra världskriget slut. De institutioner som byggdes upp efter krigsslutet har spelat ut sin roll. Vi ser nu att klimatkrisen inte kan lösas med britterna vid bordet och indierna utanför.”

Idag är det Kina, Indien och de nya tillväxtnationerna som håller i taktpinnen. Och för att rädda världens klimat krävs nog en ny världsordning, menar Lotta Hördin.

”Ja, så är det. Den gamla fungerar inte längre. Det blev tydligt i Köpenhamn. Förvånansvärt lite har det talats om detta. Nu väntar ett nytt klimatmöte i slutet av året, den här gången i Mexico. Uppgivenheten känns stor. (…) Nu är det hög tid för utveckling och modernisering. Världens länder behöver samarbeta mer än någonsin, speciellt i gränslösa frågor som klimat och miljö. Men det behövs nya former. För detta måste världens ledare ta ett ansvar.”

Som vanligt anges dock inte hur en sådan världsordning skulle se ut. Kan inte någon tala klarspråk för en gångs skull?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars C

  ”Som vanligt anges dock inte hur en sådan världsordning skulle se ut. Kan inte någon tala klarspråk för en gångs skull?”
   
  Tja, man tar en gubbe med mustasch………

 2. UnoK

  Vi svenskar får väl innerligt hoppas att denna nya världsordning inte skall bygga på något så urmodigt som ”en man – en röst”!
  Röstfördelningen borde ske enligt hur många procent av BNP som man gett till SIDA…

 3. Det enda man kan säga med säkerhet i det här sammanhanget är att det handlar om att ett samlande organ antagligen Världsbanken eller något FN organ som står delvis över enskilda länders suveränitet och samlar in pengar via någon global skatt på endera finansiella rörelser (Tobin-skatt) eller/och på hur mycket fossila bränslen man använder.
  Hur detta ska fungera utan någon form av tvingande makt är problemet. Enda lösningen som har diskuterats och kanske skulle ”fungera” är om vi har en global valuta med en stor centralbank som kan styra räntor, penningpolitik och finanser och därmed använda denna makt för att både beskatta och ”straffa” de som inte lyder.
  Man behöver knappast sätta på sig foliehatten för att misstänka att det kommer fungera ungefär som EU’s tillsättningspolitik (fast värre) d.v.s. väldigt odemokratiskt samt att detta organ kommer utnyttjas i politiska syften.
  Själv misstänker jag att denna diskussion kommer fortsätta och när de finansiella marknaderna kraschar igen (snart) kommer det vara katalysatorn för att lansera denna ide fullt ut. Givetvis med naturens och barnens bästa för ögonen…
  Hur själva iden med en New World Order ska fungera, vem som kommer styra det etc. beror ju på vem man frågar och vilken ideologisk hemvist man har. Kommer säkerligen en bunt undersökningar, forskningsresultat och politiska funderingar på ämnet pö om pö den närmaste tiden. Kanske kan avslöja en del.

 4. karlsson

  Den nya världsordningen försökte både herr H och herr S genomföra med olika metoder för ett antal år sedan.

  Bägge hade för tiden goda argument, rättvisa, fred, utveckling, den nya människan mm och många hängivna sympatisörer, både inom och utom sina länder. Herr H var också föreslagen till Nobels Fredspris.

  Den nya världsordningen lever ännu kvar i mångas minnen som något fint. En tid med ideal. Något som människan bör underordna sig då hon inte vet bättre. Underordning med tvång om så behövs.

  Det finns fortfarande länder där människor  måste underordnas med tvång och dessa länder framställs, i länder där man får säga vad man vill,  som något av förebilder.

  Allt för den ”goda” sakens skull – som alltid, kan man väl säga

 5. Holmfrid

  Det behövs inget övergripande regelverk.  Det räcker med att låta marknadspriset på olja/gas slå genom, när brist börjar uppträda.  Förra gången (147$ per fat 2007 ) triggades finanskrisen och marknaden ”korrigerade” efterfrågan till dagens lågkonjunktur.

 6. Helge

  Holmfrid du har helt rätt, redan idag använder t.ex Sverige bra mycket mindre olja än på 70-talet, en anpassning. Subventioner av vindkraftverk mm leder inte till något gott, låt varje energislag leva på sina egna meriter, reglera bara så att de inte är miljöfarliga. Allt annat hindrar utvecklingen och omfördelar pengar till något som kan användas bättre.
  Sen tror jag inte USA lägger sig frivilligt från världsmakten, EU kontrollerar de i mångt och mycket, Kina kan dock bli en konkurrent om världsmakten. Historiskt har de visat att de kan.

 7. stefan

  En historisk tillbakablick som visar hur lätt det är för människan att falla ner i masspsykosens fälla.
  http://www.youtube.com/watch?v=SP6-LrT14Y0

 8. Björn

  Är det någon som inbillar sig att en ny världsordning skulle kunna realiseras på så lösa grunder som IPCC och CRU framhåller? Det finns inget konkret att ta på, annat än att vi har haft en ovanligt lång och kall vinter i delar av norra halvklotet, men det kan inte leda till något prat om ändrad världsordning. Här kan vi tala om någonting konkret i klimatfrågan som endast kan leda till hur vi skall få energin och matbehovet att räcka till, om det fortsätter på det här sättet. Mer regn och kallare klimat leder också till påverkan på växtligheten på våra breddgrader. Mer molnighet och därmed mindre solenergi som når jordytan, leder till sämre växtlighet och därmed ocså till sämre köttproduktion. Detta är sannolikt frågor som kommer att behöva tacklas framöver liksom energifrågan på grund av solens mycket lägre energinivå som direkt har påverkan på solvinden och därmed påverkan på vårt klimat.

  På detta område kring solens- rymdens- och atmosfärens fysik, behövs mycket resurser för att förstå vilken avgörande betydelse solen har för vårt klimat. Den forskning som de s.k. klimatforskarna håller på med är bara en liten del av hela klimatsystemet, vilket oundvikligen kommer att avslöjas med tiden. Den konkreta verkligheten är den avslöjande faktorn och inte några dolda modeller i klimatforskarnas lekstuga.

 9. Slabadang!

  Jag har sagt det tidigare..håll i rösträtten!

  Själv valde jag mellan pest och kolera när anslutningen till EU var på tapeten.Jag visste att vi dels skulle få stärkta medborgerliga rättigheter när vi gick med i EU samtidigt som jag visste att vi flyttade ut delar av vår demokrati.Ingen journalist eller politiker har velat peka på den svaga ställning medborgare i Sverige har gentemot sin stat.EU har med pinsam tydlighet för Sverige ställt sig på medborgarnas sida mot svenska staten ett flertal tillfällen.
  Så ur det perspektivet röstade jag rätt men få som röstade insåg den aspekten.Jag röstade MOT den svenska bananrepubliken och fick en mindre demokratisk med för medborgarätten en rättsäkrare lagstiftning i utbyte.

  Det finns frågor som tydligt särskiljer folkets intressen från etablissemangets och drar åt helt olika håll med helt motsatta intressen.Etablissemanget stärker sin position och makt medans folkets minskar när man flyttar ut besluten ur landet.Hela etablissemanget argumenterar för en MINSKAD medborgerlig makt och EU samt FN i dess nuvarande form går att leva med.Men genom klimattalibanismen har tydliga bevis på hur dessa krafter kommer agera även i framtiden och hur svårt sanningen granskningen makten och insynen blir att nå för medborgarna om utvecklingen fortsätter mot en världsregering..

  Man behöver inte vara någon Einstein för att inse att det är en väg mot världsdiktatur.Nu skyller de på klimatet 0ch det är bara bristen på fantasi som begränsar antalet hot eller nödvändigheter för att genomföra diktaturen.Själva begreppet ”diktat” är vad IPCC krattar manegen för och vi ser tydligt att de som styr IPCC är allt annat än vanliga medborgare och inte ens klimatexpertis kan få insyn i IPCC´s arbete.

  En bra begriplig beskrivning av vad utvecklingen ger är att hela landet kommer ha lika beskuren självbestämmande rätt som kommunerna idag. Vi kommer besluta i tuttifrutti frågor och endast vara utförare och administratörer av de lagkrav som fattats ovanför våra huvuden.

  Etablissemanget komer att hävda att demokratin absolut inte är hotad.De kommer dock aldrig erkänna att valsedeln bara blir en symbol utan värde.De vi röstar på kommer bara peka uppåt när ansvar ska utkrävas och eftersom ansvar är svårt att utmäta redan idag så är det inte så svårt att förstå hur det blir med den saken när vi sitter med en världsregering.

 10. Slabadang!

  Björn!

  Är det någon som inbillar sig att en ny världsordning skulle kunna realiseras på så lösa grunder som IPCC och CRU framhåller?

  Det är nog tyvärr bevisat att många faktiskt tycker det.Vi har ju hela alfabetet med ”miljöorganisationer” som tycker så.Tällberg foundation WWF Miljöpartiet Sossarna med sin socialistinternational och jag hör faktiskt inte heller några starka röster emot inom borgerligheten heller.De verkar tvärtom vilja köpa första bästa skäl.
  Här strider etablissemanget mot folkintresset,att finta bort oss ses som att slåss för ”den goda sakens skull”!

 11. Björn

  Slabadang [10]; ”Den goda sakens skull”, är ju någonting som inte är konkret, som den kalla vintern. Alla organisationer som du räknar upp är dessa som underblåser allmänhetens osäkerhet inför vad det än är. Men den kalla vintern som har varit, som är en konkret företeelse, kan inte bara viftas bort och sättas i samband med en hypotetisk global uppvärmning. Bildade människor kommer att börja undra över dessa två motsägelser kallt/varmt. Jag tror också att det börjar röra sig inom klimatforskarleden, för det måste rimligtvis finnas sådana där som inte vill stöda intellektuellt bedrägeri.

 12. Holmfrid

  Re 6:  Helge.
  När korrektionen kommer genom brist på fossil energi, då är det viktigt för Sverige, som lever på en klimatmässig utpost, som drabbas extremt hårt av nedkylning, att förbereda sig bl a genom kärnkraftsutbyggnad.  Vi är fortfarande på väg mot en nedkylning sett ur istidsperspektiv.  På  80-talet, när somrarna var kalla (+7 grader i juli) i norra Sverige rådde missväxt.  Hela vintern körde långtradare med spannmål, foder till korna,  mjöl till hushållen.  Utan transporterna och lagren i Skåne hade situationen blivit prekär.  Marginalerna mot kallare klimat är betydligt mindre än motsvarande mot varmare .
    Hörde i går på radion att 25 miljoner kineser i sydvästra Kina saknar dricksvatten som följd av torka och miljöskador.   Kina kommer att genomföra åtgärder mot energikris,  dock har dom ont om tid.   Världsmakten är bara viktig om man vill göra något positivt för världen.  Hittills verkar ju Kina inte sämre än USA i detta – hjälp till självhjälp i Afrika bl a.  Vill man använda världsmakten som Hitler ville, till det stora ”rånet”, ja då blir det krig om resurserna, som ingen kan vinna med dagens vapenteknologi.
   

 13. Slabadang!

  Björn!
  Självklart försöker de bortförklara även det mest uppenbara.De har gått ”allin” på detta klimatskämt och att de så snart skulle få stryk av att vår kära moder jord vägrar att följa alla klimattalibanska kristallkulors profetior är något som de fortfarande i sin enfald tror att de kan lura oss runt.Läs Megnus så ser du hur desperata och osammanhängande de blivit.Förtvivlat försöker de hitta något som ska bekräfta AGWteorin.
  De har fler problem på halsen.Nu hare detill och med brist på naturliga förändringar och då försöker de hitta sådana och bortförklara dessa som naturliga och istället vara beroende på AGW….
  Vi kan bara lycka dem till med trovärdigheten och alla som tänker själva fattar vilket totalbedrägeri hela klimatrörelsen är.
  Men många har av mänskliga förståeliga skäl svårt att svälja förtreten och dra på sig dumstruten.Det äör många politiker miljömuppar och journalsiter som satt sig i samma båt.

 14. Slabadang!

  Holmfrid!

  Hela klimatspektraklet bygger på affärsiden att ta makten över vår produktion och samtidigt kunna tjäna pengar på det.En oehört listig plan och klimatskrämseln passar utmärkt in i strategin.
  Rubriken om att the ”war is ower” utgör orsaken till den teater om klimatet som spelas upp.Västmakterna inser allt för sent att de tappat herraväldet och cap and trade och FN är de verktyg de fortfarande tror skall vara deras verktyg för fortsatt världsdominans.
  Strategin är dömd att misslyckas och det kommer komma många olika argument och skäl till att hävda att utökad makt över tillväxtländerna skall ske av andra goda skäl än vad det i ärlighetens namn handlar om.
  Det är dags för västvärlden politiker vetenskaper och företag att koncentrera sig på sin egen utveckling istället för att oroa sig för tillväxtländernas.Tillväxtländerna har inga skäl att acceptera några ryggsäckar formulerade av väst.

 15. Lejeune

  Vi tar av gammal vana demokratin för given, det skall man inte göra. Det lurar alltid någon ondskefull antidemokratisk mupp i vassen som vill beröva oss våra demokratiska rättigheter, i det här fallet är muppen rödgrön.
  Agendan är uppenbar, självutnämnda världsförbättrare vill påtvinga oss ett rödgrönt kalifat, med rödgrön sharialagstiftning baserat på personliga utsläppskvoter av koldioxid mm.
  Det är kanske lite tidigt att blåsa faran över, men det verkar som vi demokrater och klimatrealister har vinden i ryggen. För den här gången, är säkrast att tillägga!

 16. Argus

  Hallå.

  Vi har varit inne på detta tidigare.

  Vi behöver inte övertyga varandra (vi bortser från inlägg via AndersL Frifräset Klimatvegetarianen etc).

  Det verkar mycket mer angeläget att få täckelset att falla för andra. Alltså inte de som primärt gjort sig beroende (pekuniärt/skamfaktor), utan de som kan rösta och tänka och tycka!
  Själv framför jag argument i de kretsar jag kan. Responsen är blandad; vissa får sig en tankeställare, andra tycker nog Climategate var typ ’bad’ men IPCC grundläggande slutsatser ändå står sig…….
  Ofta blir responsen ungefär att ’i så fall tror du att alltihopa är en enda konspiration…..!’
  , och detta är lite pillemariskt att bemöta. Ja, in a way, är det nog så…….
  och så kommer det: då tror du också att  ’Armstrong var aldrig på månen, Kennedy sköts av CIA etc, etc…..’

  Som jag sa för ett tag sen. AGW har ett försprång på drygt en generation (ska man säga 20, 30 eller tom 40 år?)

  Som medelvärdesinformerad allmoge blir det jättesvårt att ta till sig all ondskefull kombination av bortslösade resurser, WWF, Per Holmberg FN etc etc etc. Snacka om månghövdad motståndare!

  Till  ljuspunkterna hör att Ingemar är nykter. Vi ska inte glömma bort Stefan (s) heller.

  Out there: ge oss en järnstorm om hur hypnosen ska brytas!

 17. Bertel

  Argus #16

  Håller med dig i att utöver sakfråga/intelektuell  debatt på denna blogg(vilket jag uppskattar och som bör fortsätta med oförminskad styrka) är jag också behjälpt att få ta del av resonemang av rent praktiska slag. Hur gör ni,kan vi göra något tillsammans.(Tex agera så att  SI och dess talespersoner(Maggie,Ingmar,Peter mm)  får större utrymme i gammelmedia).

  Jag gör samma som du och agiterar/agerar i min ”lilla” värld.
  Inga av mina vänner,grannar och arbetskamrater är ovetande om vad jag anser om AGW-teorin/alarm och vad som kommer i dess kölvatten(viljan till ny ”värdlsordning” för den goda sakens skull).

  Hur agerar ni andra?

  Ps Jag vet att detta är ”lite” utanför ämnet Ds 
   

 18. Slabadang!

  Argus!
  Du har rätt! Min strategi är att med torrt på fötterna angripa utifrån den obefintliga insynen och kontrollen.Det är ett mycket legitimt argument för att syna hela spelet genom att påpeka att efter alla skandaler och det vittrande förtroendet så är det tvunget att genomföra en revision av den underliggande CO2 teorin.
  Det går helt enkelt inte att tvinga på folk när inte förtroendet finns.

  När dessutom stormarna uteblivit isarna vid polerna är ”normala” och den vetenskapliga kritiken öronbedövande….så blir detr en självklar demokratisk ordningsfråga att säkerställa folkförtroende och kvalitet.Inte ens en klimattaliban kan ha några ärliga skäl att hitta på invändningar!!
  Jag jobbar efter den strategin och konfronterar de journalister i första hand och vår minister i andra hand.För de har uppenbarligen brutit mot sina grundläggande uppdrag.

 19. Oljan är INTE fossil! Metangas – CH4 – bildas kontinuerligt i jordens inre. Den fasnar i fickor och polymeriseras under stort tryck och vid hög temeratur och metanseriens kolväten bildas: C2H6 etc och ger ”råolja”. En del gas omvandlas ej utan blir ”naturgas”. I vilken takt oljebildningen sker känner man inte till. Olja/naturgas är således ingen ”endlig resurs”!
  Det finns ytterst få politiker i Sverige som har naturvetenskaplig utbildning. Ett problem – man vågar inte ifrågasätta ”vetenskapen”! I Kina är både presidenten Ph.D. inom teknik och premiärminister M.Sc.Eng.!

 20. Jag tycker att det är bra att Indien och Kina får se växande ekonomier. Men att säga att de ”tar över” är som att utnämna ett lag i division 2, som spelat ett antal bra matcher och verkar vara på väg upp i seriesystemet, till svenska mästare! De asiatiska tillväxtländerna ligger fortfarande i absolut ekonomisk styrka väldigt mycket efter t ex USA, och det brukar vara så att i takt med att BNP ökar minskar tillväxttakten. Man kan inte extrapolera och säga att år 203x går Kina om USA, ty innan dess har tillväxten mattats av.
    En spelare som glöms är EU, som i motsats till 3:e världen-länder har välutvecklad i-landsekonomi och en ännu inte fullt utvecklad potential att sätta sprutt (bestående av att effektivisera och ännu mer integrera EU-ländernas ekonomier).
    MEN. Alltså, det är kanske mer en from förhoppning osv – men jag tror att det är en antikverad världsbild att tala i termer om att vissa nationer skulle ”bli ledande”. Jag tror att abstraktionen ”nation” i framtiden och genom ökad globalisering (gränser försvinner allt mer t ex) minskar i betydelse. Ökar i betydelse gör företag och företagsgrupper, människor själva inte minst, olika formella eller informella samarbeten, osv.
    Det är helt fel världsbild att tro att något eller några länder ”tar över”.

  –Ahrvid

 21. Ah!
  Nu kanske vi börjar komma nån vart. Hur argumentera. Jag tycker så här.
  1. Det finns alldeles för många bevis på fusk. Trovärdighet mycket ifrågasatt. (massor med exempel) Fakta.
  2. Absolut inga bevis för att ”mänskligt” co2-utsläpp påverkar klimatet. Visa hur många procent (delar av procent) mänsklig co2 utgör av de totala växthusgaserna. Fakta
  3. Åtgärder som begränsning av koldioxidutsläpp, införande av handel med utsläppsrätter, co2-skatter, kontrollmekanismer kommer att kosta dig och mig mycket pengar och  vi kommer att bli rejält övervakade. I England talar man om miljarder pund.  Fakta
  4. Miljön skall vi ta hand om. Men den viktigaste frågan där är inte co2. Fakta
  4. Försiktighetsprincipen säger egentligen ”Låt bli”!  Fakta

 22. Bertel

  Ingvar #20

  Tillägg på dina punkter.

  Jag skulle vilja att en av sammhällsekonomiskt sinnade individer på denna blogg skulle ge en ”hint” vad utsläppsrätter omsätter globalt per år och hur ”vinsterna”(vart går pengarna) fördelas samt vilka konsekvenser koldioxidrelaterade skatter/satsningar sklapar i form av hinder för framtida FRI energiforskning(hur mycket får forskning om vind/våg och solkraft av anslagen gentemot resten)utveckling i Sverige och globalt.

  PS Nu blir det energiutnyttjande i form av bastu och för själen en finsk lång-drink(lånkero) Ds.    

 23. Bertel #21
  Bastu låter fint. Lånkero låter gott (kanske)  😉
  Kolla den här länken. Handlar visserligen om England men det ger en bra ledning
  Bertel #21
  Bastu låter fint. Lånkero låter gott (kanske)  😉
  Kolla den här länken. Handlar visserligen om England men det ger en bra ledning
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7550164/Climate-Change-Act-has-the-biggest-ever-bill.html
   

 24. Ooops.  Stammar visst.

 25. Bertel

  Ingvar Engelbrecht #22.

  Tack!! för länken om kostnadskalkyler för UK(läsvärt).

  För mig(troligen för många andra) blir frågan om,hur kommer Sverige att klara sig i konkuransen tex inom elintensiv industriproduktion(där lönebildningen är sekundär kostnad) gentemot tex Kina ifall Kineser utnyttjar(kol i stor skala,billigare och säkrare(levererak elektrisitet dygnet runt gentemot vindkraft) och vi tvingas att satsa på skattefinansierad vindkraft,solkraft mm.
   
  Detta borde slå igenom till Kinas(och många andra ländernas) fördel(inget fel i det egentligen) i längden och därav kommer att ge oss i Sverige lägre BNPutvekling gentemot omvärden,eller är jag helt ute och cyklar?
   

 26. Måns B

  Arwid Engholm #19
  Jag tycker att det är bra att Indien och Kina får se växande ekonomier.

  Ja det är det kanske men är man orolig för en New world order så är det nog Kina man ska se upp med och ingenting annat. Förutom att de har tag om amerikanska ekonomin vid ballarna så har de en näst intill uttalad strategi/policy för världsdominans.

  Till skillnad från FN, världsbanken och vilken organisation man nu kan tänka sig så har de dessutom strukturen för det.

  I dagsläget så behöver dom inte ens vara särskilt aktiva, vi gör vad vi kan i västvärlden för att skyffla på dem möjligheterna. I Kina anser man att alla med kinesiskt ursprung, fortfarande är kinser, hur många generationer det ännu är sedan familjen/förfadern lämnade Kina. Det är ytterligare en del i deras strategi att befolka världen.

  Nu tror ju inte jag att det är någon större risk att varken det ena eller andra scenariot inträffar. Dessutom så finns det ingen tillsynsmekanism för en NWO, varken inom det gröna området eller något annat. Så om stater, regioner vill fortsätta göra som dom vill, så finns det ingen som kan stoppa dem, alltså kommer de att fortsätta.
  Ungefär som Grekland och övriga EU-ekonomier som missköts totalt med EUs goda minne. Det är bara en tidsfråga innan de får sina lån, även om EU-skramlar med hotbössan så är de stora länderna varken villiga att offra eurosamarbetet eller sina egna investeringar.

  Så det blir buisness as usual även om man mot förmodan skulle lyckas få till ett dokument som visade på något annat.

  Hade jag varit som ni så hade jag ängnat påsken åt att oroa mig för mer angelägna saker 8)

 27. magnus

  M.Sc. Eng. #19

  Några frågor

  Torv och biobränslen nybildas också kontinuerligt, men använder du för mycket så räcker det inte till. Är torv en förnyelsbar resurs anser du?

  Menar du då att oljekällor inte tar slut , eftersom det inte är en ändlig resurs?

  Gör det någon praktisk skillnad ifall oljan bildas ”underifrån” från metangas eller ”uppifrån” genom sedimentering av dött organiskt material, om processen ändå tar miljontals år?

  Om oljan bildas av metangas- vad är ursprunget till kolet i metangasen som pyser upp i så fall? (jag skulle gissa att det kommer från sedimentära bergarter som ombildas i jordens inre, alltså fossilt kol men här är jag inte expert :-))

 28. Det beror på att hon inte har förstått att det inte finns någon gemensam problembeskrivning än mindre ”lösning”.
  Varken USA, Kina eller Indien är så stolliga att de äventyrar sin egen välfärd/tillväxt för något så luddigt som ett framtida ”klimathot”. Ecotalibanismen är stendöd i och med Köpenhamn. Ny teknik och satsning på forskning och utveckling är ända vägen framåt. Detta är inte heller bortkastade pengar ”om” vi skeptiker har rätt. I ankdammen Sverige så fortsätter alla vänstervridna journalister att babbla som om ingenting har hänt. Just det här svamlet om ”hopplöst” läge inför nästa möte osv. är väldigt lustigt då några personer godtyckligt har bestämt vad man skall komma fram till. Jag trodde det var det de skulle förhandla om?