Gotländsk insändare

Inge Bolin låter meddela att hans senaste insändare om klimat blivit publicerad i både Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda. Texten återges nedan.
***

Vi går mot kallare klimat

FN:s klimatpanel (IPCC) har sedan bildandet 1988 menat att vi upplever en hastig temperaturökning globalt. Ökningen skulle vara cirka 0,2 grader per årtionde och alltså två grader per århundrade, detta baserat på takten från cirka 1975 och framåt.
Men tidigare var takten den samma 1910-1940 och från 1940 till 1975 så sjönk temperaturen med 0,2 grader. Hur det kunde komma sig visste man inte och koldioxidhaltens ökning var då låg så den borde inte påverka i någon nämnvärd grad. För bara cirka ett år sedan kom man fram till att dessa trappstegsvisa ändringar berodde på i huvudsak PDO, stor en havsström i Stilla Havet. PDO blev för övrigt negativ i fjol = kallare. Jämnar man ut PDO:s inverkan blir det kvar en temperaturökning på cirka 0,7 grader per århundrade, vilket är bara en tredjedel av IPCC:s utsaga vilket ju inte verkar så oroande och detta har pågått sedan mitten av 1800-talet, en tidpunkt som var den kallaste sedan Istiden.
Den ökande temperaturen ska sedan ge en ökad avdunstning, och eftersom vattenånga också är en växthusgas spär det på temperaturökningen. Men då ökningstakten egentligen bara ligger på 0,7 grader per århundrade ger detta liten effekt. Dessutom säger Nasa (Amerikanska Rymdflygstyrelsen) att cirka 0,15 grader av detta beror på ökad solaktivitet och ett par tiondelar ligger på sotpartiklar i atmosfären. Kvar till växthuseffekten blir då bara cirka 0,3 grader och det är nästan försumbart. Under tiden säger de som vill att växthuseffekten ska vara ett problem, att uppvärmningstakten är större än befarat! Samtidigt hör vi att det är rekordkallt i USA.
Hur är det då med isbjörnarna? Jo tack, för 50 år sedan var de cirka 5 000 stycken medan de idag är cirka 25 000 så de är inte alls hotade. Avsmältningen i Arktis var väldigt tydlig 2007, mest beroende på ihållande vindar som drev iväg isflaken söderut, men där har ismängden ökat igen, dock inte ännu till samma nivå som innan. Havsytehöjningen som tidigare legat på ett par millimeter per år har nu avstannat. Det finns ett projekt Argo med cirka 3 000 mätbojar runt världshaven vars mätning visar att vattentemperaturen möjligen sjunkit något sedan mätningarnas början för åtta år sedan. Vattentemperaturen är mycket viktig eftersom världshavens värmeinnehåll är väldigt mycket större än luftens.
Solen har inte visat några fläckar på över ett år och inga tecken på en ny solfläckscykel finns. Detta är ovanligt och oroande eftersom tidigare långa perioder med låg solaktivitet också inneburit kallt klimat. Så medan det inte egentligen finns något påvisbart historiskt samband mellan CO2-halt och klimat, så finns det mycket tydligare samband mellan solaktivitet och klimat. Vi kan då få uppleva kallare klimat de närmaste årtiondena istället för det man varnar för, ett varmare.
Att dra igång en mycket kostsam omställning av den västerländska ekonomin med ett mycket tveksamt resultat samtidigt som vi har en global ekonomisk kris verkar mer än lovligt dumt.
***

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Åke Rullgård

  En mycket intressant och välgörande artikel från Gotland! Speciellt tänkvärt är sista stycket: ”Att dra igång en mycket kostsam omställning av den västerländska ekonomin med ett mycket tveksamt resultat samtidigt som vi har en global ekonomisk kris verkar mer än lovligt dumt”.
  Jag vill som kommentar till citatet påstå att en kostsam omställning inte bara är olovligt dumt, något som kan ske av misstag eller okunninghet, utan en form av aktiv dumhet, ett förfarande som ofta används för skumma syften.

 2. Bra skrivet, men.
   
  Jag ogillar att man använder muvarande sjunkade temp, stillastående havsyta och andra observationer som motsäger bidragskåta katastrofprofeter.
   
  Antag att temperaturen steg som i början av 1900:talet nu, hur skulle ni argumentera då?
   
  Enbart strålningsfysik, ir-mätningar och sökandet efter den hotspot som skulle finnas om klimatoroade forskare som David Achers effekter var korrekta för CO2-molekylen i jordens atmosfär.
   
  Det finns ingen anledning att möta okunniga alarmister som Erland(hans åsikter borde ingen bry sig om i denna fråga, tills han visat att han förstår den strålningsfysik CO2 har) med alla de data som nu råkar gå emot dem.
   
  Hissa debatten till högsta tänkbara tekniska nivå.
   
  Då ramlar alla alarmister av på vägen…
   
  Kvar blir de som anser att svaga temperaturhöjningar förstärks kraftigt…
   
  Då kan vi glömma CO2 och koncentrera oss på alla andra orsaker till temperaturhöjningar.

 3. Hayek

  Mycket bra artikel!
  Konstigt att hela världen nu är livrädda för värme när all empiri visar att människan historiskt har frodats i varmare perioder medan kallare klimat inneburit umbäranden och civilisationers fall. Är det ingen som läst historia?

 4. Björn

  Håller med om att artikeln är mycket bra. Den är både innehållsmässigt saklig och bra och stilistiskt välskriven. Den borde synas i flera nättidskrifter. Många sådana välskrivna artiklar från olika håll kan ge oväntat resultat. Jag tror att folk börjar bli trötta på all propaganda om klimatfrågan och söker därför mer saklig argumentation.

 5. Inge

  Det var roligt att ni gillade min artikel. Jag har skrivit liknande tidigare i Gotlandstidningarna men det börjar bli ett par år sedan sist. I det här fallet var det en grupp från fältbiologerna som skrivit en insändare om kalkindustrins ansvar för klimatet som tände mig eftersom jag själv jobbar på cementindustri.
  Jag har sänt in den även till tre fastlandstidningar men kanske missar att ha koll på ev. svar.

 6. Peter Stilbs

  Utmärkt skrivet.  Många droppar urholkar stenen. Men detta var ju mer än en droppe.

 7. S. Andersson

  Inge: Utomordentligt välformulerad artikel. Stort tack.
  Hayek: Som svar på din fråga om ingen läst historia: Nej det har de inte. Särskilt tydligt blir detta inom den svenska journalistkåren som tyckst sätta en ära i att inte kunna någonting.

 8. Bäckström

  Här en intressant länk till ett program idag på P1, Vetenskapsradion, vars 2:a inslag handlar om de senaste  10 000 årens klimatförändringar. Intervju med historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist.
  http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramId=407
  /Bäckström

 9. Anders L

  Jag är som vanligt mest fascinerad av hur klimatfrågan får människor att villigt ge offentlighet åt sin totala brist på naturvetenskaplig allmänbildning. Att tro att man själv förstår klimatsystemet bättre än världens samlade forskarelit verkar mer än lovligt dumt.

 10. AOH

  AndersL
  Har du fortfarande inte märkt att din urgamla skiva har en spricka. Upprepning, upprepning av samma enformiga kommentarer

 11. Anders L

  AOH #10,
  Nej, jag har inte märkt någon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon

 12. L

  Ja, Anders L har ännu inte lyckats lämna en enda referens från världens samlade forskarelit som kan styrka CO2-hypotesen…

 13. Anders L

  AOH #10,
  F ö är det väl ändå bättre att upprepa korrekta fakta än att göra som skeptikerna och hela tiden upprepa felaktigheter?
   

 14. Anders L

  L,
  Jag lämnade en litteraturlista för bara några dagar sedan.

 15. L

  Anders L, då kanske du kan välja ut någon forskare som du vill citera?

 16. Anders L, du har väl inte ens kunnat visa en referens på att CO2 är en växthusgas även efter 1998, trots att du hävdat det (och inte just något annat) under lång tid.

 17. Inge

  Anders L
  Jag har inget att tjäna på att välja uppfattning åt ena eller andra hållet. Så länge som ländernas officiella hållning är att följa IPCC så gör din ”samlade forskarelit” klokast i att följa med. I alla fall om de vill behålla jobbet. Allra klokast gör de i att hålla tyst utåt, vilket jag tycker stämmer. Hade frågan varit så akut som vissa vill ge sken av hade det varit annat ljud i skällan från deras håll.

 18. Anders L

  L & Jonas N & Inge,
  Jag tror att ni lever i ett sorts parallellt universum som är helt spegelvänt mot mitt. Tittar man bland klimatforskarna så är väl ställningen ungefär 20 000 mot 4 till AGW:s fördel. Det tar ni som ett säkert tecken på att AGW måste vara fel. Jag tar det som en indikation på att AGW förmodligen är korrekt. Men var och en får ju göra sin enga värderingar.
   

 19. L

  Anders L #18, du måste vara ganska ensam i ditt universum eftersom du inte kan referera till en enda forskare som kan styrka vad du ser?

 20. Peter Stilbs #6:
  Kvällspostens krönikör Staffan Wiktorin tillför ytterligare droppar till den urhålkande stenen med krönikan: Vem kan man lita på?
  http://www.kvp.se/KVP.se/1.1681287/staffan-wictorin-vem-kan-man-lita-pa

 21. Anders L
  Strunta i alla klimatforskre som sknar djupare kunskap i CO2molekylens strålningsfysik..
   
  Hur många får du kvar??
   
  Då tar du den handfullen som är kvar och vidmakthåller sin hotbild med att små temperaturhöjningar förstärks mångfalt.
  Vi skulle få bronsåldens behagliga klimat av de några tiodels C vi kan uppnå genom att motarbeta alla energisystem som kan priskonkurrera ut fossilenergi?
   
  Tror du på det?
   
  Har du några konkreta källor på de förstärkningseffekter som nu för första gången ska dyka upp?
   
  Inte de datamodeller där man lagt in dem enbart för att kunna fortsätta sin karriär.
  Ärligt Andes L.
  Du skriver bara här för att få motkommentarer och därmed öka maggies bloggs populäritet.
  Eller?

 22. Anders L

  Om vi glömmer den svenska ankdammen för en stund, så är det här förresten en intressant artikel ur Newsweek.

 23. L

  Anders L #22, någon som kokar soppa på klimatmodeller är inte vad jag kallar intressant….

 24. Gunbo

  Bäckström #8,
  Lyssnade just på Fredrik Charpentier Ljungqvist. Mycket intressant att jordaxelns lutning ledde till det betydligt varmare klimatet för ca 7 000 år sedan. Sedan sade han uttryckligen att bara för att klimatet varit varmare under tidigare perioder behöver det inte betyda att dagens uppvärmning inte skulle vara påverkad av människan.

 25. Jag som är fullständigt obildbar på språk, inför härmed det latinska ordstävet:
  gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo
  Som valspråk för vår sak.
   
  Personligen var jag förtjust i

  (ursäkta stavningen)
  Nemo saltat sobrius..
   
  Min far gav mig nya latinska ordspråk var dag i tillägg till namn på alla växter, djur och stjërnbilder..
  Jag tror inte jag har en promille kvar… kanske en ppm av mitt lagringsutrymme.
   
  Nej aldrig…
  En människohjärna kan på någon kubik millimeter lagra ofantliga mängder information…

 26. Anders L

  Gunnar L #21,
  Tja, jag har ju noterat att de trådar där jag rör om lite i grytan har en tendens att bli längre än många andra. Debatter där alla har samma åsikt har trots allt en tendens att bli lite enformiga…
  L #19,
  Det vore väl bättre om skeptikerna refererade till något publicerat vetenskapligt arbete som stöder deras åsikter? Jag har försökt hitta något själv i två års tid, men det är sannerligen inte lätt.
  Jag har ju lämnat många referenser på denna blogg, men av någon egenartad anledning anser skeptikerna att varje vetenskapligt arbete som stöder AGW-hypotesen (dvs hela den vetenskapliga litteraturen) antingen är ett politiskt beställningsjobb, ett utslag av anslagshungriga fuskande forskare eller är allmänt opålitligt av någon annan orsak, och därför måste underkännas. (Därav den ständigt återkommande frasen ”det finns ju inga bevis”, vilket i mina öron är nästan lika intelligent som att stå i en granskog och kräva bevis för att det verkligen är granar man har överallt omkring sig.)
   
  För min egen del tror jag verkligen inte att klimathotet är något som några lömska politiker har hittat på för att kunna höja skatter och införa en världsregering. (I så fall är det ett ovanligt krångligt sätt att göra det.) Jag tycker däremot inte det är orimligt att sju miljarder människors samlade utsläpp av växthusgaser kan påverka klimatet på sikt – och kanske redan gör  det – och att vi därför måste ta tag i den här frågan på global nivå. Lyckas vi så får vi ju inte bara bättre levnadsomständigheter för de människor som bor i de mest utsatta områdena av världen, utan även för oss själva. Det är helt klart en win-win-situation.

 27. L

  Anders L, du verkar inte förstå att koldioxid-hypotesen inte har bevisats och därför inte heller kan motbevisas. Däremot finns bevis på att vi inte fått den uppvärmning som klimatmodellerna visat.

 28. Anders L
  Några saker har du fått rätt idag i alla fall, men troligtvis utan att förstå dem. Dessa är:
  1) ”Jag är som vanligt mest fascinerad av hur klimatfrågan får människor att villigt ge offentlighet åt sin totala brist på naturvetenskaplig allmänbildning. Att tro att man själv förstår klimatsystemet [ … ] verkar mer än lovligt dumt.”
  (Ända felet här var att du inbillar dig att du har en susning om vad ’världens samlade forskarelit’ anser. Det har du inte, inte ens om ’klimatforskarna’)
  2) ”F ö är det väl ändå bättre att upprepa korrekta fakta än att göra som [dom troende] och hela tiden upprepa felaktigheter?”
  Här är det ju så att det är de som förnekar klimatsystemets beskaffenhet, alltså både historik och vilka effekter som kan påverka och hur mycket, samt även kunskapsläget, som ständigt levererar osubstantierade profetior, och antaganden de inte har något stöd för.
  3) ”Jag tror att ni lever i ett sorts parallellt universum som är helt spegelvänt mot mitt”
  Detta är helt korrekt, men jag tror att du totalt missar andledningen.
  I ovanstående citat blev det rätt av fel anledning, för att du inte visste att du skällde åt fel håll.
  Men sen avslöjar du din totala okunnighet ännu mer, när du talar om 20000 klimatforskare. Inte ens IPCC uppger mer än ca 2500 sk experter, varav dom allra flesta alltså inte alls forskar om klimatets fysik och vad som kan påverka det. Många av dem är inte ens forskare utan engagerade av andra anledningar, tex myndighetspersoner, politiker, byråkrater mm.
  Det gick bara att identifiera 53 personer som kan sägas aktivt ställa sig bakom IPCCs för frågan relevanta utsagor. Och av dessa var många dessutom tätt sammanknutna i ett fåtal grupper med inbördes utbyten av sammarbeten, anställningar och karriärtrappor.
  Men allt detta är ju känt sedan länge, precis som din oförmåga att lägga fram ett enda sakargument eller ens ett enda arbete som belägger något av det du tror på. Och du klarar ju inte ens av att formulera din egen tro, alltså vad alla dessa’ hela världens samlade forskarelit’ skulle hävda och stå bakom.
  Nu länkar du tom till en populärtidskrifts artikel som bara innehåller omtuggat trams och AGW tro som om den skulle förklara mer bara för att den är på utrikeska! Hur tänkte du då? Och inte ens du tror väl att China och Indiens invånare får sitt dricksvatten från smältande glaciärer?
  Hur inskränkt är man inte om man trodde/skriver något sådant?

 29. Anders? Du som verkar tro att 53 personer egentligen är 20-tusen betros nog inte med att ha rätt i så mycket annat heller.
  Jag har säkert missat någon länk du har gett här, men jag har då aldrig (OBS Aldrig !) sett dig länka någonting alls som utgör vetenskap till stöd för din uppfattning, inte ens för de sansade varianterna av varför somliga tror att AGW-hypotesen kunde vara rätt.
  Det mesta du återger är i nivå med Aftonblads-lösedlars rubriker (motsv ’Skandalscener – Linda Rosings Bröst Spsricker Igen’). Och nyss en Newsweek artikel som tom en skärpt högstadieelev kan genomskåda som rappakalja …
  För visst inser väl tom du (nu, i efterhand) att jiddret om Glaciärer som dricksvattenkälla är totalt strunt!?
  Visst inser du det?

 30. Gunbo

  L,
  Och du tycks inte ha förstått att en hypotes eller teori aldrig kan bevisas, bara falsifieras. Än har AGW-hypotesen inte falsifierats. eller hur?

 31. L

  Gunbo, det bästa är att du aldrig ens försöker definiera saker du inte har det minsta kunskap om. Håll dig till vad du tror, det är illa nog…

 32. Gunbo

  Jonas,
  Du är nog ute och cyklar om du tror att det bara är de forskare som på sätt eller annat är anknutna till IPCC som stödjer AGW-hypotesen.

 33. Iven

  Gunbo
  Problemet med AGW-hypotesen är väl inte att den inte falsifierats utan att den är datormodellsimulerat och att den inte verifierats. 🙂

 34. Snälla rara Gunbo, du kanske bör avstå från att prata om cyklande …
  Nu brukar du och många andra säga att IPCC är dom samlade främsta som finns i frågan. Och bland dem var det alltså 53 personer som med eget namn stödde de för frågan helt centrala frågorna …
  Vad folk som studerar pungdjurs migrationer vid ökande temperaturer, eller för den delen försöker rekonstruera historiska temperaturdata ur trädringar eller korraller tycker är inte mer relevant än vad (dom kunnigare av) folket här anser.
  Och som du vet, även med sådana inräknade, och massor av byråkrater och andra avlönade tyckare, anger IPCC att 2500 personer varit inblandade i att granska samtliga deras rapporter.
  Vulgärmedia, och ej allt för brighta AGW-lämmlar har försökt översätta det till att 2500 av dom främsta forskarna om klimatfrågor i världen har ställt sig bakom slutsatserna. Men det är alltså en missvisande och helt felaktig beskrivning.
  I andra fall brukar du hävda att du blir starkt upprörd av att folk medvetet säger felaktiga saker, lögnare kan det heta då, men kritiskt tänkande verkar vara fullständigt bortblåst när någon hävdar 20tusen mot fyra, eller Indien och China är beroenbde av glaciärer för sitt dricksvatten.
  Istället pratar du om cycklar och om att IPCC inte har fått med alla som är på deras sida … Jo tjena.
  Om du visste vilka omvägar IPCC går för att få med ytterligare en publikation som kan hävdas stödja den politiskt beslutade ’slutsatsen’ eller för att slippa nämna saker som är besvärande för densamma, skulle du inte låta så aningslös.
  Men aningslös är vad du är. Tyvärr. Och dina proklamationer om att ’bara vilja veta’ skorrar falskt och illa …

 35. Bäckström

  Gunbo 24#
  Det är sant att han inte gör något antagande av koldioxidens effekt, men, du missar ju vad han faktiskt säger:
  Det har historiskt sett varit varmare tidigare under denna period, tex när vikingarna koloniserade Grönland, när man odlade vindruvor i England etc, samt att det varit kallare, tex i Holland under Lilla istiden etc…. Mot detta står IPCC:s Käppehäst Mannkurvan som på fullt allvar hävdar att temperaturen har varit mer eller mindre konstant under motsvarande period? Vem tror du ljuger här? En statistisk manipulerad grafisk kurva som sedemera blivit falsifierad, eller historiska fakta?
  IPCC blev tvungna att ta bort  hockeyklubban efter rapporten 2001: varför tror du man gjorde det?  Och framför allt, varför tror du man använde en sådan extrem kurva utan objektiv granskning första gången?
   
  /Bäckström
   

 36. ThomasJ

  Inge: Nedranns bra artikel! Är det ok med dig om jag försöker få in [copy/paste] densamma i en/annan lokal tidning här på Bästkusten?
  Mvh/TJ

 37. Christopher E

  Gunbo #30;
  ”Än har AGW-hypotesen inte falsifierats. eller hur?”
  Jodå, visst har den det. AGW-hypotesen förutsätter, för att koldioxid ska kunna bli något hotfullt, att återkopplingen från denna gör att en fördubbling av denna ska ge ca. 3 grader uppvärmning.
  Men vi faktiskt riktiga data att se på, om än inte en fördubbling så i alla fall totala växthusgasutsläpp nu motsvarande 86% av en CO2-fördubbling. Med reservation för att global ”medeltemperatur” är svår att både definiera och mäta, så har vi så här långt bara en uppvärmning på kanske 0,2 grader som möjligen, men inte säkert, kan tillskrivas AGW. Det borde alltså varit 2,5 grader…
  (För att förekomma; varför de ca 0,7 graderna sedan industrialiseringen blir 0,2 beror på att huvuddelen av uppvärmningen ligger före 80% av utsläppen, att signifikansstudier bevisat en urban störning på ytdata, att NASA visat att ökad solinstrålning förklarar en del av 1990-talet, att bruna molnet orsakat ytterliggare än del och, inte minst, att det är inte är 0,7 grader längre efter de senaste årens avkylning.)
  Inga bortförklaringar om ”fördröjning” kan sopa undan över 2 graders fel. Den värmen måste i så fall finnas någonstans. Mätningar visar att den inte är i havet, om den något mirakulösa hypotesen om att havet kan värmas av IR-strålning utan att först luften ovanför värmts nu skulle varit sannn. Inte heller avkylning från aerosoler duger som bortförklaring, när det nu visat sig (bruna molnet) att aerolsoler även har värmande egenskaper + att aerosolhypotesen falsifieras av de regionala skillnaderna.
  Så, Gunbo, det duger gott som falsifiering av klimathotet, om man tolkar AGW-hypotesen som att ett hot föreligger. Verkligheten är bättre än någon modell. Sedan är det klart att det ändå finns en antropogen klimatpåverkan av olika orsaker (tex markanvändning eller sotiga isar) och kanske till och med en liten, liten växthusinverkan globalt sett, men det är nog inte vad de flesta av oss menar när vi debatterar ”AGW-hypotesen” i IPCC:s tappning.

 38. ces

  Anders L
  Här har du dokumentet som visar att IPCCs 4000 forskare egentligen är ca 60 personer.
  http://mclean.ch/climate/docs/IPCC_numbers_orig.pdf

 39. Christopher E

  Anders L;
  Även du borde läsa ovanstående till Gunbo. Det är alltså inte auktoritetstro och antalet forskare som tror si eller så som avgör vad jag anser, utan hårda fakta.
  Om du menar att en överväldigande mängd forskare tror på en hypotes, vars modellberäkningar falsifierats av verkligheten, är det deras problem.
  Visst låterdet ändå otroligt att de är så många i så fall, eller hur? Svaret är att de inte är så måmga som du tror. De flesta är, som Jonas med fler försökt förklara, att de flesta bara är ett påhäng, som studerar sekundära effekter av uppvärmning (riktig eller hypotiserad), utan att forska i anledningen till klimatförändring, utan nöjer sig med den politiskt korrekta synen så länge anslagen rullar in.
  Och förresten, myten om att vattnet i Kina och Indien är nettoavsmältning från glaciärer tycks seglivad.

 40. Inge

  TomasJ 36#
  Javisst, gärna!

 41. AOH

   
  Jörgen E tipsade under ”Chatta med Lotta” om  SMHI och deras möjliga framtida 5 grader i Skåne.
  http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8785 läs där ”Hur anlysen är gjord” (6 sidor)
  Finns därefter fortfarande  någon som tror att klimatmodeller inte kan falsifieras. Och även IPCC –modellerna togs till hjälp av SMHI , d.v.s minst tiofaldig falsifiering
   

 42. Gunbo, Anders L (och även ErikS)
  Jag undrade om ni förstått att den som pratar om ’hotad dricksvattenförsörjning i Indien, China mm’ pga av smältande glaciärer i Himalaya är helt ute och cyklar.
  För det vore bra om man kunde lägga även det blindskäret till handlingarna.

 43. Gunbo

  Bäckström,
  Jag VET att det varit varmare tidigare och på Grönland förmodligen något varmare än i dag. Det var inte det som var poängen i programmet. Han säger ju att orsakerna till de värmeperioderna var andra än de är i dag. Lyssna ännu en gång på hans slutkläm.

 44. Gunbo, Anders L, skulle ni (bara för forms skulle) kunna bekräfta att Himalayas glaciärer inte utgör färskfattenförsörjningen i längderna nedanför dess sluttningar?
  Och inte säger han väl att det är andra orsaker idag, han säger att det inte kan uteslutas att det kan vara andra idag.
  Detaljerna är viktiga när man försöker föra en argumentation. Om man bara ’känner’ är detaljer förstås helt oviktiga i slutändan.
  Men det är ju just grejen, allt för många gör föga mer än ’känner’ hur många av forskarna som säger det ena eller andra, och vad dom faktiskt säger, det ’känner’ dom också …

 45. Patrik

  Anders L>> Finns det verkligen 20000 klimatforskare?
  Om det nu gör det så kan jag nog tycka att det är lite i överkant.
  I verkligheten, där jag genom personliga kontakter t.ex. inom Smithsonian i Washington, så är det inte alls så enkelt som du vill få det till.
  Det största enskilda problemet inom forskningen idag är att det finns enorma mängder data, men utbytet mellan olika discipliner fungerar allt annat än bra. Detta vet jag eftersom min kusin i Washington är gift med en inom IT mkt högt uppsatt person på just Smithsonian.
  Om man ska tro på honom, vilket jag inte har ngn anledning att inte göra, så är det mer eller mindre vattentäta skott mellan olika discipliner och det är oerhört svårt att sammanställa data över ämnesgränserna.
  Så, om du bara skrev fel, och inkluderar även andra typer av forskare i dina 20000, så har du ändå fel. Det finns ingen som helst rimlighet i att data från 20000 forskare har sammanställts på något trovärdigt sätt.

 46. Patrik

  ”I verkligheten, där jag genom personliga kontakter t.ex. inom Smithsonian i Washington har insikt, så är det inte alls så enkelt som du vill få det till.”
  Skulle det stå…

 47. Patrik

  För övrigt så bör vi nog alla lyssna lite mer på Gunnar L.
  Det han pratar om är pudelns kärna, allt annat tillhör andra delar av pudeln. 🙂
  Alltså; hur stor kan egentligen effekten av 390 ppm Co2 vara?
  Samt (mitt tillägg); vart tog alla negativa återkopplingar, som måste finnas, vägen efter 1950?
  Egentligen är ovanstående det enda som är intressant att diskutera. Faktiskt

 48. Christopher E

  Gunbo #43;
  Detta har diskuterats förut. Varför skulle dagens värme ha andra orsaker än medeltida klimatoptimumet när de båda ligger i samma cykel, etablerad sedan minst 12000 år tillbaka? Det verkar ju helt orimligt att det inte skulle vara varmt nu, även utan människan.
  Sedan när det gäller det ännu varmare Holocena klimatoptimumet längre tillbaka, finns andra cykler inblandade, varav jordaxelns lutning kan vara en. Den intressantaste lärdomen från en sådan värmeperiod är väl annars att vi inte fick alla de tipping points och återkopplingar, som man nu menar ska ske vid lägre temperatur än det var då???

 49. Christopher E

  Patrik #47;
  Du har rätt där, även om sidospåren är intressanta rent vetenskapligt.
  Till mitt försvar handlar min #37 ovan just om en central punkt, som hänger ihop den svaga påverkan från ytterligare en tiotusendel CO2 i atmosfären.

 50. S. Andersson

  Anders L. Hela den där diskussionen om vem som har flest forskare bakom sig, och därigenom har mest rätt är helt ointressant. Historien har gång på gång visat att vetenskapsmän har hållit fast vid obsoleta idéer och att en enda person har räckt för att kasta omkull den rådande världsbilden. Einstein och Darwin är utmärkta expempel på detta.
   
  Vad jag försöker säga här är att det inte spelar någon roll om 20000 forskare tycker på ett visst sätt om de allihop har fel.
   
  När det gäller klimatfrågan så har CO2 och växthuseffekt förändrats från att vara fråga till att vara en utgångspunkt. Den internationella forskningen frågar sig inte längre vad som orsakar klimatförändringarna utan söker efter mekanismer och modeller som kan förklara hur CO2 höjer temperaturen. D v s iställer för att fråga: ”Vad orsakar klimatförändringar?” så frågar man sig ”Hur kan vi bevisa att CO2 orsakar klimatförändringar?” eller ännu värre: ”Hur kan vi övertyga vanligt folk om att CO2 orsakar klimatförändringar?”.
   
  Nu har vi ju sett ett par lovande strimmor av ljus på den eljest tämligen mörka himlapällen. Jag tänker på de tyska forskarnas upprop häromveckan t ex. Jag misstänker att det sitter ett antal personer därute just nu som mår rätt dåligt. De vet att teorier de själva varit med om att formulera och propagera för inte håller. De vet också att i ett par fall har data manipulerats för att få kartan att stämma överens med verkligheten. Som vanligt när politik påverkar vetenskap går enormt mycket av komplexiteten förlorad och jag är också övertygad om att en del forskare börjar bli förbannade när de märker att deras arbeten missbrukas av skurkar som Al Gore eller Rajendra K. Pachauri.

 51. Björn

  Anders L [9]; Eftersom ”världens forskarelit” tycks ha hamnat i en återvändsgränd, är det väl på plats att andra forskare med friska ideer tar vid. Eller hur? Eller skall vi mörka nya rön kring solen?

 52. Anders L

  AOH #10,
  Nej, jag har inte märkt någon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon spricka ågon